Heidi Baker och hennes grumliga vin

I slutet av juni 2012 höll förnyelsenätverket New Wine en sommarkonferens i Vänersborg. Huvudtalare där var Heidi Baker. Tidigare har New Wine i Sverige inbjudit talare som Randy Clark och Bill Johnson. Alla dessa tre är förkunnare som för vidare den osunda andlighet som inte minst är sprungen ur den s.k. ”Toronto-väckelsen” i mitten av 90-talet, en andlighet som senare dök upp i liknande skeenden i Pensacola och i Lakeland. Faktum är att det var efter att Randy Clark hade träffat på ”holy drunkness-förkunnaren” Rodney Howard-Browne som Randy tillsammans med John Arnott var med om att sparka igång skeendet i Toronto. Det här handlar alltså om grova villfarelser och en oren andlighet som inte på något sätt har med bibliskt förankrad kristen tro att göra. Det handlar istället om att berusa och förföra kristenheten till avfall. Vill du tränga djupare i detta vill jag gärna att du ser mitt videobaserade bibelstudium om ”Det stora avfallet”. Du hittar det här: http://bibelfokus.se/avfallet

New Wine är alltså en rörelse som i huvudsak förmedlar denna ”Toronto-andlighet”. Tyvärr är det så, att en stor del av de ungdomar som vuxit upp i kyrkorna på senare tid, fått en mycket bristfällig och vilseledande undervisning vad gäller både sann kristen tro och villfarelser i kristenheten. Det gör att många kristna ungdomar nu okritiskt dricker av det grumliga vin som New Wine allt oftare serverar (tyvärr dricker även många vuxna det). Varför de gör så beror nog på både historielöshet, dåliga bibelkunskaper, men kanske det även saknas mycket av både kritiskt tänkande och andlig urskiljning. Är du en ung kristen som läser detta, så hoppas jag inte att du blir stött nu utan att du istället tar chansen att göra en kritisk bedömning av det New Wine, Heidi Baker mfl  förmedlar. Börja gärna med att se hela det bibelstudium som jag nämnde tidigare. Jag tror det kan vara en ögonöppnare. Är du redan vaken över falsk andlighet vill jag bara gratulera dig. Det kan bli din räddning i den yttersta tiden!

New Wine-konferens i Vänersborg 2012
Jag skall själv inte skriva så mycket om konferensen här utan vill istället hänvisa till en medbloggare som själv besökte denna konferens och som rapporterat om det han upplevde. Du hittar hans rapport här: https://azaryahu.wordpress.com/ Där hittar du även en del länkar som visar på Heidi Bakers kopplingar till Todd Bentley, New Apostolic Reformation (som mer eller mindre är New age i en slags kristen förpackning), mfl.


Heidi Baker

Denna amerikanska kvinnliga förkunnare är alltså en av alla inom det som jag brukar kalla ”Latter rain-familjen”. Hennes nya drivkraft kom i och med att hon 1994 besökte den s.k. väckelsen i Toronto. Därefter startade hon tillsammans med sin make en missions-/hjälpverksamhet i Mocambique, och just denna verksamhet används mycket som en intäkt för att hennes andlighet och budskap ”måste” vara av allra bästa slag. Som alltid bör man då fråga sig vad det är för andlighet och budskap hon förmedlar. Stämmer det med Bibeln? Är alla positiva berättelser sanna? Stämmer de siffror som anges om hennes verksamhet? Osv… Och även om hjälpverksamheten skulle vara okey, så är det inte säkert att budskapet är det. Här menar jag att det finns många frågetecken och en del utropstecken. Självklart är jag medveten om att många afrikaner kan ha fått bra humanitär hjälp från Heidi Bakers verksamhet, men här skall jag presentera en del uppgifter som de flesta tycks tiga om.

Verksamheten
Heidi Bakers nuvarande verksamhet startade 1995 och kallas för IRIS Global. Den har sin bas i Pemba, Mocambique. Inom verksamheten ryms främst församlingsplantering och humanitär hjälp.

Förkunnelsen
Om vi tar hennes förkunnelse först, så handlar den i vanlig ordning om mirakler, under, helande, Guds välsignelser, andliga smörjelser, väckelse, skörd, osv. Det här är precis det som kännetecknar alla förkunnare inom Latter rain-familjen. Det är så klart inte fel med tecken, under eller väckelse, men detta måste ju ligga i linje med Guds Ord för att vi skall kunna förstå att det har Guds Ande som källa. Sådana här saker sker nämligen även inom andra religioner.

I Mark 16:20 ser vi att Gud bekräftar ORDET – alltså evangelium – med tecken och under. Han bekräftar inte gärna sammanhang, förkunnare, församlingar, samfund osv. Gud ger inte sin ära åt någon annan! Det blir då en absolut nödvändighet att det måste vara Bibelnsevangelium man skall förkunna om GUD skall bekräfta det budskap man kommer med. Men om det är ett korrumperat evangelium någon förkunnar, och tecken och under ändå sägs ske, ja, då är det antingen någon annan än Gud som ligger bakom dessa under, eller så är det bara lögner eller suggestion.

Vad förkunnar då Heidi Baker? Ja, inte är det Bibelns evangelium i alla fall. Hon gör som alla andra förkunnare inom Latter rain-familjen, hon pladdrar på om sin verksamhet, om alla under som skedde på det och det stället, om allt som Gud skall utföra just nu och framöver, om löften om välsignelser, om stor skörd och väckelse, osv, osv. Observera att detta inte är evangelium! Och när hon väl pladdrar på så försöker hon påskina att hon är under den Helige Andes inflytande genom pustande, stönande och konvulsioner. Kan man sin Bibel vet man att det där inte har något som helst att göra med biblisk kristendom! Av den anledningen är jag inte intresserad ifall ett under nu verkligen skulle ske i hennes verksamhet.

Församlingsplantering
Hur ligger det då till med den omtalade församlingsplanteringen? Vi kan se på lite enkel matematik för att utröna vad som ligger inom det rimligas gränser.

Heidi Baker sägs ha startat 5000 församlingar enbart i Mocambique sedan 1995 och totalt 8000 i världen. Det blir 1,3 församlingar per dag året runt räknat fram till idag! Alltså 9 nystartade församlingar per vecka, året runt i 17 år! Verkar det rimligt tycker du? Kan man överhuvudtaget ha kontakt med så många församlingar samtidigt? För det måste man väl ha om man räknar dem som ”sina”? Till detta skall man då lägga att Heidi Baker och hennes verksamhet samtidigt har bibelskolor, hon reser Jorden runt som förkunnare, startar barnhem, håller i matutdelning och utspisning, borrar brunnar, m.m. Och samtidigt som allt detta sker, måste de ju dessutom upprätthålla kontakten med de församlingar som redan etablerats. Är detta alls rimligt?? Även om vi kristna kan räkna med hjälp från en allsmäktig Gud så har dygnet bara 24 timmar, veckan bara 7 dagar och året bara 365 dagar...

Uppdaterat om Makua 2012-08-20: Bland enbart Makua-folket säger sig Heidi Baker ha startat 2000 församlingar. Detta är en folkgrupp på ca. 6 miljoner individer i Mocambique om man räknar med alla olika Makua-dialekter (enligt Joshua Project). Vi vet inte vilka Heidi Baker räknar exakt, så vi räknar med alla dialektgrupper för säkerhets skull. Av alla dessa anges ca. 580.000 vara evangeliska kristna, och dit räknas vanligen sådan verksamhet som Heidi Bakers (även om jag inte tycker det är rätt). Missionen i Mocambique har pågått i över 100 år, varför det finns många olika evangeliska kyrkor/församlingar i landet. Så i gruppen av 580.000 evangeliska kristna i hela Makua-befolkningen finns helt klart sedan lång tid tillbaka en stor mängd olika traditionella evangeliska kyrkor (pingst, baptist, metodist, frälsningsarmén, missionskyrkor, osv). Hur då Heidi Baker kan ha 2000 församlingar i denna grupp förstår inte jag. Det är en matematik som inte kan stämma. Detta bekräftas också av en kille som skrev så här på Berndt Isakssons Samtalsforum den 30 augusti:

”Mina föräldrar var i Pemba, Mocambique för ett par år sedan. Jag hade bett dem kolla efter någon församling som Heidi planterat, eftersom jag tyckte det lät spännande att de planterat över 5000 församlingar. De frågade runt, men fick som svar att dom varit där, och några spår av de så kallade ’5000 församlingar’ som Heidi säger att de planterat fanns inte. Allt som fanns kvar var en liten församling som höll till i en liten byggnad. Vill du ha detta bekräftat, kan du även ta kontakt med Asante & Diana som jobbar som missionärer i staden Pemba, Mocambique.”

Enligt personer på plats i Mocambique kommer ca. 90% av medlemmarna i de Heidi Baker-församlingar som existerar från andra kyrkor i trakten. Det är alltså inte fråga om väckelse utom om ”lockelse” och omflyttning av kyrkfolk. Det här känner vi igen från då Livets Ord startade i Sverige och från hur det är när sådant som ”Toronto-väckelser” dyker upp. Av denna anledning har flera evangeliska kyrkor i Mocambique tvingats stänga igen eftersom deras medlemmar gått över till Heidi Bakers församlingar, självklart inte lockade av evangelium utan istället av löften om helande och materiell välsignelse etc. En del män byter församling för att de vill byta fru och genom detta undkommer de då pastorns förmaningar i den gamla församlingen, enligt uppgift.

En annan sak som är värd att begrunda är att Heidi Bakers verksamhet i en videodokumentär nämner att det finns ca. 60 dokumenterade uppväckanden från de döda inom den egna missionsverksamheten. En person på plats i Mocambique (nära Heidi Bakers bas i Pemba) hade inte hört något alls om detta, vilket är konstigt om det nu verkligen har skett. Tänk dig själv om 60 personar hade uppväckts från de döda i Sverige, visst hade vi hört talas om det, trots att vi är ett sekulariserat land?!

Den humanitära hjälpverksamheten
Inom detta område gör Heidi Bakers verksamhet säkert en del saker som är behjärtansvärda. Men det här är också ett område som liksom skall värma hjärtat på de som världen runt lyssnar till Heidi Baker och som sedan ger gåvor till hennes verksamhet. Ofta ser man foton på Heidi Baker tillsammans med afrikanska barn som får mat eller leksaker, eller så är hon ute i någon by där en brunn har satts upp. Det är ganska tydligt att dessa foton skall locka till frikostiga gåvor. Så även denna verksamhet bör man granska. Jag skall bidra med några uppgifter här som kan utgöra en del i bedömningen.

Vad jag förstått av personer på plats i Mocambique krockar många gånger Heidi Bakers verksamhet med kulturen i landet. Så kan det t.ex. vara med den omtalade barnhemsverksamheten. I Mocambique lämnas så gott som aldrig barn ensamma om deras föräldrar dör. Istället är det tradition att alla moderns släktingar har ansvar för barn som blir föräldralösa. När då ett barn erbjuds plats i ett barnhem som alternativ, kan detta innebära onödiga uppslitande separationer och att barnet kommer till en plats där det finns risk för övergrepp från andra barn och personal. Detta är inte bara en risk, utan det händer också. Somliga sätter av ren lättja barn de har ansvar för i Heidi Bakers barnhem för att sedan hämta hem dem när de är vuxna nog att arbeta på fälten.

Dessutom råder ingen egentlig hungersnöd i landet. Matutdelning och barnhemsplatser är därför ganska kontraproduktivt. Den hjälp som primärt borde erbjudas är utbildning, yrkesutbildning osv, alltså hjälp till självhjälp. Detta enligt personer på plats. Detta bekräftas av vad som skrivs på Joshua Project om behoven i landet: "Their needs are in the areas of health, education/sports and social development". Det skall dock tilläggas att Heidi Bakers verksamhet gör en del när det gäller utbildning och yrkesutbildning, men vi vet mycket lite om omfattningen och kvalitén på den.

Heidi Bakers verksamhet har också sysslat en hel del med brunnsborrning, vilket ofta framställs mycket positivt i rörelsens egen marknadsföring. Här vittnar lokalbefolkningen om att det i flera fall krockat med bykulturen, vilket leder till stridigheter. Brunnar borras ibland utan att tillstånd finns, och dessa står sedan oanvända pga konflikter.

Sådana här okloka satsningar har tydligen gjort att många i Mocambique talar illa om ALLA kristna i allmänhet. Vem som mest av alla gläder sig över det är inte svårt att gissa... 

I en videodokumentär om Heidi Bakers verksamhet nämner Heidi själv att de aldrig ber människor om gåvor; pengarna bara rullar in när de behövs. Men det här stämmer inte med verkligheten eftersom just uppmuntran till givande är ett huvudtema på t.ex. deras egen webbplats (se https://www.irisglobal.org/give). Kollekter tas också upp där hon talar.


