Aito vai väärä herätys

Tämä teksti on Lennart J:n aiemman radio-ohjelman tuloste.

Kaikki ruotsinkielisen alkuperäisversion Raamatun jakeet ovat Raamatusta Svenska Folkbibeln, ellei toisin ilmoiteta. Suomenkieliset jakeet v. 1933/1938 käännöksistä.


Sisältö


Väärä kuva herätyksestä

Tänä päivänä on suurempi syy kuin milloinkaan luoda Raamatusta ja terveestä herätyshistoriasta käsin selvä kuva siitä, mikä on tunnusomaista aidolle herätykselle. Totuushan on se, ettei meillä Ruotsissa ole ollut kunnollista, yhteiskuntaa muuttavaa aitoa herätystä yli 50 vuoteen. Ja luulen tänä päivänä näkeväni, että Jumalan vastustaja Saatana on vuosien saatossa hyvin viisaasti onnistunut muuttamaan kuvan siitä, mitä terve ja aito herätys on. Tämä on johtanut monet meistä vakavaan sokeutumiseen, mikä on hyvin vaarallista. Salli minun käyttää vertausta:

Ajattelepa, että sinun pitää matkustaa toiseen maahan. Matkaopas tulee tapaamaan sinua sinne, koska maassa on vaarallista matkustella omin päin. Olet siksi saanut selvän kuvauksen, miltä tämä matkaopas näyttää. Perillä ollessasi sinä kohtaat matkaoppaan, joka ei ole yhtäpitävä kuvauksen kanssa, mutta joka puhuu niin vakuuttavasti ja hurmaavasti, että seuraat häntä. Mutta mies on varas ja murhaaja. Sen takia, ettet ollut tarkka kuvauksen kanssa, sinua petetään, etkä tiedä, mitä tulet kohtaamaan!

Samalla tavalla voi meille käydä, jos meillä on väärä kuva siitä, mikä on aitoa herätystä. Raamattu todistaa, että Saatana lopun aikoina tulee yrittämään johdattamaan kaikki ihmiset ottamaan vastaan Antikristuksen takaisin palaavana Kristuksena. Ja hänen metodinsa on muun muassa väärä herätys. Luultavasti elämme juuri nyt siinä ajassa, jota Raamattu kuvaa ajaksi ennen Antikristuksen esiintuloa. Tämä on Suuren luopumuksen aikaa, ja sille on tunnusomaista väärät profeetat ihmeineen ja merkkeineen. Sitä näemme monin paikoin Raamatussa, esim. 2. tessalonikalaiskirjeen luvussa 2.

Viimeisten 50 vuoden aikana ovat monet saaneet peräkkäisesti uusia kuvitelmia siitä, mitä herätys ja hengenvuodatus sisältävät. Tarkoitan sitä, että olemme päätyneet aina vain kauemmas siitä, mitä Raamattu tästä sanoo, ja nyt meidän tilanteemme on yhtä vaarallinen kuin vertaukseni henkilöllä. Jos laittaisimme 1900-luvun suurimman herätysevankelistan Frank Mangsin moderniin, nk. ”herätyskokoukseen” tänä päivänä, niin hän ei tunnistaisi siitä pienintäkään osaa. Tämän ymmärrän lukiessani hänen kirjojaan. Sama asia on kyseessä, jos lukee muita todellisia herätysjulistajia.

Tämä väärä kuva siitä, mitä herätys on, on sisältänyt sen, että monet ihmiset ovat iloiten hyväksyneet nk. ”herätykset”, joita syntyi esim. Torontossa, Pensacolassa, Brownvillessä ja Lakelandissa Floridassa. Näissä Todd Bentley oli kärkihahmo. Ruotsissa puhutaan nyt ”herätyksestä”, joissa näiden amerikkalaisten liikkeiden tuulet jatkavat puhaltamistaan. Muun muassa tämä on syy, miksi olen kokenut tarpeelliseksi ottaa esiin tämän aiheen. Se, mikä alussa kannusti minua kirjoittamaan tästä, oli Ulf Ekmanin artikkeli lehdessä Världen Idag (Maailma tänään) 30. toukokuuta 2008. Se ilmestyi seurauksena siitä, mitä tapahtui Lakelandissa juuri tuolloin. Siinä Ekman kirjoitti, kuinka herätystä arvioidaan. Hän antoi seitsemänkohtaiset ”työkalunsa”, mutta työkaluista puuttuu hyvä raamatullinen ankkurointi ja siksi ne laskevat valppautta. Hänen kohtansa laskevat valppauttamme niin paljon, että ottaessamme ne vastaan, hyväksyisimme yhteydet, jotka eivät ole tervettä raamatullista herätystä. Jos esimerkiksi ottaa New Age – yhteyden, jossa lauletaan Jeesuksesta, niin se yhteys on suurin piirtein okei Ekmanin seitsemän arviointikriteeristä katsoen. Ja aivan selväksi tule tuolloin, että viettelys Lakelandissa on myös aivan okei Ekmanin seitsemän arviointinäkökulman mukaan. En nyt tarkastele kovinkaan paljoa sitä, mitä tapahtui Lakelandissa, mutta voin aitoa herätystä koskevien tietojeni perusteella ja sen, mitä Raamattu sanoo meille aiheesta, täydellä varmuudella kertoa, että esimerkiksi Torontossa ja Lakelandissa tapahtunut EI ollut Jumalasta, päinvastoin! Kaikki muu, joka on tullut sen jälkeen ja jolla on juurensa siellä, ei tietenkään olet ollut parempaa.

Ulf Ekmanin seitsemän kohtaa minun kommentaareineen löydät tältä sivulta (vain ruotsiksi): http://bibelfokus.se/ekman_vackelse

Mikä sitten on lääke tätä väärää kuvaa herätyksestä vastaan? Tietenkin se on, että yritetään luoda jälleen kuva todellisesta ja aidosta herätyksestä. Tämä tapahtuu parhaiten Raamattua ja tervettä, evankelista herätyshistoriaa tutkimalla. Juuri sitä olen yrittänyt tehdä. Raamatun rinnalla olen mm. tutkinut vanhempaa herätyskirjallisuutta, jonka olen löytänyt antikvariaatista. Kirja Hengellinen herätys (Frank Mangs) on hyvin mielenkiintoinen sellainen kirja juuri herätyksestä. Luepa se, ellet ole jo lukenut. Se on usein ostettavissa linkin kautta: http://www.bokborsen.se/. Tässä etsimisessä auttava Raamatun sana on profeetta Jeremiassa: 

Jer. 6:16: Näin on HERRA sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne.

Meidän ei siis pidä etsiä uutta ilman että etsisimme vanhaa, luotettavaa ja todellista evankeliumia, sellaista, jona se on esiintynyt kaikkina aikoina.

Mikä sitten on ehdottomasti tärkein tunnusmerkki aidosta herätyksestä? Ovatko ne ihmeet ja merkit? Onko se herätystä, kun on ylistyslaulua, käsientaputusta ja halleluja-huutoja? Onko se herätystä, kun ihmisiä makaa ja sätkyttelee lattialla? Onko tämä sitä, mitä me pidämme pyhinä hetkinä tänä päivänä: lattialla sätkimistä, hohottamista ja käsivarsien ja jalkojen vapisuttamista? Onko se herätystä vain siksi että paljon ihmisiä tulee? Ja onko se herätystä vain siksi, että voi nähdä tapahtuman nk. Kristillisessä televisiossa tai netissä? Ei, ei missään nimessä!


Usko tulee julistamisesta

Aidossa herätyksessä ihmiset pelastuvat siinä mielessä kuin Jumala ja Raamattu tarkoittavat. Ja syy siihen, että ihmisiä pelastuu, on että evankeliumia saarnataan ja että Jumala vahvistaa Sanansa uudestisyntymän ihmeellä niissä ihmisissä, jotka kääntyvät evankeliumin mukaisesti. Evankeliumi nostaa esiin synnin, syyllisyyden, rangaistuksen ja perikadon. Mutta evankeliumi tarjoaa myös pelastuksen, uudestisyntymän ja ikuisen elämän Jeesuksen Golgatan teon ansiosta. Näiden kahden keskellä on kääntymys, ehdottoman välttämättömänä pelastuksen löytämiseksi. ”Kääntykää” saarnasivat sekä Pietari, Johannes Kastaja ja Jeesus. Kun evankeliumia saarnataan, niin se synnyttää uskon, joka kuljettaa ihmisiä läpi koko tämän prosessin. Luemme, mitä apostoli Paavali kirjoitti:

Room. 10:17: ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.”

Evankeliumin julistus siis synnyttää sen uskon, joka johtaa pelastukseen. Silloin syntyy herätys. Kauempana tässä tekstissä näemme ihmeiden aseman aidossa herätyksessä. Mutta jo nyt haluan sanoa, että tänä päivänä olen vakuuttunut siitä, että olemme ylipainottaneet sekä merkkien että ihmeitten ja henkilökohtaisten todistusten merkitystä ihmisten pelastumisessa. Raamattu sanoo, että usko syntyy ennen kaikkea, kun rohkeasti saarnaamme evankeliumia. Juuri tämän huomaa, kun tutkii herätyshistoriaa. Merkit, ihmeet ja todistukset sekä hengellinen laulu eivät ole merkityksettömiä, mutta ensimmäisellä sijalla aidossa herätyksessä täytyy olla evankeliumin julistaminen, muuten se ei ole aitoa. Mikä sitten on aitoa evankelista julistusta, sitä täytyy kysyä itseltään tässä seuraavaksi?


Ristin sanoma ja seuraukset

Minä luulen asioiden olevan näin: aidossa herätyksessä ja terveessä evankelisessa julistuksessa keskiössä ovat Jeesus ja ristin sanoma ja seuraukset. Kun sanotaan herätystä olevan, kun Jeesusta korotetaan, on aivan liian heikosti ilmaistu. Jeesuksestahan puhutaan kaikissa mahdollisissa kummallisissa yhteyksissä, jotka eivät ole Jumalasta (esim. New Age). Mutta risti on ainutlaatuinen Raamatun Jeesukselle ja terveelle kristilliselle uskolle. Ristin sanomalla ei ole merkitystä muissa uskonnoissa, lahkoissa ja epäterveissä ”kristillisissä” liikkeissä. Ja risti ei ole kiinnostava harhaopeissa ja epäterveissä herätysliikkeissä. Joten jos puhe rististä yhdessä Jeesuksen kanssa ei ole keskiössä, ei ole kyse aidosta herätyksestä. Paavali tunsi tarkalleen samoin, kuten voimme nähdä hänen ensimmäisestä kirjeestään uskoville Korintossa:

1. Kor. 2:1-2: ”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna.

Ristin sanoman täytyy siis olla keskeistä, silloin tulee myös Raamatun Jeesus keskiöön oikealla tavalla. Ristin sanoma johtaa ihmiset synninhätään, katumukseen, kääntymykseen ja rukoukseen anteeksiantamisesta ja sitä myöten uudestisyntymiseen ja pelastukseen. Ristin sanoma vapauttaa katuvan ihmisen hänen synneistään ja syyllisyydestään ja korjaa arvokkaaseen ja kokonaiseen elämään Jumalan kanssa. Ne ovat ristin seuraukset. Tässä prosessissa Jumala vaikuttaa kokonaisen, kolmiyhteisen luonteensa kautta: Isä johtaa ihmiset Jeesuksen luo, Jeesus vapahtaa synneistä ja Pyhä Henki uudesti synnyttää ja pyhittää meidät.

Ristin sanomaan on sisällytetty niin valtavan paljon. Risti on kidutuksen ja kuoleman työkalu, joten se puhuu tuomiosta ja rangaistuksesta. Ja jos nyt risti puhuu niistä, niin se myös puhuu siitä, että joku on syyllinen – me ihmiset. Ja koska se puhuu meidän olevan syyllisiä, niin se puhuu meidän synnistämme ja syyllisyydestämme. Mutta risti puhuu myös siitä, että joku muu kuin minä ripustettiin ristille. Se puhuu siitä, että Jumala astui esiin ihmishahmossa ja otti rangaistuksemme päällensä meidän sijastamme Jeesuksessa. Jumala maksoi hinnan synneistämme, ja risti on nyt tyhjä. Se tarkoittaa, että koko velka on maksettu kerta kaikkiaan; muita uhreja ei enää tarvita.

Risti puhuu jumalallisesta tiestä: kulkemista Jeesuksen jalanjäljissä, asioista luopumisesta toisten vuoksi. Risti puhuu kaiken luovuttamisesta ja elämästä Jumalalle ja lähimmäisillemme. Risti puhuu että meidän ”lihamme” (syntinen luontomme) täytyy kuolla, että meidän tulee luopua maallisista houkutuksista ja nautinnoista ja laittaa seurustelu Jumalan kanssa ja Hänen suunnitelmansa elämäämme varten ensimmäiselle sijalle.


Aito herätys on erilaista

Jos nyt Raamatun Jeesus ja sen myötä ristin sanoma on keskeisintä herätyksessä, niin se johtaa muuttuneisiin ihmisiin. Aito herätys nostaa esiin ristin ihmisten elämässä. Luonne muuttuu enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaiseksi: yksinkertaiseksi, rakkaudeksi lähimmäisiä kohtaan ja antavaksi elämäksi. Ehkä uskova voi myydä Harley Davidsoninsa sen takia, että muut tarvitsevat rahoja enemmän kuin minä tarvitsen moottoripyörää. Ehkä uskova luopuu koruistaan. Juomatavat muuttuvat. Huvittelutavat muuttuvat. Ajan ja rahojen käyttö muuttuu ja suuntautuu sen sijaan enemmän siihen, miten asiat ovat muilla ihmisillä. Ja uudestisyntyneet rakastuvat Raamattuun ja heistä tulee niitä, joita kutsutaan ”lukijoiksi”. Uudestisyntyneet ihmiset alkavat myös todistaa pelastuksesta Jeesuksessa tehdäkseen useampia hänen opetuslapsikseen.

Jos nyt kyseessä on aito herätys hieman suuremmassa yhteydessä, niin myös koko yhteiskunta muuttuu pohjimmiltaan. Silloin voi kysyä: onko meillä ollut mitään kunnon aitoa herätystä Ruotsissa sitten 50-luvun? Ei, siinä tapauksessa ei kehitys olisi näyttänyt siltä, miltä se nyt näyttää. Ruotsissa monet asiat menevät alaspäin – paitsi rikkaudet jne. Emme ole nähneet mitään yhteiskuntaa muuttavaa herätystä Ruotsissa sitten 50-luvun – luulen ja uskallan sanoa. Karismaattinen liike ei valitettavasti kääntänyt Ruotsin alaspäin menevää kierrettä. Uskonliikekään ei muuttanut asioiden tilaa, päinvastoin. Siis on jo melko kauan siitä, kun näimme mitään aitoa herätysliikettä, joka auttoi Ruotsia ylös epämoraalisuudesta, itsekkyydestä, individualismista, juopottelusta ja rikollisuudesta.

Aito herätys kääntää sekä ihmiset että yhteiskunnan ylösalaisin ja tuloksena on kestävä ja positiivinen kehitys. SE on kestävää hedelmää, jota voi tarkkailla, jos tähystämme aitoa herätystä!


Ihmeet ja merkit

Aidossa herätyksessä voi esiintyä ihmeitä ja merkkejä, mutta miksi näitä sitten esiintyy, mitä merkitystä niillä on? Luemme Markuksen evankeliumista:

Mark. 16:20: ”Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti SANAN SITÄ seuraavien merkkien kautta.”

Näemme tässä, että opetuslapset olivat kuuliaisia Jeesuksen lähetyskäskylle ja menivät maailmaan saarnaten evankeliumia. Tässä on kaksi avainosaa: kuuliaisuus ja evankeliumi. Silloin Jumala vahvistaa Sanansa ihmein ja merkein. On kirjoitettu, että merkit seurasivat Sanaa – eivät ihmisiä eikä olosuhteita. Joten Jumalalle on tärkeintä, että me saarnaamme ja se, mitä saarnaamme. Usko tulee saarnan avulla, näimme aiemmin Raamatusta ja kreikan kielen sana ”saarnalle” (UT:n perustekstissä) voidaan myös kääntää sanaksi ”sanoma”. Aito usko ei siis ole riippuvainen merkeistä ja ihmeistä vaan riippuvainen siitä, että oikeaa sanomaa, oikeaa evankeliumia julistetaan.

Kun arvioidaan, onko herätys aitoa vai ei, niin on siis aivan olennaisen tärkeää se, mitä sanomaa julistetaan, kuten näimme aiemmin. Onko se Raamatun evankeliumia? Onko koko ristin sanoma mukana? Onko evankeliumi, jota julistetaan, pohjattu Jeesuksen Kristuksen persoonan (Jumala ja ihminen yhdessä) ruumis ja veri Golgatan ristillä (eikä missään muualla) – merkitykseen täydellisenä sovitusuhrina? Siinä tapauksessa voivat tapahtuvat merkit ja ihmeet olla Jumalasta. Voimme nähdä eräästä toisesta Raamatun jakeesta, että merkit ja ihmeet voivat seurata myös vääriä julistajia. Siitä ymmärrämme, etteivät merkit ja ihmeet ole mitään sellaista, jota voisimme arvioida tilanteesta käsin vaan meidän täytyy katsoa mitä sanomaa tuodaan esiin. Luemme Matteuksen evankeliumista:

Matt. 7:22–23: ”Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'”

Tässä näemme suuria julistajia, jotka seisovat Jeesuksen edessä itse tuomiopäivänä vedoten voimatekoihinsa todisteena siitä, että saavat tulla taivaaseen. Mutta Jeesus ajaa heidät pois ja sanoo, ettei ole ikinä tuntenut heitä. Nämä julistajat eivät siis koskaan ole kulkeneet ristin tietä, ja he eivät myöskään saarnanneet ristin sanomaa. Kuitenkin he ovat tehneet suuria merkkejä ja ihmeitä Jeesuksen nimessä! Mutta Jeesus ei halua myöntää tuntevansa näitä julistajia. Keitä Jeesus karkottaa pois tässä Raamatun jakeessa? Sitä meidän pitää uskaltaa kysyä itseltämme.

Aidossa herätyksessä myös hengelliset ilmiöt ovat linjassa Raamatun kanssa. Jos näemme ilmiöitä, joita emme löydä Raamatusta, mutta joita löydämme esimerkiksi okkultismissa tai New Age – liikkeessä, niin silloin minun mielestäni meidän pitää ottaa etäisyyttä. Taaksepäin kaatuminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että on tullut Hengellä täytetyksi. Raamatussahan ei ainoatakaan kertaa kukaan kaatunut taaksepäin, kun Pyhä Henki tuli jonkun päälle. Se, mitä tapahtui, kun Pyhä Henki tuli, oli, että opetuslapset saivat voiman todistaa Jeesuksesta uusille ihmisille. Herätys tarkoittaa Jeesuksen opetuslasten ”kloonaamista” niin, että useammat pelastuvat ja useammat jättävät omansa ja sen sijaan menevät maailmaan voittamaan vielä useampia Jeesukselle. Herätyksessä ei ole kyse kalliin lentolipun ostamisesta Floridaan että siellä sitten maattaisin ja sätkittäisiin lattialla kokouksen aikana. Ja sitten tullaan kotiin näyttämään kummallisia spastisia nykäyksiä kotiseurakunnalle. Missä kohden Raamattua näemme sellaista? Eivätkä meidän naapurimme vaikutu mistään sellaisesta. Maailman synnin rasittamat ihmiset tarvitsevat ristin vapauttavaa sanomaa!!!

Aidossa herätyksessä pitää siis ristin sanoman ja sen seurausten olla keskeisiä. Tässä tulee muistaa, ettei Israeliin tullut herätystä, kun Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista. Ei tullut myöskään herätystä, kun rampa mies alkoi hyppiä jne. Mutta herätys tuli, kun Pietari Pyhän Hengen voimassa saarnasi herätyssanomaa ensimmäisenä helluntaipäivänä. Silloin ihmiset saivat ”ikään kuin piston sydämeensä” ja etsivät pelastusta, sanotaan Raamatussa. Meidän ei siis pidä aliarvioida ihmeiden merkitystä ihmisten kääntymykselle. Samalla tavalla emme saa yliarvioida henkilökohtaisen todistuksen merkitystä. Näillä asioilla on varmasti paikkansa Jumalan valtakunnassa, mutta usko tulee ensi sijassa saarnasta, kun evankeliumia saarnataan. Laita se muistiisi!


Jumala haluaa parantaa suhteemme Häneen

Sitten asiat ovat niin, että Jumala ennen kaikkea haluaa ryhtyä käsittelemään syntiä ja synnin seurauksia – meidän hengellistä sairauttamme. Parantuminen ja muut tarpeet tulevat myöhemmin listalla ja siksi puhumme aivan liian paljon parantumisesta ja myös taloudellisista ihmeistä. Jos luemme Jesajan lukua 53 VT:ssä, niin monet kristityt ajattelevat, että Jeesus mm. kuoli ristillä siksi, että me pääsisimme kaikesta sairaudesta jo tässä ja nyt. Uskotko asian olleen niin? Olivatko esimerkiksi vilustumiset niin suuri ongelma Jumalalle, että Hänen oli pakko tulla ihmishahmoon ja kuolla ristillä siksi, että me pääsisimme siitä? Minun mielestäni on aika latteaa uskoa niin. Meidän täytyy ymmärtää, että Jesajan 53.luvussa ja Raamatun kaikissa kertomuksissa parantumisesta on ennenkuulumattoman paljon suurempi syvyys.

Jesajan luvussa 6:9–1 (VT) näemme, että hengellinen sokeus ja kuurous, pimentynyt ymmärrys ja kovettunut sydän ovat ne seuraukset, hengellinen sairaus, joka tulee tottelemattomuudesta Jumalaa kohtaan (jotain vastaavaa voimme lukea myös Roomalaiskirjeen luvussa 1 UT). Tämän Jumala salli tulla kansansa päälle seurauksena heidän tottelemattomuudestaan:

Jesaja 6:9–10: "Niin hän sanoi: "Mene ja sano tälle kansalle: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö'. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi."

Mitä silloin hengellinen johtajuus Israelissa teki tälle hengelliselle vahingolle ja sairaudelle? Sen voimme nähdä pitemmällä Jesajan luvussa 6:

Jer. 6:13–14: "Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin papitkin, harjoittavat petosta. He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole."

Papeilla ei ollut siis huomio pääongelmassa eikä silloin myöskään tullut mitään herätystä maahan. Tiedämme muista Raamatun kohdista, että fokus sen sijaan oli materiaalisessa hyvinvoinnissa. Jumalalle kuuliaisuudelle oli käännetty selkä ja silloin hengellinen terveys kärsi. Mutta mitä Jumala teki tälle? Hän otti asian omiin käsiinsä, voimme sanoa.

Lukiessamme Jesajan 53 -luvun jakeita:4-6 VT:ssä näemme, että Jumala tottelemattomuudesta huolimatta halusi parantaa kansansa. Parantaminen, joka tässä mainitaan, näyttää olevaan parantamista hengellisestä sairaudesta, josta luimme yllä. Syy tähän hengelliseen sairauteen oli kansan tottelemattomuus. Hengellinen sairaus oli että kaikki kulkivat omaa tietään. Parantaminen sisälsi sen, että tultiin takaisin oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa saamaan rauha! Tämä koskee myös meitä tänä päivänä:

Jesaja 53:4-6: "Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme."

Ongelma oli siis se, että kaikki käänsivät selkänsä kuuliaisuudesta Jumalalle ja kulkivat omaa tietään. Mutta Jumala otti asian käsittelyyn Jeesuksen kautta, että saisimme rauhan Hänen kanssaan, mikä tarkoittaa monia asioita. Kaikkihan eivät parane edes voimallisimmassa herätyksessä. Mutta kun todellisia ja mahtavia parantamisia todella tapahtuu, on ilmeistä, että juuri nämä ajatellaan olevan merkki paljon suuremmasta parantamisesta. Näin meidän tulisi kyllä ajatella useammin, kun mietiskelemme parantamista:

 • kun joku herätetään kuolleista, niin se on merkki siitä, että me voimme kulkea ikuisesta kuolemasta ikuiseen elämään, kiitos Jeesuksen teon Golgatan ristillä
 • kun rammat alkavat kävelemään, niin se on merkki siitä, että voimme saada voiman kulkea Jeesuksen jalanjäljissä, maailmaan evankelioimaan.
 • kun pitaaliset parantuvat, se on merkki siitä, että me voimme tulla puhtaiksi synnistämme ja syyllisyydestämme.
 • kun sokeat saavat näkönsä takaisin, niin se on merkki siitä, että Jumala voi avata silmämme näkemään hänen Totuutensa (vastakohtana sille mitä on Jesajassa 6:9–10, kuten näimme edellä).
 • kun kuurot saavat kuulonsa takaisin, niin se on merkki siitä, että Jumala haluaa antaa meille avatut korvat hänen puheelleen ja käskyilleen (vastakohtana sille, mitä on Jesajassa 6:9–10, kuten näimme edellä).

Jumala paransi sairaudesta myös VT:n aikana, mutta Jeesuksen lunastusuhrin kautta fyysisillä parantumisilla on sanoma hengellisestä parantamisesta, jonka voimme saada nyt. Jumala haluaa siis ennen kaikkea parantaa meidän suhteemme Häneen. SE on tärkein parantuminen kaikista. Siksi on aivan hullua, kun fyysinen, ruumiillinen parantaminen on yhteisöissä keskiössä, jolle annetaan nimi ”herätys”. Ehkä asiat ovat niin, että juuri niissä yhteisöissä, joissa harhaopit kukoistavat eniten, on parantaminen ja menestys eniten keskipisteenä? Olen siitä vakuuttunut. Mietiskele tätä mielellään, sillä se on erittäin tärkeää ja tämä näkökulma antaa kokonaan toisen syvyyden uskoon mielestäni. On parempi kuolla vaivojen kanssa kuin joutua ikuisesti kadotetuksi!


Hengen hedelmä

Aidossa herätyksessä Pyhä henki vaikuttaa ihmisissä ja ihmisten kanssa. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy nähdä Pyhän Hengen sormenjälki siinä, mitä tapahtuu, jos meidän pitää voida arvioida sitä aidoksi. Pyhän Hengen läsnäolon tunnistaa ennen kaikkea Hengen hedelmästä, joka Galatalaiskirjeen 5:22–23 mukaan on:

”rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.”

Ajattelepa, että itsensähillitseminen ja rauha ovat yksi osa Hengen hedelmää. Siis, kun Pyhä Henki toimii, siinä on miellyttävä rauhan tuoksu eivätkä ihmiset ala liioittelemaan.

Pyhä järjestys

Erästä yhteyttä, jossa Jumalan Henki toimii, kuvaa selvästi pyhä järjestys, mikä on Raamatun kanssa linjassa. Tämä tulee esiin hyvin selvästi 1. Korinttolaiskirjeessä luvuissa 12 – 14, joissa Paavali puhuu hengellisistä lahjoista, joita Pyhä Henki antaa sekä myös siitä, kuinka näiden pitää toimia kokoontumisissa. Herätysyhteisöt eivät saa kävellä näiden sanojen yli! Tässä sanassa meillä todellakin on yksi johtava sana:

1. Kor. 12:7: "Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi."

Pyhän Hengen kokemukset eivät ole mitään egotrippejä, niiden pitää olla hyödyksi sekä minulle itselleni että toisille. Lukiessamme eteenpäin jakeesta 8 näemme, etteivät lahjat olleet suotuja muutamille harvoille: toinen saa sen lahjan, toinen toisen lahjan jne.. Jumalan Henki jakaa siis lahjoja kaikille jäsenille Kristuksen ruumissa (jäsenille seurakunnassa) terveessä yhteydessä (tilanteessa). Jos yksinäinen julistaja on sitä mieltä, että hänellä itsellään on kaikki lahjat, jotain on pielessä! Kaikkien pitää osallistua ja palvella kokoontumisissa, se on pyhä järjestys! Sen näemme tässä:

1. Kor.14:26: ”Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi."

Voimme siis nähdä, ettei kokoontumisten pidä antaa kokemuksia, nautintoa tai viihdettä; niiden pitää olla rakennukseksi! Niiden pitää myötävaikuttaa siihen, että minä kypsyn uskossani. Kaiken, mitä tapahtuu, pitää sitä paitsi tapahtua järjestäytyneellä, luotettavalla ja arvokkaalla tavalla. Kenenkään asiaan vihkiytymättömän ei pidä voida katsoa sisään ja sanoa ”mitä hulluja”.

1. Kor. 14:23: "Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?”

1. Kor. 14:40: "Mutta KAIKKI tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä."

Nöyryys

Aito herätys siis rakentuu siihen, että ihmiset polvistuvat Jumalan eteen mitä suurimmassa nöyryydessä. Jos ihmisiä tai yhteisöä korotetaan, niin siinä ei ole ristin voimaa. Luemme, kuinka Paavali mietiskeli:

1. Kor. 1:17: ”Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi (Sv. Folkbibeln: ettei Kristuksen risti menettäisi voimaansa).”

Jos Paavalin menestykset olisivat riippuneet maallisista kyvyistä, niin hän sanoo, että ristin voima/Jumalan voima olisi menetetty. Ja silloinhan eivät ketkään ihmiset pelastu ja synny uudesti, vai mitä? Emme ole oikein käsittäneet, kuinka huonosti asiat ovat kaikissa niissä yhteisöissä, joissa julistajia korotetaan ja makeita kertomuksia mahtavista tapahtumista ja ihmeistä tuodaan esiin, jotta näitä julistajia korotettaisiin entistä enemmän. Mutta siinä ei ole ristin pelastavaa voimaa. Tämän minä voin lukea tästä Raamatun kohdasta ja myös paljosta muusta, minkä Paavali kirjoitti.

Voimme lukea jostain vastaavasta Luuk. 18:10–14:

"Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.
Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'.
Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin (Sv. Folkbibeln: ei) se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.”

Tämän fariseuksen voi korvata julistaja, joka seisoo ja sanoo: ”Viime viikolla nostin kaksi kuolleista, paransin erään rouvan syövästä, tapasin kaksi enkeliä, jotka paljastivat kaiken taivaasta ja helvetistä minulle, ja niin kävin kolmannessa taivaassa eilen illalle ja sieltä nousin portaita Jumalan, Isän luokse” Niin sanoi esimerkiksi Todd Bentley nk. Lakelandin herätyksessä. Mutta Paavali, hän luopui kaikesta sellaisesta itsekorostuksesta, ettei menettäisi Kristuksen ristin voimaa! Ymmärrämmekö, kuinka tärkeää tämä on?

Jumala asuu vain sen luona, jolla on nöyrä ja murettu sydän, sanotaan Raamatussa. Se tapahtuu silloin, kun meistä tulee pieniä ja Jumalasta suuri. Tässä Jeesus on esikuvamme. Jeesus vetäytyi pois suurista kansankokouksista. Hän luopui rikkaudesta ja kunniasta. Hän vetäytyi pois, kun ihmiset halusivat huutaa hänet kuninkaaksi. Hän liikkui mieluiten yksinkertaisten ja hyljeksittyjen joukossa. Hän luopui kaikesta palvellakseen ihmisiä. Meidät on kutsuttu kulkemaan Jeesuksen jalanjäljissä, mutta monet julistajat tekevät päinvastoin suhteessa siihen, miten sekä Jeesus että Paavali elivät. Lue Raamatusta Jeesuksesta ja kuvittele sitten Hänet:

 • Voitko silloin nähdä Jeesuksen mainostamassa kokouksiaan ihmekampanjoina?
 • Voitko nähdä Jeesuksen edessäsi suurella lavalla valonheittimien alla, johdoton mikrofoni kädessään ja komppiryhmä takanaan – mieluiten savukoneesta tulevan savun kanssa?
 • Voitko nähdä Jeesuksen, jolla on tatuointeja kaikkialla vartalossaan, lävistyksiä kasvoissaan, useita sormuksia sormissaan ja korvarenkaat (kuten Todd Bentleyllä – ja nämä hän olisi hankkinut sen jälkeen, kun oli ”pelastunut”!)?
 • Voitko nähdä Jeesuksen kalliissa räätälin tekemässä puvussa?
 • Voitko nähdä Jeesuksen edessäsi sätkytellen lattialla samaan aikaan, kun hän ulvoo ja hohottaa?
 • Voitko ajatella Jeesuksen lukevan ääneen pankkitilinumeronsa, jonne Hän haluaa sinun lähettävän rahasi?
 • Voitko nähdä Jeesuksen tulevan yksityisellä suihkukoneella tai uudessa luksusautossa pitämään kokoussarjaa?

Ei, sellainen ei ole Raamatun Jeesus. Ja meidät on kutsuttu kulkemaan Hänen jalanjäljissään!


Huonosti perustettu opetuslapseus

Johanneksen evankeliumin luvussa 8 voimme nähdä, että Jeesuksella oli monta seuraajaa, joilla oli perusteellinen usko. Kun Jeesus alkoi haastaa heitä totuudella, niin he melko nopeasti sanoivat, että Jeesus oli pahan hengen valtaama. On melko ilmeistä, että nämä ihmiset eivät olleet todellisia opetuslapsia eivätkä sen takia olleet kokeneet aitoa herätystä tai kääntymystä elämässään. Totuus ei ollut korkein prioriteetti näille pinnallisille opetuslapsille. Heistä oli luultavasti tullut seuraajia kaikkien niiden ihmeiden ja merkkien seurauksena, joita he olivat nähneet Jeesuksen tekevän. Mutta kun kyse oli totuudesta heistä itsestään ja Jeesuksesta, niin silloin peli oli pelattu. Luemme ensin Johanneksen evankeliumin luvusta 6:2 ja sitten Johanneksen evankeliumin luvusta 8:31–48:

”Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille.”

”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: 'Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi'.  He vastasivat hänelle: 'Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi?'  Jeesus vastasi heille: 'Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.  Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.  Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä.
Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne.' He vastasivat ja sanoivat hänelle: 'Aabraham on meidän isämme'. Jeesus sanoi heille: 'Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt. Te teette isänne tekoja.' He sanoivat hänelle: 'Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala'.  Jeesus sanoi heille: 'Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sen tähden että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta.' Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: 'Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja?' ”

Tässä näemme pinnallisen opetuslapseuden. Asiat kääntyivät melko nopeasti, kun Jeesus asetti heidät kohtaamaan totuuden. Aivan samalla tavalla kävi, kun Jeesus puhui siitä, että meidän täytyy syödä Hänen lihansa ja juoda Hänen verensä ollaksemme yhteydessä Häneen ja Isään. Voimme lukea, mitä nämä seuraajat silloin tekivät:

Joh. 6:66–67: ”Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: 'Tahdotteko tekin mennä pois?' ”

Jos uskosi perustuu siihen, että näet merkkejä ja ihmeitä, niin siinä on riski ei-mitat-täyttävään uskoon silloin, kun Jeesus asettaa eteesi totuuden itsestäsi ja Hänestä, ja niin Hän on tekevä! Samoin on asianlaita, jos uskomme ainoastaan perustuu tietoon Jeesuksesta. Meidän uskomme täytyy olla syntynyt kääntymyksessä Jeesuksen ristin luona, siis uskon täytyy perustua ristin sanomaan ja seurauksiin – evankeliumiin! Ristin sanoma antaa meille koko totuuden sekä meistä itsestämme että Jeesuksesta. Jos uskomme perustuu siihen, ei totuus ole ongelma vaan resurssi, joka meidät vapauttaa. ”Totuus on tekevä teidät vapaiksi”, sanoi Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 8:32.

Todellinen opetuslapseus tarkoittaa myös jatkuvaa vaeltamista Jeesuksen jalanjäljissä. Ellei ole valmistautunut niihin seurauksiin, joita tämä tulee sisältämään, niin opetuslapseudesta ei tule paljon mitään. Jeesushan sanoo näin Matteuksen evankeliumin luvussa 16:24.

”Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.' ”


Hengellinen sodankäynti ja strateginen rukous herätyksen saamiseksi

Katsomme myös tätä niin kutsuttua hengellistä sodankäyntiä ja strategista rukousta. Monethan ovat sitä mieltä, että juuri tätä meidän täytyy harrastaa, että Ruotsiin tulisi aito herätys. Mutta aina siitä lähtien, kun karismaattinen ja Uskonliike toivat tämän opin mukanaan Ruotsiin, niin maan kehitys on nopeaa vauhtia romahtanut alaspäin vuosi vuoden jälkeen. Olkaamme itseämme kohtaan realistisia ja rehellisiä: kaikki hengellinen sodankäynti ei ole antanut yhtään mitään! Vanhojen herätysten aikoina saatiin sitä vastoin aikaiseksi valtavan positiivisia muutoksia Ruotsissa, ja se ilman hengellistä sodankäyntiä. Kyseessä oli herätysten sanoma kääntymyksestä (lyhyesti sanottuna evankeliumista), joka loi perustan sille muutokselle. Tämä oppi hengellisestä sodankäynnistä ja strategisesta rukouksesta on alkuaan niin kutsutusta Latter rain – teologiasta ja harhaopista siitä, että voimme olla kuin jumalia, jotka voivat riehua ja pauhata (Latter rain = Myöhempi sade) liikkeestä enemmän ruotsiksi linkissä https://bibelfokus.se/joel ).

Raamatussa ei ole vähäisintäkään viitettä siitä, että meidän tulisi harrastaa hengellistä sodankäyntiä ja strategista rukousta. Eivät opetuslapset myöskään puhutelleet Saatanaa ja henkivaltoja muissa tapauksissa kuin oli kyse demonin ulosajamisesta. Kirjoitettu tosin on, että hengellisten tapahtumien taustalla on sota henkimaailmassa, mutta kysymys on, ketkä ovat mukana taistelussa ja kuinka sekä millä tasoilla nämä mukana olevat taistelevat. Olen vakuuttunut siitä, että tämä asia on Jumalan käsissä.

Joillakin ihmisillä on tapana osoittaa sitä, mitä esimerkiksi näytetään filmeissä Transformation tukena sille, mitä hengellinen sodankäynti voi antaa. Näissä filmeissä näytetään, että kokonaiset kaupungit ovat muuttuneet täydellisesti (paremmaksi) strategisen rukouksen ja hengellisen sodankäynnin avulla. Mutta olen tutustunut muihin filmeihin, jotka selvästi osoittavat sen, mitä sanotaan elokuvassa Transformation, on joko voimakasta liioittelua, toiveajattelua tai suoranaisia valheita. Voit lukea tästä myös linkistä (ei suomennettu) http://www.concernedchristians.50megs.com. Ja kuten sanottu, täällä Ruotsissa ei tämä myöskään toimi.

Tämän voimme nähdä melko selvästi profeetta Danielin kirjan luvussa 10. Aloitamme jakeesta 1 ja luemme joitakin valittuja osia. Aivan ensimmäiseksi mehän tiedämme, että Jeesus voitti suurimman voittonsa henkimaailmassa, kun hän täällä maan päällä nöyryytti itsensä kuolemaan ristillä. Se, että se olisi voitto, on vastoin kaikkia maallista järkeä, mutta niin on asiain laita. Tämä on ristin periaate, ja tämä pätee myös meidän hengellisiin voittoihimme. Jos luovumme ja nöyryytämme itsemme ja annamme Jumalan taistella, niin voitamme suurimmat voitot. ”Herra sotii teidän puolestanne, ja meidän (meidän =Sv. Folkbibeln) pitää olla hiljaa” sanotaan Raamatussa:

”Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille (Sv. Folkbibeln = Daniel sai ilmestyksen). Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon päivät.. Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennen kuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Hiddekelin, rannalla. Minä nostin silmäni ja näin, ja katso: oli eräs mies, puettuna pellavavaatteisiin.”

Jakeet 12–13: ”Ja hän sanoi minulle: 'Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni.’ ”

Tässä näemme, että Daniel ensin ei tiennyt mitään taistelusta henkimaailmassa, mutta hän tunsi surua sydämessään. Hän oli niin Jumalan mies, että hän silloin käsitti olevan oikein paastota, rukoilla ja nöyryyttää itsensä Jumalan edessä. Tämä oli Danielin osuus hengellisessä sodankäynnissä 21 päivän aikana, ja tätä auttoi enkeli, joka 21 päivää taisteli Persian valtakuntaa otteessaan pitävää henkiruhtinasta vastaan. Siis kun Daniel nöyrtyi, saatiin voitto henkimaailmassa. Ja itse taistelusta henkimaailmassa vastasi Jumala enkeliensä avustuksella.

Niin, jos haluat sotia henkimaailmassa, täytyy sinun kulkea ristin tietä. Mitä enemmästä luovut ja nöyrryt, sitä mahtavampia voittoja saat henkimaailmassa. Jos sitä paitsi olet halukas kuolemaan Jeesuksen vuoksi, niin silloin olet voittanut suurimman saavutettavissa olevan voiton. Jos tyydyt kiipeämään vuorelle ja julistamaan voittoa asuinkaupunkisi ylle, niin luulenpa, että henkivallat suhtautuvat siihen haukotellen. Jos se olisi ollut niin helppoa, niin olisimme voineet kääntää kehityksen Ruotsissa välittömästi.

Jeesus antoi meille päätehtävän:

Mark. 16:15: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.”

Juuri tähän saamme Pyhän Hengen (Apt. 1:8). Mietipä kaikkia erilaisia kokoussarjoja, kampanjoita, raamattukouluja, oppeja, kristillisiä kirjoja, TV-ohjelmia, konferensseja, manifestaatiota, ym. Oletko sitä mieltä, että nämä ovat linjassa Jeesuksen lähetyskäskyn kanssa? Eivät ole. Eikä Jeesus myöskään sanonut, että meidän pitäisi varustaa raamattukouluja ja konferensseja. Hän sanoi:

Apt. 1:8: "vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Eikö riitä, että Jumala itse on kanssamme? Tarvitseeko meidän auttaa Auttajaa saamaan meidät alkuun? Siis mitä opit hengellisestä sodankäynnistä ja strategisesta rukoukset saavat aikaan, on että, me lopetamme elämisen yksinkertaisen lähetyskäskyn ja yksinkertaisen Jumalaan luottamisen kautta Pyhän Hengen avulla! Ja silloin ihmisiä menee kadotukseen, koska meidät on houkuteltu pois harhaoppien kautta, oppien, jotka vain vievät aikaamme ja vetävät meidät pois Jumalan luota, tehtävästä ja lähimmäisistämme.


Herätyksen arvioinnista

Jos nyt arvioidaan hengellistä tapahtumaa, jota ihmiset kutsuvat herätykseksi, niin siis on kaikkein parasta tietää, mitä aito herätys tarkoittaa. Sehän käy samalla tavalla kuin väärennettyjen setelien paljastaminen. Jos todella tarkasti on tutkinut aitoa seteliä, niin luultavasti osaa paljastaa kaikki väärät, esiin tulevat setelit. Mutta jos on tutkinut vain vääriä seteleitä, ei olekaan yhtä helppoa paljastaa uusia väärennöksiä.

Aloittaen siitä, mitä tiedämme aidoista herätyksistä historiassa ja mitä voimme nähdä Raamatusta, voin siis sanoa näin: Jos yhteydestä ei löydy Raamatun Jeesusta ja sen mukana keskeisesti ristin koko sanomaa ja seurauksia, niin se ei ole aitoa herätystä. Ellei mukana ole todistuksia, että ihmiset ovat vapautuneet synnin orjuudesta ja aloittaneet muuttumisen Hengen hedelmän kautta, niin se ei ole aitoa herätystä. Ellei sellainen kääntymys ole keskeisintä, josta iloitaan, niin se ei ole aitoa herätystä. Aidon herätyksen ei tarvitse kohdata mitään muuta tarvetta ihmisessä kuin että hän pelastuu ikuiseen elämään Jeesuksen kanssa, joka on Herra. Se on joka tapauksessa Jumalan ensisijainen tarkoitus herätyksen suhteen ja silloin myös meidänkin ensisijainen tavoite. Vai mitä?

Haluan myös saada sanotuksi sen, ettei itsellä tarvitse olla omaa kokemusta aidosta herätyksestä jotta voisi arvioida eri yhteisöjä. Mutta täytyy osata Raamattunsa oikein hyvin, ja ehkä pitää olla lukenut myös herätyshistoriaa. Herätystä ei arvioida tunteista käsin, joten paikalla ei ole tarvinnut olla. Tänä päivänä voi helposti arvioida teksti-, ääni- ja videomateriaalin perusteella. Tässä tapauksessa Internet on valtava resurssi. Jotkut ovat kuitenkin sitä mieltä, että ei voi arvioida jotakin, jos itse ei ole ollut tapahtumapaikalla. Mutta siinä tapauksessa emme voisi myöskään arvioida Raamatun kertomuksia Jeesuksesta ja apostoleista, sillä emmehän olleet siellä! Älä anna huijata itseäsi sellaisilla sisältöä vailla olevilla argumenteilla.


Troijan hevonen

Tässä haluan nyt varoittaa meitä kaikkia ja sanoa tämän, että se väärä kuva siitä, mitä herätys on ja jonka Saatana on onnistunut ujuttamaan kristikuntaan, monissa kohdin muistuttaa kertomusta Troijan hevosesta. Otamme ilolla vastaan lahjan, vaikkakin se on jotain aivan uutta, jota emme ole nähneet aikaisemmin. Ja tämä lahja kätkee sisälleen vihollisen! Melkein voisi ajatella sitä koskien seuraavaa dialogia Troijan puuhevonen:

”Minkä patsaan joku on asettanut tähän, sellaisen, jota emme koskaan ole aikaisemmin nähneet?
Ei, mutta sehän on erittäin hieno ja jännittävä!

Joo, mutta sehän on rakennettu tavalla, jota en tunne, ajattelepa, jos se on jotain petollista?
Ei, sehän on erittäin kiva, eikö rullatakin se Suurelle torille?

Mutta ajattelepa, jos sen patsaan yllä lepää sitten kirous! Ajattelepa, jos sen sisässä on jotain inhottavaa!
Äh, käy kiinni, niin rullataan se paikalleen. Ajattelepa, miten kaikki tulevat ihastumaan, kun he saavat nähdä meidän komean patsaamme! Kellään muulla ei ole mitään sellaista täällä. Voimmehan pitää juhlat, kun se on paikallaan!

Näin käy, kun pyöritämme ”Troijan hevosen” seurakuntiimme. Ihastuessaan uutuuteen ihmiset laittavat sivuun valvomisen. Silloin vihollinen tulee esiin hevosesta ja avaa pohjattoman kuilun syvyyden portit, jotta yhä useampi vihollisen armeijasta voi tulla sisään ja tuhoamaan Jumalan seurakunnan sisältä päin! Näin toimivat väärät herätykset, ja juuri siksi meidän täytyy tietää, mitä aito herätys on eikä varautumattomasti ottaa vastaan kaikkea uutta vain siksi, että se on uutta ja houkuttelevaa.

Näin käy myös, kun epäpuhdas hengellisyys tunkeutuu seurakuntiimme tänään. Tämä väärä hengellisyys tulee sisään seurakuntiin konferenssien kautta. Näitä ovat järjestäneet esimerkiksi Uusi Viini, jonne kutsutaan hyvin saippuoituja julistajia kuten Bill Johnson, Randy Clark ja Heidi Baker. Kaikki ovat merkittävästi huolitellumpia kuin Todd Bentley (joka pelästytti monia), mutta kyse on tarkalleen samasta ”Toronto-hengellisyydestä”. Tämän hengellisyyden laski vesille alun perin Kenneth Hagin, Kenneth Copeland ja Rodney Howard Browne saaden tukea Benny Hinniltä. Kaikki nämä julistajat liittyvät yhteen ja kaikilla heillä on sama epäpuhdas teologia pohjalla, se, mitä kutsumme joskus ”Myöhemmän sateen – teologiaksi”. He, jotka rullaavat tämän Troijan hevosen Ruotsin kristillisyyteen, tekevät itsensä syyllisiksi terveen, raamatullisen ja evankelisen uskon hävittämiseen maastamme!!!


Lopetus

Nyt haluaisin kehottaa sinua etsimään aitoa herätystä alkaen omasta elämästäsi. Se voi olla alku johonkin aivan uuteen! Tässä tulee joitain neuvoja:

 • Sulje kaikki niin sanotut kristilliset kanavat ja Internet kuukaudeksi. Ehkä myös kaikki muut kanavat.
 • Älä lue mitään muuta kristillistä kirjallisuutta kuin Raamattua tämän kuukauden aikana.
 • Käytä ylijäänyt aika Raamatun lukemiseen ja rukoukseen KOTONA seurustellen yksinkertaisesti Jumalan kanssa Hänen lapsenaan.
 • Pyydä Jumalaa ”taivuttamaan sinut” että sinun MINUUTESI pienenee ja että Jumalasta tulee aina suurempi sinun elämässäsi.
 • Näe sitten, mitä Jumala tekee. Ehkä siitä tulee alku aidolle herätykselle. Saamme rukoilla ja toivoa sitä, jos teet näin tietoisesti.

/Lennart

Översättning till finska 14.5.2015 / Suomennos Sylvi Hänninen