På deras frukt skall ni känna igen dem...

Skrivet av Lennart - 13 april, 2013 - 16:34

För en tid sedan läste jag en bok skriven av en före detta katolsk jesuitpräst vid namn Peter de Rosa. Att bara läsa ett par sidor ur denna bok kan leda till uppgivenhet och djupa suckar. Boken heter Vicars of Christ: The Dark Side of the papacy (”Kristi vikarier: påvedömets mörka sida”) och kom nog ut första gången 1988. Den är välkänd i den anglosaxiska delen av världen, men troligen inte särskilt känd i Sverige. Boken utgör en väl faktaunderbyggd undersökning av den roll som påvarna spelat i ljuset av historia, kultur, etik och även deras egna vanligen mycket korrupta personligheter.

Författaren Peter de Rosa avslöjar saker om Katolska kyrkan som jag tror de flesta svenskar inte har någon aning om. Han visar hur de flesta påvar tillskansade sig positionen som påve genom maktspel, intriger, släktskap, korruption, mutor, hot eller mord. Flera påvar var homosexuella, de hade älskarinnor och barn på byn, minst en var avgudadyrkare, många var inte alls troende, många var brutala mördare – även om andra vanligen fick stå för själva dödandet. I Vicars of Christ kan man läsa om hur präster, biskopar, kardinaler och påvar vanligen hade flera älskarinnor. Prästerna var ofta de prostituerades bästa kunder. Påvarna hotade och avsatte både kungar och andra makthavare och var mer förmögna än någon annan person på jorden (rikedomen är nog den samma idag).

Citat från boken:

"Många var söner till präster, biskopar och påvar, några var oäktingar, en var änkling, en annan tidigare slav, flera var mördare, några otrogna, några var eremiter, några kättare, sadister och sodomiter, många blev påvar genom att köpa påvedömet (simoni), och fortsatte sina dagar med att sälja heliga saker och att håva in pengar, en åtminstone var satandyrkare, några var far till oäkta barn, några var otuktiga och äktenskapsbrytare i stor skala, några var förvånansvärt gamla, några ännu var förvånansvärt unga [en var bara 11 år!], en del blev förgiftade, andra strypta, värst av alla var de som tillbad en gud av granit."

"De var mindre Kristi lärjungar än av Belial, mörkrets furste. Väldigt många var sexuellt liberala, mördare, äktenskapsbrytare, krigshetsare, tyranner, simonister [köper och säljer religiösa befattningar] som var beredda att sälja allt heligt. De var nästan alla mer involverade i pengar och intriger än i religionen."

Ja, det finns oerhört mycket mer att berätta, som t.ex. att påven Innocentius III (1200-talet) beordrade utrotning av de evangeliskt troende albigenserna i Frankrike för att de ansågs vara kättare. Man räknar med att bortåt 125.000 människor mördades i detta korståg. Även om de skulle ha varit kättare (behäftade med villolära), så kan ju inte en ”kristen” kyrka mörda de som tror annorlunda! En annan påve, Gregorius VII (1000-talet) inrättade ett helt institut för dokumentförfalskning som arbetade med att förfalska historiska dokument enbart i syfte att underbygga mer makt och ge mer egendomar åt påvedömet. Detta institut prånglade ut mängder av förfalskade historiska dokument. Ett känt förfalskat dokument (dock från tidigare år) användes av påven Stefan III på 700-talet för att just tillskansa påvedömet mer markegendomar i Italien. Detta dokument kallas för ”Konstantinska donationen” (länk till Wikipedia).

Boken Vicars of Christ finns att läsa på Nätet (på engelska) via denna länk.

När man talar med en del människor om innehållet i en sådan här bok, möter man inte sällan skepsis till sanningshalten: ”Men inte kan väl en kyrka ha gjort så!? Men det där var ju för länge sedan!” Ja, man kan frestas att tänka så om man inte känner till källmaterialet och fakta. Men nu bekräftas ju faktiskt innehållet i denna bok av vad som uppdagats i Katolska kyrkan precis i vår tid, och det som kommit fram är än så länge bara ett litet skrapande på ytan. De som inte känner till den tidigare historien kan frestas att säga: ”Ja, det har blivit lite korrupt nu på senare tid”. Men här blir det omvänt så att historien bekräftar vad som sker idag. Det har med andra ord alltid sett ut på detta sätt i Katolska kyrkan, och varför det då? Jo, jag vågar säga att det beror på att det är en falsk kristen kyrka. Man lever inte alls efter Bibelns och Jesu undervisning, man har inte underordnat sig evangeliets fria gåva och Gud, och resultatet blir då som alltid: laglöshet! Nu säger jag inte att varje katolik är laglös, det är hela systemet och tron som är galet fel – om vi alltså utgår från Bibelns undervisning.

”På deras frukt skall ni känna igen dem…” (Matt 7:16)

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg