Translate page

Vad har de kristna ledarna skådat?

När jag idag ser den ena efter den andra av Sveriges kristna ledare sluta upp bakom den nya gränslösa ekumeniken, undrar jag vad de skådat. Har de i hemlighet ägnat sig åt kontemplativ "kristen" mystik? 

Inom mystiken talar man om att skåda GUD bortom Gud. Ordet ”skåda” kommer från grekiskans theoria vilket heter contemplatio på latin. Från detta ord kommer ordet kontemplation, som i kristna sammanhang ofta uppfattas som att ägna sig åt stillhet och lyssnande.

Den inre vägen

Kontemplation är dock något helt annat än vad de flesta tror. Det handlar om att vända sig inåt, borra i sitt inre och där söka sin inre "gudomliga gnista", detta trots att Jesus sagt att ur just människans inre kommer ondskan (Matt 15:19). Vi människor är ingalunda gudomliga, inte i något enda skrymsle. Vi är syndare rakt igenom, och just därför behöver vi Guds hjälp!

Det är ett känt faktum att de som skådar inåt, förleds till att tro att vi är ett med ALLT och ALLA och därmed också med GUD, oavsett trosinriktning och livsåskådning. Detta är den s.k. "mystika erfarenheten". I vårt inre finns med andra ord en plattform för en global ekumenik à la Babels torn. Detta är "den inre vägen" som Peter Halldorf och andra mystiker missionerar för, men som just nu håller på att förleda stora delar av kristenheten. Ett citat från två "kristna" mystiker är avslöjande:

"Särskilt djupmeditationen är ju ägnad att ’avprogrammera’ oss och så öppna oss för den sanning som kan framträda först när vårt ytmedvetandes ständiga flöde av tankar och känslor, intryck och reaktioner stillnar.
Den mystika erfarenheten, när den når tillräckligt djupt, är en port genom vilken människan ingår i enheten inte bara med Gud utan också med sina medmänniskor, ja med hela skapelsen.
Erfarenheten av den absoluta Sanningen är en bottenlös smältdegel. I denna yttersta mänskliga erfarenhet möts mystiker från alla kulturer. Där råder den ett-het om vilken Mäster Eckhart säger att den är utan tillstånd, sätt och egenskaper."
Christel Eklöf, Erwin Bischofberger, (jesuit) - Guds födelse i människan

När jag då ser kristenhetens ledare kliva över teologiska murar som enligt Bibeln är förbjudna är kliva över, då misstänker jag starkt att dessa ledare "skådat inåt", och där mött den förledande kraft som omprogrammerar sinnet och samlar till den antikristliga ekumenik som Uppenbarelsebokens kapitel 13 varnar för.

Om någon av dessa ledare vill ha med andra på denna "inre väg" mot den "fantastiska enheten" är det bara att bjuda in till att pröva på "kristen" meditation och kontemplation. En säkrare väg till avfall finns knappast. Kan det vara därför som t.ex. Ulf Ekman tog med sig alla pastorer inom Livets Ord till meditationsgården i Rättvik? Ja, han har säkert själv fått "skåda något bortom" den vanliga kristna tron, vilket han nu evangeliserar så starkt för.

Bibeln talar om två vägar, den ena är smal och den andra bred. Det handlar om ett val mellan Livets väg och dödens väg, Sanning eller mystik, mellan Jesus Kristus och antikristus. Det är dags att rannsaka sig själv och riva alla broar och band till dödens och lögnens väg, för Jesu återkomst närmar sig och den stora tröskningstiden är redan inne. 

Läs mer om detta i Solveig Hendriksens nya viktiga och starka text: 

"Dalai Lama och den kontemplativa enheten"

 

 Lennarts blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg

Svenska