S:ta Clara kyrka, Ekman, katolicism och eukaristisk tillbedjan

På väg mot RomYtterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten!

Helgen den 28-31 oktober 2010 hölls den karismatiska konferensen "Culture of Pentecost". Konferensen arrangerades av S:ta Clara kyrka i Stockholm, Stockholms Katolska stift samt Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS). Syftet med konferensen var bl.a. detta:

"Konferensen vill lyfta fram pingsten och de andliga nådegåvorna som en viktig del i Kyrkans liv, informera och inspirera alla troende att som aktiva medlemmar i Kristi kropp öppna sig för och leva i pingstens fulla verklighet i enlighet med vad de två senaste påvarna sagt"

Bland konferensens talare fanns:

  • Ulf Ekman - grundare av och föreståndare för Livets Ord i Uppsala, men jag tror också mer och mer att Ekman är påvens och jesuiternas sändebud till Sverige för att återföra Sveriges folk till lydnad under "Petri stol", dvs. påvekyrkan – uppriktigt talat! Mer om detta längre ner.
  • Inga Pagreus - diakon i S:ta Clara kyrka.
  • Anders Arborelius - då biskop i Stockholms katolska stift (nu kardinal i Sverige för påven)
  • Charles Whitehead - katolik från England med mångårig tjänst inom Katolska karismatiska rörelsen.
  • Fr Wilfried Brieven - katolsk präst från Belgien och har varit personlig sekreterare åt framlidne kardinal Leo Jozef Suenens.
  • mfl...

Under konferensens erbjöds mässor, laudes, pontifikalmässa, seminarier, samt eukaristisk tillbedjan (mer om detta nedan) m.m. Det stora ämnet för konferensen var den Helige Ande, ekumenik och Enhet! Några rubriker visar på detta:

  • "Den Helige Ande, kärlekens, kraftens och enhetens Ande" - Ulf Ekman
  • "The Challenge of Ecumenism. Den Helige Ande och enheten" - Charles Whitehead
  • "The Power of Unity - Working together in the Power of the Holy Spirit" - Charles & Sue Whitehead, Ulf Ekman

EFS-församling? EFS-präster?
S:ta Clara kyrka är i dag en EFS-församling, och borde alltså vara en luthersk, evangelisk, lågkyrklig församling om man ser till andan inom EFS. Motsvarande gäller för deras ledarskap. Det är alltså uppseendeväckande att S:ta Clara kyrka nu så ogenerat valde att samarbeta med Katolska kyrkan, en kyrka som har miljontals torterade och dödsoffer på sitt samvete, en teologi som inte stämmer med Bibeln samt ritualer, ett prål och en hierarki som saknar motstycke. Men jag tror att detta samarbete är ett tidstypiskt utslag av den kollegiala korruptionen bland våra kyrkoledare. Och när det gäller Ulf Ekmans deltagande verifierar väl bara hans medverkan det som många redan vet om hans agenda. Att denna konferens erbjöd eukaristisk tillbedjan som en central punkt under hela konferensen är något som jag ser som ett bevis på att avfall och förblindelse gått så långt att jag tvivlar på att det finns någon återvändo. Jag har också svårt att tro att Guds Ande alls vill närvara i dessa sammanhang!

Eukaristisk tillbedjan
Ett tydligt exempel på villolärorna inom Katolska kyrkan är tillbedjan av oblatbrödet. Detta kallas ibland för eukaristisk tillbedjan. Eftersom Katolska kyrkan menar att oblaten rent fysiskt blir till Jesu levande kropp när prästerna läser nattvardens invigningsord, kan detta bröd också tillbedjas. Man placerar då oblaten i en solformad ställning, kallad monstrans, och för fram denna till församlingen för att tillbedjas. Det finns även monstranser uppställda för tillbedjan över Internet, se http://savior.org/. Enligt Bibeln är detta avgudadyrkan, något som väcker Guds vrede!

Under hela konferensen "Culture of Pentecost" fanns en monstrans uppställd för eukaristisk tillbedjan. Observera alltså att S:ta Clara kyrka var medarrangör av denna konferens och att Ekman var en av talarna. Bilden och textrutan nedan är klippt ur programbladet. Monstransen är föremålet till vänster i bilden.

eukaristisk tillbedjan

Vill du läsa en mer detaljerad artikel om monstransen och eukaristisk tillbedjan, kan du göra det i Några tankar om "förödelsens styggelse".

Hur har S:ta Clara hamnat så snett? – Den kollegiala korruptionen!
Man bör ställa sig frågan varför S:ta Clara kyrka hamnat i så här galet sällskap. Personligen tror jag avfallet kommer smygande. En förklaring är det jag nämnde tidigare: den kollegiala korruptionen. I vårt lilla land umgås idag de "stora" andliga ledarna med alla över alla gränser. Det är ett insmickrande och ryggdunkande utan like, inte minst under Jesusmanifestationen och liknande tillställningar. De andliga ledarna möts i sina slutna rum och smider planer, lägger upp strategier och planerar för fördjupat samarbete och ekumenik, långt ifrån gräsrötterna. Arbetet sker ofta högt över huvudet på församlingsmedlemmarnas möjlighet att påverka. Detta hierarkiska expertvälde är långt ifrån hur den nytestamentliga församlingsgemenskapen är tänkt att fungera. Personligen tror jag att en stor grupp av medlemmarna i våra församlingar är mycket bekymrade över denna kollegiala korruption. En annan grupp är förvirrade och riskerar att dras med. Och sedan finns alltid en liten blind svans som följer sina ledare vart än de går, om så även mot avgrunden, tyvärr...

Ett exempel: Carl-Erik Sahlberg (präst i S:ta Clara kyrka) och Ulf Ekman är goda vänner och har inbjudit varandra till varandras palats. Ekman var t.ex. i S:ta Clara kyrka för en offentlig samtalsstund med Sahlberg i oktober 2010. Denna kollegiala korruption korrumperar inte bara ledarna utan även läran och vilseleder därmed många av fåren!

Sedan ser jag att S:ta Clara kyrka tidigare öppnat för andra vilseledande tankegångar, kontakter och verksamheter, och detta leder oundvikligen vidare i avfallet om man inte omvänder sig. Kontakter finns sedan tidigare med Bill Johnson (en farlig "Latter rain-profet", läs mer om detta här). S:ta Clara kyrka bedriver "helandeskola" med inspiration från församlingen Arken i Kungsängen. Man håller Vesper enligt tidegärdformen, vilket för mig är katolsk religionsutövning. Det är med andra ord en mycket olustig mix som S:ta Clara kyrka erbjuder, och nytillkomna osunda ingredienser förvånar mig därför och tyvärr inte. Det är så ett avfalls utveckling ser ut.

Att samarbetet med Katolska kyrkan inte är en tillfällig förvirring vittnar denna text om som är tagen från S:ta Clara kyrkas hemsida:

"För att vi bättre ska förstå hur den Helige Ande kan vara närvarande i våra liv har Klara kyrka under flera terminer arrangerat en kurs: "Lär känna den Helige Ande". Vi har arrangerat kursen tillsammans med flera andra kyrkor. Bland annat Arbetsgruppen för Karismatisk Förnyelse i Katolska Kyrkan i Sverige."

Att lära känna den Helige Ande via kurser, det är att vandra efter Kunskapens träd!

”Simon Trollkarlen”
Att Ulf Ekman deltar i en konferens som Culture of Pentecost förvånar mig inte alls. Ekman har redan före starten av Livets Ord, och vidare framåt, själv förmedlat många mycket allvarliga villoläror, och från den ena villoläran till den andra är sällan steget stort; de har ju alla samma upphovsman! Men det kan vara värt att begrunda vad det är som driver Ekman vidare framåt, och varför han vill dyka upp på den ena konferensen efter den andra.

Trosförkunnelsens hela grundtanke handlar inte minst om att får tag på ”DET” som sedan skall göra livet till en dans på rosor. Och detta stora ”DET” går mycket bra att sälja i alla former: i böcker, på ljudband, CD, DVD, via konferenser, i bibelskolor m.m. Ekman var ju själv och hämtade ”DET” i Kenneth Hagins bibelskola i början av 80-talet. Efter detta startade han sin egen affärsverksamhet.

