Translate page

Det Stora Avfallet II – Textversionen

Det Stora Avfallet II

Description: Presentation Temadag 2013Innehåll

 1. Inledning
 2. Vad är viktigt just nu?
 3. "Babels väsende"
 4. Babels väsende i vår tid
  1. New age
  2. Emergent Church
  3. Sammanställning
 5. "Det stora andliga uppvaknandet"
 6. Ekumenikens magneter
 7. "Kingdom Now" – att bygga Riket här och nu
 8. Vem skall leda återuppbyggnaden av "Babels torn"?
 9. Guds rike - "Konungariket tvärtom"
 10. Avslutning

1. Inledning

Välkommen till detta bibelstudium! Detta är en textversion av det som jag föredrog på Temadagen i Alingsås den 8 juni 2013 och som också finns som på en video som du hittar här. Jag vill rekommendera dig att se den videobaserade versionen eftersom du då kan ta del av de videoklipp som ingår och som innehåller viktig information.

Om du inte tagit del av bibelstudiet ”Det stora avfallet I” så vill jag rekommendera dig att göra det – kanske rent av först. Där gör jag en ganska ordentlig genomgång av många saker som jag bara repeterar lite ytligt här. Jag vill också rekommendera dig att ta del av det bibelstudium som heter ”Babels torn i vår tid”, för det ger också en bakgrund till det jag tar upp här. Du hittar båda dessa bibelstudier via länkarna ovan.

Jag skall inleda med denna tanke:

”För varje dag som går, kommer vi en dag närmare Jesu återkomst.”

Jag vill börja med detta, eftersom vi alltid bör ha hoppet om Jesu återkomst med i bagaget när vi studerar sådana jobbiga saker som yttersta tiden, villfarelser, avfall, etc, annars kan det kännas ganska dystert.

I början av år 2008 hade jag blivit ordentligt trött på allt prat om väckelse, samtidigt som det enda påtagliga i kristenheten var avfall och allt fler villoläror. I samhället i övrigt såg vi samtidigt bara mer och mer av förfall, kriminalitet och omoral – även om vi i Sverige har det bra ekonomiskt sett jämfört med de flesta andra länder i världen. Det var på våren 2008, som jag satte ihop ett videobaserat bibelstudium som fick namnet ”Det Stora Avfallet – Förförelser måste komma. Är vi beredda? Eller är vi redan förförda?” (idag kallar jag det för "Det Stora Avfallet I", och observera att det är uppdelat i en del 1 och en del 2. Sedan har detta som du nu läser fått namnet "Det Stora Avfallet II" som är i en enda sammanhängande del).

Ett år senare, alltså 2009, höll vi vår första temadag i Alingsås, och då talade jag över ämnet ”Babels torn i vår tid”. Det handlade om berättelsen om Babels torn och dess profetiska betydelse för vår tid, och det handlade om avfallets och den falska ekumenikens betydelse för det antikristligas möjlighet att växa fram. Idag kommer jag att knyta an till båda dessa bibelstudier, och det är en av anledningarna till varför jag på detta bibelstudium satt rubriken ”Det Stora Avfallet II” – alltså en slags fortsättning på/komplettering av det första.

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:Presentation Temadag 2013.001.jpgNär man begrundar väckelse kontra avfall idag, så bör man fråga sig hur utvecklingen i kristenheten och samhället varit på senare tid. Har vi sett någon väckelsens eld över Sverige, så som många har profeterat från predikstolar gång på gång – ofta mot betalning? Har vi sett någon väckelse från Smygehuk upp till Treriksröset? Har det blivit en positiv vändning i Sverige när det gäller förfall, kriminalitet och omoral? Har vi blivit ett friare och lyckligare folk? Har vi blivit friskare och mer välmående själslig och andligt sett?

 Är man bibelförankrad och vaken, så måste man erkänna att vi lever i en andligt sett mörk tid. Personligen tycker jag att det har blivit ordentligt mycket värre när det gäller avfall och villoläror i kristenheten, och jag tycker också att mycket i samhället har blivit betydligt värre. Samhällets hälsa är en bra indikator på hur det står till med tron hos Guds folk och deras relation till sin Gud. Finns det många sanna kristna i ett land, så tror i vart fall jag, att landet blir mer välsignat och beskyddat av Gud.

Jag tror att vi lever i den tid som jag brukar kalla för "det stora avfallets tid". I 2 Tess 2 står det ju, att före det att Jesus kommer tillbaka, så skall det ske ett stort avfall – och avfall är något som sker från Gud och från den sanna och sunda tron. Just där tror jag vi befinner oss nu. Man kan även kalla denna tidsålder för den ”för-antikristliga tiden” då allt ställs i ordning för att den som Bibeln benämner ”den laglöse” och ”Antikrist” skall kunna träda fram öppet.

I ett sådant här läge hjälper det inte mycket att man visar upp sig med bönepromenader i förorterna. Det hjälper inte att kriga i andevärlden för att driva ut ”den sataniska fursten över Sverige” (det är en villfarelse om hur vi som kristna skall agera). Det hjälper inte att köra på med uppvisningar och manifestationer som t.ex. Jesusmanifestationen. Det är inte metoder eller synliga manifestationer som hjälper. Det enda som kan åstadkomma en ordentlig och positiv förändring på sikt, det är att vi var och en går in i vår bönekammare och omvänder oss till Gud. Att vi kastar alla villfarelser ifrån oss och försöker få grepp om det fria erbjudande som Gud ger i sitt enkla evangelium och att vi sedan underordnar oss det. Men även att vi förkunnar och lever ut detta enkla evangelium till vår omgivning. Jag tror att vi alla har en hemläxa att göra här, och det handlar då dels om att inför Gud gå till rätta med oss själva vad gäller villfarelser, och dels att vi ännu bättre försöker förstå enkelheten i evangeliets budskap. Med det som grund skulle kristenheten återigen kunna förkunna ett sant, enkelt och bibliskt EVANGELIUM. Det skulle med all säkerhet förändra mycket i vårt land. Tyvärr ser jag inte några tecken på att detta sker.

Det jag främst skall fokusera på i detta bibelstudium är två olika vägar, och vi kan även kalla det för två olika ”riken”.

Den första vägen jag skall tala över har jag gett namnet ”Babels väsende”. Det är en bred väg som tyvärr många väljer. Här ifrågasätter man vad Gud har sagt. Här tänker man främst på sig själv, och här tänker man stort, pompöst och mäktigt! Det här tyvärr en väg som kristenheten också mer och mer kör in på, och jag skall därför försöka visa vad som är karaktäriserande för Babels väsende, och det gör jag för att vi skall bli mer vaksamma över dessa tankegångar som idag väller in i så gott som alla församlingar, och andligt sett ödelägger många dem. Jag kommer längre fram att visa en hel del exempel som förtydligar detta. 

Den andra vägen jag skall tala över kallar jag för ”Guds rike”, och det genomsyras så klart av Guds väsen, Guds Ande. Detta är ”Konungariket tvärtom” – skulle man kunna kalla det. För här går man i en helt annan riktning än vad övriga världen går. Här lyssnar man till vad Gud har att säga. Här har man Gud och hans vilja i fokus, och här blir Jaget mindre och Gud större. Det är därför detta är en smal väg och det är tyvärr få som väljer att gå den vägen. Så här gäller det att ställa om sitt tankesätt så att tankarna ligger i linje med Guds tankar.

Det jag skall presentera hoppas jag skall sätta strålkastaren på några av de avgörande skillnader som finns mellan den breda vägen – som leder till fördärvet, och Guds smala väg – som leder till evigheten hos Gud. Med tanke på den andliga utveckling som vi står mitt uppe i just nu, så är det viktigt att förstå dessa avgörande skillnader. Det hjälper oss att ha urskiljning, hoppas jag!


2. Vad är viktigt just nu?

Urskiljning är alltså oerhört viktigt för oss kristna just nu i vår tid. Med urskiljning menar jag då förmågan att kunna skilja mellan falskt och äkta, och nästan äkta är ju falskt det också, och det är kanske det mest förrädiska. För det är ju vanligen det nästan äkta som förleder oss, och sedan drar oss mer och mer in i det riktigt falska.

Här är två bibelord som jag tycker vi kan ta avstamp ifrån innan vi går vidare.

2 Joh 1:9: Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud.

Luk 16:15: Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.

Detta är sannerligen två bibelord för vår tid, där det dels kommer så många nya främmande läror i kristenheten, och där man mer och mer ser upp till allt som är högt, stort och mäktigt. Tänk gärna på dessa två bibelord när jag berättar om olika saker längre fram.

Description: Presentation Temadag 2013Vi skall ”knåda” lite fler bibelord. Om vi tänker oss att vi har en kvarn, eller en mixer, och i den stoppar ner alla dessa korta citat från endast (!) Matteusevangeliets kapitel 24, vad får vi då ut för huvudbudskap ifrån alla dessa olika varningar?

"Tro dem inte, Se till att ingen bedrar er, Som i Noas dagar, Var därför vaksamma, Många falska profeter skall träda fram och bedra många, Vaka, Var beredda, Många skall säga "Jag är Kristus", Många skall ledas vilse, Kärleken skall kallna hos de flesta, Många skall komma på fall…"

Jo, huvudbudskapet blir VAKSAMHET! Alltså uppenbarligen något väldigt viktigt att ikläda sig. Och hur håller man sig vaksam i en så förrädisk tid som vi lever i idag? Här är några punkter som jag tror är viktiga:

 • Läsa Bibeln – kontinuerligt
 • Umgås med Gud i full öppenhet – bekänna allt för Gud, be om allt man önskar, osv.
 • Umgås med vakna kristna – här tänker jag främst på fria hemgrupper där man kan dela det mesta med varandra.
 • Hänga med i världsutvecklingen – via olika nyhetskanaler, informationssidor, osv.
 • Be om kärlek till sanningen – för i 2 Tess 2 står att kärleken till sanningen kan rädda oss.
 • Vara lyhörd mot inre varningar – jag tror att den Helige Ande liksom ”plingar i varningsklockor” i vårt inre när det är fara å färde. Och det gäller många gånger att stilla sig och vara lyhörd för dessa varningar. Man måste ibland stänga av allt medialt brus, alla nyheter, all musik, all undervisning, osv, och bara lyssna.

Description: Presentation Temadag 2013Vi tar några fler varnande bibelord och blandar dessa i vår kvarn.

"Inte alla som säger Herre, Herre skall komma in i himmelriket, Vänd er bort från dem, Pröva andarna, På deras frukt skall ni känna igen dem, Avslöja dem, Pröva allt, Tro dem inte, Du har prövat dem som kallar sig apostlar, Summan av Guds ord är sanning, Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning."

Vad får vi då ut för huvudbudskap från dessa bibelord, passande för oss som lever i denna ”avfallets tidsålder”?

Jo, huvudbudskapet blir VÅGA VARA KRITISK! Alltså, utöva urskiljning. Och när det gäller att vara kritisk måste vi tänka på detta:

 • Att vara kritisk är INTE det samma som negativism.
 • Att vara sunt kritisk är en viktig beståndsdel i att älska sanningen, faktiskt!
 • Använd förnuftet när du är kritisk! Förnuftet är en Guds gåva.
 • Var också självkritisk! Man kan ju inte vara vaksam på andra utan att vara vaksam på sig själv. Och man måste då också tillåta andra att ha synpunkter på sin egen tro och sitt eget liv och leverne.

Sammanfattar vi detta, skulle vi kunna säga att en mogen tro för vår tid innebär bl.a. detta:

 • Den är bibelförankrad
 • Enkel
 • Sanningsälskande
 • Vaksam
 • Kritisk – den utövar urskiljning
 • Förnuftig

Det här var en slags grundläggande inledning till det som jag egentligen skall gå igenom.


3. Description: Presentation Temadag 2013”Babels väsende”

Då skall vi gå in på detta med ”Babels väsende”. Det här är frågan om en uråldrig andlighet som breder ut sig mer och mer i världen, fast så klart i modern tappning. Den uråldriga grunden är ändå den samma. Babels väsende ifrågasätter det Gud har sagt och strävar i en motsatt riktning till vad Gud har tänkt för oss människor.

Syndafallet
Skall vi studera själva fundamentet i Babels väsende, så måste vi gå tillbaka till ”ursynden” i Edens lustgård. Förr eller senare hamnar man alltid där när man studerar villoläror och avfallet natur. Vi skall läsa om syndafallet ifrån 1 Mos 3:1-6:

Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?" Kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö." Då sade ormen till kvinnan: "Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud [som gudar] med kunskap om gott och ont." Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. 

Här blev alltså människorna smittade av satans ifrågasättande av vad Gud hade sagt och befallt. I King James översättning (och faktiskt även Bibel 2000) så har man istället för ”blir som Gud” valt orden ”blir som gudar”, alltså att Adam och Eva skulle bli ”som gudar” om de åt av frukten från Kunskapens träd. Det hebreiska ordet för ”Gud” i den meningen är elohiym och det är pluralis, och därför kan man också översätta meningen så som King James Bibel har gjort.

Det är kanske en hårfin skillnad i det senare översättningsalternativet, men det är ändå intressant, för detta är ju just vad många religioner och sekter strävar efter, nämligen att bli ”som gudar”. Ändå är detta grundbulten i mänsklighetens syndafall och det är själva grundproblemet som sedan gett upphov till all omoral och ondska – saker som egentligen är symptom på det som är fel i grunden, att vi vill bli som gudar och gå vår egen väg (Jes 53:6). Nu skall man observera att det var ju satan som sa att människorna skulle blir som gudar, och efter som han är ”lögnens fader” och ingen sanning finns i honom (Joh 8:44), så var det här så klart inte sant. Istället blev människan sin egen fånge, kan man säga. Det som gick förlorat i människans första avfall var inte minst hennes frihet, barnaskapet, vilan och glädjen hos Gud.

Jag har nedan listat några nyckelord som jag tycker är kännetecknande för denna ursynd:

 • Den är JAG-orienterad
 • Den söker självständighet
 • Den söker oberoende
 • Den är kunskaps-orienterad
 • Den är metod-orienterad
 • Den vill behärska tillvaron
 • Den vill kontrollera
 • Den vill härska

Nu finns det så klart självständighet, kunskap, metoder, expertkunskaper, etc som är bra att ha, men här avser jag sådant som gör att man vänder ryggen åt Gud och kopplar bort beroendet av honom. Det här är också kännetecken för det jag kallar för ”Babels väsende”. Och Paulus hänvisade tillbaka till syndafallet när han spanade in i framtiden och varnade oss för kommande villfarelser:

2 Kor 11:3-4: Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Så när vi spanar efter främmande evangelier och villoläror, skall vi alltså vara vaksamma på just kännetecken som har att göra med ursynden. Här är lite sådana kännetecken (nästan samma som ovan):

 • Ifrågasätter vad Gud har sagt
 • Är JAG-orienterad
 • Söker att bli som gudar
 • Söker självständighet
 • Har ett kontrollbehov
 • Är expert-orienterad
 • Är kunskaps-orienterad
 • Är metod-orienterad
 • Har starkt fokus på egna gärningar
 • Vill behärska andliga tekniker
 • Bygger hierarkier, maktstrukturer, system, monument, osv…

Babels torn
Adams och Evas begär efter att bli som gudar levde då vidare i mänskligheten och frodades. Ungefär 1900 år efter Skapelsen blommade detta begär upp i ett välkänt byggnadsprojekt som vi strax skall läsa lite om strax. Men det var en viktig händelse som föregick byggandet av Babels torn, och det var denna:

1 Mos 10:8-9: Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden. Han var ock en väldig jägare inför HERREN; därför plägar man säga: "En väldig jägare inför HERREN såsom Nimrod." (1917-års översättning)

Här ser vi den förste härskaren i världshistorien som agerade i linje med Babels väsende och ursynden. Han samlade alla människor under sig, och strax därpå så kom världens första enhetsprojekt igång, alltså byggandet av Babels torn!

Vi skall läsa ifrån 1 Mos 11:1-4:

Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: "Kom, så slår vi tegel och bränner det!" Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden."

Det här är vad man kan kalla ”Det Stora Avfallet, version I”, och även om det omfattade alla människor på jorden vid den tiden, så var det begränsat till området kring Babel.

Det som är drivande i en mentalitet efter Babels torns anda, är strävandet efter en slags ”andlig evolution” med självförgudning som mål, och en önskan om att bygga ett gudsrike på jorden här och nu – utifrån den egna gudomligheten. Denna berättelse om Babels torn är därför en mycket intressant och viktig profetisk bild för den yttersta tidens människosläkte, deras avfall och byggandet av det globala antikristliga riket, det som jag kallar för ”Det stora avfallet, version II”.

Man skall här komma ihåg att Gud tidigare hade befallt människorna att föröka sig och sprida ut sig på jorden. Men nu ville man samlas till enhet och se till så att man INTE spreds ut över jorden! De här orden ”Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden” kan ju då tyckas lite märkliga. Man kan undra vad som är så speciellt med att ”göra sig ett namn”, och varför just det skulle hindra dem från att spridas ut över jorden. Men gräver man lite i den hebreiska grundtexten här, så förstår man att det handlar om att människorna skulle göra sig oerhört märkvärdiga. Det hebreiska ordet för ”namn” i texten är šêm (shem) vilket betyder just ”namn” men det kan också betyda ”berömmelse”, ”ära” och ”Namn” med stort ”N” och då med syfte på att vara Gud. Så jag tycker inte man gör ett tolkningsövertramp om man tolkar människornas byggnadsprojekt i Babel som ett försök till just självförgudning och därmed byggandet av ett enande gudsrike på jorden.

Man kan då tolka denna berättelse så här: att människan har något i sitt inre som gärna söker självförgudning och att detta gärna resulterar i enhetsprojekt som ligger i strid med Guds vilja för oss. Storskaliga, ståtliga enhetsprojekt är alltså inte i linje med Guds vilja, och de tenderar alltid att leda till helt fel fokus.

Det skall alltså bli ett stort avfall även i den yttersta tiden och detta skall leda fram till ett slags försök att återuppbygga Babels torn – skulle vi kunna kalla det. Alltså ”Det Stora Avfallet, version II”. Vi kan bl.a. se tecken på detta i dessa två bibelord:

2 Tess 2:3-4: Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Upp 13:4,7: Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?... och det fick makt över ALLA stammar och folk och språk och folkslag.

Kanske man kan resonera som så här: att ”självförgudning” är en nödvändighet för en enad mänsklighet, och att en enad mänsklighet är en nödvändighet för att människorna fullt ut skall kunna nå fram till den åtråvärda självförgudningen. Dessa två saker hör nog intimt ihop!

MEN, en sådan storskalig enhet ställer Gud utanför eftersom människorna då själva är som gudar och gör vad de själva behagar, vanligen i strid med Guds vilja. Kanske det är just på grund av dessa faktorer som så mycket andlighet idag går ut på just självförgudning och enhetssträvan, för om vi alla är som gudar, så är vi alla skyldiga att dyrka varandra, och är vi enade så kan vi tillsammans ”flöda” i vår gudomliga natur – och då skall tydligen inget vara omöjligt för oss, precis som Gud också sa om människorna vid tiden för Babels torn (1 Mos 11:6). En känd katolsk mystiker – Tomas Merton – skrev just så, att vi borde falla ner i vördnad inför den gudomlighet som bor i varje människa, dvs. att dyrka den ”gud” som varje människa är – enligt hans syn på saken.

Det här är det som jag skulle vilja kalla för kärnan i Babels väsende, och det är tankegångar som dyker upp i de flesta religiösa och filosofiska system – men detta ligger helt i strid med sann biblisk tro!

Description: Presentation Temadag 2013Jag har gjort en bild över sådant som jag tycker är kännetecknande för Babels väsende, alltså sådant som härstammar från både ursynden i Eden och från den uråldriga andligheten i Babel.

Du ser här att självförgudning och enhet/globalism är det centrala. Allt strävar uppåt och därför är också tron på evolutionen en hörnsten. Vad ”emergent” och ”integral andlighet” betyder, kommer vi till lite längre fram.


Description: Presentation Temadag 2013Jag har också en bild över några rörelser och företeelser som jag tycker har sina rötter i Babel eftersom drivkraften hos dessa är mycket av det som vi såg i föregående bild.

Det finns så klart mycket annat som har sina rötter i Babel, men det här är den stora bilden.

Här kan det vara nyttigt att återigen påminna sig om det som Jesus sa i Luk 16:15

”Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.”


4. Babels väsende i vår tid

Nu skall vi titta lite på hur vi kan se Babels väsende i vår tids kristenhet och vi skall börja med något som är en stark trend runt om i världen idag. Det handlar om att vi mer och mer ser hur en avfallande kristenhet går i samma riktning som New age-rörelsen. Om det är något på vår jord idag som särskilt mycket kännetecknas av Babels väsende, så är det New age-rörelsen, dvs ”nyandligheten” – som egentligen är en uråldrig andlighet och inte en ny. När man ser hur kristenheten mer och mer börjar anamma sådant som hör till just Babels väsende, så kan man ju faktisk förvänta sig ett närmande mellan sådana kristna grupper och New age. Det ligger även i linje med vad Bibeln förutsäger, och det är faktiskt också vad som sker just nu. Jag skall lite längre fram ge en del tydliga exempel på att det förhåller sig så.

Emergent Church  
En kristen gruppering som jag skall lyfta fram särskilt i den här delen är den rörelse som går under namnen ”Emergent Church”, eller ”Emgerging Church”. En svensk översättning för Emergent Church som används ibland är ”Den Spirande kyrkan” eller ”Den framväxande kyrkan”. Det för i alla fall mina tankar till det spirande Babels torn. Som du skall förstå strax skulle kanske ett bättre namn kunna vara ”Den evolutionerande kyrkan”. I Bibelfokus.se finns en video som har gör djupgående genomgång av sanningen bakom Emergent Church. Titta gärna på den om du vill fördjupa dig i det ämnet.

Många är inte medvetna om hur starkt tankegångar från denna rörelse har påverkat svensk kristenhet, men mycket av det nya och främmande som kommer in i församlingar idag, och som man kan ställa sig mycket frågande till, kommer inte sällan ifrån det här hållet.

En del har menat att den här rörelsen är på utdöende, men så tycks det inte vara. Istället formerar man om sig lite. I tabellen nedan, till vänster ser du några namn på nya nätverk som har startats för att knyta samman kristna och församlingar som tillhör denna nya sorts kristendom. Till höger ser du några av de mest kända ledarna och förkunnarna.

Mesa – för Europa, Afrika och Asien
NewNet  – nätverk för USA,
                   startat av Brian McLaren
CANA – kan bli det nya namnet för NewNet
mfl…

Brian McLaren
Rob Bell
Tony Campolo
Leonard Sweet
Dough Pagitt
Tony Jones,  Erwin McManus, mfl…

Att Emergent Church har påverkat svensk kristenhet ser man ganska tydligt i ett citat från Pingströrelsens ledare Pelle Hörnmark. Här ser man också att det finns en stor blindhet – i bästa fall – för vad Emergent Church står för:

”Jobba hur ni vill, med Emergent church-tankar, med Willow creek-koncept, trosförkunnelse-inspirerat eller på annat sätt bara du vänder dig från dig själv och till andra. Vi har alla möjligheter att förändra om vi vill, men vi har för mycket fokus på oss själva och vårt eget. Nu behöver vi modiga ledare med fokus på uppdraget som tar bort det mindre väsentliga.”
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170007

Med ”det mindre väsentliga” här, tror jag Pelle Hörnmark syftar på sådant som skiljer samfunden åt – varav mycket faktiskt kan vara allvarliga villfarelser. Han anser tydligen att vi skall lägga vaksamheten åt sidan och istället bygga något tillsammans. Vilka metoder vi använder spelar alltså mindre roll. Teologi är inte så viktigt längre.

New age
Nu skall vi titta lite på vad några framstående New age-ledare undervisar idag, och sedan skall vi jämföra detta med vad man undervisar inom Emergent Church. Är du vaksam nu, så kommer du att se ”Babels väsende” tydligt i båda dessa läger.

Vi skall börja med Barbara Marx Hubbard. Hon är en av de absolut viktigaste ledarna för New age-rörelsen i USA idag. Hon är otroligt inflytelserik, och hon har t.o.m. kandiderat till posten som vice-president i USA för ett antal år sedan.

Description: Presentation Temadag 2013  Description: Presentation Temadag 2013 Description: Presentation Temadag 2013 

I den video som omfattar detta bibelstudium finns tre videoklipp med Barbara Marx Hubbard som av förklarliga skäl inte kommer med här. I dessa videoklipp hon om att vi som människor har ”spirande” (emergent) egenskaper i oss som gör att vi evolutionerar framåt. Om vi som en enad mänsklighet, gemensamt, i en slags sam-skapande aktivitet aktiverar dessa sprirande egenskaper i oss, så kan vi evolutionera fram till att bli gudomliga. Hon pekar på evolutionsläran som bevis för detta. Det här ser man inom New age som "det stora andliga uppvaknandet".

Jag skall även ta med ett citat av Barbara Marx Hubbard som tydligt visar vad hon avser med den andliga evolutionen.

”Här är vi nu, redo vid antingen randen av en förintelse större än vad världen tidigare skådat …. eller på tröskeln till global sam-skapelse vari varje person på jorden kommer att attraheras till att delta i sin egen evolution till gudomlighet.”
Barbara Marx Hubbard:  The revelation

Description: Presentation Temadag 2013Tillsammans med Barbara Marx Hubbar dyker det ibland upp en annan stark New age-företrädare i USA som heter Ken Wilber. Du ser på bilden här att de båda har talat på samma konferens under samma tema. Huvudtemat den gången var ”Det stora integrala uppvaknandet”.
Ken Wilber kan sägas vara upphovsmannen till det som kallas för ”Integral andlighet”. Integral syftar på att ”alla har rätt”.  Alla stadier av andlig utveckling har haft rätt, men de har bara en del av fullheten – vilken är "integral". All andlighet är inkluderad i "integral andlighet" och det kan översättas med: odelad andlighet, full andlighet, hel andlighet.

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:BILDER:ken_wilber.pngI ett videoklipp säger Ken Wilber att ”Integral förståelse” är det samma som att förstå att du är Gud. Detta är också det samma som ”gudomlig stolthet” enligt Wilber.När vi nu vet vad ”Integral andlighet” står för och kommer ifrån, så kan det vara intressant att veta att detta också är vad den kände ”kristne” förkunnaren Brian McLaren förespråkar. McLaren anses vara en av personerna bakom Emergent Church/Den spirande kyrkan. Och när man vet att Marcus förlag säljer flera översatta böcker av Brian McLaren så förstår man att det här inte endast är en företeelse i USA, utan något som slagit rot ordentligt även i svensk kristenhet.


Description: Presentation Temadag 2013I ett videoklipp talar Brian McLaren varmt om den typ av andlighet som New age-rörelsen står för, och han jämställer den ”integrala anden” med den Helige Ande! Han talar också om ett ”stort andligt uppvaknande”, och med det avser han att få upp ögonen för den ”integrala andligheten”. Konferensen han talade på hade faktiskt rubriken Ett stort andligt uppvaknande. Tecken på en Ny kristenhet.

I ett annat kort klipp talar Brian McLaren om en ”ny mänsklighet”, precis som Barbara Marx Hubbard. Denna nya mänsklighet är också vad han anser att evangeliet i grunden handlar om.
Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:AVFALLET II:Bilder:Rob-Bell.jpgDen amerikanske pastorn Rob Bell är också en förgrundsfigur inom rörelsen Emergent Church. Även hans böcker säljs översatta till svenska av Marcus förlag. I ett citat vi skall läsa nu ser vi samma tankegångar som hos Barbara Marx Hubbard, nämligen att vi är ”sam-skapande” med Gud och att skapelsen är något som fortfarande pågår. I den tanken finns helt klart evolutionen med, något som jag tror alla ledare inom Emergent Church ställer sig bakom till 100%.

"Gud har lämnat världen ofärdig, och så, i Första Mosebokens kapitel 1, handlar detta skapelsepoem om träd som skapas för att ha förmågan att skapa fler träd. Så, för mig börjar en äkta andlighet med förutsättningen att vi sam-skapar världen med Gud. Världen är inte färdig, och alla handlingar är huvudsakligen rotade i skapande. På alla sätt som du bidrar till den pågående skapelsen av världen, är du i själva verket, i en eller annan form skapande…"
Rob Bell i en intervju med Patrol Magazine

I nästa citat ser vi något av Rob Bells syn på människans stora JAG, något som ligger mycket nära en tro på att vi är gudomliga.

"Vad är det som Jesus ständigt och jämt blir besviken över i berättelserna...? Jo, att lärjungarna tappar tron på sig själva."

"Jesus kan laga den skadade och trasiga avbilden av Gud i oss.... Det är det som tar ner himlen till jorden."
Robert Bell, Elvis som hötorgskonst, s.159, 180

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:AVFALLET II:Bilder:tony campolo.jpgTony Campolo är också en framstående ledare inom Emergent Church-rörelsen. Vad jag vet finns inga av hans böcker översatta till svenska. Men han säger rakt på sak att vi är gudomliga.

"Vi bekräftar vår gudomlighet genom att göra det som är värdigt gudar."

"Sångförfattaren som skrev Amazing grace var allt för snabb med att kalla sig 'skurk'. Han glömde av vår gudomlighet."
Tony Campolo, Partly Right

Sammanställning
Vi skall nu sammanställa de här personernas budskap, och då kanske vi ser likheterna lite tydligare.

Barbara Marx Hubbard undervisar om:

 • "Sam-skapande" andlighet
 • Religionernas evolution
 • En ny mänsklighet
 • En "emergent" syn på tillvaron
 • "Spirande" egenskaper hos oss människor
 • Utveckling till gudar

Ken Wilber undervisar bl.a. om:

 • Andlig evolution
 • Integral andlighet
 • Gudomlig stolthet
 • Integral stolthet och förståelse
 • Du är Gud

 Emergent Church, med Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo mfl undervisar om:

 • En ny mänsklighet
 • En ny typ av kristenhet
 • Det stora uppvaknandet
 • Integral andlighet
 • Integrala anden = Den Helige Ande!
 • En "emergent" syn på tillvaron
 • Religionens evolution
 • Tron på "Jaget"
 • Människans gudomlighet

Det finns tydliga bevis på att ledare inom Emergent Church är starkt påverkade av New age-företrädaren Ken Wilber och därmed New age-tankegångar. Först skall vi se på kopplingen mellan Ken Wilber och Brian McLaren:

Brian McLaren skriver: "Jag försöker - med Ken Wilbers hjälp - att göra det klart, att jag tror att det finns något över och bortom de nuvarande alternativen i modern fundamentalism/absolutism och pluralistisk relativism. Detta ’över och bortom’ tror jag är Jesu väg, vilken är en väg av kärlek och inneslutande. Det integrerar vad som har hänt tidigare, så att något nytt kan spira."
Brian McLaren,  A Generous Orthodoxy, s. 287

Dessa boktips hittade jag på Brian McLarens egen webbplats:

• A Theory of Everything
• The Marriage of Sense and Soul

"Dessa två böcker av filosofen Ken Wilber är inte kristna böcker, men det tankesätt som Wilber företräder och exemplifierar – som han kallar integralt tänkande och som jag kallar emergent tänkande – är kraftfullt och viktigt, enligt min uppfattning."
http://www.brianmclaren.net/recommendations.html

Sedan skall vi se på kopplingen mellan Ken Wilber och Rob Bell:

Rob Bell skriver: "För en omtumlande introduktion till utvecklingsteori [emergent-teori] och gudomlig kreativitet, ägna tre månader åt att läsa Ken Wilbers A Brief History of Everything."
Rob Bell,  Elvis som hötorgskonst, s.186,  fotnot 143


5. ”Det stora andliga uppvaknandet”

Det är många inom både New age och kristenheten idag som talar om:

 • ”ett stort andligt uppvaknande”
 • ”en världsvid väckelse”
 • ”ett stort andligt avancemang och språng”
 • ”en andlig evolution”
 • osv.

Och betänker man det, att den enda världsvida andliga väckelse som Bibeln talar om är den som handlar om Antikrists framträdande, så är det här starka varningsklockor. Om du hör till de som tror att det skall bli en världsvid sann kristen väckelse i den yttersta tiden, så vill jag be dig att studera Bibeln lite extra noga i den frågan. Då kommer du se att det inte finns något stöd för den tanken. Det är t.ex. väldigt tydligt att Joels profetia i Gamla testamentet handlar om Israel och judarna i den yttersta tiden.

Vi skall se på några olika sådana här uttalanden om ett stort andligt uppvaknande:

Brian McLaren har vi berört tidigare, där han pratar om ett stort andligt uppvaknande, och att det uppenbarligen har att göra med den syn på andlighet och världen som New age-rörelsen har. Den nya typ av kristenhet som han talar om, är alltså de som får upp ögonen för den andlighet som bl.a. New age representerar.

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:leonardsweet_worshipleaderconference.jpgLeonard Sweet är också en ledande förkunnare inom Emergent Church-rörelsen. Han är så extrem i sina åsikter så att många räknar in honom direkt i New age-rörelsen istället, trots att han är metodistpastor. Han har sagt så här i en av sina böcker:

"Gud håller på med att föda fram det största andliga uppvaknandet någonsin i Kyrkans historia. Gud kallar dig att vara barnmorska. Kommer du att vara med?"
Leonard Sweet, Soul Tsunami, s.34

Överallt i världen rapporteras det om att olika ljusgestalter dyker upp och säger sig vara jungfru Maria. Dessa gestalter har alltid med sig något budskap, och inte sällan ligger budskapen helt i linje med New age. Här är vad en sådan Maria-gestalt har sagt, enligt en katolsk författare som heter Annie Kirkwood:

"Det är endast som en helhet som mänskligheten kan avancera. Snart kommer ett stort språng in i framtiden att ske."
Annie Kirkwood, Mary's message to the world

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:AVFALLET II:Bilder:Carisma.jpgSedan skall vi se vad den amerikanska kristna tidningen Charisma hade på sin förstasida redan för många år sedan. Där skrev de så här:

"Kyrkan i det nya Milleniet: Spänn fast ditt säkerhetsbälte. En kristen väckelse kan svepa över världen inom 25 år."
Charisma, december 1999

När jag satt och tittade på den här bilden av en slags gigantisk framtidskyrka, så tänkte jag att det där är ju tvärtemot hur Gud vill att en enkel kristen tro skall gestalta sig. För det där är ju faktiskt i linje Babels väsende.

Sedan började jag se lite detaljer som jag tyckte jag kände igen, och plötsligt blev jag väldigt fundersam över vad det är för tankar bakom en sådan artikel som denna om en världsvid väckelse. Jag hoppas du kan se vad det var jag tänkte på i bilderna nedan. Dels tycker jag mig se Babals torn i arkitekturen, och dels tycker jag mig se Illuminati-symbolen (från endollarsedeln) där också. Illuminati kan sägas vara sällskap som i största hemlighet arbetar för en ny global världsordning.

Description: Presentation Temadag 2013 Description: Presentation Temadag 2013

Nu skall vi fråga oss vad detta ”stora andliga uppvaknande” innebär. Det har ju ganska uppenbart Babels väsende som en inre drivkraft. Jag har sammanställt ett antal punkter som många av dessa rörelser ställer sig bakom, och som man skall vara observant på:

Det stora andliga uppvaknandet, som många talar om, det handlar om:

 • Upplevelser som grund för tron – både karismatiska och mystika
 • Du är en del av allt!
 • Allt hör ihop!
 • Allt är ETT!
 • Allt är Gud, Gud är allt – och i allt!
 • Du är gudomlig, du är Gud!
 • Insikten om detta fås genom meditation, upplevelser, riter, metoder, undervisning...
 • Insikten om detta är I SIG frälsningen!
 • Dessa insikter kan rädda världen!
 • Vi kan bygga ”RIKET” här och nu!
 • Jesu återkomst är allt DETTA! När allt detta är på plats så menar man att Jesus har återkommit.

Hur i hela världen glider då kristna över till en sådan tro?
Det är idag fler och fler både enskilda kristna, församlingar och hela samfund som hellre än att hålla sig till Bibeln, mer och mer tar till sig dessa ”babyloniska” tankegångar. Och man kan då fråga sig hur ett sådant avfall går till. Jag har gjort en förenklad bild av det.

Description: Presentation Temadag 2013Alla vi evangeliska kristna har en ökenvandring att göra – och där är judarnas 40-åriga ökenvandring en förebild. Frågan är om vi vill vandra med Gud under tider av torka eller om vi söker efter ”mat och dryck” på annat håll.

Problemet är nog ofta just andlig torka och andlig törst och hunger. Istället för att söka mat i Bibeln och invänta svar från Gud, så söker man sig till andra källor. Man hörsammar inte heller de varningar som helt klart kommer. Och utmed dessa nya ”spännande” vandringsleder finner man nya andliga upplevelser i t.ex. sakramentalism, riter, falsk karismatik, mystik, m.m. Det öppnar upp för villoläror och med tiden kommer man så långt bort från Bibelns sanningar att det inte ens är ett problem att ta emot budskap som i praktiken innebär självförgudning. Och plötsligt befinner man ju sig då på samma sida som alla de rörelser som har Babels väsende som inre drivkraft. Det finns idag ganska många olika rörelser som fungerar som ”avfallsbroar”, och några av de mest kända och tydliga är Trosrörelsen, Toronto-andligheten, Emergent Church, Purpose driven Church (Rick Warren & Co).

Kanske du tycker att det här är konstigt. Men jag skall ge några exempel som visar på några sådana kopplingar.

Thomas Keating är en mycket känd katolsk munk och präst. Han anses vara upphovsmannen bakom den kontemplativa meditationsteknik som kallas för ”centering prayer”, fritt översatt ”koncentrerande bön”. På bilden ser du honom tillsammans med den New age-figur som jag tidigare talade om, nämligen Ken Wilber. Båda är medlemmar i och grundare av "Integral Institute" där också New age-ledaren Deepak Chopra är med.

Sedan tycker jag att Europakonferensen på Livets Ord 2013 säger mycket om det som jag försöker bevisa här. I föregående bild såg du en toppfigur inom Katolska kyrkan i nära samarbete med en toppfigur inom New age. Här har vi riktiga toppfigurer från Trosrörelsen, Toronto-andligheten och Katolska kyrkan i nära samarbete.

Talare på Europakonferensen, Livets Ord 2013:

 • Ulf Ekman - Trosrörelsen
 • Stephen Sumrall - Trosrörelsen
 • David Yonggi Cho - Trosrörelsen
 • John & Carol Arnott - Toronto-andligheten
 • Raniero Cantalamessa - Katolska kyrkan

Man ser hur alla dessa grupperingar länkar sig samman mer och mer. Alla är inte direktlänkade med varandra, men via någon mellanlänk sitter de i alla fall ihop.

Det kan vara intressant att titta närmare på vem denne Raniero Cantalamessa är.

 • Han är präst i Katolska kyrkan
 • Han är munk inom den stränga katolska Kapucinorden
 • Han är predikant för det "påvliga hushållet" sedan 1980 (han är den enda som får predika för påven)
 • Han är med i Vatikanens regering - den s.k. romerska "kurian"
 • Han är medlem i katolska delegationen för dialog med Pingst-karismatiska kyrkor
 • Han presenterade Alpha-kursernas grundare, Nicky Gumbel för påven Johannes Paulus II
 • Och han presenterade Ulf Ekman för......?

Jag spekulerar ju bara i sista punkten, men jag misstänker starkt att Cantalamessa har ett stort inflytande när det gäller Katolska kyrkans strategi för Sverige – där Ulf Ekman de facto spelar något av en huvudroll. Du ser att Cantalamessa är en tung och inflytelserik tjänsteman i den Katolska kyrkan. Deltagandet på Europakonferensen 2013 är inte heller första gången han är i Sverige. Han var på OAS-rörelsens konferenser i Borås 2008 och i Stockholm 2009.


6. Ekumenikens magneter

Som jag nämnde tidigare så lockas många svältfödda kristna över till sammanhang där man inte håller sig till Bibelns undervisning. Man kan också vinkla det här lite annorlunda och fråga sig vad det är för något som liksom utgör ”magneterna” mellan dessa olika grupperingar, vad det är som gör att man dras till varandra?

Jag tror det främst är gemensamma erfarenheter från mystik och karismatik som utgör dessa magneter. Många gånger är det tungotalet som blir inträdesbiljetten till denna ekumenik. Man menar att tungotalet är det absoluta tecknet på att någon har blivit andedöpt, och har man den synen, så är det ju otroligt lätt att vilseledas eftersom tungotal är lätt att härma och fejka. Tungotal förekommer också inom andra religioner (som t.ex. hinduism och trancendental meditation). Så det finns andra saker som är mycket säkrare tecken på att någon har tagit emot den Helige Ande. De främsta sanna tecknen är kärleken till Sanningen och till Guds Ord, jämte kraften att förkunna ett rent och sant evangelium.

Vi skall börja med att titta på vilka mystika metoder och erfarenheter som förenar dessa grupper:

 • Meditation
 • Yoga
 • Kontemplation – som tyst inre bön, centering prayer, osv.
 • Labyrinter – meditativa promenader i labyrinter som ritats upp på golv eller som planerats i trädgårdar.
 • Upplevelser av inre gudomlighet.
 • Upplevelser av att vara ett med allt och alla.
 • Upplevelse av enhet/samhörighet – i och genom dessa mystika övningar.

Så mystiken är oerhört förledande, och i princip alla mystika övningar leder förr eller senare till att man öppnar sig för tankegångar som ligger i strid med Bibelns undervisning. Mystik är med andra ord en mycket säker väg till avfall och falsk ekumenik.

Så här kan man beskriva faran med mystika övningar:

När människan söker sig inåt blir hon förledd till att tro att där finns något gudomligt. I sitt inre finner hon en mötesplats med andra där hon får en upplevelse av att vara ett med allt och alla, och att alla har detta gudomliga inom sig. Frälsning behövs därför inte utan endast upplysning och medvetande om denna "sanning".

Men Jesus sa:

"Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap." (Mark 7:21-21)

Så jag hoppas att du förstår att vårt inre inte är en säker andlig vallfartsort.

När det sedan gäller karismatik, så finns det en del speciella upplevelser som kan utgöra en grund för en ”babylonisk enhet”. Det kan räcka med att kalla till ekumeniska lovsångsmöten, praise partyn, bönemanifestationer, osv för att känna en sådan samhörighet, men jag vill särskilt peka på de obibliska upplevelser som ofta förstärker känslan av att höra samman och att vara särskilt utvald dessutom:

 • Oäkta tungotal
 • Fallande "i anden"
 • Okontrollerade skakningar och rörelser
 • Värme- eller stickande känslor i kroppsdelar
 • Ljusfenomen
 • Energiströmmar
 • Hysteriskt skrattande
 • Extatiska yttringar (”holy drunkness” etc)
 • m.m.

Att karismatiska upplevelser förenar bekräftas av två kända herrar:

Olof Djurfeldt om dialogen mellan Pingströrelsen och Katolska kyrkan:

"Den karismatiska dimensionen finns med när vi möts, och den överbryggar mycket."
http://www.dagen.se/nyheter/varmt-pingst-katolskt-samtal-trots-skillnader/

Hans Weichbrodt som är en av ledarna inom OAS-rörelsen säger:

"Den karismatiska väckelsen förenar kristna. Det är en äkta Andens enhet som kommer nu... och det har att göra med den karismatiska förnyelsen som är på väg... Troende reser till varandras konferenser, och har en ödmjukhet inför att lära av varandra... Det kräver att vi är mer lyhörda för att den helige Ande leder på ett sätt som vi inte är vana vid."
Missionsmagazinet från Livets Ord, nr 5 från 2008

Vad dessa två herrar förmedlar bekräftas också av de som kallas för KKS – Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige. I ett nyhetsbrev från KKS från februari 2005 kan man läsa följande om det som de valt att kalla för ”Den karismatiska nåden”:

”Den nåd som Karismatiska rörelsen och Pingströrelsen lyfter fram är en gemensam erfarenhet kallad ’dopet i den Helige Ande’ eller ’den helige Andes utgjutande’, åtföljt av en gemensam erfarenhet av de Andliga nådegåvorna. Denna gemensamma erfarenhet av den helige Ande öppnar vägen för en ’andlig ekumenik’ i en levande relation till Jesus Kristus i den helige Andes kraft, på vår fortsatta väg mot kristenhetens enande.”
http://www.isidor.se/portals/kks/akksnyhetsbrev/2005februari/akksbrev_feb05m.htm

Nu är det ju inte så, att det är upplevelser som gör oss till ett i Anden. Det är vår tro på och fulla överlåtelse till Guds fria erbjudande i evangeliet som ger oss en sann enhet, och det bibliska evangeliet är faktiskt inget som Katolska kyrkan står för. De har ju t.ex. själva uttalat att den som menar att nåden räcker skall vara förbannad. Det står så i det Tridentiska mötets protokoll. De har också sagt att ingen frälsning finns utanför den Katolska kyrkan.


7. "Kingdom Now" – att bygga Riket här och nu

Nu skall vi titta på en annan sak som definitivt är drivet av Babels väsende och som förenar väldigt många olika grupper. Det handlar om tanken om att bygga ett slags ”gudsrike” på jorden här och nu. Detta tänker man sig inom både New age, katolicism och inom många karismatiska kristna kretsar. Ofta kopplas detta ihop med det vi tittade på tidigare, att det skulle komma ett stort andligt genombrott som föregår detta ”gudsrike”, och att man samtidigt finner sin egen gudomlighet. Det finns lite olika varianter, men huvuddragen är de samma.

Både New age och många kristna tolkar detta scenario utifrån orden i bönen Fader vår: "Så som i himlen, så och på jorden". Eller så som man säger inom New age: "Så som ovan, så ock nedan". Nu är det ganska lätt att förstå att det inte var detta Jesus syftade på i det exempel på bön som han gav. Men trots det använder många denna bibelvers till stöd för idéer om ”RIKET” – idéer som ju ligger häpnadsväckande nära hur människorna tänkte vid tiden för Babels torn.

