Sveriges Kristna Råd leder oss till New age och avfall

Sveriges Kristna Råd (SKR) leder kristenheten i Sverige mot det stora Avfallet. Hur kan jag säga det? Jo, med utgångspunkt från deras eget material. I deras skrift "Kan vi be tillsamman" förespråkas interreligös bön tillsammans med utövare i helt andra religioner än den kristna. Vi har ju ändå samma Gud, menar man.

SKR för fram läror från New age

Men det senaste skräckexemplet som jag blivit uppmärksammad på är att man citerar en populär författare och föreläsare inom New Age, Marianne Williamson. Detta gjorde SKR i inledningen till sina "Tio tumregler för god ekumenik" och citatet löd så här:

"Vi är födda att visa Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss - den finns i oss alla. Och när vi låter vårt ljus lysa, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma. När vi blir fria från vår egen rädsla, befriar vår närvaro andra omkring oss."
Marianne Williamson "A Return to Love" (Harper Collins 1991)

SKR har nu försökt försköna detta citat genom att skriva "Citat, ofta använt av Nelson Mandela", vilket ju låter lite finare. Citatet från Marianne Williamson och raderna om Mandela finns i deras dokument "Att tänka på vid samgående av församlingar" som finns som Word-dokument via denna länk, där det framgår var citatet kommer från.

Att människan är gudomlig i sitt inre, eller att Guds härlighet skulle finnas i alla människor är inte en biblisk sanning, men det är en grundläggande lära inom både New Age och mystiken. Den läran finns även i olika varianter hos hinduism, buddhism, trosrörelsen, Katolska kyrkan, Mormoner mfl. Jesus sa att ur människans inre kommer inget annat än ondska. Men om en människa blir pånyttfödd genom Jesus, då tar Gud sin boning i den människan genom sin Helige Ande. På så sätt, inte på något annat, kan vi få del av gudomlig natur i vårt inre. Men den pånyttfödda människan blir ändå inte gudomliggjord i sig själv, utan blir bärare av den Helige Ande.

Marianne Williamson

Vem är då denna Marianne Williamson? Känner du till new age-bibeln "A course in miracles" (En kurs i mirakler)? Marianne Williamson är känd för sin praktiska undervisning utifrån denna ockulta bibel. Hon anlitas av t.ex. Oprah Winfrey för att hålla dagliga entimmas TV-program utifrån A course in miracles. Läs mer om detta via denna länk. Läs mer om Marianne Williamson på hennes egen hemsida.

A course in miracles

Vad lär då A course in miracles (som sägs vara en bok som dikterats av ett andeväsen)? Kortfattat säger denna ockulta bibel följande (som går helt på tvärs mot Bibelns undervisning):

  • rädsla är din rädsla att acceptera att du är gud.
  • hat är att inte acceptera att du är gud.
  • den enda djävul som finns är att tro att det finns en.
  • den ende satan som finns är att inte tro att du är gud.
  • synd är att inte acceptera att du är gud.
  • förlåtelse är att erkänna att dina medmänniskor är gudar.
  • Jesus kom för att visa att vi alla är kristus. Han är endast en i raden av alla kristus.
  • synd är endast att tro att du inte är syndfri.
  • de som inte accepterar sig själv som gudomlig är cancerceller i mänsklighetens kropp. Frälsning för världen är att alla celler blir "friska" genom att se sin gudomlighet. De som inte vill se detta är tumörer. Tumörer måste avlägsnas.

Det avfallna SKR

Varför citerar SKR Marianne Williamson som lär ut ovanstående sataniska läror och menar att det hon säger är en utgångspunkt för ekumenik? Är det okunskap om vem Marianne Williamson är? Nej, det kan inte vara okunskap. Uppenbarligen läser någon/några i SKR böcker av Marianne Williamson och tycker dessa är bra. Uppenbarligen vill SKR föra fram dessa läror som ligger i strid med Bibeln. Uppenbarligen struntar SKR i att detta ligger i stid med Bibelns lära eller så har man kommit så långt bort från det sanna evangeliet att total förvirring råder. Och när SKR citerar Marianne Williamson på detta sätt är det också en rekommendation att läsa mer av samma författare. I och med detta drar SKR på sig en oerhörd skuld.

Skall vi då låta SKR vara en del i det kristna ledarskapet i Sverige? Skall vi då stödja SKR? Nej, gör allt vad du kan för att sluta stödja SKR. Det är inte längre en frisk kristen organisation.

Läs mer om SKR i min text om "Enhet och ekumenik, del 3 - Avfallets ekumenik".

Tack till Irene Johansson för värdefull information.

/Lennart