En IT-snubbes funderingar kring vilddjurets märke

Skrivet av Lennart - 8 augusti, 2015 - 22:26

Under alla de år som jag varit troende har jag fått höra många olika tolkningar kring vad ”vilddjurets märke” är för något, alltså det märke som Uppenbarelsebokens kapitel 13 talar om. En del har pekat på streckkoder, andra på betal- och kreditkort. Idag spekuleras det mycket bland kristna om injicerade chip etc.

När jag läser det aktuella textavsnittet i Uppenbarelseboken ser jag inte att det är ett betalsystem texten primärt handlar om. Det handlar istället om att folk i den yttersta tiden frivilligt kommer att underordna sig en global karismatisk ledare och den nya världsordning denne infört. Detta underordnande kommer att bekräftas med ett märke som människor frivilligt tar emot på högra handen eller på pannan. Kikar vi i den grekiska grundtexten ser vi att märket med all sannolikhet handlar om någon form av synligt märke som t.ex. en tatuering. Det grekiska ordet för "märke" i texten är charagma och det betyder "märkning, rispa, etsning, stämpel, gravering". Intressant att notera är också att bland de grekiska bokstäver som översätts med 666 kallas den sista bokstaven för stigma som även är ett grekiskt ord som betyder "märke, brännmärke, stämpel, tecken, kännetecken". Detta har jag skrivit om tidigare.

Vi skall nu läsa Upp 13:16-18:

”Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.”

Jag har här valt texten från 1917-års bibelöversättning eftersom det där tydligare framgår att det handlar om en frivillighet att ta emot märket. Människor ”förmås” att ta emot märket och ”låter giva sig” det. Det är vad den grekiska grundtexten också talar om. Att man ”förmås” göra något behöver ju inte alls handla om tvång, det kan istället handla om förmåner som frestar. Och då låter man med glädje ”giva sig” det ”ljuvliga” märket.

Några reflektioner
Vad kan vi då dra för slutsatser utifrån dessa fakta? Jag själv tänker i vart fall så här:

1. Märket signalerar en tillhörighet och det representerar vilddjuret/antikrist. De som tar emot detta har accepterat och underordnat sig den nya karismatiska, globala världsledaren och dennes nya världsordning. VARNING! Observera här vad Bibeln varnar för i Upp 14:8-12!

2. Märket blir troligen fullt synligt, kanske i form av en slags tatuering. Folk kan välja om de vill ha det på högra handen eller i pannan. Här tycker jag att vår tids tatuerings-boom verkligen förbereder människor för att ta emot vilddjurets märke. Ingen utmärker ju sig idag med tatueringar, och vad spelar ännu en tatuering för roll? Ger märket dessutom stora ekonomiska fördelar så är det ju bara att köra på (om man struntar i Bibelns varningar).

3. Observera att Bibeln INTE säger att det är med märket som folk utför sina ekonomiska transaktioner i den yttersta tiden. Det är istället så att mottagandet av märket gör det möjligt för folk att köpa och sälja. Denna möjlighet kan vara markerad med en enda liten förbockning i varje lands folkbokföringssystem som sedan matat alla betalsystem med den uppgiften. De som tagit emot märket får denna markering i systemet, och har de denna markering i sin personakt är det öppet att utföra ekonomiska transaktioner med alla personliga konton, kort, mobiler, etc.

Jag har skrivit det tidigare, att jag tycker vaccinationen mot svininfluensan gav en bild av hur det kan komma att gå till rent logistiskt när folk skall tilldelas vilddjurets märke. Folk går till olika anvisade lokala platser, ställer sig i kö och får snabbt ett märke på högra handen eller pannan. Detta registreras sedan i ett centralt system – vilket även skedde med de som tog emot den vaccinationen. (Jag anser inte att vaccin i sig har med vilddjurets märke att göra, inte heller logistiken runt dessa. Jämförelse med t.ex. ransoneringskort kan också göras. Jag använder bara dessa exempel som en metafor.)

4. Kontanterna avskaffas; det kontantlösa samhället införs till 100%. Utan att kontanterna avskaffas finns ingen möjlighet för den kontroll av ekonomiska transaktioner som Uppenbarelseboken förutsade för 2000 år sedan. Och vi är på väg dithän med stormsteg! Därför kommer alla ekonomiska transaktioner i den yttersta tiden vara kontantlösa och istället ske helt digitalt.

5. Det blir fortfarande en mängd olika digitala betalsystem. Begrunda här att man kan ha kvar många olika alternativa betalningssätt i den nya världsordningen. Finns bara ”bocken” i min digitala personakt så kan jag köpa och sälja med vilket elektroniskt betalsystem som helst. Därför skall vi inte stirra oss blinda på betalkort, betalchip, betalningar med mobiltelefoner etc, för det är inte dessa som är vilddjurets märke. Det visar inte Bibeln på. Att folk har märket är det som möjliggör för dem att använda de olika digitala betalningssätten.

6. Folk behöver inte visa upp märket vid inköp eller försäljning. En stor del av våra inköp och försäljning sker idag via Nätet. Det är därför inte rimligt att tro att folk i den yttersta tiden måste visa upp sitt märke (från handen eller pannan) för att kunna köpa och sälja. Med sammankopplade datasystem är det inte nödvändigt. Det räcker ju att man har en ”förbockning” i sin digitala personakt, och finns bocken där är alla mina konton öppna för att utföra digitala transaktioner. Märkvärdigare än så behöver det inte vara, men det är ändå detta som också är det förrädiska: den nya ekonomiska ordningen växer sakta fram ur den gamla ordningen. Är man inte i linje med Bibelns budskap så förstår man inget av vad som är på gång!

777: Nu skall man inte bli tröstlös när man som reflekterande kristen begrundar vilken kontroll det blir i den yttersta tiden. Tre saker kommer nämligen inte det nya ekonomiska systemet kunna kontrollera, nämligen: byteshandel, gåvor och Guds mirakler. Vi som inte vill ha med vilddjurets märke att göra får med andra ord räkna med att Gud kommer att ta hand om oss mitt i lejongropen!

Jag har tidigare skrivit en ganska utförlig text om talet 666 och vilddjurets märke som du kan läsa här: https://bibelfokus.se/666

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg