Välkommen till en bibelstudiehelg i Örnsköldsvik, 9-10 februari!

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

"Inför denna tidsålders avslutning – om bibelförankring och vaksamhet i den förrädiska tid vi nu lever i

ÖrnsköldsvikVälkommen till en bibelstudiehelg i Örnsköldsvik!
Denna bibelstudiehelg gör vi tillsammans med vänner i Övik-området. Ovanstående rubrik blir vägledande för bibelstudierna och vi gör även denna gång ett avstamp i Matt 24:4. Bibelstudiehelgen är kostnadsfri.

Agenda Lördag
10.00 - 12.30 - Pass 1 med kaffepaus mitt i
12.30 - 14.00 - Lunchpaus
14.00 - 16.30 - Pass 2 med kaffepaus mitt i
16.30 - Summering

Agenda Söndag
11.00 - 12.00 - Pass 1 med kort paus
12.00 - 13.00 - Pass 2 med kort paus
13.00 - Fika

LÖRDAGENS ÄMNEN
Pass 1

Anders Pihl talar över följande ämnen med anknytning till ovan nämnda rubrik:
- Strömningar i kristenheten och vikten av vaksamhet och urskiljning av de strömningar/villoläror kristenheten i Sverige just nu drabbas av.
- Vad kännetecknar en sund tro? Vi går igenom grunderna för den kristna tron och vikten av att lära känna Herren Jesus alltmer. Detta leder till att vi kan leva i den vaksamhet som behövs för den tid vi lever i.
Pass 2
Lennart Jareteg talar över följande ämnen med anknytning till ovan nämnda rubrik:
- Jesus skall komma tillbaka! Hur nära är hans återkomst? Hur blir tiden före Jesu återkomst?
- Vad är viktigt för oss kristna just nu, idag?
- Fem bibelförankrade perspektiv som hjälper oss att bedöma strömningar, sammanhang, förkunnare, förkunnelse och tiden vi nu lever i.
- Om nödvändigheten av att kunna pröva och utöva urskiljning, men utan att vi drabbas av förakt.

SÖNDAGENS ÄMNEN
Pass 1
Anders Pihl talar över ämnet: ”Motgångarnas betydelse för Guds handlande i våra liv" med Josef som exempel (Jakobs son).
Pass 2
Lennart Jareteg talar över över Jesu återkomst sett ur flera olika infallsvinklar med utgångspunkt från Uppenbarelseboken.

Antal platser
Ca 100

Adress
Myrängsvägen 10
891 50 Örnsköldsvik

Det är önskvärt att du/ni anmäler deltagande senast torsdag den 7 februari - ANMÄLAN SKER VIA DENNA LÄNK
Om du anmält dig men vill ändra på något i din anmälan/avboka, då är vi tacksamma för att du avbokar dig via vårt kontaktsida.
För övriga frågor, kontakta Maria Lundkvist på m.lundkvist@gmail.com eller via mobil 0705-611315.

Varmt välkommen/välkomna!

Svenska