Alkohol och kristen?

Fråga:

Hur ska en kristen förhålla sig till alkohol? Är det nykterist som gäller eller kan man ha en måttlig alkoholförtäring?

Svar:

Jo du, helst skulle jag se att alla kristna blev absolutister. Det skulle vara SÅ bra för Sverige! Då utsätter vi inte oss själva för risker och så utsätter vi inte andra för frestelsen att dricka alkohol. På samma gång blir vi blir goda förebilder för våra barn och för vår omgivning. Sverige behöver sådana förebilder idag, och vi behöver alkoholfria, säkra zoner där man kan vistas utan att behöva frestas av alkohol. Inte minst gäller detta våra hem, men även alla kristna församlingar. En alkoholist skall inte behöva känna ångest i ett kristet hem eller i en församling bara för att man bjuder på öl eller vin där, t.ex.

Vad jag kan se så ger inte Bibeln oss något förbud för måttligt bruk av alkohol; vin var ju en vanlig dryck på både Nya och Gamla testamentets tid. Förmodligen drack även Jesus vin. Det vi kan se i Bibeln är framförallt att man inte skall missbruka vin. Läs t.ex. Ef. 5:18, 1 Tim 3:3 och 3:8, Titus 1:7 och 2:3. Alla dessa Bibelord säger ungefär det samma som står i Efesierbrevet 5:18:

"Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden"

När vi läser om Johannes döparen i Lukasevangeliet så förstår man att hans liv skulle präglas av en absolut renhet inför Gud. Han drack inte vin alls. Kanske detta kan vara en bra hållning även för oss alla som vill vandra i Guds närhet och vara hans trogna tjänare. Det står så här om Johannes i Luk 1:15:

"Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande."

Men sedan ger Bibeln oss några andra förhållningsregler som bör få oss att tänka till när det gäller bruk av alkohol. Här handlar det om att ta hänsyn till de som är svaga i sin karaktär eller vankelmodiga i sin tro. I Romarbrevet 14: 15-16 samt 21 läser vi:

"Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för...Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av."

Det här tycker jag är viktigt. Kan mitt "fria" liv i Kristus få andra på fall, då skall jag begränsa min frihet på det område där andra kan falla. Det är kristen kärlek! Så för egen del avstår jag alkohol för att vara en förebild för mina barn och för att skapa en alkoholfri zon där den som har problem med alkohol inte behöver känna ångest.

Ytterligare ett bra förhållningssätt är det som står i 1 Kor 10:23:

"Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp."

Här ser vi vilken stor frihet det finns som Guds barn, men samtidigt sägs indirekt att det finns sådant som vår frihet kan säga ja till, men som kan riva ner Guds verk i våra liv. Här tycker jag definitivt att alkohol (öl, vin och sprit) är en sådan sak. Med alkohol kommer dessutom ofta en ganska nedbrytande och omoralisk livsstil. "När spriten går in går vettet ut" är ju ett gammalt sant uttryck. Det kan jag själv vittna om eftersom jag inte startade mitt liv som kristen utan istället som en ganska ordinär halvgangster i Göteborg på det "fria" 70-talet. Detta som liksom ”hör ihop med” alkohol gör att alkohol inte passar in i kristna familjer, församlingar eller andra kristna sammanhang, enligt min mening.

Sedan säger Bibeln dessutom en allvarlig sak om oss kristna.

1 Kor 3:16: "Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?"

Om man använder det här Bibelordet som argument mot alkoholdrickande måste man genast börja rannsaka sig på många fler områden än vad det gäller alkohol. Är kaffe ok? Är smågodis ok? Är det ok att skvallra? Är rökning ok? Och så vidare. Jag tycker det finns all anledning att tänka igenom många andra saker än bara alkoholkonsumtion. När vi nu då pratar om saker som Bibeln inte direkt förbjuder, men som är onyttiga, så tycker jag t.ex. att man även skall överväga att kasta ut TV:n. Det gjorde vi i min familj för ca. 8 år sedan (för andra gången) och det är till en stor välsignelse på många sätt. Barnen blir mer kreativa, det blir lugnare hemma, man pratar mer med varandra, man läser mer m.m. Med detta vill jag få sagt det, att vi inte kan fördöma alkohol och samtidigt göra men massa annat onyttigt som t.ex. att sitta och titta på TV urskiljningslöst. Mycket av det som vi kan ta in via TV idag är minst lika farligt för min andliga hälsa och mitt eviga väl som alkoholen är. Så låt oss rannsaka oss själva och bedöma ALLT i våra liv! Inte för att detta är en direkt frälsningsfråga, men för att det kan vara nyttigt för vår andliga hälsa på många sätt och bidra till att vi inte förlorar den tro som vi fått av nåd. Och sist men inte minst, det kan få betyda en evighet hos Gud för andra!

/Lennart