Några kommentarer

Enligt en person på plats i Mocambique är det mycket svårt att uppskatta hur många sant kristna det faktiskt finns i landet. De flesta vänder sig vid behov fortfarande till sin tidigare animistiska tro och till medicinmän trots att de kallar sig kristna. Så enligt denna person finns det allt mellan 0-30% kristna beroende på hur man definierar en kristen.

Det är också svårt att exakt ange hur stort Makua-foket är. Folkgruppen finns inte bara i Mocambicue. Dessutom består folkgruppen av olika dialekter och förgreningar vilket gör det svårt att exakt säga vem som är Macua.


Se på frukten, bedöm budskapet och anden

Bibeln ger oss vissa besked om hur vi skall bedöma kristna verksamheter och förkunnare. Ett är att se efter vilken frukt verksamheten genererar, och då är det så att frukt är något som kommer med tiden, och av frukten känner man trädet. Två andra sätt att bedöma är att se på det budskap som förs fram och på den ande som förmedlas. Dessa måste ligga helt i linje med vad Bibeln undervisar oss. Här är alltså tre olika bedömningsgrunder som alla tre kompletterar varandra och ger en helhetsbild.

Efter att ha studerat både budskapet och anden som Heidi Baker kommer med, och efter att ha tagit del av vittnesbörd från personer på plats i Mocambique, får jag intrycket att Heidi Baker inte enbart är så fantastisk som hon själv och många andra vill göra gällande; hon sprider även kaos, splittring och förvirring. Men det absolut mest allvarliga i hela verksamheten är att hon förmedlar en annan Jesus, ett främmande evangelium och en främmande ande, precis det som Paulus varnade för i 2 Kor 11:3-4. Det är med anledning av det hon förmedlar som jag med denna text vill varna för både Heidi Baker, New Wine och för alla andra förkunnare och efterföljare i Latter rain-familjen!


Kritik mot denna artikel

När jag skrev denna artikel om Heidi Baker och hennes verksamhet misstänkte jag att det kunde resultera i bitter kritik, och så blev det. Men det jag skrivit är inte taget ur luften. De uppgifter jag presenterar kommer främst från svenska missionärer som bott i Mocambique i mer än 20 år (och som bor kvar). De har alltså varit verksamma i Mocambique längre än vad självaste Heidi Baker varit. Så faktaunderlaget är tungt, vederhäftigt och mycket trovärdigt. De som mest kritiserar min artikel har inte själva motsvarande kontakter på plats utan litar blint på Heidi Bakers egna uppgifter, en kvinna som står som en ikon bland dem som sväljer den nya falska karismatiken med hull och hår. Upphöjer man förkunnare på det sätt vi ser i dessa sammanhang, så kommer inte sällan förblindelsen som ett brev på posten.

Den person som låg bakom den mesta research och därmed faktaunderlaget driver sin egen webbsida på adressen azaryahu.wordpress.com. Han har nu gett svar på den mest omfattande kritik som riktats mot denna artikel. Läs den, för den är mycket klok och läsvärd! Här hittar du hans svar.


Läs vidare

• Rapport från New Wines sommarkonferensen 2012 i Vänersborg (extern webbplats)
Intervju med Hans Wolfbrandt, styrelsemedlem i New Wine (extern webbplats)
• Vilken pingsterfarenhet söker du?
• Om Latter rain
• Det stora avfallet (även som video)
• Visst skall vi pröva, men hur?
• Frukt av "Toronto-väckelsen"
• Känningar av Torontovälsignelsens förföriska vindar
• Äkta eller falsk väckelse

/Lennart


Källor: irisglobal.org, Wikipedia, azaryahu.wordpress.com samt personer på plats i Mocambique. Jag får tyvärr inte uppge vilka personer i Mocambique som bidragit med information eftersom de själva och deras arbetsgivare inte vill ha sitt eller sina medarbetares namn ut i sajter som denna. Men du får tro mig när jag säger att källorna är mycket pålitliga och vederhäftiga.
Tack till killen bakom webbplatsen azaryahu.wordpress.com som förmedlat mycket av informationen! Kontakta honom via hans blogg om du vill ha mer info.