Translate page

Ett "förlåt" som bara smörjer det ekumeniska lokets maskineri

LokomotivNu kan jag inte längre tiga. Nu måste jag få ta bladet från mun!

Det ordades mycket på Nätet efter Ulf Ekmans "förlåt" på Oas-rörelsens sommarkonferens i Borås 2009. Det Ekman ursäktade sig för då, var att han under tidigare år har häcklat andra kyrkor och därmed bidragit till att splittra kyrkornas enhet. OBSERVERA att detta "förlåt" inte var ett förlåt för all villfarelse som Ekman spridit under åren. Det var inte heller ett förlåt till alla vars liv tagit skada av trosrörelsens olika läror och ageranden. Det förlåt han presterade hade den nya ekumeniken i fokus. Avsikten var med all säkerhet att smörja det ekumeniska lokomotivets maskineri. Och bedrövligt nog går många på det! Men vi är också många som är övertygade om att detta ekumeniska tåg har påvens Rom som slutdestination, och att denna ekumenik främjar den världsekumenik som Uppenbarelsebokens kapitel 13 beskriver.

Du bör förresten lyssna till Ulf Ekmans nyårstal inför 2009 där han talade mycket nedvärderande om de som under 80-talet var kritiska till Livets Ord, samtidigt som han upphöjde sin egen verksamhet vid den tiden. Talet kan du se och lyssna till nedan. Ställ det han sa här i kontrast till Ekmans förlåt på Oas-konferensen. Det ser ut som ett dubbelspel...


Men vänner (och andra), det tjänar inget till att diskutera innehållet i detta förlåt på Oas-konferensen, ordvalet, tankar och baktankar. Vi måste inse vidden av Ulf Ekmans synd inför Gud om vi skall se proportionen till ett "förlåt". Det jag avser är Ekmans villoläror vad gäller frälsningsläran, försoningen, Jesu natur, Andens manifestationer, andedopet, samt Ekmans villoläror om människans natur, hälsa, framgång och ekonomi. Du bör läsa en genomgång av dessa villoläror här. Jag avser också allt i hans agerande gentemot andra människor som har haft dessa läror som utgångspunkt. Detta är saker som berör människors både andliga, mentala och ekonomiska hälsa, samt riskerar deras destination för evigheten. Det är i detta perspektiv som vi nyktert måste se vidden av Ekmans "gärning". Och då räcker inget "förlåt" (med fokus på ekumenik) för att ställa allt tillrätta. På Livets Ords hemsida står det idag (2009-08-08) att alla läror från starten fortfarande gäller: "Men då det gäller läran och inriktningen är den precis densamma nu som när vi startade." HALLÅ KRISTEHETEN I SVERIGE!!! Det är detta vi måste se och diskutera! Det är pga detta vi måste få se en otroligt djup omvändelse från Ekman & Co innan vi ens börjar tänka tanken på samarbete, utbyte, ekumenik och enhet!

Begrunda nu omfattningen av Ulf Ekmans missionsfält. Tänk på alla trosförsamlingar som finns i Sverige idag, tänk på alla planterade församlingar runt om i världen, tänk på alla Ekmans "budbärare" i vanliga församlingar, tänk på alla pastorer som utbildats av Livets Ord runt om i världen, tänk på alla sålda böcker, alla band, videoband, TV-program som ses världen över, etc, etc, etc. Begrunda sedan villolärornas utbredande inom detta enorma missionsrevir. Inom hela detta område har Ekman och hans mannar fört in de förödande villolärorna från Kenneth Hagin & Co !!! Begrunda dessutom att Ekman idag är Sveriges mest drivna och effektiva förespråkare för alla kyrkors närmande till Katolska kyrkan med påven som alla kyrkors överhuvud. Detta budskap levereras delvis öppet och delvis subtilt.

Den enda utgången av en fullständig omvändelse och ånger från Ulf Ekman måste därför bli den jag beskriver nedan. Det finns ingen annan Biblisk eller logisk utväg. Jag kan inte i min vildaste fantasi se hur en människa som Ekman skulle kunna agera annorlunda vid en sann omvändelse. Vi talar om förkrosselse i proportion till skadan.

Den dag Ulf Ekman förstår vilken försyndelse det varit att sprida trosförkunnelsens villoläror världen över, den dag han förstår hur många människor som lidit skeppsbrott i sin tro och skadats mentalt pga av hans undervisning, den dag han förstår hur trosrörelsen splittrat och förorenat kristenheten världen över, den dag han förstår hur många familjers stabilitet, ekonomi och yrkeskarriär som brakat ihop pga trosförkunnelsen, den dag han inser hur väl trosförkunnelsens läror "döper" människor in i den yttersta tidens stora avfall, och den dag han förstår hur många som kan komma att gå evigt förlorade pga av hans egen undervisning, DÅ kommer han att bli så förkrossad att det kommer att ta en mycket lång tid innan vi får se honom i någon talarstol igen - kanske aldrig mer. Han kommer inte dagen efter en sådan insikt stå i talarstolen och undervisa. Då kommer han istället vara så krossad i sin egen varelse att han inte vill se sig själv i spegeln igen förrän Guds nåd runnit igenom varje atom i hans kropp. Han kommer aldrig mer se sig som värdig att betjäna sina trossyskon. SÅ stor är Ekmans försyndelse utifrån min förståelse av Bibelns budskap. Den kommer han inte förbi genom ett litet ekumeniskt riktat "förlåt" på Oas. Men den dag denna förkrosselse kommer i Ulf Ekmans liv - och jag hoppas och ber att den gör det - då kommer Guds nåd finnas där för honom. Den dagen skall jag själv ta emot Ulf Ekman som en broder, men inte tidigare.

Om du nu tycker detta var märkligt hårt och dömande, så vill jag be dig att läsa min text om Trosrörelsens teologi, alltså den teologi som Ulf Ekman under mer än 25 års tid spridit och än idag står för. Det är först när man ordentligt satt sig in i denna teologi som man förstår det riktigt allvarliga med Ekmans verksamhet. Du hittar denna text via denna länk.

När man då förtstått det oerhört allvarliga i Ulf Ekmans "gärning" så förstår man också det totalt omöjliga i den pågående ekumeniken. Man förstår då också det totalt omöjliga i att kalla Ekman som talare. Man förstår då hur omöjligt det är med någon som helst form av samarbete, ekumenik eller stöd riktat till Ulf Ekman och Livets Ord. Och då förstår man också de enkla gräsrötternas upprördhet över den pågående utvecklingen och trenden. Det jag säger här gäller så klart inte enbart för Ekman utan varje villolärare. Samarbete med Mormoner och Jehovas vittnen ser de flesta kristna (än idag) som totalt omöjligt, men jag menar att det inte är någon avsevärd skillnad mellan dessa och Trosrörelsen. Läs min text om deras teologi så förstår du varför.

Nu undrar kanske du vem jag är som vågar säga detta. Men vem jag är spelar mindre roll. Gud kan sända en åsna att tala, och mycket märkvärdigare än så är jag inte. Sedan får du själv bedöma om jag är enbart en åsna eller en åsna med ett ord från Gud.

/Lennart, sommaren 2009

Määrittelemätön