Jeesus maksaa velkasi!

Lähettäjä Lennart - 20 lokakuu, 2014

Joskus voi kuulla ihmisten sanovan sellaista kuin:” Vanha Testamentti ei ole enää voimassa, nyt voimassa on vain Uusi Testamentti”. Jos omaa sellaisen käsityksen Jumalan pelastushistoriasta, pelkään, että elämä uskossa on melko laihaa. Koko Vanha Testamentti (VT) käsittelee kaiken kaikkiaan sekä Jeesusta että Uutta liittoa, ja siksi Jeesus itse sanoo VT:n kirjoituksista:

Luuk. 24:44: ”Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa".

Jeesuksen elämä ja toiminta oli siis aivan sopusoinnussa sen kanssa, mitä oli ennalta sanottu VT:ssä. Siksi lukiessamme Jeesuksesta neljässä evankeliumissa meidän pitää miettiä, mitä VT:ssä on, joka heijastuu Jeesuksen sanoissa ja teoissa. Erään sellaisen tapahtuman haluan nostaa esiin tässä ja se kertoo siitä, kun Jeesus maksaa temppeliveroa itsestään ja Pietarista. Sanassa sanotaan:

Matt. 17:24–27: Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat: "Eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa?" Hän sanoi: "Maksaa". Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi: "Mitä arvelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lapsiltaanko vai vierailta?" Ja kun hän vastasi: "Vierailta", sanoi Jeesus hänelle: "Lapset ovat siis vapaat. Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi”

Tätä tekstiä ei pidä ainoastaan lukea sellaisenaan ja tyytyä tietämään, että he maksoivat temppeliveroa, piste. Ei, tässä on luultavasti syvällisempi sisältö. Voi esimerkiksi ajatella, että ”kuninkaan pojat” tässä viittaavat Jumalan poikiin. Ja ”muut” viittaa ihmiskuntaan, joka on velassa Jumalalle. Tämä lähtökohtana voidaan itse asiassa löytää evankeliumi tästä tekstistä.

Evankeliumeja luettaessa pitää myös reflektoida sitä, onko sillä, mitä Jeesus sanoo ja tekee, yhteyttä johonkin VT:ssä. Henkilökohtaisesti uskon, että tällä tapahtumalla on yhteys siihen, mitä tapahtui profeetta Joonalle ja valaalle (kun Joona vastentahtoisesti joutui suljetuksi suuren kalan vatsaan kolmeksi päiväksi ja kolmeksi yöksi). Siitä tapahtumasta Jeesus oli aikaisemmin sanonut näin:

Matt 12:40: ”Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.”

Tässä me näemme kuinka Jeesus itse viittaa siihen, että profeetta Joonaa koskeva historiallinen tapahtuma oli itse asiassa merkki siitä, mikä tulisi kohtaamaan Messiasta/Jeesusta. Me tiedämme, että kun Jeesus oli kuollut ristillä ja noussut ylös kuolleista, niin Hän oli maksanut kaikki synnit ja kaiken velan kaikilta ihmisiltä, jotka haluavat ottaa vastaan tämän Jumalan lahjan ihmiskunnalle.

Jeesus maksaa velkamme!
Kun Pietari nyt sai kalan ja poimi kolikon kalan suusta ja sillä maksoi verovelkansa, niin voimme tässä tapahtumassa nähdä sen, kuinka Jumala haluaa kommunikoida evankeliumin sisällön meille. Me tiedämme, että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat velassa Jumalalle. Meillä itsellämme ei ole mitään keinoa, joka kelpaa velkamme maksuun. Mutta Jumala ratkaisee tämän Messiaan/Jeesuksen kautta, joka ottaa rangaistuksemme ja kuolee velkamme puolesta. Hän nousee ylös kolmantena päivän ollakseen Herramme ja Paimenemme koko tulevaisuuden. Joten kuoleman valtakunnasta (jota symbolisoi kalan suu) tulee meidän pelastuksemme Jeesus Kristus (jota symbolisoi hopeakolikko), joka maksaa syntimme ja velkamme Jumalalle (jota symbolisoi temppelivero). Evankeliumi ei ole tämän monimutkaisempaa. Jumala itse/Jeesus Kristus maksaa meidän velkamme!

Jeesus on Jumala!
Mutta tässä kertomuksessa emme ainoastaan voi nähdä evankeliumia, voimme myös nähdä, että Jeesus on Jumala. Tiedämme, että juuri Jumala suunnitteli ja ohjasi koko ihmiskunnan pelastussuunnitelman. Hän sanoi mm. tämän profeetta Jesajan kirjassa VT:ssä:

Jes. 35:4 ”Sanokaa hätääntyneille sydämille: ’ Olkaa lujat, älkää peljätkö!’ Katso teidän Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät.
(ruotsalaisessa Raamatussa = tulee itse).

Siis Jumala itse tulisi ja pelastaisi kansansa rangaistukselta, mutta myös pelastaisi kaikki muut ihmiset, jotka haluavat uskoa Häneen. Vain tässä yksinkertaisessa sanassa Jesajalta voimme ymmärtää, että Jumala otti päällensä ihmishahmon Jeesuksessa Kristuksessa sillä tavalla ”ITSE pelastaakseen meidät”. Jos nyt mietiskelemme, kuka järjesti sen hopearahan, joka maksoi verovelkamme temppeliin, niin näemme että sehän oli Jeesus, joka sen teki. Kertomuksessa näemme siis Jeesuksen kahdessa roolissa: 1) kaikkivaltiaana Jumalana, sellaisena, joka järjestää maksun/pelastuksen. 2) itse maksun /Messiaan, Hänet, joka tulee kalan suusta/kuoleman valtakunnasta kaikille uskoville tarkoitetun voiton kanssa.

Joten tällä pienellä Raamatun tarkastelulla haluan vain rohkaista sinua lukemaan VT:tä rinnakkain UT:n kanssa. Se on paras tapa rakentaa vankka, lujasti Jumalan vapaaseen lahjaan perustuva usko: evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen sovitustyöstään kaikkien puolesta, jotka ottavat tämän lahjan vastaan kääntymyksessä Jumalan puoleen ja yksinkertaisessa luottamuksessa.

/Lennart

Suomennos/översättning till finska – Sylvi Hänninen