Translate page

En juridisk analys av säkerhetsrådsresolution 2334 mot Israel

Jag vill rekommendera dig att läsa en mycket intressant artikel på journalisten Paul Widéns webb. Den innehåller en juridisk analys av FN:s säkerhetsrådsresolution 2334, vilken fastslår att de israeliska bosättningarna på Västbanken är olagliga. Paul Widén skriver:

Säkerhetsrådet bröt därmed mot gängse tolkning av internationell lag och folkrätten, satte sig över den privata äganderätten, samt bröt mot FN-stadgan. Resolutionen är de facto ett politiskt ställningstagande, förklätt till juridiskt utlåtande. Vid en närmare granskning av resolutionens text framträder en rad juridiska och logiska problem, som sammantagna omintetgör resolutionens tilltänkta syfte.

Läs hela analysen via denna länk: http://nyheter.paulwiden.se/?p=3664

/Lennart

 

Lennarts<br /><br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg

Svenska