Föreläsningar, inspelade bibelstudier, musik, videor...

Alla BibelFokus mediafiler ligger nu i vår mediawebb. Där hittar du föreläsningar, inspelade bibelstudier, musik, våra videor, inspelad uppläsning av Svenska Folkbibelns NT 1998, samt inspelningar från alla våra Temadagar och Bibelstudiedagar. Många inspelningar finns även som text här i BibelFokus.

Här är adressen: https://media.bibelfokus.se

Vi önskar dig mycken nytta av materialet!