INPRÄNTA DETTA: Så som Jesus lämnade, så skall han återkomma!

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:jesus_kommer.jpgÄr man en kristen som har förankrat sin tro i Bibeln, då vet man också att Jesus fysiska återkomst är något oerhört stort och fantastiskt som vi har att vänta. Men det finns profetisk information i Bibeln som berör Jesu återkomst och som är särskilt viktig att både begrunda ordentligt och lägga på minnet. Det handlar bland annat om hur och var Jesu återkomst sker. Denna information är oerhört viktig att ha i minne så att man inte luras av alla falska ”jesusar” och messiasgestalter som med säkerhet kommer att dyka upp lite varstans framöver. Särskilt viktigt är det att ha full koll på Jesu återkomst med tanke på Antikrists förrädiska framträdande. Som bibelläraren Sven Reichmann en gång uttryckte det: ”Den yttersta tiden blir en lurig tid!”

Men det kan också vara bra att begrunda vad som är sagt om Jesu återkomst med tanke på alla berättelser som florerar i kristenheten där man menar sig ha mött Jesus personligen i fysisk gestalt. Stämmer verkligen sådana berättelser överens med Bibeln?

Låt oss nu se vad Bibeln har att säga oss om Jesu återkomst, den dag som Bibeln ofta kallar för ”Herrens dag”.

1. Så som han lämnade, så skall han återkomma!

Ett av de allra viktigaste bibelorden om Jesu återkomst finner vi alldeles i början av Apostlagärningarna:

Apg 1:6-11: ”När de nu var samlade frågade de honom [Jesus]: ”Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?’ Han svarade dem: ‘Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.’ Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ‘Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.’ Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget...”

Att Jesus lämnade jorden från Oljeberget ser vi i sista meningen i bibelordet ovan. Och att Jesus återkommer på himlens skyar bekräftas av Jesu egna ord i denna vers:

Matt 24:30: [Jesus sa:] ”Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.”

Dessutom kan vi i Bibeln se att det är till Oljeberget som Jesus återkommer:

Sak 14:1, 4: ”Se, Herrens dag kommer! ...På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut.

Lägg nu detta på minnet: exakt så som Jesus lämnade jorden, så skall han återkomma! Han kommer alltså ner från himlen till jorden, på himlens moln. Och han kommer till Oljeberget i Jerusalem.

2. Han kommer fullt synlig för alla!

Blir Jesu återkomst fullt synlig? Ja, det förstår vi från bl.a. detta bibelord:

Matt 24:23-27: [Jesus sa:] ”Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.”

Som du ser i bibelordet kommer inte Jesus på något dolt, mystiskt sätt enbart för de invigda. En blixt som går tvärs över himlen är något som alla ser. Jesu återkomst kommer med andra ord vara något oerhört spektakulärt som alla människor kommer att bli varse. Är man inte på plats i Jerusalem, så kommer man helt klart uppfatta Jesu återkomst ändå, kanske via TV eller på annat sätt.

Upp 1:7: "Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen."

Jesus återkomst kommer att bli något som tar hela världen med häpnad! Alla som inte omvänt sig till Jesus kommer till och med att "jämra sig" när de ser och förstår att det är Jesus som trätt fram (vilket vi skall se i ett bibelord under punkt 4).

3. Det sker en ganska vanlig dag

Hur kommer det att vara i världen vid tiden före Jesu återkomst? Detta har jag skrivit en separat text om som du kan hitta via en länk sist i denna sida, men vi tar ändå detta bibelord:

Luk 17:26-30: [Jesus sa:] "Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig."

Som du ser är det vanliga dagar vid tiden före det att Jesus kommer och en dom går över världen; livet tuffar på som vanligt för vanligt folk. Så man skall inte förvänta sig att Jesu återkomst sker när det blåser full storm i världen och det är totalt kaos. (Dock kommer Israel och det judiska folket bli angripet strax före Jesu återkomst, det är den nöd som Jesus också talar om.)

4. Himlafenomen

Men precis i samma stund som Jesus kommer blir det häpnadsväckande tecken på himlen. För som inte omvänt sig till Jesus kommer hans ankomst att bli chockerande!

Matt 24:29-30: [Jesus sa:] ”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.”

5. Uppryckta strax före Jesu ankomst till jorden!

De sanna troende kommer inte vara på jorden vid Jesus återkomst, och varför inte det? Jo, eftersom de har blivit upptagna ”Herren till mötes” när han är i färd med att återvända till jorden. Alltså sätter inte Jesus sina fötter på jorden medan de troende är kvar här. Därför skall vi inte gå på tal om att ”Jesus har kommit tillbaka”. Aposteln Paulus skrev:

1 Tess 4:16-17: "Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren." (1917-års översättning)

De troende kommer sedan tillsammans med Jesus ner till jorden. Jag skulle tro att det är dessa troende som utgör en del av den Jesu härlighet som beskrivs i Matt 24:30.

6. Jesus kommer inte precis när som helst

Detta har jag skrivit om tidigare, du hittar en länk till den texten längst ner i denna sida. Men jag vill ändå inpränta i oss att Jesus inte kan komma när som helst; vi skall kunna VETA när hans ankomst står för dörren. Och därför kommer Jesus INTE ”som en tjuv om natten” för en bibelförankrad kristen. Hans ankomst blir dock oväntad och överraskande för de som inte är troende och för de som inte har sin tro förankrad i Bibeln. Paulus beskriver hur det blir:

1 Tess 5:2-4: ”Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ’Fred och trygghet’, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever INTE i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.”

Sedan säger Bibeln inte att Jesus kommer "snart", om vi tittar i grundtexten; ”snart” är en felöversättning. Där det står att Jesus kommer ”snart” skall det egentligen stå ”hastigt” eller ”plötsligt”. Detta rimmar då med det Paulus skrev i 1 Tess, att Jesu ankomst blir lika överraskande och oväntad som en tjuv om natten för alla de som inte är troende och som de som inte har grundat sin tro i Bibeln.

Men som sann bibelförankrad kristen skall man alltså kunna VETA när Jesu ankomst står för dörren:

Matt 24:32-33: ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta VET ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.”

7. Kan Jesus dyka upp i fysisk gestalt INNAN han skall återkomma?

Nej, det känns inte logiskt. Jesus kan ju knappast återvända till jorden förrän det är dags att återvända! Dessutom har vi ett par bibelord som jag tycker visar på att Jesus kommer att vara kvar i himlen fram till den dag då han återkommer:

1 Joh 16:7: ”Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.”

Jag tycker det Jesus säger här antyder att han inte kan komma hit om hans Ande samtidigt skall vara utgjuten bland oss. Sedan har vi detta bibelord där Petrus säger:

Apg 3:19-21: ”Gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade, på det att tider av vederkvickelse må komma från Herren, i det att han sänder den Messias som han har utsett åt eder, nämligen Jesus, vilken dock himmelen måste behålla intill de tider nå allt skall bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun.” (1917-års översättning)

En del bibelöversättningar har istället den lite underliga översättningen att himlen skall ”ta emot” Jesus tills de tider kommer då allt bli återupprättat, men ”behålla” förefaller ju vara en mycket tydligare översättning när man ser till sammanhanget. Jesus blir alltså kvar i himlen fram till den dag då han återkommer i fysisk gestalt.

Så jag tycker Bibeln visar oss att Jesus INTE återkommer till jorden före det att han återkommer. MEN, det är fullt möjligt att Jesus kan visa sig i drömmar och syner, även tala till personer med en hörbar röst. Dock skall vi vara extremt försiktiga med att sätta tilltro till sådana berättelser; det hör helt klart till det extraordinära. Mycket lögner florerar dessutom på inom detta område. Särskilt osmakligt blir det när personer säljer böcker vars berättelser utgår från sådana påståenden!

Viktig sammanfattning att lägga på minnet!

Skall vi då sammanfatta vad som är viktigt att lägga på minnet när det gäller Jesu återkomst så är det detta:

 1. Jesus återkommer på exakt samma sätt som han lämnade jorden. Han kommer från himlen ner till jorden, på himlens moln. Och han kommer till Oljeberget i Jerusalem.
   
 2. Jesu återkomst blir spektakulär och fullt synlig. Alla kommer att bli varse hans återkomst.
   
 3. Vid tiden före Jesu återkomst är det ganska vanliga dagar för vanligt folk.
   
 4. Precis före det att Jesus kommer skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken.
   
 5. De troende kommer att vara uppryckta till Jesus strax INNAN han återkommer till jorden.
   
 6. Jesus kommer inte precis när som helst. Han kommer inte som en tjuv om natten för oss, och han kommer inte snart. En bibelförankrad kristen skall kunna VETA när Jesu återkomst står för dörren.
   
 7. Jesus kan inte dyka upp i fysisk gestalt innan han återkommer.

/Lennart


Läs vidare: