Translate page

Bloggar

Lewi Pethrus, William Branham och Lonnie Frisbee

Avsikten med denna text är inte att svartmåla Lewi Pethrus – som var den man som tog pingstväckelsen till Sverige. Jag skall istället ta avstamp från ett av hans misstag för att göra dig uppmärksam på en annan person. Att Pethrus var den som ”tog med sig” pingstväckelsen till Sverige berodde på ett möte som han hade med förkunnaren Thomas Ball Barratt i Oslo 1907. Barratt hade tidigare i USA kommit i kontakt med den pingstväckelse som hade startat på Azusa Street i Los Angeles. Barratts upplevelse av sitt ”andedop” är minst sagt problematiskt.

Svenska

Skall Guds Ord stötta upp vilda spekulationer?

Kanske kastar jag sten i glashus nu, men då har ju även jag något att lära av detta. Jag vill ändå göra dig uppmärksam på en allvarligt illa företeelse som blivit allt vanligare i kristenheten, och det är att man använder Guds Ord/Bibeln till att stötta upp egna, köttsliga och vidlyftiga spekulationer och idéer. Så skall man absolut inte använda Guds Ord!

Svenska

En Antikrist är en ”Istället-för-Kristus”

Du som läser och tror på Bibeln vet att den förutsäger en världsledares framträdande i den yttersta tiden. Han kommer att bedra de flesta människor, bort från Gud och bort från Sanningen. Denna person kallar vi ofta för Antikrist, eftersom det är en av benämningarna i Nya testamentet, men han har där även andra namn. Han kallas även för ”vilddjuret, fördärvets son, motståndaren, bedragaren, den laglöse”.

Svenska

Skall VI hjälpa Hjälparen??

”Hjälparen”, Guds Helige Ande, har en mängd uppgifter hos oss kristna. Han skall enligt Bibelns löften ge oss kraft att vara Jesu vittnen, han skall vägleda oss i Sanningen, han skall undervisa oss och hjälpa oss att komma ihåg det Jesus har sagt, han skall överbevisa oss om synd, han skall lägga ner Guds vilja och bud i våra hjärtan, han skall ge oss försvarstal om så behövs i olika lägen, han skall ge oss nådegåvor och leda oss i hur dessa skall brukas, han skall verka god frukt och behaglig kristusdoft i våra liv, m.m.

Svenska

Har Gud problem med att nå fram och att höra oss?

Med jämna mellanrum ser man församlingar, konferenser och förkunnare som påannonserar ”profetskolor”, ”böneskolor”, ”gåvoupptäckande”, ”helandeskola” osv, osv. Vanligt folk måtte undra om Gud har problem med att nå fram till sina lärjungar och problem med att höra vad de vill få sagt honom i sina böner.

Svenska

"Om Gud inte finns är allting tillåtet"

Kanske du blir lite fundersam över rubriken till denna text – som är ett citat – men vi kommer till det lite längre fram. Först en underfundig sak som bibelläraren Sven Reichmann sa en gång. Det var något i stil med detta:

”Folk söker efter meningen med livet. Men om det finns en mening med livet, då måste ju det också finnas någon som har menat något.” [underförstått Gud].

Svenska

Valet av Gustav Vasa till kung i Sverige var helt avgörande för landets framtid!

Gustav VasaIdag, den 6 juni 2023, är det 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till kung i Sverige, och då alltså blev kung Gustav Vasa. Man brukar räkna med att det moderna Sverige började byggas i och med detta. Och det är säkert så, att hade det inte varit för Gustav Vasa, hans son kung Karl IX och hans sonson Gustav II Adolf, så hade Sverige varit katolskt idag – kanske även andra delar av norra Europa.

Svenska

Är Joel Halldorf på väg bort ifrån den kristna tron?

Idag nådde Joel Halldorf verkligen en bottennivå i sitt skrivande. Detta när han i Expressen kritiserade SD-politikern Julia Kronlid för hennes skapelsetro (en tro som hon tidigare gett uttryck för), och det i samband med att hon blev vald till Andre vice talman i riksdagen. Det handlade alltså inte om att hennes politiska linje. Istället handlade det om hennes ”udda religiösa övertygelse”.

Svenska

Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves

Efter detta val i september 2022 ser det ut att bli ett maktskifte i Sverige. Är man äventyrligt lagd kanske det kan kännas spännande. Men som bibeltroende kristen tror jag inte att endast politik kan göra ett land friskare och bättre. Sveriges historia visar med all tydlighet att det var en omfattande och sund evangelisk väckelse som gjorde vårt land till ett av de mest ärliga och ett av de minst korrumperade länderna i världen, och därmed ett av de bästa att leva i.

Svenska

Vad definierar en sann kristen tro?

Om någon skulle fråga mig vad det är som definierar den kristna tron, då är mitt självklara svar: Bibeln! Vad skulle det annars vara? Det är ju i Bibeln vi kan läsa om hela Guds frälsningshistoria, från den allra första delen av Bibeln till den sista. Via Bibeln får vi lära känna Gud, universums skapare, som den han verkligen är. Det är i Bibeln vi får veta vad den frälsande tron handlar om, hur vi kan få del av den och hur det är tänkt att kristna skall leva osv.

Svenska

Karismatiska ledargestalter kan vara psykopater

Jag såg en gång ett mycket intressant avsnitt av vetenskapens värld. Det handlade om psykopater. Naturligtvis togs seriemördarna upp. Men det intressanta i programmet var att det finns många psykopater som inte är mördare. Det är psykopater som lever mitt bland oss. De är ofta stora starka ledare i olika sammanhang, inte minst i näringslivet. Dessa kallas vanligen inte psykopater, även om de är det. De kallas starka karismatiska ledare, och detta bekräftade vad jag länge tänkt och trott.

Svenska

Richard Dawkins drar till med utomjordingar! Nu med svensk text i videoklippet.

Som du kanske känner till är evolutionsbiologen, professorn och författaren Richard Dawkins idag en av de mest respekterade männen bland evolutionstroende och ateister. Dawkins kämpar frenetiskt med att bortförklara Gud och förlöjliga både kristna och kristen tro, även all annan religion så klart. Men den kristna tron tycks vara särskilt förhatlig.

Svenska

Dyrköpta erfarenheter hos Hillsong är inga billiga poäng

Missade du dokumentären om megakyrkan Hillsong på SVT? Det var i så fall synd...

Inte helt oväntat fick dokumentären kritik. En skribent menade att dokumentären ”plockar billiga poäng” och undrade om avsikten med den var att ”framställa Hillsongs pastorer som ytliga och aningslösa”. Så har man även sagt om de som helt korrekt kritiserat Trosrörelsen och liknande rörelser. Men är nu pastorerna ytliga och aningslösa så är det ju den bilden som skall förmedlas!

Svenska

Granskning av Jonathan Cahns och Mark Biltzs budskap

Jag vill här tipsa om två föreläsningar (på engelska) som hölls under 2015-års konferens med The Berean Call i USA. The Berean Call är en organisation som apologeten och författaren Dave Hunt startade för att uppmuntra till urskiljning. Namnet Berean Call syftar på Bibelns berättelse om folket i Berea som inte bara svalde religiösa nyheter, utan forskade i Skriften ”för att se om det kunde förhålla sig så” (se Apg 17:10-14).

Svenska

Skall vi verkligen lyssna till profeter inom neo-new age-rörelsen???

Mycket är snurrigt nu i kristenheten när det gäller tankebyggnader och spekulationer om pandemin och vaccin (men inte bara där). Sunt förnuft, kritiskt och logiskt tänkande, källkritik och bibelförankring känns allt oftare väldigt långt borta. Konspirationsteorier har gått om evangeliet i prioriteringsordning. Alternativa sajter har gått om Bibeln i popularitet. Plötsligt lyssnar man till precis vem som helst, oavsett vad dessa personer har för bakgrund eller moral.

Svenska

Kyrkan och Torah - en artikelserie av Sven Reichmann

I slutet av förra året blossade det upp en debatt kring det fenomen inom kristenheten som vi och andra valt att kalla ny-judaism. Även om debatten ibland var (och fortfarande är) högljudd, smärtsam och ibland smutsig, så var den nyttig på flera sätt. Flera tidigare "okända" villoläror uppdagades bland annat. Nu har bibellärare Sven Reichmann också tagit sig an detta ämne i en serie artiklar som kommer att publiceras löpande i tidningen Shalom. Sven har gjort en grundlig studie av vad några av ny-judaismens företrädare för fram och lär ut.

Svenska

Angående Knutby-debatten i tidningen Dagen

Som du kanske sett har det efter att SVT/Uppdrag granskning sände sin 6 avsnitt långa dokumentär om Filadelfiaförsamlingen i Knutby kommit igång en debatt i tidningen Dagen om orsakerna till varför det blev som det blev. SVT nämnde i sin dokumentär den ”pingst-karismatiska” bakgrunden för församlingen. Själv tycker jag att SVT har gjort ett fantastiskt arbete med sin dokumentär men vi kan inte kräva av SVT att de skall pricka helt rätt när det gäller vilken teologi som spelat en avgörande roll i dramat.

Svenska

Skapade Gud virus?

I dessa tider är det inte konstigt om man funderar över varför virus finns överhuvudtaget. Fanns de från allra första början? Skapade Gud virus? Vad är de i så fall till för? Gör de någon nytta? Eller är virus djävulens och/eller människors verk? Eller Guds straff?

Svenska

År 2020: Allt fler idéer från New age anammas av kristenheten

Ibland är det intressant att titta tillbaka i äldre kristna böcker och se vad man då skrev och siade om framtiden. Så efter ett tips från en av BibelFokus läsare skaffade jag inför julledigheten en bok från 1987: Dark Secrets of The New Age författad av pastorn Texe Marrs. Den svenska titeln är Satans plan för världsherravälde: New Age. I denna bok går Texe Marrs mycket noga igenom vad New age-rörelsen står för och vad som är deras mål.

Svenska

Lite mer om The Message

The Message är en s.k. "parafras" baserad på Bibeln som blivit omåttligt populär i många kristna kretsar, nu även i Sverige. En bibelparafras är en omskrivning av Bibelns texter i syfte att uppnå något särskilt, vanligen en enklare läsform och enklare förståelse. Men The Message är något mer än så eftersom dess författare, mystikern Eugene Peterson, i många fall även har förändrat själva budskapet i sin smakriktning.

Svenska

Kommer klimatpaniken leda till en ny världsordning?

Panik kan man enligt en ordlista definiera som ”panisk förskräckelse, hysteri, uppståndelse, förvirring, (mass)psykos, ångest” osv. Och har man panik fattar man så klart inga rationella beslut utan handlar då mer ogenomtänkt och spontant utifrån ångestladdade känslor som man har för stunden. Så panik är ju aldrig bra att drabbas av. Trots detta råder det vad jag tycker panik i Sverige när det gäller klimatförändingarna – och även i andra länder.

Svenska

Min enda artikel som berör valet 2018

Ps 127:1: ”Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden vakar väktaren förgäves.”

Jag tror att man som kristen förkunnare skall vara försiktig med att propagera för eller emot olika partier, det hör liksom inte till huvuduppdraget. För som du ser i bibelordet ovan är det mycket vi kan göra helt förgäves om inte Gud är med i det vi gör. Inte minst gäller ju detta hur det går för ett land. Men jag vill ändå dela några tankar som berör valet lite mer generellt, utan att tala för eller emot något särskilt parti.

Svenska

Diskbänkens lag när du läser Bibeln

Personligen tror jag att det är en mycket god vana att läsa lite ur Bibeln varje dag. Judarnas dagliga manna i öknen kan ses som en bild av Guds Ord/Bibeln, och det åt ju de varje dag, t.o.m. flera gånger per dag! Jag brukar även rekommendera folk att alltid ha en genomläsning av Bibeln rullande. När man sedan har läst igenom hela Bibeln, då börjar man om från början igen. På så sätt upptäcker man mer och mer. Man kan då även hitta många spännande kopplingar; man upptäcker alltid nya saker vid varje genomläsning.

Svenska

Apropå fler temadagar/bibelstudiedagar

Det har kommit in en hel del mail till BibelFokus med önskemål om vi skall hålla en ny temadag snart igen. Jag har då svarat att vi önskar göra detta, men att ingen ännu är planerad. Vi vet att många ser dessa temadagar som en fin möjlighet till att träffa likasinnade syskon i tron, då kontakter kan knytas och man på så sätt kan finna en ny gemenskap och stöd i tron. Detta är en stor anledning till att vi vill anordna fler tillfällen som dessa. Att få del av aktuella bibelstudier är också något som många uppskattat.

Svenska

Trosrörelsen, katolicism i kostym och slips – anno 2018

För snart tio år sedan (2008) skrev jag en artikel med rubriken ”Trosrörelsen – katolicism i kostym och slips”. Vi var några som då tyckte oss se likheter mellan Trosrörelsen och Katolska kyrkan, likheter som bör studeras lite mer under ytan kan jag tycka. Vi anade att auktoriteter inom Trosrörelsen började dra åt katolicismen, vilket faktiskt inte var helt förvånande eftersom det gick att se likheter dem emellan.

Svenska

År 2017 är förbi, men 2018 innebär nya möjligheter!

Egentligen är det ju ingen annan förändring som inträffar vid årsskiftet än att vi byter ut några siffror. Men många av oss begrundar ändå då det år som varit och funderar över vad som egentligen hände och inte hände. Sedan tänker man ju framåt också, och hoppas på ett och annat, men kanske oroas för en del också.

En del i kristenheten levererade förutsägelser för 2017, och säkerligen får vi höra nya under 2018. Om vi ur ett kristet perspektiv funderar över några saker som INTE inträffade under 2017 så var det ju en del. Här är mina egna reflektioner:

Svenska

Ett år efter Awakening Europe Scandinavia 2016

Den 28-30 oktober 2016 kom några ur ”den andliga eliten” till Friends Arena för att bidra med sin ”smörjelse” i satsningen Awakening Europe Scandinavia 2016. Satsningen var en del av det uppsatta målet att ”Europa skall bli frälst”. Man sa också att detta skulle vara ett ”party” och starten för en stor väckelse i Sverige. Flera kända företrädare för Trosrörelsen samt Toronto- och Bethel Church-andligheten stod på scen, bland andra:

Svenska

Israel, världens brännpunkt - en informativ broschyr om Israel

Saknar du en kortfattad, balanserad och bra sammanfattning om Irsral, både ur ett bibliskt och historiskt perspektiv? Vill du ha ett behändigt och seriöst material om Israel att dela ut? Då rekommenderar jag den lilla broschyren "Israel, världens brännpunkt" som Israels vänner har gett ut. Nedan finns en länk till broschyren i PDF-format. Du kan också bläddra i broschyren via videon nedan (klicka upp videon i helskärm via ikonen till vänster om vimeo-loggan, så kan du läsa bättre).

Svenska

Sidor