Det här handlar om att leva ett liv efter Kunskapens träd, och det finns egentligen inget slut på sökandet efter det stora ”DET” för den som vill förverkliga sitt stora ”JAG” (har du tänkt på hur ofta orden ”jag ” och ”mig” förekommer i moderna lovsånger?). Det går alltid att komma högre än vad man för tillfället befinner sig. Jag tycker en speciell videosekvens med svensk text avslöjar att Ekman nu strävar ännu högre. Han har fått fokus på påven Johannes Paulus II:s ”DET” och undrar hur hans skall få tag i den påvens ”hemlighet” som låg bakom hans framgångar. DETTA är alltså Ekman ute efter, och det får mig att tänka på Simon Trollkarlen i Apg 8:9-23 som vill köpa den kraft som han såg vara verksam i apostlarna. En falsk kristendom handlar mycket om ”hur man gör”, ”hemliga nycklar”, ”lära sig att…” osv. Det blir ett förmedlande av kunskap människor emellan istället för att man söker Guds vilja, ledning och kraft – där svagheten är en förutsättning för tjänst!

I nämnda videoklipp talar den katolska författaren och förkunnaren Patti Mansfield på Boston Catholic Women’s Conference i februari 2010. Hon nämner där om ett möte i Rom med Ulf Ekman, och i det samtalet framkom både hans strävan efter att få tag i påvens ”DET” och hans hängivenhet till jungfrun Maria. Klippet ligger på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=r-q2SLq-Uls

Den gamle profeten i Betel
Jag vill skicka med ett mycket tänkvärt bibelord, och det är 1 Kung 13:11-32. Där berättas om en gammal profet som lurar med sig en yngre gudsman när denne är ute på ett uppdrag från Gud. Gud hade sagt till den yngre att inte stanna kvar på platsen för att äta eller dricka, och inte heller ta samma väg tillbaka som han kom. Men den gamle lurade med den yngre hem till sig med lockande ord om vila, mat och dryck, och med en försäkran om att det var Gud som sa detta. Det var dock lögn.

Bibeln kallar denna olydnad hos den yngre gudsmannen för "upproriskhet mot Herrens Ord" och att han inte "lytt den befallning som Herren, din Gud, givit". Texten visar på vikten av att stå fast vid det uppdrag Herren ger, att inte tro på att Herren ändrar sig i sina befallningar, att fortsätta framåt på den väg Gud stakat ut, att vara trogen i det lilla, att inte låta sig smickras av mer "erfarna profeter" som talar vitt och brett om vad Gud sagt åt dem, och att inte lockas av frestande erbjudanden. Det finns säkert djupare tolkningar av denna text, men helt klart kan vi lära oss en hel del och ta varning från det. Det är så otroligt lätt att vi går utanför vår kallelse när vi smickras av erbjudanden (nya kallelser) av olika slag. Se upp för dessa "gamla" profeter som lurar till avfall! Vänlighet, snällhet, generositet, humor, kamratskap, etc kan vara falsk varudeklaration!

Låt varna er!
Varför skriver jag då om detta? Jo, jag vill varna för att så mycket som doppa tårna i denna flod av orent vatten. Jag vill varna för att hoppa på detta ekumeniska tåg som har Rom som slutstation. Jag tror det slutar i bundenhet och slaveri! Katolsk tro är inte evangelium! Katolsk tro är inte ett barnaskap hos Gud och en trons vila! Katolsk tro äger inte en förvissning om frälsning! Katolsk tro har aldrig varit och är än mindre idag en helt bibliskt förankrad tro. Är det en biblisk tro du söker, så lämna alla dessa sammanhang som går den nya ekumenikens väg!

• Läs mer om Katolska kyrkan och katolicism

• Läs mer om kristen enhet och ekumenik

• Se videon om "Det Stora Avfallet"

• "Rör inte Herrens smorde!" – ett Bibelstudium om hur detta ord skall tolkas

Läs om andra tecken på avfall här

Källor: "Isidor Katolskt Forum", S:ta Clara kyrkas hemsida, mfl


/Lennart