Karismaatikot, mystikot ja liberaaliteologit – käsi kädessä

Joitakin vuosia taaksepäin oli kyllä vain harvoja, jotka pystyivät näkemään, että on olemassa yhteinen ekumeeninen näyttämö karismaatikkojen, mystikkojen ja liberaaliteologien kesken. Karismaattiset kristityt näkivät itsensä eniten Raamatulle uskollisina eikä esillä ollut silloin mitään ajatusta ekumeniasta, ykseydestä ja yhteistyöstä toisten ryhmien kanssa. Mystikot pitäytyivät omiin porukoihinsa ja liberaaliteologit näyttivät halveksivan kaikkea, joka oli tekemisissä Raamattu – uskollisuuden kanssa.

Mutta tänä päivänä tilanne on aivan toinen. Nyt nämä kolme ryhmää – karismaatikot, mystikot ja liberaaliteologit – ovat aivan hämmentymättä usein yhdessä. Miten asiat saattoivat kehittyä tällä tavalla? Onko karismaatikoista tullut epäselviä ja liberaaleja? Vai onko muista tullut karismaattisia?

Ensiksi minun täytyy tehdä selväksi, että minä itse olen kokonaan Raamattuun sitoutuneen karismaattisuuden kannalla, joka liittyy terveelliseen evankeliseen kristilliseen uskoon. Olen henkikasteen ja Hengen lahjojen puolesta. Olen itse kokenut sen ja se on suureksi siunaukseksi meidän kristillisen vaelluksemme aikana..

Mutta kristillinen karismaattisuus on nyt kehittynyt siihen suuntaan, mikä on aivan epäraamatullista. Raamatullinen karismaattisuus käsittelee sitä, että saa voiman elää kristillistä elämää oikealla tavalla, että saa voiman todistaa Jeesuksesta ympäröivälle maailmallemme sekä tehdä Jumalan seurakunnasta kypsä ja vankkumaton. Väärä karismaattisuus käsittelee sitä, että keskittyneenä itseen etsii hengellisiä kokemuksia ja juuri siinä melkein koko karismaattinen liike tänä päivänä onkin (mukaan luettuna kaikki ne seurakunnat ja yhteisöt, jotka ovat tämän omaksuneet).

Moderni kristillinen karismaattisuus on siis tullut sellaiseksi, että siitä on tullut eräs mystiikan määritelmä, nimittäin hengellisten kokemusten etsintä (eikä vähiten sisimmästä), jotka vievät etsijänsä aina lähemmäksi hengellistä täydellisyyttä, jumalallista luonnetta ja JUMALAA. Karismaattiset kokemukset ovat tänä päivänä usein vaikeasti tulkittavia kokemuksia (eivätkä ole Raamattuun nivoutuneita), aivan kuin mystiikassa.

Mutta entä sitten liberaaliteologia? No, ehkä siellä ei ole kuljettu suoraan kohti karismaattista suuntaa. Siellä on sen sijaan kohdattu puhuttelevana vanha katolinen ja/tai itämainen mystiikka. Tänä päivänä monet protestanttiset liberaaliteologit ovat mystikkoja, ja monien katolisten mystikkojen voidaan sanoa olevan liberaaliteologeja. Joten ei suoraan voi syyttää liberaaliteologien olevan ei-hengellisiä, he ovat "vain" Raamattuun uskovien kristittyjen mielestä "liberaaleja". Liberaaliteologeille sopii mystiikka kuin käsi hansikkaaseen, koska mystiset kokemukset rikkovat uskontojen rajoja ja myös uskonnollisia käskyjä. Ainoaksi todelliseksi jäävät mystiset kokemukset, ja koska näissä ihminen löytää "oman jumalallisuutensa", niin kaikesta siitä, minkä ihminen itse ajattelee olevan oikeaa ja väärää, TULEE oikeastaan oikea ja väärä. Mystiikka työkaluna voidaan oikeastaan hyväksyä mitä tahansa – kaiken muun paitsi Raamattuun ankkuroituneen kristillisyyden tietenkin!

Sen, että asiat nyt ovat tällä tavoin kuin yritän kuvailla, vahvistaa se, että useilla alla luetelluista henkilöistä on paljon yhteistä. Useat ovat sitä paitsi hyviä ystäviä ja yhteistyökumppaneita.

  • Ulf Ekman –Livets Ordin/Uskonliikkeen pastori, karismaatikko ja mystikko
  • Peter Halldorf – Helluntailiikkeen pastori, karismaatikko ja mystikko
  • Anders Arborelius – katolinen piispa Ruotsissa, munkki, karismaatikko ja mystikko
  • Wilfrid Stinissen – katolinen munkki ja mystikko
  • KG Hammar – entinen Ruotsin arkkipiispa, liberaaliteologi ja mystikko
  • John Shelby Spong – protestanttinen piispa, liberaaliteologi ja mystikko
  • ja paljon on niitä, jotka seuraavat näiden herrojen jalanjälkiä… valitettavasti!

Jos haluat saada hieman lihaa luiden päälle tässä blogissa lyhyesti kuvaamassani asiassa, niin suosittelen sitä artikkelia, jonka Solveig Hendriksen on kirjoittanut ja jonka olemme juuri julkaisseet täällä Bibelfokusissa (Tätä linkkiä ei ole suomennettu, Mystiikka ja hengellinen kehitys): Mystik och andlig utveckling

Niistä kolmesta ryhmästä, joita yllä kuvailin, ei myöskään ekumenia, jossa on New Age – liikettä, ole kaukana. Monet "kristityt" mystikot ovat itse asiassa jo siellä. Näyttämö tälle ekumenialle ei ole vähiten mystiikka, väärä karismaattisuus ja ne kokemukset, jotka siihen liittyvät. Olen itse aikaisemmin kirjoittanut tästä artikkelissa (jota ei ole suomennettu: Milloin ilmestyy New Agea sisältävä ekumenia?) "När kommer ekumeniken med New age?"