Translate page

Vad är det absolut viktigaste?

Det viktigaste
Läser man Bibeln, kommer man inte ifrån att det absolut viktigaste i en människas liv är att se till att hon får vara med i evigheten hos Gud, eftersom alternativet innebär en total katastrof. Detta är ingen tolkning av Bibeln, utan det viktigaste budskapet i hela Bibeln, och dessutom ett väldigt tydligt sådant. Vidare säger Bibeln:

Joh 17:3: Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

Joh 14:6: Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Joh 6:44: Ingen kan komma till mig [Jesus], om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Möjligheten till ett gott evigt liv hör alltså ihop med att man lär känna Gud och Jesus Kristus. Och Gud Fadern kan man inte komma till utan att gå via Jesus Kristus, och Jesus kan man inte komma till utan att Gud Fadern agerar för det. Det ena är alltså beroende av det andra, och hur hänger det då ihop? Jo, Fadern och Sonen är ju ETT (Joh 10:30). Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt. Båda är en och samma gudom.

Man kan då säga, att det absolut viktigaste en människa kan ägna sig åt i detta livet på jorden är att lära känna Jesus Kristus, för genom det kan man vinna evigt liv.  Hur lär man då känna Jesus? Jo, Jesus sa om sig själv:

Luk 24:44: Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.

Luk 24:27: Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

Bibeln säger också:

Joh 1:45: Filippus fann Natanael och sade till honom: ”Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.”

Apg 4:12: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta [till evigt liv].

Genom Bibeln kan vi alltså lära känna Jesus Kristus, och genom att vi lär känna honom och överlåter oss till Guds fria gåva i det evangelium som Bibeln också presenterar, erbjuds vi evigt liv. Detta är det absolut viktigaste för en människa i detta jordeliv!

Konferenssverige
Är då detta vad som förkunnas av landets pastorer? Nja, jag blev väldigt besviken när jag på midsommarafton (2013) besökte en av de stora kristna sommargårdarna och lyssnade till en av de mer kända kristna pastorerna i vårt land, som också är författare. Han ställde just frågan: ”Vad är det allra viktigaste för en människa idag?”. Vad tror du han svarade? Jo detta: ”Att man skaffar sig en god ledare; att man utsätter sig för en ledare”. Med ledare avsåg han här en personlig mentor. Han höll en 20 minuter lång predikan över detta, och under den stunden nämnde han inte en enda gång namnet Jesus. Han sa inte heller att det var nödvändigt att denna nödvändiga mentor skulle vara kristen. Och han gav inte heller något bibelstöd för att det allra viktigaste för oss är att ha en egen mentor. Några saker han nämnde var bra och bibliska, men dessa dränktes av budskapet om behovet av en god ledare, en personlig mentor.

Hade då inte denna bildade pastorn rätt i det han sa? Nej! Bibeln visar tydligt att det inför Gud är en styggelse om vi sätter vår förtröstan till människor.

Jer 17:5: Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från HERREN.        

Gud har istället gett alla sanna kristna sin Helige Ande ”Hjälparen” till att vara vår ”mentor”. Men om vi istället gör oss beroende av en människas ledning, då gör vi oss oberoende av den hjälp och ledning Gud vill ge varje kristen direkt via sin Helige Ande. Om vi söker hjälp på annat håll, vad skall vi då med Hjälparen till?!

Här skall vi också påminna oss om Guds folk som vid profetens Samuels tid önskade sig en kung som skulle leda dem, men det var det samma som att vända Gud ryggen:

1 Sam 8:20: Också vi vill bli som alla andra folk. Vår kung skall döma oss. Han skall dra ut framför oss och föra våra krig.

1 Sam 8:7, 18: Då sade HERREN till Samuel: "Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem… När ni då ropar på hjälp på grund av er kung som ni har valt åt er, då skall HERREN inte svara er.”

Det fick alltså allvarliga konsekvenser när Guds folk önskade sig en människa som sin store ledare, och personligen tror jag det får mycket allvarliga konsekvenser när vi i kristenheten idag sätter vårt hopp till ”kött”.

Trender och avfall
Så varför i hela världen förkunnade då denna pastor så här inför en folkskara på kanske mellan 800-1000 personer varav somliga troligen inte var kristna? Varför tog han inte chansen och sa att det viktigaste vi kan företa oss är att söka Gud och lära känna Jesus Kristus? Ja, det kan man sannerligen fundera över, och jag blir ganska förtvivlad när jag tänker på det. Jag tror svaret ligger i att denna pastor – och många, många andra i vårt land – är starkt påverkade av amerikanska megakyrkopastorer som t.ex. Rick Warren, Bill Hybels, Joel Osteen, Rob Bell mfl. Man har lyssnat in sig på deras budskap om vikten att ha en personlig mentor. Man har gått på ledarskapsträning, och nu vill man marknadsföra hela denna yrkeskår av ”ledare”. Man verkar vilja bli som Rick Warren – som i 25 års tid hade den sekulära (icke-troende) management-gurun Peter Drucker som sin personlige mentor. Detta är alltså en trend och en hypad modefluga. Men detta innebär ett avfall från Gud och något som ödelägger den kristna tron i vårt land!

Var vaksam
Vad var då avsikten med denna text? Jo, främst att peka på vad som verkligen är viktigt! Men jag vill också göra dig observant på hur kända förkunnare i vårt land, i sommarkonferensernas tid där de har chansen att presentera evangeliet, istället kan stå och tala om sådant som är totalt oförenligt med sann och sund kristen tro. Om det viktigaste är att lära känna Gud och Jesus Kristus för att vinna evigt liv, så är det också viktigt att vara vaksam på när just det budskapet trollas bort med hjälp av vältalighet och intellektuella krusiduller. Låt dig inte bländas av titlar, utbildning, antal skrivna böcker, etc. Bibeln säger att just vältalighet och mänsklig vishet kan åstadkomma att Guds frälsande kraft går förlorad. Det är kanske där vi har hamnat idag? Är det för att vi satt vår förtröstan till ”kött” som så få blir sant omvända och frälsta idag? Är det därför vi ser så lite av Andens frukt?

1 Kor 1:17: Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

 

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg

Svenska