Marjoe Gortner - karismaattinen julistaja ilman uskoa Jumalaan

Tunnetko sinä Marjoe Gortnerin?

Marjoe GortnerJos et, niin lue mielellään tämä, sillä Marjoe Gortner on HYVIN mielenkiintoinen. Hän työskenteli nimittäin pitkän aikaa "kristillisenä ihmejulistajana" ilman että itse oli uskova. Hän teki sen ainoastaan rahan takia, ja kokoukset olivat hänen ainoa tulonlähteensä. Luulenpa, että voimme oppia paljon tutustumalla Marjoe Gortneriin ja hänen "ihmekokouksiinsa". Se voi olla voimakas ajatustenherättäjä siihen, mitä on aito kristillinen usko, mitkä ovat aitoja hengellisiä manifestaatioita ja mikä on raamatullinen malli siihen, millaisilta seurakuntamme ja jumalanpalvelustemme tulisi näyttää. Marjoe Gortnerista tehtyä filmiä on jopa käytetty työssä lahkonjäsenten poisohjelmoinnissa. Se kertoo jotakin kuinka ajatuksia herättävää kertomus hänestä voi olla. Palaan tähän filmiin hieman edempänä, jossa myös saat mahdollisuuden nähdä se. Annan minun ensin esittää pieni historiallinen katsaus siihen, kuka tämä Marjoe Gortner oli sekä vähän omia ajatuksiani.

Vähän historiaa

Marjoe Gortner syntyi 1944 USA:ssa. Hänen isänsä oli jonkinlainen evankelinen saarnaaja. Kun Marjoe oli kolmevuotias, ymmärsivät hänen vanhempansa, että heidän pojallaan oli erityisiä lahjoja, kun kysymyksessä oli asioiden muistaminen. Poika oli aivan peloton vieraiden ihmisten edessä ja isoissa yhteyksissä. Sekä hänen äitinsä että isänsä painostivat Marjoeta kovasti muistamaan "herätyssanomaa" ja he opettivat hänelle dramaattisia eleitä ja asentoja. He levittivät myös huhua siitä, että poika oli saanut erityisen ilmestyksen ja voitelun Jumalalta. Jo silloin, kun Marjoe oli neljävuotias, lanseerasivat vanhemmat hänet Jumalan armoittamana julistajana ja hänen jopa sallittiin vihkiä pari mieheksi ja vaimoksi kameroiden edessä - kaikki siksi, että luotaisiin huomiota herättävä maine poikansa ympärille ja siten ansaita hänen kauttaan rahaa. Kun Marjoe oli 16-vuotias, häipyi hänen isänsä pois perheestään kaikkine rahoineen, jotka he olivat ansainneet tällä tavoin. Tämä johti siihen, että Marjoe eli hippinä aina 20-vuotiaaksi asti. Kun rahantarve tuli aivan liian hälyttävän suureksi, Marjoe kääntyi takaisin saarnaajantoimeen - aivan ilman henkilökohtaista kristillistä uskoa! Silloin tällöin hän otti myös vapaata elääkseen jälleen hippien-elämää ystäviensä kanssa. Marjoe sanoi itse, että oikeastaan hänellä ei ollut koskaan ollut uskoa.

