Translate page

Uusjudaismi tunkeutuu esiin

Uusjudaistinen konferenssi Alingsåsissa
Surullisella sydämellä katselen sitä, mitä näen: marraskuussa 2011 vietetään yksi viikonloppu Hjälmaredin kansankorkeakoulussa täällä Alingsåsissa  ”uus-judaismin ” lipun alla. Kutsuttuna puhujana on Eddie Chumney USA:sta. Järjestäjinä toimivat Fokus Israel  ja El Shaddai Europe sekä Aletheia.se mainospylväänä.

Haluan selkeästi julistaa, että tällä kokoontumisella ei ole millään tavalla tekemistä meidän Alingsåsin rukousryhmämme kanssa tai Teemapäiviemme kanssa, päinvastoin. Kun meidän rukouspiirimme elokuussa 2010 järjesti Teemapäivän juuri Hjälmaredin kansankorkeakoulussa, niin silloin valinta tuon päivän teemaksi oli (”Vapaus Kristuksessa”) yritys lopettaa alkuunsa uusjudaistinen teologia ja uus-lainalaisuus, joka nousee esiin yhä enemmän, liike, joka usein kulkee lipun ”takaisin meidän heprealaisille juurillemme” alla. Liike kutsuu itseään englanniksi ”Hebrew roots movement”, mikä suomeksi tarkoittaa ”heprealaisten juurien liike”, mutta täällä sitä vavallisesti kutsutaan ”Heprealaiseksi liikkeeksi”. Sen Teemapäivän aikana meidän tarkoituksemme oli opettaa evankeliumin vapaudesta sellaisella tavalla, että se herättäisi siskojamme ja veljiämme huomaamaan se paljon väärää sisältävä, mikä haluaa sitoa ihmisiä elämään Tiedon puun = metodikristillisyyden, systeemikristinuskon ja lakikristillisyyden jne. mukaan. Tänä päivänä näen tarvetta avoimesti asettua uusjudaismia vastaan, jonka monet minun kanssani ymmärtävät välittävän sanomaa, joka johtaa ylpeään, aggressiiviseen ja ylimieliseen lakikristillisyyteen. Laki ei ole meidän kasvattajamme vaan ARMO!

Tiit. 2:11-12 " Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa."

Uusjudaismi, uusi oja, johon hypätä
Mitä nyt sitten uusjudaismi on? Tämän nimen olen antanut liikkeelle, joka näkee tarpeelliseksi kristillisyydelle mennä takaisin ”heprealaisille juurilleen” ennen kuin Jeesus voi tulla takaisin. Halutaan ”uudelleen perustaa” se usko, jonka ymmärretään olleen ensimmäisillä kristityillä ennen ensimmäistä vuosisataa. Itse ajatuskulku tässä muistuttaa sitä, joka on Myöhempi Sade – julistajilla, mutta kun Myöhempi Sade käsittelee apostolista voimaa, uusjudaismi käsittelee Mooseksen lain, ts. Tooran pitämistä. Tällä liikkeellä on paljon muuta harhaista matkalaukussaan, mikä myöskään ei ole yhdenmukaista Raamattuun ankkuroituneessa, evankelisessa kristillisessä uskossa. Tietyissä ryhmittymissä voi olla kyseessä Jeesuksen jumaluuden ja kolminaisuuden kieltäminen (ei saamani tiedon mukaan ole kyse silloin Eddie Chumneystä), toisissa ryhmissä voi olla kyse voimakkaasti väännetystä Raamatun tulkinnasta lopun ajoista ym. Eri uusjudaistisilla ryhmillä on siis eri asioita, joita painotetaan, kuitenkin tämä ”tulla takaisin heprealaisille juurillemme” tarkoituksena pitää Toora, on aina yhteistä. Siinä näkökulmassa tämä usko tulee samankaltaiseksi Myöhempi Sade – perheen kanssa, koska kokonaisuus itse asiassa tulee ylimääräiseksi variantiksi teemasta korvausteologia (= kun asettaudutaan juutalaisen erityisroolin yläpuolelle Jumalan koko pelastussuunnitelmassa maailmalle, sen erityisesti valitun aseman eduksi, jonka tulkitaan olevan omalla ryhmällä).

Olen erittäin huolestunut Eddie Chumneyn vierailusta Ruotsissa ja myös lisääntyvästä kiinnostuksesta tämän tyyppiseen oppijärjestelmään, mistä voidaan nähdä voimakkaita todisteita sivuilla kuten Aletheia.se. Tämä tulee viemään mukaansa vielä suuren määrän ihmisiä ojaan. Monet heistä, jotka toimivat tämän liikkeen ruotsalaisissa muunnoksissa, ovat tätä ennen olleet mukana Uskonliikkeessä ja joillakin eivät sen liikkeen välittämät asiat ole käsitelty Siksi sitten nyt mennään vähän hämmentyneenä ojasta allikkoon. Olen ymmärtänyt, että monet Uskonliikkeessä ovat pettyneet Ekmanin uuteen suuntaukseen ja siksi tartutaan kiinni UUTEEN liikkeeseen, joka on Israelin ja juutalaisten puolesta katolilaisuutta vastaan. Tämä on aivan samaa, kuin mikä aikaisemmin johti ihmisiä Uskonliikkeeseen, vaikkakaan sinänsä ei ole väärin olla Israel- ja juutalaismyönteinen katolilaisuutta vastaan, päinvastoin. Mutta ei tässäkään ole kyse siitä, että juuri yksinkertainen todellinen evankeliumi vetää puoleensa tai olisi toimintavoimana. Jos nyt joutuu vedetyksi mukaan tämän tyyppisiin uusiin ryhmiin kristillisyydessä, niin saa samalla uusjudaismin ja lainalaisuuden (+ muuta) kaupan päälle. Se tarkoittaa mm. samoja harhaoppeja, joita vastaan Paavali taisteli galatalaisten luona.

Gal 3:1-3: " Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä te olette? Te aloititte Hengessä, lihassako nyt lopetatte??"

Hänen, joka parhaiten Ruotsissa voi ylläpitää tasapainoa terveen evankelisen kristillisen uskon ja terveen suhteen (todellisiin) juutalaisiin ja Israeliin katson olevan Sven Reichmann. Hän oli myös yksi puhujista Teemapäivänämme 2010 (katso  http://bibelfokus.se/temadag_2010). Sven Reichmann suhtautuu uusjudaismin teologiaan ottaen siihen etäisyyttä.

Laki ja armo
Lyhyesti haluan tässä sanoa, että Jumalan käskyt ovat voimassa, mutta juuri oikean sovelluksen uusjudaistit sekä monet muut kadottavat. Paavalin opetuksessa on hyvin selvää, että Jumalan käskyillä on tehtävänä tuomita meidät ja tehdä meidät tietoisiksi siitä, että ainoa mahdollisuutemme pelastua on Jumalan evankeliumin kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Pelastus ei siten tapahdu Jumalan käskyt pitämällä, koska kukaan ei selviä siitä. Jumala antoi käskyt osoittamaan meitä syntisyydestämme, ne itsessään eivät voi johtaa meitä pelastukseen:

Hes. 20:23-25: Kuitenkin minä kättä kohottaen vannoin heille erämaassa, että minä hajotan heidät pakanain sekaan ja sirotan heidät muihin maihin, koska he eivät pitäneet minun käskyjäni, vaan ylenkatsoivat minun käskyni, rikkoivat minun sapattini ja heidän silmänsä pälyivät heidän isiensä kivijumalain perään. Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia, joista he EIVÄT voineet elää.

Room. 5:20: " Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi."

Juutalaiset rikkoivat sen liiton, joka ensin solmittiin varhain heidän erämaavaelluksensa aikana. Sitten Jumala uudisti liiton ja antoi juutalaisille niin vaikeat käskyt, että ei kukaan voisi niitä pitää. Voimme olla sitä mieltä, että tämä on merkillistä, mutta se on Jumalan strategia. Nämä 613 käskyä muodostavat Lain/Tooran. Kun sitten uusjudaistit sanovat, että meidän pitää pitää Toora, niin minun on vaikeaa uskoa, että heidän mielestään meidän pitäisi pitää kaikki 613 käskyä. Päätarkoitus näyttää olevan pitää sapatti lauantaina, juhlia Herran juhlia Tooran mukaan sekä olla syömättä sianlihaa. Miksi ei laiteta painoa lopuille käskyille, sitä minä en ymmärrä, sillä jos jokin käsky pitää täyttää, täytyy kaikki käskyt pitää Paavalin mukaan. Raamattu osoittaa selkeästi, että tällainen lakikristillisyys on kiroukseksi, mutta se osoittaa myös, että luottamus Jumalan armoon - ilman luottamusta omaan lainkuuliaisuuteen - on siunaukseksi.

Gal. 3:10: ”Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia.”

