De två vittnena i Uppenbarelseboken 11

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

Fråga:

Vad anser du om "De två vittnena"? Som jag uppfattar det är de en av Guda sista stora, mycket iögonfallade manifestationer, av sin allsmakt för att fånga in de sista av namnen i livets bok. Tror man inte DÅ, efter 3,5 år av övernaturlig predikan av Guds ord, så har man blivit förblindad av Antikrists ande. Sen gives ingen mer tid och sedan: de sista 3,5 åren... Gud välsigne dej.
Janne

Svar:

Jag har inte studerat så mycket kring de två vittnena i Uppenbarelsebokens kapitel 11, men några tankar kan jag dela med mig av. Först skall jag bara säga det att jag inte tror att vi kan få den fulla insikten i de bibelord som handlar om framtiden förrän vi är där. Det som vi kanske just nu skall fokusera på är de bibelord som handlar om vår tid, och det tycks vara "det stora avfallet".

Jag frågar mig var du ser att de två vittnena skall "fånga in de sista av namnen i livets bok"? Jag ser att dom skall profetera och utföra stora gärningar, eller snarare sagt domshandlingar, så det är kanske mer tydligt att deras verksamhet går ut på att döma antikrists rike jämte alla de som valt att knäböja inför detta rike.

Sedan om man tänker på att Noa satt i arken i sjudagar (som skulle kunna motsvara de sju sista åren) före det att floden kom, och att Gud var den som stängde dörren till denna ark före de sju dagarna, så skulle det profetisk kunna säga oss att dörren till frälsningen stängs i och med att Antikrists sju år påbörjas. Det tycker jag är en intressant tolkning som stämmer med det förutsagda avfallet. Men det här är inte är jätteklart.

Det står i Upp 11:4 att de två vittnena är de två olivträden. Det kan inte jag tolka på något annat sätt än att det motsvarar judarna och de kristna. Det är ju underligt varför Gud valt att det skall vara TVÅ vittnen annars. Jämför man denna tanke med t.ex. judarnas lövhyddohögtid, så ser man där att judarna skall samla in löv från både planterade och vilda olivträd till sina hyddor (se Nehemja 8:13-18). De skulle bo i dessa hyddor utanför den vanliga bostaden i sju dagar. Här kommer de sju dagarna igen, och detta kan vara en profetisk bild för de sju år vi kommer att tvingas leva utanför det etablerade samhället pga av vår vägran att dyrka Antikrist.

Det grekiska ordet som används här för vittnen är "martus" vilket också kan betyda martyrer. Så kanske det kan ge oss en vink om att det framför allt är martyrskap det handlar om tillsammans med profetiska handlingar. Det är ju uppenbart att dom inte kommer att vara speciellt populära bland allmänheten.

Så vill jag också peka på att de två vittnena skall profetera i 1260 dagar. Detta är 3,5 år och allt talar för att det är den sista hälften av Antikrists sju år. Som jag visat i mina texter om Jesu återkomst kommer "den första uppståndelsen" och uppryckandet av alla trogna kristna att ske i slutet av antikrists sju år, därför är det troligt att de två vittnenas uppståndelse och uppryckande är en del av just Uppryckandet med stort U. Så man kan även utifrån detta se de två vittnena som en bild av de omvända judarna och den kristna församlingen (de två olivträden). Men det är troligt att vi har att göra med en dubbelexponerad bild, och att de två vittnena också verkligen är två starka profeter. I samband med detta uppryckande av de två vittnena kommer en stor jordbävning m.m och det pekar på att det är slutet på Antikrists tid. Sedan avslutas kapitel 11 (se vers 17) med att Herren har trätt fram som Konung, och vad är inte det om Jesu återkomst som just kungars Kung och herrars Herre!

/Lennart

Svenska