Translate page

Yoga – ei mitään uskontovapaata harjoitusta

Yoga

Totuus joogasta

Joogaa markkinoidaan tänä päivänä länsimaissa metodina lievittää stressiä, lisätä keskittymistä, vahvistaa ajattelukykyä, lisätä vartalon kiinteyttä ja hyvinvointia, jne. Joogasta tulee tämän kautta yhä tavallisempaa työpaikoilla, kouluissa, kuntoutuksessa ynnä muussa. Vastikään päätti Koulutarkastus Ruotsissa, ettei joogalla ole mitään tekemistä uskonnon kanssa ja siksi on aivan oikein tarjota oppilaille joogaa ruotsalaisessa koulussa. Tämän olemme jo nähneet aikaisemmin. Koululaitoksen kokoomateoksessa (?) 2011:13 – ”Koululaitoksen määräykset kurssisuunnitelmasta ja tietovaatimuksista oppiaineelle tanssi tanssijakoulutuksen esiasteena vuosiluokille 4 – 9 peruskoulussa” suositellaan juuri joogaa harjoituksena:

Keskeinen sisältö - Täydentävä tanssiharjoittelu:
 Harjoituksia, jotka antavat fyysistä kehotuntemusta, esimerkiksi jooga ja pilatestekniikka”.

Mutta totuus joogasta on, ettei se ollenkaan eroa uskonnosta, koska jooga on osa hinduismia. Tässä on joitakin relevantteja, mielenkiintoisia ja selviä ilmauksia joogasta ja hinduismista:

  • Professori Johannes Aagard Dialogcentret- laitoksesta, Århusista, Tanskasta, on varoittanut joogasta sanoen: ”Joogassa ei ole mitään neutraaleja tekniikoita”.

  • Subhas Tiwari, professori Hindu University of America – yliopistossa, Amerikassa: ”Jooga on hinduismia”.

  • Aikakauslehti HindusimToday (Hinduismi Tänään): ”Hinduismi on joogan sielu”.

  • Intialainen tohtori George Alexander: ”Ei ole mitään hinduismia ilman joogaa eikä mitään joogaa ilman hinduismia”.

  • Mircea Elide, päätoimittaja The encyclopedia of Religion- lehdessä: ”Kundaliinijoogaa ei voi eikä saa sekoittaa voimisteluun”.

  • CG Jung: ”Joogaharjoitukset ovat täysin ei-ajateltavissa olevia ja voisivat myös olla täysin tehottomia ilman niitä ajatuksia, joihin ne perustuvat” (Tuntematon s. 55 – H. Arlebrand)

  • Entinen guru Rabi Maharaj on ilmaissut sen näin: "Jooga johdattaa väistämättä ihmiset hinduismiin. Väittämä, ettei joogalla ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, on täysin väärä. Jooga on uskonnollinen toimenpide. Jooga on uskonnollinen toiminto. Ei ole olemassa joogaa ilman hengellisiä elementtejä."

  • Rabi Maharaj kertoo myös, että hän joogaharjoituksissaan usein koki yliluonnollisia kokemuksia matkoineen muihin maailmoihin ja kohtasi maapallon ulkopuolisia olentoja. Sellaiset kokemukset ovat usein syy siihen, että Intiassa voi nähdä aivan mieleltään horjuneita länsimaalaisia ihmisiä, jotka orjallisesti seuraavat jotain gurua. Sisäänmenoportti on ollut tavallinen länsimainen jooga eli meditaatio Robert Maharajin mukaan.

  • Hinduismin lähetysorganisaation ”Vishva Hindu Parishad” jooga- ja meditaatio-opettajat lännessä ovat heidän eturivin lähetyssaarnaajiaan. Jo vuonna 1979 totesi eräs hinduismin maailmankongressin puhuja että:” Hinduismin lähetystyö lännessä on kruunattu fantastisella menestyksellä. Hinduismista on tulossa maailman johtava uskonto ja kristinuskon loppu lähestyy”.

  • Vuonna 1981 sanoi intialainen transsendenttisen meditaation johtaja että: “Meidän tehtävämme on uhmata sitä laajalle levinnyttä demonia, joka on kristinuskon takana”.

Jos katsoo ympärilleen yhteiskunnassamme, ovat nämä lähetyssaarnaajat Idästä onnistuneet hyvin. Joogasta ja muista hengellisistä tekniikoista on tullut luonnollinen osa länsimaista yhteiskuntaa. Mutta tästä huolimatta joogassa ja meditaatiossa on psyykkis- looginen ja henkinen vaara (enemmän siitä loppupuolella).

Siis monilla henkilöillä ja viranomaisilla Ruotsissa on aavistamaton ja naiivi asennoituminen joogaan (ja muuhun meditaatioon). Kun jooga on esiintynyt olevansa tieteen peitteen alla ja lääketieteellisesti korrektia, niin se on hyväksytty jopa kirkoissa, yhdistyksissä ja teologisissa seminaareissa. Mutta ne, jotka tietävät, mitä joogan takana on ja mihin se voi johtaa, näkevät joogan Troijan hevosena koko meidän yhteiskunnassamme, eikä vähiten kristillisissä seurakunnissamme!


Joogan alkuperä ja sielu

Jooga on hindinkielinen sana, joka tarkoittaa ”yhdistys” tai ” tulla yhdeksi”. Se viittaa siihen, että yhdistytään/tullaan YHDEKSI universaalin tietoisuuden eli hinduismin jumalan, Brahmanin, kanssa. Siksi joogan harjoittaja voi myös sanoa: ”minä OLEN Brahman”, ts. ”minä OLEN jumala”. Lopullinen päämäärä hinduismin joogan harjoittajalle on saavuttaa parempi karma, saada ”parempi” inkarnaatio seuraavassa elämässä (reinkarnaatio) ja pitkässä juoksussa erottaa sielu erilleen ruumiista ja yhtyä Brahmaniin. Se on lopullinen päämäärä. Intiassa jooga ei missään nimessä ole jotain, jonka kanssa puuhaillaan, että piristyttäisiin tai että saataisiin vartalo hyvään kuntoon; jooga on ”ruumiista poispäin” ja maailmasta poispäin menemisen harjoitusta.

 Jooga on peräisin myyteistä intialaisesta Shiva - jumalasta, jota kutsutaan “joogan herraksi”. Shiva on tuhoava Jumala hinduismissa ja se yhdistetään käärmeen voimaan. Siksi Shiva usein kuvataan käärmeet hiuksissaan tai ympäri muiden ruumiinosien. Shivan käärmevoimaa kutsutaan Kundaliniksi. Perusajatus hinduismin meditaatiossa ja joogassa on, että täytyy vapauttaa/herättää nk. kundalinivoima/käärmevoima niin, että tämä voi vapauttaa ”kolmannen silmän”, joka myös rinnastetaan Shivaan. Kundalinivoiman avulla pitää joogassa murtaa oma tahto, tunteet, mieli ja muut sielulliset ja hengelliset tukokset, koska nämä ovat tiellä joogan tavoitteen kanssa. Tällä tavalla voidaan saavuttaa aina korkeampi tietoisuuden taso, tietoisuus omasta jumalallisuudesta ja siitä, että kaikki on yhtynyttä ja jumalallista. Kundalini on myös intialainen sana, joka tarkoittaa käärmettä tai kobraa. Siksi käärmettä rukoillaan myös hinduismissa. Joogan harjoittaminen tarkoittaa siksi käytännössä sitä, että pudottaudutaan rukouksessa Käärmeen eteen hinduismin ja joogan asiantuntijoiden mukaan.

Instituutti Lääketieteellinen Jooga kirjoitti:

”Tärkeää on korostaa tässä, että KAIKKI perinteiset joogamuodot tietoisesti työskentelevät kundalinivoimalla. Tarkoitus perinteisessä joogassa on, huolimatta siitä, miksi sitä kutsut, on nostattaa kundalini ja kehittää täysi potentiaalisi ihmisenä”


Joogan tekniikat ja niiden tarkoitus

Intialainen kirjailija ja jooga-ekspertti tri D. Jyothirao sanoo, että joogaan kuuluu kaksi askelta: ensimmäinen on fyysistä ruumista koskevat, toinen on hengellinen askel, jossa päämäärä on saada sisäinen tietoisuus omasta jumalallisuudestaan. Näitä kahta ei voi erottaa toisistaan; ne kuuluvat yhteen. Itse liikkeet joogassa ovat siksi erittäin suunniteltuja, jotta voisi helpommin tunkeutua hengelliselle alueelle.

Kaikessa joogassa on ruumiillinen aspekti, joka käsittelee ruumiin, liikkeiden, ajatusten ja hengityksen kontrolloimista, mutta nämä fyysiset harjoitukset ovat ainoastaan työkaluja hengellisen tarkoituksen saavuttamisessa. Joogan harjoitusten avulla yritetään myös saavuttaa erityinen mielentila, jossa ajatukset ovat hiljaa ja ihminen siirtyy muuttuneeseen mielentilaan (altered state of consciousness englanniksi). Ajatuksena on, että tässä ”tyhjässä” tilassa voidaan tulla vastaanottavaiseksi ilmestykselle, saavuttaa korkeampi ”tietoisuuden” aste, saada kontakti henkimaailmaan ja omaan henkilökohtaiseen ”jumaluuteensa”. Tämä on samaa kuin muukin meditaatio tavallisesti yrittää tavoittaa. Jooga on siten yksi muoto meditaatiota ruumiin- ja hengityksen harjoituksineen, jotka edistävät meditaatiota. Meditaatiossa käytetään usein mantraa, joka sisältää yksinkertaisen sanan toistamista. Tavallisesti mantra on jonkun hinduismin jumalan nimi. Mantran käyttö on tekniikka/apuneuvo helpommin tunkeutua muuttuneeseen mielentilaan. Joogassa hengitysharjoitukset ja liikkeet vastaavat mantraa toisessa meditaatiossa, vaikkakin mantran käyttöä esiintyy joogassa.

On tärkeää ymmärtää, että nämä tekniikat joogassa ja meditaatiossa eivät ole neutraaleja tekniikoita, joille voidaan antaa toinen Sisältö tai toinen vaikutus maallistuneessa yhteiskunnassa tai kristinuskossa. Tekniikat sinänsä on suunniteltu johtamaan ihminen muuttuneeseen mielentilaan, jolloin hän on avoin sille hengellisyydelle ja filosofialle, jota etenkin hinduismi edustaa. Mantra toimii mantrana huolimatta siitä, onko se nimi hinduismin jumalalle, jota toistetaan tai onko se nimi Jeesus tai Raamatun jae jne. Tekniikka on sama ja tulos tulee ennen pitkää samanlaiseksi. Nämä tekniikat sulkevat järjen, harkinnan ja muut suojautumisjärjestelmät, joita Jumala, Luoja, on laittanut elämäämme. Vaikutukset ovat aivan samoja kuin mitä joissain huumeissa. Joten jooga ja muu meditaatio johtaa ennen pitkää muuttuneeseen käsitykseen olemassaolosta, elämästä, todellisuudesta ja minästä. Joogan harjoittaja enemmin tai myöhemmin sisäistää yhä enemmän panteistisen ja panenteistisen näkemyksen olemassaolosta. Siinä näkemys on se, että ”kaikki on Jumalaa” ja ”Jumala on kaikki”. Tämä on aivan vieras elämänfilosofia Raamatun opetukselle Jumalasta ja olemassaolosta.

Kristityt tuntuvat uskovan, että voi tehdä kristilliseksi tai ”kristillistää” mitä tahansa, kun vain korvaa tietyt sanat.. Sellaista todellisuus ei kuitenkaan ole. Kuinka paljon haluammekaan emme voi tehdä mustaa valkoiseksi. Meidän, jotka toivomme olevamme tosikristittyjä, on ojentauduttava sen mukaan, mitä Jumala on meille antanut välineiksi ja teiksi uskossamme Häneen.


Mielisairaus joogan ja meditaation seurauksena

Jotkut joogan harrastajat ovat kertoneet, että he ovat jonkun ajan kuluttua alkaneet kokea ihmeellisiä asioita henkilökohtaisessa elämässään. He saattoivat tuntea energiavirtoja ruumiinsa läpi, he näkivät näkyjä, puhuivat kielillä, saivat kokemuksia valosta, ruumis muuttui spontaanisti eri muotoihin – joskus jopa eläimiksi.  Voima vei aivan kokonaan valtaansa eivätkä he pystyneet tekemään vastarintaa.

Ruumiinharjoitukset, joiden keskipiste on hengitys yhdistettynä meditatiiviseen sanan (mantran) toistoon ajatusten tyhjentämiseksi, muodostavat usein joogan kulmapilarit. Nämä ovat tunnettuja okkultistisia tekniikoita, joita läpi vuosituhanten gurut ja joogit ovat kokeilleet. Niissä tarkoituksena on tyhjentää ihminen itsestään, että hän voisi saavuttaa ”sisäisen jumalallisuutensa” ja tulla yhdeksi ”kaikkeuden” kanssa.  Rabi Maharajin, entisen gurun, mukaan ei ole hinduismia ilman joogaa eikä joogaa ilman hinduismia. Hän on sitä mieltä, että kehyksellä ei ole merkitystä, tekniikat sinänsä kuuluvat intiimisti yhteen hinduismin kanssa.

