Translate page

Förtydliganden om Det stora Avfallet

Eftersom jag får en del återkommande frågor kring min video om "Det stora Avfallet" så skall jag på denna sida göra en del förtydliganden för sådana frågor.


Angående citat från Bibel 2000
Många med mig anser att Bibel 2000 på många ställen i både GT och NT har en mycket missvisande översättning. Detta gäller även för 1917 års översättning. Jag har skrivit om detta problem i sidan om Bibelöversättningar. Varför har jag då använt citat från Bibel 2000 i videon om det stora avfallet (och även på andra ställen)?

Jo, jag har valt Bibel 2000 där jag tycker att ordalydelsen är bättre. Men själva kärnbudskapet är ändå det samma. Avfallet framställs varken mer eller mindre allvarligt i t.ex. Folkbibeln, anser jag. Budskapet är det samma i de citat jag tagit, men eftersom jag är ganska petig med språket, har jag ibland tyckt att Bibel 2000 har ett bättre ordflöde (tyvärr får jag väl säga). Faktum är att jag nog hade kunnat välja Reformationsbibeln istället i flera fall, så det skall jag tänka på i framtiden.


Angående Joels profetia om en kommande andeutgjutelse

I videon om det stora avfallet sägs att profetian om den stora andeutgjutelsen, som det står om i Joels kapitel 2 i GT, avser det judiska folket i ändens tid. Jag har nu skrivit en längre artikel om detta som du kan läsa här.

Det finns idag väldigt många förkunnare och troende som har den uppfattningen att det skall bli en enastående, allomfattande och världsvid väckelse/andeutgjutelse i ändens tid. Det är i diskussionen om denna fråga som jag pekar på att Joel 2 avser det judiska folkets frälsning i ändens tid. Bibeln visar ju - som jag försöker visa i videon - att det i huvudsak är avfall som skall drabba den kristna församlingen i ändens tid, och inte väckelse. Joel 2 skall läsas i sitt sammanhang och tillsammans med t.ex. Hosea 5:13-15, Hosea 6:1-3, Sakarja kapitel 12-14, Romarbrevet 11:25-26, Matt 24:15-30, Upp 16:14-16, mfl. Det står i Joel 2 att Gud skall utgjuta sin ande över "allt kött". Det kan ju inte handla om alla människor på jorden eftersom Uppenbarelseboken 13 säger oss att de flesta kommer att tillbe Antikrist i ändens tid. Så "allt kött" måste innebära alla i kvarlevan av Israel som i ändens tid "ser upp till honom som de genomborrat" och då blir frälsta och får Guds Ande. Allt kött handlar därför om folket inom ett begränsat område, vilket då är Israel. Då kan det vara ALLT kött.

Sedan ser vi att Petrus på första pingstdagen pekar på profetian i Joel 2 för att förklara för åskådarna vad det var de såg. Han sa då att detta var uppfyllelsen av profetian och att löftet om Anden gäller alla människor som Gud kallar (se Apg 2). Detta tror jag också så klart på, och eftersom jag själv upplevt andedopet så vet jag att detta är något som erbjuds alla som omvänder sig till Jesus. Men det innebär ju inte att vi kan ta Joel 2 och eskalera upp löftet till en världsvid väckelse över hela klotet när Bibel på så många ställen talar om avfall. Skall vi få ihop det hela gäller Joel 2 därför först för hedningarnas tid i en begränsad omfattning (över allt kött som omvänder sig till Jesus) och sedan i en fullskalig omfattning över kvarlevan av Israel när de mangrant omvänder sig till Jesus strax före hans återkomst. Som så många andra profetior i Bibeln innebär därför Joel 2 två uppfyllelser.

 


Varför tar jag inte upp liberalteologin i videon om Det stora avfallet?
Detta är en fråga som ställts många gånger. Orsaken till att liberalteologin inte behandlas i videon är flera. Dels finns inte utrymme tidsmässigt att göra det. Dels upplevde jag inte att denna frågeställning skulle vara med eftersom jag tycker att liberalteologin är så glasklart avfällig; liberalteologerna avfärdar ju själva Bibeln som sann, man tror inte på det övernaturliga, osv. Men den viktigaste orsaken till att liberalteologin inte är med är den att Bibeln framför allt varnar oss för falska profeter och villoläror som kommer med under och tecken för att förföra. De falska profeterna utger sig själva för att vara i allra högsta grad både andliga och bibliska. DET är det förrädiska och DET är orsaken till att vi måste vara extra vaksamma på just denna kategori. Eftersom jag ser att dessa falska profeter infiltrerar den kristna församlingen allt mer förrädiskt och allt grövre så är detta en av de viktigaste frågorna för kristenheten idag, enligt min mening.

Angående citat av "frimurar-påven" Albert Pike
I videon om det stora avfallet tar jag upp ett citat från Albert Pike (1809-1891) som där sägs komma från hans mycket kända bok Morals and Dogma. Det är ett mycket omtvistat citat. Frimurare säger att citatet är en förfalskning. Möjligen kan jag idag se att det inte härstammar från den angivna boken. Jag har sökt i en upplaga av boken som finns på Google Books. Men boken finns ju i flera olika upplagor, och hur det är i alla dessa vet jag inte. Citatet tycks dock härstamma från ett brev skrivet av Albert Pike. Det kan du läsa om via denna sida (engelsk sida). Första gången jag stötte på detta citat var någon gång på 80-talet då jag läste Kjell Sjöbergs bok Låt varna er, som avslöjar mycket om bl.a. frimurarna. Där anger han som källa för Albert Pikes citat boken Fourth Reich of the Rich, sid 70-71 av Des Griffin. Citatet från Albert Pikes som jag här talar om är detta:
"Till er, suveräna generalinspektörer, säger vi detta, och ni kan återge det till bröderna i 32, 31 och 30 graden: frimurarnas religion skall hållas bibehållen i renhet i den luciferiska läran. Om Lucifer inte var Gud, varför skulle då Adonai, de kristnas Gud, dom vars gärningar bevisar hans grymhet, svek och hat mot människan, barbari och avsky för vetenskap, varför skulle då Adonai och hans präster förtala honom? Ja, Lucifer är gud."

Lennart J

Ej definierad