Lopun ajan hengenvuodatus Jooelin mukaan VT:ssä

Sisällysluettelo

 1. Väckelse?Johdanto
 2. Myöhempi sade -liike
  1. "Manifested sons of God"
  2. "Kuningaskunnan ylivalta"
  3. "Myöhempi sade-perhe"
 3. Jooelin armeija - Jumalan vai Antikristuksen?
 4. "Herran päivä"
 5. Luopumus vai herätys lopun aikoina?
 6. Hengenvuodatus Jooelin kirjassa
  1. Yhtäpitävyys muiden Raamatun kohtien kanssa
   1. Jäännös tulee pelastumaan
   2. Juutalaisia kutsutaan kääntymykseen
   3. Hengenvuodatus jäännöksen ylle
   4. Merkit taivaalla
 7. Myöhempi sade-teologian vaarat
 8. Ehkäpä väität vastaan?

1.0 Johdanto

Monilla kristityillä on nykyään se käsitys, että tulee ennennäkemätön maailmanlaajuinen hengenvuodatus ja herätys viimeisinä aikoina. Jotkut tarkoittavat, että tämä on itse edellytys Jeesuksen paluulle. Jotkut julistajat puhuvat tässä yhteydessä "Jooelin armeijasta" ja tarkoittavat silloin, että tuon ajan kristityt tulevat olemaan niin mahtavia hengen voimassa, että he, kuten haavoittumattomat "melkein-jumalat", tulevat valtaamaan maa-aluetta maa-alueen jälkeen levittääkseen Jumalan herruutta. Tämä usko perustetaan ennen kaikkea teksteihin profeetta Jooelin kirjasta Vanhassa Testamentissa (VT) ja silloin erityisesti lukuun 2.

Koska tämä usko muodostaa itse moottorin monissa harhaopeissa, on suuri syy tutkia, mitä Jooelin kirja oikeastaan käsittelee. Käsitteleekö se todella maailmanlaajuista hengenvuodatusta? Tuleeko se tapahtumaan kristittyjen vai ainoastaan juutalaisen kansan keskuudessa? Muodostavatko kristityt Jooelin armeijan, vai onko se identtinen Antikristuksen armeijan kanssa? Sinun täytyy uskaltaa kysyä tätä itseltäsi, jos etsit totuutta ja jos Raamatun opiskelusta tulee mielekästä.

Näin johdannoksi esitän sen, mistä tämä oppi lopun ajan hengenvuodatuksesta ja herätyksestä pääasiassa on peräisin.


2.0 Latter rain-rörelsen

Jos nyt etsitään tämän opin juuria, niin päädytään epäilemättä nk. "Myöhempi sade-liikkeeseen". "Latter Rain" englannissa tarkoittaa suunnilleen "myöhempi sade" tai kevätsade. Sana tulee mm. Jooelin kirjasta 2:23, jossa sanotaan:

"Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen (engl. latter rain)."

Käsitteen "Myöhempi sade" – merkityksessä lopun ajan hengenvuodatus – sanotaan saaneen alkunsa ensimmäiseksi helluntaiherätyksen aikana Azusa kadulla Los Angelesissa. Paljon myöhemmin ilmestyi käsite "Myöhempi sade-liike", mikä tapahtui vuonna 1948 North Battlefordissa Saskatchewanissa Kanadassa. Tämä oli hedelmää siitä, että veljekset Ern ja George Hawtin sekä P.G. Hunt osallistuivat vuonna 1947 erääseen kokoukseen William Branhamin (harhaopettaja ja väärä profeetta, jolla oli okkultistisia vaikutteita toiminnassaan) kanssa. He tulivat niin vaikutetuiksi yliluonnollisista manifestaatioista Branhamin kokouksissa, että he heti etsivät samoja ilmiöitä omassa elämässään. Tämä antoi sysäyksen herätykselle, joka sai suurta huomiota. Nämä kolme herraa perustivat silloin organisaation nimeltään "Sharon", myös kutsuttu nimeltä "Sharon-veljekset". He julkaisivat uutiskirjettä otsikolla "The Sharon Star" (Sharonin tähti). Seuraava teksti on ote yhdestä näistä uutiskirjeistä, joiden inspiraatio on Hawtin ja Huntin kokouksista Branhamin kanssa:William Branham

William Branham

"Kaikissa suurissa hengenvuodatuksissa menneisyydessä on ollut suuret totuutensa. Lutherin totuus oli vanhurskauttaminen uskon kautta. Wesleyllä se oli pyhitys. Baptistit opettivat Kristuksen tulemista ennen Tuhatvuotista valtakuntaa. Missionary Alliance -liike opetti jumalallista parantumista. Helluntaiherätys on tuonut uudelleen esiin kasteen Pyhässä Hengessä oikealle paikalleen. Mutta seuraavaa suurta hengenvuodatusta tulee leimaamaan kaikki nämä totuudet plus sellainen Hengen yhdeksän lahjan ilmeneminen kuten ei ikinä ennen, ei edes apostolisena aikana, ei milloinkaan ennen havaittuna. Tämä herätys tulee olemaan lyhyt ja siitä tulee viimeinen ennen seurakunnan ylöstempausta."
Riss, Richard M., Latter Rain, Honeycomb Visual Productions, s. 56–57 (Suomennos Lennartin käännöksestä)

Viimeiset kaksi lausetta sisältävät useita väittämiä, jotka tuskin ollenkaan saavat mitään tukea Raamatusta. Kuitenkin tämä lausunto on vuosien saatossa ollut johtotähti monille yhteisöille, joilla kaikilla on juurensa kokonaan tai osittain Myöhempi sade-liikkeessä. Tästä on seurannut se, että oppi lopun ajan suuresta hengenvuodatuksesta (sekä oppi varhaisesta seurakunnan ylöstempauksesta) on melkein joka miehen omaisuutta karismaattisessa kristikunnassa nykyään.

Ajatuksen juoksu "myöhempi sade -liikkeessä" on suunnilleen seuraava: apostolien aikana tyhjennettiin ensimmäinen voimallinen hengellinen sade (syyssade, engl. "former rain") ja lopun aikana saadaan vielä voimakkaampi hengellinen sade (kevätsade, engl. "latter rain"). Tukea tälle ajatukselle on siis haettu profeetta Jooelin kirjasta, josta luimme aikaisemmin. Annetaan ymmärtää, että näiden kahden sateen välissä on ollut kuiva aika kristikunnassa. Tällaista tulkintaa Raamatun teksteistä kutsutaan "allegoriseksi tulkinnaksi", ts. symboliseksi tulkinnaksi. Edelleen ollaan sitä mieltä, että lopun ajan hengenvuodatus tulee asettamaan kirkon taas siihen voimaan, joka sillä kerran oli ja että tämä johtaa täydelliseen riemuvoittoon kaikkialla maailmassa. Eräs lausunto eräältä Myöhempi sade-kannattajalta näyttää selvästi näitä ajatuskulkuja:

"[Kirkon] ennalleen asettaminen on Hengen työ johdattamaan meidät henkilökohtaisesti, kirkkona kollektiivisesti ja lopulta maailman universaalisti takaisin alkuperäiseen puhtauteen [Eedeniin]. Herätys on sitä, että sortunut temppeli nopeasti puhdistetaan, nopeasti rakennetaan jälleen ja dramaattisesti täytetään loisteella. Uudistuneesta Kirkosta tulee loistamaan kirkkaus, voimalliset teot, hedelmää maailmalle ja pelastusta kansoille."
David Mansell, in "Times of Refreshing" supplement to Covenant News (suomennos Lennartin käännöksestä)

On melko ilmeistä, että Myöhempi sade-liikkeessä esiintyy suuri määrä fantasioita ja toiveajattelua. Nämä ajatteluradat ovat kaukana siitä, mitä Raamattu sanoo seurakunnasta lopun aikoina. Raamattu puhuu suuresta luopumuksesta, jonka näemme tekstissä myöhemmin. Sitä paitsi ajatuskulut ontuvat merkittävästi toisessakin suhteessa. Kevätsade on normaalisti vähemmän intensiivinen kuin syyssade, miksi väittämä lopun aikojen hengenvuodatuksesta olisi voimakkaampi kuin apostolisena aikana, sointuu huonosti yhteen Raamatussa käytetyn kuvan kanssa.

2.1 "Manifested sons of God"
"Myöhempi sade" -opin jälkeen tuli engl. nimeltä "manifested sons of God" -oppi, mikä tarkoittaa "Jumalan ilmi tulleita poikia". Tämän opin toi esiin yksi William Branhamin opetuslapsista. Hänen nimensä oli John Robert Stevens. Se, mitä Stevens opetti, oli, että uskovat lopun aikoina – kiitos voimakkaan hengenvuodatuksen – tulevat saavuttamaan olotilan olla Jumalan poikia tai "kuten jumalia" mitä tulee synnittömyyteen ja hengelliseen valtaan, voimaan voittoon ja menestykseen. Silloin annetaan ymmärtää, että Kirkon täytyy kulkea voittosaatossa maan päällä ennen kuin Jeesus voi palata. Ajatus "Jumalan ilmi tulleista pojista" perustuu tekstiin Room. 8:19–21, missä sanotaan, että luomakunta odottaa innokkaasti Jumalan poikien ilmenemistä. Totuus on se, että tämä muutos tapahtuu tarkasti silloin, kun Jeesus tulee takaisin ("Herran päivänä"), kts. 1. Kor. 15:50–52, missä se selkeästi sanotaan.

"Manifested sons of God" – liikkeen sisällä uskottiin myös, että me jo täällä ja nyt voimme saada ns. "ylösnousemusruumiin", jonka me saamme vasta Jeesuksen paluun yhteydessä. Tästä aiheutui se, että liikkeen sisällä uskottiin joidenkin johtajien jo saaneen tämän ruumiin ja olevan siten kuolemattomia. Mutta kun kaksi johtajista liikkeen sisällä kuoli lentokoneonnettomuudessa, koki liike ymmärrettävistä syistä aallonpohjan. Valitettavasti Manifested sons of God on kuitenkin jättänyt jälkeensä osansa moderneista harhaan menneistä liikkeistämme. Teologia elää edelleen jossakin jalostetussa muodossa koko Myöhempi sade-perheessä, kuten Profeettaliikkeessä, Apostolisessa liikkeessä ja Uskonliikkeessä.

2.2 "Kuningaskunnan ylivalta" (Kingdom dominion)
Vielä yksi komponentti tänä päivänä aika kattavassa teologiassa Myöhempi sade-liikkeen sisällä on oppi "Kingdom dominion", mikä suurin piirtein tarkoittaa "Kuningaskunnan ylivaltaa". Tämä osaoppi Myöhempi sade-liikkeessä käsittelee periaatteessa sitä, että Jumalan ilmi tulleet pojat – kuten Herran armeija (katso Jooelin armeijaa myöhemmin tekstissä) – tulevat esiintymään jumalallisessa voimassaan valloittaakseen maailman. Siinä tulee niin sanoakseni harjoittaa "dominionia" eli ylivaltaa (tai herruutta). Tämä tapahtuu "hengellisen sodankäynnin" kautta ja sen kautta, että puhutaan ääneen sitä, mitä halutaan aikaan saada "uskon sanoja" puhumalla. Myöhempi sade-liikkeessä puhutaan, että kaupunki kaupungilta tulee valloitetuksi ja voitetuksi Jumalalle tällä tavoin lopun aikoina. Sillä tavalla sanotaan perustettavan Jumalan näkyvä valtakunta maan päälle ENNEN Jeesuksen paluuta (ja että Hän perustaa valtakuntansa!). On siis seurakunnan tehtävä perustaa Jumalan valtakunta Jeesukselle, jotta Hän voi tulla ja istuutua valtaistuimelleen valmiiksi laitetussa valtakunnassa Myöhempi sade-opin mukaan.

Toisin sanoen tämä on melko taaksepäin kääntynyt ja ihmisten järjestämä oppi. "Oikein uskovien" hengellinen voima on keskuksena Jumalan kaikkivaltiuden ja kristittyjen Häneen luottamisen sijaan. Tämä keskittyminen uskovien ajateltuihin kykyihin, yhdistettynä monien uskovien haluun saada "voimaa" (kuten noita Simon), on selvästi koko pohja sille, miksi Myöhempi sade-perheessä voidaan harjoittaa niin laajaa raamattukoulu- ja konferenssitoimintaa, myydä miljoonapainoksin sen alan kirjan otsikoita, ylläpitää TV-kanavia jne.

2.3 "Myöhempi sade-perhe"
Latter rainSe, mitä joskus kutsun "Myöhempi sade-perheeksi", ovat siis ne liikkeet, jotka kokonaan tai osin ovat kasvaneet Myöhempi sade-teologiasta. Tämä perhe käsittää Uskonliikkeen (Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Ulf Ekman ym.), Merkit ja ihmeet -liikkeen (Kathryn Kuhlman, Benny Hinn ym.), Profeettaliikkeen (Kansas-profeetat Paul Cain, Bob Jones, Mike Bickle, Rick Joyner ym.), Apostolisen liikkeen (Bill Johnson, Peter Wagner, joka on yliapostoli, ym.), Toronto-liikkeen (John Arnott kärjessä), Rodney Howard Brownin liikkeen, joka keskittyy "nauruherätykseen". Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä liike, joka on muodostunut Todd Bentleyn ja vuoden 2008 Floridan Lakelandin tapahtumien ympärille. Todd Bentley on tänä päivänä myös vihitty apostoliksi Apostolisessa liikkeessä. On totta kai monta, monta muuta ihmistä ja liikettä tässä perheessä, mutta nämä ovat tunnetuimpia meidän ruotsalaisten keskuudessa. Ruotsissa meillä on esimerkiksi Livets Ord (Elämän Sana), Arken ja Södermalmin kirkko, jotka minun mielestäni voidaan kaikki lukea Myöhempi sade-perheeseen; tämän näemme mm. siitä, keiden julistajien kanssa he tekevät yhteistyötä ja siitä julistuksesta, josta heidät itsensä tunnetaan. Sen, ketkä voidaan lukea Myöhempi sade-perheeseen, olen perustellut myös alla olevassa luettelossa.

Tunnusomaista Myöhempi sade-perheen teologialle on etupäässä tämä:

 • usko maailman laajuiseen ja ennen näkemättömään hengenvuodatukseen/herätykseen/satoon lopun aikana.
 • usko siihen, että kristityt lopun aikana varustetaan niin, että heistä tulee "kuin jumalia" (Manifested sons of God).
 • usko Jumalan voittoisan, fyysisen ja täysin näkyvän Jumalan valtakunnan leviämiseen maan päälle ennenJeesuksen paluuta.
 • Usko Jumalan poikien Jooelin armeijaan, joka ottaa haltuunsa alueen toisensa jälkeen Jumalan valtakunnalle.
 • järjestelmä, jossa on hierarkkinen johtajuusrakenne apostoleineen ja profeettoineen kaikkein korkeimmalla huipulla.
 • usko alueellisiin henkivaltoihin ja hengellisen kartoituksen harjoittamiseen, strategiseen rukoukseen ja hengelliseen sodankäyntiin.
 • ennenkuulumaton keskittyminen merkkeihin, ihmeisiin, hengellisiin manifestaatioihin, parantumiseen ja täydelliseen terveyteen, rikkauteen, menestykseen, jne.
 • usko erityisten hengellisten voiteluiden siirtymiseen käsien päälle panon kautta.
 • usko, että ylistys on avain hengellisiin voittoihin ja siunauksiin.
 • usko ilmestystietoon, joka antaa uutta tietoa Raamatun rinnalle.Det kan vara värt att känna till att Assemblies of God i USA (alltså pingströrelsen) den 20:e april år 1949 deklarerade sitt fulla avståndstagande till Latter rain-rörelsens teologi med hänvisning till att "en sund rörelse måste klara en granskning i ljuset av Guds Ord"! (gör Pingströrelsen inte längre sådana granskningar???) Latter rain-teologin fick senare nytt fäste i den karismatiska rörelsen som sägs ha startat i den protestantiska kyrkan 1960 och i den katolska kyrkan 1967. Redan 1977 samlades karismatikerna till The Kansas City Charismatic Conference

Nyt, kun olemme identifioineet Myöhempi sade-perheen, voi olla mielenkiintoista nähdä, mitä Ulf Ekman opettaa tästä tänä päivänä. Alla oleva teksti on otettu Livets Ordin (ruots. Elämän Sanan) webbshopista ja se kuvaa Ulf Ekmanin kirja Pyhä Tuli ja elävät kivet, joka ilmestyi vuonna 2009. Kuten näet siinä on olennainen Myöhempi sade-teologia:

"Vanhan testamentin temppelipalvelus kulissina Ulf Ekman maalaa tässä kirjassa ajattelemisen arvoisen muotokuvan tämän päivän seurakunnan tilanteesta näyttäen, millä tavalla Jumala nykyään rakentaa temppelinsä maan päälle [=kingdom dominion] ja nostaa esiin eri puolia ja näkökulmia siitä maineen palauttamisesta, minkä pitää tapahtua, jotta Kristuksen ruumis täydessä potentiaalissa nousee esiin[=manifested sons of God]. Kun tämä tapahtuu, tulee ennen näkemätön herätys murtautumaan esiin [=latter rain]."

Kannattaa tietää, että Assemblies of God USA:ssa (siis helluntailiike) 20.4.1949 julisti ottavansa täydellisen pesäeronMyöhempi sade-liikkeeseen viitaten siihen, että "terveen liikkeen täytyy selvitä Jumalan Sanan valon tarkastuksesta" (eikö Helluntailiike enää tee sellaisia tarkistuksia???). Myöhempi sade-teologia sai myöhemmin uutta jalansijaa karismaattisessa liikkeessä, jonka sanotaan alkaneen protestanttisessa kirkossa 1960 ja katolisessa kirkossa 1967. Jo vuonna 1977 karismaatikot kokoontuivat konferenssiin nimeltä The Kansas City Charismatic Conference.Konferenssissa oli noin 50 000 osanottajaa, joista noin puolet oli katolisia. Tämä kertoo jotakin vaarasta perustaa ekumenia karismaattisluonteisiin kokemuksiin todellisen evankeliumin sijaan


3.0 Jooelin armeija - Jumalan vai Antikristuksen?

Monet saarnaajat, etenkin USA:ssa, ovat saarnanneet, että se armeija, jota Jooelin kirjassa kuvataan, luvussa 2 jakeissa 1–11, on Jumalan armeija, joka perustaa Jumalan valtakunnan maan päälle ennen kuin Jeesus tulee takaisin, tämä on linjassa Manifested Sons of God- (Jumalan ilmi tulleet pojat) ja Kuningaskunnan ylivalta-liikkeiden kanssa. Ehkä sinäkin olet (aivan kuin minä) laulanut 80-luvulla lauluja "se on Herran armeija, joka on oppinut taistelemaan…" tai "taistelijat, nouskaa esiin ja rohkaistukaa… nyt valtaamme tämän maan pala palalta…" jne. Näitä lauluja selvästi leimaa Myöhempi sade-teologia, jossa oppina on Kuningaskunnan ylivalta ja Jooelin armeija. Mutta näinkö Jooelin kirjaa tulee tulkita, sitä täytyy kysyä itseltään. Oletko lukenut sen yhteydessään? Oletko miettinyt sitä, mitä siinä sanotaan? Näyttääkö tämä armeija siltä, että se on toteuttamassa Jeesuksen lähetyskäskyä, jossa on evankeliumin sana Jumalan armosta? Näyttääkö se Jumalan rakkauden sanansaattajalta?

EI, kuten tulemme näkemään, Jooelin armeija EI ole Jumalan kansaa vaan Antikristuksen seuraajien armeija, jonka Jumala kokoaa Harmageddonille viimeiseen taisteluun Herran päivänä. Ei ole mitenkään merkillistä, että tätä armeijaa kutsutaan "Herran sotajoukoksi" (Jooel 2:11) siitä huolimatta, että se haluaa tuhota juutalaisen kansan. Jumala kutsui myös Baabelin julmaa kuningasta Nebukadnessaria "palvelijakseen" (kts. Jer.25:9 ja Jer.43:10). Armeijaa Jooelin kirjassa kutsutaan "Herran sotajoukoksi", koska juuri Herra johtaa historian kulkua maan päällä; Jumala kutsuu tämän armeijan rankaisemaan kansoja. Se on sama Antikristuksen johtama armeija, jonka Jeesus tuhoaa tullessaan takaisin Herran päivänä. Mainitsen myös, että Harmagedon on sama kuin "Meggidon vuori" Karmel-vuoren läheisyydessä, ja Joosafatin laakso voi olla sama kuin Kidronin laakso Jerusalemin ja Öljymäen välillä. Joten Antikristus kokoaa yhteen joukkonsa Meggidon vuoren ympärille, ja Jumala houkuttelee sitten nämä joukot Joosafatin laakson, jotta voisi tuomita heidät siellä.

Luemme Sakarjan kirjasta 14:1–2, että Jumala kutsuu kaikkia pakanakansoja taisteluun Jerusalemia vastaan:

"Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista."

Tässä tekstissä näimme myös, että kaupunki valloitetaan ja että varkaat ryöstävät talot. Aivan juuri niin kirjoitetaan Raamatun kohdassa Jooel 2:9 "Herran sotajoukosta":

"Kaupunkiin ne hyökkäävät, ryntäävät muurille, nousevat taloihin, tulevat ikkunoista sisään kuin varas."

Jooel 3:1–2 näemme myös, kuinka Jumala kutsuu pakanakansat tähän taisteluun Israelia vastaan, mutta että Jumala myös langettaa tuomion niiden kansojen yli, jotka tulevat:

"Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat [Meggidon laaksoon], vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan."

Näemme tämän joukkojen kokoamisen myös Ilm. 16:14 ja 16:

"Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon."

Näemme saman joukkojen kokoontumisen Hesekiel 38: 14–16. Armeija tulee pohjoisesta. Näemme myös, että juuri Jumala houkuttelee tämän armeijan:

"Sen tähden ennusta, ihmislapsi, ja sano Googille: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena, ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä (kts. Jooel 2:20 alla olevassa tekstissä), sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki. Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä."

Jooel 2:20 näyttää meille myös, että armeija tulee pohjoisesta. Näemme, että löyhkä nousee siitä johtuen, että heidät surmataan:

"Ja mikä (ruots. Raamattu = vihollinen) pohjoisesta tulee (kts. Hes. 38:15 yllä), sen minä karkotan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee (ruots. Raamattu lisää = luotaantyöntävä) katku. Sillä suuria se on yrittänyt (ruots. Raamattu = tehnyt)."

Seuraavassa Raamatun kohdassa Sak. 14:12 voidaan todella tuntea se löyhkä, josta luimme yllä:

"Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan (kts. Jooel 2:20 yltä), kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa."

Ole samaa mieltä siitä, että mädännyt liha haisee. Kohdassa Sak. 12:3 näemme, että juuri Jumala tulee taistelemaan tätä armeijaa vastaan, joka tulee Jerusalemiin:

"Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä."

Sama tuomio tapahtuu kohdassa Jooel 3:12-14:

"Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri. Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa."

Sama tapahtuu Ilmestyskirjan kohdassa 19:17–21:

"Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten". Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa."

Näemme siis monia Raamatun kohtia, joissa aivan selvästi puhutaan sodasta Harmagedonilla ja jotka kokonaan ovat yhteen sopivia tekstin ”Jooelin armeija” kanssa, toisin sanoen ”Jumalan sotajoukon” kanssa, Jooel 2: 1–11. En voi nähdä näissä teksteissä mitään tukea sille, että se olisi Jumalan kansaa, kristittyjä ihmisiä, joista tämä armeija muodostuu. Ei se myöskään ole sellaisten kristittyjen Jumalan armeija, jotka olisivat sotkeutuneet sotaan Antikristusta vastaan, Jumala itse sotii, kuten näimme näistä teksteistä. Tässä, kuten tavallista, täytyy kysyä itseltään: uskonko irralliseen tulkintaan, jossa on vähän tai ei ollenkaan Raamatun tukea vai uskonko sellaiseen tulkintaan, jolla on paikkansa tekstiyhteydessä ja joka on yhteen sopiva monien muiden Raamatun sekä Vanhan että Uuden testamentin jakeiden kanssa. Minulla itselläni on tapana valita jälkimmäinen vaihtoehto. Se on harmoninen myös sen kanssa, että koko Jumalan Sana on totuus.


4.0 "Herran päivä"

Jotta paremmin ymmärtäisimme sen, että tämä armeija, Jooel 2, on sama armeija, joka tulee Harmagedonille (Ilm.16:6) ja Joosafatin laaksoon (Jooel 3:2), katsokaamme erästä voimakasta ja ainutlaatuista ajanmerkkiä. Sitä ajankohtaa, jolloin ”Jooelin armeija” tulee, kutsutaan ”Herran päiväksi” (Jooel 2:11). Se on käsite, joka merkitsee sitä päivää, jolloin Jeesus tulee takaisin, kun kristityt temmataan ylös, kun Jeesus vapauttaa Israelin Antikristuksen armeijoista ja kun Hän perustaa Tuhatvuotisen valtakunnan. Tällä ainutlaatuisella päivällä on useita nimiä Raamatussa kuten ”Jumalan, Kaikkivaltiaan, suuri päivä”, ”se päivä” tai ”Ihmisen Pojan päivä”. Etsi juuri sanoilla ”Herran päivä” tai ”se päivä”, niin saat nähdä, kuinka usein nämä ilmaukset esiintyvät juuri merkityksessä ”Jeesuksen paluun päivä”. Olemme nähneet tämän käsitteen monissa Raamatun kohdissa, joten en ota enää niitä tässä esille.

Jooel 2:2 kertoo, että ”se päivä” pimeyden ja synkeyden päivä, kohdissa Jooel 2:10 ja 3:15 sanotaan, että ”sinä päivänä” aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. Tämä on merkki juuri ”Herran päivästä” monissa muissa Raamatun kohdissa. Katso esim. Matt. 24: 29–30 tai Sak. 14:6. Luemme nyt loppuun kohdan Matt. 24:29–30:

”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.”

Tästä voidaan ymmärtää, että tapahtumat Jooelin kirjan luvuissa 2 ja 3 käsittelevät sitä, mikä tulee tapahtumaan ”Herran päivän” yhteydessä, kun Jeesus tulee takaisin. Yhtäläisyydet muihin Raamatun kohtiin, mitä tulee nimityksiin, tapahtumiin ja ajanmerkkeihin, ovat aivan liian suuria siihen, että olisi kyse eri tapahtumista. Joten tulkinnan Jooelin armeijasta Jumalan kristityistä koostuvana armeijana, joka on saavuttanut eräänlaisen ”jumalallisen tason” (”manifested sons of God), toivon sinun nyt aivan selkeästi näkevän kokonaan kohtuuttomana ja täydellisenä harhaoppina.


5.0 Luopumus vai herätys viimeisinä aikoina?

Joten onko Raamatun sanoma todella maailman laajuinen hengenvuodatus ja herätys lopun aikoina? Haluan tässä aloittaa viittaamalla videooni ”Det stora Avfallet” (Suuri Luopumus), jossa käsittelen tätä luopumusta erittäin syvällisesti. Jos nyt luemme Ilmestyskirjan luvusta 13, jakeet 7–8, näemme siinä, mikä uskonto hallitsee lopun aikana. Kaikki maan asukkaat tulevat silloin rukoilemaan Antikristusta (petoa) messiaana, paitsi ne, joiden nimi on Elämän kirjassa:

”Ja sille (ruots. Raamattu = pedolle) annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta

Kysymys silloin kuuluu: Onko monilla ihmisillä nimi Elämän kirjassa Antikristuksen hallintavallan aikana? Kuten myöhemmin tulemme näkemään, tulee joka tapauksessa kaikilla silloin elävillä juutalaisilla olemaan nimensä Elämän kirjassa sekä niillä kristityillä, jotka eivät ole luopuneet todellisesta uskosta. Mutta varmasti kysyy joku, eikö ole ollut suurta herätystä ennen Antikristuksen esiin tuloa. Eikö ennen Jeesuksen saapumista tule mitään herätystä? Ei, valitettavasti ei! Jeesushan ihmetteli näin: Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö Hän uskoa maan päältä?” (Luuk. 18:8; ruots. Raamatun käännös Bibel 2000 = mitään uskoa). Se pitää oikeastaan kääntää ”löytääkö Hän uskoamaan päältä, kun Hän saapuu”. Edelleen Jeesus sanoi: mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät (Matt. 7:14). Jeesus sanoi myös: Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus (Matt. 24: 11–12). Tämä ei ollut mikään Jeesuksen esittämä kysymys vaan toteamus. Pietari kirjoitti myös, että monet tulevat seuraamaan vääriä profeettoja (2 Piet. 2:1–2). Mutta ehkä selvin Raamatun kohta meillä kenties kuitenkin on 2. Tessalonikalaiskirjeessä. Siellä Paavali kirjoittaa, että ennen kuin Antikristus nousee esiin, ja ennen kuin Jeesus tulee takaisin, tapahtuu suuri luopumus. Jos kyse on uskosta luopumisesta, niin tämä kohta käsittelee luopumusta kristillisessä kirkossa. Tässä siis Myöhempi sade -perheen teologia on puhtaassa ristiriidassa Raamatun kirkkaan sanoman kanssa. Luemme 2. Tess. 2: 1–4:

"Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”

Mutta kuinka me voimme yhdistää nämä sanat siihen hengenvuodatukseen, josta itse asiassa on kirjoitettu profeetta Jooelin kirjassa? No, on ilmeistä, että ei voi tulla sekä maailman laajuista herätystä, että maailman laajuista luopumusta samanaikaisesti lopun aikoina. Sen, että tulee suuri luopumus ja harvat löytävät totuuden tien lopun aikana, olemme jo todenneet Raamatun sanan avulla. Katsotaan nyt, mitä on kirjoitettu Jooelin kirjaan, kun puhutaan hengenvuodatuksesta.


6.0 Hengenvuodatus Jooelin kirjassa

Jos katsomme hiukan karkeapiirteisesti skenaariota koko Jooelin kirjassa, niin luvussa 1 käsitellään sitä, että Jumalan kansaa, juutalaisia, rangaistaan heidän tottelemattomuudestaan. Kansaa kehotetaan kääntymään Jumalansa puoleen ennen kuin Herran kauhistuttava päivä tulee. Luvussa 2 tulee sitten kauhistuttava armeija Israelin kansaa vastaan. Taas kerran Jumala kutsuu kansaansa kääntymykseen. Jumala on täynnä palavaa intoa kansaansa, juutalaisia, kohtaan ja lähettää herätyksen heidän päällensä. Sen jälkeen Jumala vuodattaa Henkeänsä juutalaisen kansan päälle (Huomaa, että hengenvuodatus ja herätys eivät oikein ole sama asia. Herätyksessä nukkuvat ja tottelemattomat Jumalan kansassa heräävät kääntymykseen ja katumukseen. Hengenvuodatus voi tulla herätyksen seurauksena, mutta ei tottelemattoman ja nukahtaneen kansan päälle). Luvussa 3 armeija tulee Joosafatin laaksoon. Siellä Jumala pitää tuomion näille kansoille, jotka ovat nousseet Israelia vastaan. Sen jälkeen Herra tulee asumaan Siionissa ja tuolloin perustetaan Tuhatvuotinen valtakunta. Huomaa, että tämä skenaario on kokonaan yhtäpitävä Raamatun lopun aikaa koskevien vastaavien kertomuksien kanssa. Ja huomaa myös, että ”Herra” on Jeesus, koska Jeesus on Jumala.

Voimme hypätä suoraan siihen kohtaan, joka puhuu hengenvuodatuksesta. Siitä kerrotaan Jooel 2:28–29 ja tätä kohtaa usein siteerataan, kun halutaan osoittaa maailman laajuista herätystä:

"Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni."I Joel 2:18-27 utlovar Gud att han skall ta sig ann sitt folk och ge dom vårregn och höstregn och mat att äta. I kapitel 2, verserna 28-29 kommer då löftet om en andeutgjutelse över allt kött

Huomaa, että painotan ”kaiken lihan”, siis kaikkien ihmisten. Jos nyt olet rehellinen Raamatun sanaa kohtaan, niin sinun täytyy kysyä itseltäsi, voiko Jumala lopun aikoina vuodattaa Henkeänsä kaikkien ihmisten ylle koko maapallolla siitä huolimatta, että meneillään on suuri luopumus kristikunnassa ja siitä huolimatta, että enemmistö ihmiskunnasta on suunnannut ihailunsa ja rukouksensa kohti karismaattista Antikristusta. Ei, se ei ole mahdollista! Mutta jos nyt Jooel 2:28–29 toimii, ilman että käytetään allegorista tulkintaa, niin tämän täytyy käsitellä juuri kaikkea lihaa niin kuin siinä sanotaan. Silloin jäljelle jää mahdollisuus, nimittäin se, että se käsittelee kaikkea lihaa (kaikkia ihmisiä) rajoitetulla alueella. Voisikohan teksti käsitellä Israelia ja juutalaista kansaa? Kyllä, se on minun täysi vakaumukseni! Silloin voimme itse asiassa sanoa ”kaikki liha” tarkoittaen kaikkia juutalaisia Israelissa sinä ajankohtana. Olemmehan nähneet, että joukkojen kokoontumisella – mistä kerrotaan Jooelin kirjassa – on Israel maalinaan, niin miksei silloin myös tekstin loppuosa käsittelisi juuri Israelia? Usko siihen, että hengenvuodatus Jooelin kirjassa käsittelee kristittyjä, on itse asiassa pelkkää korvausteologiaa!

Luetaanpa vähän teksteistä ennen ja jälkeen Jooel 2: 28–29 ja mietiskellään sitä, mitä siinä kerrotaan ja sitten verrataan tätä muihin Raamatun kohtiin. Silloin tulemme näkemään, että hengenvuodatus Jooelin kirjassa tarkoittaa juutalaista kansaa lopun aikoina, koska he Raamatun sanan mukaan kääntyvät Jeesuksen puoleen ja saavat juoda Hänen Henkeään.

Kohdissa Jooel 1:13–14 ja 2:12–17 Jumala kutsuu kansaansa kääntymykseen. Jakeessa 1:14 lukee: ” kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat (ruots. Raamattu = kaikki maassa asuvat; maa yksikkömuodossa ”landet”). Maan täytyy olla Israel. Ja jakeessa 2:17 sanotaan: ”Säästä, Herra, kansaasi äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi.” Tämä siis käsittelee Jumalan kansaa, juutalaisia ja Israelin maata.

Luvussa Jooel 2:18–27 Jumala lupaa, että Hän ottaa vastuun kansastaan ja antaa heille kevätsateen ja syyssateen ja ruokaa syötäväksi. Luvussa 2, jakeissa 28–29 tulee sitten lupaus hengenvuodatuksesta kaiken lihan päälle. Luvussa Jooel 2:30–32 näemme, että tämä tapahtuu lopun aikana, koska merkit taivaalla näyttävät, että ”Herran päivä” on lähellä. Siksi on kyseessä hengenvuodatus Jumalan kansan, juutalaisten, jäännöksen ylle lopun aikana! Keskipisteessähän on ollut Israel/juutalaiset koko tekstissä ennen Jooel 2: 28– 29 ja Israel/juutalaiset ovat keskipisteenä myös näiden jakeiden jälkeen! Joten toisen tulkinnan laittaminen keskelle Jooelin kirjaa ei ole mitään muuta kuin allegorinen tulkinta, joka edistää nk. korvausteologiaa (teologiaa, joka lukee juutalaisten roolin pois Jumalan pelastushistoriassa Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen).

6.1 Yhtäpitävyys muiden Raamatun kohtien kanssa
Katsokaamme nyt varmuuden vuoksi, pitääkö tämä paikkansa muiden Raamatun kohtien kanssa.

6.1.1 Jäännös tulee pelastumaan
Kuten voimme nähdä Jooelin kirjasta, tulee olemaan jäännös juutalaisista lopun aikana, jotka tulevat pelastumaan. Tämän voimme nähdä myös Room. 11:25–26:

"Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva"

Koko Israel tässä sanotaan, ja tämän voi myös ilmaista juuri kaikki liha!

Näemme Aamoksen kirjan luvussa 9:11, että juutalaisten pelastus tulee tapahtumaan ”Herran päivän” yhteydessä (aivan Jeesuksen paluun yhteydessä). Tässä Herran päivää kutsutaan ”siksi päiväksi”, kuten sitä myös kutsutaan monessa muussa Raamatun kohdassa. Ja juuri Jumala puhdistaa kansan, ei mikään pastori, lähetysjärjestö, apostolinen liike tai vastaava.

Amos 9:11: "Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä, niin että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimiini otetaan, sanoo Herra, jokatämän tekee."

Sen, että tämä pelastus todella tulee lopun aikoina, ymmärrämme myös kohdasta Daniel 12:1 ja Jeesuksen sanoista Matteus 24:15–22:

Dan 12:1: "Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki ["kaikki liha"], jotka kirjaan kirjoitetut ovat."

Matt 24:15-22: "Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään."

Hävityksen kauhistus tullaan asettamaan keskellä Antikristuksen 7-vuotista jaksoa, sen voi lukea Dan. 7:25. Siis me tiedämme, että juutalaisten pelastus tulee vasta hänen ensimmäisten 3,5 hallintavuoden jälkeen. Kiinnitä huomiota jakeessa Dan.12:1, että monet juutalaiset tulevat saamaan nimensä Elämän kirjaan ja siten eivät tule vastaanottamaan pedonmerkkiä. Koska aiemmin olemme nähneet, että on kirjoitettu ”silloin koko Israel pelastuu” ja ”kaikki liha”, niin on täysin mahdollista, että kohta Dan. 12:1 tarkoittaa, että kaikilla tuolloin elävillä juutalaisilla on nimensä Elämän kirjassa, he ovat valittuja ja tulevat pelastumaan!

Israelin/juutalaisten pelastus tapahtuu siis aivan ennen kuin Jeesus tulee takaisin ja perustaa Tuhatvuotisen valtakunnan (Rauhanvaltakunnan). Tämä esiintyy myös kohdassa Hoosea 2:18-23:

"Ja sinä päivänä (Herran päivänä, kirj. lisäys) minä teen heidän hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa; ja jousen ja miekan ja sodan minä särjen maasta ja annan heidän asua turvassa. Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella, kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran. Sinä päivänä minä kuulen, sanoo Herra, minä kuulen taivasta, ja se kuulee maata, ja maa kuulee jyviä, viiniä ja öljyä, ja nämä kuulevat Jisreeliä. (2:25) Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän (ruots. Raamattu = he) vastaa: 'Minun Jumalani.’ "

6.1.2 Juutalaisia kutsutaan kääntymykseen
Jakeissa Jooel 1:13–14 ja 2:12–17 Jumala kutsuu kansaansa kääntymykseen. Näemme juutalaisten pelastuksen kaipuun kohdassa Hoosea 6:1–3:

"Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan."

Se, mikä on mielenkiintoista näissä jakeissa, on se, mitä tapahtuu kahden päivän jälkeen, siis kolmannen päivän alussa. Tiedämme, että on melkein 2000 vuotta siitä, kun juutalaiset menettivät maansa ja siten kärsivät kolossaalisen tappion. Tuhat vuotta on kuin yksi päivä Jumalalle ja päinvastoin (2. Piet. 3:8). Silloin me voimme ehkä sanoa tekstistä luvussa Hoosea 6, että kaksi päivää on kulunut, kolmas on meneillään, ja tulee Tuhatvuotinen valtakunta. Se alkaa sillä, että juutalaiset syntyvät uudesti ja saavat henkikasteen. Tämä on kevätsade, josta puhutaan luvussa Jooel 2, ja saman kevätsateen näemme tässä Hoosean kirjassa.

6.1.3 Hengen vuodatus jäännöksen ylle
Kuten olemme nähneet, Jumala tulee vuodattamaan Henkeänsä kansansa jäännöksen ylle. Tämän voimme nähdä myös Sakarjan kirjan luvusta 12: 9–12, missä myös tulee esiin se, millaiseen syvään katumukseen Jumala kansansa johtaa:

"Mutta sinä päivänä (Herran päivänä, kirj. lisäys) minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen"

Näemme enemmän tästä kohdassa Sakarja 13:1–2:

"Sinä päivänä (Herran päivänä, kirj. lisäys) on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois."

6.1.4 Merkit taivaalla
Näemme kohdista Jooel 2:10, 2:30–31 ja 3:15 että merkit näkyvät taivaalla ja maan päällä, aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, tähdet menettävät valonsa, kun kaikki tämä tapahtuu, mitä siinä on kirjoitettu. Saman näemme kohdassa Sak.14:6, joka myös käsittelee ”Herran päivän” yhteydessä olevia tapahtumia:

"Sinä päivänä [Herran päivänä] ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat."

Katso myös lukuja Matt. 24:29–30, Apt. 2:20 ja Ilm. 6:12–13.


7.0 Myöhempi sade-teologian vaarat

Minä toivon, että nyt olet tullut vakuuttuneeksi siitä, kuinka harhaan menneitä Myöhempi sade-teologian eri osat ovat. Mutta mitä nyt sitten ne Myöhempi sade-teologian vaarat ovat?

No, kaikkein ensimmäiseksi kaikki tämä sisältää paljon harhaoppeja. Ja kaikilla sellaisilla on päätehtävänä eksyttää ihmiset niin vakavasti, että he joko lankeavat tai eivät ikinä löydä pelastavaa uskoa. Toinen suuri vaara on, että iso osa siitä, mitä Myöhempi sade-teologia edustaa, on sopusoinnussa sen kanssa, mitä kohti antikristillinen henki pyrkii, nimittäin YHTEEN yhdistyneeseen maailmaan, YHTEEN uskontoon ja kohti YHTÄ hengellis-poliittista johtajaa: Antikristusta. ”Kuningaskunnan hallintavalta”, mitä Myöhempi sade-perhe julistaa, voi hyvinkin olla se Antikristuksen valtakunta, josta Raamattu puhuu, yhtäläisyydet ovat suuria. Suuria yhtäläisyyksiä on sitä paitsi Myöhempi sade-teologian ja kahden muun suuren ryhmän, nimittäin Katolisen kirkon ja New Agen (Uusi Aika) välillä, jotka myös pyrkivät maailmanherruuteen. Tämän pitäisi olla riittävä varoitus heittää kaikki Myöhempi sade-teologia (ja sen julistajat) yli laidan ja palata raamatulliseen, evankeliseen kristikuntaan – jos sinulla nyt on sellainen väärä teologia itselläsi.

Se asia, että meidän aikanamme alkaa toivoa valtavaa herätystä ja hengenvuodatusta maailmassa, tekee monista kristityistä tänä päivänä sokeita sellaisille harhaopeille, joita esiintyi esim. Lakelandissa, Floridassa keväällä/kesällä 2008. Useita sellaisia vääriä herätyksiä on meneillään, ole varma siitä! Ja koska julistajat näissä yhteyksissä ovat Myöhempi sade-kannattajia, niin he osoittavat, että lopunajan hengenvuodatus on nyt alkanut. Tämä on tavallisesti moottori näissä väärissä yhteyksissä. Ja kun julistajat laajasti ja laveasti julkaisevat tekstiä herätyksestä, merkeistä ja ihmeistä, niin sokeutuneet eivät halua jäädä pois siitä junasta. Mutta tämä matka on kuoleman matka, koska pääteasema aivan varmasti tulee olemaan Antikristuksen valtakunta!


8.0 Ehkäpä väität vastaan?

Mutta Pietarin puhe ensimmäisenä helluntaipäivänä sitten, jossa hän viittaa tekstiin Jooelin kirjassa? (Kts. Apt. 2:14–21). No, on selvää, että kun Pietari näki Henkeä vuodatettavan ensimmäisenä helluntaipäivänä, niin hän yhdisti tämän tapahtuman Jooelin kirjaan. Ja silloin näimme ”esimakua” Jooelin profetian toteen käymisestä, joka koskee etupäässä uskovia ei-juutalaisia, ensimmäisestä helluntaipäivästä aina meidän päiviimme saakka. Siitähän meillä on kuin 2000-vuotinen pelastushistoria lopputuloksena.

Apg 2:39: "Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu".Men det här betyder inte att det skall bli en "Joels andeutgjutelse" över hela jorden i den yttersta tiden. Vi hedningar får nog räkna med att vi snart fått vår del och att vi kommit in i "fullt antal" enligt Rom 11:25-26. Nu är det snart judarnas tur, då går strålkastarljuset över på dem, och

Mutta uskon myös siihen, että täytyy olla lupa ajatella näin koskien sitä, miten Pietari siteerasi Jooelia: Pietarilla ei ollut täyttä näkemystä koko Jumalan edessä olevaan pelastushistoriaan, kun hän seisoi siellä ensimmäisenä helluntaipäivänä ja piti puheensa. Hän ei ymmärtänyt sitä, että jäljellä on enemmän kuin 2000 vuotta ennen kuin Jeesus tulisi takaisin. Kohdassa Apt. 2:16–21 Pietari siteeraa Jooelin profetiaa ja hän aloittaa sen sanoilla: "Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä...". Mutta ei todellakaan olleet ”viimeiset päivät”, kun Pietari sanoi tämän. Kuitenkin Pietari uskoi, että hän oli lopun ajassa, sillä muutenhan hän ei olisi ilmaissut sitä niin. Ja hän uskoi silloin oletettavasti, että helluntain ihme oli alkua suurelle hengenvuodatukselle juutalaisen kansan päälle ja että Jeesuksen paluu oli nyt oven edessä. Monista kohdista UT:ssä voi nähdä, että opetuslapset uskoivat Jeesuksen paluun olevan hyvin lähellä. Ja näemme edempänä Apostolien teoissa, että Pietari ei uskonut pakanoiden kuuluvan pelastettuihin kuten meistä tuli (hän kuitenkin kääntyi siitä harhaopista). Joten täytyy ymmärtää se, mitä Pietari sanoi sen valossa, mikä käsitys hänellä oli asioista sinä aikana. Pietarilla ei ollut näkemystä siitä, että Jumalan pelastushistoria ulottuisi enemmän kuin 2000 vuoden päähän tästä ensimmäisestä helluntaipäivästä, ja silloin etenkin, että se ulottuisi meihin pakanoihin, sillä silloin hän ei olisi sanonut niin kuin teki. Me itse teemme vastaavia virheitä monta kertaa tulkinnoissamme. Luulemme tietävämme, mutta olemme usein ”likinäköisiä”.

Mutta tämä ei tarkoita, että tulee olemaan ”Jooelin hengenvuodatus” koko maapallon ylle lopun aikana. Me pakanat saamme kyllä ottaa huomioon, että me pian olemme saaneet osamme ja tulleet ”täyteen lukumäärään” Room. 11:25–26 mukaan. Nyt on pian juutalaisten vuoro, silloin valonheittäjä kohdistuu heihin, ja SILLOIN saamme nähdä Jooelin 2. luvun todellisen, lopullisen ja täydellisen toteutumisen !

Mutta enkö sitten ollenkaan usko hengenvuodatukseen ja herätykseen meidän aikanamme? Kyllä, uskon, vaikka jos me puhumme aidosta herätyksestä, niin uskon siihen pienemmässä laajuudessa, ruohonjuuritasolla, kaukana suuresta luopumuksesta, jota tapahtuu kirkkoestradeilla, näyttämöillä, manifestaatioissa, jalkapalloareenoilla jne. Ruohonjuuritason herätyksen näen tendenssinä tänä päivänä. Raamatulle uskolliset ja terävät teologit näen monta kertaa maallikoiden ja yksinkertaisten julistajien joukossa. Uskoisin, että näiden uskollisten ja nöyrien ruohonjuurien verkostossa on polttoainetta aitoihin herätyksiin, vaikkakin pienemässä muodossa, ja luultavasti ne saavat jalansijaa kodeissa. Ja näiden nöyrien Herran palvelijoiden joukossa voimme myös odottaa näkevämme aitoja raamatullisia henkikasteita, jotka antavat voimaa ristin kantamiseen Jeesuksen jalanjäljissä.Men den sista stora äkta

Jos puhumme väärästä herätyksestä, jossa kukaan ei tule kääntymykseen ristin periaatteen mukaisesti, niin näitä tulee tapahtumaan hengenvuodatusten ja herätysten valepuvussa. Siellä Antikristus tulee toimimaan väärän ekumenian, väärien merkkien ja ihmeiden ja sensaatiomaisten manifestaatioiden kautta, ja täten johtamaan suuret ihmisjoukot esiin rukoilemaan Antikristusta (2.Tess. 2: 9–10).

Mutta viimeinen suuri aito herätys ja hengenvuodatus tulevat tapahtumaan Jumalan kansan, juutalaisten, keskuudessa Israelin kansassa ”viimeisinä päivinä”, aivan ennen kuin Jeesus tulee takaisin tänne! Siitä tulee se hengenvuodatus, jota Jooel kuvailee profetiassaan. Minä toivon, että nyt olet vakuuttunut siitä asiasta, se nimittäin avaa silmiä lopun ajan tapahtumiin.


/Lennart

/Suomennos 30.12.2016 Sylvi Hänninen