New Wine, Trosrörelsen, Toronto, Bethel Church - alla hör de ihop!

Tidig vaksamhet mot Trosrörelsen

Ganska snabbt under 1980-talets början var det en övervägande majoritet av både pastorer, präster, evangelister och vanligt kyrkfolk som förstod att framgångsteologi/trosförkunnelse och Trosrörelsen är något djupt osunt, farligt och skrämmande. Goda bibellärare som t.ex. Sven Reichmann var tidiga med att avslöja de allvarliga villoläror som utgör den falska grund på vilken hela Trosrörelsen byggt upp sitt system och imperium (storhet är aldrig ett bevis på äkthet, det är tvärtom). Många rapporter kom också som visade att frukten av rörelsen många gånger var bitter och rutten. Själv såg jag sådan frukt i massor redan i mitten på 80-talet. Den som for illa av rörelsens teologi pekades ut som klen i sin tro eller i värsta fall som driven av demoner och satan. Samma förkunnelse finns än idag, men rörelsens mer kända förkunnare är lite mer strategiska nu för tiden och talar inte längre öppet på det sättet. Men grunden ligger där den ligger; inget är ångrat av förkunnelsen! Det stod klart så sent som i maj 2023 (mer om det via denna länk: https://bibelfokus.se/qa/q23 )

Dagsläget

Men hur är det då idag? Är kristenheten fortfarande lika rotad i Bibeln när det gäller bedömningen av framgångsteologi/trosförkunnelse och dess falska profeter? Eller har man vant sig och låtit sig fångas in av detta lärosystem? Tyvärr är det så att Trosrörelsen med hela sitt bagage av både falska läror och falsk andlighet har blivit rumsren i stora delar av vår svenska kristenhet, kanske mest bland frikyrkofolket, men även hos "karismatiska" och konservativa präster och lekmän i Svenska kyrkan. Hur i hela världen kunde det gå så här??

En förklaring

Jag tror en förklaring finns att finna i den andliga strömning som vi skulle kunna kalla "Toronto-andligheten". Men som du strax skall förstå är det ett missvisande begrepp då denna andlighet de facto härstammar från just Trosrörelsen och inte minst Kenneth Hagin och Kenneth Copeland. Via denna Toronto-andlighet – som de flesta tror startade i Vineyard-församlingen "Toronto Airport Vineyard Church" år 1994 – har stora delar av kristenheten i världen långsamt invaggats i en "andlig berusning" (från engelskans "holy drunkness") vilken gjort att mottagarna tappat bort både sund biblisk andlighet, sunt förnuft, allmänt gott omdöme och biblisk urskiljning. Man kan enkelt jämföra med vanlig alkoholism eller annat drogberoende som alltid åstadkommer ungefär motsvarande. För det var ju just "andlig berusning" som Toronto-andligheten kom med, och med denna följde också alla möjliga underliga absurda fenomen som våldsamma skakningar i kroppen, sprattlande kroppar, skrik och gapskratt, djurläten och även andra beteenden som djur osv. För den som såg denna Toronto-andlighet som något lite underligt eller för djärvt, har det på senare tid kommit "Toronto Light"-varianter via förkunnare som ibland (inte alltid) framstår som lite mer balanserade och mjuka, men som ändå bär på samma Toronto-andlighet i originalutförande.

Toronto Light

De som har gillat och försvarat den ursprungliga Toronto-andligheten har ofta och gärna sagt att detta är något helt annat än den trosförkunnelse och den andlighet som Trosrörelsens store pappa Kenneth Hagin förmedlade, eller det hans arvtagare Kenneth Copeland fortsätter att förmedla. Som jag nämnde inledningsvis har det ju varit glädjande många som tidigare kunnat se att Kenneth & Kenneth stod/står för något djupt osunt. Man har då istället omfamnat förkunnare som t.ex. Heidi Baker och Bill Johnson, och menat att: "här har vi minsann sanna gudsmän/kvinnor som rör sig mäktigt i Guds kraft och som inte är trosförkunnare likt Kenneth Hagin!". Man har hänförts av allt deras prat om helande och andeutgjutelse som inträffat på plats efter plats, osv. En i Sverige viktig rörelse som förmedlar en slags "Toronto Light" är den ekumeniska förnyelserörelsen New Wine*. 

Denna rörelse har flera gånger bjudit in talare som Heidi Baker och Bill Johnson som anses vara lite mjukare än många andra, men som bevisligen har hela Toronto-paketet i bagaget! Kollar du upp Heidi Bakers och Bill Johnsons personliga vittnesbörd, så ser du att båda fick sin "nystart" genom Toronto-andligheten. Och kollar du upp Heidi Bakers och Bill Johnsons teologi, så finns där stora likheter med Kenneth Hagins framgångsevangelium. Tar man in "Toronto Light" så får man ändå hela Toronto-paketet och trosförkunnelsen på köpet eftersom Heidi Baker och Bill Johnson har sina rötter i Toronto-väckelsen som i sin tur har sina rötter hos just Kenneth Hagin och Kenneth Copeland, vilket jag skall visa nedan. Dessutom får du en uppsättning "nya" villoläror som många gånger ligger helt i samklang med idéerna inom New age.
* New Wine-rörelsen startades 1989 i England av den anglikanske biskopen David Pytches som var starkt influerad av Vineyard-rörelsens grundare John Wimber. Pytches skrev t.o.m. en bok med titeln John Wimber: a tribut, alltså en hyllningsbok till John Wimber. Wimber influerade även flera av de s.k. apostlarna och profeterna inom det mycket bedrägliga nätverket New Apostolic Reformation, förkortat "NAR". New Wine har idag en svensk avdelning. Kurser, seminarier och konferenser hålls årligen på flera håll i landet.

Toronto = Trosförkunnelse

Men om man granskar den förkunnelse som alla dessa Toronto-förkunnare står för (även Light-typerna), så är det ren och skär framgångsteologi/trosförkunnelse med härstamning från Trosrörelsen. De kanske inte uttrycker saker precis så som Kenneth & Kenneth, men det är ändå samma slutsatser, och dessa vilar så klart på det fundament/det lärosystem som Trosrörelsen så gediget byggt upp. Man har samma "herraväldesteologi" (här finns en artikel om detta), samma "Latter rain-teologi" (se tidigare artiklar) och samma framgångsteologi (se tidigare artiklar). Och vad händer nu i våra dagar med alla dessa Toronto Light-lärjungar? Jo, man öppnar sig mer och mer för allt det som framgångsteologin/trosförkunnelsen står för. Kritiken har tystnat och man börjar t.o.m. försvara detta. Vänta bara, snart är de inte längre kritiska till Hagin. Hur blev det då så här? Jo, det står att finna i Toronto-andlighetens historia.

Bakgrunden till Toronto

"Låt dem dricka sig berusade på det nya vinet"

Jag tror idag att hela denna Toronto-andlighet har varit en uttänkt strategi. Om den inte kom från människor så kom den från villoandar. När Kenneth & Kenneth såg att deras förkunnelse inte togs emot i t.ex. Vineyard och andra karismatiska sammanhang, så släppte de loss "holy drunkness" så att dessa grupper skulle bli så druckna att de sedan kunde supa in även lärorna från Kenneth & Kenneth – dvs. trosförkunnelsen med alla sina djävulska läror om människans självförgudning, Jesu andliga död och pånyttfödelse, fullkomligt överflöd, fullkomlig hälsa här och nu, demoner i var enda hörn, osv, osv. Vill du se Kenneth Hagin bjuda på denna "andliga fylla" så sök på YouTube på orden: holy drunkness hagin. Du kan alternativt klicka på denna länk: https://www.youtube.com/results?search_query=holy+drunkness+hagin

John Arnott och Benny Hinn

Trodde du att Toronto-väckelsen var sänd av Gud? Det är helt fel! Den kom främst från Kenneth & Kenneth! Men marken förbereddes också av Benny Hinn som arbetade för pastor John Arnott i Toronto Airport Vineyard Church i flera år – alltså där Toronto-skeendet började. Benny Hinn tillhör definitivt Trosrörelsen, han blev ordinerad som evangelist av pastorerna inom International Convension of the Faith Churches som hade sitt högkvarter vid Kenneth Hagins verksamhet i Tulsa Oklahoma. John Arnott har själv sagt att Benny Hinn bad för honom omkring 50 gånger under den tid de arbetade tillsammans. John Arnott såg inga effekter av förbönen då, men han trodde det skulle ha betydelse längre fram. John Arnotts fru skall dock ha blivit så "andligt berusad" av Benny Hinns förbön att John ibland fick bära henne hem. Observera att detta var före utbrottet av den s.k. Toronto-väckelsen. Vill du ta del av vad Benny Hinn står för kan du t.ex. se det i denna video: https://www.youtube.com/watch?v=xdUIqKJyD0Q

Rodney Howard Browne, Benny Hinn och Kenneth Copeland

En annan person som fick vara budbärare av anden från Kenneth & Kenneth var "skratt-evangelisten" Rodney Howard Browne. Han kommer ursprungligen från Rhema Bible Training Center i Sydafrika som härstammar från Kenneth Hagins rörelse. Rodney Howard Browne kom till USA i december 1990, och landade då i Orlando, Florida, vilket också råkar vara samma stad som Benny Hinn har sitt högkvarter. Under en stor Benny Hinn-kampanj i januari 1991 kallade Benny Hinn upp Rodney Howard Brown på scen och smorde honom till den "holy drunkness-tjänst" som han sedan blev så vida känd för. Året 1991 tycks vara ett viktigt år för starten av "Toronto-andligheten" även om händelserna i Toronto då ännu inte hade startat. Dock anordnades flera konferenser under just 1991 som sedan fick stor betydelse för det som exploderade i Toronto 1994. Allt tycks vid en närmare granskning vara planerat av flera av de inblandade förkunnarna. År 1993 förordnade Kenneth Copeland Rodney Howard Brown till hans tjänst. Den händelsen kan du se en bit in i nedanstående video för att få en förståelse av vad det är för andlighet vi har att göra med. När du sett det rekommenderar jag dig att NOGA läsa apostlagärningarna och sedan begrunda vad du sett. Ser du några som helst likheter? Videoklippet är från 1993 och finns här (börjar 4:30 in): https://www.youtube.com/watch?v=joeRvZ6c7X8

John Arnott får full del av "elden"

I juni 1993 besökte John Arnott och hans fru Carol ett möte med just Rodney Howard Browne i Fort Worth, Texas där Kenneth Copland har sitt högkvarter. I det mötet gick John Arnott fram för att få del av smörjelsen. Även om han föll till marken vid förbönen fick han inte uppleva något särskilt tyngre "genombrott" (Rodney Howard Browne var vid den tiden en återkommande gäst hos Kenneth Copeland). Det verkliga "genombrottet" för John Arnott kom i Argentina i november 1993 på en konferens anordnad av bl.a. framgångspastorn Ed Silvoso. Där fick John Arnott full del av "elden" via förkunnaren Claudio Freidzon.

Randy Clark som budbärare

Nyckelpersonen för Toronto-skeendets start var Randy Clark som fungerade som länken mellan Trosrörelsen och Vineyard när Toronto-skeendet startade i Toronto i januari 1994. Randy Clark var Vineyard-pastor i Saint Louis. Han ropade till Herren att det skulle ske manifestationer i hans liv och i hans församling. Randy hörde talas om det ovanliga som skedde runt Rodney Howard Browne, så han åkte till ett möte med Rodney Howard Browne i Tulsa, Oklahoma på Kenneths Hagins högkvarter – trots att han hade ansett att Hagin var en villolärare! Där fick han del av "smörjelsen" vilken han tog med till sin egen församling där detta sedan fick fäste. Därefter tog han "smörjelsen" till en regional Vineyard-konferens i Lake Geneva, Wisconsin i oktober 1993 där detta fick fäste bland fler Vineyard-ledare. Vid Vineyard National Board meeting i november 1993 fick John Arnott veta vad som hade hänt vid de olika mötena med Randy Clark. Detta ledde till att John Arnott inbjöd Randy Clark att komma för att tala och tjänstgöra i ett par dagar i Arnotts församling Toronto Airport Vineyard Church i januari 1994. Dessa två dagar ledde till en lång period av möten i John Arnotts församling och alltså till det som sedan kom att kallas för "Toronto blessing" eller på svenska "Toronto-välsignelsen/Toronto-väckelsen". I detta klipp kan du se effekterna av Toronto-andligheten i en församling i Boston: https://www.youtube.com/watch?v=_wZCifteHtc Detta är totalt utanför den kristna tro som Bibeln undervisar oss om!

Toronto och Lakeland

Hörde du till dem som tyckte att det som skedde i Lakeland sommaren 2008 – med den hårt tatuerade och piercade Todd Bentley i spetsen – var absurt och obehagligt, så kan det vara bra att veta att det skeendet bara var en variant bland många av Toronto-andligheten. Det framkommer inte mist i videon nedan där just Randy Clark välsignar Todd Bentley (mitt under pågående Lakeland-skeende) och profeterar över honom. Allt annat som Randy Clark har för sig i klippet är också långt, långt utanför Bibelns ramar. Videon: https://www.youtube.com/watch?v=MHZDEbJrIps

Har du tagit del av Toronto-andligheten kan du helt och fullt räkna med att du på köpet fått både en fullkomligt obiblisk andlighet samt hela det teologiska paketet från Kenneth Hagin och Kenneth Copeland – oavsett om du vill det eller inte. En snabb titt på några videor med dessa båda herrar övertygar vilken nykter kristen som helst att detta är en andlighet från "andra sidan".

Se på frukten

Vad är då frukten av detta? Jag är övertygad om att den andliga berusning och blindhet som Toronto-andligheten leder till nu orsakat öppningar för en totalt oönskad ekumenik över gränser som Gud absolut inte godkänt. Denna ekumenik kommer i sin tur leda till en ännu bredare ekumenik över andra gränser som Gud absolut inte godkänner. Vi såg t.ex. detta sommaren 2013 på Livets Ords Europakonferens då utöver Ulf Ekman både John Arnott, David Yonggi Cho och påvens predikant Raniero Cantalamessa medverkade, alltså Toronto-andligheten, Trosrörelsen och Katolska kyrkan på samma konferens! Tro inte detta storskaliga är behagligt i Guds ögon. Detta är ett gott stycke på väg för att till slut hylla Mr Antikrist himself! Nu är några höga murar som hindrade nedrivna. Man kommer att riva fler murar!

Se på dig själv

Om du idag är positiv till det som New Wine, Randy Clark, Bill Johnsom mfl står för, så fundera lite över vad som händer med dig. Var du tidigare kritisk till Toronto-andligheten? Var du tidigare kritisk till trosförkunnelsen (och Kenneth & Kenneth)? Vad anser du om detta idag? Vad anser du om katolicism och Katolska kyrkan idag? Vad ansåg du om det för några år sedan? Är du inne i Toronto-andligheten – och blir kvar där – kan jag garantera att du inom ett år kommer att vara öppen för Trosrörelsen och Katolska kyrkan, något som var totalt otänkbart för många för några år sedan. Vad kommer du att tycka om Islam och New age om några år? Vilken "istället-för-kristus" kommer du att beundra om några år? Tänk tillbaka på dessa varningar längre fram, eller backa ur det redan nu!

Strategin för Sverige: slussa in via New Wine!

Finns det då kanske en planlagd strategi för Sverige? Ja, jag anser att det är mycket tydligt. Vid den konferens som New Wine inbjöd till den 19-21 mars 2013 i Citykyrkan i Stockholm var just Randy Clark inbjuden som främsta talaren. Randy Clark fungerar som en dörröppnare för den nya ekumeniken (som jag ibland kallar för "avfallets ekumenik"). Hans ekumeniska agenda märktes tydligt i den undervisning han gav vid New Wines konferens i Malmö 2011. Då var hans huvudbudskap att alla s.k. kristna rörelser har bidragit med något gott till Kyrkan, och därmed skall vi ta vara på det goda som kommit ur alla rörelser (Trosrörelsen och Katolska kyrkan inkluderade) och se på varandra som syskon i tron. Detta som fungerar som det sammanhållande klistret i denna nya enhet är alltså inte Sanningen utan istället de andliga manifestationer och upplevelser som sprids inte minst via Toronto-andligheten.

EFK-pastorn Stefan Swärd skrev på sin blogg om Randy Clark och New Wine-konferensen som hölls den 19-21 mars 2013:

"När Randy Clark försöker visa på gemensam nämnare mellan femtiotalets helandeväckelse, latter rain, tidig pingströrelse, karismatiskt sjuttiotal, trosrörelsen och Vineyard, så gör han en betydande insats för att skapa enhet i Kristi kropp... Det var många som 'föll i Anden', som skakade, som stod med lyfta händer, som ropade, som grät, eller låg på golvet i mer eller mindre avdomnade ställningar. En kritisk åskådare borde nog ha undrat vad vi sysslade med på torsdageftermiddagen, folk låg i drivhögar och bara prisade Gud... Jag uppskattar mycket den ekumeniska bredden inom New Wine."

Det handlar alltså om enhet. Här ser vi också den förskjutning av teologin som jag beskrev inledningsvis. Plötsligt är det något bra när man kopplar ihop den evangeliska kristenheten med Latter rain och Trosrörelsen. Så här sa inte evangeliska frikyrkopastorer på 1980-talet! Den andliga fyllan har trubbat av all sund kristen bibeltrohet, vaksamhet och urskiljning hos dessa ledare! Och ja, kritiska åskådare undrade med all rätt vad ni sysslade med!

Enligt New Wine deltog ca. 450 ledare från alla delar av Sveriges kristenhet i konferensen i mars 2013. Den 21 mars rapporterade Stefan Swärd (som alltså själv deltog) på sin blogg att ALLA "500" deltagande ledare hade fått förbön. Samma dag rapporterade Randy Clark på Twitter:

"Tonight in Sweden we experienced an impartation service more amazing than anything we've seen in Europe in the last 20 years. Praise God!"

Fritt översatt: "I kväll i Sverige fick vi uppleva ett mer häpnadsväckande ’överförande’ än allt annat vi sett i Europa under de senaste 20 åren. Prisad vare Gud!"

"Impartation" handlar inte om något bibliskt andedop. Det handlar istället om ett "överförande" av "något" som vi definitivt inte hittar i Bibeln. Ordet, själva idén och tillvägagångssättet är inte bibliskt. Det här är istället sådant som man kan se inom New age och bland hinduiska gurus där andliga krafter faktisk kan överföras från en människa till en annan via beröring. Det är alltså upplevelser utifrån denna "impartation" som blir till ett klister i den nya ekumeniken. Men när en människa blir sant andedöpt är det inte en annan människa som överför Guds Ande; det är alltid Gud som ger Anden (och Andens gåvor) efter sin vilja. Någon annan människa behöver inte heller vara inblandad för att Gud skall ge av sin Ande – även om det kan förekomma.

