Translate page

Ett Bibliskt förhållningssätt till kristen enhet och ekumenik i 5 delar

Det nya Babels tornAvsikten med den här programserien är att visa på att kristen enhet främst inte är av yttre organisatorisk, strategisk art, utan är en Andens enhet som föds fram ur ett pånyttfött liv på Biblisk grund bland Jesu sanna lärjungar. Jag vill också peka på vilken Bibelsyn och vilka trossatser som sann kristen enhet vilar på. Kristenheten tappar mer och mer bort hörnstenarna för en frälsande kristen tro, och då måste vi komma tillbaka till den urkristna frälsande tro som en gång definierade våra mycket gamla trosbekännelser. Jag lyfter i den här programserien fram flera skrämmande exempel på hur arbetet med ekumenik går mot allt större avfall bort från den sanna kristna tron, fram mot ett nytt Babels torn. Tron korrumperas och liberaliseras. Den uppblandas med mystik och ren ockultism. När vi kryper ner på knä, i ödmjukhet och omvändelse inför Kristi kors, så uppstår en Andens enhet. Men om vi söker oss till de hemliga rummen eller in i vårt inre i ett sökande efter gudomlighet, då uppstår en antikristlig enhet, som är av samma natur som Babels torn. Jag visar på vad som är Guds vaccination mot oönskad enhet och Antikrists ande.


Materialet omfattar Ljudfil = ljudfil, Textdokument = textdokument, Bildfil = bilder, Videoklipp = videoklipp


Del 1: "Vem är Jesus Kristus?"

Innehåll
Inledningsvis säger jag att programserien är i 3 delar, men det blev 5. Här resonerar jag kring begreppet ekumenik och kristen enhet. Jag lyfter fram Bibelns varnande ord om att inte förändra evengeliet och Bibelns hela budskap. Och jag går igenom sju trossatser som definierar vem Jesus Kristus verkligen är, trossatser som är avgörande för en frälsande tro.

Läs utskrift av radioprogrammet Läs textversion av del 1

Lyssna till inspelningen Lyssna på del 1 (högerklicka för att ladda hem)
Längd: 42 min
Storlek 14,5 Mb
Format: mp3, mono


Del 2: "Bibelns trovärdighet och auktoritet"

Innehåll
Inledningsvis säger jag att programserien är i 3 delar, men det blev 5. I det här programmet delar jag inledningsvis tankar om vad äkta kristen enhet är för något. Du får information om vad som pågår globalt när det gäller enhetssträvan. Jag presenterar en mängd fakta och resonemang till Bibelns försvar. Och så berättar jag om olika översättningar och grundtexter och hur de bidragit att korrumpera den kristna teologin och tron.

Läs utskrift av radioprogrammet Läs textversion av del 2

Lyssna till inspelningen Lyssna på del 2 (högerklicka för att ladda hem)
Längd: 51 min
Storlek 17,7 Mb
Format: mp3, mono


Del 3: "Avfallets ekumenik"

Innehåll
I detta program delar jag med mig av lite ifrån min "spaning" vad gäller enhet och ekumenik. Jag berättar om den avfallets som växer fram inom Kyrkornas världsråd, Sveriges kristna råd och Katolska kyrkan. Vem är motorn för den interreligiösa ekumeniken i världen? Som du kommer att få höra så är tillståndet inte speciellt upplyftande. Man ser ett avfall som går fram på bredden, i högt tempo. Tron korrumperas och liberaliseras. Den uppblandas med mystik och ockultism. Jag ser fyra fronter för avfallets ekumenik, i programmet får du reda på vilka.

Läs utskrift av radioprogrammet Läs textversion av del 3 Bildmaterial

Lyssna till inspelningen Lyssna på del 3 (högerklicka för att ladda hem)
Längd: 54 min
Storlek 18,6 Mb
Format: mp3, mono


Del 4: "Dialog eller förkunnelse?" samt "Barnaskapet hos Gud"

Innehåll
I det här programmet resonerar jag kring vad dialog med oliktroende leder till och om vad som är Guds vilja när det gäller sådan dialog. I programmets sista del lyfter jag även fram något av det finaste vi har i den kristna tron: barnaskapet hos Gud, men vilka är Guds barn? Detta barnaskap gör att vi kan få få uppleva en sådan otrolig vila i vår tro. Varför det är så berättar jag i programmet. Jag tar också upp beteenden och undervisning som berövar oss detta dyrbara barnaskap.

Läs utskrift av radioprogrammet Läs textversion av del 4

Lyssna till inspelningen Lyssna på del 4 (högerklicka för att ladda hem)
Längd: 42 min
Storlek 14,6 Mb
Format: mp3, mono


Del 5: "Vaccinationen mot Antikrists ande"

Innehåll
Utifrån Bibelns Ord försöker jag visa varför Gud inte vill ha enhet till varje pris och vad han gör åt det. Jag har berättelsen om Babels torn i 1:a Moseboken som utgångspunkt, eftersom Babels torn står som en bild för mänskligt grundad enhetssträvan, en strävan som satan driver på bakom kulisserna fram mot slutmålet som är Antikrists rike. Jag resonerar mycket om vad andedopet egentligen är avsett för. Jag visar på vad som är Guds vaccination mot oönskad enhet och Antikrists ande.

Läs utskrift av radioprogrammet Läs textversion av del 5 Bildmaterial

Lyssna till inspelningen Lyssna på del 5 (högerklicka för att ladda hem)
Längd: 48 min
Storlek 16,4 Mb
Format: mp3, mono

Ej definierad