The Chosen – ännu en film som ger en vilseledande bild av Jesus och tron!

För 40 år sedan flockades kristna i USA för att se filmen The God Makers (”gudaskaparna”). Den filmen bygger på boken med samma titel och avslöjar mormonernas bakgrund och alla deras allvarliga villoläror. Nu flockas man för att se TV-serien The Chosen (den utvalde) som till stor del är skapad av just mormoner. Så bakvänt det kan bli i kristenheten!

TV-serien The Chosen har blivit otroligt populär världen över, och nu har några avsnitt visats som film i svenska biosalonger. Men detta är ännu en film som ger en falsk bild av vem Jesus är och vad en sann frälsning och sann kristen tro innebär. Det finns alltså anledning att vi är uppmärksamma på de villospår som The Chosen leder in på. Är man kunnig i Bibelns undervisning kanske man kan se dessa maskerade villovägar lätt, men för den som inte är så bevandrad i Bibeln, och som inte varit kristen så länge, då kan The Chosen leda tankarna och tron in på fel väg. Det mesta av informationen nedan har jag tagit direkt ifrån den apologetiska organisationen Lighthouse Trails i USA och deras folder THE CHOSEN Series – 10 Critical Concerns. Läs, begrunda och sprid vidare!

/Lennart


Mormonernas inflytande på The Chosen

Bibeln ger oss denna instruktion och varning:

2 Kor 6:14: ”Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

Bakgrunden till The Chosen är ett samarbete mellan den amerikanska TV- och filmproducenten Dallas Jenkins och Jeffrey och Neal Harmon samt Derral Eves, de tre sistnämnda är mormoner och affärsmän. Det här innebär att mormonernas inflytande på utformningen av The Chosen är betydande. Till exempel är den exekutiva producenten mormon, distributören av serien, Angel Studios, startades av mormoner, vissa avsnitt spelades in på ett ställe ägt av mormonerna i Utah, och insamling av pengar till projektet jämte mediafrågor hanterades av mormoner. Det finns dessutom ännu fler mormoner i filmteamet.

När Dallas Jenkins hade uppnått ett visst rykte som filmproducent fick han möjligheten att samarbeta med flera framgångsrika affärsmän som alltså alla är mormoner. Samarbetet mynnade ut i att de skulle skapa ett "globalt fenomen" med TV-serien The Chosen. Mormonerna har länge kämpat för att ses som ett evangeliskt samfund bland de etablerade evangeliska samfunden, och därmed skaka av sig stämpeln som en sekt full med villoläror. Detta parat med Jenkins strävan att bli en framgångsrik kristen filmskapare blev en perfekt bas att arbeta utifrån för att Jenkins och mormonerna skulle kunna hjälpa varandra med sina mål. Detta är bakgrunden till hur idén med detta projekt tillkom.

Många ser The Chosen som en god kristen TV-serie och därför försvarar man den snabbt. Man menar att det inte finns något av mormonernas läror i serien, och därför är det inte ett problem att mormoner och evangeliska kristna samarbetar. Om detta vore en vanlig film, som inte gjorde anspråk på att vara evangeliserande, då vore det kanske ok. Men detta är en TV-serie som skildrar Jesus Kristus och lärjungarnas liv och verksamhet, och som dessutom gör anspråk på att komplettera Bibelns budskap. Då har vi all rätt att kritiskt granska The Chosen; vi är faktiskt förpliktigade att göra det om vi skall följa Jesu uppmaning om att ”Se till att ingen bedrar er” (Matt 24:4). Och i det fall vi ser att TV-serien leder in på felaktiga tankar om Jesus och tron och in på villovägar, ja då gäller Paulus uppmaning i 2 Kor 6:14 (bibelordet ovan).

För fyrtio år sedan kom tiotusentals kristna till olika kyrkor för att se filmen The God Makers (”gudaskaparna”) som varnade för mormonismen, och framför allt för den falska bild av Jesus som mormonerna står för. Men idag tittar mängder av kristna helt okritiskt på en film om Jesus som är influerad av mormonismen (mer om det nedan). Den andliga urskiljningsförmågan är som bortblåst!

En sak vi alla behöver begrunda är att en film aldrig kan ge en rättvis bild av Jesus och Bibelns berättelser. För att få till en full TV-serie eller film måste det läggas till mycket i berättelserna och mycket tolkningar vilket kanske inte borde göras överhuvudtaget, hur sant evangelisk kristen en manusförfattare än är. Alla tillägg till Bibelns beskrivningar blir ju att utöka Bibelns budskap, vilket alltid är vanskligt, kanske rent av helt fel.


Är mormonernas Jesus den samma Bibelns Jesus?

2 Kor 11:4: ”Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.”

Här varnar Paulus för att en "annan Jesus" kan bli introducerad som inte stämmer med Bibelns beskrivning av Jesus. Med en sådan Jesus kommer en annan ande än Guds Ande och ett annat evangelium än Bibelns frälsande evangelium. Det Paulus såg framför sig var att vissa församlingsmedlemmar skulle komma att acceptera en falsk Jesus, en ”istället-för-Kristus, en Antikrist! (Grekiskans Anti Christos betyder just en ”istället-för-Kristus”.)

Dallas Jenkins, delaktig i att manusförfattande till och producerandet av The Chosen, har uttryckt att mormonernas Jesus är den samma som Bibelns Jesus. I en intervju med Jenkins i maj 2020 sa han så här i ett program:

”Jag kan ärligt säga… en av de tre mest fascinerande och vackra sakerna med det här projektet har varit mitt växande broderskap med människor från Mormonkyrkan. Detta skulle jag aldrig ha känt till annars. Jag fick lära mig så mycket om deras trostradition och inse att alla saker som vi kanske inte ser öga mot öga på, att allt baserat är på saker som hände efter att Jesus var här. Berättelserna om Jesus är vi helt klart överens om, och vi älskar samma Jesus. Det är inget man ofta hör talas om… Jag menar att jag kommer att ta till mig det uttalandet, och det är kontroversiellt, och jag har inget alls emot att bli kritiserad för programmen, och jag har inget emot att bli kallad en hädare… Jag har gjort det klart, att om jag dras ner, då gör jag det för att skydda mina vänner och mina bröder och systrar… Jag förnekar inte att vi har en hel del teologiska skiljaktigheter, men vi älskar samma Jesus.”

I boken The God Makers skriver apologeterna (”trons försvarare”) Ed Decker och Dave Hunt:

”Mormonernas missionärer hävdar att de för med sig sann kristendom till världen… När de tillfrågas insisterar mormonerna på att deras evangelium kommer från Bibeln och att de har samma Gud och samma Jesus som kristna. I själva verket har de en helt annan Gud än vad Bibeln presenterar, en annan Jesus och ett annat evangelium. Dessa skillnader förnekas eller misstolkas av missionärerna, som ofta är undvikande och ovilliga att berätta hela sanningen för en blivande konvertit av rädsla för att förlora honom.”

The God Makers finns som film upplagd på YouTube. Du hittar den via denna länk.

Nedan är en lista över mormonernas villfarna teologi om Jesus och tron:

  • Jesus är Lucifers bror.
  • Jesus är ett andebarn avlat på fysisk väg mellan en upphöjd man (Himmelske Fader) och jungfru Maria.
  • Jesus är inte evig och hade en början (alltså inte en del av Treenigheten).
  • Jesus var inte alltid Gud men förtjänade sin väg till gudomlighet precis som vi kommer att bli gudar en dag.
  • Den försoning som mormonernas Jesus utförde var otillräckligt för människans frälsning. För att fullborda sin frälsning måste varje människa tro på Joseph Smiths (mormonismens grundare) undervisning i hans skrift Mormons bok, samt att Smith var sänd från Gud för att återupprätta kyrkan.
  • Mormonerna lär ut att utan vår egen rättfärdighet finns det ingen förlåtelse för synder – vilket är helt på tvärs med Bibelns undervisning.

Dessa och många andra doktriner från mormonerna visar tydligt att deras Jesus inte är den samma som Bibelns Jesus. Att Dallas Jenkins säger att vi har ”samma Jesus” bidrar till att legitimera mormonismen som äkta evangelisk kristendom, samt att mormonerna skall bli accepterade som en del av den evangeliska kristenheten.

TV-serien The Chosen fungerar helt uppenbart som en plattform från vilken flera medverkande personer kan föra ut sina obibliska budskap vid sidan av själva serien! Detta är minst lika förrädiskt som själva TV-serien!

År 2021 försvarade Dallas Jenkins ännu en gång sina "bröder och systrar" inom mormonkyrkan när han sa:

”Kallelsen i mitt liv är att göra den autentiska Jesus känd för hela världen, och alla som vill och kan hjälpa mig att göra det är välkomna.”

Jenkins inbjudan till ”alla" som vill hjälpa till att föra fram hans ”autentiska” Jesus är ett förstklassigt exempel på vad Paulus varnade för i 2 Kor 11:4. När Jenkins kallar mormonerna för sina ”bröder och systrar” (i en andlig mening), innebär detta att det inte finns någon anledning att evangelisera bland dem och vägleda dem fram till en sann bibelförankrad tro på den sanna Jesus Kristus.


Skildrar The Chosen Guds folk på ett korrekt sätt?

