Jeesuksen paluu – milloin, missä ja kuinka?

Kaikki Raamatun jakeet ruotsiksi ovat käännöksestä Svenska Folkbibeln, ellei toisin mainita. Kaikki suomenkielisen Raamatun jakeet ovat käännöksestä 1933/1938.


Sisällysluettelo

 1. Johdanto
  1. Selitykset
 2. Jeesus tulee takaisin!
 3. Milloin Jeesus tulee?
  1. Tiedämme, milloin Hän seisoo oven takana
  2. Katso viikunapuuta
  3. Antikristuksen seitsenvuotinen valtakunta
  4. Jeesus ei tule nyt
 4. Kuinka Jeesus saapuu?
 5. "Kuin varas yöllä"
 6. Suuri ahdistus, viha ja vihanmaljat
  1. "Pelastettuja vihasta"
  2. Seitsemän vihanmaljaa
 7. Kristittyjen tempaus Jeesuksen luokse
  1. Väärän opetuksen ja uskon riski
  2. Tulee olemaan merkkejä, jotka viittaavat Jeesuksen paluuseen
  3. "Jeesus noutaa morsiusjoukon kotiin"
  4. "Silloin teidät annetaan alttiiksi"
  5. "Niiden päivien ahdistuksen jälkeen"
  6. "Kun näette tämän kaiken"
  7. Löytääkö Jeesus uskoa maan päältä, kun Hän tulee?
  8. Ensin pitää luopumuksen tapahtua ja Antikristuksen nousta esiin
  9. Ketkä rukoilevat petoa ja ottavat hänen merkkinsä?
  10. "Viimeisen pasuunan kuuluessa"
  11. "Ensimmäinen ylösnousemus"
  12. "Herran päivä"
  13. "Kahdeksas päivä/Kahdeksas vuosi"
  14. "Herraa vastaan, Jeesuksen kirkkaus, Jeesuksen voitonsaalis"
  15. Lohdutuksen ja ilon lähde hädässä
 8. Miksi ihmiset vaikeroivat Jeesuksen saapuessa?
 9. Israel perustetaan jälleen, Tuhatvuotinen valtakunta
 10. Yhteenveto
 11. Loppusanat
  1. Mikä auktoriteetti ohjaa uskoasi?
  2. Huolehdi uskostasi
  3.  

1.0 Johdanto

Ei mikään Raamatun profetioista ole kai tuottanut niin monta harhaoppia kuin se, että Jeesus tulee takaisin. Monet ovat yrittäneet laskea tarkan ajankohdan Jeesuksen paluulle. Sekä vuosi, kuukausi, päivä ja tunti on ilmoitettu, mutta ei ilmeisesti kukaan ole arvannut vielä oikein. Anteeksipyyntönä niistä tehdyistä vääristä laskelmista, joita on tehty, on yhä enemmän harhaan menneitä selityksiä tuotu esiin, kuten esimerkiksi se, että Jeesus voi itse asiassa tulla ilmoitettuna ajankohtana, mutta näkymättömästi! Uusia laskelmia esitetään jatkuvasti.

Profetiaan Jeesuksen paluusta kuuluu profetia siitä, että uskovat temmataan Jeesuksen luo Hänen saapuessaan. Mitä tulee tämän tapahtuman tulkintaan, siitä vallitsee tänä päivänä suuri hämmennys, koska profetiaa ympäröivät useat laajalti erilaiset opit. Asian luonteeseen kuuluu, että useiden näistä opeista täytyy sisältää suurempia tai pienempiä määriä harhaoppia. Ymmärrettävistä syistä suosituin ja myyvin, tätä tapahtumaa koskeva oppi on se, että tempaus tapahtuu ennen Antikristuksen aikaa maan päällä ja ennen nk. ”suurta ahdistusta”( jolloin maapalloa kohtaavat erilaiset kauheat katastrofit jne.).

Se, että kristityt temmataan Jeesuksen luo, on tosiasia, josta Raamattu selvästi opettaa. Mutta kysymys on, milloin ja kuinka tämä tulee tapahtumaan. Siinä tapauksessa, jos oppi varhaisesta tempauksesta (ennen Antikristuksen aikaa) on harhaoppi, niin tämän opin vastaanottamisessa on suuria riskejä, koska se voi viedä pois valvomisemme viimeisinä aikoina. Jeesus kehottaa meitä kerta toisensa jälkeen Matteuksen evankeliumin luvussa 24 olemaan valveilla, koska monia vääriä profeettoja ja messiashahmoja tulee esiintymään. Sitä paitsi Antikristuksen esiintulo tulee tapahtumaan hyvin puoleensavetävällä ja pettävällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee opiskella Raamattua ja tutkia, mikä on totta ja väärää koskien Jeesuksen saapumista ja ylöstempausta saadaksemme sellaisen todellisen valveillaolon ja valmiuden, johon Jeesus on meitä kehottanut.


1.1 Selitykset
Kaikki Raamatun kohdat alkuperäistekstissä ovat käännöksestä Svenska Folkbibeln, ellei toisin ilmoiteta. Suomenkieliset Raamatun jakeet ovat käännöksestä Kirkkoraamattu v. 1933/1938. 

GT ruots. = VT, Vanha Testamentti, NT ruots.= Uusi Testamentti, NT 81 ruots.= vuoden 1981 ruotsalainen käännös Uudesta Testamentista (suurin piirtein sama kuin UT vuoden 2000 ruotsinkielisessä Raamatun käännöksessä), 1917=vuoden 1917 koko Raamatun ruots. käännös. Luvut ja jakeet Raamatun lainauksissa ilmoitetaan esim. 25:10–12 tarkoittaen lukua 25 ja jakeita 10–12.

Kun tekstissä kirjoitan ”kristityt”, tarkoitan kaikkia niitä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi ja jollain tavalla kuuluvat seurakuntaan, kirkkoon tai yhteisöön. Tähän sisältyy myös ne, jotka ovat ainoastaan ”kristittyjä” perinteen takia ja jotka eivät ole luovuttaneet elämäänsä Jeesukselle kääntymyksessä ja sitä seuraavassa uudestisyntymisessä.

Kun kirjoitan ”Jeesuksen (todelliset) opetuslapset” tai ”tosiuskovat” tekstissä, niin tarkoitan niitä kristittyjä, jotka ovat kääntyneet Jeesuksen puoleen, jotka ovat kokeneet uudestisyntymisen ihmeen ja jotka elävät uskollisuudessa Jumalalle ja Hänen Sanalleen parhaan kykynsä mukaan.

Kun kirjoitan ”ei-uskovat”, tarkoitan niitä, joita ei voida lukea Jeesuksen todellisiksi opetuslapsiksi.

Lihavointi ja alleviivaus Raamatun sitaattien sisällä ovat minun merkintöjäni selvästi ilmoittamaan Raamatun sanan merkitys siihen asiaan, jota käsittelen.

Tämä teksti käsittelee sitä, mitä Jeesuksen paluu merkitsee kristityille, Israelille ja pakanoille. Milloin ja miten Jeesus tulee? Milloin ja miten Jeesuksen todelliset opetuslapset temmataan ylös? Milloin ja miten Antikristus tulee? Milloin Jeesus tulee kaivattuna Messiaana juutalaisille ja Israelille? Ja mitä Hänen paluunsa merkitsee ei-uskoville? Minä toivon, että tämä teksti antaa joitakin vastauksia näihin kysymyksiin.


2. Jeesus tulee takaisin!

Raamatun kaikista teksteistä on noin 28 % profetioita, toisin sanoen ennustuksia tulevaisuudesta. Useimmat näistä profetioista ovat jo käyneet toteen, joten on melko yksinkertaista kontrolloida, onko Raamattu varteen otettava auktoriteetti. Sanotaan, että kaikista Raamatun profetioista noin 300 käsittelee Jeesuksen paluuta. Näistä 200 käsittelee Hänen toista tulemistaan. Joten 100 profetiaa Jeesuksen ensimmäisestä tulemisesta on jo käynyt toteen eikä ole siten suurempaa syytä epäillä, etteivätkö jäljellä olevat profetiat myöskin käy toteen. 

Sen, että Jeesus tulee takaisin, näemme monesta Raamatun kohdasta, esim. Matteuksen evankeliumin luvusta 24 ja Luukkaan evankeliumin luvusta 17, mutta ensin luemme Apostolien teoista, luvusta 1, jakeet 6–11:

"Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" 7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, 8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". 9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. 10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; 11. ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.' "

Raamatussa on siis hyvin selkeästi ja kirkkaasti, että Jeesus tulee takaisin!


3. Milloin Jeesus tulee?

3.1 Me tulemme tietämään, milloin Hän seisoo oven takana
Kysymys siitä, milloin tarkasti Jeesus tulee, on aina ollut hyvin jännittävä ja houkutteleva kysymys isolle osalle kristikuntaa. Siitä on spekuloitu ja opetettu kaikilla tahoilla. Tähän mennessä ei kukaan ole arvannut oikein, kun on ilmoitettu vuosi, kuukausi, päivä ja hetki Jeesuksen paluulle. Miksi näin? No siksi, että Jumala on määrännyt sen, ettei kukaan voi ottaa selville milloin tämä tulee tarkasti tapahtumaan. Apostolien teoissa 1:7(yllä) näemme, ettei ole meidän asiamme tietää, mitkä ajat ja hetket koskevat tapahtumia viimeisinä aikoina. Meidän ei siis tule laittaa liian suurta vaivaa yrittää tutkia Jeesuksen saapumisen päivää. Meidän kohteemme tulee olla voittaa ihmisiä Jeesukselle, saman Raamatun sanan mukaan. Matteuksen evankeliumissa näemme, mitä Jeesus sanoo meidän mahdollisuudestamme ottaa selville, milloin Jeesus palaa:

Matt. 24:36: "Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin."

Matt. 24:42: "Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. "

Matt. 24:44: "Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee."

Matt. 25:13: "Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä."

Me emme voi siis tietää päivää, hetkeä tai kellonlyömää. Mutta voisimmekohan aavistaa, tuleeko Jeesus yhden, kahden vuoden kuluessa? Tai onko asia jotenkin niin? Ehkäpä. Meidän pitää ”katsomalla viikunapuuta” voida päätellä, että Jeesuksen tulo on lähellä, ei tarkasti sitä, milloin Hän tulee, mutta Hän seisoo oven takana. Mutta kun me olemme siinä ajassa, niin silloin voimme tulla tietämään tämän, koska Jeesus sanoo "kun näette tämän kaiken, te tiedätte". Luemme tämän Matteuksen evankeliumista 24:32-33:

"Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.” (ruots. NT = te tiedätte samalla tavalla)


3.2 Katsokaa viikunapuuta
Viikunapuu on kuva juutalaisista ja Israelin kansasta. Viikunapuun katsominen merkitsee Israelin kehityksenseuraamista viimeisinä aikoina. Silloin tulee tapahtumaan useita selviä tapahtumia, esim.:

 • Kaikki juutalaiset tulevat palaamaan Israeliin.
 • Israelissa tulee olemaan herätys, jossa juutalaiset näkevät Jeesuksen olevan heidän Messiaansa.
 • Kaikki maan kansat nousevat taisteluun Israelina vastaan viimeisessä yrityksessä tuhota kansa.

Tästä voit lukea syvällisemmin minun teksteissäni Israelista ja juutalaisista (katso http://bibelfokus.se/israel_judarna). Olemalla valveilla näissä tapahtumissa, voimme siis ymmärtää, että Jeesuksen tulo on oven edessä.


3.3 Antikristuksen seitsenvuotinen valtakunta
Ehkä kertomus Nooasta VT:ssä myös voi antaa meille vinkin siitä, milloin meidän tulee alkaa ymmärtää, kuinka kauan aikaa on Jeesuksen takaisintuloon. Luemme 1. Mooseksen kirjasta, luvusta 7:1-4:

"1. Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. 2. Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras. 3. Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä.
4. Sillä seitsemän päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä ja hävitän maan päältä kaikki olennot, jotka olen tehnyt. ”

Seitsemän päivää ennen kuin tulvan piti tulla, antoi Jumala Nooan tietää siitä. Silloin hän sai käskyn mennä arkkiin ja Jumala sulki arkin oven. Kun sitten tulva (=vedenpaisumus) tuli, istuivat Nooa, hänen perheensä ja kaikki eläimet turvallisesti ”pelastusarkissa”. Se nostettiin ylös sen veden päälle, joka tuli maailman ylle rangaistustuomiona. Tässä tekstissä lukusana seitsemän on erittäin mielenkiintoinen, koska Raamattu puhuu antikristillisen valtakunnan syntymisestä maan päälle viimeisinä aikoina ja että se tulee kestämään seitsemän vuotta, ennen kuin Jeesus tulee takaisin tuomitsemaan tämän valtakunnan. Jeesuksen tullessa nostetaan uskovat ylös Jeesusta vastaan, kaiken sen yläpuolelle, mitä maapallolla tapahtuu. Raamatussa päivä on joskus profeetallisena kuvana yhdestä vuodesta. Siis voisimme sanoa, että seitsemän vuotta ennen Jeesuksen paluuta meidän tulee tietää, että Hänen paluunsa on oven edessä. Antikristuksen valtakunnasta tulee silloin merkki, jota tähystää. Tänä aikana uskovat ehkä tulevat saamaan Jumalalta määräyksen pysytellä tämän antikristillisen valtakunnan ulkopuolella erityisellä tavalla ja odottaa ”tulvaa”. Jumala tulee silloin sulkemaan oven ympäriltämme.


3.4 Jeesus ei tule nyt
Jos nyt meidän pitää voida tietää, milloin Jeesuksen paluu on oven edessä, silloin meidän täytyy myös voida tietää, milloin se ei ole sitä! Siksi uskallan sanoa, ettei Jeesus tule vuoden 2008 aikana, on liian paljon sellaista, mikä ei ole vielä tapahtunut. Jumala ei ole vielä määrännyt meitä ”menemään arkkiin”, Enemmän tästä vähän edempänä tekstiä.


4. Kuinka Jeesus saapuu?

On tärkeää, että meillä on raamatullista tietoa siitä, kuinka Jeesus palaa takaisin, koska väärä kuva voi merkitä valvomattomuutta ja johtaa meidät harhaan. Esimerkiksi Jehovan todistajat sanovat, että Jeesus on jo tullut takaisin, vaikkakin näkymättömässä hahmossa. Eräs toinen oppi sanoo, että Jeesus tulee takaisin ”kirkkoonsa”, joka on Hänen ruumiinsa. Voittoisa kirkko maan päällä olisi siis sama asia kuin, että Jeesus olisi tullut takaisin. Suosituin oppi tänä päivänä on, että Jeesus tulee ensin näkymättömästi noutaakseen todelliset opetuslapsensa kotiin, ja vasta jonkin aikaa sen jälkeen Hän tulee näkyvässä hahmossa. Minun uskoni mukaan nämä opit ovat virheellisiä. Mutta katsotaanpa Raamatusta nähdäksemme, mitä voimme löytää sieltä. Luemme taas Apostolien teoista luvusta 1:9–11: 

"9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. 10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; 11. ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

Jeesus tulee siis palaamaan tarkalleen samalla tavalla kuin Hän meni taivaaseen. Hän tulee siis täysin näkyvästi, taivaasta, pilvien läpi, ruumiillisessa hahmossa. Hän ei tule henkiolentona. Hän ei tule ”kirkkonsa” kautta. Luemme myös Matteuksen evankeliumin luvusta 24, jakeet 27 ja 29–30 :

"27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus… 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella."

Otamme vielä Ilmestyskirjan jakeen 1:7:

"7. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa."

Jeesus saapuu sellaisella tavalla, että kaikki ihmiset maapallolla tulevat näkemään sen. Näemme myös, että juutalaiset – ”he, jotka ovat lävistäneet Hänet” – tulevat näkemään Jeesuksen Hänen palatessaan. Heitä ei siis ole kokonaan hävitetty tuona aikana. Eivätkä juutalaiset ole niiden ihmisten joukossa, jotka parkuvat Jeesuksen palatessa, vaan sen sijaan ottavat Hänet vastaan ilolla kaivattuna Messiaanaan. Sen me näemme Sakarjan kirjasta VT:ssä, luvuista 12–14. Siitä, miksi muut ihmiset ”parkuvat” Jeesuksen saapuessa, saat pienen kuvauksen hieman edempänä olevassa kappaleessa, joka käsittelee tätä.


5. "Kuin varas yöllä"

Monet julistavat, että Jeesus tulee takaisin kuin varas yöllä noutamaan kotiin todelliset opetuslapsensa. Se ei pidä paikkaansa Raamatun mukaan, koska Raamattu sanoo, että Hän tulee täysin näkyvästi kaikille ihmisille. Kysymyksessä on se päivä, joka tulee kuin varas valmistautumattomille. Ja tällä ilmauksella tarkoitetaan, että se päivä tulee yhtä odottamatta kuin varas Se on pointtini. Luemme tästä 1. Tessalonikalaiskirjeestä luvusta 5:2 sekä 2. Pietarin kirjeestä 3:10:

"sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä."

"Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas,"

Päivä ei voi olla näkymätön eikä se voi hiipiä ja varastaa jotain. Mutta erityinen päivä voi siis tulla odottamatta, ellei siihen ole valmistautunut. Näemme Matteuksen evankeliumin luvusta 24: 37–39, että Jeesus varoittaa jumalattomiasiitä, että se päivä tulee odottamatta, kuin yllätyksen:

"37. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. 38. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39. eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva."

Elämä rullaa eteenpäin tavallisesti ja ellei ole valmistautunut, niin se päivä tulee yhtä odottamatta kuin varas. Siksi Jeesus on kehottanut opetuslapsiaan olemaan valveilla ja valmistautuneita. Kuten edempänä näemme 1. Tessalonikalaiskirjeestä luvusta 5:4, niin valveilla olevat opetuslapset eivät koe sen päivän tulevan ”kuin varas yöllä”. Hehän ovat katsoneet viikunapuuta ja aavistaneet Jeesuksen olevan oven edessä:

"4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas; Ruots. NT 81 –käännös sanoo: ” dagen kan inte överraska er som en tjuv." => se päivä ei voi yllättää teitä kuin varas.”

On siis ilmeistä Raamatun teksteissä, että se päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin täysin näkyvässä hahmossa, tulee yllättämään valmistautumattomat kuin varas. Tämä käsite ”varas yöllä” tulee koskemaan ainoastaan valmistautumattomia. Ja huomaapa, että kaikki tämä on yhdessä ja samassa yhteydessä Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Jeesuksen näkyvä paluu ja päivä, joka tulee kuin varas yöllä valmistautumattomille, on yksi ja sama tapahtuma! Mutta Paavali sanoo, että valkeudessa elävää ei voi yllättää. Miten niin? Siksikö, että heidät on temmattu? Ei, sitä logiikkaa ei ole ollenkaan näissä teksteissä. Valon lapset, Jeesuksen opetuslapset, eivät tule yllättymään sen takia, että he ovat olleet valveilla ja valmistautuneita. He ovat seuranneet viikunapuun kehitystä ja toisin sanoen he ovat täällä jäljellä maan päällä Jeesuksen näkyvän paluun aikana! Enemmän tästä myöhemmin.

Yhtä Raamatun kohtaa katsomme nähdäksemme sen, ketkä tulevat olemaan yllättyneitä Jeesuksen saapuessa. Luemme Ilmestyskirjan jakeet 3:1-3:

"1. "'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. 2. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. 3. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen."

Eivät ainoastaan maailman lapset tule yllätetyiksi Jeesuksen paluusta. Tässä näemme, että nukahtaneet kristityt, he, joiden usko on kuollutta, tulevat myös kokemaan Jeesuksen paluun päivän kuin ”varas yöllä”.


6.0 Suuri ahdistus (vaivanaika), viha ja vihanmaljat

Aikaa ennen Jeesuksen paluuta kuvataan joskus ” suureksi vaivanajaksi”. Sana ”vedermöda(vaivanaika)”  tulee ruotsinkielisen UT:n vuoden 1917 käännöksestä. Uudemmissa (ruotsinkielisissä) käännöksissä on ”kärsimys(lidande)” tai ”ahdistus(nöd)” vaivanajan sijaan. Monet julistajat jakavat tämän ajanjakson kahteen 3,5 vuotta kestävään osaan: vaivanajaksi ja vihaksi. Ensimmäinen osa on siten se ahdistus, josta Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Toinen osa on ne seitsemän vihanmaljaa Ilmestyskirjan luvussa 16. Sillä ymmärretään tuomion aikaa maailman ylle eivätkä kristityt siksi ole jäljellä tänä aikana; heidät on temmattu ylös Herran luo ja he pääsevät kokemasta kaikkea sitä kurjuutta, jota vaivanaika ja viha tarkoittavat. Ne, jotka uskovat ylöstempaukseen keskellä Antikristuksen ajanjaksoa (3,5 vuoden kuluttua), tarkoittavat, että kristittyjen täytyy kokea vaivanajan ensimmäiset 3,5 vuotta, mutta että meidän ei tarvitse kokea vihan ajan 3,5 vuotta. Vihan aika olisi silloin maailmaan kohtaavan tuomion aika (useat ovat siitä yhtä mieltä, että Antikristus hallitsee 7 vuotta ja että vaivanaika ja viha tapahtuvat tänä aikana). Muut sanovat suorastaan tunteenomaisesti ”ei kai Jumala halua, että Hänen lapsensa pitää tällainen kärsimys käydä läpi?” Mutta tunteet eivät saa hallita Raamatun tulkintaamme. Ilmestyskirjan luvussa 16:2 tulee esiin se, että vain ne, jotka ovat valinneet seurata Antikristusta ja ottaneet hänen merkkinsä ja rukoilevat hänen kuvaansa, ovat ne, joita vihanmaljojen piinat kohtaavat. Sanomattakin on selvää, että on olemassa Jeesukselle uskollisia ihmisiä jäljellä eivätkä nämä heitä kohtaa. Ei siis tarvita mitään ylöstempausta, että vältettäisiin seitsemän vihanmaljan tuomat kärsimykset; Jumala sen sijaan suojelee erityisellä tavalla.

Jeesus puhui opetuslapsilleen viimeisestä ajasta ennen Hänen saapumistaan suuren kärsimyksen aikana. Hän kutsui tätä ahdistusta synnytyskivuiksi, synnytystuskiksi. Luemme Matteuksen evankeliumista, luvusta 24:7–8:

"7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. 8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua."

Me ymmärrämme, että sodat, nälkä ja katastrofit ovat vain alkua ahdistukselle. Se tulee eskaloitumaan. Matteuksen evankeliumista, luku 24:19–21:

”19. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! 20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. 21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule."

”Rukoilkaa, että teidän ei tarvitse paeta.”( Ruots. Raamattu = ”tarvitse paeta”). On ilmeistä, että opetuslapset ovat jäljellä maan päällä tänä aikana. On myös ilmeistä, että vaivanaika maan päällä lisääntyy voimassa sitä kohti, mihin aika kulkee: vaivanaika eskaloituu. Kärsimys saavuttaa lopuksi sellaisen pisteen, ettei mitään vastaavaa ole ikinä esiintynyt aiemmin.

Se, mikä syntyy, on Jeesuksen paluu (1. Tessalonikalaiskirje 5:2–3). Hänen paluutaan edeltää vaivanaika, joka tarkoittaa synnytyskipuja, ja sitä edeltävät ne seitsemän vihanmaljaa, jotka eivät ole täydellinen tuomio maailmalle. Hänen saapumisensa tulee sitä vastoin merkitsemään suurempaa tuomiota. Juuri Jeesuksen saapumisen aikana tapahtuu Antikristuksen ja hänen armeijoidensa tuomio, minkä näemme edempänä tätä tekstiä. Vasta tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen tulee lopullinen tuomio, jolloin kaikki kuolleet heräävät eloon ja kaikki, jotka eivät ole luovuttaneet elämäänsä Jeesukselle, asetetaan hänen tuomiovaltansa alle. Tämä on nk. tuomionpäivä.


6.1 "Pelastettuja vihasta"
1. Tessalonikalaiskirjeessä 1:9–10 sanotaan:

"9. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa 10. ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.” Ruots. Raamattu sanoo ”har frälst ” on pelastanut. (suom. huom) (Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.").

Lähtökohtana nämä Raamatun jakeet, varhaiseen ylöstempaukseen uskovat opettavat, etteivät kristityt ole jäljellä maan päällä, kun seitsemän vihan maljaa kaadetaan maan päälle. Sillä annetaan ymmärtää, että olemme pelastettuja vihan tuomiosta. Siis asetetaan yhtäläisyysmerkit Tessalonikalaiskirjeen vihantuomioiden ja Ilmestyskirjan 16. luvun seitsemän vihanmaljan välille. Mutta suoranaisesti niin ei voi tehdä, koska kreikankielisessä alkutekstissä on kaksi eri sanaa. Vihantuomio Tessalonikalaiskirjeessä on käännetty kreikan kielen sanasta orge, joka tarkoittaa suunnilleen ankaraa vihaa. Samaa sanaa käytetään esim. Matteuksen evankeliumissa 3:7 ja Roomalaiskirjeessä 2:5. Sana orgeviittaa siis lopulliseen rangaistustuomioon, jossa ihmiset erotetaan Jumalasta ikuisiksi ajoiksi. Kun kyseessä on Ilmestyskirjan vihanmaljat luvussa 16, käytetään kreikankielistä sanaa thymos, mikä suunnilleen tarkoittaa suuttumusta. Vihanmaljoja voisi siksi kutsua suuttumuksen maljoiksi (suomentajan käännös sanasta förtörnelse), ja nämä voidaan nähdä voimakkaana loppuna eskaloituvalle vaivanajalle – rajoitettuna tuomiona tai kostona.

Jos tarkastelemme koko Tessalonikalaiskirjeen ensimmäistä lukua, niin näemme, että se on Paavalin Tessalonikan kristityille kirjoittaman kirjeen johdanto. Tämä johdanto ei käsittele viimeisiä aikoja, se käsittelee Jumalaa, hieman yleisesti ja sitä kuinka Tessalonikan kristityistä oli tullut Jeesuksen opetuslapsia. Paavali ei oletettavasti myöskään tiennyt mitään Ilmestyskirjan seitsemästä vihanmaljasta. Ilmestyskirjahan kirjoitettiin noin 40 vuotta myöhemmin. Joten kreikankielisen alkutekstin sanat mielessä pitäen meidän täytyy kysyä, mitä Paavali tarkoitti pelastumisella kirjoittaessaan ”Jeesus, joka on pelastanut meidät tulevasta vihantuomiosta”. Tarkoittiko hän, että Jeesus kuoli ristillä, jotta me pelastuisimme lopunaikojen suuresta kärsimyksestä maan päällä (thymos)? Ei, sitä hän ei tietenkään ole voinut tarkoittaa, sillä silloin hän olisi kirjoittanut niin. Mitä hän tarkoittaa, on, että Jeesus on pelastanut meidät lopullisesta tuomiosta (orge), joka kohtaa ikuisesti kadotettuja. Joten Raamatun jae 1. Tessalonikalaiskirjeessä 1:10 sanoo meille vain sen, että me odotamme Jeesuksen paluuta taivaasta, Hänen, joka on pelastanut meidät ikuisesta kadotuksesta. Tämän Raamatun kohdan repäiseminen tueksi ylöstempaukselle ennen Antikristuksen aikaa maan päällä tai ennen hänen aikansa viimeistä puoliskoa ja vihanaikaa, ei pidä paikkaansa. Sama asia on kyseessä Roomalaiskirjeessä 5:9 ja 1. Tessalonikalaiskirjeessä 5:9–10.

Ilmestyskirjan jakeessa 7:14 kerrotaan taivaaseen "suuresta ahdistuksesta" saapuneista ihmisistä ("suuri kärsimys" sanotaan ruots. käännöksessä NT81 och "suuri murhe” vuoden 1917 ruots käännöksessä).

"Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä "

Tämän monet Raamatun tulkitsijat näkevät kuvana kaikista niistä kristityistä, jotka on ylöstemmattu ennen Antikristuksen aikaa tai sen aikana tai pois suuresta vaivanajasta/seitsemästä vihanmaljasta (kreik. thymos). Mutta kreikankielinen sana tässä tarkoittamassa ”suurta ahdistusta” on thlipsis, mikä suunnilleen tarkoittaa suurta ahdinkoa, taakkaa, kärsimystä, painetta. Tätä sanaa käytetään UT:ssa useissa paikoissa, missä kyse on niistä vaikeuksista/koetuksista, joita meidän kristittyjen täytyy odottaa kohtaavamme maan päällä olomme aikana. Ehkä Raamatun jae enemmänkin käsittelee kaikkia niitä uskovia, jotka ovat kuoleman kautta menneet meidän edellämme. Juuri nämä ovat Jeesuksen läheisyydessä tässä Raamatun jakeessa.


6.2 Seitsemän vihanmaljaa (Ilmestyskirja luku 16)
Kuten aiemmin mainitsin, monet julistajat näkevät seitsemän vihanmaljaa (suuttumuksen maljat) tuomiona maan ylle Antikristuksen viimeisen 3,5 –vuotisen ajanjakson aikana. Yksi asia on varma ja se on se, etteivät nämä ole mikään lopullinen tuomio vaan pikemminkin jonkinlainen kosto (tasoitus). Ilmestyskirjassa 16:4–6 tulee ilmi, että nämä maljat ovat jossain määrin tuomio. Ihmiset ovat vuodattaneet pyhien verta ja nyt he, tasoituksena/korvauksena, saavat verta juodakseen, koska kaikki vesi muuttuu vereksi toisen ja kolmannen vihanmaljan kautta.

Ilmestyskirjan luvussa 16 tulee selkeästi esiin se, että vihanmaljat tyhjennetään maan päälle Antikristuksen aikana. Siinä kerrotaan mm., että tämä kohtaa pedon merkin ottaneita (Ilm. 13:17–18) . Siinä (luvussa 16) sanotaan myös, että viides malja pimentää pedon valtakunnan.

Itse olen sitä mieltä, että Ilmestyskirjan luvut 5–11 muodostavat ensimmäisen kuvauksen viimeisistä ajoista suurin linjoin. Sitten kuvaus näyttää alkavan uudelleen luvussa 12, ja sieltä ja siitä eteenpäin saamme yksityiskohtaisemman kuvauksen eri tapahtumista viimeisinä aikoina. Tämä tapa jakaa kertomus kahteen osaan, ensin yleisempään ja sitten yksityiskohtaisempaan, oli tavallista tuon ajan juutalaisten keskuudessa. Monella tavalla seitsemän pasuunaa luvuissa 8–11 muistuttavat seitsemää vihanmaljaa luvussa 16, mutta niissä on myös niin suuria eroja, ettemme voi laittaa suoria yhtäläisyysmerkkejä.


7. Kristittyjen tempaus Jeesuksen luokse

Nyt tulemme kohtaan, joka varmasti kiinnostaa sinua aivan erityisen paljon, eikä sitä tarvitse ihmetellä. Raamattu puhuu aivan kirkkaasti siitä, että kristityt temmataan ylös pilviin, Jeesusta kohtaamaan. Tästä puhutaan esim. 1. Tessalonikalaiskirjeessä 4:7. Mutta suuri kysymys on, tarvitsevatko Jeesuksen todelliset opetuslapset kokea lopun aikana suuren ahdistuksen (vaivanajan) ja Antikristuksen vai ei. Vaihtoehtoisesti kuinka paljon/kuinka kauan heidän tarvitsee kokea tätä. 

Opin varhaisesta ylöstempauksesta (ennen Antikristusta ja ”suurta vaivanaikaa”) katsotaan olevan suhteellisen uusi keksintö. Yksi henkilö, joka vei tätä oppia eteenpäin 1800-luvulla, oli johtaja valikoidulle joukolle tarkoitetussa Plymouth-veljestössä. Hänen nimensä oli John Nelson Darby, ja siksi tällä opilla on nimi ”darbyismi”. Plymouth-veljestöä leimasi voimakkaasti ”korvausteologia”, jossa fokus siirrettiin juutalaisista kristittyihin ja silloin etenkin Plymouth-veljestöön. Tässä yhteydessä oli luonnollista, että Jeesuksen paluu ensisijaisesti käsitteli seurakunnan pelastamista Antikristukselta ja vaivanajalta sen sijaan että pelastettaisiin juutalaiset Antikristuksen tuhoamissuunnitelmilta..

Mikä sitten on oikeaa ja väärää ylöstempauksesta? Tässä täytyy Raamatun olla meidän ainoa tiedonlähteemme. Ilmestyksillä ja näyillä Raamatun ulkopuolella ei ole mitään arvoa. Tim LaHayen kirjasarja Left behind/ Jäljelle jääneet(suom. nimi ei ole kääntäjällä tiedossa!) ei voi olla perustana tulkinnallemme. Ei myöskään se, että suuret julistajat sanovat niin ja näin, se on liian epävarmaa tämän päivän kristikunnassa. Raamatun täytyy olla ainoa lähde, josta haemme perusinformaation. Sitten tämä tieto tulkitaan yhteydessään ja toisten Raamatun jakeiden avulla. ”Kirjoitusten täytyy tulkita kirjoituksia.”.

7.1 Väärän opetuksen ja uskon riski
Sillä, mikä on totta ja mikä väärää kaikessa opetuksessa ylöstempauksesta, on valtavan suuri merkitys, koska sillä on viimeisten aikojen kristittyjen valvomisen kannalta merkitystä. Jos Jeesuksen todelliset opetuslapset temmataan ennen Antikristuksen aikaa, niin eihän silloin tarvita mitään valvomista, mitä tulee hänen petolliseen esiintuloonsa, ei myöskään mitään valmistautumista suureen ”vaivanaikaan”. Mutta, jos on totta, että he ovat jäljellä maan päällä näiden tapahtumien aikana, silloin on kaikki opetus varhaisesta ylöstempauksesta vakavaa harhaoppia. Silloin nämä harhaopit voivat johtaa juuri siihen valvomattomuuteen, josta Jeesus on varoittanut. Jos uskoo, että ei tarvitse kokea Antikristusta, niin silloin ei ehkä uskokaan, että Antikristus on saapunut, kun hän sitten tulee. Ehkä suorastaan uskotaan, että hän on se profeetta tai messias, joka hän uskottelee olevansa. Ellei uskota, että tarvitsee elää maan päällä suurena vaivanaikana, niin helposti solahtaa mukavaan uskoon ilman valmiutta ja halua käydä sisälle siihen kärsimykseen, jota tämä ahdistus merkitsee.


7.2 Tulee olemaan merkkejä, jotka viittaavat Jeesuksen paluuseen

Kuten edellä olemme nähneet kohdassa ”Milloin Jeesus tulee?”, niin voi aavistaa, milloin Jeesus seisoo oven takana. Emme voi laskea päivää, hetkeä emmekä tuntia, mutta Raamattu ei siis sulje pois sitä, että me voisimme tietää/aavistaa vuoden kuukauden ja ehkä jopa viikon Jeesuksen paluulle ja siten meidän ylöstempauksellemme Hänen luokseen. Paavalihan kirjoitti ” mutta te veljet, ette elä pimeydessä, ja päivä ei voi yllättää teitä kuin varas”. Ja Jeesus sanoi:” Kun te näette tämän kaiken, te tiedätte samalla tavalla, että Hän on lähellä ja seisoo oven takana.”. Jos pystyy päättelemään sellaisella tavalla, täytyy hengellisesti valveilla oleville, tuohon aikaan, löytyä merkkejä, jotka puhuvat hetken olevan lähellä. Se kertoo meille silloin, että se hetki ei ole lähellä juuri nyt, sillä ei ole mitään merkkejä, jotka paljastaisivat Jeesuksen seisovan oven takana (jos me nyt kuulumme hengellisesti valveilla oleviin!). Raamattu paljastaa joukon tapahtumia, jotka ovat suuria selviä merkkejä absoluuttisista viimeisistä ajoista. Juuri nyt on vaikeaa tulkita, missä kohden me tarkkaan olemme profeetallisella aikajanalla, mutta kun Antikristus on paikan päällä, se tulee olemaan merkittävästi helpompaa (katso kohtaa 3).


7.3 "Jeesus tulee hakemaan morsiusjoukon kotiin "
Vuosien ajan olemme kuulleet lauluja ja opetusta siitä, että ”Jeesus tulee noutamaan morsiusjoukon kotiin”. Silloin on tarkoitettu Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Mutta missä kohden Raamattua näet, että heitä kutsutaan morsiameksi? Et missään, mitä minä voin nähdä. Olen etsinyt ja etsinyt löytämättä sitä. Kun syventyy enemmän tämän asian ympärille, näkee, että morsian on Israel, Jerusalem, Jumalan valittu kansa, juutalaiset. Nämä kolme on niin läheisesti toisiinsa liitetty, ettemme voi niitä erottaa. Jeesuksen opetuslapsia kutsutaan sen sijaan "sulhasen ystäviksi" (Matt. 9:15) ja "häävieraiksi" (Luuk. 5:34). Jos haluat syventyä tähän aiheeseen, voit kuunnella/lukea minun kolmannen ohjelmani sarjasta Israel ja juutalaiset (katso linkkiä http://bibelfokus.se/israel_judarna) (Linkkiä ei ole suomennettu.) Jos nyt siis Israel on morsian, meidän täytyy korvata ”korvausteologiamme”, jotta ymmärtäisimme näitten häitten ajankohdan paremmin. On melko ilmeistä, milloin häät ovat, ja ennen kaikkea, milloin ne eivät ole. Ne eivät tule tapahtumaan ennen Jeesuksen tuloa taivaan pilvissä pelastamaan Israel Antikristuksen armeijoilta (Sakarja 14:4 mukaan). On kohtuullista uskoa, että juuri tämän tapahtuman jälkeen vietetään häät. Siitä tulee todellinen ilojuhla!

Israel on aina ollut Jumalan morsian, eikä Jumala ole uskoton kenenkään muun kansan kanssa. Ei Hän ole hylännyt morsiantaan. Israel on tietyksi ajaksi hylännyt Hänet, ja silloin Jumala on kääntänyt sille selkänsä tietyksi ajaksi, mutta jälleen liittyminen on ennalta kerrottu (katso esim. Jesaja 62:3–4). Jeesuksen opetuslapset eivät siksi ole morsian. He ovat sen sijaan sulhasen ystäviä, vieraita häissä, tai sitten me voimme nähdä itsemme morsiusneitoina (Matt. 25). Mahdollisesti Jeesuksen todelliset opetuslapset voivat nähdä itsensä osana morsianta, koska heidät uskonsa kautta oksastetaan aitoon puuhun Israeliin (Roomalaiskirje 11:16–18). Heidät on oksastettu morsiameen, voisimme sanoa. Minä itse lasken itseni oksastetuksi Israeliin. Näetkö sinä itsesi oksastetuksi sillä tavalla?


7.4 "Silloin teidät luovutetaan"
Luimme aikaisemmin ”suuresta vaivanajasta”. Jos jatkamme Matteuksen evankeliumista luvusta 24 ja luemme jakeet 8–10, niin näemme, että silloin meneillään olevan vaivanajan/synnytystuskien aikana Jeesuksen opetuslapsia kohtaava vaino. Se merkitsee silloin, ettei näitä opetuslapsia ole temmattu ylös tuona aikana.

"8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. 9. Silloin teidät annetaan vaivaan(ruots. käännös ” silloin teidät annetaan pahoinpideltäviksi = till att misshandlas"), ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 10. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.


7.5 "Niiden päivien hädän/ahdistuksen jälkeen"
Jatketaan hieman Matteuksen evankeliumin luvusta 24, sillä siinä näemme selvästi, mihin aikaan uskovat temmataan ylös Jeesuksen luokse. Olemme aikaisemmin käsitelleet ”suurta vaivanaikaa” ja ”vihaa” lopun aikana. Jakeessa 21 näemme tämän vaivanajan ehdottoman huipennuksen, koska siinä kerrotaan pahimmasta mahdollisesta, koskaan olleesta tai koskaan tulevasta kärsimyksestä maan päälle. Ei siis tule olemaan mitään pahempaa vaivanaikaa jakeen 21 jälkeen. Sinä aikana tulee olemaan selvästi erityisen houkuttelevaa uskoa, että Jeesus on jo ilmestynyt. Ja juuri siksi Hän varoittaa opetuslapsiaan jakeissa 23–24 tästä sanomalla:

”23. Jos silloin joku sanoo teille: ”Katso, täällä on Kristus”, tahi: ”Tuolla”, niin älkää uskoko. 24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.”

Kiinnititkö huomioita näihin sanoihin: ”jos joku silloin sanoo teille”? Keskellä viimeisten aikojen pahinta vaivanaikaa tulee monia yrityksiä pettää Jeesuksen tosi opetuslapsia, heitä, joita tässä tekstissä kutsutaan valituiksi. Tottakai tämä Raamatun kohta näyttää meille, että uskovat ovat jäljellä maan päällä tuona aikana? Ehkäpä sinä nyt kuitenkin ajattelet, että uskovien ylöstempaus on tapahtunut ennen tätä kärsimystä, mutta silloin meidän pitää jatkaa luvun 24 lukemista, sillä siellä on vielä selvempää, että ylöstempaus tapahtuu pahimman vaivanajan jälkeen. Luemme jakeet 29–31 Matteuksen evankeliumin luvusta 24:

”29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.”

Jakeessa 21 Jeesus siis kuvaa viimeisten aikojen kaikkein pahinta vaivanaikaa ja sitä, että silloin on olemassa riski siihen, että Jeesuksen todelliset opetuslapset uskovat Hänen jo ilmestyneen, vaikkakin jollain muulla tavalla kuin mitä Hän sanoo tässä jakeissa 29–31. Ja Hän sitten sanoo tässä, että heti niiden päivien ahdistuksen jälkeen Hän tulee takaisin täysin näkyvästi koko maailmalle. Ja tarkalleen silloin, kun kuuluu kova pasuunan ääni, temmataan uskovat, Jeesuksen todelliset opetuslapset ylös! Tässä minun mielestäni järjestys on erittäin selvä. Ja jos uskomme tämän Raamatun kohdan sillä tavalla, voimme ”tämän nähdessämme” tietää, että Jeesuksen saapuminen on oven takana, kuten aiemmin näimme. Minä sanon me, mutta tässä on kyse tietenkin niistä uskovista, jotka ovat elossa tuona aikana. Mutta ehkäpä tuo aika on lähempänä kuin, mitä monet meistä uskovatkaan.


7.6 "Kun näette kaiken tämän"
Luemme Matteuksen evankeliumista 24:32–33:

"32. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. 33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä (Ruots. Raamatussa sana ”tietäkää” = ”te tiedätte” ja ”se” = ”Hän”)."

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Jeesus puhuu paluustaan täysin näkyvänä koko maailmalle Ja niin Hän sanoo tässä yhteydessä, että kun me näemme kaiken sen, minkä Hän on puhunut tapahtuvaksi, niin silloin me tiedämme, että Hänen täysin näkyvä saapumisensa on hyvin lähellä. Me tulemme siis näkemään kaiken sen, mistä Hän on puhunut luvussa 24, jos elämme tuona aikana. Emme tule näkemään vain osaa siitä. Me näemme kaiken! Se, että me näemme kaiken tämän, merkitsee silloin myös, että kristityt ovat jäljellä maan päällä koko ajan aina Hänen täysin näkyvään paluunsa asti, vai kuinka? Se on kirkkaan loogista. Hän ei tarkoita, että kristityt näkevät kaiken tämän lehteriltä jossain ylhäällä taivaassa, jonne heidät on temmattu. He ovat täällä, läsnä, kun kaikki tämä tapahtuu. Jos elämme tuona aikana, niin olemme juuri täällä (maan päällä) ennen Jeesuksen näkyvää paluuta.


7.7 Tuleeko Jeesus löytämään mitään uskoa maan päältä palatessaan?

Kuten näemme yllä olevasta Raamatun kohdasta, monet tulevat luopumaan todellisesta uskosta viimeisinä aikoina. Laittomuus lisääntyy ja tämä johtaa siihen, että useimpien rakkaus kylmenee. Tämän me näemme Matteuksen evankeliumista 24:12–13:

"12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” (käännetty ruots. Raamatusta NT 81)

Toisin sanoen ei näytä siltä, että maan päällä on voittoisa seurakunta (kirkko) juuri ennen Jeesuksen paluuta. Ne eivätole herätysaikoja! Luultavasti on ainoastaan pieni joukko tosiuskovia Jeesuksen opetuslapsia jäljellä maan päällä tuolloin. Tämän Jeesus antaa ymmärtää Luukkaan evankeliumissa 18:8:

”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" ( ruots. Raamattu 1917)

Miksi tilanne on tämä ennen Jeesuksen paluuta? Johtuuko se siitä, että Jeesuksen opetuslapset on temmattu Hänen luokseen ja ettei maan päälle jäänyt jäljelle yhtään opetuslasta? Ei, niin ei Raamattu sano. Raamattu näyttää meille sen, että tämä johtuu siitä, että suuri luopumus terveestä uskosta tapahtuu lopun aikana. Ja juuri tämä luopumus mahdollistaa Antikristuksen esiintulon, minkä näemme myöhemmin tässä tekstissä.


7.8 Ensin tapahtuu luopumus ja Antikristus nousee esiin

Raamatussa on yksi kohta, joka käsittelee kristittyjen ylöstempauksen ajankohtaa, joka on niin selkeä, ettei meillä pitäisi olla tässä enää selvitettävää. Tämä näyttää olevan Raamatun kohta, jonka monet kristityt joko ovat unohtaneet, eivät tunne tai tietoisesti ohittavat sen. Se on 2.Tessalonikalaiskirje 2:1–8: 

"1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. 3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? 6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, 8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. "

Teksti puhuu samassa kappaleessa Jeesuksen näkyvästä saapumisesta ja ylöstempauksesta. Siis nämä kaksi asiaa kuuluvat yhteen. Tekstissä ilmaistaan erittäin selvästi, että ensin tapahtuu suuri luopumus (kristittyjen keskuudessa) ja sitten Antikristus nousee esiin. Sitten sanotaan, että Jeesus tuhoaa Antikristuksen saapuessaan (tuhoaa loistollaansaapuessaan, ruots. Raamattu NT 81). Jeesuksen todelliset opetuslapset saavat siis kohdata Jeesuksen Hänen ”tullessaan” ylöstempauksessa Hänen luokseen. Juuri silloin Jeesus tuhoaa Antikristuksen, ja tämä on sama tapahtuma, josta olemme lukeneet kohdasta Sakarja 14:4, kun Jeesus saapuu Israelin Messiaana ja vapauttaa heidät Antikristuksen armeijoilta. Enemmän tästä hieman myöhemmin tässä tekstissä.

Monilla kristityillä on tapana sanoa, että ”Jeesus tulee pian” tai että ”näemme taas pian, jos elämme ja Herra viipyy”. Sellaiset tervehdykset perustuvat uskoon Jeesuksen tulemisesta millä hetkellä hyvänsä. Tarkalleen juuri sellaiseen uskoon Paavalin oli pakko tarttua Tessalonikan uskovaisten keskuudessa. Hänen oli pakko korjata heidän uskoaan ja sanoa: ”älkää menettäkö mielenne malttia, Jeesus ei tule milloin tahansa. Ensin täytyy suuren luopumuksen tapahtua ja Antikristuksen tulla esiin.” Anna nyt Paavalin korjata omaa uskoasi, jos olet uskonut kuten Tessalonikan kristityt.


7.9 Ketkä eivät rukoile petoa ja ota vastaan hänen merkkiään?
Lue Ilmestyskirjasta 13:1–18. Minun mielestäni on melko selvää siinä tekstissä, että kristityt ovat edelleen maan päällä tänä aikana. Kaikki tulevat rukoilemaan petoa, paitsi Jeesuksen todelliset opetuslapset. Kaikki ottavat pedon merkin, paitsi Jeesuksen todelliset opetuslapset. Monet päätyvät vankilaan ja heidät tapetaan, nämä viittaavat uskoviin. Ei ylöstempaus tule estämään uskovia rukoilemasta petoa vaan heidän uskollisuutensa Jeesusta kohtaan ja heidän valmiutensa marttyyriyteen. Ilmestyskirjassa 20:4 kuvataan sitä, kuinka nämä marttyyrit tulevat uudelleen eläviksi, he, jotka eivät olleet rukoilleet petoa eivätkä ottaneet hänen merkkiään. Keitä nämä ovat, elleivät Jeesuksen todellisia opetuslapsia, jotka elivät maan päällä Antikristuksen hallinnan aikana? 

Viimeisinä aikoina tulee tapahtumaan suuri luopumus kristillisessä seurakunnassa, mikä mahdollistaa Antikristuksen esiintulon (2. Tessalonikalaiskirje 2). Tämä aivan selvästi tarkoittaa sitä, että niiden joukossa, jotka rukoilevat Antikristusta, tulee olemaan suuri joukko kirkkokansaa. Mutta meidän täytyy pitää selvänä sitä asiaa, että luultavasti ei kukaan ymmärrä palvovansa juuri Antikristusta, he uskovat hänen olevan Messiaan. Enemmän tästä kohdassa 8.


7.10 "Viimeisen pasuunan äänen kuuluessa"
Matteuksen evankeliumin kohdassa 24:29–31 näemme, että Jeesuksen täysin näkyvä paluu tapahtuu nk. ”suuren vaivanajan” jälkeen ja että paluuta ilmoittaa voimakas pasuunan ääni ja että samassa tilanteessa enkelit kokoavat Jeesuksen opetuslapset. 

"29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin."

Yllä kuvattu tapahtuma on Jeesuksen täysin näkyvä ja ainutlaatuinen paluu maan päälle, siitä ei ole epäilystä. Voimakas pasuunan ääni on kuvaavaa tälle tapahtumalle. Ei tule tapahtumaan useita esiintuloja tällä tavalla. Raamattu ei myöskään kuvaa mitään näkymätöntä Jeesuksen paluuta (Katso edellä ollutta kohtaa ”Kuin varas yöllä”), jossa Hän hakee kotiin opetuslapsensa. Jos vertaamme Raamatun tekstiä yllä tekstiin 1. Korinttolaiskirjeessä 15:51–52, ymmärrämme ylöstempauksen tapahtuvan tämän Jeesuksen täysin näkyvän paluun yhteydessä:

"51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa; sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme."

Ymmärrämme tämän tekstin käsittelevän ylöstempausta, kun luemme 1. Tessalonikalaiskirjeestä 4:16–17:

"16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa."

Ylöstempaus tapahtuu siis ”viimeisen pasuunan kuuluessa”. Tämän pasuunan äänen kuulemisen jälkeen ei voi enää tulla mitään profeetallista pasuunan kajahdusta, sillä silloinhan Jumala ei olisi ikinä valinnut kutsua Raamatussa tätä pasuunaa ”viimeiseksi”. Kuten näimme Matteus 24:29–31, Jeesus tulee täysin näkyvänä pasuunan äänen kuuluessa, ja uskovat voidaan tuskin temmata Jeesusta vastaan Hänen maan päälle paluunsa jälkeen. Näistä Raamatun kohdista käsin voimme varmasti sanoa, että Jeesuksen täysin näkyvä paluu ja ylöstempaus tapahtuvat saman pasuunan kajahduksen kuuluessa ja siis samassa tapahtumassa. Sen, että tämä tapahtuma on myös se, kun Jeesus perustaa kuningaskunnan maan päälle (Tuhatvuotinen valtakunta), näemme Ilmestyskirjan kohdasta 11:15; tämä sen takia, ettei mitään muuta pasuunaa voi kuulua viimeisen pasuunan jälkeen:

"15. Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. "

Tämä on sama tapahtuma, jota kuvataan luvussa Sakarja 14, jossa sanotaan, että ”Herra tulee olemaan kaiken maan kuningas”.


7.11 Ensimmäinen ylösnousemus
Ilmestyskirjan luvussa 20 tulemme tapahtumiin juuri ennen tuhatvuotista valtakuntaa. Antikristus ja hänen profeettansa on juuri heitetty tuliseen järveen ja saatana on sidottu kahleisiin. Luemme Ilmestyskirjasta 20:4–5: 

"4. ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 5. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.

Jeesuksessa kuolleet opetuslapset virkoavat siis eloon tänä ajankohtana, joka on juuri silloin, kun Jeesus on tullut takaisin. Ei ole tapahtunut mitään ylösnousemusta ennen tätä ensimmäistä ylösnousemusta. Mitä Paavali sitten sanoo samasta asiasta? Luemme 1. Tessalonikalaiskirjeestä 4:16–17:

"16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin...”

Ylöstempaus tapahtuu siis ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä ja silloin, kun Jeesus on tullut täysin näkyvästi takaisin ja tehnyt lopun Antikristuksesta. Näitä Raamatun kohtia ei voi siis lukea millään muulla tavalla.

Jeesuksen esiintulo pitää olla meidän toiveemme ja kaipauksemme, ei mikään yhtäkkinen ylöstempaus. Me saamme kirkkauden, ”kirkkauden ruumiimme”, kun Hän tulee esiin. Tämän näemme Kolossalaiskirjeestä 3:4. Myös tämä kohta puhuu sitä tulkintaa vastaan, että ylöstempaus olisi salainen ja se tapahtuisi ennen Jeesuksen näkyvää tulemista.

"4. kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa."

Ruumiimme muuttumisesta voimme lukea 1. Korinttolaiskirjeestä 15:50–53:

"50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa; sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen."


7.12 Herran päivä

Huomaa, että Sakarja 14 alkaa sanoilla ”Katso, Herran päivä on tuleva”. Tuona päivänä Jeesus tulee täysin näkyvänä takaisin Öljymäelle ja vapauttaa juutalaiset Antikristuksen armeijoista, jotka pahojen henkien voimasta on koottu taisteltuun ”Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä”, kuten sanotaan Ilmestyskirjassa 16:14. Antikristus on tuolloin hallinnut seitsemän vuotta maan päällä, ja hän on tuohon aikaan koonnut joukkonsa suureen taisteluun Harmageddonille. Herra tulee silloin taistelemaan, kuten Hän teki ”taistelun päivänä”(Sak. 14:3). Se tarkoittaa, että Hän kääntää vihollissotilaat toisiaan vastaan. Juuri näin tapahtui silloin, kun Gideon 300 miehen kanssa kävi valtavan suurta vihollisjoukkoa vastaan(Tuom. 7).

Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvut 4 ja 5 käsittelevät sitä, kun meidät kristityt tullaan tempaamaan Jeesuksen luo. Luvussa 5, jakeessa 2 tätä päivää kutsutaan myös Herran päiväksi. Taistelu ja ylöstempaus ovat siis kaksi osaa suuremmassa tapahtumassa yhtenä ja samana päivänä – Herran päivänä! Ylöstemmatut kristityt sekä kaikki enkelit ovat se kirkkaus, joka ympäröi Jeesusta Hänen palatessaan Öljymäelle. Mutta kuten edempänä tekstiä tulemme näkemään, on tämä Herran päivä kokonainen vuosi.


7.13 "Kahdeksas päivä/Kahdeksas vuosi"
Raamatussa on useita tekstejä, jotka käsittelevät jotain erityistä, joka tapahtuu ”kahdeksantena päivänä”. Minä luulen, että nämä tekstit voisivat olla profeetallisia kuvia siitä ”Herran päivästä”, jolloin Jeesus tulee takaisin. Lukiessamme näitä tekstejä tiedämme, että yksi päivä teksteissä voi vastata yhtä vuotta, kun näitä tekstejä luetaan profeetallisina teksteinä (katso myös lukua kolme tässä asiakirjassa).

Nooa ja arkki
Luimme tämän asiakirjan kolmannessa luvussa 1. Mooseksen kirjasta, luvusta 7:1–4 VT:ssä, jossa kuvataan, kuinka Jumala seitsemän päivää ennen vedenpaisumusta sanoi Nooalle, että tämä menisi arkkiin. Jakeessa 10 sitten kerrotaan:

"Ja niiden seitsemän päivän kuluttua tuli vedenpaisumus maan päälle."

Siis kahdeksannen päivän alussa tuli tulva rangaistustuomiona maailman ylle ja Nooan arkki nostettiin ylöspäinvedestä, joka nousi. Sillä tavalla kaikki arkissa olevat pelastuivat rangaistustuomiolta. Tämän voimme erittäin hyvin nähdä profeetallisena kuvana Jeesuksen paluusta, mikä tapahtuu Antikristuksen seitsenvuotisen hallinta-ajan jälkeen maan päällä. Jeesus tulee silloin kahdeksannen vuoden alussa ja Hänen todelliset opetuslapsensa nostetaan silloin ylös Hänen luokseen korkeuksiin pois siitä, mitä maan päällä tapahtuu. Ne seitsemän päivää, jolloin Nooa istui arkissa ja odotti veden purkautumista pois, voidaan nähdä kuvana niistä seitsemästä vuodesta, jolloin Jeesuksen todellisten opetuslasten täytyy elää etabloituneen yhteiskunnan ulkopuolella Antikristuksen seitsenvuotisen hallitusajan. Tämän kuvan näemme myös juutalaisten lehtimajajuhlan vietossa, jota pian tarkastelemme.

Raamatun kohdista 1. Moos. 7:11 ja 8:14 me ymmärrämme, että vedenpaisumus kesti tasan yhden vuoden. Vasta silloin Nooa kiipesi ulos arkista. Ehkäpä tämä vuosi voidaan nähdä profeetallisena kuvana kahdeksannesta vuodesta, siitä ”Herran päivästä”, joka tulee Antikristuksen seitsemän vuoden jälkeen. Ehkä Jumalan viha kohtaa maailmaa kokonaisen vuoden ajan ennen kuin Tuhatvuotinen valtakunta nousee esiin? Tietämys tästä ei todellakaan ole ratkaisevaa pelastuksellemme tai hengelliselle valvomisellemme, mutta se on mielenkiintoista. Nooa istui sitä paitsi 40 päivää arkissa ennen kuin se alkoi kohota ylöspäin vedestä, pois Jumalan rangaistuksesta( 1. Moos. 7:17) Ehkä tuona aikana elävät, Jeesukselle uskolliset opetuslapset, kahdeksannen vuoden alussa tulevat näkemään hiukan Jumalan vihaa maailman ylle, ennen kuin heidät temmataan Jeesuksen luo? Ehkä juuri tuo aika tekee sen erotuksen 1290 ja 1335 päivän välille, josta puhutaan Daniel 12:11–12? Ehkä juuri tuohon aikaan viitataan kohdassa Jesaja 26:20 - 21?

"20. Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. 21. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä."

Voiko se olla tämä aika, johon psalmi 91 VT:ssä viittaa? Siinä lukee, että ne, jotka istuvat Jumalan suojeluksessa, tulevat näkemään Jumalan vihan. Luetaan psalmista 91:5–10:

"5. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, 6. et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. 7. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. 8. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. - 9. Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani". Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. 10. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi."

Tämä muistuttaa myös pääsiäistä, jolloin kuolema kulki Jumalan kansan ohi (pääsiäinen tarkoittaa mennä ohi).

Lehtimajanjuhla
Aivan kuin Nooan seitsemän päivää arkissa voidaan nähdä kuvana Jeesuksen opetuslasten elämästä yhteiskunnan ulkopuolella Antikristuksen seitsenvuotisen hallitusajan aikana, niin voimme nähdä myös juutalaisten lehtimajajuhlan sellaisena kuvana. Seitsemän päivää heidän piti asua tavallisen asumuksen ulkopuolella villeistä tai istutetuista oliivinlehdistä rakennetuissa majoissa (vastaa kristittyjä ja juutalaisia?). Kahdeksantena päivänä oli syytä juhlaan (viitaako Jeesuksen paluuseen?). Luemme Nehemian kirjasta VT:ssä 8:13–18:

"13. Seuraavana päivänä kokoontuivat kaiken kansan perhekunta-päämiehet, papit ja leeviläiset Esran, kirjanoppineen, tykö painamaan lain sanoja mieleensä. 14. Niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa juhlan aikana seitsemännessä kuussa, 15. ja että kaikissa heidän kaupungeissaan ja Jerusalemissa oli julistettava ja kuulutettava näin: "Menkää vuorille ja tuokaa öljypuun lehviä tai metsäöljypuun lehviä sekä myrtin, palmupuun ja muiden tuuheiden puiden lehviä, ja tehkää lehtimajoja, niin kuin on säädetty". 16. Ja kansa meni ja toi niitä ja teki itselleen lehtimajoja kukin katollensa ja pihoihinsa ja Jumalan temppelin esipihoihin sekä Vesiportin aukealle ja Efraimin portin aukealle. 17. Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajoissa. Sillä aina Joosuan, Nuunin pojan, ajoista siihen päivään saakka eivät israelilaiset olleet niin tehneet. Ja vallitsi hyvin suuri ilo. 18. Ja Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä, ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka. Ja he viettivät juhlaa seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla."

Happamattoman leivän juhla
Myös happamattoman leivän juhla antaa meille tämän profeetallisen kuvan. Seitsemänä päivänä piti kansan syödä happamatonta leipää (2. Moos.12:15–20). Seitsemän vuoden ajan Jeesuksen todelliset opetuslapset pakotetaan elämään antikristillisen yhteiskunnan ulkopuolella, kokonaan olemaan sekoittumatta mihinkään maalliseen, lihalliseen ja syntiseen (vastaa hapatettua leipää tai hiivaa).

Ympärileikkaus

Juutalaisten tavassa ympärileikata jokainen poikalapsi kahdeksantena päivänä meillä on myös mielenkiintoinen esikuva siihen Herran päivään, kun Jeesus tulee takaisin ja ”ympärileikkaa” kansansa. Luemme ympärileikkauksesta 1. Mooseksen kirjasta luvusta 17:11–12:

"11. Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. 12. Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi."

Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä, luvussa 15:50–53 ( katso kappaletta edempänä) näemme, että Jeesuksen todelliset opetuslapset tulevat muuttumaan samana hetkenä, kun he saavat tavata Herransa. Tämä muuttuminen merkitsee sitä, että jäljellä oleva syntisestä luonnosta, liha ”leikataan pois”. Ympärileikkaus voidaan siis nähdä esikuvana tähän muutokseen. Ympärileikkauksen piti tapahtua kahdeksantena päivänä, mikä silloin vastaa kahdeksannen vuoden alkua sen jälkeen, kun Antikristus on hallinnut seitsemän vuotta.

Kuten näet, Raamatussa on paljon sellaista, joka puhuu sen puolesta, että vasta Antikristuksen seitsenvuotisen hallinta-ajan jälkeen Jeesuksen todelliset opetuslapset temmataan ylös Jeesuksen luokse.


7.14 "Herraa vastaan, Jeesuksen kirkkaudessa, Jeesuksen voitonsaalis "
Luemme taas 1. Tessalonikalaiskirjeestä, luvusta 4: 16–17, mutta nyt vuoden 1917 ruotsinkielisestä käännöksestä. Ruotsinkielinen Raamatun käännös on jätetty näkyviin:

"Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren." 

Suom. Vuoden 1938 – käännös: "16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessasitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa."

Tässä tekstissä näemme, että me tulemme ”Herraa vastaan” Minun käsitykseni mukaan tämä on hyvä käännös kreikankielisestä alkutekstistä. Me tulemme kohtaamaan jonkun, joka saapuu, me tulemme ”tapaamaan” Hänet. Tämä on tarkalleen se kuva, jonka kokonaisuus Raamatussa antaa meille Jeesuksen saapumisesta. Hän tulee tietyssä tehtävässä, nimittäin vapauttamaan Israelin ja perustamaan jälleen kuningaskunnan. Juuri tässä tapahtumassa meidät temmataan ylös taivaalle, ”Herraa vastaan” ja yhdessä Hänen kanssaan saapumaan Israeliin. Nämä kaikki, ehkäpä miljoonat ylös temmatut Jeesuksen opetuslapset voidaan varmasti tulkita sinä ”voimana ja kirkkautena”, joka ympäröi Jeesusta, kun Hän saapuu Öljymäelle. Kuvittelepa, mikä fantastinen näkymä! Miten mahtava tapahtuma! Miten ihanaa Israelille ja juutalaiselle kansalle, kun heidän Vapahtajansa ja Kuninkaansa tulee! Mutta mikä shokki maailman armeijoille, jotka ovat silloin kokoontuneet Israelin ympärille!

Ajatus siitä, että uskovat ja ylöstemmatut ihmiset tulevat Israeliin yhdessä Jeesuksen kanssa, vahvistetaan alla olevissa Raamatun kohdissa profeetta Jesajan kirjasta VT:ssä. Minä luulen, että se pitää lukea näin, että he, joita kutsutaan ”voitonsaaliiksi, pyhäksi kansaksi, Herran lunastamiksi” ja joita myös puhutellaan ”heiksi”, ovat kaikki uskon kautta pelastuneita. He, joita kutsutaan ”tytär Siioniksi, halutuksi, kaupungiksi, joka ei ole hylätty” ja joita puhutellaan sanalla ”sinä”, se on Israel ja juutalainen kansa. Uskovat saapuvat Israeliin yhdessä Jeesuksen kanssa ja kulkevat Jeesuksen, Israelin Kuninkaan ja Pelastajan edellä:

Jes. 62:11–12: "11. Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. 12. Ja heitä kutsutaan "pyhäksi kansaksi", "HERRAN lunastetuiksi"; ja sinua kutsutaan "halutuksi", "kaupungiksi, joka ei ole hyljätty.”

Kolossalaiskirje 3:4 mainitsee myös jotain tästä tapahtumasta:

"4. kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa."

Jumala sanoo myös Israelille ja juutalaisille:

Jes. 62:4: "Ei sinua enää sanota "hyljätyksi", eikä sinun maatasi enää sanota "autioksi"; vaan sinua kutsutaan "minun rakkaakseni" ja sinun maatasi "aviovaimoksi", sillä Herra rakastaa sinua, ja sinun maasi otetaan avioksi."

Monet, monet ovat tulkinneet väärin, mikä on Jeesuksen morsian. Tästä näkyy selkeästi, että morsian on Israel, Jumalan kansa, juutalaiset, koska koko luku 62 käsittelee juuri Israelin pelastusta. Ne uskovat, jotka ovat tulleet Israeliin yhdessä sulhasen kanssa, ovat morsiusneitoja.


7.15 Lohdutuksen ja ilon lähde ahdistuksessa

Varhaisen ylöstempauksen oppia puolustavat sanovat joskus, ettei meidän tule ryhtyä odottamaan Antikristusta, meidän pitää ainoastaan odottaa Jeesusta ja ylös tempaustamme Hänen luokseen. Mutta Jeesus sanoo osittain, että meidän tulee olla palavia uskossamme Hänen paluunsa edellä ja osittain, että olisimme varuillamme ja varautuisimme väärien profeettojen tuloon. Jos meitä nyt ei temmata ylös ennen Antikristuksen aikaa, niin tulee olemaan vielä suurempi syy kaivata Jeesuksen paluuta. Kaikessa ahdistuksessa ja vainossa tulee olemaan ennen näkemättömän suuri kaipaus sitä päivää kohtaan. Valveilla olevilla tulee olemaan melko selvää suunnilleen, milloin tämä tapahtuu. Tästä tulee ennen kuulumattoman suuri lohtu ja ilonlähde niinä vaikeina aikoina, jotka ovat odotettavissa Antikristuksen hallinnan aikana. Valmistautuminen tulee olemaan huipputärkeää. Sitä paitsi ”kulta” on puhdistettu kuonasta niinä koetuksen aikoina, joita opetuslapset maan päällä ovat saaneet kokea.


8. Miksi kansat vaikeroivat Jeesuksen saapuessa?

Matteuksen evankeliumin luvusta 24 luimme, että ”kaikki maan asukkaat (ihmiset) vaikeroivat, kun he näkevät Ihmisen Pojan tulevan”. Miksi he tekevät niin? Eikö pitäisi olla iloinen, kun Jeesus saapuu? Ilmestyskirjassa 13:7–8,3–4 näemme, että Antikristus tulee saamaan vallan kaikkiin maapallon ihmisiin ja että nämä tulevat putoamaan polvilleen ihailusta ja rukoilemaan häntä, kaikki paitsi Jeesuksen todelliset opetuslapset. 

"7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. 8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta "

"3. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. 4. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

Me näemme näistä teksteistä, että koko maailman ihmiset ovat täysin Antikristuksen käsissä. Häntä ihaillaan ja rukoillaan. Silloin ollaan haltioissaan! Kun jollakin on valta kaikkien ihmisten yli ja hän sitä paitsi on voittanut heidän rukoilemisensa ja ihailunsa, on selvää, ettei tuolloin tule olemaan mitään suurempia konflikteja maan päällä. On tapana sanoa, että Antikristus tulee rauhanruhtinaana, tosin valheellisena sellaisena. Hän on luultavasti antanut maan asukkaille rauhan. Se, mitä hän ehdottomasti tekee viimeisenä, on, että hän lähtee täydellisesti tuhoamaan viimeisen pienen ”levottomuuspesäkkeen” Israelin (pyhät). Tämän näemme myös Sakarjan kirjan kohdassa 14:1 VT:ssä.

”Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan."

Ajattelepa nyt kokonaista maailmaa, joka on Antikristuksen hengen valtaama. Se on kokonaan täynnä vihaa Jumalan valittua kansaa, juutalaisia, vastaan. Koko maailma istuu kokoontuneena TV-laitteidensa tai vastaavien eteen ja katsoo, kun heidän suuri rauhanruhtinaansa tulee kitkemään pois maailman viimeisen ”ruttopesäkkeen”, Israelin. Silloin kaikki maailman ihmiset tulevat sanomaan lopultakin ”rauha ja turvallisuus”. Kun tämä tapahtuu, tulee Jeesus takaisin!

"2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. 3. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon." (1. Tessalonikalaiskirje 5:2–3)

"3. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. 4. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti." (Sakarjan kirja 14:3–4)

"Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus (Matteus 24:27).

Ajattele itsesi tuohon tilanteeseen. Ehkäpä asia on niin, että koko maailma saa nähdä Jeesuksen saapumisen Öljymäelle suorassa lähetyksessä ”kuin salama idästä länteen”. Kuvittele mielessäsi, mikä sokki! Silloinhan on otettu Antikristus vastaan Messiaana ja nyt todellinen Messias tulee taivaan pilvissä pelastamaan juutalaiset tuhotuksi joutumiselta, ja Hän samanaikaisesti tekee lopun Antikristuksesta ja hänen armeijoistaan. Tämä on sellainen esiintyminen, joka vasta on jotakin! Arvaapa, tulevatko ihmiset vaikeroimaan siitä väärästä valinnasta, jonka ovat tehneet! Jeesuksen esiintulo on myös vahvasti kuvattu Ilmestyskirjassa 19: 11–21:

"11. Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. 12. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, 13. ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. 14. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. 15. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. 16. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra". 17. Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle 18. syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten". 19. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan.
20. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. 21. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa."


9. Israel perustetaan jälleen, Tuhatvuotinen valtakunta

Kaikki tuntuu siis pyörivän Israelin ympärillä, kun Jeesus palaa takaisin. Jeesuksen tärkein kohde takaisin saapumisessaan on ennen kaikkea juutalaiset ja Israel. Ellemme ole tätä ymmärtäneet, meitä on kohdannut jonkinlainen ”korvausteologia”, joka voi johdattaa ajatuksemme väärään suuntaan. Jeesuksen paluun jälkeen perustetaan uudelleen kuningaskunta Israeliin, jota juutalaiset ovat odottaneet kaikkina aikoina. Edellisellä kerralla juutalaiset eivät ymmärtäneet Hänen saapumistaan, mutta nyt he olivat valmiita kääntymisensä kautta (Sakarja 12:9–). Tällä kertaa pakanat astuvat harhaan.

Jeesuksen todelliset opetuslapset, jotka ovat vain pieni oksa liitettynä todelliseen puuhun Israeliin/juutalaisiin, Jumalan valittuun kansaan, saavat olla mukana juutalaisten rinnalla – armosta – jos he ovat pysyneet totuudessa niin kauan. Minä toivon, että siitä kuinka he pääsivät siihen paikkaan, jossa Jeesuksen paluu näyttäytyy niin majesteettisena, sinä olet saanut selkeän kuvan. Yhteenveto tämän jälkeen ehkä auttaa sinua näkemään tapahtumien kulun.


10. Ylläolevien kohtien yhteenveto

2. Raamattu osoittaa selvästi ja kirkkaasti, että Jeesus tulee takaisin! Edellisellä kerralla, kun Hän tuli, juutalaiset eivät tajunneet sitä, vaikka tästä oli selvästi ilmoitettu Kirjoituksissa. Heitä oli kohdannut hengellinen sokeus ennen Hänen tuloaan. Aikana ennen Jeesuksen paluuta pakanat ja luopuneet kristityt kärsivät tästä sokeudesta niin, että he sen sijaan ottavat vastaan Antikristuksen messiaana.

3. Kukaan ei pysty ilmoittamaan päivää, hetkeä tai kellonlyömää Jeesuksen saapumiselle. Mutte se, joka ”katselee viikunapuuta” ja pitää itsensä hengellisesti hereillä, Raamatun ja Jeesuksen äärellä, tulee tietämään, milloin aika on tullut tietää/aavistaa Hänen paluunsa olevan käynnissä.

4. Jeesus tulee takaisin ruumiillisesti, täysin näkyvästi, samalla tavalla kuin Hän jätti maan. Kaikki maan asukkaat pystyvät näkemään ja käsittämään Hänen saapumisensa. Jeesus tulee seisomaan Öljymäelle saapuessaan.

5. Käsitteellä ”kuin varas yöllä” tarkoitetaan sitä päivää, kun Jeesus saapuu, täydellisenä yllätyksenä valmistautumattomille (ei-uskoville ja luopuneille kristityille). Jeesuksen todellisille opetuslapsille Hänen paluunsa ei ole mikään yllätys, sillä he ovat seuranneet aikain merkkejä ja aavistaneet, että Hänen paluunsa on oven edessä.

6. "Suuri ahdistus/vaivanaika" ei ole mikään tuomio maailman ylle vaan synnytyskivut, jotka ennakoivat Jeesuksen saapumista. Jeesuksen todelliset opetuslapset tulevat olemaan maan päällä tänä aikana.

7. Raamattu opettaa kirkkaasti ja selkeästi, että Jeesuksen todelliset opetuslapset temmataan Hänen luokseen; sekä heidät, jotka elävät että heidät, jotka ovat kuolleet. Monesta Raamatun kohdasta käy myös ilmi, että tämä ylöstempaus tapahtuu Jeesuksen täysin näkyvän paluun yhteydessä. Heidät temmataan ”Herraa vastaan”, kun Hän tulee pelastamaan Israelin Antikristuksen ja hänen armeijoidensa aikomalta Israelin tuhoamiselta. Juuri tämä päivä on ”Herran päivä”. Yhdessä he tulevat Öljymäelle, taivaan pilvissä. Jeesuksen opetuslapset ovat siten jäljellä maan päällä koko Antikristuksen ajan. Sinä aikana heitä kohtaavat vainot. Lohdutus kärsimyksessä on, että on tiedettävissä suunnilleen, milloin Jeesus tulee takaisin.

8. Kaikki ihmiset maanpäällä, paitsi Jeesuksen todelliset opetuslapset, tulevat rukoilemaan petoa/Antikristusta ja ottamaan hänen merkkinsä. Se, että opetuslapset eivät ota merkkiä, ei johdu varhaisesta tempaamisesta vaan heidän kestävyydestään uskossa.

9. Kun Jeesus saapuu, se on totaalinen yllätys kaikille maapallon ihmisille, koska he aiemmin ovat vastaanottaneet Antikristuksen messiaanaan, He ymmärtävät, minkä petoksen he ovat tehneet Jumalaa vastaan.

10. Kun Jeesus tulee, Hänen fokuksensa on pelastaa juutalaiset ja perustaa heille kuningaskunta. Hän perustaa silloin tuhanneksi vuodeksi valtakunnan maan päälle, jossa kääntyneet juutalaiset ja Jeesuksen todelliset opetuslapset tulevat hallitsemaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Vasta sen jälkeen tulee lopullinen tuomio (tuomiopäivä).


11. Loppusanat

Totuus on kuitenkin sen sijaan se, että me nyt nopeaan tahtiin lähestymme Antikristuksen esiin tuloa. Kuka silloin pitää tärkeänä harhauttaa kristityt pois valvomasta? No, Saatana tietenkin. Siitähän Jeesus on kerta toisensa jälkeen varoittanut. Saatana haluaa saada katseemme pois tästä tapahtumasta käyttämällä kaikkia näitä ilmestyksiä pikaisesta ylöstempauksesta. Kaikki nämä näyt ja ilmestykset ovat sielunvihollisen antamia harhanäkyjä, jotka voivat vangita huomiomme pois olennaisesta. Usko ylöstempaukseen ennen Antikristuksen aikaa ja vaivanaikaa on meidän päivinämme lievästi sanottuna valvomattomana olemista.

11.1 Mikä auktoriteetti ohjaa uskoasi?
Olet tässä tekstissä saanut paljon Raamatun jakeita, jotka minun mielestäni antavat selvän ja yhtenäisen kuvan lopun ajoista ja Jeesuksen paluusta. Ota huomioon se, että olen hakenut kaiken pohdiskeluni Raamatusta. En nojaa ajatuksiani keneenkään tunnettuun persoonaan tai suosittuihin kirjoihin jne.

Nyt haluan vähän retorisesti kysyä sinulta: jos vähänkin ajattelet, ei ole huomiota herättävää, että oppia varhaisesta tempauksesta (ennen Antikristusta ja ahdistuksen aikaa) niin usein markkinoidaan sensaatiomaisilla kirjoilla ja filmeillä, auktoritatiivisilla näyillä, ilmestyksillä, käynneillä taivaassa, enkelien ja Jeesus-hahmojen vierailuilla jne. Sinua siis kuin viekoitellaan tai pelotellaan ”oikeaan” oppiin. Raamatun sanat eivät siis näytä riittävän tämän opin rakennukseksi. Tässä mielestäni Jeesuksen kertomuksella Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä on pointtia opettaa meille paljon (Luuk. 16:19-). Raamattu riittää pitämään meidät oikeassa kurssissa, sanoo Jeesus ja silloin Hän tarkoitti ainoastaan Vanhaa Testamenttia. Nyt meillä sen lisäksi on UT, jossa on paljon selkeämmät tekstit. Eikö olekin ajattelemisen arvoista, että oppia varhaisesta tempauksesta tuovat esiin monet harhaan menneet julistajat ja kirjailijat kristillisessä laumassa? Se on tosiasia. Se on myös varoitussignaali sille, joka etsii totuutta!

Jos tänä päivänä olisimme yhtäkkisen tempauksen edessä, varhaisen tempausopin mukaan, niin voisi ajatella, että Jeesus haluaisi herätellä meitä monella muulla tavalla kuin Raamatun Sanan kautta. Mutta tämä on tyypillisesti inhimillinen ja tunteenomainen tapa järkeillä. Se sopii hyvin sille, joka ei halua kaivautua Raamatun Sanaan. Se on sitä, mikä sopii hengellisesti veltoille ja nukkuville.

Totuus on sen sijaan se, että me nyt nopeassa tahdissa lähestymme Antikristuksen esiintuloa. Kuka silloin pitää tärkeänä hämätä (harhauttaa) pois kristittyjä valvomasta? No, Saatana tietenkin. Siitä Jeesus on kerta toisensa jälkeen varoittanut. Saatana haluaa saada pois keskittymisemme tästä tapahtumasta kaikkien näiden ilmestysten ja pikaisen tempauksen avulla. Kaikki nämä näyt ja ilmestykset ovat paholaisen silmänlumetta, joka voi vangita huomiomme pois olennaisesta. On vähintäänkin valvomattomuutta, että meidän aikanamme menee ja uskoo tempaukseen ennen Antikristusta ja ahdistuksen aikaa.


11.2 Ole tarkka uskostasi!

Aikamme on luopumuksen aikaa, mikä tekee mahdolliseksi Antikristukselle nousta esiin. Juuri NYT sinun täytyy pitää tiukasti kiinni uskostasi, ettet joudu mukaan luopumukseen. Juuri NYT sinun täytyy pitää huolta uskostasi kaikkia pettäviä harhaoppeja vastaan! Lue Raamattuasi kyllästäen itsesi kaikkia harhaoppeja vastaan, jotka vyöryvät päällemme. Etsi totuutta silloin, kun se löytää voidaan! Lue Raamattuasi nyt, kun se vielä on sallittua!

Lopetetaanpa Raamatun sanalla 2. Timoteuskirjeestä, jae 4:3, joka hyvin iskevästi kuvaa juuri meidän aikaamme, sekä jakeella 2. Tessalonikalaiskirjeestä, luvusta 2, jakeet 9–12, joka varoittaa meitä siitä, ettemme olisi tarkkoja totuuden suhteen. Anna näiden kahden Raamatun paikan varoittaa sinua:

"Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia."(ruots. ”opettajan toisensa jälkeen… saadakseen kuulla sitä, mitä haluavat) (ruots. NT 81)

"9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 11. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, 12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.(ruots. jae 9 = Laittomuuden ihmisen [Antikristuksen] tulo … eivät halunneet ottaa vastaan rakkautta..." (ruots. NT81)


/Lennart

/Suomennos Sylvi Hänninen