Nämä meditatiiviset tekniikat voivat johtaa nk. kundaliini-ilmiöön, joista seuraa vaikeita psykooseja. Ei ole merkitystä sillä, missä näitä tekniikoita harjoitetaan, itse tekniikat ovat sinänsä vaarallisia. Tämän ovat lääkärit tienneet monta vuotta. Minulla on lehtileike lehdestä Göteborgs Posten, torstailta 20. syyskuuta 1984, jolloin silloinen Lillhagenin sairaalan ylilääkäri Bo G. Johnson sanoi mm. seuraavaa:

”Meditaatio ja joogaharjoitukset ovat useammassa tapauksessa johtaneet psyykkisiin sairauksiin – sairaustiloihin, joissa esimerkiksi psyyken lääkkeillä ei ole minkäänlaista vaikutusta.”

Ylilääkäri Bo G. Johnson oli päivittäisessä työssään huomannut, että meditaatio ja jooga monissa tapauksissa olivat johtaneet psykoosin kaltaisiin tiloihin, joissa lääkkeillä ei ollut mitään vaikutusta. Artikkelissa hän toi esille erityisesti yhden tapauksen, jota hän oli seurannut läheltä. Se koski 27-vuotiasta miestä, joka oli kokeillut rentoutumista nk. ”chakrameditaation”, jota myös kutsutaan ”kundaliinimeditaatioksi”, avulla. Poika oli opiskelija eikä hänellä ollut mitään sosiaalisia ongelmia tai minkään aineen väärinkäyttöä. Sen jälkeen, kun hän oli vain seitsemän kertaa kuunnellut meditaatioharjoituksia kasetilta, etsiytyi hän akuuttiin apuun, koska koki omituisia psyykkisiä ongelmia.  Erään harjoituksen aikana hän oli yhtäkkiä kokenut, kuinka jonkinlainen energia oli suurella voimalla täyttänyt ruumiin, sanoi Bo G. Johnson.

Kyseessä oli energiavirtaus, joka hitaasti nousi ylös selkärankaa päähän asti, jossa se aivan kuin räjähti. Tällaisia vaikutuksia on niin kutsutulla ”kundalininousulla”, jota joogassa ja meditaatiossa usein yritetään saavuttaa ”tietoisuuden” lisäämiseksi. Poika sai sen sijaan näkyjä käärmeistä, jotka nousivat ylöspäin nivusia ja halusivat purra häntä kasvoihin. Tähän olotilaan ei nuori mies itse pystynyt mitenkään vaikuttamaan. Joidenkin päivien kuluttua siirryttiin uuteen vaiheeseen, jossa hän koki, kuinka joku pimeä aine tunkeutui hänen ruumiiseensa ja tämä aiheutti hänelle kuolemantuskaa. Hän myös heräsi joka yö siihen, että paha olento hyökkäsi häntä kohtaan. Bo G. Johnson kertoi, että opiskelija laitettiin psykiatriselle klinikalle, mutta että lääkkeillä ei ollut mitään vaikutusta häneen.

Ylilääkäri Bo G. Johnson on sittemmin tavannut useita henkilöitä, joilla on samoja kokemuksia. Joillakin nämä kauheat kokemukset olivat pysyneet niinkin kauan kuin 14 vuotta sen jälkeen, kun he olivat lopettaneet meditoimisen. Nyt ehkä joku voi ajatella, että syy opiskelijan sairastumiseen oli ”okkultistinen chakra-meditaatio”. Mutta täytyy myös tiedostaa, että yksi potilaista oli ainoastaan harrastanut yksinkertaisia, tavallisia rentoutumisharjoituksia ja hän myös koki samanlaisia käärmeiden hyökkäyksiä. Tanskassa on tutkittu näitä ilmiöitä vielä syvällisemmin artikkelin mukaan.


Yhteenveto

Se, että joogan korostetaan olevan uskontovapaata, ei ole vain puutetta tiedosta, se on myös parhaimmassa tapauksessa naiivia. On olemassa niin paljon kirjoituksia joogasta, että ei tarvitse elää epätietoisuudessa siitä, mitä jooga on ja mihin se usein johtaa. Jos tätä ei halua nähdä, en voi uskoa muuta kuin, että tarkoitus on lopettaa ruotsalainen kulttuuri, jonka pohjalla on kristillinen kulttuuri. Toivon, että sinä, joka luit sen, mitä kirjoitin tänne, ymmärrät, että on sekä vaarallista yksittäisille ihmisille ja vakavaa maallemme antaa joogan ja muun meditaation levitä niin kuin se nyt tekee. Eniten vaarallista on altistaa lapset tälle. Joten nyt toivon, että sinä ja minä ja muut otamme tarjotun tilaisuuden vastaan varoittaa joogasta ja KAIKESTA meditaation muodosta.

/Lennart

Översättning till finska/Suomennos

 Sylvi Hänninen


Muita lähteitä:

Wikipedia ja muut hakuteokset
Videot: Yoga uncoiled sekä Gods of the New age – Caryl Productions
m.m.

Suomi