Gal. 5:3: "Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain."

Room. 4:5: " Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi ."

Gal 3:21-22: " Sillä jo olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat."

Kol. 2:16-17: " Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta. älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis (ruots. Raamatussa todellisuus) on Kristuksen."

Eddie Chumneyn haastattelu
YouTubessa on Eddie Chumneystä video, joka saa toimia ruokahalua lisäävänä tekijänä, kun kyse on konferenssista marraskuussa 2011. Sen löydät tästä: https://www.youtube.com/watch?v=GP7p5_LcJoE. Vaikkakin on olemassa paljon muuta materiaalia Eddie Chumneystä, jota on mielenkiintoista opiskella, niin voimme yksinkertaisuuden vuoksi aloittaa tästä ainoasta videosta. Videossa Daniel Forslund nettisivustolta Aletheia haastattelee Eddie Chumneytä. Haastattelu on tietoni mukaan tehty helmikuussa 2011 ja voi olla mielenkiintoista tietää, että Eddie Chumney potkittiin pois elokuussa TV-kanavalta God’s Learning Channel, mikä haastattelussa mainitaan.

UUSI sanoma!
Mainitussa videossa tulee esiin koko joukko asioita, jotka selkeästi osoittavat tähän uus-lakihenkisyyteen ja useisiin muihin vakaviin ongelmiin. Jo Eddie Chumneyn luettelot kaikesta siitä, mitä hän ITSE on tehnyt ja tekee, on ongelma sinänsä. Huomiota kiinnitetään valtavasti häneen itseensä ja hänen erityiseen sanomaansa ja toimintaansa. Hän sanoo johdannossa, että ”sanoma leviää nyt kaikkeen maailmaan” ja silloin pitäisi hoksata asia, sillä silloinhan hän tarkoittaa uutta sanomaa. Evankeliumihan on tunnetusti levinnyt suurimmaksi osaksi kaikkialle maailmaan, joten evankeliumia hän ei tarkoita. Eddie Chumney puhuu siis kokonaan UUDESTA sanomasta, joka nyt leviää koko maailmaan. Saman asian ymmärtää, kun hän puhuu ” heprealaisten juurien liikkeestä”, jossa hän siis asettautuu klassisen evankelisen kristinuskon ulkopuolelle. Se tosiasia, ettei hän koskaan ole puhunut missään englantia puhuvassa kirkossa, ehkä myös kertoo paljon siitä, että tässä on kyseessä jotain aivan uutta, millä ei ole tekemistä todellisen kristillisen uskon kanssa.

Jumalan  "Kaksi taloa”
Kuten olen ymmärtänyt Eddie Chumney edustaa teologiaa, joka on melko tavallista uus-judaismissa ja jonka nimi on ”Two – House”  (Kaksi Taloa) tai ”Ephramites” (Efraimilaiset) Tällä tarkoitetaan, että Jumalan kansa tänä päivänä koostuu kahdesta ryhmästä/ kahdesta kansasta/kahdesta laumasta, joista yksi on Juuda (todelliset juutalaiset) ja toinen on Israel, kymmenen kadonnutta heimoa, Jumalan hajotettu kansa. Tämä tarkoittaa myös, että nämä kymmenen kadotettua heimoa ovat kaikki ne kristityt, jotka eivät ole ymmärtäneet, että heidän uskonsa on korruptoitunut  eivätkä he ole tajunneet etsiytyä takaisin heprealaisille juurilleen eivätkä ole alkaneet elää kuuliaisuudessa Tooralle. Kun nämä kadotetut Jumalan lapset ymmärtävät, että he elävät ”konstantilaisessa” uskossa heprealaisen sijaan ja uudelleen suuntaavat uskonsa alkaakseen elää Tooran mukaan, silloin näistä kristittyistä tulee tosi juutalaisia ja he muodostavat yhdessä Juudan kanssa jälleen yhdistyneen Jumalan Israelin. Tässä oli lyhykäisyydessään se, kuinka olen käsittänyt tämän eriskummallisen teologian.

Tarkoittaako Eddie Chumney olevansa Elia??
Eddie Chumney tarkoittaa, että me tänä päivänä elämme ”Eliaan päiviä” ja että Eliaan tehtävä on viedä kristikunta takaisin heprealaisille juurilleen sekä jälleen yhdistää Kaksi Taloa ja siten perustaa uudelleen Jumalan Israel. Sitten ymmärretään Jeesuksen tulevan takaisin. Myös tämä on samanlaista kuin Myöhempi Sade – julistajilla, mutta heidän mielenkiintonsa suuntautuu, kuten aikaisemmin olen maininnut, maailmanlaajuiseen hengenvuodatukseen lopun aikoina. Chumney tuo esiin valtavalla vauhdilla Raamatun kohtia toisensa jälkeen käsitystensä tueksi, mutta se, mitä hän sanoo, ei päde koko Jumalan Sanan yhteisen ilmoituksen kanssa. Monet eivät ymmärrä, että tämä teologia Eliaan teoista kristittyjen joukossa – jotka nähdään Israelin kymmenenä kadonneena heimona – muodostuu yhdeksi muodoksi korvausteologiaa .

Useimmiten Raamatun profetiat täyttyvät kahdessa vaiheessa. Jeesus tulee kaksi kertaa ja toisessa tulemuksessaan tulevat juutalaiset ymmärtämään, kuka hän on. Hengenvuodatus helluntaipäivänä oli ennen kaikkea pakanakristityille, mutta kun Jeesus tulee takaisin, ovat myös jäljelle jääneet Israelissa saaneet osan hengenvuodatuksesta. Joten sama koskee ”Eliaa”. Ensin tuli Johannes Kastaja, jota Jeesus kutsui Eliaaksi (katso Matt. 11:13 -14) Tämä ensimmäinen täyttymys hyödytti etupäässä meitä pakanakristittyjä. Mutta ”Elian” pitää Malakian 4. luvun mukaan tulla myös lopun aikoina, mutta silloin tarkoituksena on herättää juutalainen kansa. Joten jos uskomme, että ”Eliaan” toinen tulemus on meille pakanakristityille (samoin kuin Myöhempi Sade – kansa uskoo), niin silloin se tarkoittaa sen ahnehtimista meille, minkä Jumala on säästänyt juutalaisille.

Daniel Forslund sanoo eräässä kommentaarissaan Aleitheassa, että ” Melko suuri osa juuri Chumneyn opetuksesta tulee nähdä ”profetaalisena puheena” ”. Mieleeni juolahtaa, että Chumney totta kai näkee itsensä samalla tavalla ja kun tarkastelen hänen opetustaan ja hänen ulkomuotoaan, niin vaikuttaa siltä kuin hän näkisi itsensä profeetta Eliaana tai ainakin joka tapauksessa heprealainen liike näkee itsensä omistavan tämän roolin/tehtävän.

1800 – luvun lopussa vaikutti USA:ssa mies nk. ”parantajaliikkeessä”, jonka nimi oli John Alexander Dowie. Hän oli yksi helluntaiherätyksen edelläkävijöistä. Dowiella oli harhaan johtava julistus siitä, että Elia tulisi takaisin ja yhdistäisi kaikki. Tämä opetus ei ollut aivan linjassa uusjudaismin kanssa, koska keskipiste oli hengenvuodatuksessa lopun aikoina, siis sen suuntaisesti, jota meillä on tapana kutsua ” Latter Rainiksi” (tarkoittaa Myöhempi Sade/Syyssade). Mutta tämä julistus oli niin lievässä määrin keskipisteessä Dowiella, että hän itse vuonna 1901 nimitti itsensä olevan profeetta Elia, joka on tullut ”yhdistämään jälleen kaikki”. Hän alkoi silloin myös pukeutua vaatteisiin (katso Dowien kuvaa), jotka voidaan yhdistää Vanhan Testamentin juutalaisuuteen. Tässä näen myös samankaltaisuuksia Chumneyn ja Dowien tavoilla ajatella, toimia ja itse asiassa pukeutuakin. Voisikohan olla niin, että Eddie Chumney näkee itsensä puhuessaan ”Eliaan auktoriteetissa” ja siten profetaallisena, kun hän laittaa päälleen ”profeetan vaatteet”. Sitä voi vain ihmetellä.

Sekoittaa syyn ja vaikutuksen
Eddie Chumney tekee tyypillisen petollisen vedon viittaamalla keisari Konstantinukseen ja katoliseen kummitukseen saadakseen meidät uskomaan, että juuri luopunut kirkko sai aikaan eron juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen välille, kun kyseessä on suhde Lakiin. Totuushan on se, että evankeliumi tekee tämän eron ja juuri SIITÄ Paavali sai erityisen valon, jostain sellaisesta, jonka muuta apostolit myös hyväksyivät ja siunasivat. Se asia, että sittemmin on tullut koko joukko asioita kristinuskoon, joilla ei siinä ole mitään tekemistä (ei vähiten katolisen kirkon kautta), on totta kai totta. Mutta ensimmäinen ongelma ei käsittele meidän suhdettamme Lakiin vaan meidän suhdettamme ”vapauteen Kristuksessa”, jotain minkä kristikunta kadottaa alinomaa pois. Ja siitä perspektiivistä katsoen kaatuu KAIKKI ja kaikki ihmiset, jotka lisäävät jotain evankeliumiin aivan kuten tehdään esimerkiksi katolilaisuudessa, Uskonliikkeessä ja uusjudaismissa!

Perustekstin väärinkäyttöä

Minun mielestäni Eddie Chumney tekee myös vääriä tulkintoja Raamatun teksteistä, kun hän viittaa perusteksteihin. Hän sanoo esimerkiksi, että Jeesuksen sanat Matteuksessa 7:23 ” te laittomuuden tekijät” pitää kääntää ”te ilman Tooraa”, niin se on vino tulkinta, jonka hän tekee voittaakseen omia pisteitään. Sillä ne kreikankieliset sanat Matteus 7: 23 - ,jotka Folkbibeln –Raamatussa on käännetty sanoilla ” laglösa/laittomat” – eivät viittaa olemiseen ilman Jumalan Tooraa (Mooseksen lakia) tai rikkomista sitä vastaan, mitä minä ymmärrän. Perustekstissä on tässä yhteydessä ” oi ergazomai tén anomian”, mikä tarkoittaa ”te, jotka harjoitatte pahuutta/laittomuutta”. Juuri näin se on käännetty King James Bible– Raamatussa  (ye that work iniquity). Joten tässä on kyse siitä, että eletään aivan kuin ei olisi olemassa lakeja ja sääntöjä ollenkaan, siis ollaan pahoja ja toimitaan pahuuden hyväksi! King James – käännös on siksi minun mielestäni paras: ” te, jotka harjoitatte pahuutta ”.

Vääristynyt kuva Antikristuksesta ja Jeesuksen seuraajista
Tulkinnassaan laittomuudesta Eddie Chumney sanoo myös, että ”Antikristus” voidaan tulkita ”antiTooraksi”, mikä on aivan kokonaan väärin, koska Antikristus tulee kreikan sanoista anti Christos, mikä etupäässä tarkoittaa ”Kristuksen sijasta”. Kreikan kielen sanaa laittomuudelle/pahuudelle/synnille ”anomia” käytetään Antikristuksesta 2. Tess. 2:3:ssa, jossa alkutekstissä (perustekstissä) on anthrópos (mies) tés (pääte –sta/stä/ kääntäjä epävarma tästä päätteestä) anomias (laittomuus/synti), ja se pitää kohtuudella silloin tulkita ”laittomuuden ihmiseksi”, ”pahuuden ihmiseksi” tai ”synnin ihmiseksi”. Siinä kerrotaan myös ”laittomuuden salaisuudesta”. Tuskinpa sitä voi kääntää ”ilman Toora-salaisuutta” vaan se viittaa selvästi ”pahuuden salaisuuksiin".

Vastaavalla tavalla Eddie Chumney päättelee, kun kyseessä on Jeesuksen seuraajat. Hän sanoo, että he, jotka ovat ”Kristuksen puolesta” (vastakohtana ”anti Kristukselle”), ovat niitä, jotka seuraavat Lakia/Tooraa. Mutta Raamattu sanoo, että ainoastaan hän, joka on ”Kristuksessa” on uusi luomus, ts. Jumalan lapsi/Jeesuksen opetuslapsi. Olla Kristuksessa on ” joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman” (Room. 4:5) ja antaa Hengen johtaa itseään Lain sijaan.

2. Kor. 5:17: ” JOS joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa on kadonnut; katso uusi on sijaan tullut”

Room. 8:14: " Sillä kaikki, joita Jumlan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia."

Jos sovitus Jeesuksessa Kristuksessa korvataan jollain muulla, niin se on myös ” Kristuksen sijaan”, siis anti Christos.  Kaiken sen korvauksen takana on sama henki, siis antikristuksen henki. Tätä pitää hetki miettiä!

