Låt oss göra som folket i Berea!

Skrivet av Lennart - 1 september, 2015 - 12:03

När aposteln Paulus predikade evangeliet i synagogan i Berea (motsvarar staden Veria i dagens Grekland) var judarna där mer mottagliga för detta än på många andra platser. Dock svalde de inte genast budskapet, utan kollade för säkerhets skull själva upp om det som Paulus förkunnade stämde med Skriften.

Apg 17:10-11: ”Men på natten sände bröderna genast iväg Paulus och Silas till Berea. När de kom dit gick de till judarnas synagoga. Dessa var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.”

Hos folket i Berea har vi en mycket bra och viktig förebild för oss kristna som nu lever i en så oerhört lurig och förrädisk tid. När vi möter förkunnelse, vittnesbörd, undervisning, etc – oavsett varifrån den kommer (gäller även för BibelFokus) – så bör vi alltid ställa oss frågan: Var står det i Bibeln? Stämmer detta med Bibelns samlade undervisning? För om vi inte kontrollerar med Skriften finns en stor risk att vi blir bedragna och lurade, och därmed fastnar i villfarelser som på sikt kan leda oss bort från evangeliet och den slutliga frälsningen. Vilken sida vill vi stå på den dag då Jesus kommer tillbaka??

Nivån på vår iver att kontrollera mot Bibelns undervisning reflekterar i vilken mån vi har kärlek till Sanningen. Och enligt 2 Tess 2:9-10 är det just kärleken till Sanningen som kan skydda oss från att falla för förrädiska lockelser. Den kärleken kan vi få av Gud och då kan vi så klart också be om den.

”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta.”

När vi läser Bibeln och kontrollerar i vilken mån saker vi hört, sett eller läst stämmer, så skall vi också tänka på Bibelns ord om att ”summan av Guds Ord är sanning” (Ps 119:160). En lära, en tolkning, en teologisk inriktning, får inte enbart stödja sig på en enda bibelvers. Skall vi anamma något sådant måste det finnas ett klart och tydligt textavsnitt i Bibeln som stöd för tankegången, detta textavsnitt skall läsas och tolkas i sitt sammanhang, och tankegången skall också ha stöd av flera andra textavsnitt i Bibeln, gärna från både Gamla och Nya testamentet.

Det här kan vi alla bli bättre på att följa, även jag. Och jag tror detta kan visa sig vara mycket avgörande för en sann och sund tro i den tid vi nu lever i, och inte minst för den tid som kvarstår fram till Jesu återkomst. Bibeln visar också att man inte behöver vara lärd för att vara en troende och klara sin vandring fram till målet, men man får inte vara slarvig med sin tro. Jesus har ju sagt oss detta med tanke på den yttersta tidens förförelser: ”Se till att ingen bedrar er” (Matt 24:4).

Så låt oss göra som folket i Berea, och därmed lägga mindre tid på böcker, YouTube och bloggar och mer tid åt bibelläsning!

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg