Mistä tulee ennen vaivanaikaa-oppi, oppi yhtäkkisestä ja salaisesta tempauksesta?

Kaikki Raamatun kohdat alkuperäisessä tekstissä on otettu käännöksestä Svenska Folkbibeln 1998, ellei muuta ilmoiteta. Suomenkieliset Raamatun jakeet ovat käännöksestä 1933/1938. Jeesus = Hän-pronomini ilmaistaan isolla alkukirjaimella.

Sisältö

 1. Johdanto
 2. Kolme tulkintaa/oppia
  1. Ennen vaivanaikaa
  2. Keskellä vaivanaikaa
  3. Vaivanajan jälkeen
 3. Herkkä kysymys
 4. Ennen vaivanaikaa–opin historia
  1. Suhteellisen uusi tulkinta
  2. Morgan Ewards
  3. Manuel de Lacunza, jesuiitta
  4. Edward Irving ja hurmahenkinen piiri hänen ympärillään
  5. John Nelson Darby
  6. Derbyismi tulee Ruotsiin
 5. Raamatulliset argumentit ennen vaivanaikaa /darbyismi-opille?
  1. "Kuin varas yöllä"
  2. Luopumus vai tempaus?
  3. "Pelastettuja vihasta"
 6. Keskellä vaivanvaikaa
 7. Vaivanvajan jälkeen
 8. Lähteet

1. Johdanto

UppryckandetEhkä tiedät, että on olemassa useita eri tulkintoja/oppeja Jeesuksen paluusta ja varsinkin siitä, kun kyseessä on ajankohta, jolloin uskovat saavat tavata Jeesuksen nk. ”tempauksessa”. Tässä tekstissä tarkastelen lähemmin, mistä oppi yhtäkkisestä (salaisesta) tempauksesta, ennen Antikristuksen esiin tulemista, on peräisin. Tätä oppia kutsutaan englanniksi pre tribulation, usein lyhennettynä muotoon ”pre-trib”, mikä tarkoittaa ”ennen vaivanaikaa”.

Emme myöskään tutki tarkemmin, tapahtuuko tempausta vai ei. Raamatussa on niin selvästi sanottu, että niin tapahtuu, joten emme tarvitse tutkia sitä lähemmin. Se, mitä aiomme katsoa lähemmin, on milloin tämä ylöstempaus tapahtuu, siis minä ajanjaksona todelliset uskovat saavat tavata Jeesuksen taivaalla. Tämä on kysymys, josta tämän päivän kristikunnassa vallitsee melko suuri hämmennys ja sitä paitsi se on melko tärkeä kysymys, kuten myöhemmin näemme. Mutta Raamattu voi meitä tässä johdattaa!

Luetaan eräs Raamatun sana lähtökohdaksi:

1 Tess 4:16-18: "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa."

Tässä näemme selvästi, että kaikki tosikristityt, kuolleet ja elävät, kerran temmataan ylös Jeesusta vastaan korkeuteen ja sitten olemaan Hänen kanssaan ainiaan. Tämä on siis ”ylöstempaus”, josta puhutaan vähän siellä täällä kristikunnassa (ei kuitenkaan kaikkialla). On erittäin selvää se, että kaikki tulee menemään juuri näin, kun kohtaamme Jeesuksen. Raamattu todistaa tästä useassa kohdassa. Siis jos tulee esiin joku maan päällä, joka sanoo olevansa Jeesus tai Messias, niin se ei ole Jeesus. Me tulemme siis kohtaamaan Jeesuksen korkeudessa seuraavan kerran, kun saamme nähdä Hänet, ei maan päällä. Se, joka tulee esiintymään maan päällä kristushahmona lopun aikoina, on Antikristus. Joten tämä on hyvä testi todistaa todellinen Jeesus ja Hänen paluunsa. Sitten tosin Raamattu sanoo, että me tulemme asumaan Jeesuksen kanssa maan päällä 1000 vuotta tämän ylöstempauksen jälkeen, nk. ”Tuhatvuotisessa valtakunnassa”, mutta se on toinen asia, jota en sen enempää tässä käsittele.


2. Kolme tulkintaa/oppia

Kun kyseessä on näkemys ylöstempauksen ajankohdasta Jeesuksen luo, niin on olemassa kolme pääasiallista tulkintaa ja oppia. Joskus käytetään englannin kielisiä nimityksiä näille näkemyksille. Ja minä aion käyttää näitä osaksi ja siksi aion selittää niitä ensin hiukan.

2.1 Ennen vaivanaikaa (engl. Pre tribulation)
Ensimmäinen näkökulma on se, jota englanniksi kutsutaan pre tribulation, usein lyhennettynä "pre-trib". Pre tarkoittaa ennen ja tribulation tarkoittaa vaiva. Joten tämä tulkinta merkitsee sitä, että uskotaan kristittyjen ylöstempauksen tapahtuvan ennen Antikristuksen esiintuloa ja ennen lopunaikojen kärsimyksiä, joita tavallisesti kutsutaan vaivanajaksi. Pre-trib-tulkinta (ennen vaivanaikaa) tarkoittaa silloin todellakin sitä, että uskotaan Jeesuksen tulevan kaksi kertaa: ensimmäisen kerran näkymättömästi tempaamaan uskovat ja toisen kerran täysin näkyvästi perustamaan Tuhatvuotisen valtakunnan. Tunteenomainen väittämä, joka kuuluu yhteen tämän pre-trib-näkemyksen kanssa, on, että Jumala tulee säästämään lapsensa kokemasta lopun aikojen kauheita tapahtumia, mikä on kummallinen argumentti ajatellen sitä, kuinka paljon kristityt sekä ovat saaneet kärsiä että jatkuvasti kärsivät maailmassa. Tulkinta tarkoittaa siis, että ylöstempaus tulee tapahtumaan aivan odottamatta, suurin piirtein milloin tahansa. Tämä idea perustetaan mm. ajatukseen Jeesuksen tulemisesta ”kuin varas yöllä”. Vähän edempänä tulemme näkemään, sanooko Raamattu todella niin Jeesuksen tulemisesta.

Tässä tekstissä tulen etenkin antamaan tilaa pre-trib-opin lähtökohdalle, sillä kuten tulemme näkemään, se on hyvin nuori oppi kotoisin hyvin sameista vesistä. Melko usein se elää edelleen muissa sameissa vesissä.

2.2 Keskellä vaivanaikaa (engl. Mid tribulation)
Toinen näkökulma on se, jota kutsutaan englanniksi mid tribulation, usein lyhentäen sen "mid-trib". Mid tarkoittaa keskellä ja tribulation tarkoittaa siis vaiva. Tämä tulkinta tarkoittaa, että uskotaan kristittyjen ylöstempauksen tapahtuvan Antikristuksen esiintulon jälkeen, mutta keskellä hänen jaksoaan maan päällä ja siis keskellä suurta vaivanaikaa, mutta ennen viimeisten aikojen suurta vihaa maan päällä, vihaa, joka on Jumalan suuri tuomio Antikristuksen vallan ja ihmisten pahuuden ylle. Tavallisesti puhutaan tässä kohden, että ylöstempaus tulee tapahtumaan 3,5 vuoden kuluttua Antikristuksen oletettua seitsenvuotista valtakautta, ja se tarkoittaa silloin 3,5 vuotta ennen Jeesuksen näkyvää saapumista. Myös tämä tulkinta sisältää silloin sen, että Jeesus tulee palaamaan kaksi kertaa, kerran näkymättömänä ja toisen kerran täysin näkyvästi. Tässä näkökulmassa on ajatus siitä, että Jumala tosiaan hyväksyy sen, että Hänen lastensa pitää saada kokea Antikristuksen jaksoa 3,5 vuotta. Mutta sitten uskotaan siis, että Jumalan täytyy säästää lapsensa kokemasta viimeisiä kauheita vuosia Antikristuksen valtaa ja sitä vihaa, jonka Jumala vuodattaa maan päälle. Yksi virhe mielestäni näillä mid-trib-tulkeilla (keskellä vaivanaikaa) on. Se, että he eivät erota vaivanaikaa ja vihaa tai vaihtoehtoisesti sijoittavat vihan liian varhaiseksi.

2.3 Vaivanajan jälkeen (engl. Post tribulation)
Kolmas näkökulma on se jota kutsutaan post tribulation, lyhennettynä "post-trib". Post tarkoittaa jälkeen ja tässä siis uskotaan, että ylöstempaus tapahtuu aivan lopussa Antikristuksen seitsenvuotista kautta maan päällä ja vihan aikaa. Post-trib-skenaariossa ylöstempaus tapahtuu yhteen kudottuna osana Jeesuksen täysin näkyvää paluuta. Jeesuksen tullessa taivaasta enkelit tullaan lähettämään viimeisen pasuunan kuuluessa kokoamaan Jeesuksen valitut tapaamiseen ilmassa, Raamatun opetuksen mukaan. Sen jälkeen tulevat esiin koko koottu enkelien joukko ja todelliset kristityt yhdessä Jeesuksen kanssa säteilevässä kirkkaudessa. Tätä tulkintaa olen käsitellyt erityisesti erillisessä tekstissä, koska sille on valtavasti tukea Raamatussa. Sen tekstin nimi on aivan yksinkertaisesti ”Jesus återkomst – när, var, hur?/Jeesuksen paluu – milloin, missä, kuinka?” (ei suomennettu) ja sinä löydät sen tästä linkistä: https://bibelfokus.se/jesu_aterkomst.

Nyt voidaan kysyä, mistä nämä kolme erilaista tulkintaa Jeesuksen paluusta ja ylöstempauksesta tulevat. Onhan melko ilmeistä, ettei kaikilla kolmella voi olla samaa tukea Raamatusta. Joten meidän tehtävämme on silloin kristittyinä tutkia, mikä tulkinta on uskottavin lähtien Raamatun kokonaissanomasta, jotta voimme säilyttää sen valvomisen, johon Jeesus on meitä kehottanut. Raamatun kokonaissanoma on totuus, sanoo Raamattu, joten tässä täytyy yhdistää kokonaisuus parhaan tulkinnan saamiseksi. Vähän edempänä tekstiä katsomme historiaa nähdäksemme, mistä ensimmäistä kertaa löytyy pre-trib (ennen vaivanaikaa) ja nähdä yhteyksiä eri liikkeisiin ja tapahtumiin. Nyt mainitsen vain jotain siitä, kuinka nämä erilaiset näkemykset ja tulkinnat vaikuttavat meihin suorastaan tunteenomaisesti.


3. Herkkä kysymys

Olen sekä kuullut, että itse kokenut sen, että tämä näky Jeesuksen paluusta ja ylöstempauksesta voi olla herkkä kysymys keskustella niissä tapauksissa, jos samaa näkemystä ei ole kuin muilla. Se voi tosiaan aiheuttaa sekä kovia sanoja, että halventavia asenteita kristittyjen sisarten ja veljien kesken. Voi kysyä itseltään, miksi tämä kysymys voi olla niin herkkävireinen. Ja joskus saa tuntea ihan kuin yrittäisi kaataa nurin joidenkin ihmisten kristillisen uskon, kun heille esittää toisen näkemyksen Jeesuksen paluusta. Mutta nythän on niin, että näkemys Jeesuksen paluusta ei ole suoranainen pelastuskysymys. Meidän pelastuksemmehan ei riipu siitä, minä ajankohtana me uskomme Jeesuksen tulevan takaisin. He, jotka tavallisesti reagoivat voimakkaimmin, näyttävät olevan niitä, jotka pitäytyvät pre-trib-tulkintaan (ennen vaivanaikaa), siis uskovat uskovien ylöstempaukseen Jeesuksen luo tapahtuvan ennen kuin viimeisten aikojen kurjuus puhkeaa esiin. Tottakai on mukavaa ja ihanaa uskoa niin, ja silloin ei ehkä ole kummallista, jos on herkkätunteinen jonkun yrittäessä repiä rikki sen, johon tämä mukava tulkinta nojaa. He, jotka uskovat myöhempään ylöstempaukseen, tavallisesti osoittavat riskiä uskoa toisella tavalla. Sehän voi aiheuttaa hengellistä sokeutta, jos esimerkiksi ei usko, että täytyy kokea luopumus ja Antikristuksen aika maan päällä. Ellei ole uskonut, että on koettava Antikristus, niin ei luultavasti myöskään ole opiskeltu erittäin perusteellisesti Raamatun paikkoja hänen saapumisestaan. Joten kun hän sitten nousee esiin maailman areenalle, niin ehkä ei käsitetä että juuri Antikristus on tullut! Näin syntyy silloin konflikti mukavamman uskon ja sen uskon välille, joka vaalii valveillaoloa, valmiutta ja halua kärsiä vainoa jne.

Ne, jotka ovat omaksuneet mukavamman ennen vaivanaikaa-tulkinnan (pre-trib), järkyttyvät muitten tulkinnoista. He ajattelevat niiden pelottavan Jumalan lapsia turhaan ja ottavan heiltä pois ilon saada kohdata Herra milloin tahansa. Enemmän valveilla olevaa mid-trib (keskellä vaivanaikaa) ja post-trib-(vaivanajan jälkeen)-tulkintaa, jotka siis uskovat myöhempään tempaukseen, kuohuttaa se, että mukava usko sokaisee ja luo väärän turvallisuuden. Sellainen tekee Jumalan lapsista aivan valmistautumattomia viimeisten aikojen kammottavan luopumuksen (2.Tess. 2:1–12) ja kärsimysten (Matt. 24) edessä. Kuten ymmärrät tästä voi syntyä melkoinen konflikti. Nämä ääripääthän ovat kaukana toisistaan ja sitä voi kysyä itseltään, onko Raamattu tosiaan niin epäselvä tässä kysymyksessä, että asioiden tarvitsee olla näin.

Minun käsitykseni on se, ettei Jumala läjäytä päällemme kaikkia kristillisiä totuuksia, kun istumme katsomassa televisiota tai suoritamme muita arkipäivän askareita. Jeesushan sanoi, että etsivä löytää. Joten tässä ja monissa muissa kiistakysymyksissä on tärkeää, että meidän täytyy innokkaasti etsiä totuutta Raamatun tutkistelun ja rukouksen avulla, mutta olla myös avoimia korjaamaan uskoamme, jos olemme omaksuneet vääriä oppeja. Ja tässä täytyy Raamatun saada olla ylin auktoriteetti. Tämä koskee sekä minua, sinua tätä lukevana ja kaikkia muita.


4. Ennen vaivanaikaa-opin (pre-trib) historia

Nyt tarkastelemme lähemmin niin kutsuttua ennen vaivanaikaa-tulkintaa (pre-trib). Tämä on siis uskoa siihen, että uskovien ylöstempaus tulee tapahtumaan ennen kuin Antikristus nousee esiin ja ennen nk. vaivanaikaa. Tähän tulkintaan kuuluu – kuten aiemmin mainitsin – myös usko siihen, että tämä ylöstempaus voi tapahtua näkymättömästi milloin tahansa, että Jeesus tulee "kuin varas yöllä". Juuri se ainesosa on aiheuttanut monia spekulaatioita vuosiluvuista ja päivämääristä, milloin Jeesus tulee takaisin, koska tässä tulkinnassa ei ole mitään selvitä ajanmerkkejä, joihin voi pitäytyä. Joku vuosi sitten näin sivun Internetissä, joka selvästi julisti, että Jeesus tulisi vuonna 2007. Sillä sen Herra oli sanonut nk. profeetalle, joka oli kirjoittanut tämän. Tätä sanomaa hän ei ollut saanut Raamatusta, vaan erillisen puhuttelun kautta. Katsoin taaksepäin sitä sivua uudenvuodenpäivänä 2008. Silloin se sivu oli poistettu. Joko Herra oli silloin katunut, tai sitten se ei ollut Hän, joka oli puhunut nk. profeetalle. Näin ovat asiat olleet kerta toisensa jälkeen ehkä 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun Jeesuksen paluuta ja ylöstempausta ei ole yhdistetty mihinkään selviin ja raamatullisiin ajanmerkkeihin.

Sekä keskellä vaivanaikaa- (mid-trib) ja vaivanajan jälkeen-tulkinnassa on Antikristuksen esiintulo selvä ajanmerkki, koska molemmissa tulkinnoissa ilmaistaan uskovien olevan jäljellä maan päällä hänen ilmestyessään. Myös Israelin tapahtumat ovat näissä tapauksissa tärkeitä ajanmerkkejä. Tässä ei siis ole samaa avausta joillekin villeille spekulaatioille siinä ajassa, jota nyt elämme. Jos on valvova hengellisesti, kun Antikristuksen kammottava esiintulo tapahtuu, niin silloin voi näissä kahdessa tulkinnassa sanoa suunnilleen, milloin Jeesus tulee takaisin hakemaan uskovat. Keskellä vaivanaikaa (mid-trib) sanoo, että 3,5 vuotta Antikristuksen esiintulosta tulee Jeesus näkymättömästi takaisin ja tempaa uskovat, sitten hän tulee näkyvästi takaisin toisen 3,5- vuotiskauden jälkeen. Vaivanajan jälkeen (post-trib) sanoo, että seitsemän vuotta Antikristuksen esiintulon jälkeen tulee Jeesus täysin näkyvänä takaisin ja tempaa samanaikaisesti uskovat astuakseen heidän kanssaan esiin koko maailman nähden. Raamattu sanoo itse asiassa, että me tulemme tietämään, milloin Jeesuksen tulo "on oven edessä" (lue Matt. 24:33).

Nyt teemme pienen historiallisen katsauksen siihen, mistä ennen vaivanaikaa-oppi (pre-trib) on kotoisin, sillä on nimittäin vahvistettu, että se on suhteellisen uusi kristikunnassa. Kuten tulet näkemään, sen syntymisen aikoihin oli melko epämiellyttävät olosuhteet. Sen jälkeen kommentoin joitakin Raamatun kohtia, joihin ennen vaivanaikaa-tulkinta yrittää nojautua.

4.1 Suhteellisen uusi tulkinta
Niitten mukaan, jotka vakavasti ovat tutkineet pre-trib-tulkinnan historiaa, niin tämä tulkinta on siis hyvin uusi kristikunnassa. Kaikki kirjallisuus, aina ensimmäisistä kristityistä ja kirkkoisistä lähtien ja aina noin 1700-luvulle saakka, on yksinomaan post-trib (vaivanajan jälkeen), toisin sanoen he puhuvat ylöstempauksesta suuren vaivanajan (ahdistuksen) jälkeen ja Jeesuksen täysin näkyvän saapumisen yhteydessä. Kaikki nk. kirkkoisät uskoivat vakaasti ja lujasti, että kristittyjen tarvitsee kärsiä läpi Antikristuksen ajanjakso. On myös varmistettu, että kirkkoisät olivat hyvin perehtyneitä eskatologisiin kysymyksiin (toisin sanoen tulkintoihin viimeisistä ajoista), joten he eivät suinkaan olleet vailla näkemystä. Ennen vaivanaikaa-tulkinta ei siis esiinny pääosassa kristillistä historiaa. Vasta 1700-luvun lopussa nähdään vivahdus siitä ja 1800-luvun alussa se ilmestyy vakavasti – ja silloin erittäin sameissa vesissä!

Seuraavaksi esitän lyhennetyn historiakuvauksen ennen vaivanaikaa-opin synnystä. Jos haluat käydä perusteellisesti läpi tämän aiheen ahdettuna täyteen valtavasti faktaa, suosittelen, että tilaat melkein neljä tuntia pitkän filmin Left behind or led astray (tarkoittaa ”jäljelle jäänyt vai harhaan johdettu”). Sen on julkaissut apologeettinen organisaatio nimeltään Good Fight Ministries. Sen voi tilata tästä: https://www.leftbehindorledastray.com. Filmiä ei ole You Tubessa (vielä), mutta joitakin klippejä siellä on. Valvo kuitenkin tietäen, että siellä on myös filmejä, jotka ovat Left behind or led astray-filmiä vastaan, samalla nimellä ja jotka silloin propagoivat pre-trib-tulkinnan (ennen vaivanaikaa) puolesta.

4.2 Morgan Edwards (1722–1795)
Ensimmäisen kerran eräänlainen pre-trib-tulkinta ilmestyy historiassa vuonna 1740, kun englantilainen Morgan Edwards kirjoitti akateemisen kirjoitelman, eräänlaisen hypoteesin mietiskellen ennen vaivanaikaa-aihetta. Hän oli baptistijulistaja. Eräs hyvin tärkeä asia, johon pitää kiinnittää huomio Edwardin kirjoitelmassa, on, että se ei viittaa mihinkään muihin pre-trib-teksteihin. Viitteethän ovat muuten tavallisia akateemisissa teksteissä. Siksi voidaan olettaa, että hän on ensimmäisenä liikkeellä esitellessään ajatuksiaan varhaisesta ylöstempauksesta ennen vaivanaikaa. Tämä kirjoitelma julkaistiin sitten vuonna 1788 Philadelphiassa USA:ssa, jonne Edwards oli muuttanut 1761.

4.3 Manuel de Lacunza (syntynyt 1731 Chilessä, kuollut 1801 Italiassa)
Manuel de Lacunza oli jesuiitta ja katolinen pappi. Vuonna 1790 Lacunza sai valmiiksi espanjankielisen kirjoitelman, jolla oli englanninkielinen otsikko The Comining of Messiah in Glory and Majesty salanimellä Rabbi J.J. Ben-Ezrakääntynyt juutalainen. Tässä kirjoituksessa hän markkinoi ideaa siitä, että uskovat temmataan Jeesuksen luo ennen Jeesuksen näkyvää paluuta. Tämä kirjoitelma sai erityistä huomiota muutama vuosi myöhemmin, kun se käännettiin englanniksi, mihin siirryn seuraavaksi.

4.4 Edward Irving (1792-1834)
Edward IrvingNoin vuonna 1830 ilmestyy sitten kehittyneempi muoto Manuel de Lacunzan pre-trib-ajatuksista skottilaisen ja presbyteerisen pastorin Edward Irvingin kautta. Tässä voi olla mielenkiintoista tietää, että Edward Irving julisti harhaoppia Jeesuksesta, jossa Jeesus periaatteessa oli vain syntinen ihminen, mutta jota Pyhä Henki auttoi olemaan tekemättä syntiä. Jeesus oli Irvingin mukaan eräänlainen prototyyppi uudestisyntyneestä kristitystä. Nämä ovat suunnilleen samoja ajatuskulkuja, mitä on väärissä karismaattisissa piireissä tänä päivänä, enemmän tai vähemmän liittyen Uskonliikkeeseen/Toronto-hengellisyyteen ynnä muihin.

Eräs mielenkiintoinen asia huomata on, että Edward Irving tuli kontaktiin yllä mainitsemani jesuiitta Lacunzan kirjoituksen kanssa. Irving oli niin kiinnostunut tästä kirjoituksesta, että hän itse julkaisi sen käännettynä englanniksi vuonna 1827. Kommentaareissaan kääntämäänsä Lacunzan kirjaan Irving kutsuu jesuiitta Lacunzaa ”kunnioitettavaksi mestarikseen”. Kirjailijan ja historioitsija, tohtori Mark Pattersonin sekä muiden tunnettujen kristillisten historioitsijoiden mukaan juuri Irving laski kunnolla liikenteeseen ideansa aikaisesta ja salaisesta ylöstempauksesta. Nämä sitten muodostivat perustan sille ennen vaivanaikaa-opille, joka on niin laajalle levinnyt tämän päivän evankelisiin piireihin.

Vuonna 1833 Irving suljettiin ulos presbyteerisestä kirkosta hänen ennen kaikkea Jeesusta koskevien harhaoppiensa takia – joissa siis Jeesukselta riistettiin Hänen jumaluutensa. Voi olla myös mielenkiintoista tietää, että Irvin oli mukana aloittamassa katolis-apostolista kirkkoa (engl. Catholic Apostolic Church), joka halusi perustaa profeetan ja apostolin viran siihen, mitä he pitivät historiallisesti ja raamatullisesti korrekteina. Samanaikaisesti, kun ideat varhaisesta ylöstempauksesta alkoivat levitä, levisivät siksi myös odotukset Hengen lahjojen uudelleen herättämisestä, koska ajateltiin sellaisen herätyksen tapahtuvan ennen ylöstempausta. Irving saarnasi siksi myös Hengen lahjoista ja hänen jalanjäljissään alkoivat eri hengelliset manifestaatiot tapahtua – vähän niin kuin tilauksesta.

Irvingin ympärillä olevassa piirissä ei esiintynyt vain ideoita, jotka muistuttavat modernia karismaattista liikettä/Myöhempi sade-liikettä/profeetta- ja apostoliliikettä ym., vaan myös montaa sellaista outoa manifestaatiota, joita nämä liikkeet pitävät aidosti hengellisinä. On selvää, että ne ilmestykset, jotka tulivat Irvingin liikkeestä, ovat sekä hämmentäneet että jatkuvasti hämmentävät ja hajottavat kristikuntaa. Liikkeen voi osittain myös nähdä olevan Azusa-herätyksen edelläkävijä, kun kyseessä on Myöhempi sade-ajatukset sekä näky kielilläpuhumisestä absoluuttisena vahvistuksena henkikasteelle.

Mary Campbell
Margaret MacDonaldilla oli läheinen ystävä nimeltään Mary Campbell, joka myös oli mukana Edward Irvingin piirissä. Hänen oma pastorinsa Robert Storey paljasti hänet harrastamasta okkultistisia aktiviteetteja, kuten esimerkiksi automaattikirjoitusta (kirjoittamista, jota sanotaan henkien johtamaksi). Tämä Mary oli siitä huolimatta yksi niistä kuudesta henkilöstä Edward Irvingin sisäpiirissä, joita kutsuttiin ”Lahjakkaiksi”. Hän oli myös ensimmäinen, joka puhui kielillä tässä piirissä. Mary profetoi myös Jeesuksen pikaisesta paluusta ja hänen profetiansa sanottiin Irvingin piirissä olleen ”yhtä hyviä kuin Raamatun kirjoitukset”.

Robert Baxter
Eräs toinen henkilö niiden kuuden joukossa Irvingin sisäpiirissä oli asianajaja Robert Baxter. Hän profetoi, että Jeesus tulisi takaisin 27. heinäkuuta 1835. Jonkun ajan kuluttua Baxter jätti Irvingin piirin ja kirjoitti kirjan kaikista niistä harhaopeista, joita siellä oli esiintynyt, harhaopeista, jotka olivat demonisia. Johtava teema harhoissa Baxterin mukaan oli oppi aikaisesta ja salaisesta ylöstempauksesta, oppi, jonka hän sittemmin jätti taakseen. Hän kirjoitti:

”Tulin vakuuttuneeksi, että sen täytyi olla Saatanan työtä… me kaikki olimme puhuneet valheen hengessä, emmekä Jumalan Hengen kautta.”
Narrative of facts, Characterizing the Supernatural Manifestations in Members of Mr. Irving’s Congregation, s. 142–143

Jopa Irving itse ja Mary Campbell myönsivät myöhemmin, että Irvingin piirissä oli esiintynyt monta väärää profetiaa, jotka tulivat harhahengiltä.

Ideat levittäytyvät Irvingin piirin ulkopuolelle
Irvingin ideat varhaisesta ja salaisesta ylöstempauksesta levisivät niin kutsuttujen Albury Conferences (Alburyn konferenssien) kautta, joita pidettiin vuosien 1826-1830 välillä eräässä kodissa Albury Parkissa Surreyssä, Englannissa. Erään sellaisen kokoontumisen aikana vuonna 1827 kiinnitettiin huomiota Irvingin käännökselle jesuiitta Lacunzan kirjoituksesta. Ideoita levitettiin sitten edelleen aikakauslehden The Morning Watch or Quarterly Journal in Prophecy and Theological Review kautta. Irving oli profeetallinen auktoriteetti Albury-konferensseissa sekä kirjoitti usein lehdessä The Morning Watch.

Edward Irving ja piiri hänen ympärillään sai osakseen aikaa myöten vahingoittunutta mainetta, osittain väärien profetioiden kautta, joita oli tuotu julki Irvingin piirissä, ja osittain Irvingin Jeesusta koskevan harhaopin takia (Irvingin mukaan Jeesus oli syntinen ihminen). Jopa hengelliset manifestaatiot, joita oli tapahtunut Irvingin piirissä, olivat tehneet monet kriittisiksi. Siksi oli soveliasta, että joku toinen ottaisi vastuulleen tehtävän jalostaa ennen vaivanaikaa-oppia ja levittää sitä edelleen. Monen nykyisen kristillisen historiantutkijan mukaan on selvää, että useat henkilöt Irvingin aikana (mutta myös meidän aikanamme!) aivan tietoisesti yrittivät pimittää tosiasian, että juuri Irvingin piirissä oppi varhaisesta ylöstempauksesta oli syntynyt. Sen sijaan yritettiin saada asia näyttämään siltä kuin joku kunnioitetumpi henkilö oli saanut opin ilmestyksenä hengenvoitelemassa Raamatun opiskelussa. On kuitenkin historian vahvistamaa, että Edward Irving oli juuri se, joka ensimmäisenä alkoi julkaista tekstejä ja selontekoja vakuuttaaksensa aikalaisiaan oikeasta pre-trib-opista sekä rakensi tämän uuden opin Margaret MacDonaldsin ilmestyksiin sekä ajatuksiin jesuiitta Lacunzan kirjoituksessa.

4.5 John Nelson Darby (1800-1882)
John Nelson DarbySe henkilö, joka tulisi kehittämään ja viemään eteenpäin oppia varhaisesta ja salaisesta ylöstempauksesta, oli John Nelson Darby. Hän oli käynyt kokouksissa ja profeettakonferensseissa, joissa juuri Edward Irving puhui viimeisistä ajoista, sekä oli ollut ahkera ennen vaivanaikaa-aikakauslehden The Morning Watch lukija. On siis historiallisesti todistettu, että Darby ei keksinyt pre-trib-oppia. Ensimmäisen kerran näistä ajatuksista hän mainitsee kirjoitelmassaan vuonna 1833, kolme vuotta sen jälkeen, kun hän tapasi Edward Irvingin. Niin myöhään kuin 1843 oli Darby edelleen skeptinen suhteessaan ennen vaivanaikaa-oppiin.

Uusi oppi/liike kulki joskus nimellä ”the New Wine” (uusi viini) ja ”The New Movement” (uusi liike). Vaikka Darby oli pitkän aikaa epäröivä, oliko tämä oppi Raamatun opetuksen mukainen, niin hän piti siitä tiukasti kiinni, koska hän näki sen voittavan suosiota monien kristittyjen joukossa. Hän näki ennakolta, että se leviäisi omassa voimassaan ”kuin hapantaikina” – hänen omien sanojensa mukaan. Tämä saa minut itseni ajattelemaan voimaa tässä Raamatun sanassa:

2. Tim 4:3: ” Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia 4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.” (ruots. Raamattu = saadakseen kuulla, mitä he toivovat)

Aikaa myöten Darbystä kuitenkin tuli fanaattinen uuden opin ja varhaisen sekä salaisen ylöstempauksen intoilija. Hän itse piti tärkeänä, että Plymouthveljistä, seurasta, jota hän oli ollut aloittamassa, suljettiin ulos uutta oppia vastustavat henkilöt. Kun teologiset riidat kovenivat, jakautui seura kahdeksi: avoimiksi Plymouthveljiksi ja eksklusiivisiksi Plymouthveljiksi. Darbystä tuli yksi johtajista aina vain lahkohenkisemmässä ryhmittymässä eksklusiiviset Plymouthveljet. Tässä ryhmittymässä oli useita vakavia harhaoppeja teologiassaan, mikä myös johti siihen, että heitä tänä päivänä voidaan pitää hyvin suljettuna lahkona. Ruotsissa nähdään eksklusiiviset Plymouthveljet kaikista lahkoista suljetuimpana.( heitä on noin 500 jäsentä Ruotsissa, useimmat asuvat ympäri Smoolantia).

John Nelson Darby opetti, että Jeesuksen paluu tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin Hän tulee kokonaan näkymättömästi ja aivan yllättäen, ”kuin varas yöllä”. Jeesus hakee silloin kotiin ”morsiamen” ”Karitsan häihin”. Morsian Darbyn mukaan on ainoastaan uskovat kristityt (Lue kuka on morsian Raamatun mukaan minun tekstistäni Judarna och Israel). Darbyn mielestä myös tämä salainen tempaus voisi tapahtua milloin tahansa, kokonaan ilman varoitusta.. Seitsemän vuotta salaisen tempauksen jälkeen tulee Jeesus sitten takaisin täysin näkyvästi koko maailmalle Darbyn eskatologian mukaan. Darby levitti myöhemmin uutta oppiaan edelleen USA:han. Hän kävi USA:ssa ja Kanadassa vähintään seitsemän kertaa vuosien 1862 ja 1877 välillä. Darbyismi levisi siksi aikaa myöten suunnattoman laajasti evankelisiin kirkkoihin Pohjois-Amerikan mantereella. Ennen vaivanaikaa-oppi kulkee myös nimellä ”darbyismi” – vaikkakin Darby ei siis sitä keksinyt.

Kaikki nämä historialliset kierrokset on hyvin dokumentoitu ja kuvattu vanhoissa kirjoissa ja kristillisissä aikakauslehdissä sekä säilyneissä kirjeenvaihdoissa. Jos haluat hyvin perusteellisen ja tosiasioilla täytetyn selostuksen tästä aiheesta, niin tilaa filmi ja Left behind or led astray , jonka on julkaissut Good Fight Ministries. Voit tilata sen tästä: http://www.leftbehindorledastray.com. Filmiä ei vielä ole You Tubessa, mutta joitakin klippejä siellä on. Valvo kuitenkin, koska siellä on myös filmejä, jotka vastustavat filmiä Left behind or led astray ja niillä on samankaltaisia nimiä, jotka silloin propagoivat ennen vaivanaikaa-tulkinnan puolesta.

4.6 Derbyismi tulee Ruotsiin
 

Fredrik Franson

John Ongman

Lewi Pethrus

Jo vuonna 1882 tuli ennen vaivanaikaa-oppi Ruotsiin USA:sta. Ennen kaikkea ruotsinamerikkalainen Fredrik Franson oli saanut kuulla sattumalta tämän uuden opin USA:ssa ja toi sen ensin mukanaan profeetalliseen konferenssiin Uppsalassa kesällä 1882. Suunnilleen samaan aikaan ruotsinamerikkalainen John Ongman Örebron Lähetysyhdistyksestä omaksui ennen vaivanaikaa-opin. Kun Ongman myöhemmin aloitti lähetyskoulun evankelistojen ja lähetyssaarnaajien kouluttamiseksi, sai hän hyviä tilaisuuksia levittää tätä uutta oppia edelleen nuorille opiskelijoille. Samaan aikaan ruotsalaisamerikkalainen baptistipastori C.A. Tjäder (Chader) julisti menestyksekkäästi pre-trib-oppia baptistiyhteisössä. Jopa Lewi Pethrus omaksui nopeasti ennen vaivanaikaa-opin. Suosittu saarnan aihe Lewi Pethruksella oli Morsiamen salainen poistempaaminen. Mutta tässä kohden pitää huomata, että viimeisinä vuosinaan Lewi Pethrus teki joitakin muutoksia eskatologiassaan post-trib-tulkinnan hyväksi. Siitä näkyy merkkejä kirjoissa, jotka ilmestyivät helluntaiherätyksen kustantamon Kristna bokringen (Kristillinen kirjapiiri) kautta. Ja omassa kirjassaan Bryt er ny mark (Valmistakaa itsellenne uutta maata Huom! Kirjan suomalaista nimeä en ole tarkistanut.) Pethrus ilmaisee muuttunutta näkemystä.

Tämä oli siis pieni historiikki siitä, kuinka pre-trib-tulkinta on syntynyt ja sitten levinnyt maahamme. Vielä tänä päivänä melko monet omaksuvat tämän suhteellisen uuden opin, mutta myös melko monet ovat tietämättömiä siitä, mistä se tulee ja siitä, että siltä puuttuu kunnollinen Raamatun tuki. Monet uskovat, että tämä on raamatullinen ja historiallinen oppi lopun ajoista (eskatologia), mutta valitettavasti kaikki eivät itse ole opiskelleet, mitä Raamattu sanoo tästä kysymyksestä.


5. Raamatullisia väittämiä pre-trib/darbyismin puolesta?

No millä raamatullisella perustalla sitten ennen vaivanaikaa-oppi seisoo? Kun lukee skottilaisesta Edward Irvingistä, niin näkee, ettei Raamattu ollut pääperusta tälle ennen vaivanaikaa-opille, jota hän levitti noin vuonna 1830. Hänen seurakunnassaan, jonka aiemmin mainitsin, oli nainen nimeltä Margaret MacDonald, joka oli saanut näkyjä salaisesta ylöstempauksesta. Irving siis perusti suuren osan opistaan näihin näkyihin Raamatun sijaan. Useat tunnetut amerikkalaiset opin puolestapuhujat ovat myös samaa mieltä, ettei sille ole selkeää tukea Raamatun jakeissa. Mutta on myös niitä puolestapuhujia, jotka ovat yrittäneet laittaa tämän pre-trib-opin Raamatun jakeisiin – menestyksellä, joka ei ole erityisen vakuuttavaa. Katsotaan joitakin näistä Raamatun jakeista.

Pidä tämä myös mielessäsi, että hyvän ja terveen Raamatun tulkinnan täytyy levätä tämän käsitteen päällä:

Teksti – Konteksti – Tukiteksti

Hyvään Raamatun tulkintaan meidän täytyy asettaa lähtökohdaksi tekstikappale Raamatusta, lukea ja tulkita sitä yhteydessään sekä antaa tulkinnalle tukea useista muista selvistä Raamatun teksteistä.

5.1 "Kuin varas yöllä"
 

Ensin mietiskellään ilmausta, että Jeesus tulee ”kuin varas yöllä” ja ettei meillä olisi minkäänlaista aavistustakaan siitä, milloin Hän tulee. Tavallisesti he, jotka uskovat ylöstempaukseen ennen Antikristusta ja suurta vaivanaikaa, tarkoittavat, että Jeesus voi tulla milloin tahansa.

Kun kyseessä on Raamatun jae "kuin varas yöllä" niin asia on niin, että se ei ole Jeesus, joka tulee kuin varas yöllä. Raamattu sanoo, että kyseessä on se päivä, joka tulee kuin varas. Tällä ilmauksella tarkoitetaan, että se päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin, tulee yhtä odottamatta kuin varas. Ei siis ole kyseessä se, että Jeesus näkymättömästi hiipii maailmaamme ja tempaa pois ihmisiä salaa. On kyseessä se, että se päivä, kun Jeesus tulee täysin näkyvästi takaisin, tulee olemaan odottamaton, ja odottamaton valmistautumattomille, se on ajatus Raamatun jakeessa. Voimme esimerkiksi nähdä sen tästä:

1. Tess 5:2: " sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä."

2. Piet. 3:10: " Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas "

Se päivä, jota Raamattu kutsuu ”Herran päiväksi”, on se päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin täysin näkyvästi. Sen näemme useissa kohden Raamattua. Joten Raamatun sanaa varkaasta yöllä käytetään väärin aivan selvästi ennen vaivanaikaa-tulkinnan yhteydessä. Ja tässä meidän kyllä tulee ottaa huomioon tämä, että varoitus koskee kaikkia ei-uskovia ihmisiä ja kaikkia nukahtaneita kristittyjä, minkä näemme esim. Matteuksen evankeliumissa 24:37–39:

"Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva."

I Noas dagarTämä teksti ei puhu Nooasta ja hänen perheestään, hehän tiesivät tarkasti, mitä oli odotettavissa. Siksihän he rakensivat arkin. He eivät tienneet, minä hetkenä tai päivänä tulva tulisi, mutta he olivat valmistautuneita. Mutta asiat menivät sitten niin, että seitsemän päivää ennen kuin tulva tuli, sai Nooa tietää sen tulevan. Ehkäpä se voi olla profeetallinen esikuva Antikristuksen seitsemästä vuodesta maan päällä. Kaikille ei-uskoville elämä tulee rullaamaan sumussa ja humussa kuten tavallisesti viimeisinä aikoina eivätkä he tule olemaan valmistautuneita Jeesuksen takaisintulon päivään. Siksi se tulee yhtä odottamattomasti kuin vedenpaisumus ja yhtä odottamattomasti kuin varas yöllä. Siksi Jeesus on kehottanut opetuslapsiaan olemaan valveilla ja valmistautuneita. Ja kuten nyt voimme nähdä 1. Tess.5:4 -jakeessa, pystyi Paavali siksi kirjoittamaan opetuslapsille Tessalonikassa, että he eivät tule kokemaan sitä päivää kuin varas yöllä. Näin on kirjoitettu, lue nyt tarkasti:

"Mutta te, veljet, ette elä pimeydessä, ja se päivä ei voi yllättää teitä kuin varas."
(NT 81-ruots. käännös)

Se päivä, eli Herran päivä, on siis myös nimitys sille päivälle, kun Jeesus tulee takaisin täysin näkyvästi, ja sen ei siis pidä yllättää Jeesuksen valveilla olevia opetuslapsia. Se ei riipu siitä, että he ovat jo temmatut aikaisemmin, vaan siitä, että he ovat tutkineet viikunapuuta ja siksi tietävät Jeesuksen tulon olevan oven edessä. Luetaan Matteuksen evankeliumin luvusta 24:32–33:

"Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää (ruots. Raamattu = te tiedätte), että se on lähellä, oven edessä."

Saatko nyt tästä kokoon yhtälön? "Kun näette tämän kaiken" sanoi Jeesus. Sehän tarkoittaa, että on siellä ja havaitsee sen, mitä tapahtuu aivan viimeisinä päivinä. Ja jos olemme silloin hengellisesti raittiita ja valveilla, kun me "näemme tämän kaiken", niin silloin tiedämme, että Jeesus on silloin tulossa. Meidän ei pidä yllättyä, kun hän tulee esiin. Joten unohda kaikki puhe siitä, että Jeesus tulee kuin varas yöllä meille uskoville. Ei-uskovat tulevat kokemaan sen päivän sillä tavalla.

5.2 Luopumus vai tempaus??
 

Kuten aiemmin mainitsin, niin keskellä vaivanaikaa-oppi ja vaivanajan jälkeen-oppi opettavat, että uskovat tulevat kokemaan Antikristuksen ennen kuin heidät temmataan Herran luo. Tämä on aivan korrekti Raamatun tulkinta, koska se on tarkasti niin kuin sanotaan jakeessa 2. Tess. 2:1-4. Tässä meillä on nyt yksi selvimmistä Raamatun sanoista, jotka puhuvat ennen vaivanaikaa-oppia vastaan. Lue nyt tarkoin:

"Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. 3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy (ruots. Raamattu lisää = ilmestyy avoimesti), kadotuksen lapsi, 4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala."

Tämä siis tarkoittaa, ettei Jeesus tule milloin vain hakemaan kristittyjä. Hän tulee suuren luopumuksen jälkeen ja Antikristuksen esiintulon jälkeen. Se on päivänselvää tässä Raamatun kohdassa enkä minä ymmärrä sitä, kuinka tämä voidaan sivuuttaa.

Väkinäinen pre-trib-tulkinta tästä Raamatun jakeesta 2. Tess.:2 nojautuu siihen, että kreikan kielen sana ”luopumukselle” tekstissä – apostasia – joka englannin/kreikan sanakirjan mukaan voi merkitä ”lähtö/departure”, tulkitaan silloin ”tempaukseksi”. Kreikan sanan apostasia merkitys on kuitenkin juuri ”luopumus, poismeno/kuolema, harha-askel/hairahdus” jne., mitä myös englannin kielen sana ”departure” voi myös tarkoittaa. Jos nyt apostasiatulkataan ”temmatuiksi”, niin silloinhan tekstistä 2. Tess.:2 tulisi tällainen:

Mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen paluuseen ja siihen kuinka me kokoonnumme Hänen luokseen… täytyy ensin ylöstempauksen tapahtua….??

Ei näytä olevan aivan järkevää lukea tekstiä niin, koska Paavali myös mainitsee, että Antikristuksen täytyy ensin tulla esiin. Ja jos nyt tämä Raamatun kohta antaisi tukea ennen vaivanaikaa-opille, niin meidän täytyisi löytää myös useita muita Raamatun kohtia vahvistamaan tätä tulkintaa. Niitä ei ole!

5.3 "Pelastettuja vihasta"
 

Joitakin Raamatun lauseita, joita käytetään tukemaan ennen vaivanaikaa-oppia, tulkataan niin, että kristityt eivät tule olemaan maan päällä, kun Jumala tyhjentää vihan maljansa maan päälle. Sillä tarkoitetaan, että me olemme pelastettuja vihan tuomiosta, jossa ihmisillä on erilaisia tuskia. Yksi Raamatun kohta, jota käytetään tukemaan pre-trib-oppia(ja myös mid-trib-oppia) on 1. Tess.1:9-10, jossa sanotaan näin :

"Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.”

Ne, jotka puolustavat ennen vaivanaikaa-oppia asettavat yhtäläisyysmerkin tässä puhutun vihantuomion ja niiden seitsemän vihan maljan välille, joista kerrotaan Ilmestyskirjassa. Tämä Tessalonikalaiskirjeen ensimmäinen luku on vain eräänlainen johdanto kirjeeseen, jonka Paavali kirjoitti Tessalonikan kristityille. Tämä johdanto ei käsittele viimeisiä aikoja, se käsittelee Jumalaa, vähän yleisesti ja sitä, kuinka kristityistä Tessalonikassa oli tullut Jeesuksen opetuslapsia. Paavali ei oletettavasti tiennyt mitään Ilmestyskirjan vihan maljoista. Ilmestyskirja kirjoitettiin noin 40 vuotta myöhemmin. Joten meidän täytyy kysyä itseltämme, mitä Paavali tarkoitti pelastuksella ja vihatuomiolla. Kuoliko Jeesus ristillä siksi, että me pelastuisimme viimeisten aikojen suuresta vihatuomiosta maan päällä? Selvästikään ei asia niin ole! Se, mistä Jeesus on meidät pelastanut, on lopullisesta tuomiosta, joka kohtaa niitä, jotka ovat ikuisesti kadotettuja. Joten Raamatun sana sanoo kohdassa 1. Tess 1:9–10 meille sen, että me odotamme näkevämme Jeesuksen tulevan takaisin taivaasta, hänet, joka on pelastanut meidät ikuisesta tuomiosta. Tämän Raamatun jakeen repäiseminen tueksi ylöstempaukselle ennen viimeisten aikojen vaivanaikaa ei pidä paikkaansa minun mielestäni.

Sitäpaitsi emme saa sekoittaa keskenään vaivanaikaa (Antikristuksen aikana) vihan kanssa. Jälkimmäinen on tuomiotoimenpide, jonka Jumala tekee Antikristuksen vallan ja kaiken pahuuden ylle Jeesuksen paluun yhteydessä ja ennen Tuhatvuotisen valtakunnan perustamista. Siitä vihasta ovat uskovat myös tietenkin säästettyjä. Olen kirjoittanut tästä enemmän tekstissäni ”Jesus återkomst – när, var, hur?” jonka löydät tästä: https://bibelfokus.se/jesu_aterkomst.

Matt. 24:29–31-jakeissa näemme myös, että juuri viimeisten päivien ahdistuksen jälkeen meidät kootaan Jeesuksen luokse. Se ajanjakso/ahdistus on se, jota joskus kutsumme vaivanajaksi (ruotsin kielessä vedermöda-sana on peräisin vuoden 1917 Uuden Testamentin käännöksestä ja jossa käännöksessä Matt. 24:29-jakeessa on vain sana ”vedermöda”(vaivanaika) sanan ”nöd” (ahdistus) sijasta):

"Heti niiden päivien jälkeen [1917: vaiva] aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa. Tähdet putoilevat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät. Silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja maan kaikki ihmiset vaikeroivat, kun he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Voimakkaalla pasuunan äänellä Hän lähettää enkelinsä, ja he kokoavat Hänen valittunsaneljältä ilmansuunnalta, taivaan äärestä toiseen."

Sen ajan jälkeen ja kun kaikki ihmiset maan päällä näkevät Jeesuksen tulevan, kokoonnumme Hänen luokseen. Niinhän tässä todella suoraan sanotaan. Tämä on siis myös Raamatun kohta, joka voimakkaasti puhuu ennen vaivanaikaa-oppia vastaan.

Koska ennen vaivanaikaa-opin puolustajilta puuttuu Raamatun tuki opilleen, voidaan nähdä esimerkkejä kaikenlaisista mahdollisista väkinäisistä yrityksistä antaa tukea opille. Useat tunnetut julistajat ovat esimerkiksi käyttäneet laskelmia alkaen pyramidien muodoista (niin teki myös Jehovan Todistajen perustaja Charles Russel) ja tähtimerkkien astrologisista merkityksistä ym. löytääkseen sellaista tukea.


6. Mid-trib (Keskellä vaivanaikaa)

Kun kyseessä on mid-trib (keskellä vaivanaikaa)-tulkinta, niin ajattelen, etten mene syvemmälle siihen. Sanon vain tämän, että mid-trib sijoittaa ylöstempauksen keskelle suurta vihaa, keskelle näkemyksiä ennen ja jälkeen(pre-trib ja post-trib). Siinä voitetaan kaksi asiaa. Toinen on yhtäpitävä Raamatun sanan kanssa, ja toinen merkitsee sitä, että halutaan säilyttää hieman sitä mukavuusaspektia, joka on täysin esillä ennen vaivanaikaa-tulkinnassa. Mid-trib-tulkinnassahan sanotaan, että uskovat temmataan ylös ennen kuin kaikki tulee liian kurjaksi maan päällä. Joten tämän voidaan ajatella olevan valtavan hyvä vaihtoehto. Mutta kysymys onkin kuitenkin siitä, onko keskellä vaivanaikaa-tulkinta se, joka parhaiten on yhtäpitävä Raamatun kanssa. Henkilökohtaisesti en näe asiaa niin.


7. Post-trib

Tämä on se tulkinta, jota itse kannatan ja jonka itse näen eniten Raamattuun tukeutuvaksi. Olen käsitellyt sitä erityisesti erillisessä tekstissä, koska Raamatussa on valtavan paljon mielenkiintoista kirjoitettavaa, joka helposti voidaan liittää tähän tulkintaan. Sen tekstin nimi sitten on ruotsiksi: ”Jesus återkomst – när, var, hur?” ja sinä löydät sen tästä: http://bibelfokus.se/jesu_aterkomst.


8. Lähteet


/Lennart / Suomennos 30.1.2016 Sylvi Hänninen