Innehållsförteckning A - Ö

OBSERVERA! Långt ifrån allt material finns redovisat här under A-Ö. Använd gärna sökfunktionen för sådant du letar efter, ELLER sök under lämpliga menyer, ELLER kika i ämneslistan, ELLER titta i listan över allt innehåll.


- A -

Adams släktträd - liggande staplar med levnadsåldrar, fallande släktträd från Adam-Salomo,
släktleden steg för steg, m.m. (öppnas i ett nytt fönster)

Alpha-kursen - en granskning av Alpha-kursens bakgrund och dess material. 

Andedopet
- Några tankar om andedopet
- Vilken pingsterfarenhet söker du?

Antikrist – signalement på den kommande Antikrist
Profetiorna i Bibeln förutsäger en kommande världsledare. Vem är han? Vad har han för kännetecken? När kommer han? Bibeln ger oss den information vi behöver för att vara nyktra och vaksamma.

Arvet från skeendet på Azusa street
Vad skedde på Azusa street i början på 1900-talet? Vad i vårt bagage härstammar från Azusa street?
Finns här förklaringar till den nya ekumeniken?

Avfallet - om den yttersta tidens stora Avfall, om avfallets sanna natur, avfallets förrädiska natur, om avfallets apostlar och om avfallets ekumenik. Ett mycket utmanande Bibelstudium i videoformat.


- B -

Babels torn / Babels torn i vår tid (finns även som inspelning)

Bibeln:
Bibelns historiska tillförlitlighet – Del 1: Arkeologin bekräftar (finns även som inspelning)
Bibelns historiska tillförlitlighet – Del 2: Bibeln bekräftar sig själv (finns även som inspelning)

Bibeln är ingen manual
Den Heliga Skrift
Grundtexter och översättningar
Bibeln på Internet - länkar till ställen där du kan läsa och söka i Bibeln online m.m.
Till Bibelns försvar

Den lömska bikten
Vad innebär bikt? Är bikt nödvändigt? Vad kan bikten leda till?
Vad är det för mekanismer som får präster och munkar till att begå sexuella övergrepp?

Bill Johnson och Bethel Church

Blogg - Lennarts blogg med lite funderingar och tankar

Boktips - en lista med boktips från BibelFokus

Bön - hur skall man be?


- D -

Deeksha, Diksha, etc

Domen - Några tankar om den yttersta domen
Skall vi alla stå inför Guds domstol? Är de troende inte redan här och nu frikända?

Dominionism och Kingdom Now - vad säger Bibeln?

Döden, vad sker efteråt?


- E -

Ekonomi - några tankar om privatekonomi och givande

Emerging Church ("Den Spirande Kyrkan")

Enhet och ekumenik (finns även som inspelning)

Är inte bruket av Enneagrammet ett allvarligt tecken på en vilsegången kristenhet? 

Ett bibelstudium om kristen ENHET (pdf)

Eukaristin och "ekumeniska jihad"

EVANGELIUM – Guds erbjudande om försoning och evigt liv! (finns även som inspelning)

Evolution
En samlingssida med material som behandlar ämnet evolution kontra skapelse


- F -

Falska profeter och villoläror - om den sista tidens stora avfall, om kännetecken på falska profeter och villoläror, om den röda tråd av villfarelse som går genom historien, om framgångsteologi och trosförkunnelse (finns även som inspelning)

Framgångsteologi, Trosförkunnelse (finns även som inspelning)

Frågor & Svar - besökares frågor och publicerade svar i BibelFokus.

Frälst - hur blir man frälst, vad betyder det? (finns även som inspelning)

"Förförelser måste komma!" Är vi beredda? Eller är vi redan förförda? Ett mycket utmanande Bibelstudium i videoformat. (finns även som inspelning)

Församlingen i urkristen tid

"Förödelsens styggelse" - några tankar om detta


- G -

G12-metoden

Givande/gåvor - några tankar om privatekonomi och givande

Några ord om ”guilt by association”


- H -

Heaven is so real - en biblisk prövning av Choo Thomas, hennes budskap och hennes bok.

Helande - kan alla bli helade och friska?

Helgelse:
• Den nödvändiga ökenvandringen - kristna är inte utlovad ett enkelt liv, vi har en vandring med prövningar och helgelse framför oss. (finns även som inspelning)

Helig Ande:
Varför Helig Ande? - vad vill Gud med den Helige Ande. Vad innebär andedopet? (finns även som inspelning)
Om väckelse, pånyttfödelse och Andedop (finns även som inspelning)
Kan Sverige få en sista chans? (finns även som inspelning)

Villfarelsen om "holy drunkness" (andlig berusning) (finns även som inspelning)


- I -

Ignatius av Loyola, hans Andliga övningar och Jesuitorden (finns även som inspelning)
Vem var Ignatius av Loyola? Vad innebär hans Andliga övningar? Vad är Jesuitorden?
Är Ignatiansk spiritualitet förenlig med en bibelförankrad kristen tro? Ryms det i ett barnaskap inför Gud?

