Minkälaista helluntaikokemusta etsit?

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:pingst.jpgMonet meidän modernissa kristikunnassamme etsivät sitä, mitä usein nimitetään “helluntaikokemukseksi”, toisin sanoen henkikastetta ja Pyhän Hengen täyteyttä. Mutta mitä helluntaita oikeastaan etsitään? Onko se juuri se helluntaikokemus, josta Raamattu todistaa? Vai onko se ”Toronto – helluntai” tai ”Azusa – helluntai”, ”uusi helluntai” tai ”KOKO helluntai”, vai mitä se on? Mitä itse asiassa ollaan etsimässä?

Jos katsoo lähemmin tätä, on ilmeistä, että monet kristikunnassa ovat tulleet petetyiksi, kun kyseessä on henkikasteen sisältö. Uskovalle on tarjottu kuva henkikasteesta, joka on valtavan kouriintuntuva kokemus, joka laittaa tunteet hyrskyämään, vartalon liikkeeseen, naurun purskahtamaan, hengen räjähtämään, jne. Tästä seuraa se, että monet etsivät henkikastetta väärällä tavalla ja vääristä paikoista. Jotkut eivät edes etsi todellista henkikastetta vaan oikeastaan etsivät sitä, mitä esim. New Age – liike tarjoaa, vaikka se halutaan mieluummin ”kristillisessä” pakkauksessa. Suuri osahan nk. kristikunnassa on tänään valtavan kokemusorientoitunutta, mikä ei ole yhtä pitävä Raamattuun ankkuroituneen uskon kanssa.

Olivatpa asiat miten vain, on syytä miettiä tätä helluntaita ja henkikastetta, joten aion tässä jakaa joitakin ajatuksia siitä, mitä Raamatulla on sanottavana asiasta.


Helluntaissa on kyse siitä, että saa osan Jumalan Henkeä

Useat tietävät, että helluntai on kristillinen juhla, jota vietetään viisikymmentä päivää pääsiäisen jälkeen. Sana helluntai tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa alun perin ”viideskymmenes”. Kristillistä helluntaita vietetään Jerusalemin ensimmäisten opetuslasten muistoksi, jotka kastettiin Pyhässä Hengessä ja että uskovien joukko tuona päivänä Jerusalemissa lisääntyi usealla tuhannella ihmisellä. Joskus ensimmäisen helluntain sanotaan olevan kristillisen seurakunnan syntymäpäivä.

Mutta myös juutalaiset viettävät helluntaita, silloin sen muistoksi, että Jumala antoi Moosekselle laintaulut, joissa oli kymmenen käskyä Siinain vuorella. Juutalaisten helluntaita kutsutaan ”Shavuotiksi”, mikä viittaa niihin seitsemään viikkoon, jotka ovat pääsiäisen ja Shavuotin välissä. Juutalaisille helluntai on myös sadonkorjuujuhla.

Todellinen kristillinen helluntaikokemus/ aito henkikaste käsittää sen, että uskova saa osan Jumalan Henkeä sellaisella tavalla, että hän tulee täyteen häntä/ ”kastetuksi” hänessä. Se on siis sama kokemus, jonka ensimmäiset opetuslapset kokivat, mutta se voi saada erilaisia ilmenemismuotoja. Tarkoitus on aina kuitenkin sama. Henkikasteessa EI ole kyse siitä, että saadaan osa jotain “voitelua”, jonka joku on hakenut USA:sta, Etelä-Koreasta, Nigeriasta tai muusta paikasta. Jumalan Henkeä ei matkusteta hakemaan mistään. Jumalan antaa nimittäin Henkensä jokaiselle uskovalle, joka sitä pyytää. Ei se sen kummallisempaa ole.

Luuk. 11:13: ” Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat?"


Miksi saamme Jumalan Hengen?