450 ledare från Sveriges församlingar blev alltså redan 2013 utsatta för den orena ande som härstammar från Kenneth Hagin och Kenneth Copeland! (Många andra ledare är invigda sedan tidigare och många har blivit det efter.) Då detta är frågan om andliga ting, så får också dessa personer hela paketet med Trosförkunnelsens alla allvarliga villoläror på köpet – medvetet eller omedvetet – det är ju samma ande! Både ledare och "vanliga kristna" åker efter konferenser som dessa hem till sina församlingar för att förmedla vad de lärt och upplevt i möten med sådana förkunnare som Randy Clark, alltså samme man som "imparted" (överförde) anden från Kenneth & Kenneth till Toronto 1994. Sommaren 2013 samlade församlingen Livets Ord till konferens med Toronto-pastorn John Arnott som ett av dragplåstren. Är detta en planerad "Toronto-explosion" för vårt land för att göra kristenheten drucken, förblindad och lättstyrd? Ja, jag tror det, och jag är djupt oroad över vad detta skall leda till, inte minst med många ungdomar i våra församlingar som inte blivit undervisade i god biblisk, evangelisk, kristen tro och urskiljning. De unga är ett lätt byte för det spektakulära, inte minst när trosförkunnelsen och dess andlighet hela tiden byter skepnad och får nya "spännande" budbärare!

Att öppna sig för villoläror och villoandar betyder att man med tiden faller ur Guds nåd och beskydd. Då är sådana personer desarmerade och kan lätt "överskuggas" av den kristusande som New age jämte många andra sällskap ivrigt väntar på. Framträdandet av denna "istället-för-kristus" (från grekiskans: anti christos) gynnas av de kristnas avfall från Sanningen till förmån för förtjusningen över tecken och under, som dock endast bedrar och förblindar (läs 2 Tess 2:1-12).

En tanke som jag också har: varför talar dessa "Latter rain-förkunnare" så gott som aldrig om Jesu återkomst, yttersta tiden, Israel och det judiska folket, Antikrist, avfall, att vara vaksam, att rannsaka förkunnelse? Är inte enbart detta ett bevis på att det finns en agenda (medveten eller omedveten) som går ut på att söva kristenheten till en lagom djup slummer så man inte är vaken och vaksam i den yttersta tiden?

Ack, att man ville ta varning innan det är för sent!!!

Reagera!

Tillhör du dem som inte är drucken av anden från Toronto, är du vaken över vad som sker, då vill jag råda dig att sluta ge ditt stöd – både ekonomiskt och numerärt – till de församlingar och pastorer som inte tar avstånd från Toronto-andlighet, trosförkunnelse, mystik och katolicism. Ekonomin är deras svaga punkt! Låt det märkas att alla inte håller med! Be också för förkrosselse och ett andligt uppvaknande i vårt land!

Den dolda agendan

Pastorn Alan Morrison listade åtta tänkvärda punkter över vad som är den dolda agendan med Toronto-andligheten. Jag avslutar med dessa:

1. Förstöra en bibelförankrad tro, genom personlig uppenbarelse, upplevelser, snedvridna tolkningar av vissa bibelverser som stödjer det DU vill göra/tro/ha.

2. Göra så att kristna slutar att använda förståndet, genom att motverka urskiljning/prövandet, genom att minimera betydelsen av lärosatser i den kristna tron.

3. Förstöra biblisk evangelisation, genom att tysta munnen på de som förkunnar Guds Ord (de blir förstummade, skrattar, sprattlar osv istället), genom att ta bort evangeliets hjärta.

4. Skrämma kristna till att överlämna sig åt villfarelsen. Genom hot få bort dem som står i vägen.

5. Förleda kristna till att tro att det finns någon högre grad av frälsning än den som sann kristen tro förmedlar, olika "nivåer" av den Helige Ande.

6. Vilseleda om vad som är sann andlighet, genom att bygga på starka upplevelser.

7. Föra in en ockult initiering/invigning in i "Guds herravälde", en invigning in i New age.

8. Förbereda alla kristna för antikrists framträdande! Det görs genom att "förändra deras medvetande" (via upplevelser, kontemplation, meditation och annan mystik) och genom att "röra sig in i riket för det övernaturliga" som det kallas inom Toronto-andligheten.

 

/Lennart


Läs vidare:


Källor:

  • What in the world is happening to us av Bill Jackson (han är positiv till Toronto-andligheten)
  • Catch the fire av Guy Chevreau (han är positiv till Toronto-andligheten)
  • Christianity in crisis samt Counterfeit Revival av Hank Hanegraaff
  • m.m.