Omantunnon kriisi ja filmi

Kun Marjoe oli 25-vuotias, alkoi hän kuitenkin saada omantunnontuskia siitä kuinka hän - ansaitakseen rahaa - käytti hyväksi ihmisten uskonnollista etsintää. Hän ansaitsi sitä paitsi melko hyvin rahaa! Silloin hän keksi hyvin mielenkiintoisen idean antaa filmiryhmän seurata häntä hänen ehdottomasti viimeisellä saarnaamiskierroksellaan. Tässä filmissä Marjoe halusi paljastaa kuinka yksinkertaista hänelle oli hämätä ja manipuloida ihmisiä "ihmekokouksissa" siitä huolimatta, että hän itse ei ollut uskova. Hän halusi paljastaa, mitä kikkoja hän julistajana voi käyttää ja minkälaisia tunnelmia täytyy rakentaa että tulokset tulisivat julki. Filmissä hän halusi myös osoittaa, että toiset julistajat käyttävät samoja keinoja - tavallisesti vain ansaitakseen hyvin rahaa. Marjoen suunnitelmat johtivat siihen, että filmiryhmä seurasi häntä hänen viimeisellä kiertueellaan vuonna 1971. Filmi nimettiin Marjoeksi ja se voitti vuoden 1972 Oscarin parhaasta dokumenttifilmistä.

Väärän karismaattisuuden ilmapiiri

Kun katsoo filmiä Marjoe (johon heti saat mahdollisuuden), niin siitä erottuu se, kuinka samanlaisia olivat hänen kokouksensa niiden herätyskokousten, ihmekokousten ja parantumiskokousten kanssa, joita myös me voimme nähdä tämän päivän kristillisyydessä.

Niissä on monta kertaa samat kehykset ja sama sisältö. Ilmapiiri rakentuu paljosta musiikista ja laulusta, monta kertaa mukana on hyvin laiha tekstisisältö. Usein julistaja antaa sen vaikutelman, että "tämä kokous on aivan erityinen kokous, jossa Jumalalla on tarkoituksena tehdä jotain aivan erikoista". Julistaja jakaa profetiallisia terveisiä, kielilläpuhumista ja tiedon sanoja, jotka vahvistavat tunnetta siitä, että jotain erityistä on meneillään. Yksi lupaus toisensa jälkeen korvaa vakavan raamatunopetuksen. Julistaja todistaa kerta toisensa jälkeen mitä on tapahtunut siellä ja tällä paikkakunnalla tai aikaisemmissa kokouksissa. Julistaja kertoo suurista merkeistä ja ihmeistä, jotka ovat tapahtuneet muualla. Kuulijoille annetaan tilaisuus asettua jonoon saamaan osa tätä "voitelua", tulla parannetuksi, kokea taloudellista siunausta jne. tai että vain "ottaa vastaan". Ja siellä annetaan myös yksi tai useampi tilaisuus "kylvää Jumalan valtakuntaan" silloin, kun rahasta on kysymys. Marjoe Gortner teki samalla tavoin ja se toimi!

Hengelliset manifestaatiot ilmestyvät

Marjoe oli siis oppinut mitä keinoja tarvittiin luomaan oikea ilmapiiri niin, että ihmiset saisivat "hengellisiä" kokemuksia. Filmissä hän sanoo juuri tämän: "kunhan vain julkisivu on pyhä, niin se toimii". Minä en osaa tehdä selvää kaikista erilaisista manifestaatioista, joita esiintyi Marjoen kaikissa kokouksissa, mutta hänen filmissään näkyy, että kyseessä on " pyhä humala", naurukohtaukset, avoimet suut ja huutamiset, tanssi ja hyppimiset, tärisemiset, taaksepäin ja eteenpäin kaatumiset, lattialla sätkyttely ym. Se, mikä on ennen kaikkea mielenkiintoista meille täällä, on, että ne hengelliset manifestaatiot, joita esiintyi Marjoen kokouksissa, ovat tarkasti samoja, joita esiintyy tämän päivän kokouksissa. Niitä pitävät monet tämän päivän varakkaat julkkisjulistajat kuten Benny Hinn, Rodney Howard Browne, John Arnott, Randy Clark, Bill Johnson, Todd Bentley ja monet, monet muut. Tätä tapahtuu myös Ruotsin seurakunnissa eikä vähiten niissä, jotka ovat osa uskonliikettä tai niissä seurakunnissa, joihin on päästetty sisään sellaista julistusta. Sitä paitsi nämä ilmiöt ovat yhtäpitäviä niin sanottujen "Kundalini-ilmiöiden" (Kundalini= käärmevoima) kanssa, joita tapahtuu hinduismissa, buddismissa, New Agessa, Oneness- liikkeessä (Ykseys-liike) jne. Kaikki nämä ilmiöt ovat aivan epäraamatullisia, ne eivät ole merkkejä Pyhän Hengen läsnäolosta ja henkikasteesta! Lue Raamatusta ja näe!

Täytyy ymmärtää, että nämä manifestaatiot, joita Marjoe osasi manata esiin tällä tavoin, tuottivat hyvin rahaa. Kun ihmiset näkivät, mitä tapahtui, he tunsivat, että oli oikein "kylvää Jumalan valtakuntaan" rahoillaan. Mutta ne eivät siis menneet Jumalan valtakuntaan, ne menivät petturille, joka oli liikkeellä ainoastaan ansaitakseen rahaa itselleen. Kysymys kuuluu, mikä henki oli toiminnassa Marjoen kokouksissa. Mikä sai aikaan hengelliset manifestaatiot julistajan ollessa epäaito ja se evankeliumi, jota hän julisti, ei ollut Raamatun tosi ja täydellinen evankeliumi? Olivatko ne pahoja henkiä? Oliko se "liha"? Vai olivatko ne psykologisia ilmiöitä? En pysty kokonaan vastaamaan näihin kysymyksiin. Ehkä oli kyse sekoituksesta. Mutta aivan selvää on, että kyseessä ei ollut Jumalan Henki. Ei ole silloin pitkä askel vastaanottaa samaa, jos kaikissa niissä kokouksissa, joita näemme tänään, on sama sisältö kuin Marjoe Gortnerin kokouksissa. Raamattu lähtökohtana uskallan sanoa näin.

Mikä kokousmuoto on raamatullisesti oikea?

Kun katselen filmiä Marjoe, niin en en voi olla reflektoimatta sitä, mitä Raamattu sanoo kristittyjen kokouksista. Ei joka tapauksessa ole sanottu mitään Marjoen kaltaisista kokouksista. Minulle tulee melko ilmiselväksi - ja samalla pelottavaksi - että monen kristityn tänä päivänä kaikkein hengellisimpänä näkemä kokousmuoto - karismaattiset kokoukset - oikeastaan saa valtavan vähän tukea Raamatusta. Marjoen kokouksissa, ja monissa, monissa tämän päivän kokouksissa, seisoo YKSI tunnettu ja maksettu julistaja kehuskelee niin laajasti, että kaikki penkkiriveissä tulevat niin vakuuttuneiksi, että sekä rynnätään esiin esirukousjonoon ja vedetään kunnolla rahaa "uhriin". Julistajalla itsellään näyttää olevan kaikki nk. armolahjoista. Ja kuulijoiden on vain otettava vastaan. Julistajalla tuntuu olevan hallussaan koko totuus ja kaikkien kuulijoiden tulee pysyä kuuntelevina. Julistajalla itsellään on laajakaista jatkuvasti liitettynä Jumalaan ja heidän, jotka istuvat penkkiriveillä, tulee vain kumartua maahan ihailusta sellaisen "jumalanmiehen" edessä. Ja näin vaikka Raamattu sanoo 1. Kor 14:26 : Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi (v.1939 käännös, suom. huom.).

Kun tarkemmin tarkastelemme lauluja karismaattisissa kokouksissa tänä päivänä, niin nekin ovat monta kertaa kaukana siitä, mitä Raamattu opettaa. Tämän päivän laulut ovat usein itseään toistavia (kuin mantra) ja ilman substanssia. Raamattu sen sijaan sanoo: Kol 3:16: Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana: opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