Saammeko Jumalan Hengen saadaksemme olla mukaan hengellisissä kokemuksissa? Emme! Ensisijainen tarkoitus henkikasteella on se, mikä liittyy juutalaiseen helluntaihin, sehän oli esikuva kristillisen helluntain sisällölle. Juutalaisten pääsiäistä vietetään – kuten jo edellä mainitsin - sen muistoksi, että Mooses sai vastaanottaa laintaulut Jumalalta. Kristillisellä helluntailla on siis Jumalan käskyjen kanssa tekemistä. Mutta ei kuitenkaan ole kyseessä se, että meidän pitäisi elää käskyille kuuliaisina vaan kyse on siitä, että nyt Jumala ”kirjoittaa” käskynsä meidän sydämiimme ja vaikuttaa sen, että enemmän ja enemmän elämme ja vaellamme Hänen tahtonsa mukaan. Hän haluaa Pyhällä Hengellään opettaa meitä elämään oikein. Tätä voimme kutsua myös ”pyhitykseksi”. Kun meidät pyhitetään, meistä tulee aina vain enemmän Jeesuksen luonteen kaltaisia. Tässä joitakin Raamatun jakeita tästä:

Jer. 31:33: ”Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”

Hes. 36:27: ”Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.”

Joh. 14:26: ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.”

1. Joh. 2: 27: ”Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.”

Helluntaikokemuksella/henkikasteella on lisäksi yksi primäärinen tarkoitus. Silloin me saamme voiman tulla Jeesuksen todistajiksi. Tällä on myös tekemistä juutalaisten pääsiäisen kanssa sillä tavoin, että juutalaisista kansasta – Jumalan käskyjen voimasta – tuli todistaja kaikkien kansojen keskuudessa kaikkialla maailmassa. Sitä paitsi pääsiäinen on sadonkorjuujuhla juutalaisten keskuudessa. Se vastine eli meidän todistuksemme tuottaa satoa uusien uskovien muodossa. Me siis saamme henkikasteen kautta voimaa mennä maailmaan ja siellä sanoin ja teoin todistaa Jeesuksesta ja hänen pelastustyöstään. Saamme Pyhältä Hengeltä voimaa todistaa siitä mahdollisuudesta pelastukseen ja ikuiseen elämään, jota Jumala tarjoaa uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ja sen kautta, mitä hän on tehnyt.

Apt. 1:8: ”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”

Joh. 15:26: ”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. ”

Matt. 28: 19 - 20 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. (ruots. Raamattu = ajan loppumiseen saakka)”

Todellisen henkikasteen kokenut ihminen ymmärtää, että päätehtävä kristityllä on Jeesuksen lähetyskäsky eikä hän siten ensisijaisesti todista Pyhästä Hengestä vaan Jeesuksesta ja hänen lunastustyöstään, toisin sanoen evankeliumista!


Mitkä merkit ilmaisevat uskovan saaneen Jumalan Hengen?

Monien mielestä kielilläpuhuminen on merkki siitä, että on saanut Pyhän Hengen/ tullut henkikastetuksi. En voi nähdä Raamatusta sitä, että tämä välttämättä kuuluu yhteen. Paavalihan sanoo, että kielilläpuhuminen on yksi lahja muiden hengellisten lahjojen joukossa (1. Kor. 12:10 )ja että hän toivoo, että kaikki puhuisivat kielillä (1. Kor. 14:5). Tämä kertoo minulle sen, että voi olla henkikastettu ilman että olisi saanut kielilläpuhumisen lahjan. Nythän tämä lahja on usein seurannut henkikastetta monilla ihmisillä, mutta aina asia ei niin ole. Tärkeintä kielilläpuhumisessa on, että sen kautta voi rakentaa itseään kristittynä (1.Kor. 14:4). Silloin Pyhä Henki johtaa rukousta, ja se on tarkoitettu Jumalalle eikä ympärillä oleville ihmisille (1.Kor. 14:2). Sitten on olemassa kielilläpuhumista, joka pitää tulkita/selventää, että se olisi sanoma seurakunnalle. Silloin pitää etukäteen tietää, että on joku, joka osaa tulkita. Ellei sitä tiedä, pitää olla hiljaa (1. Kor. 14:28).

Niillä merkeillä, jotka kertovat, että henkikaste on koettu, täytyy sen sijaan olla tekemistä niiden kahden ensisijaisen henkikasteen tarkoituksen kanssa, jotka mainitsin edellä. Kun kristitty tulee todella henkikastetuksi, näkyy usein aina vain suurempi rakkaus lukea Raamattua ja puhua siitä, mitä lukee. Aina vain suurempi ymmärrys siitä, mitä on lukenut Raamatusta, kuuluu myös henkikasteeseen. Uusi voima saadaan myös saavuttaa pelastumattomat evankeliumilla ja tämä ilmenee eri tavoin. Osa menee kaduille ja toreille todistamaan, jotkut lähtevät lähetyssaarnaajiksi, toiset todistavat työpaikallaan, kun tilaisuus tulee, osa kirjoittaa kirjoja tai todistaa netissä, toisista tulee evankelioimisen ja herätyksen esirukoilijoita jne. Koska Jumalan Henki vaikuttaa sen, että me enemmän ja enemmän automaattisesti elämme Jumalan käskyjen mukaan, henkikasteeseen kuuluu se, että aina vain moitteettomampi elämäntapa tulee näkyväksi (tämä pyhitys kestää kuitenkin koko elämän). Raamatun sana Hengen hedelmistä antaa opastusta siitä, miten Hengellä täyttynyt ihminen enenevästi säteilee:

Gal. 5: 22: ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.”

Älä nyt säikähdä kovasti siitä, mitä olen kirjoittanut tässä henkikasteen näkyvistä merkeistä. Ehkä sinä olet henkikastettu ja todellinen kristitty ilman, että itse näet sellaisia merkkejä elämässäsi. Mutta ehkä muut näkevät sen! Tai sitten sinun aivan yksinkertaisesti pitää antaa Jumalalle aikaa vaikuttaa elämässäsi. Jumalalla harvoin on kiire.


Hengen lahjat

Hengen lahjat kuuluvat johonkin sellaiseen, jotka ovat enemmän huomiota herättäviä, kun kyseessä on Hengen työ keskuudessamme. Mutta huomaa, että tämä ei ole Pyhällä Hengellä täyttymisen ensisijainen tarkoitus. Kuitenkin uskon, että nämä kaksi asiaa kuuluvat yhteen.

Raamattu puhuu useista erilaisista lahjoista, joita on Jumalan Hengessä ja jotka voivat ilmetä eri tavoin Jumalan seurakunnassa. Lahjat ovat olemassa ensisijaisesti siksi, että ne tekevät uskovat täydellisemmiksi. Lahjat sinänsä eivät ole mitään huomiota herättäviä, joista nautitaan tai jotka vaikuttaisivat jonkinlaiseen tunnelmaan tai viihteeseen. Hengen lahjojen tulee hyödyttää Jumalan seurakuntaa!

Huomaa myös, ettei Hengen lahjoilla ole tekemistä erilaisten “voitelujen” kanssa. Jumalan Henki on kaikkien lahjojen takan. Yksikään ihminen ei voi jakaa Hengen lahjoja, kellään ihmisellä ei ole siihen valtuuksia. Henki jakaa ne tahtonsa mukaan. Huomaamme tämän seuraavissa Raamatun jakeissa:

1. Kor. 12:4–11: ”Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo.”

1. Kor. 14:12: ”Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakentumiseksisaamaan niitä runsaasti.”


Millä EI ole tekemistä todellisen helluntain kanssa

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:toronto.jpg

Kristikunnassa on etabloitunut käsitys henkikasteen / Hengen täyteyden ilmenemisestä hyvin erilaisin ja merkillisin manifestaatioiden kautta. Näitä sitten voidaan kokea kerta toisensa jälkeen, aivan kuin voisi tulla henkikastetuksi vähän väliä. Kyseessä on kaatuminen taaksepäin, kokoon lysähtäminen, makaaminen ja itsensä ravistelu, nauraa hohottaminen, kirkuminen, läähätys, valittaen voihkiminen ja pärskiminen, kouristukset, spasmit ja krampit, ”hengellinen humala”, valon ja sähkövirtojen kokeminen ym. Nämä ovat täysin epäraamatullisia manifestaatioita, joilla ei ole mitään tekemistä Jumalan PYHÄN Hengen kanssa, mutta samoja manifestaatioita löytyy esim. hinduismista, New Age – liikkeestä, Transsendenttisestä Mietiskelystä jne. Näissä yhteyksissä manifestaatiot liitetään yhteen usein nk. ”kundalini-ilmiön” kanssa, jolloin mainittuja, voimakkaita manifestaatioita voi näyttäytyä.

Sillä, mitä olen tässä luetellut, ei ole mitään tekemistä todellisen ja terveen henkikasteen kanssa. Sen sijaan niillä on tekemistä harhahenkien ja epäpuhtaiden henkivaltojen kanssa. Näitä harhaoppeja olemme nähneet Uskonliikkeessä, niin kutsutussa Toronton Herätyksessä, Pensacolassa/ Brownvillessä, Lakelandissa ja monissa muissa yhteyksissä, jotka pitäytyvät väärään karismaattisuuteen, mutta tosiasiassa sellaista esiintyi jo Azusa – kadullakin. Suosittuja julistajia, jotka tänä päivänä välittävät tätä, ovat esimerkiksi Benny Hinn, Bill Johnson, Heidi Baker, John Arnott, Randy Clark yms. ”Uudistusliike” Uusi Viini (New Wine) on joskus Ruotsissa näiden julistajien isäntänä. Livets Ord, Arken ja Södermalmskyrkan ovat muita yhteisöjä, jotka itse välittävät tätä epätervettä hengellisyyttä ja jotka kutsuvat tämän tyyppisiä julkkisjulistajia.

Nyt jotkut yrittävät puolustaa näitä manifestaatioita kynsin hampain. Esimerkiksi tarkoitetaan, että ensimmäiset opetuslapset ensimmäisenä helluntaina tulivat aivan kuin humaltuneiksi Pyhästä Hengestä ja silloin on täytynyt ilmetä tällaisia manifestaatioita, ajatellaan. Juuri tätä monet julistajat saarnaavat tänä päivänä. Kun ensi kertaa kuulin tällaista opetusta, silloin sitä julisti uskonjulistuksen ”isä” Kenneth Hagin. Kun puolustetaan ”pyhää humalaa”, niin lähtökohtana on tämä teksti Apostolien teoista:

Apt. 2:5–13: ”Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja." Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?" Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".

Kuten näet tekstistä, opetuslapset puhuivat eri olemassa olevilla kielillä, mutta kielillä, joita he eivät hallinneet itse. Henki johti heidän puhettaan. Heistä jokainen puhui ”Jumalan valtavista teoista”! Eivät he siis maanneet maassa ja sätkineet, hohottaneet ja lörpötelleet käsittämättömyyksiä. Jos he olisivat niin tehneet, ei 3000 ihmistä olisi pelastunut sinä päivänä. Huomaa, että oli kyse pilkkaajista, jotka ”pilkaten” sanoivat opetuslasten olleen humalassa. Ei ollut siis kyse siitä, mitä mieltä itse kukin oli. Joten oli aivan ilmeistä, etteivät he olleet tai näyttäneet ei-raittiilta. Olen kirjoittanut enemmän tästä aiheesta täällä: https://bibelfokus.se/holydrunkness

Sitten haluan selvästi osoittaa, ettei ainoatakaan kertaa Raamatussa esiinny sitä, että joku kaatuu kumoon, kun hän täyttyy Pyhällä Hengellä. Kun Raamatun ihmiset kaatuivat, se johtui esim. Jumalan pelosta tai kun Jumala tai enkelit ilmestyivät tai joku kaatui niin, että hän kuoli. Tai sitten kaaduttiin kasvoilleen Jumalan kunnioituksessa. Se on siis jotain aivan muuta. Jos joku makasi maassa ja vapisi Uuden Testamentin aikoina, niin se ei ollut Pyhän Hengen voimasta, se oli sen sijaan pahojen henkivaltojen voiman alla olemista.

Kysymys:
Mitä helluntaikokemusta etsit? Haluatko saada todella tämän väärän helluntain erilaisine epäraamatullisine, kundalinityyppisine manifestaatioineen? Usko, joka ei ole kokonaan ankkuroitunut Raamattuun, ei ole todellista kristillistä uskoa. Mutta jos valitset perustaa kristillisen elämäsi Raamattuun, niin silloin saat myös sitä, mitä JUMALAon ajatellut kuuluvan sinun omaan helluntaihisi. Sinun ei silloin tarvitse pelätä sitä, että kuljet ohi jostain. Jumalahan ei ole arvaamaton, oikukas tai saita. Miten saat osuutesi todellisesta helluntaista, sen kerron seuraavassa.


Jos haluat saada osan Jumalan Henkeä/tulla henkikastetuksi

Jos sinä nyt toivot tulla todella henkikastetuksi ja saada osan Jumalan Henkeä, et ole riippuvainen mistään julkkisjulistajasta tai erillisestä pastorista jne. Ei ole edes tarpeen saada esirukousta tai käsien päällepanemista. Tunnen monta, jotka ovat kokeneet henkikasteen kokonaan yksinäisyydessä. Minä uskon henkilökohtaisesti, että ainoa asia, minkä tarvitset, on, että sinulla on oikea näkemys siitä, mitä henkikaste tarkoittaa (mitä olen yrittänyt selvittää tässä tekstissä). Ja että todella haluat saada osasi Jumalan Hengestä, sekä rukoilet sitä Jumalalta. Sitten voit luottaa siihen, että Jumala tulee antamaan sinulle tämän tavalla tai toisella - ennemmin tai myöhemmin. That’s it!

Älä siis juokse johonkin yhteisöön, joka kovaäänisesti julistaa “koko helluntaita”, “uutta helluntaita”, “uutta viiniä”, “uusia voiteluita”, “kolmatta tietä” jne. Olen vakuuttunut siitä, että sellaiset yhteisö välittävät jotain aivan muuta kuin Jumalan Henkeä ja sinä riskeeraat tulla harhaanjohdetuksi sekä osalliseksi epäpuhtaasta hengellisyydestä.

Viimeinen neuvo
Jos haluat välttää harhaoppeja, niin sinun täytyy asettaa Totuus korkeimmalle kaikkea, koska rakkaus totuuteen voi pelastaa sinut eksymästä harhaoppeihin (2. Tess. 2.:9–12). Kun arvioit asioita kristikunnassa, sinun pitää siksi tarkastella ja punnita ilmiöitä ja oppeja ”kapean tien perspektiivistä”, siis katsoa sitä, kuinka kaikki ”rimmaa” Raamatun koko opetuksen kanssa (Psalmi 119:160). Älä anna kristikunnan enemmistön käsitys olla oikea viitekehys sinun arvioillesi, sillä enemmistö näyttää kulkevan kokonaan väärää tietä. Jeesus on itse sanonut, että se tie, joka johtaa ikuiseen elämään, on kapea ja että HARVAT löytävät sen. Kun siis valitset kapean tien, tulet kokemaan vähän enemmän yksinäisyyttä ja hylkäämistä ympärilläsi kuin jos kulkisit leveällä tiellä. Mutta kapea tie on Raamatun tie, vaellus Jeesuksen kanssa tie ikuiseen elämään!

Voimme antaa erään Walter Lippman – nimisen henkilön sanoa tämän hiukan eri tavalla, mutta kuitenkin hyvin:

”Siellä, missä kaikki ajattelevat samoin, ei kukaan ajattele erityisen paljon”.


Lue myös


/Lennart

Suomennos/översättning till finska 2012-12-25 Sylvi Hänninen