Translate page

Babels torn i vår tid

Babels torn/EU

Ett bibelstudium om Babels torns profetiska budskap för vår tid
Vi studerar enhetens och avfallets betydelse för framväxten av Antikrists rike. Vi ser på hur olika kristna grupper synkroniserar sig till ekumenik över gränser som Gud satt upp till vårt beskydd. Vi ser på olika "adaptrar" till antikristlig enhet.

Materialet är baserat på det föredrag som Lennart höll under Temadagen i Alingsås den 4 april 2009. Arrangör var Nätverket för information om nyandlighet och mystik.

Ljudfil Klicka här för att lyssna till föredraget

Bildspel Klicka här för att se ett bildspel till inspelningen (med Bibelord och bilder)

Textfil Klicka här för att läsa textversionen av föredraget


Määrittelemätön