Väärä näky sovituksesta
Mutta yksi asia, josta minä vielä enemmän säpsähdän Eddie Chumneyn esityksessä, on se, minkä hän sanoo syyksi Jeesuksen kuolemaan ristillä. Tässä on kyseessä oppi ”Kahdesta Talosta”, jotka mainitsin aiemmin. Hän sanoo, että syy siihen oli, että Jeesus yhdistäisi kaksi kansaa, kaksi laumaa, kaksi kansaa Jumalan lapsia (Israelin 10 kadonnutta heimoa sekä Juuda) yhdeksi kansaksi ja että heidät saataisiin takaisin hajaannuksesta. TÄMÄ on Messiaan rooli ja toiminta Eddie Chumneyn mielestä ja hän viittaa mm. Joh. 11:49 -52! Tämä Jeesuksen rooli ja toiminta ei ole yleisesti tunnettua Kirkossa myös hänen sanojensa mukaan. Kristikunta on siis 2000 vuotta ymmärtänyt väärin Jeesuksen todellisen tehtävän Eddie Chumneyn mukaan! Tällä opetuksella hän siten ajaa perusasian yli Jeesuksen kuolemassa ristillä: sovituksen ihmisen synneistä – ja tämä on erittäin tunnusomaista harhaopettajille!  Pitäisikö meidän sitten kutsua tällaisia julistajia meidän maahamme??

On olemassa pieni hauska artikkeli, jonka eräs juutalainen on kirjoittanut. Se ottaa esiin ”ohitetun” ongelman tässä opissa. Se ongelma, jonka hän näkee edessään, on, että Israelin maahanmuuttoviranomaisilla tulee olemaan suuria ongelmia ottaa vastaan kaikki nämä uusjudaistit. He haluavat muuttaa Israeliin väittäen olevansa oikeasti juutalaisia, vaikkakaan eivät sitä ole. Artikkelin löydät täältä (artikkelia ei ole suomennettu):
http://israelinsider.net/blogs/2018399:Page:3613

Ruohonjuuriliike, mutta väärä lannoite!
Daniel Forslund ja Eddie Chumney puhuvat mainitussa videossa siitä, että tämä on ruohonjuuriliike ja sehän voi kyllä pitää paikkansa. Mutta täytyy olla tarkkana ja huomata, että tässä on kyse ryhmästä ihmisiä, jotka väittävät löytäneensä jotain UUTTA ja ainutlaatuista, jotain, mikä on ollut unohdettu melkein 2000 vuotta. Näitä ylilyöntejä olemme kuulleet aikaisemmin. Tältä kuulostaa tavallisesti, kun harhaopit ja lahkot ovat liikkeellä. Joten, vaikka tämä tapahtuukin ruohonjuuritasolla – mikä on erittäin traagista – niin se ei itsessään ole merkki siitä, että se on tervettä. Tämä voi kyllä kehittyä lahkoksi, jos nyt ei ”korvausteologian hengessä” liitytä suureen ekumeeniseen junaan. Silloinhan ei ole kyse pienestä lahkosta vaan suuresta!

Muita väärintulkintoja
Sitten olen sitä mieltä, että Eddie Chumneyllä on koko joukko kummallisia tulkintoja Herran päivästä, vaivanajasta, Harmagedonista ja myös aivan liian paljon spekulaatioita maailman ja Lähi-idän kehityksestä. Havainnoistaan ja spekulaatioistaan käsin hän pitää yllä nettisivua, jossa on ”profetaalisia pörssinoteerauksia”. Mutta sehän ei ole tyypillistä uusjudaismille vaan sitä on koko kristikunnassa. Samaten se on jotain, mitä tulee varoa.

”Katsokaa, ettei kukaan teitä viettele!”
Me, jotka rakastamme Israelia ja juutalaista kansaa, saamme varoa tässä, ettei meitä johdatella. Väärä päätarkoitus johtaa tavallisesti alas yhteen tai toiseen ojaan! Sama koskee spekulaatioita lopun aikojen tapahtumista. Jeesuksen ja hänen lunastuksensa TÄYTYY olla meidän päätarkoituksemme ja lähetyskäsky on voimassa siihen päivään saakka, kun Jeesus tulee takaisin. Jeesus ei myöskään tule antamaan meille uutta sanomaa julistettavaksi lopun aikoina!


Linkkejä

• "Den hednakristna församlingen i urkristen tid"
Pakanakristitty seurakunta alkukristillisenä aikana - Lennart J

• Messiaaniset juutalaiset näkivät uuden juutalaisen teologian
(International Messianic Jewish Alliance)
- Sammanfattande text (Yhteenveto teksti)
- Fulla texten (pdf) (Koko teksti)

 

Lennarts blogg Lennart blogi

Suomi