1 Joh 4:1: ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.”

I en intervju 2021 sa Dallas Jenkins så här:

”Jag kände att Gud sa följande: ’The Chosen kommer att bli ett slutgiltigt porträtt av mitt folk, och det här är vad folk kommer att tänka på runt om i världen när de tänker på mitt folk, och Jag [Gud] kommer inte tillåta dig sabba det’.”

Jenkins tycks mena att allt i serien är godkänt av Gud. Dessutom kommer Gud inte tillåta Jenkins sabba något av det hela, trots att Jenkins åkte till mormonerna för att hjälpa till att skriva, producera och marknadsföra The Chosen och utveckla ” ett slutgiltigt porträtt av Guds folk”, och detta till trots att det mesta av innehållet i The Chosen inte går att finna i Bibeln (vilket Jenkins medgivit, mer om det strax).

Prövade Dallas Jenkins det han "kände" att Gud berättade för honom om dessa saker – så som Bibeln instruerar oss att göra – för att se om det han fick till sig var från Gud? Ett bra sätt för oss kristna att ”pröva andarna” är att jämföra vad man tror att man fått till sig med vad man kan hitta i Bibeln. Skulle Bibelns Gud verkligen säga till Jenkins att hans TV-serie kommer att bli ”ett slutgiltigt porträtt" av den kristna församlingen när det mesta av innehållet i serien inte går att återfinna i Bibeln utan är uppdiktat? Sätter inte detta The Chosen högre än Bibeln? Enligt Bibeln sätter Gud sitt Ord högre än sitt eget namn!

Ps 138:2: ”Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel, och prisa ditt namn för din nåd och din sanning, ty du har gjort ditt Ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss.”

Mormonerna lär ut att den kristna församlingen avföll fullständigt och i princip var obefintlig fram till början av 1800-talet när så Joseph Smith trädde fram på scenen och återupprättade församlingen. Men den bibliska Jesus säger så här om sin församling:

Matt 16:18: ”…på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.”

Blev det något avfall efter Jesu uppståndelse? Absolut! Precis det som aposteln Paulus varnade för (Apg 20:29). Men i den församling som Jesus och hans apostlar sjösatte, har det genom alla tider funnits en kvarleva med sanna pånyttfödda troende som tror på Bibelns Jesus Kristus, Gud uppenbarad som fysisk människa! Därför är det obibliskt och absurt att tro att Joseph Smith användes för att ”återupprätta” den kristna församlingen. Om Gud nu verkligen sa till Dallas Jenkins att The Chosen skulle vara ”ett slutgiltigt porträtt" av hans församling, då skulle inte Gud acceptera att Jenkins vände sig till mormonerna för att marknadsföra och ha inflytande på detta "porträtt".


95% av innehållet är inte från Bibeln (enligt Dallas Jenkins)

Dallas Jenkins sa i en intervju att "95% av innehållet i The Chosen inte är hämtat från Bibeln". Det betyder att serien närapå fullständigt bygger på människors idéer istället för på Guds Ord. Författarna till The Chosen tvekar inte att lägga till sina egna idéer och åsikter till faktiska bibliska händelser. Här är tre tydliga exempel:

  • Att Maria Magdalena skulle ha återfallit i synd, vilket inte står något om i Bibeln.
  • Att Jesus skulle ha behövt öva på sin bergspredikan, vilket är långt utanför Bibelns vittnesbörd om vem Jesus ÄR! (Se Joh 12:49-50 och Joh 17:8).
  • I The Chosen säger Jesus: ”Jag gör EN väg till Riket”. Detta kan leda tanken till att Jesu väg är en väg bland många andra vägar. Detta stämmer ju inte alls med Bibeln där Jesus säger att han själv ÄR vägen och att ingen kommer till Fadern utan genom honom!

Dallas Jenkins säger ofta att de fiktiva berättelserna han har skapat är "troliga" (på engelska ”plausible”). Detta ord kan också betyda ”antaglig” och ”förledande”. När Jenkins i manuset till The Chosen skrev att aposteln Petrus hade en spelskuld som tvingade honom att fiska övertid på sabbaten för att betala tillbaka vad han var skyldig, så antyder Jenkins att detta var ett "troligt" scenario. Men det är likväl långt utanför Bibelns vittnesbörd!

Jenkins upphöjer ständigt utövandet av "konstnärlig fantasi" ovanför Bibelns berättelser. I intervjuer ger han intrycket av att Bibeln är torr, tråkig och endimensionell – vilket står i motsatsförhållande till Heb 4:12 som säger:

”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.”

The Chosen är en skickligt utarbetad utombiblisk berättelse som till 95 % är fiktion; det kan leda till allvarliga konsekvenser om man omvandlar Bibelns berättelser till fiktion. I säsong ett av The Chosen låter Jenkins som sagt Petrus fiska på sabbaten. Inför detta frågade Jenkins den messianska judiska rabbinen, Jason Sobel (en av Jenkins rådgivare), vad han tyckte om att lägga till detta. Rabbinen trodde inte att ett sådant scenario skulle vara ”troligt” och menade att: "det skulle vara en enorm grej, så till den grad att jag inte ens tror att det någonsin skulle kunna ha hänt." Icke-troende judar som tittar på TV-serien och ser den här scenen kan lätt tro att detta finns med i Nya testamentets berättelser. Och med deras vetskap om att något sådant skulle vara omöjligt i den tidens judiska kultur, blir detta ytterligare ett bevis för dem att Nya testamentet är en samling påhittade historier som aldrig kan ha hänt på riktigt. Detta är bara ett exempel på när Jenkins "konstnärliga fantasi" kan vara skadligt för dem som söker sanningen.

Dallas Jenkins tycks tro att denna nydaning av Nya testamentet på TV-skärmarna kommer få folk till att läsa Bibeln och då dra människor till Jesus. Med 95% påhittat innehåll kan TV-serien skapa en "Jesus" med en stark personlighet, men med avsaknad av frälsande kraft. Serien presenterar snarare "en annan Jesus" där TV-tittarna kommer att underhållas men inte ledas till sann frälsning.

Rom 1:21: ”Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.”


Skådespelaren Jonathan Roumies andliga samhörighet och hans inflytande

Jonathan Roumie är skådespelaren som spelar Jesus i The Chosen. Roumie är en hängiven katolik men har samtidigt en stark samhörighet med New age. Han är tempelriddare (det sägs även att han är 33:e graden frimurare utifrån vad Roumie själv sagt i olika videos), och 2020 nominerades han till påvlig riddare. Roumie hävdar också att han haft personlig kontakt med ett avlidet katolskt helgon. Som grund för hans skildring av Jesus står Roumies katolska tro – enligt honom själv.

(En liten parentes här: Jonathan Roumie spelade även rollen som frontfiguren Lonnie Frisbee i filmen Jesus Revolution som handlar om Jesusrörelsen. Inför att Roumie skulle acceptera rollen besökte han Lonnie Frisbees grav. Där bad han till Lonnie Frisbee om kraft och ett tecken på att han skulle acceptera rollen, ett tecken som han ansåg sig få när han under några sekunder hörde ett starkt orgelljud inifrån kyrkan intill. Detta har han själv berättat i en video. Detta tilltag vittnar också om hur andligt vilsen Jonathan Roumie är, och vad han förmedlar via den plattform som både Jesus Revolution och The Chosen har gett honom.)

Med den kändisstatus Roumie uppnått genom att spela rollen som Jesus i The Chosen, har han fått en betydande global plattform i intervjuer, i olika evenemang, på YouTube, i radio och TV samt i sociala medier – en plattform som han använder för att dra sina fans och följare till den katolska tron och hans New age-idéer. Följande är bara ett litet urval av Roumies aktiviteter i sociala medier:

• I en YouTube-video – som när detta skrivs har haft långt över en halv miljon visningar – berättar Roumie att han är utövare av The Divine Mercy Chaplet, en meditativ katolsk böneritual med radband som startades 1935 av Saint Faustina. "Moder" Mary Angelica (grundare av den populära katolska stationen, EWTN, och lärare i Divine Mercy Chaplet) säger detta om ritualen:

”Helgonet Faustina sa att hon tog emot bönen genom visioner och samtal med Jesus, som gav specifika löften angående uppläsningen av bönerna."

• I ett uttalande från augusti 2021 la Roumie upp ett foto av sig själv på sitt Twitterkonto (nu X) där han stod bredvid graven till Padre Pio, en romersk-katolsk präst och mystiker som dog 1968. Roumie skrev:

”Besökte helgonet Padre Pio, ett av de mäktigaste helgonen och vittnena till Kristi lidande och mirakel under 1900-talet, samt en som jag har haft personlig kontakt med; den första registrerade prästen som har haft stigmata*.
* Sägs vara blödande sår som liknar de Jesus fick vid sin korsfästelse

I en intervju med Roumie sa en katolsk präst:

"Gud välsigne dig Dallas Jenkins för att du har kunnat hjälpa oss [den Katolska kyrkan] med att sprida detta budskap om gudomlig barmhärtighet på ett sätt genom dig."

• Jonathan Roumie har också blivit en populär röst på Hallow, Katolska kyrkans huvudsakliga app för kontemplativ meditation, bön och sömnhjälp.
(Läs mer om kontemplativ bön och meditation på BibelFokus)

• Den 9 juni 2019 berömmer och främjar Roumie på Instagram New age-aren Russell Brand, en stark förespråkare av Transcendental meditation (TM). Efter att ha tillbringat en kväll med Brand på en TM-presentation, konstaterar Roumie: "En fantastisk natt med meditativ förståelse och transcendental berusning".

• Roumies lista på Amazon över rekommenderade böcker inkluderar The Jesuit Guide to Almost Everything(Jesuiternas guide till nästan allting), skriven av jesuitprästen och New age-sympatisören, James Martin. Boken undervisar frankt om den panenteistiska New age-doktrinen att Gud finns i allt och alla, vilket följande citat från den boken visar:

"Gud finns i allt. Och alla också. Vi skall se hur man hittar Gud i allt och allt i Gud. …mål: att hitta Gud i allt… möta Gud… i allt. Och i alla människor.”
James Martin

Martins bok lär ut att man kan nå ett panenteistiskt tillstånd av New age-medvetenhet genom meditativa övningar som de i boken Lectio Divina (”gudomlig läsning”), författad av Ignatius av Loyola (jesuiternas grundare), kontemplativ bön, fantasifull bön och centrerad bön. Dessa är alla former av New age-meditation, men under skenet av att vara "kristen meditation".

I Martins bok hänvisas flera gånger till Pierre Teilhard de Chardin (som av en del betraktas som upphovsman till New age-rörelsen). Att Roumie listar en bok bland sina boktips som är så fylld med New age-övningar och övertygelser gör det helt klart att han dras till New age.

En del kommer att säga att det inte spelar någon roll att en troende katolik som har kontakt med döda, som deltar i och befrämjar katolska, New age-mystika bönetekniker och som jobbar i samklang med många New age-sympatiserande personer, spelar Jesus för han spelar ju bara en roll i en TV-serie. Det han gör i sitt privatliv kan inte orsaka någon skada. Men detta är ett felaktigt resonemang. Det är på grund av sin roll i The Chosen (och Jesus Revolution) som Roumie har fått kändisstatus och en plattform att missionera utifrån! Till exempel listades Roumie som en av "Tio katoliker som återställde vår tro på mänskligheten 2021." Han påverkar redan miljontals människor!

I en intervju med National Catholic Register sa Roumie att han "hoppas leda människor till Kristus på något sätt". Med tanke på vad han befrämjar och utövar, är den Kristus han leder människor till en ”annan Kristus”, inte Bibelns Jesus.


Vem går producenten Dallas Jenkins i ok med?

I augusti 2021 följde Dallas Jenkins med Jonathan Roumie till ett besök hos påven Franciskus. När de två satt tillsammans och väntade på mötet frågade Roumie Jenkins vad han tänkte just då. Jenkins svarade:

”Jag är uppriktig nu… Det här är en stor grej, eftersom det för mig representerar två saker som är viktiga. Den ena är förgreningen av TV-serien ut i världen. En annan är förgreningen av serien till människor i traditioner [trosinriktningar] som jag inte var en del av. Så det visar att murarna är på väg att falla. Jag har aldrig… Jag har varit kristen länge… Jag har aldrig sett ett projekt som förenat fler trostraditioner.”

Trots att kritiker har sagt att Dallas Jenkins går "i ojämnt ok" i och med hans förbindelser med de olika trostraditionerna, så kanske han faktiskt går "i jämnt ok" med dem. Med andra ord, om du tittar på uttalanden som det ovan, så gör Jenkins det alltmer tydligt att han kan vara mer bland de utanför sann bibelförankrad kristendom än de inom den. En av de tre medförfattarna till The Chosen, Tyler Thompson, beskrivs av Jenkins som "katolelisk” (vad Jenkins menar är en person som är delvis katolsk, delvis evangelisk). Detta framkommer i en fem timmar lång dokumentär på YouTube. Det är svårt för skaparna av The Chosen att förneka att atmosfären de har skapat är ekumenisk. I en annan video på YouTube berömmer Derral Eves, en av mormonernas exekutiva producenter, The Chosen för sin "ekumeniska" och "interreligiösa" dragningskraft inför den katolska intervjuaren.

En av de personer som Jenkins uppskattande citerar är den panenteistiske mystikern och franciskanerprästen, Richard Rohr, som är en förespråkare för tankegångarna inom New age om den "kosmiska Kristus". I ett inlägg på Facebook den 14 mars 2019 publicerar Jenkins ett utdrag av Rohrs bok Vad gör vi med Bibeln? och säger att citatet "skakade om mig". Så här lyder citatet:

”Bara för att du använder Skriften, även på ett gudsbejakande sätt, betyder inte att du använder Skriften för liv och kärlek, mognad och visdom – eller för Guds eller andras skull. Många av de värsta folkmorden och grymheterna i historien har fått stöd av bibelcitat i munnen på själviska och rädda människor. Överdrivet prat om Gud och citat från Skriften är den bästa möjliga täckmanteln för en narcissistisk personlighet.
Faktum är att det ibland förefaller mig som om de kyrkor som tjatar om ’Guds storhet’ – i både predikningar och musik – ofta är fulla av just de grupper och individer som mest vill ha den storheten för sig själva. Jag tvivlar på att Gud har behov av att vi säger hur stor Gud är, som Satan gör här med Jesus. Ja, religion är det bästa i världen och också det sämsta i världen – och så är det med den Heliga Skrift också.”
Richard Rohr

Rohr försöker tillskriva citat ifrån Bibeln både folkmord och grymheter. Men grymheter och folkmord begås av människor som inte bryr sig om att följa Bibeln. De tycker det är bra när människor lägger till det som inte hör till Skriften och när människor tar bort det som borde finnas där. Skriften sätter en strålkastare på ondskan, och är ledstjärnan och ett ljus på vår väg. Således avslöjar Bibeln hjärtats hemligheter och avslöjar mörker.

Det nedsättande sätt på vilket Rohr talar om Bibeln (och om dem som talar om det och citerar det mycket) är typiskt för Rohr och andra populära personer idag som motsätter sig Bibelns sanningar. Det är oroande att Dallas Jenkins begrundar och skakas av uttalanden som Rohrs, särskilt i ljuset av hur lite material från Bibeln Jenkins använder i The Chosen. Men det är också oroande att kristna ledare som Jack Hibbs och Kirk Cameron ger sig in i projektet med The Chosen genom att marknadsföra serien bland sina många följare.


Förförelse genom fantasi

I december 2021 skrev T. A. McMahon från The Berean Call Ministries en artikel med titeln The Chose Fiction(”fantasin i The Chosen”). T. A. studerade filmskapande som forskarstuderande, han arbetade för Century Fox Studios i flera år och började sedan en karriär som manusförfattare i Hollywood, innan han blev troende. Nedanstående avsnitt är ett utdrag ur T. A:s artikel:

The Chosen Fiction
Kan Bibelns vittnesbörd presenteras via en filmskapande process och förbli trogen mot vad Guds Ord säger om Hans Ord? Så här fungerar den processen: En film startar med ett manus. Det är antingen en originalberättelse eller en anpassning för TV från någon annans verk (som t.ex. Bibeln). Manuset består – förutom att presentera handlingen, karaktärerna och dialogen – av visuella beskrivningar av vad som sker i filmberättelsen…

Ändringar i manuset sker alltid under inspelningen… Orsaker till ändringarna från originalmanuset är till synes oändliga: skådespelarnas egon, budgetnedskärningar, väderproblem, platsproblem, den exekutiva producentens ego, kameramannens "inspirerande idé" till att filma en scen, fackliga problem, stuntmisslyckanden, regissörens ego, etc…

Som med andra teatraliska ansträngningar, kommer biblisk produktion till i första hand genom manusförfattarens tolkning av det som står i Bibeln. Sedan tillkommer filmskapande nödvändigheter och förändringar – sådant som en scen och dialog relaterade till handlingen som saknas i Bibeln – som därför måste läggas till av manusförfattaren för att skapa en teatralisk produktion.

Karaktärsbeskrivningarna är i bästa fall begränsade och måste läggas till för att en rollbesättare (den som ansvarar för att dela ut roller) skall kunna välja skådespelare. Hur väljer man en person som skall gestalta den syndfria Guden/människan, Jesus Kristus i det arbetet? De perfekta egenskaperna och rättfärdiga egenskaperna hos Guds Son skulle aldrig kunna visas av en skådespelare på skärmen. När en sådan idé införlivas i manuset blir slutresultatet i bästa fall en falsk Kristus… Om det som en person säger om Jesus inte är sant jämfört med den Jesus som uppenbaras i Bibeln, då är den karaktären "en annan Jesus", en falsk Kristus, oavsett hur älskvärd och fängslande skådespelaren kan vara. Detsamma gäller för alla skådespelare som representerar andra bibliska karaktärer.

Filmer är kanske de mest förföriska av alla medier världen över. Jag lärde mig som manusförfattare, att manipulation av en publiks känslor är nyckeln till en framgång i kassan. Få dem att skratta, få dem att gråta, skräm dem, få dem att jubla, väck deras passioner, deras lustar. Med andra ord, kontrollera deras känslor. Övertalningskraften i filmer förför troende som normalt skulle inse att de snärjs av en påhittad filmkaraktär. En kommentar som oftast fälls av dem som gillar The Chosen-serien är: ”Jag gillar verkligen många av de mänsklig egenskaper som Jesus i The Chosen visar. Det är så lätt att relatera till honom."…

De flesta som tittar på The Chosen, accepterar allt som manusförfattarna, regissören och annan kreativ personal bidragit med, utan någon oro för hur väl den stämmer överens med Bibeln... Och för det större antalet tittare – av vilka många inte läser Bibeln regelbundet – uppfattas scenerna de ser som om de faktiskt finns med i Bibeln. Jag har fått höra att bibliska filmer är fantastiskt bra för att motivera människor till att kolla upp Bibeln. Verkligen? Och om de gör det, vad händer när de inte kan hitta filmscenerna om t.ex. Maria Magdalenas tuffa bakgrund i Bibeln? Dessutom föredrar de flesta att titta på en starkt dramatiserad bibelberättelse, med liten oro för att det är fiktion, jämfört med att läsa Bibelns verkliga berättelser.


”Vänj dig vid annorlunda”

I TV-serien The Chosen säger Jesus till sina lärjungar och även TV- tittare att "vänja sig vid annorlunda". Men Bibelns Jesus underströk raka motsatsen för sina lärjungar och efterföljare – akta er för annorlunda. Den sanne Jesus varnar för ”en annan kristus” – en falsk kristus – som kommer att låtsas vara den sanne (Matt 24:3-5, 15, 24). Gud upprepar och förstärker denna varning om en ”annan kristus” och hans ankomst, Antikrist, i det trettonde kapitlet i Uppenbarelseboken.

Om nu författare, regissörer och producenter till The Chosen kanske hävdar att "vänj dig vid annorlunda" bara var en slarvig kommentar i en viss situation, varför har då detta uttalande blivit en slogan för serien? Det finns upptryckt på The Chosen-varor, allt från T-shirts och huvtröjor, till kepsar och kaffemuggar. Och skådespelare och personal i TV-serien bär ofta T-shirts med trycket ”Vänj dig vid annorlunda” när de intervjuas eller håller ett tal. I januari 2022 ansökte ägarna av serien om ett amerikanskt varumärke för denna till synes välvilliga och oskyldiga slogan. Vi hittar några mycket intressanta insikter om marknadsföringen av The Chosen genom att granska en bok skriven av den exekutiva producenten Derral Eves med titeln The YouTube Formula. Från ett avsnitt med titeln The Ultimate Unicorn [den ultimata enhörningen]: Jesus skriver Eves:

”I ett stort projekt som The Chosen gör vi en flera dagar långa marknadsföringskampanjer, men i förväg har vi flera sittningar med brainstorming [gruppdiskussion för att kläcka idéer och lösa problem] för att få ett bra grepp om vilken profil som är rätt tittarprofil… vi insåg att Generation X och millenniumkvinnor är de som spenderar mest tid på Nätet, så vår målgrupp var kvinnor i åldrarna 25 till 45. Vi riktade in oss mot människor som är volontärer i samhället, skolan och kyrkan, jag-älskar-Jesus-typen…

Några av våra största bidragsgivare sa att de donerade pengar för att någon hade uppmanat dem till det – att denna någon vanligtvis var en person som passade vår målprofil. Vår strategi fungerade! På bara några korta veckor kunde vi få tiotusentals följare på Facebook.

Kärnan här är att ju mer du förstår och relaterar till din publik och skapar innehåll för dem, desto mer kommer YouTube att koppla ihop dem och mata dem med deras favoritsmak av ’glass’, så att säga. Kanske är det enhörningsbajs-smaken, eller så är det kanske Jesus-smaken…

Du måste gå tillbaka och titta på dina data och omvärdera. Ju mer data som kommer in, desto fler mönster kommer du att se och desto bättre kommer du att kunna ändra din strategi efter behov för att fatta bättre beslut om ditt innehåll. När jag arbetar med kunder låter jag dem alltid utveckla en plan för att få igång sina följare innan de skapar mer innehåll… se till att du skapar innehållet specifikt för dem…

Låt mig berätta hur mina partners och jag byggde upp lojala följare runt The Chosen, och det har ingenting med religion att göra. Varje kund jag arbetar med måste läsa en bok som heter Primal Branding [”grundläggande varumärkesbyggande”] som lär ut grunderna i att bygga upp en intressegrupp… När Dallas Jenkins och jag träffades, var en av de första sakerna vi pratade om att skapa en publik…

Vi behövde en passionerad ’social armé’ som kunde se vår vision och vårt uppdrag och göra dessa till sina egna… Allteftersom gemenskapen runt The Chosen växte, förändrade vi trosbekännelsen baserad på feedback och interagerande med våra följare…

"Vänj dig vid annorlunda" blev ett slagord som tittarna verkligen gensvarade på. Så det blev en trosbekännelse… Samma sak hände med frasen "Binge Jesus” [betyder ungefär ”Jesus i ett streck”]. Våra tittare höll fast vid den och vi integrerade den i vår trosbekännelse.”

Som du kan se ovan, så kan en stor del av populariteten kring The Chosen tillskrivas den justering av innehållet som man gör successivt så att det matchar vad gruppen med dedicerade tittare vill se. Bakom det som på ytan verkar vara ett projekt som bekräftats av Gud (som det påstås av TV-seriens skapare) ligger en mycket väl undersökt, marknadsdriven och beräknad formel för att göra The Chosen framgångsrik och "annorlunda".


The Chosen – en plattform för världsomspännande "väckelse" och "världens helande"

”Gud bearbetar jorden och sår frön för en bördig väckelse… Jag tror att det redan händer, och jag tror att vi är en ytterligare del av den händelsen och av dess slutförande, av Gud.”
Jonathan Roumie (har rollen som Jesus)

I säsong 2 säger Jesus i The Chosen att han startar en revolution och uppmanar alla att samarbeta med honom för världens helande. Men den sanne Jesus sa inte att han kom för att starta en revolution eller skapa internationell fred och helande, utan snarare "splittring" ­– detta för att skilja dem som önskar sanning från dem som motsätter sig den (Luk 12:51). New age-ledare talar också om en världsomspännande väckelse. I båda fallen – The Chosen och New age – är målet att bryta ner barriärer och föra samman alla trostraditioner.

1898 släpptes en bok av Samuel J Andrews med titeln Christianity and Anti-Christianity in Their Final Conflict [Den slutliga konflikten mellan kristendom och antikristendom]. Andrews var oroad över att församlingen inte varnades för Bibelns vittnesbörd om den yttersta tiden när Antikrist skall träda fram på scenen och vilseleda världen. Pastor Andrews skrev om Bibelns varning om "ett stort bedrägeri" - inte om en världsomspännande väckelse:

”Denna sammanfattning av Herrens undervisning visar oss att något som liknar en stor omvändelse av världen före hans återkomst, genom predikandet av evangeliet, inte fanns i Herrens tankar. Hade det varit så, då hade han inte misslyckas med att trösta sina sörjande lärjungar och uppmuntra dem till kraftfullt agerande genom försäkringar om framgången för deras uppdrag. Men han talade istället ihärdigt med dem om hat, förföljelse, död. Hans liv på jorden var profetiskt om församlingens historia; och den största yttringen av fientlighet mot henne, liksom mot honom, skulle ske i slutet.”

I den före detta New age-aren Warren Smiths bok från 2020, The Titanic and Today’s Church (Titanic och dagens kyrka), delar han med sig av viktiga insikter om en kommande falsk "väckelse" och "revolution":

”Att söka efter andliga upplevelser samtidigt som man jagar efter ’väckelse’ – utan att identifiera, konfrontera och ångra de falska lärorna, de falska lärarna och den andliga faran mitt ibland oss – är symptomatisk för samma falska självförtroende och självbelåtenhet som besättningen på Titanic uppvisade när de underskattade den fysiska faran mitt ibland dem. Bibeln beskriver en stor förförelse i den yttersta tiden, inte en stor väckelse… Väckelser med villfarelserna som är förankrade i den, och utan omvändelse från synden, är inte en sann väckelse.”


Underskatta aldrig fienden

Jesus Kristus varnade för att i den yttersta tiden skall det finnas många falska ”kristusar”. Han sa: 

Matt 24:4-5: ”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.”

Är det möjligt att vår motståndare, djävulen, skulle kunna använda en serie som The Chosen för att lura många?

I säsong 2, avsnitt 4, vänder sig en religiös zelot till sin medbrottsling, när han hänvisar till den romerske tjänsteman de försöker döda, och säger: "Underskatta aldrig fienden”. Men har Dallas Jenkins, hans partner som är mormoner, hans katolske Jesus, och alla belåtna tittare, underskattat fienden och vart hän allt detta kan ta vägen?!

I boken Primal Branding (”grundläggande varumärkesbyggande”) – boken som den exekutiva producenten och mormonen Derral Eves rekommenderar för alla sina kunder, inklusive Dallas Jenkins, att läsa – finns ett hemskt citat i slutet. Författaren skriver:

”I slutändan är frågan som grundläggande varumärkesbyggande till slut ställer sig: vill du bara vara ytterligare en menlös tjänsteorganisation eller produkt på hyllan, eller vill du bli en efterfrågad och önskad del av kulturen? Som Maureen White, en tidigare vice ordförande på Target, sa till mig: ’Jag förstår. Bygg inte bara en kyrka; skapa en religion!’ ”

Innebär den revolutionära "rörelse" och "väckelse" – som The Chosen går i spetsen för – att verkligen så frön till en ny "religion" för ett New age (”en ny tidsålder”)? För Dallas Jenkins, hans skådespelare och manskap, omedvetet miljontals människor in i en dödlig vilseledande fälla? Skulle det inte vara klokt av dem att ta hänsyn till de ord som citeras i deras egen produktion:

”Underskatta aldrig fienden!”