Translate page

Öppet brev till Pingst

Jag har en bekant som under en tid övervägde att gå med i en pingstförsamling i den stad där han bor. Men pga av den utveckling (avfall) vi nu för öppen ridå ser bland Pingströrelsens ledarskap (och även bland flera pastorer), beslöt min bekant att inte gå med där. Pingstledningens fördjupade teologiska samtal med Katolska ledare i Sverige är bara en av många händelser i denna utveckling som bekymrar en betydande del av gräsrötterna inom Pingströrelsen. Dessa samtal som fram till idag (oktober 2012) pågått i 10 år redovisas i ett seminarium som hålls den 17 oktober på Newmaninstitutet i Uppsala. Newmaninstitutet är en teologisk högskola som drivs av den katolska Jesuitorden(!). Du kan läsa om dessa samtal bl.a. i en artikel i tidningen Dagen som publicerades 2012-10-04.

När min bekant beslöt att inte gå med i Pingströrelsen, skrev han ett brev med en slags förklaring och bakgrund till sitt ställningstagande, ett brev som var avsett för pastorn i den pingstförsamling han hade haft funderingar på att gå med i. I detta brev finns en överskådlig sammanfattning av några av de stora villfarelser som ryms inom den Katolska kyrkan och dess lära. Men han kände att det kanske vore bättre att skicka brevet till ledningen för Pingst FFS. Efter ytterligare lite övervägande upplevde min bekant att det skulle vara meningslöst att skicka brevet dit; det skulle vara som att tala för döva och blinda som redan bestämt åt vilket håll de vill styra hela skutan. Så jag föreslog att vi kunde lägga ut brevet i BibelFokus istället och låta en större krets ta del av hur ett av Guds enkla barn upplever situationen idag. Kanske några kan känna igen sig och bli stärkta. Kanske några andra kan ta varning. Det är i vart fall vår förhoppning. Så nedan kan du nu läsa denna persons brev som ett öppet brev till hela Pingströrelsen. Det är i PDF-format. Jag rekommenderade personen att vara anonym eftersom jag av egen erfarenhet vet att man kan bli illa omtyckt av många när man kritiserar det etablerade, storslagna, snillrika och ståtliga.

/Lennart

 

Klicka här föra att läsa/ladda hem "Öppet brev till Pingst" (pdf)
 

 

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg

 

Svenska