Villoläror och falska profeter

BibelFokus vill även ge fakta om och Bibelns syn på falska profeter, kristen mystik, olika villoläror, etc. Det handlar i det här fallet om villfarelser och villoläror i kristenheten. Detta sprider sig oerhört förrädiskt in i alla församlingar idag. Angreppet sker på olika fronter för att varje samfund och varje församling skall lockas in i det stora avfallet som bereder vägen för Antikrists framträdande.

Toronto blessingKristen mystik och meditation är något som på ett smygande sätt håller på att ersätta hela den grundläggande synen på synd och försoning i den evangeliska kristna tron i många sammanhang. Samma skada orsakar den s.k. framgångsteologin/trosförkunnelsen. Och andligheten från den s.k. Toronto-väckelsen har snart ersatt all äkta andlighet i våra församlingar. Den bibliska och apostoliska tron är utsatt för oerhörda faror! Det sanna evangeliet blir allt mer uppblandat med dunkla villfarelser. De bibliska sanningarna allt mer dolda av villoläror. Dessa saker vill vi avslöja och göra dig vaksam över via materialet nedan.

Material om mystik hittar du via denna länk.


Hjälp på vägen


Avfall / Väckelse


Framgångsteologi / Trosförkunnelse / Toronto / NAR / Bethel Church / m.m.

Bill Johnson och Bethel Church

Ny-judaism / Den hebreiska rörelsen


Kalvinism


Katolska kyrkan


Kyrkan och New age


Emerging Church - Purpose driven Church - Progressiv kristendom


Övrigt