Läser vi Bibeln med ”grekiska glasögon”? Är vi påverkade av gnosticismen?

Ett antal förkunnare påstår ibland att dagens kristna läser Bibeln med ”grekiska glasögon” och att vi därför är påverkade av grekisk filosofi och även gnosticism. Stämmer det påståendet för oss ”vanliga” evangeliska kristna eller är det ett falskt påstående som bara är till för att stödja läror som dessa förkunnare kommer med?

Svaret är enkelt om det gäller ”vanliga” evangeliska kristna: Det är inte sant! Det är vilseledande information! Faktum är att det vanligen är villolärare som säger detta för att ge mer kraft åt sina läror eftersom Bibeln motbevisar det de vill få sagt. Ett annat vanligt skrämselargument är att vi är påverkade av katolicismen. 

Som du läste så gäller inte detta för oss ”vanliga” evangeliska kristna. Med ”vanliga” avser jag den evangeliska kristenhet som inte låtit sig påverkas av katolsk religion, som inte plockat in mystik, som inte blivit påverkad av amerikansk trosförkunnelse (à la Kenneth Hagin, Ulf Ekman osv) och som inte tagit in tankegods från New age och österländska tankegångar, utan helt enkelt hållit sig till en ren evangelisk, bibelförankrad tro. 

Låt oss titta lite på grekisk filosofi och gnosticism:

 • Den grekiska filosofen och matematikern Pythagoras hade en lära om att människans själ går vidare till ett djur efter döden. Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!
   
 • Den grekiska filosofen Platon – som var inspirerad av den grekiska filosofen Sokrates – undervisade att själen befrias från kroppen för alltid efter döden och lever vidare på det sättet. Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!
   
 • Det finns de som menar att Platon trodde på reinkarnation. Tror vi evangeliska kristna på reinkarnation? NEJ!
   
 • De grekiska epikuréerna trodde att själen upplöses/förintas efter döden. Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!

När det sedan gäller gnostikerna så spretar det ganska mycket vad de egentligen trodde eftersom de blandade friskt vad gäller olika religioner och filosofier. Här är vad de i huvudsak de trodde på:

 • Gnostikerna trodde att frälsningen kunde uppnås genom en slags hemlig (esoterisk) kunskap (gnosis). Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!
   
 • Gnostikerna trodde på astrologi. Stjärnorna och planeterna ansågs vara himmelska väsen som hade inverkan på det mänskliga livet. Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!
   
 • Gnostikerna trodde att den materiella världen (även våra kroppar) var ond och att endast det andliga var gott. Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!
   
 • Gnostikerna trodde att Gud som skapat den materiella världen var ond. Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!
   
 • Gnostikerna trodde att människan har en gudagnista inom sig och att denna kunde frigöras och fly den onda kroppen genom esoterisk kunskap. Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!
   
 • Gnostikerna trodde att Jesus bara var en människa och inte gudomlig. Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!
   
 • Gnostikerna trodde att Kristus bara var av andlig natur. Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!
   
 • Gnostikerna delade in människorna i tre grupper: de sanna gnostikerna, en del av de kristna, samt de som aldrig kan uppnå frälsning. Tror vi evangeliska kristna det? NEJ!
   
 • Gnostikerna trodde inte på kroppens uppståndelse. Tror vi evangeliska kristna på det? JA!

De tidiga kristna kämpade mycket mot påverkan från både grekisk filosofi och gnosticism, och självklart är det så att vi evangeliska kristna idag kan vara tacksamma för det. Att den Katolska kyrkan sedan växte fram och genom åren förde in mängd villoläror i sin religion, det råder inga tvivel om, men dessa villoläror har jag också försökt belysa här i BibelFokus. Summa summarum: håller vi oss till den rena evangeliska tron – som länge präglat svensk kristenhet – då är vi inte påverkade av grekisk filosofi och gnosticism. Men tyvärr har ju det kommit in en mängd villoläror på senare tid, och inte minst influenser från katolicism, mystik, amerikansk trosförkunnelse, med mera, vilka har smutsat ner den evangeliska tron även i vårt land. Det gäller alltså att ha lite koll på vad en bibelförankrad tro är för något – och vad den inte är!

(Lite kort vill jag bara flika in detta: ibland säger goda förkunnare att vi kan dras med en grekisk förståelse av vissa ord i Bibeln, som t.ex. ”tro”. Jag skulle snarare kalla detta för att vi har ett fattigare språk än hebreiskan, där ord kan ha många betydelser som är snarlika. Men det är inte värre än att man gör lite studier i grundtexterna för att berika förståelsen av sådana ord.)

/Lennart

Läs en avslöjande text på detta tema via denna länk (extern sajt).