MEN, detta stämmer inte alls med vad Bibeln lär oss om hur kristen tro skall gestalta sig. Vi har inget som helst uppdrag att bygga ett rike på jorden här och nu. Vi väntar istället på Jesu återkomst och på det rike som HAN – DÅ skall upprätta, och det är ju något helt annat. Det enda världsrike som skall komma på joden före Jesu återkomst är – som jag nämnt tidigare – Antikrists rike, och då förstår man vem som är tacksam för sådana här läror som ”Kingdom Now” – ”Konungariket här och nu”.

Jag skall ta några exempel på var denna tanke om Kingdom Now finns, men notera att det här är bara några få exempel bland många fler.

Description: Presentation Temadag 2013

Att Katolska kyrkan står för ”Kungariket här och nu” behöver man inte gräva djupt för att förstå. Det framgår enbart genom att titta på deras organisation, system, hierarki, byggnadsverk, förmögenhet, osv. Man samlar skatter på jorden mer än någon annan rörelse. Man har sin egen bank, en egen stat, en egen regering, en egen kung – kan man säga, osv.

Nästa exempel är förkunnaren Ryan Wyatt, han säger:

"Jesus kom till jorden för att återupprätta Himlens Kungarike på jorden. Jesus kom för att återförena jorden med himlen och etablera en oavbruten närvaro och atmosfär av himlens makt på jorden."
http://www.identitynetwork.net/

Denne Ryan Wyatt kan räknas till det som jag brukar kalla för ”Latter rain-familjen”, alltså den vidsträckta rörelse där vi hittar Trosrörelsen, Toronto-andligheten, Profetrörelsen, den Apostoliska rörelsen och många andra. ”Latter rain” syftar då på ”det sena regnet”, alltså den världsvida väckelse som man tänker sig i den yttersta tiden. Ryan Wyatt samarbetar med förkunnare som Bill Johnson, Heidi Baker och Bob Jones, som ju också är kända förkunnare som också tillhör Latter rain-familjen.

Nästa exempel är just Bill Johnson. I ett videoklipp med honom säger han att vårt uppdrag är att ”ta himlen hit” och att vi är ALLDELES för fokuserade på Jesu återkomst. Han liksom förlöjligar den som ser på tidens tecken och hoppas på att Jesus skall komma tillbaka snart. Han pratar om ”Kungens Herraväldesrike” och hänvisar till just raden i Fader vår, "Så som i himlen, så och på jorden".

Jag brukar kalla detta för New age-kristendom, för det är väldigt likt hur man tänker inom New age-rörelsen. Det kan låta bra om man inte är insatt i vad Bibeln undervisar, men det här är en väldig villfaren bild av vad som är de kristnas uppdrag på jorden. En biblisk bild av vårt uppdrag är att vi är kallade att bjuda in alla vi hittar till ett bröllop, och bröllopet är Jesu fysiska återkomst! Trots alla villoläror som Bill Johnson kommer med, så är han väldigt populär i Sverige.

Emergent Church tänker sig också att bygga ett rike här och nu. Här är Rob Bell igen:

"Målet är inte att komma in i himlen. Det är att ta himlen hit.
En kristen räknar med att tillbringa evigheten här, i en ny himmel som kommer till jorden.
Målet är inte att vara världsfrånvänd, utan att göra den här världen till en plats som Gud kan komma till."
Robert Bell, Elvis som hötorgskonst, s.177, 178

"En av de sorgligaste saker som har hänt med evangeliet, är att det har dykt upp en föreställning om att Jesus kommer att ta oss någon annanstans, om vi tror på honom… Gud kommer hit och gläder sig tillsammans med alla människor som inte kan tänka sig något bättre än att fira det liv man får dela tillsammans."
Robert Bell, Elvis som hötorgskonst, s. 202

(Denna bok av Rob Bell säljs också av Marcus förlag)

Vad öppnar det här då upp för? Jag har nämnt det tidigare. Självklart är det så, att detta gör det betydligt enklare för det antikristliga rike som Bibeln talar om att tränga fram. ”Den laglöse” kommer att utge sig för att vara Gud, och det blir så klart inte så märkvärdigt i en hel mänsklighet som då ser på sig själva som gudar och som är i färd med att bygga ett rike för just gudar.

MEN, när Jesus kommer tillbaka blir det på ett helt annat sätt. Då kommer alla jordens invånare förstå vad som är på gång. Och det är bättre att vara stark i tron på Jesus och HANS gudomlighet den dagen, än att tro på sin falska gudomlighet:

Matt 24:27: Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.


8. Vem skall leda återuppbyggandet av "Babels torn"?

Man kan ställa sig frågan vem som kommer att vara den dominerande kraften i mänsklighetens försök att få till ett återuppbyggt ”Babels torn”. Jag tror att ett kraftfullt uttalande från Martin Luther säger oss något om detta. Det vittnar om en profetisk insikt hos både aposteln Paulus och hos Luther själv. Det här är ifrån Martin Luthers företal till Paulus brev till romarna.

”Det sista kapitlet är ett kapitel med hälsningar, men däri inskjuter han [Paulus] en varning för människoläror, som tränga sig in vid sidan av den evangeliska läran och vålla anstöt. Det är, som om han hade förutsett, att från Rom och genom romarna skulle komma de vilseledande och anstötliga kyrkomötesbesluten och påvebuden och hela vimlet av mänskliga lagar och bud, som nu dränker hela världen och som undanträngt detta brev och hela den heliga Skrift tillika med Anden och tron, så att icke mera återstår än avguden buken, vars tjänare Paulus här med hårda ord bannar. Gud frälse oss från dem! Amen.”

Låt oss leva med samma vakenhet för ögonen som Martin Luther, eftersom Babels väsende är en stark andlig makt som vi måste vara på vår vakt mot. Man kan nog säga att New age-rörelsen är dess starka profet. Men den stora koloss som vill styra alltsammans och få med alla på tåget, det är helt klart den Romersk-katolska kyrkan. Jag tycker detta bekräftas av hur världens mäktiga män kröp för och smickrade den nya påven Franciskus när han blev vald.

Här skall vi se hur EU:s ordförande Herman Van Rompuy gratulerade den nya påven:

”På uppdrag av EU, förmedlar vi våra varmaste lyckönskningar till er utnämning.
Vi önskar er ett långt och välsignat pontifikat [påvedöme], vilket kommer att tillåta ers Helighet och den Katolska kyrkan att försvara och främja de grundläggande värderingarna för fred, solidaritet och mänsklig värdighet. De är markörer i en värld som står inför många utmaningar och genomgår en genomgripande förändring.
Vi är övertygade om att ers Helighet kommer att fullfölja, med beslutsamhet och styrka, era föregångares arbete med att föra världens folk och religioner närmare varandra.”
(originalet kan du se här)

Även FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon gratulerade den nye påven Franciskus:

”Jag erbjuder mina hjärtliga gratulationer till kardinal Jorge Mario Bergoglio i Buenos Aires, Argentina, som har tagit namnet påven Franciskus vid hans övertagande av påvedömet, och till alla katoliker över hela världen vid detta betydelsefulla tillfälle.

Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet mellan FN och den Heliga stolen, under det visa ledarskapet (!) av hans Helighet Franciskus.

Vi har många gemensamma mål - från främjandet av fred, social rättvisa och mänskliga rättigheter, till att utrota fattigdom och hunger - alla centrala delar i en hållbar utveckling.

Vi delar också övertygelsen om att vi bara kan lösa de sammanflätade utmaningarna i dagens värld genom dialog. Jag är säker på att hans Helighet kommer att fortsätta att bygga vidare på arvet från sin föregångare, påven Benedictus XVI, vad gäller främjandet av interreligiös dialog som är kärnan i initiativet Civilisationernas Allians.”
(originalet kan du se här)

Observera här hur Ban Ki-moon önskar att påven skall leda samarbetet mellan FN och Katolska kyrkan! För mig liknar detta hur vilddjuret i Uppenbarelseboken låter en sköka rida på sin rygg. Ser man Katolska kyrkan som den sköka Bibeln beskriver (vilket ju är en bild som överensstämmer till mycket väl), så ser vi nu hur världens makthavare låter sig ridas (ledas) av denna sköka. Vilddjuret i sin slutliga uppenbarelse (Antikrist) har vi ännu inte sett, men mycket av det maktens män utfört och utför kan jämställas med ett vilddjur.


Description: Presentation Temadag 20139. Guds rike - "Konungariket tvärtom"

Nu skall vi begrunda Guds rike som en positiv kontrast till Babels väsende. Guds rike är vad vi kan kalla för "Konungariket tvärtom", för här är det mesta helt tvärtom hur världen vanligen tror och gör.

Det här är tyvärr en väg som få väljer att vandra, trots att man finner både glädje, harmoni, vila och frid här. Många problem kan få sin lösning om man beslutsamt tar sig upp på den smala vägen. Den här vägen är visserligen inte lika glamourös och maffig som den Babels väsende erbjuder, men det är den smala vägen som leder till Livet med stor ”L”. Jag har gjort en bild med några kännetecken för Guds rike.

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:Presentation Temadag 2013.072.jpgI Guds rike är Jesus i centrum, liksom tron på att Jesus är HERREN, GUD! Andens enhet är centralt och allt liksom strävar in mot Jesus. Och jag har gjort som ett nyckelhål i bilden, där vi bara får lov att kika in på Guds rike eftersom detta är ett rike som vi ännu inte kan se i sin fullhet.

Här är ytterligare kännetecken på "Konungariket tvärtom" plockat från olika bibelord:

 • Det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud (Luk 16:15)
 • Den som är minst bland er är den störste (Luk 9:48)
 • Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare (Matt 23/11)
 • Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket (Matt 18:3)
 • Den som ödmjukar sig som ett barn är störst i himmelriket (Matt 18:4)
 • När man är svag, då är man stark (2 Kor 12:10)
 • Kraften fullkomnas i svaghet (2 Kor 12:9)
 • Om någon vill följa Jesus, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig (Matt 16:24)
 • Världslig visdom finner inte Gud. Dårskapen i evangeliet frälser de som tror (1 Kor 1:21)
 • Vishet och kunskap kan förleda oss (Jes 47:10)
 • Med vishet och vältalighet kan Kristi kors förlora sin kraft (1 Kor 1:17)
 • Ingen skall kalla sig mästare, lärare eller fader (Matt 23:8-10)
 • Det som för världen är oansenligt och föraktat utväljer Gud (1 Kor 1:28)
 • Anpassa er inte efter den här världen (Rom 12:2)
 • Vänskap med världen är fiendskap mot Gud (Jak 4:4)
 • Fattigdom är rikedom (Upp 2:8)
 • Guds rike kan inte ses med ögonen (Luk 17:20)

Observera det att Jesus är vår förebild: 

 • Hela Jesu liv här på jorden vittnade om just "Konungariket Tvärtom".
 • Jesus gjorde tvärtemot vad man förväntade av honom.
 • Jesus gjorde tvärtemot hur jordiska kungar och makthavare hade gjort.

Här bör man ställa sig en del frågor:

 • Går vi i Jesus fotspår?
 • Följer vi Jesu exempel?
 • Lever vi tvärtom mot världen?
 • Väljer vi ledare efter Guds rikes standard?
 • Är vår verksamhet och undervisning i linje med "Konungariket Tvärtom"?
 • Eller följer vi Babels väsende?
 • Driver vi församlingar enligt "babylonism"?

Nu skall jag runda av med att ställa upp en jämförelse mellan Kingdom now och Guds rike. Det här är också en jämförelse mellan Babels väsende och Guds Andes inflytande.

Kingdom Now

Guds rike

- Kristna skall ta makten

- Kristna skall predika evangelium

- Kristna skall regera på jorden

- Kristna är inte kallade att regera

- Kristna ÄR Kristus på jorden

- Kristna är Kristi kropp, Guds barn

- Kristna skall lösa alla sociala problem,

hälsoproblem, ekonomiska problem...

- Kristna skall predika evangelium och

lindra nöd, tecken/under kan ske

- GT:s välsignelser för Israel/judarna gäller för kristna idag

- Nya förbundet har nya löften åt

de som tror

- Jesus kan inte återkomma före det

att "Riket" är upprättat på jorden

- Jesus återkommer för att upprätta

tusenårsriket på jorden

- Kristnas globala enhet är en förutsättning för att återupprätta "Riket"

- Andens enhet råder bland Guds barn som har en sann tro

- Utombibliska läror, metoder och strukturer som stödjer "tornbygget"

- Guds barn är inga "tornbyggare". De utför uppdrag under Andens ledning

- Förlitar sig på starka ledare och deras uppenbarelser och vägledning

- Sanna kristna förlitar sig på Guds Ord och Andens vägledning

- Nya läror läggs till

- Bibeln utgör alltid grunden för tron

- Läror och idéer härstammar från William Branham, Latter rain-rörelsen, Trosrörelsen mfl...

- Läror och tolkningar är uteslutande grundade i Bibeln

- Ju större, desto bättre!

- Litenhet är en fördel

- Ju starkare, desto bättre!

- Svaghet är styrka

- Jesu återkomst och uppryckandet kommer i skuggan av upprättandet av "Riket", och/eller förlöjligas

- Jesu återkomst och uppryckandet är centrala delar i den troendes hopp

- En världsvid väckelse skall komma före det att ”Riket” kan upprättas

- Avfall skall ske i yttersta tiden och före Jesu återkomst (”skall jag finna tro på jorden”, ”kärleken skall svalna hos de flesta”)


10. Avslutning

Vi är som kristna kallade att vara vakna och förnuftiga. Vi är kallade till att vakta på det falska, se det, varna för det, och samtidigt förkunna Guds erbjudande om frälsning och evigt liv. Egentligen vittnar hela Nya testamentet om det gång på gång. Jag vill repetera det jag inledningsvis sa om en mogen tro för vår tid. Den är:

 • Bibelförankrad
 • Enkel
 • Sanningsälskande
 • Vaksam
 • Kritisk
 • Förnuftig

Om vi har en sådan mogen tro och är realister, så måste vi inse att vi lever i en mörk tid som kommer att bli mörkare. Men mitt i detta kan vi hela tiden se hur Gud styr allting helt och hållet så som det är förutsagt i många profetiska texter i Bibeln. Så vi kan vara som fascinerade barn som ser på hur fantastiskt vår Gud avslutar denna tidsålder så som han hela tiden har tänkt. Det skänker faktiskt glädje att se detta, även om mycket som sker är jobbigt så klart.

Sedan skall vi inte haka på alla nya läror om saker som ändå inte kommer att inträffa. Vi skall inte haka på invecklade frälsningsläror och andliga system. Evangeliet är OERHÖRT enkelt och det är nog just därför vägen är smal och det är få som vill gå på den. Läs t.ex. apostlagärningarna med skärpan inställd på att se det enkla. Det var oerhört enkelt så som apostlarna spred evangeliet, och evangeliet i sig var oerhört enkelt. Personligen är det just den enkelheten som jag vill förmedla, och allt varnande som jag själv håller på med går egentligen ut på att sticka hål på allt det tillkrånglade, det uppblåsta och det märkvärdiga som skymmer sikten, för att den som så vill skall hitta det bibliska, enkla, vilsamma och ett barnaskap hos Gud.

Sedan är det en sak till som vi absolut måste ha med oss om vi skall kunna se ljust på tillvaron, och det är egentligen det som jag inledde med, Jesu ord om sin egen återkomst.

Mark 13:29: När ni ser allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren.

Luk 21:28: Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.

Snart är det nog dags att börja säga så här: NU ser jag allt det här hända. NU kan inte Jesus vara långt borta! SNART får jag möta honom, och då är det slut på allt elände som vi ser omkring oss!

Må Herren leda, välsigna och beskydda dig!

/Lennart

Svenska