En Antikrist är en ”Istället-för-Kristus”

Skrivet av Lennart - 24 juli, 2023 - 16:21

Du som läser och tror på Bibeln vet att den förutsäger en världsledares framträdande i den yttersta tiden. Han kommer att bedra de flesta människor, bort från Gud och bort från Sanningen. Denna person kallar vi ofta för Antikrist, eftersom det är en av benämningarna i Nya testamentet, men han har där även andra namn. Han kallas även för ”vilddjuret, fördärvets son, motståndaren, bedragaren, den laglöse”. Aposteln Johannes säger dessutom att det trätt fram ”många antikrister” (1 Joh 2:18), vilket säger oss att det kommit (och kan komma) flera ”prototyper” på den allra sista Antikrist – han som skall få makt över hela jorden. Dessa prototyper har då så klart en hel del av den siste Antikrists kännetecken.

Ordet Antikrist i våra svenska biblar är en översättning från grekiskans Anti Christos som egentligen kan översättas med istället för Kristus. Läser vi 2 Tess 2:4 så ser vi där att den siste Antikrist (den laglöse) kommer att utge sig för att ”vara gud”. Utifrån det kan vi då ana att han blir någon som tar Guds plats i människors liv, alltså tar platsen som herre istället för herrarnas Herre, Jesus Kristus – en ”istället-för-Kristus”!

I Bibeln ser vi också att Gud starkt fördömer sitt folk när de sätter sin tillit till människor och människors styrka och makt. Omvänt välsignar Gud om man sätter sin förtröstan till honom:

Jer 17:5: ”Så säger Herren: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren.”

Jes 31:1: ”Ve dem som drar i väg nertill Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter Herren.”

Jes 50:2: ”Är min arm för kort för att friköpa er, eller har jag ingen kraft till att hjälpa?”

Ord 29:25: ”Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad.”

Jes 33:2: ”Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid.”

Jer 17:7: ”Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan.”

När människor vänder Gud ryggen drabbar vanligen Guds vrede dem på det sätt, att de får vad de söker och trånar efter. Vänder ett land sig bort från Gud och istället söker en stark ledare, då får man det med besked. Det ser vi kanske det tydligaste exemplet på med Hitlertyskland, där man närapå hade messianska förväntningar på Hitler och därför också röstade fram honom helt demokratiskt. Man satte sitt hopp till ”kött” istället för att hålla sig till Gud, och man fick då en ”istället-för-Kristus” som helt klart var en prototyp på den Antikrist som skall komma. Hur det sedan gick för Tyskland med den framröstade "messias" i förarsätet, det vet vi alla.

Sådana allvarliga felsteg av människor och nationer har hänt många gånger i historien, men aldrig har mänskligheten lärt sig något av det. Det kommer därför hända igen, och den riktigt stora utmaningen blir när den siste Antikrist börjar dyka upp. Här måste du som är kristen förstå att den utmaningen även gäller dig, för håller vi oss inte till Bibeln och Sanningen, då kommer även vi kristna att ramla dit, var så säker!

2 Tess 2:9-12: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Här ser du just detta, att Gud låter människor få vad de söker; Guds straffdom blir att han låter dem som inte prioriterar sanningen drabbas av en villfarelse så att de löper efter ”den laglöse”. "Post-sanning är pre-fascism" – som någon sagt. Den laglöse/Antikrist kommer att förföra på alla möjliga sätt, inte bara genom ”tecken och under”. Fundera över vad Hitler kom med för löften – och lögner. Han skulle göra Tyskland stort igen, han skulle ta itu med oönskade personer och kriminalitet, han var emot abort och homosexualitet, han lovade att bygga upp Tyskland och ge tyskarna en ny välfärd, osv. Efter Första världskriget var Tyskland fattigt och eländigt och där rådde hyperinflation. Så Tysklands resning ur detta var sannerligen ett ”under” som därför förförde skarorna. Hade vi kristna av idag också röstat på Hitler om vi levde där och då? Många kristna gjorde ju det, och Hitler såg dessutom kyrkan som ett potentiellt viktigt verktyg*. Hade vi låtit oss förföras av denna ”istället-för-Kristus” på grund av alla löften han gav, vad han var emot och för att han stod för några värderingar som vi håller högt? Hade vi också satt vår förtröstan till ”kött”? Skulle vi enbart ha lyssnat till dem som talade väl om Hitler och till all propaganda? Skulle vi ha struntat i alla Hitlers lögner och dessutom varningar som fanns tillgängliga (vem som helst kunde ju t.ex. läsa om Hitlers agenda i hans egen bok)? Hade vi struntat i att han redan tidigt visat sig vara laglös på många områden? Vad hade varit vår yttersta prioritering och vårt huvudsakliga fokus om vi levde där och då?
*Enligt Albert Speer i boken Inside the Third Reich

Historien upprepar sig som sagt, och den kommer att upprepa sig igen! Inför den yttersta tiden är det viktigt att känna till att många fascistiska ledare har ridit på kyrkan och kristna värderingar (som t.ex. Vidkun Quisling och Francisco Franco) för att uppnå sina syften, viket tilltalat många kristna. Den yttersta tidens Antikrist gör troligen något liknande. Men han kommer att stå där som en vattendelare mellan de som väljer lögnen framför de som väljer Sanningen, mellan de som går evigt förlorade och de som vinner ett evigt liv med Gud! Jag är övertygad om att vi kristna måste ge akt på oss själva, sansa oss, och bli ännu bättre på att hålla oss till Bibelns undervisning. Vi måste ta Bibelns förutsägelser och alla dess varningar på allvar om vi skall undgå att charmas av kommande ”istället-för-Kristusar” som förför med falsk tunga, men kanske även utför vissa stordåd, om än kortsiktiga. Vi får inte sätta vår yttersta förtröstan till människor, och särskilt inte till en enda människa. Det är hos Herren Gud vår förtröstan skall vara!

Jer 17:7: ”Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan.”


Läs vidare:

Signalement på den kommande Antikrist

Blir Antikrist en fysisk person eller ett rike?

Lennarts<br /><br /><br /><br /><br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg