Translate page

Varoitus Choo Thomaksesta ja kirjasta "HEAVEN IS SO REAL" !

Choo Thomas

Raamatullinen koettelu Choo Thomaksesta ja hänen sanomastaan kirjassa HEAVEN IS SO REAL (Taivas on niin todellinen)

  Kaikki Raamatun jakeet ovat Svenska Folkbibeln – Raamatusta (ruotsiksi) ellei muuta ilmoiteta. Suomenkielinen Pyhä Raamattu 1932/1938.


Johdanto

bildLaitan nyt esille tämän tekstin taas, koska Kanava 10 on nyt näyttänyt ohjelman Choo Thomaksesta (epätavallisen tyhmästi tehty!). Teksti kirjoitettiin alun perin lokakuussa 2007.

Vuonna 1992 tuli korealaisesta Choo Thomaksesta oman tietonsa mukaan kristitty. Kaksi vuotta tämän jälkeen hän sanoo kokeneensa Jeesuksen Kristuksen vierailun ensimmäisen kerran. Jeesus vei hänet vierailuillaan 17 kertaa taivaaseen ja kaksi kertaa hänelle näytettiin helvetti, kaikki Choon oman kertomuksen mukaan. Tämä johti siihen, että Choo kirjoitti kirjan Heaven is so real, jossa hän kirjoitti ylös kokemuksensa ja Jeesuksen sanoman ihmiskunnalle meidän aikanamme. Kirjan sanotaan olevan itsensä Jeesuksen kirjoittama Choon ruumiin kautta. Kirja ilmestyi lokakuussa 2003. Lyhyen ajan sisällä kirjasta tuli yksi eniten myydyistä kirjoista kristillisen kirjojen alueella. Sen sanotaan olevan käännetty yli 40 eri kielelle.

Koko johdanto Choon kirjaan muodostuu pitkästä listasta muiden suosituksia, hänen itsensä suosituksia ja profetioita, joiden on määrä vahvistaa kirjan auktoriteetti. Ensimmäisestä ja toisesta korinttolaiskirjeestä ymmärrämme, että suositukset ja korottamiset voivat johtaa siihen, että kadotamme sekä Kristuksen voiman että muiden luottamuksen. Tämä tekee tästä vielä tärkeämmän tarkastella Choon sanomaa. Miksi tarvitaan näin voimakkaita suosituksia? Ovatko ne sumuverhoja?


Pääkysymys

Työssään levittää sanomaa ja kirjaa Heaven is so real on kirjan kirjailija Choo Thomas tuottanut filmin, joka on laitettu Internetiin. Filmi on esim. seuraavalla sivulla http://www.choothomas.com/ . Filmissä Choo Thomas kertoo niistä kokemuksistaan, jotka ovat hänen kirjansa perustana. Se, mitä tässä tekstissä selvitän, on myös otettu tästä promotion movie:sta. Filmin johdannossa esitetään kysymys: ”miksi nämä ilmestykset tulevat nyt. Sama kysymys on ollut yksi minun kysymyksistäni, kun olen kirjoittanut tämän tekstin, vaikkakin raamatullisesta näkökulmasta. Miksi tämä kirja julkaistaan nyt? Mitä on meneillään? Miksi sellainen valtava meteli ja hälinä? Miksi on niin vähän kriittistä tarkastelua? Juuri näiden kysymysten ja Raamatun kehotuksen kautta ”koetella kaikki” minä otan itselleni tehtävän tutkistella Choo Thomasta ja hänen sanomaansa.

Mielenkiintoista ei oikeastaan ole itse kirja vaan se, mikä on Choo Thomaksen koko mission pääsanoma ja tarkoitus. Jos sanoma on Jeesukselta, mitä Jeesus silloin sanoo meille? Jos sanoma ei ole Jeesukselta, kuka silloin haluaa saada jotain sanotuksi ja siinä tapauksessa mitä ja miksi? Mikä on silloin pääsanoma siinä tapauksessa pettävän hengellisen kehyksen takana? Ja mikä siinä tapauksessa on tarkoitus? Tämä on minun tutkisteluni pääkysymyksen takana tässä tekstissä. Ja ottaaksemme selville, onko sanoma Jumalalta vai ei, niin meidän täytyy kriittisesti tarkastella sitä yhdessä niiden olosuhteiden kanssa, jotka ovat ympärillämme. Mutta saako sitä olla kriittinen hyvänä kristittynä?


Koetelkaa kaikki, myös Choo Thomas ja Heaven is so real

Choo Thomas sanoo web-sivustollaan: ”kristittyjen ei ikinä pidä tuomita toisten kristittyjen työtä Jumalalle.” Terve kristillinen asenne kaikkiin profetioihin, profeettoihin, ilmestyksiin, opetuksiin jne. , joita esiintyy kristillisellä alueella, täytyy aina olla: Onko tämä Jumalasta? Onko tämä yhtä pitävä Raamatun koko sanoman kanssa? Onko tämä ihminen Jeesuksen opetuslapsi? Ei ole ollenkaan tärkeää, kenen kautta sanoma tulee, mistä yhteisöstä tai kuinka mahtava hengellinen kehys sanomalla on, kaikki pitää alistaa terveelle, kristilliselle, kriittiselle tarkastelulle, se on raamatullinen tie.

Ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille kirjoitti Paavali (1. Tess 5:20–22) :

 • "Profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on, karttakaa kaikenlaista pahaa."

Ei ole siis vastoin Jumalan tahtoa suhtautua kriittisesti siihen tulvaan opetusta, ilmestyksiä ja profetioita, jotka tulevat kaiken Jumalan kansan päälle tänä päivänä. Meidän ei kuitenkaan yleisesti pidä olla profetioita vastaan jne., mutta meidän pitää olla valveilla ja tarkistaa sanoma. Ja jos sanoma ei täsmää alkuperäisen raamatullisen sanoman kanssa, meidän tulee vetäytyä pois heistä, joiden kautta sellainen sanoma tulee. Tämän kehotuksen me saamme Paavalilta roomalaiskirjeestä (Room.16:17–18):

 • ”Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet.”

Kirjeessään galatalaisille (Gal.1:9) Paavali kääntyy niitä vastaan, jotka tuovat tullessaan poikkeavan opetuksen:

 • Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, mitä olette saaneet, hän olkoon kirottu.”

Mitä me voimme sitten oppia näistä kahdesta Raamatun sanasta? Sen, että meidän täytyy verrata sitä opetusta, jonka saamme, Raamatun alkuperäiseen opetukseen ja koko sanomaan ja sitten toimia siitä arvostelusta käsin, jonka teemme. Paavalin sanathan ”jos joku saarnaa evankeliumia teille, joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä olette ottaneet vastaan” sisältävät sen, että meidän täytyy arvostella sitä, mitä julistetaan ja verrata sitä alkuperäiseen sanomaan. Jos huomaamme, ettei julistus täsmää, pitää ”pysyä poissa kaikenlaisesta pahasta” ja ”kääntyä pois heistä”. Matteuksen evankeliumissa, luvussa 24, Jeesus varoittaa kerta kerran jälkeen vääristä profeetoista ja hän kehottaa meitä tämän perusteella olemaan valvovia. Se sisältää sen, että meidän täytyy arvostella profeetat.

Meillä, itse kullakin, on Raamatun antama tehtävä tarkastella ja koetella kaikki profeetat, profetiat, kaikki ilmestykset ja kaikki opetus.  Juuri silloin, kun luovumme koettelemasta kaikkea, me emme tee Jumalan tahdon mukaan, eikä päinvastoin! Juuri silloin, kun luovumme olemasta tarkkoja totuuden suhteen, meillä on riski päätyä harhaan. Sen me voimme lukea Paavalin toisesta tessalonikalaiskirjeestä (2 Tess 2:9–12):

 • " Tuo (ruots. laittoman), jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Choo Thomaksen kokemukset ja valtavat väitteet ovat varoituskelloja

Se sanoma ja ne väitteet, joita Choo esittää, täytyy saada varoituskellot soimaan jokaisella terveellä kristityllä. Tässä on paljon, mitä pitää analysoida ennen kuin me nielaisemme sanoman. Minä listaan tarkasteluni tähän alapuolelle pisteiden muotoon, sen jälkeen seuraa läpikäynti piste pisteeltä.

1. "Kuinka yksinkertainen kotirouva voi kirjoittaa kirjan, joka saa näin valtavan levikin?"
2. "Miksi nämä ilmestykset juuri nyt?"
3. Heaven is so real – kirjan sanotaan olevan “Jeesuksen kirjan”, jonka Jeesus on kirjoittanut Choo Thomaksen kautta.
4. Heaven is so rea l–kirjan sanotaan olevan “Jeesuksen kirjan lopun aikoja varten".
5. Choo Thomas sanoo rakastuneensa Jeesukseen, kun hänestä tuli kristitty vuonna 1992.
6. Jeesus voiteli Choon koko ruumiin “pyhässä tulessa” vuonna 1994.
7. Jeesus voiteli Choon “vapisevalla ruumiilla” vuonna 1995.
8. Henkikasteen jälkeen hän sai kielen “taivaalliset laulut” ja “pyhä nauru".
9. Larry Randolph Toronton – liikkeestä profetoi Choolle sanoen, että Choo saisi merkittävän tehtävän Jumalalle.
10. Jeesus tuli Choon luokse demonien ympäröimänä!
11. Choo sai läpikäydä Jeesuksen syvää käsittelyä tullakseen valmiiksi palvelustehtäväänsä varten.
12. Jeesus vei Choon taivaaseen ensimmäisen kerran vuonna 1996. Sekä taivas että helvetti ovat Choon mukaan paikkoja, jotka ovat jo olemassa.
13. Jeesus vei Choon mukanaan taivaaseen. He matkustivat sinne ”henkiruumiissaan”.
14. ”Pelastus ei ole selvä, meidän täytyy tehdä niin hyvin kuin voimme, meidän täytyy antaa kymmenykset."
15. "Kristityt tulevat temmatuiksi ennen Antikristuksen aikaa ja suurta ahdistusta."
16. YHTEENVETO: Choo Thomaksen sanoma ja  "Heaven is so real" eivät ole Jumalasta!


1. "Kuinka yksinkertainen kotirouva voi kirjoittaa kirjan, joka saa niin valtavan levikin?"

Tämä on kysymys, joka esitetään Choo Thomaksesta kertovan filmin johdannossa. Se on hänen kotisivullaan. Tällä retorisella kysymyksellä halutaan samanaikaisesti saada sanotuksi se, että ellei Jumala olisi ollut tämän kirjan takana, niin kirjan syntyminen ja levikki eivät olisi voineet olla sillä tasolla, jolla me näemme sen nyt. Ja totta kai tämä on merkillinen kertomus. Mutta tässä on tärkeää, että kypsä kristitty tajuaa, ettei tämä ole minkäänlainen todiste siitä, että kirja on Jumalalta. Lukumäärä, huomio, suuri skaala, mahtipontisuus ja komeus eivät ole sellaista, jota meidän pitää tähystää nähdäksemme sen, mikä tulee Jumalalta. Sekä ensimmäinen että toinen korinttolaiskirje puhuvat erittäin selvästi siitä, että kristityn tie on ristin tie. Kristityn tie ei kulje voiman, glamourin tai isojen skaalojen kautta. Jos todellinen kristillinen kirja tai toiminta saa suuren levikin, niin se voi olla hyväkin asia, mutta se itsessään ei koskaan ole tunnusmerkki siitä, että sanoma tai toiminta on Jumalasta. ”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät.” sanoi Jeesus (Matt. 7:13). Meidän pitää siis varovaisia virratessamme suuren virran suuntaan!


2. "Miksi nämä ilmestykset juuri nyt?"

Choo Thomaksen filmin johdannossa esitetään lisäksi retorinen kysymys: ”miksi nämä ilmestykset tulevat nyt?” Epäsuorasti sanotaan sitten, että me olemme nyt lopun ajoissa, ja juuri siksi Jeesus on tuonut nämä ilmestykset Choo Thomasin kautta. Ellet ole valveilla, sinun on helppo vaikuttua sellaisesta kysymyksen asettelusta. Helposti joutuu mukaan siihen tunteeseen, että jotain suurta on meneillään, siksi Jeesus on sallinut tämän tapahtua ja tämän avulla tulet osalliseksi uudesta jumalallisesta informaatiosta. Tässä haluan kohdata tämän väittämän kysymällä: Niin, miksi nämä ilmestykset tulevat juuri nyt? Jos tämä kirja ei olisi Jumalalta, miksi nämä ilmestykset juuri nyt? Mikä silloin sanoman merkitys on? Mihin se minut johtaa? Tätä meidän täytyy uskaltaa miettiä ja kokeilla Raamatun sanan edessä!


3. Heaven is so real – kirjan sanotaan olevan “Jeesuksen kirja”, jonka Jeesus on kirjoittanut Choo Thomaksen kautta.

Tällaisen väittämän ei kypsä kristitty voi vain antaa kulkea ohi. Missä kohden Raamattua väitetään jotain vastaavaa? Heaven is so real – kirja olisi siis kirjoitettu sillä tavalla, jota okkultistisissa piireissä kutsutaan automaattikirjoitukseksi. Siinä sanotaan, että Jeesus on ohjannut Choo Thomaksen kättä kirjoittamaan joka ainoan sanan, joka kirjassa on. Ei yhden ainoankaan kirjan Raamatussa sanota olevan kirjoitettu sillä tavalla, mitä minä muistan. Tajuatko, minkä merkityksen tämä saa? Sehän tarkoittaa, että Choo Thomaksen kirja on omassa luokassaan, luokkaa korkeammalla kuin Raamattu. Se voi johtaa siihen, että Raamattu hylätään Choon kirjan eduksi. Tämän vahvistavat myös Choota kuvaavat kertomukset filmissä. Siinä sanotaan, että monet lapset lähettävät sähköpostia Choolle sanoen rakastuneensa hänen kirjaansa ja että he kantavat sitä mukanaan, minne tahansa menevätkin.

Choo Thomaksen mukaan Jeesus olisi sanonut hänelle, että hän haluaa kaikkien lukevan tämän kirjan ja todistavan siitä. Pitääkö tämä paikkansa muun Raamatun sanan kanssa? Silloin meidän pitää muistaa Jeesuksen kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta kuoleman valtakunnassa Luukkaan evankeliumista, luvusta 16:19 – 31. Koko pointin siinä kertomuksessa näemme kertomuksen lopussa:

 • "Heillä on Mooses ja profeetat: kuulkoot niitä. Niin hän sanoi: “ Ei isä Aabraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen.” Mutta Aabraham sanoi hänelle:” Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin he eivät usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös."

Jeesus siis sanoo tässä kertomuksessa, että Vanha testamentti Raamatussa (Mooses ja profeetat) riittää siihen, että ihminen voi kääntyä Jumalan puoleen. Ei tarvita ketään, jotka nousevat ylös kuolleista ja todistavat siitä, mitä ovat nähneet, sillä siitä ei kuitenkaan välitettäisi. Siten voi myös varmuudella sanoa, ettei myöskään tarvita mitään todistuksia sellaisilta henkilöiltä, jotka väittävät käyneensä taivaassa. Meillähän on sitä paitsi Uuden testamentin koko todistus avaimena VT:iin! Joten Jeesus itse on Raamatussa sanonut, että Raamattu on riittävä. Ovatko silloin Choo Thomaksen sanat uskottavia? Sen saat itse arvioida, minä en ole sitä mieltä.

Mitä tulee käynteihin taivaassa ja helvetissä, niin haluan viitata kohtaan 12. Siellä on koko joukko tärkeitä asioita mietittäviksi.


4. Heaven is so real – kirjan sanotaan olevan Jeesuksen kirja lopun ajoille

Kohdassa 3 yllä on muutamia kommentaareja, jotka myös koskevat tätä väittämää. Mutta kun kyseessä on juuri lopun aika, on pari erittäin tärkeää asiaa sanottava. Luulen, että useimmat Raamatun tutkijat olisivat minun kanssani samaa mieltä siitä, että Danielin kirja ja Ilmestyskirja ovat molemmat vaikeasti käsitettäviä kirjoja, mutta että ymmärrys näistä kirjoista kasvaa mitä enemmän me tulemme lähemmäksi lopun aikoja. Jumala on siis tallentanut tärkeää tietoa sinne, joka on sinetöitynä siihen aikaan asti, jolloin me tarvitsemme sitä. Tämän voimme nähdä Danielin kirjasta (Dan. 12:9):

 • " Niin hän sanoi:” Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti."

Minun vakaumukseni on, että Jumalan tahto on, että meidän lopun aikoina pitää lukea Raamattua ja ehkä silloin juuri niitä tekstejä, jotka on sinetöity siihen saakka. SILLOIN tulemme saamaan jotain näistä teksteistä, josta on erityistä apua ja johdatusta. Kenen voisi kuvitella haluavan muuttaa tätä tosiasiaa? Kyllä, sen haluaa tietysti saatana tehdä. Jos syntyy joku ”harhakuva”, joka vie pois mielenkiintomme Raamatusta lopun aikoina, niin se ei ole Jumalasta! Kun tämä selveni minulle kirkkaasti, aloin aavistaa, mikä se kätketty, pettävä sanoma on kirjassa Heaven is so real. Pääsen siihen vähän edempänä.

Haluan myös viitata niihin sanoihin, joihin Ilmestyskirjan luku 22 loppuu:

 • "Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku pane niihin jotain lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu."

On melko selvää, että sanat ”lisätä jotakin näihin sanoihin” voivat myös sisältää sen, että emme saa laajentaa Raamattua lisäilmestyksillä ja kirjoituksilla. Choo Thomas tuo kirjansa ja ajatuksensa törmäyskurssille tämän Raamatun sanan kanssa. Ovatko sitten Choo Thomaksen sanat uskottavia? Ei, minun mielestäni me olemme löytäneet jo tarpeeksi asioita siihen, että voimme hylätä koko hänen sanomansa. Mutta on vielä lisää sanottavaa.


5. Choo Thomas sanoo rakastuneensa Jeesukseen tultuaan kristityksi vuonna 1992.

Tätä voi pitää viattomana ja hienona, mutta Choon lausuntoa siitä, että hän rakastui Jeesukseen, täytyy tarkastella yhteydessään. Tunnistatko tämän muotoilun kotikentältäsi? Minun mielestäni se muistuttaa Åsa Waldaun näkyä itsestään Kristuksen morsiamena. Sekä Choo Thomaksella että Åsa Waldaulla on näky itsestään erityisesti Jeesuksen valittuina. Minulle on ilmiselvää, että rakastuminen ei ole suhde, jota Jeesus on ajatellut kenellekään meistä. Se voi johtaa harhaan. Jeesus on Jumala, hän on sama kuin Isä, vaikkakin fyysisesti miehen hahmossa (ehkäpä siinä on syy heidän rakastumisiinsa). Meidän suhdettamme Jumalaan ja siten Jeesukseen, pitää ennen kaikkea leimata lapseus, jonka jaamme kaikkien meidän uskonsisarten ja – veljien kanssa. Kukaan ei ole enempää kuin joku toinen. Mutta meidän suhdettamme Jumalaan pitää leimata myös terve jumalanpelko. Jumalahan on JUMALA! Hän on pyhä!  Minun mielestäni on väärin sanoa, että on rakastunut häneen, tästä näkökulmasta katsoen. Se on liian latteaa! Me voimme ihailla Jumalaa, me voimme rakastaa Jumalaa, me voimme palvoa Jumalaa. Mutta siitä, että rakastuisimme häneen, tulee minun mielestäni epäkunnioittava(rienaava) suhtautuminen, jossa (erityisesti naisena) tulee riski uskoa olevansa Jeesuksen erityisesti valittu ja rakastettu. Ja jopa että oltaisiin Kristuksen oma morsian. Minun mielestäni Choo Thomas kadottaa uskottavuutensa tällä lausumallaan.


6. Jeesus voiteli koko Choon ruumiin "pyhässä tulessa" vuonna 1994.

En ymmärrä ihan tarkasti, mitä Choo Thomas tarkoittaa tällä. Koska tämä kokemus tuli ennen hänen kastettaan Pyhässä Hengessä, ei se ole se kokemus, johon hän viittaa. On totta, että Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta, että hän kastaisi meidät Pyhällä Hengellä ja tulella, mutta että tuli tulisi olemaan erityinen kokemus, joka koetaan erityisenä ajankohtana, ei ole raamatullista. Se tuli, jolla meidän kristittyjen tulee olla kastettuja, on kärsimysten koetteleva tuli. Se ei ole suosittua hyvin toimeentulevien kristittyjen joukossa, mutta se on Raamatun totuus. Voimme lukea tästä 1. Piet. 4:12–14:

 • " Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä (ruots. tulta), jossa olette ja joka on oleva teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne."

Minun mielestäni tässä vilahtaa Choo Thomaksen hengellinen harhaoppi, josta me tulemme näkemään hieman enemmän vähän edempänä.


7. Jeesus voiteli Choon "tärisevällä ruumiilla" vuonna 1995.

Choo sanoo, että Jeesus siunasi häntä “vapisevalla ruumiilla” joitakin vuosia hänen pelastumisensa jälkeen. Tämä on jatkossa tarkoittanut sitä, että joka kerta, kun Jeesus käy Choon luona, niin hänen ruumiinsa tärisee tarkasti 20 – 30 minuuttia. Näiden vapisemisperiodien aikana Choon ruumis hikoilee intensiivisesti ja hänen ”hengestään” tulee vaikertavia ääniä. Suoraan jokaisen sellaisen tärinäkokemuksen jälkeen hän kokee voimakkaita aaltoilevia tunteiden myrskyjä sisäisesti ja voimakkaan kiskaisemisen tunteen ulkopuolellaan. Myös joka kerta, kun Choo rukoilee tai ylistää, alkaa koko hänen vartalonsa vapista. Kun Choo puhuu kirjastaan (filmissä hänestä itsestään ja kirjasta) hän sanoo, että hänen täytyy liikuttaa yläruumistaan, kun hän puhuu Jeesuksesta, muuten tulee päälle ”ahdistava tunne” vatsaan, joka kasvaa räjähtämisen tunteeksi. Siksi hänen nähdään huojuvan edes takaisin sivuittain filmissä.

Tällaiset kokemukset ovat täysin epäraamatullisia, kun kyseessä ovat Jumalan lapset. Raamattu puhuu, että taivaitten voimat järkkyvät, ja kerran mainitaan, että paikka, jossa apostolit rukoilivat, vapisi. Se räjähtämisen tunne, jonka Choo saa vatsan alueelle, muistuttaa paljon sitä kundalinivoimaa, jota koetaan mm. joogassa. Kristityissä piireissä tämän kaltaisten ilmiöiden kanssa on puuhailtu esim. niin kutsutussa Toronton – siunauksessa, jossa myös ryömittiin lattialla ja haukuttiin kuin koirat, kieuttiin kuin kukot saarnatuolista ja maattiin lattialla ja vapistiin, pyörittiin ympäri ym. Näitä ilmiöitä voidaan myös nähdä esim. New Age – liikkeessä ja afrikkalaisissa animistisissa kulteissa. Voit katsoa videoklipin eräästä Toronto – kokouksesta minun sivultani    http://media.bibelfokus.se/docs/falska_profeter_villolaror2.html.

Tähän haluan heittää varoittavan sanan: älä tule vaikutetuksi näistä manifestaatioista! Niillä ei ole mitään tekemistä Pyhän Hengen kanssa. Näille ilmiöille ei ole mitään tukea Raamatussa. Ainoan kerran Raamatussa, kun joku pyörähtää lattialle makaamaan ja vapisee, on, kun kyseessä on pahojen henkien valtaama ihminen. Tässä siis on tärkeää avata silmät niille voimille ja henkivalloille, jotka eivät tule Jumalalta. Kun Pyhä Henki tulee meidän päällemme, se tapahtuu, kuten Jeesus sanoi Apostolienteoissa 1:8:

 • "Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."

Kun Pyhä Henki siis tulee päällemme, niin se ajaa meidät epäitsekkäinä ja uhraavina ulos maailmaan todistamaan Jeesuksesta. Se oli syy siihen runsaaseen lähetykseen, jonka olemme nähneet historian läpi. Ellemme koe tätä vetoa ulos maailmaan, voimme ihmetellä olemmeko todella kokeneet aidon henkikasteen. Kun Choo Thomas sitä vastoin alkoi puhua omista hengellisistä kokemuksistaan, tulen erittäin skeptiseksi hänen luotettavuuttaan kohtaan. Minua alkaa tehdä entistä enemmän levottomaksi se, että hänen kokemuksensa tulevat pahoilta hengiltä..


8. Henkikasteen jälkeen Choo sai kielen nimeltään "taivaalliset laulut" ja "pyhän naurun".

Kun kyseessä ovat nämä manifestaatiot, niin vain kielilläpuhuminen on raamatullista. Mutta silloin meidän on muistettava, että kielilläpuhumista esiintyy myös okkultistissa piireissä. Joten kielilläpuhuminen ei toisin sanoen ole mikään takuu Choo Thomaksen sanoman aitoudesta. Kun me sitä paitsi kuulemme pyhästä naurusta (holy laughter), niin meidän tulee olla erittäin varuillamme. Se ilmiö on tullut hyvin harhaan menneestä ”Toronton – herätyksestä” ja Rodney Howard Brownin ym. kautta. Suuri osa tästä on peräisin Kenneth Haginilta, joka oli yksi suurimmista harhaopettajista, jonka olemme nähneet modernina aikana. Minä alan nyt enemmän ja enemmän ymmärtää, että esim. ne ilmiöt, jotka tulevat Choo Thomakselta, ovat Kenneth Haginin harhaoppien hedelmää. Tätä maailma tulee näkemään paljon enemmän. Jos hämmästyt minun väittämääni Haginista ym., niin lue ja mieti sitä, mitä kirjoitan sivuillani http://bibelfokus.se/sv/villolaror. (linkkiä ei ole suomennettu)

Kun kyseessä on Choon taivaallinen laulu, niin haluan pyytää sinua kuuntelemaan sitä tältä sivulta http://media.bibelfokus.se/musik/Choo_song.mp3 jossa hän laulaa samalla tavalla kokonaisen tunnin ilman taukoa. Tunnistatko sen taivaalliseksi lauluksi? Tunnistatko taivaallisen sävelen? Kuuletko rauhoittavat ja rauhaa tuovat sävelet Herralta hänen laulussaan? Minä en, ja luulenpa, ettei minun epäilyni riipu kulttuurieroista. Luultavasti se riippuu siitä, että Choo ja minä olemme kohdanneet eri henget henkikasteessa. Mitä henkiä, saat itse arvioida. Minun mielestäni laulu muistuttaa saamelaista joikaamista tai muuta okkultistista laulua.

Tämän lisäksi Choo sanoo, että Jeesus on treenannut häntä hengelliseen tanssiin, tanssiin, jonka hän näkee uutena lahjanaan Jumalan seurakunnalle. Tämä tanssi on jotain, johon hän siksi on pakottanut seurakuntansa kehotuksella ”että pitää totella Jumalaa enemmän kuin ihmisiä”. Tässä minun mielestäni on aika verrata Choo Thomasin kaikkia hengellisiä kokemuksia ja lahjoja ja niitä kokemuksia, joita tietyllä Kiara Windriderillä on ollut ”lusiferistisessa uudestisyntymisessään” New Age – liikkeen piirissä. Kiara sanoo näin kokemuksistaan ”Enlightment Journey into Awakening, part 3” (Valaistumismatka Heräämiseen, osa 3) (minun käännökseni):

 • "valaistumisen ja sisäisen tajuamisen jälkeen, tajuat, ettet ole ruumiisi. Sinun ruumiisi ei ole enää sinun oma ruumiisi. Siitä tulee vain ihmeellinen kulkuneuvo siihen, että saavutetaan Tietoisuus. Kokemusten kohokohdassa, joka usein tulee erityisen rituaalin jälkeen, ruumis päätyy erityiseen tilaan, joka on aivan riippumaton ajatuksista ja omasta tahdosta. Silloin ruumis voi tulla sisään ekstaattiseen, autuaalliseen nauruun, se voi liikkua monimutkaisiin joogaa muistuttaviin asentoihin, se voi alkaa matkia erityisiä eläimiä, se voi tulla ' koko luomakunnan tanssiksi'."

Ne ilmaukset, joita olemme nähneet Kenneth Haginin julistuksen jäljissä, Toronton herätyksestä, Benny Hinnillä, Rodney Howard Brown:illa, Todd Bentley:llä ym. muistuttavat yhä useammin niitä ilmauksia, joita näemme New Age – liikkeessä (ekstaattinen nauru, vapisemiset, eläimiä matkiva käytös, eläinten äänet, taivaallinen tanssi, hengellinen laulu, ym.) Voit nähdä näitä samankaltaisuuksia videoklipeissä, joita on sivullani http://media.bibelfokus.se/docs/falska_profeter_villolaror2.html#Anchor-Video-49575.

Raamattu puhuu suuresta luopumuksesta Jumalan kansan joukossa lopun aikana (2. Tess.2) ja siitä, että syntyy ykseys kaikkien maapallon ihmisten joukossa Antikristuksen johdossa. Olen tänä päivänä vakuuttunut siitä, että se henkivalta, joka vaikuttaa Kenneth Haginin ” jälkeläisissä” johtaa tähän luopumukseen ja tähyää ykseyteen okkultististen ryhmien kanssa (enemmän tästä lopussa).


9. Larry Randolph Toronton – herätyksestä profetoi Choolle sanoen, että tämä saisi merkittävän palvelustehtävän Jumalalle

Tässä sanotaan aivan kirkkaasti, mistä Choon “voitelu” tulee ja silloin minulle valkenee aina vain selvemmin, mistä tässä kaikessa on kyse. Olen aikaisemmin käsitellyt ”Toronton – siunausta ”, joten en sano siitä nyt enempää. Mutta on melko paljon sanottavaa Larry Randolphista, joka ilmaisee olevansa lopun aikojen profeetta. Hänen kirjaansa ”Tuleva Muutos/Vaihtuminen” esitellään seuraavalla tavalla nettikirjakaupassa nimeltään Follys End Webstore (minun käännökseni):

 • "Maailma seisoo sellaisen vaihtumisen kynnyksellä, jota ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Tämän totuuden valossa, meidän täytyy ottaa avosylin vastaan uudet muutosparadigmat ja paljastaa se väylä, joka johtaa vanhasta uuteen. Auttaakseen meitä navigoimaan oikein tässä kriittisessä siirtymisvaiheessa, ”The Coming Shift” – kirja paljastaa meidän tarpeemme muutokseen ja muodonmuutokseen sekä esittelee selkeän näyn seuraavasta askeleesta matkallamme."

Tämä voisi yhtä hyvin olla teksti, joka on haettu New Age - liikkeen kirjasta. Näky ei ole ollenkaan linjassa sen kanssa, mitä Raamatulla on sanottavaa lopun ajoista. Tämä tulee enemmän kuin selväksi, kun luemme seuraavaa Larry Randolphin lausuntoa, joka on tehty 1994-11-18 (minun käännökseni):

 • "Me tulemme olemaan kansa, uusi ihminen maan päällä, jotka tulevat näyttämään ja demonstroimaan Jumalan Valtakuntaa sellaisessa määrin, että kansat ja kuninkaat tulevat kaatumaan meidän jalkojemme juureen ja pyytämään meiltä Jumalan asioita."

Tulevatko kansat ja kuninkaat polvistumaan kristittyjen jalkojen juureen lopun aikoina ja rukoilemaan meitä suorittamaan ihmetekoja? Onko se raamatullista? Ei, kristillinen seurakunta ei kulje kohti voittosaattoa, se kulkee kohti luopumusta (2. Tess. 2). Juuri Antikristuksen jalkojen juureen kaikki ihmiset pakotetaan kumartumaan. Se on raamatullinen totuus. On ihan oikein se, että asiat tulevat olemaan toisin, kun tuhatvuotinen valtakunta on tullut, mutta ei Larry Randolph puhu siitä. Ja tuhatvuotisesta valtakunnasta on sitä paitsi puhuttu valtavan vähän Raamatussa. Onko Larry Randolph uskottava? Ei, sitä hän ei ole! Minkä henkivallan kanssa hän on liittoutunutkin, hänen näkynsä on samanlainen kuin se näky, jota tuodaan esiin ja ravitaan New Age-liikkeessä?!

Choo Thomas tarkoittaa, että hän on toiminut siitä profetiasta käsin, jonka Larry Randolph lausui hänelle. Se ei ole mikään sellainen asia, joka tekisi hänen kirjastaan uskottavamman vaan juuri päinvastoin!


10. Jeesus tuli Choon luokse demonien ympäröimänä.

Choo kirjoittaa kirjassaan, että kun Jeesus ensimmäistä kertaa alkoi käydä Choon luona, niin Choo pystyi näkemään demonien kasvot kaikkialla huoneessa. Vaikka ne näyttivät inhottavilta ja kauheilta, niin ne eivät pelottaneet Choota. Ne jopa lentelivät Jeesuksen pään ympärillä ja kun Choo komensi niitä, niin ne hävisivät. Hän uskoo, että tämä tapahtui siksi, että hän oppisi puolustautumaan. Raamatussa eivät mitkään demonit ole näkyväisiä itsessään. Ei kukaan Raamatussa saanut nähdä demonien kasvoja. Eivätkä ne ikinä ympäröineet Jeesusta, kun hän tuli. Se, mitä voimme nähdä demoneista Raamatussa, ovat manifestaatiot, jotka aiheutuivat demonien vallassa olemisesta. Se, että nähdään henkiolentoja ja demoneita ei ole koskaan ollut osa Jumalan lasten vaellusta hänen kanssaan. Demoneja ja henkiä nähdään ainoastaan huumeiden vaikutuksesta, mielisairauksissa, transsitilassa, spiritistisissä istunnoissa ja pahan valtaamina. Miksi sitten Choo näkee näitä demoneja? Sitä pitää tarkasti miettiä eikä vain ihastuksissaan niellä hänen kertomuksiaan. Ja kuka oikeastaan kävi Choon luona, jonka ympärillä demonit lentelivät? Kuka ympäröi itsensä muilla langenneilla enkeleillä(demoneilla)? Olikohan se, joka kävi Choon luona, mahdollisesti hän, joka pukeutuu valon enkeliksi?

 • 2. Kor. 11:14: " Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valon enkeliksi."

11. Choo sai läpikäydä Jeesuksen mittavan käsittelyn tullakseen valmiiksi palveluaan varten.

Choo kertoo kirjassaan, että hänet alistettiin hyvin pitkäaikaiselle “Jeesuksen” käsittelylle, jotta hänestä tulisi valmis jatkotehtäväänsä. Kerrotaan paljon siitä, että hänen kehoaan pitää käsitellä, etenkin silmiä, käsiä ja päätä. Hän on joskus kokenut, että hänen ruumiinsa tulee aivan nääntyneeksi käsittelystä, hän on turvonnut kasvoistaan, hän on kokenut yliluonnollisia fyysisiä voimia, joissa hänen käsivarsiensa voima on suurempi kuin että joku kykenisi estämään häntä tekemästä niillä mitään. Joskus hän on kokenut, kuinka hänen ruumiinsa tulee mustaksi ja aivan kylmäksi ”Jeesuksen” yöllisen käsittelyn aikana. Joskus ”Jeesus” ampui tulenlieskoja silmistään hänen silmiinsä. Tämän käsittelyn aikana hän saattoi tuntea olevansa lähellä kuolemaa ja samanaikaisesti tuskallisia voihkaisuja tuli hänen sisimmästään. Joskus hän sai kokea ennen kuulumatonta tuskaa ja myös sitä, että hän oli aivan menettämässä järkensä. Kaikkea tätä hän kutsuu eri sorttisiksi ”voiteluiksi” Jeesukselta ja Pyhältä Hengeltä. Kuulostaako tämä todella Raamatun Jeesuksen siunauksilta? Mitä mieltä sinä olet? Eikö se enemminkin kuulosta siltä sidonnaisuudelta ja pahoinpitelyltä, joka oli kohdannut sitä monen riivaajan riivaamaa ihmistä, jonka Jeesus kohtasi? Eikö olekin luultavampaa, että Choon luo tuleva on sen valon enkeli, josta luimme yllä?

 • Mark. 5:1–5: "Ja he tulivat toiselle puolelle järveä, gerasalaisten alueelle. Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa; sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Ja hän oleskeli aina, yötä ja päivää haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä."

Haluatko ottaa vastaan opetusta henkilöltä, jolla jatkuvasti on tämän tyyppisiä kokemuksia? Ja meidän pitää myös muistaa se, että kun Herra Jeesus eräänä päivänä muuttaa meidän ruumiimme voidaksemme olla hänen kanssaan aina, niin se tapahtuu silmänräpäyksessä (1. Kor. 15:52)! Ei tule olemaan tarvetta suureen määrään kiduttavia käsittelyjä, jotka kestävät vuosia ja päiviä. Kiitä Raamatun Jeesusta siitä!


12. Jeesus vei Choon taivaaseen ensimmäisen kerran 1996. Sekä taivas että helvetti ovat Choon mukaan paikkoja, jotka ovat jo olemassa.

Choo Thomas opettaa, että kuolemasi jälkeen sinä joko tulet taivaaseen tai helvettiin. Sanooko Raamattu todella, että taivas ja helvetti ovat kaksi paikkaa, jotka jo nyt ovat olemassa? Nojaa, se riippuu siitä, mitä tarkoitetaan. Raamattu puhuu paratiisista ja tuonelasta (ruots. kuoleman valtakunnasta).

Raamattu opettaa, että paratiisissa (myös kutsuttu “Aabrahamin helmaksi”, Luuk. 16:19 – 31) säilytetään heidät, jotka ovat uskossa kuolleet ja odottavat sitä päivää, kun Jeesus tulee takaisin maan päälle. He nousevat silloin ylös kirkastetuissa ruumiissaan ja hallitsevat Jeesuksen kanssa tuhat vuotta. Ne uskovat, jotka ovat elossa Jeesuksen tullessa, muutetaan silmänräpäyksessä ja he seuraavat samalla tavalla (1. Kor.15:52). Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen tulevat uudet taivaat ja uusi maa ja tästä tulee se taivaan valtakunta, jossa Jumalan lapset elävät ikuisuuden. Se on Raamatun sanoma taivaasta, mitä minä kykenen näkemään. Raamatussa en voi nähdä, että se taivas, jossa Choo sanoo käyneensä, olisi olemassa jo nyt. Logiikasta tulee valtavan kummallista, jos uskovana ensin tulee lopulliseen taivaaseen kuoleman jälkeen, mutta sitten temmataan takaisin maan päälle nousemaan ylös ruumiissaan Jeesuksen tullessa olemaan hänen kanssaan maan päällä tuhat vuotta ja sitten mennään taas takaisin taivaaseen. Silloinhan ei pitäisi puhua vain ylöstempaamisesta vaan myös ”alastempaamisesta” eikä se ole raamatullista eikä loogista.

Taivaassa Choo näki eräänlaisen varastorakennuksen, jossa kaikkia abortoituja lapsia säilytettiin. Siellä he saivat olla siihen päivään asti, kun heidän äitinsä mahdollisesti tuli kristityksi. Silloin he joutuisivat äitinsä kanssa taivaaseen. Tälle ei ole mitään tukea Raamatussa, jonka toivon sinun ymmärtävän. Jeesus sanoi, että ”lapset kuuluvat taivaan valtakuntaan” ja sen täytyy myös koskea abortoituja lapsia.

Choo sanoo, että hän kaksi kertaa sai nähdä helvetin yhdessä Jeesuksen kanssa. Choo Thomas sanoo, että hän näki sekä äitinsä että isänsä palavassa järvessä ja että he vilkuttivat hänelle. Tämä ei ollenkaan pidä paikkaansa Raamatun sanoman kanssa, koska ketään ei ole vielä tuomittu helvettiin enkä luule myöskään Jeesuksen antavan mitään etukäteisvihjeitä siitä, kuinka hän tuomitsee tuomion päivänä.

Tietyissä Raamatun käännöksissä esiintyy sana helvetti. Tuonela (ruots. kuoleman valtakunta) on enemmän oikean suuntainen käännös kreikan kielen sanasta Hades. Helvetti on ulkoraamatullinen käsite, jos ajattelemme paikkaa, jossa saatana hallitsee tai paikkana, jossa kuolleita uskosta osattomia kidutetaan yötä päivää ikuisuudesta ikuisuuteen. Heitä, jotka ovat kuolleet uskosta osattomina, säilytetään Raamatun mukaan tuonelassa odottamassa tuomiota viimeisenä päivänä. Tuomiossa(-päivänä) ne, jotka eivät saa tulla taivaan valtakuntaan, tuomitaan kuolemaan ”järvessä, joka palaa tulta ja tulikiveä (rikkiä)”. Mitään helvettiä, jossa saatana pitää hovia, ei ole eikä tule ikinä olemaan. Hän palaa itse palavassa järvessä. Voimme nähdä Raamatusta, että heidät, jotka ovat käyneet tuonelassa, otetaan sieltä asetettaviksi tuomion eteen ja että tuonela sinänsä ei ole paikka, joka pysyy.

 • Ilm. 20:13–15: " Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." ( ruots. Bibel 2000)

Heidät, jotka ovat kuolleet ilman antautumista Jeesukselle, ovat ne, jotka asetetaan tuomion eteen. Siinä kaikki nämä tuomitaan tekojensa mukaan, sanotaan Raamatussa. Joten asia ei ole ratkaistu kuolemassa. On paljon Choon kertomuksissa taivaasta ja helvetistä, joka pitäisi koetella ennen kuin kritiikittömästi nielaisee sen. Minä olen ottanut tässä esiin vain murto-osan.


13. Jeesus vei Choon mukanaan taivaaseen. He kulkivat sinne ”henkiruumiissaan”.

Choo Thomas sanoo, että Jeesus vei hänet mukanaan taivaaseen hänen ”muutetussa ruumiissaan”. Tässä ajattelen suoraan Paavalin sanoja 1. Kor. 15:51–52:

 • " Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa."

Milloin meidän ruumiimme muutetaan? Kyllä, “viimeisen pasuunan soidessa”! Ei kuulosta raamatulliselta tai järkevältä se, että Choo matkustaa muutetussa ruumiissaan tai siitä pois. Hän kutsuu myös tätä ruumista ”henkiruumiikseen” ja että Jeesus kulki hänen mukanaan omassa henkiruumiissaan. Jehovan todistajat uskovat, että Jeesus on henkiolento ilman ihmisen ruumista. Choon kertomukset muistuttavat sitä näkyä Jeesuksesta. Raamattu sanoo, että Jeesus nousi fyysisessä ja haavoitetussa ruumiissaan. Epäilevä Tuomas sai sitä paitsi koskea Jeesukseen hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Jeesus on yhtä Jumalan kanssa, hän on Jumala. Kun Jumala ilmestyy ihmishahmossa, niin se on Jeesuksen hahmossa. ”Sana tuli lihaksi”. Jeesuksella ei ole mitään ”henkiruumista” vaan ihmisen ruumis. Sitten on totta, että jotkut harvat ovat nähneet Jeesuksen näyissä, mutta se on kokonaan toinen asia. Minun mielestäni meidän täytyy olla valtaan skeptisiä ”kristillisiin” kertomuksiin nähden, joissa ihminen liikkuu ”henkiruumiissaan” tai siitä pois eri hengellisessä tilassa. Se on enemmän spiritismin kaltaista, shamanismia ja New Ageä kuin raamatullista uskoa.

Seuraava asia, joka tulee mieleeni, kun kuulen Choon kaikista kohtaamisista Jeesuksen kanssa ja hänen 17 matkaansa taivaaseen, on kertomus siitä, että apostoli Paavali kerran temmattiin paratiisiin. Kun luemme Paavalin omaa kertomusta 2. Kor. 12 – luvusta, meidän täytyy kiinnittää huomio moneen tärkeään asiaan:

 • Paavalilla ei ollut tarkoitus kertoa tempaamisestaan. Hänet pakotettiin siihen sillä perusteella, että korinttolaisilla oli epäluuloa häntä kohtaan. Mutta hän pelkäsi menettävänsä Kristuksen voiman, kun hän kertoi jotain niin suurta, koska hän itse riskeerasi korottavansa itseänsä.
 • On kirjoitettu, että hänet temmattiin “kolmanteen taivaaseen” ja “paratiisiin”, ei taivaaseen. Tämä pitää paremmin paikkansa Jeesuksen sanojen kanssa siitä, että ryöväri saisi olla Jeesuksen kanssa ”paratiisissa”. Se taivas, jossa pelastetut tulevat asumaan, ei vielä ole olemassa. Paratiisi on paikka, jossa uskossa kuolleet ovat aina siihen päivään saakka, kun tuhatvuotinen valtakunta ilmestyy Jeesuksen tullessa takaisin tämän asian laukaisevana tosiasiana.
 • Missään muualla Raamatussa ei kirjoiteta Paavalin tempaamisesta On siis ilmeistä, että hän ei halunnut kerskata tästä tai saada muita ansioita..
 • Paavali ei selostanut taivasmatkastaan missään muun opetuksensa sisällössä UT:ssä. Sitä, mitä hän sai kuulla siellä, hän ei saanut kertoa tai viedä eteenpäin.
 • Jakeesta 1. Kor. 1:17 voimme ymmärtää, että me voimme menettää Kristuksen voiman elämissämme, jos itse esiinnymme merkittävänä ja tulemme korotetuksi.
 • Paavali ei voinut ratkaista tuliko hän temmatuksi paratiisiin ruumiissaan tai ruumiinsa ulkopuolella. Hän kutsuu tapahtumaa myös " näyksi ja ilmestyksiksi".
 • Valtavien kokemustensa perusteella Paavalille annettiin (ruots. orjantappurapensaan) piikki lihaansa ettei hänestä tulisi ylimielistä.

Se kokemus, jossa Paavali sai olla mukana, on jotain ainutlaatuista Raamatussa. Se ei tapahtunut suoraan muiden ihmisten vuoksi. Ei Paavalia temmattu ylös sen takia, että saisimme uutta opetusta Jumalasta. Jeesuksenhan mukaan riittävät ”Mooses ja profeetat”. Minä uskon, että tämä oli henkilökohtainen siunaus Paavalille, että hän jaksaisi juosta sen uskomattoman maratonjuoksun, jota hän oli valittu juoksemaan. Paavalin lähetystyöhän on jotain aivan ainutlaatuista koko ihmiskunnan historiassa.

Mitä sitten sanomme siitä, mitä Choo Thomas sanoo kokeneensa? On aivan ilmiselvää, että hän valitsee aivan toisen tien kuin Paavali. Hän ottaa päällensä kaiken sen, mistä Paavali halusi luopua. Jos kaikki nyt on Jeesukselta, miksi sitten laittaa Choon nimeä sen päälle? Miksi ottaa siitä rahaa? Internethän tarjoaa tänään kaikki mahdollisuudet levittää tietoa aivan ilmaiseksi, jos vain niin haluaa. Itsensä suositteleminen ja numeroina sen ilmaiseminen, kuinka monta on tullut siunatuksi ja pelastetuksi omien tekojen kautta, ei ole uskottavaa. Raamatun valossa eivät Choon kertomukset tai hänen toimintansa ole uskottavia!


14. " Pelastus ei ole selvä, meidän täytyy tehdä asiat niin hyvin kuin voimme, meidän täytyy antaa kymmenykset."

Ensimmäinen sanoma, jonka Jeesus antoi Choolle, hänen oman kertomuksensa mukaan oli, että he, jotka eivät maksa kymmenyksiä, ovat tottelemattomia eivätkä pääse taivaaseen. Edelleen Jeesus sanoi hänelle, että ainoastaan he, jotka ovat puhdassydämisiä ja tottelevaisia, saavat tulla taivaaseen. Kirjan Heaven is so real kautta Jeesus haluaa antaa ihmisille mahdollisuuden saada tietää, mitä vaaditaan taivaaseen pääsyyn, koska kenenkään pelastus ei ole varmistettu ennen loppua. Meidän täytyy siksi tehdä parhaamme siihen asti Choo Thomaksen mukaan. Pitääkö tämä sanoma yhtä Raamatun kanssa? Ellei, silloin sanoma ei ole Jumalalta!

Kaikkina aikoina ovat Jeesuksen todelliset opetuslapset uskoneet ja saarnanneet sitä, että pelastus tulee Jumalan armon kautta siksi, ettei kukaan voi kehua itseään Jumalan edessä. Jumalan olemus on armahtavaisuus! Jumalan armon saa se, joka uskoo Jeesukseen. Mitä tarkoittaa uskoa Jeesukseen? Se tarkoittaa uskoa häneen! Luottaa hänen sanaansa. Ottaa lupaus todesta ja luottaa Jeesuksen työhön omien tekojen sijaan. Paavali oli myös hyvin selvä ja tarkka tuodessaan esiin, mihin usko ja vastakohtaisesti lainteot johtavat. Otamme muutaman Raamatun kohdan:

Joh. 3:16: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."

Room. 4:5: " mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi."

Room. 3:28 "Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja."

Gal. 2:16: " Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista."

Joh. 3:36: "Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä."

Joh. 5:24: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään."

Gal. 5:3: "Ja mina todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain."

Gal. 3:10: " Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia."

Näistä Raamatun sanoista voimme selvästi nähdä koko joukon perustavia kristillisiä totuuksia:

 • Meille luetaan vanhurskaus uskon kautta Jeesukseen.
 • meidät julistetaan vanhurskaiksi uskon kautta Jeesukseen.
 • meillä on ikuinen elämä uskon kautta Jeesukseen.
 • Meitä ei lueta vanhurskaiksi hyvien tekojen kautta.
 • vi putoamme pois armosta, jos yritämme parantaa sitä hyvillä teoilla.
 • olemme kirouksen alaisia, jos luotamme joihinkin tekoihin.

Jos nyt menemme takaisin siihen sanomaan, joka tulee Choo Thomaksen kautta, voimme nähdä hänen sanomansa olevan päinvastaista Raamatun evankeliumin kanssa. Hän sanoo, että meidän täytyy olla puhdassydämisiä, mikä eroaa Raamatun sanomasta. Raamattu sanoo, että meidät julistetaan vanhurskaiksi. Hän sanoo, että meidän täytyy antaa kymmenykset tullaksemme pelastetuiksi, mistä tulee lain teko. Samalla tavalla hän sanoo, että meidän tulee tehdä tekomme niin hyvin kuin mahdollista mahdollisesti pelastuaksemme. Hän sanoo, ettei kukaan voi olla varma pelastuksestaan erotukseksi siitä, mitä Jeesus sanoi, että meillä on ikuinen elämä jo tässä ja nyt, jos uskomme häneen. Ja niin Choo sanoo, että meidän täytyy lukea hänen kirjansa saadaksemme tietoa siitä, mitä vaaditaan taivaaseen pääsemiseksi. Toivottavasti asia on sinulle täysin selvä, että kaikki se tieto, jota vaaditaan pelastukseen, on löydettävissä Raamatusta ja se eroaa täydellisesti Choo Thomaksen kirjasta. ”Raamattu yksin” on aina ollut Jeesuksen todellisten opetuslasten tunnustus!

Kymmenysten maksaminen
Lyhyesti myös kymmenysten maksamisesta. Se on käsky, joka kuuluu lakiin, aivan kuin ympärileikkauskin. Jos haluat antaa kymmenykset pelastuksen vuoksi, olet velvollinen täyttämään kaiken lain. (Gal. 5:3). Kristillinen periaate on, että Jeesus antoi elämänsä sinun puolestasi, siksi annat elämäsi hänelle. Kaikki mitä olet ja omistat, kuuluu hänelle! Jos sitä vastoin annat kymmenykset, voit pitää itselläsi 90 prosenttia, kymmenysprinsiipin mukaan. Jos ansaitset 10 miljoonaa kruunua kuussa, niin voit silloin hyvällä omalla tunnolla kuluttaa 9 miljoonaa kruunua kuussa itseesi, kymmenysperiaatteen mukaan. Luulen, että Jumala siinä tapauksessa haluasi, että käytät enimmän osan hänen palvelukseensa ja antaisi sinun tyytyä välttämättömimpään, vaikkakaan tämä ei ole pelastuskysymys. Tulee antaa iloisin sydämin eikä velvollisuudesta. Mietipä keitä se hyödyttää, kun saarnataan kymmenysten maksamisesta.


15. " Kristityt temmataan ylös taivaaseen ennen Antikristuksen aikaa ja suurta ahdistusta."

Olet tähän mennessä varmasti ymmärtänyt, että olen vakuuttunut siitä, että Choo Thomaksen sanoma ja kirja eivät ole Jumalalta vaan päinvastoin. Ja nyt uskon, että myös olemme ehtineet siihen pääsanomaan, jota Choo välittää, mikä käy kuin punaisena lankana koko hänen kirjansa läpi: oppi seurakunnan aikaisesta ylöstempaamisesta, ennen Antikristuksen aikaa ja ennen suurta ahdistusta. Antaakseen sanomalleen jumalallisen, ehdottoman ilmestyksen hohteen ja että se olisi vaikea torjua, on se kudottu tähän uskomattoman ”hengelliseen” kehykseen ennenkuulumattomine ilmestyksineen. Mutta jos nyt kirja ei ole Jeesuksen kirjoittama, vaan Choon saatanan vaikutuksesta, on silloin ehdottoman ajatuksia herättävää se, että juuri tämä sanoma varhaisesta ylöstempaamisesta on pääsanoma Choo Thomaksen kirjassa?! Eikö se sano paljon tästä sanomasta sinänsä? Ja eikö se voi olla myös varoitus siitä, missä kohti aikaa olemme? Silloin voimme ymmärtää syyn siihen, miksi tämä kirja on julkaistu juuri nyt. Luultavasti se riippuu siitä, että olemme sen tapahtuman edessä, jonka saatana haluaa meidän jättävän huomiotta: Antikristuksen esiintulon!

Uskotko varhaiseen ylöstempaukseen?
Ehkä kuulut siihen suureen ryhmään kristittyjä, jotka uskovat, että meidät temmataan Jeesuksen luo ennen Antikristusta ja suurta ahdistusta. Olet varmasti ollut ihastunut kirjasarjaan ja filmeihin /Left behind (jäljelle jääneet)ja filmiin Kuin varas yöllä.  Ehkä olet arvostanut sitä, mitä melko monet saarnaajat ovat voimallisesti julistaneet meidän varhaisesta ylöstempaamisestamme. Mutta näihinkö käsityksiin sinä siinä tapauksessa perustat käsityksesi? Oletko etsinyt täyttä tukea Raamatusta tälle? Minä tarkoitan, että tämä julistus aikaisesta ylöstempaamisesta on melko myöhäinen tulkinta kristillisessä historiassa ja että se on hyvin huterasti Raamattuun ankkuroitunut. Erässä toisessa kirjoittamassani dokumentissa selvitän kaikkia Raamatun tekstejä, jotka puhuvat tätä aikaista ylöstempaamista vastaan. Löydät sen http://bibelfokus.se/jesu_aterkomst.  Sivustosta  Bibelfokus.se  otsikoiden Harhaopit sekä Israel ja juutalaiset alta (Se löytyy otsikon Muuta alta) löydät koko joukon ajatuksia tästä aiheesta.

Raamatullisempi tulkinta?
Minun käsitykseni lopun ajoista on lyhyesti tämä: Ne kristityt, jotka elävät lopun aikoina, tulevat jäämään maan päälle koko Antikristuksen ajaksi. Niille, jotka eivät luovu tunnustuksestaan Raamatun Jeesukseen, se tulee olemaan suurta kärsimystä ja vaikeita aikoja. Suuret joukot kristittyjä, kuten olen sanonut aiemmin, valvomattomuudessa ja puuttuvassa rakkaudessa totuuteen, houkutellaan harhaoppeihin, väärien profeettojen ja merkkien ja ihmeiden kautta. Tämä johtaa luopumukseen, joka mahdollistaa sen, että nämä kristityt loppujen lopuksi ottavat vastaan Antikristuksen takaisin tulevana Jeesuksena. Tämän rinnalla Herra tulee huolehtimaan siitä pienestä ryhmästä todellisia uskovia, jotka kestävät uskollisuudessa, aivan kuin hän antoi sataa mannaa taivaasta juutalaisten erämaavaelluksen aikana. Ihmeitä tulee tapahtumaan!

Jeesuksen paluun tulevat kaikki näkemään. Hän tulee juuri sillä hetkellä, kun maailman armeijat, Antikristuksen johdolla, tuhoavat kaikki juutalaiset. Tulee vaikuttamaan aivan siltä kuin Antikristus onnistuu, mutta niin ei tapahdu, koska Jeesus tulee takaisin juuri ennen sitä. Ja aivan ennen Jeesuksen paluuta, ne uskovat, jotka ovat kuolleet, tulevat nousemaan ylös ja heidät temmataan Jeesuksen luo. Heidän kintereillään temmataan ne uskovat, jotka elävät tuona aikana, myös Jeesuksen luo. Tämä tapahtuu aivan odottamatta ei-uskovien silmien edessä. Kaikki nämä temmatut – luultavasti miljoonat Jeesuksen opetuslapset – tulevat olemaan se kirkkaus, joka ympäröi Jeesusta hänen täysin näkyvässä paluussaan. Arvaapa, tulevatko maailman armeijat vapisemaan, kun he näkevät Jeesuksen tulevan valtavan joukon kanssa taivaan pilvissä! Sitten tulee tuhatvuotisvaltakunta. Sen jälkeen nousevat loput kuolleet ylös ja asetetaan tuomion eteen. Sitten tulevat uudet taivaat ja uusi maa, jossa me asumme Herran kanssa iankaikkisesti. Tämä on lyhyesti se, mitä voin lukea Raamatusta lopun ajoista.

Jos olen väärässä
Jos olisin väärässä siinä, että oppi aikaisesta ylöstempaamisesta on harhaoppi, niin se ei ole pahempaa kuin, että siinä tapauksessa saan olla mukana valtavan ihanassa yllätyksessä. Tämähän ei ole suoraan mikään pelastuskysymys, joten siinä tapauksessa uskon, että minä saan olla mukana ylöstempauksessa.

Jos olen oikeassa…!
Mutta jos olen oikeassa, silloin miljoonille kristityille se tulee merkitsemään paljon epämiellyttävyyksiä ja suuria riskejä. Siitä voi silloin tulla epäsuora pelastuskysymys. Siis jos nyt oppi aikaisesta ylöstempaamisesta on väärä, mitä se voisi merkitä niille kristityille, jotka varauksetta uskovat siihen? Ja miksi sitten tämä sanoma on Choo Thomaksen kirjassa? Haluan jakaa joitakin ajatuksia tästä.

Jeesus sanoo kerta toisensa jälkeen Matteuksen evankeliumissa luvussa 24, että meidän pitää valvoa. Meidän pitää ennen kaikkea olla valveilla väärien profeettojen ja harhaoppien suhteen. Ei vähiten niiden suhteen, jotka tekevät suuria merkkejä ”Jeesuksen nimessä”! Miksi? Ilmeisesti on suuri riski tulla harhaanjohdetuksi lopun aikana. Onko kristitty silloin valvova, jos hän uskoo, että ei tarvitse kokea lopun aikaa? Valvooko kristitty silloin Antikristuksen hiipimistä, pettävää esiintuloa, jos hän uskoo, että häntä ei tarvitse nähdä? Oletko kristittynä silloin valveilla sen suhteen, minkä suhteen Raamattu sanoo, että meidän pitäisi olla valveilla, jos mieluummin luet muuta kristillistä kirjallisuutta kuin Raamattua? Luulenpa, että voit koota vastaukset kysymyksiini itse. Silloin sinä myös ymmärrät, miksi minun mielestäni Raamattuun perustumaton oppi aikaisesta ylöstempaamisesta on vakava harhaoppi. Ja ymmärrät silloin, miksi saatana voisi olla niin mustasukkainen siitä, että tätä oppia levitetään. Eikä vähiten meidän aikanamme! Ja silloin ymmärrät, miksi minä pidän Choo Thomaksen sanomaa niin harhaanjohtavana. .16. JOHTOPÄÄTÖS Choo Thomaksen sanoma ja “Taivas on niin todellinen/Heaven is so real” eivät ole Jumalasta!

Kun olen tarkastellut Choo Thomasta, hänen sanomaansa ja kirjaansa, olen sitä mieltä, että on erittäin suuria todisteita siitä, että Choon sanoma ja hänen kirjansa Heaven is so real eivät ole Jumalalta. Se ei ole Jeesuksen kirja! Kun minulle kirkastui, että Choo Thomas kuuluu Kenneth Haginin “perillisiin” ja liikkuu samoissa hengellisesti pimeillä takamailla kuten Uskonliikkeen eniten harhaan johtavat julistajat ja kun näin hänen hengellisten kokemustensa olevan samaa laatua kuin ne, joita koetaan New Age – liikkeen piirissä, silloin varmistuin tästä:

Se henkivalta, joka on Choo Thomaksen sanoman ja kirjan Heaven is so real takana, on sama mahtava henkivalta, joka juuri nyt yrittää ”kastaa” ihmiskunnan siihen hengelliseen luopumuksen, joka mahdollistaa Antikristuksen esiinmarssin. Siis juuri Antikristuksen hengen näemme vaikuttavan Choo Thomaksen kirjan kautta!

 • 2. Tess 2:3–7: "Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen?? ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää."

Se, mikä pitää raivata pois tieltä ennen kuin Antikristus voi avoimesti tulla esiin on luultavasti Jumalan Pyhä Henki. Jumalan Henki asuu Jeesuksen tosi opetuslapsissa. He ovat hänen temppelinsä tänä päivänä. Kun Jumala saa asua voittamattoman suuressa osassa opetuslapsiaan, voimme sanoa, että Jumala on täysin läsnä maan päällä. Tämä estää saatanan pidättelemätöntä esiin marssia. Mutta jos nämä opetuslapset johdetaan luopumukseen, Jumalan Henki siirtyy syrjään ja siten Jumalan läsnäolo poistuu. Silloin joku muu istuutuu Jumalan temppeliin – Antikristuksen henki! Tämä mahdollistaa Antikristuksen fyysisen esiintulon. Sen saatana tietää ja siksi suuntaa kulkunsa seurakuntaan!

Choo Thomaksen ja hänen kirjansa kautta saatana yrittää johdattaa luopumukseen kahdella tavalla: suoralla ja epäsuoralla.

1. Suora tapa on saada meidät vaihtamaan lain tekoihin ja siten putoamaan pois armosta. Silloin olemme alamäessä ja alimpana liukumäessä seisoo saatana ja ottaa meidät vastaan täyteen luopumukseen. Se, joka luottaa lain tekoihin, on kirouksen alainen, sanoo Raamattu. Silloin ollaan ilman suojaa Antikristuksen henkeä vastaan!

2. Epäsuora tapa, jota saatana käyttää saadakseen meidät tulemaan hengellisesti ei-valvoviksi ja siten yhä enemmän avoimiksi ottamaan vastaan harhaoppeja, vääriä profeettoja ja lopuksi Antikristuksen. Jos lopetamme Raamatun lukemisen, kadotamme valveilla olomme. Ja jos uskomme, että tulemme temmatuiksi ennen Antikristuksen aikakautta, meistä tulee ei-valvovia Antikristuksen hyvin pettävän esiinmarssin ja tähän liittyvien valmistelujen suhteen.

Maailma on saanut aivan uuden tyyppisen uskon, joka muistuttaa kristillistä uskoa, mutta joka ei sisällä pelastavaa evankeliumia eikä ristin periaatetta. Terve on korvattu itsen jumaloimisella ja okkultistisilla voimilla. Kannattajat näyttävät olevan täysin sokeita. Se tänä päivänä hyvin suuri ryhmä ihmisiä, joka käsittää näin uskovat, eivät seuraa Jeesuksen jalanjäljissä vaan etsivät sokeasti ihmeitä ja merkkejä, hengellisiä manifestaatioita ja sensaatioita. Ajattelepa vain David Yonggi Chota ja koko hänen kirkkoaan, jossa on enemmän kuin 800 000 jäsentä. He ovat avosylin ottaneet vastaan Choo Thomaksen sanoman!  Miten ihmeessä tämä on mahdollista? Niin, kun on vastentahtoisuutta etsiä Totuutta. Minä haluaisin kutsua tätä uskoa ”pakanalliseksi kristinuskoksi. Sen eniten esillä oleva propaganda-aparaatti on TV-kanava God Channel sekä se suuri meri kirjoja, joita pakanallisen kristikunnan julistajat vyöryttävät massoittain. Antikristuksen henki voi näiden kanavien kautta saavuttaa sinunkin rukouskammiosi, aina sisälle sinun pyhitettyyn asumukseesi! Jos otat tämän vastaan, tulee Pyhä Henki muuttamaan pois, ellet käänny!  Tämä viehtymys epäterveisiin oppeihin ja haluttomuus etsiä totuutta ennakoi suurta luopumusta ja se on ennalta sanottu Raamatussa:

 • 2. Tim. 4:3–4: " Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta taruihin."
 • 2. Tess. 2:9–12: ", tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta vaan mielistyneet vääryyteen."

Onko tämä kuvaus sinun uskostasi? Anna varoittaa itseäsi!  Irtisanoudu tästä pakanallisesta kristillisyydestä! Viskaa pois sen kirjat! Viskaa pois God Channel, Vision Norge – kanava ja Kanava 10!  Hävitä pois se, mikä ei ole klassista, raamatullista kristillistä uskoa! Etsi Totuutta. Lue Raamattuasi. Elä yksinkertaisessa Jumalan lapseudessa. Ole valmis kulkemaan ristin tie. Ja saakoon Jumala siunata sinua! Muista myös tämä:

 • Joh. 20:29: "Jeesus sanoi hänelle:” Sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat.”

Lue edelleen tekstini:
Harhaoppi ”holy drunkness" (hengellinen humala)
Analyysi hengellisen humalan ja siihen liittyvien ilmiöiden opista.


/Lennart

Käännös suomeksi/Översättning till finska

Sylvi Hänninen

Suomi