Jos maassamme on todellisia kristittyjä muusikoita, niin toivon sydämellisesti hengellisten laulujen( ja yhteisöjen) reformaatiota. Millainen itse musiikkityylin täytyy olla, niin olen sitä mieltä, ettei sitä voi lukea suoraan Raamatusta. Mutta aivan selvää on, että laulujen pitää sekä opettaa että kehottaa meitä ylistyksen ohella. Jos laulut ovat täynnä "Kristuksen sanaa... kaikessa viisaudessaan" niin ei tarvita efektejä, savu eikä valonheittimiä saamaan otetta kuuntelijoista. Jos laulamme ylistyslauluja, niin toivottavasti ne on suunnattu Jumalaan eikä Hän ole kai tilannut sellaisia efektejä? Ilmeisesti ainoastaan sisällyksettömiä lauluja täytyy voimistaa sellaisilla, vai mitä?

Minun täytyy sanoa jotakin yksinkertaisuudesta ja keskittymisestä Jumalan Sanaan tosiuskovien kokouksissa. Jos tutkitaan herätyshistoriaa, niin selkeästi erottuu heidän kokouksissaan ollut yksinkertaisuus ja sydämellisyys - usein seurauksena olivat vainot. Raamatun opetus oli keskeisintä. Usein uhrattiin elämä että saataisiin vapaus lukea Jumalan Sanaa kaikessa yksinkertaisuudessa. Raamatun kokousmuoto oli rauhallinen. Sille oli tyypillistä se, että Jumalan Sana oli keskiössä. Juutalaisten kokoukset synagogissa olivat esikuva. Siellä oli Jumalan Sana ja kokoontuminen Sanan ympärille keskeisintä. Kaikki keskittyi Sanan ympärille. "Apostolista hierarkiaa", johon katolinen kirkko, uskonliike, profeettaliike ja apostolinen liike (ym.) haluat meidät harhauttaa, en myöskään näe herätyshistoriassa tai Raamatussa. Tämä on sen sijaan tunnusomaista antikristuksen hengelle, joka haluaa dominoida, kontrolloida ja koota kaikki pakosta tai ilman pakkoa ykseyteen YHDEN johtajan alaisuuteen. Mutta Jumalan seurakunnassa ei kukaan ole arvostetumpi kuin kukaan toinen ja siellä Kristus on pää.

Gal 3:28: Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

Ef 4: 15: Vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus.

Katso filmi Marjoe Gortnerista

Meidän aikanamme on niin hienoa, että paljon siitä, mitä haluaa nähdä, on nähtävissä YouTubessa. Niin myös Marjoe Gortnerin oma filmi Marjoe. Tietenkin on vahva asia se, että hän ITSE tällä filmillään halusi paljastaa itsensä ja suuren osan muusta väärästä kristillisyydestä! Minä luulen, että Marjoe - siitä huolimatta, ettei hän ollut uskova - oli Jumalan lähettämä mies paljastamaan yhtä ja toista niille Jumalan lapsille, jotka etsivät totuutta (Jumalahan kutsui jopa Nebukadnessaria "minun palvelijakseni"). Mitä minä tiedän, Marjoe elää vielä tänäänkin ja rukoilen, että Jumala johdattaa hänet terveeseen kristilliseen uskoon ja vapaaseen Jumalan lapseuteen.

Jos nyt haluat katsoa filmin, niin sinun täytyy katsoa se yhdeksässä osassa (niin se on laitettu YouTubeen). Niissä ei ole ruotsinkielistä tekstitystä, mutta ellet ymmärrä englantia kokonaisuudessaan, niin silti filmi on katsomisen arvoinen. Klikkaa linkkejä alla päästäksesi oikeaan jaksoon. Katso ja pohdi tarkkaan!

https://archive.org/details/Marjoe.1972.Legendado


Alla olevien kolmen linkin kautta voit nähdä esimerkkejä niin kutsutusta kundalini -ilmiöstä., joista puhun tekstissä.

https://www.youtube.com/watch?v=61kHON0okEQ&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=QGpS3aCpC6s&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=63WGG1r9s9U&feature=related


/Lennart