Inspelningar:
Inspelningar med bibelstudier, föreläsningar, videor och musik (finns även som inspelning)

Israel och judarna:
Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till Israel och judarna (finns även som inspelning)


- J -

VARNING för Jehovas vittnen!
Jesus - sann Gud och sann människa! (finns även som inspelning)
Jesus kom "i köttet"
Jesu kropp
Jesu gudomlighet är ständigt under attack!
Jesu personlighet och karaktär
Kommer Jesus snart? - Vad säger Bibeln om Jesu återkomst? Kommer han snart?
Är han i antågande nu? Blir det som en tjuv om natten?
Jesu återkomst - ett Bibliskt förhållningssätt till en omtvistad händelse
Jesus det skönaste namn - en liten betraktelse i videoformat
Vem är Jesus Kristus? - sju avgörande trossatser
Vad är jag i relation till Jesus? (finns även som inspelning)

"Johannine Comma"  - om Guds treenighet. Hur skall 1 Joh 5:7-8 egentligen översättas?

Bill Johnson - vem är och vad förkunnar denne populäre förkunnare?


- K -

Karismatik – sann, sund och biblisk

Katolska kyrkan och katolicism (finns även som inspelning)
Katolicismen i Bibelns och historiens ljus 

Kingdom Now och Dominionism - vad säger Bibeln?

Korpelarörelsen (finns även som inspelning)

Korsets väg 
I texten "Det gamla Korset och det nya" , skriven av A W Tozer, kan du läsa om korsets väg. Detta är den smala och den enda vägen fram till Gud. Söker du evigt liv hos världens Skapare är det denna väg – som Jesus stakat ut – som du måste gå. Söker du Sanningen och äkta frid i ditt liv finns ingen annan väg än korsets väg.

Kristen tro, kristendom (finns även som inspelning)
Vill du bli en kristen? Hur blir man en kristen? Vad innebär det att vara kristen? Vad är sann och Biblisk kristendom?
En samlingssida med olika vittnesbord och undervining.


- L -

Laestadianism (finns även som inspelning)

Latter rain och William Branham

Liberalteologi, Bibelkritik, Ekumenik och Kyrkornas världsråd 
Om vad liberalteologi är för något, hur den uppstod, hur den har påverkat ekumeniken och vad Kyrkornas världsråd arbetar för. Var kommer detta att sluta?

Länkar till bra/intressant externa webbplatser

Den luciferiska läran
En genomgång av ett antal trossatser som är vanliga inom inte minst New age.


- M -

Maria-dyrkan

Marjoe Gortner – karismatisk förkunnare utan tro på Gud
Väckelse- och mirakelmöten enbart för pengarnas skull. Läs om Marjoe och se hans EGEN avslöjande film!

Mediaspelare
Inspelningar med bibelstudier, föreläsningar, videor och musik

Mindfulness - en granskande och avslöjande text

Musik - lite av familjen Jaretegs musikhistoria med många smakprover

Mystik:
Kristen mystik - om nykristendom och den mystika religonens renässans i Sverige


- N -

Nattvardssynen

New Age
Inspelningar och texter om nyanlighet och New Age (finns även som inspelning)

Nya Apostoliska Reformationen/New Apostolic Reformation (NAR)
Se upp för denna rörelse och vindarna från dess grava villoläror! Svensk kristenhet är redan är starkt påverkad av rörelsens förkunnare och osunda andlighet!

Ni är kallade till frihet – Del 1: Den fria människan 
Om vad Bibeln visar oss vad gäller enkelhet, barnaskap och frihet för enskilda kristna.
Om den frihet vi har som kristna i det som möter oss i vardagen.

Ni är kallade till frihet – Del 2: Den fria forsamlingen 
Om vad Bibeln och kyrkohistorien visar oss vad gäller enkelhet och frihet för Guds församling, Guds eklesia, och om hur den apostoliska, urkristna församlingen fungerade. Om hur den större delen av den tidiga kristenheten snabbt började spåra ur och utvecklas allt mer mot en hierarkisk, sakramentalistisk och våldsam ämbetskyrka!

Nyjudaism
Vad menar vi med ny-judaism?

Nådegåvorna - har de upphört eller är de verksamma än idag?


 - O -

Oneness, Oneness blessing, Oneness university, etc 


- P -

Predikningar av Lennart Jareteg (finns även som inspelningar)

Pre-trib - läran om ett uppryckande av de troende FÖRE den yttersta tidens stora vedermöda:
Varifrån kommer pre-trib-läran?
Trodde kyrkofäderna på ett uppryckande före vedermödan?
Pre-trib-förespråkarnas haltande argument

Profetskola – rätt eller fel?

Pröva: Visst skall vi pröva, men hur? (finns även som inspelning
Pröva andarna - ett besiktningsprotokoll
"Rör inte Herrens smorde!" - ett Bibelstudium om vad detta ord betyder

Purpose driven Church ("Den Spirande Kyrkan")

Pånyttfödelsen
Vad är det att vara pånyttfödd? Hur blir man född på nytt och en ny skapelse? Om Guds syn på den troende. Om vår förvandling...
Om väckelse, pånyttfödelse och andedop (finns även som inspelning)


- R -

Reformationen, en absolut nödvändig händelse i kristenheten!!
En sida där jag samlat ett antal av mina texter som knyter an till reformationen. Spännande material!


- S -

Några tankar om talet 666
Ytterligare några tankar om talet 666

Sanningen - Vad är sanning? Är allt du tror på sant? Är du noga med sanningen? (finns även som inspelning)

Satans makt

Skapelsetro
Var har vi vårt ursprung? Del 1: Kan man tro på skapelse?
Ett spännande (?) material som ger stöd åt en bibelförankrad skapelsetro jämte syndaflodsberättelsen, och som du kanske inte sett tidigare. Om gamla kungalängder, krönikor, dinosaurier, m.m.

Hur gammal är skapelsen enligt Bibeln? När kom Noas flod?

Kan Noas tre söner vara ursprunget till dagens folkmängd?
Är det förnuftsmässigt, matematiskt och logiskt möjligt att tro alla alla
7,8 miljarder människor på jorden härstammar från Noa och hans tre söner?

Hur länge var det judiska folket i Egypten?

Skapelse
En samlingssida med material som behandlar ämnet evolution kontra skapelse

Soaking - vad är det för något?

Språkens utveckling
Språkens historia bekräftar Bibeln
Gamla språk förbluffande komplexa

S:ta Clara kyrka

Sveriges Kristna Råd leder oss till New Age och stora Avfallet

Södermalmskyrkan i Stockholm


- T -

Temadagar (finns även som inspelningar)

Teodicéproblemet - Om lidandets varför

The MESSAGE – Eugene Petersons budskapsröra, En subversiv bibel för en ny tidsålder (New age)

Tidstecken att vara vaksam på
Ett antal tydliga tidstecken som Bibeln ger oss vad gäller den yttersta tiden.

"Tikva" - en slags kristen yoga

Tiondegivande - skall vi som kristna ge tionde?

Frukt av "Toronto-väckelsen"

Toronto-väckelsen 

Tro - vad är kristen tro, hur skall man leva som troende (finns även som inspelning)

Trosrörelsens teologi, tio villoläror punkt för punkt 

Trosrörelsens teologi i sagoform

Trosförkunnelse, Framgångsteologi (finns även som inspelning)

Tungotalet - ett bibliskt förhållningssätt till tungotalets nådegåva


- U -

Uppryckandet - ett Bibliskt förhållningssätt till en omtvistad händelse

Utvecklingsläran: 
Låt oss städa upp efter utvecklingsläran - predikan i EFS-kyrkan i Alingsås 060924 (finns även som inspelning)
Utvecklingslärans förödande konsekvenser - det är dags att städa upp! (finns även som inspelning)
(se även "Skapelse" samt "Evolution" ovan)


- V W -

Villoläror:
Det stora Avfallet (finns även som inspelning och video)
"Förförelser måste komma!" Är vi beredda? Eller är vi redan förförda? Ett mycket utmanande Bibelstudium i videoformat.

Falska profeter och villoläror (finns även som inspelning)
Om den sista tidens stora avfall, om kännetecken på falska profeter och villoläror, om den röda tråd av villfarelse som går genom historien, om framgångsteologi och trosförkunnelse

Vem är en villolärare?
Var går gränsen för att en person i kristenheten kan stämplas som villolärare?
På vilken grund kan någon förklaras vara villolärare? Vem är en falsk profet?

Vittnesbörd – Några tankar om det personliga vittnesbördet
Vittnesbörd (finns även som inspelning)
Olika människors berättelse om hur de kom till tro, om deras vandring och erfareneheter i troslivet.

Väckelse - olika dokument och inspelningar (finns även som inspelning)
Äkta eller falsk väckelse - hur man bedömer olika sammanhang (finns även som inspelning)
Hur Ulf Ekman bedömer en "väckelse"
Församling på villovägar - hur är det tänkt att enkristen skall leva? Vad står i vägen för väckelse? (finns även som inspelning)
Kan Sverige få en sista chans? (finns även som inspelning)
Om väckelse, pånyttfödelse och andedop (finns även som inspelning)

William Branham och Latter rain 


- Y -

Yoga – ingen religionsneutral övning

Yoga har blivit rumsrent

Yttersta tiden - material där jag behandlar olika aspekter på den yttersta tiden (finns även som inspelning)


- Ä -

Ändetidens andeutgjutelse enligt Joel i GT


- Ö -

Ödehuset, en granskning av William Paul Youngs bok


Tja, det skall nog vara det mesta, men det finns mer för den som söker...