Misstro mot evolutionsteorin har inget att göra med idén om en platt jord!

Inledning

Personer som anser att evolutionsteorin inte ger en hållbar förklaring till vårt ursprung blir ibland hånade och placerade i samma båt som de som hävdar att jorden är platt. (Jo, det finns faktiskt en hel del nyblivna platt-jord-förespråkare idag!). Detta är ett klent och fult sätt att argumentera mot dem som inte kan erkänna evolutionsteorin eftersom det inte på något sätt är baserat på fakta och logiskt tänkande.

De som tror på en platt jord har på senare tid ökat markant i antal. Idag finns det t.o.m. en hel del kristna i Sverige som säger sig vara särskilt bibeltrogna eftersom de omfattas av denna idé. Beror det då på att det framkommit nya fakta som påvisar att alla som rest runt jorden med båt eller flyg tänkte helt fel om sina upplevelser? Och hade alla de som har varit uppe i rymden också fel i det de såg och upplevde? Var alla de som har satt sina fötter på Sydpolen egentligen någon helt annanstans, men trodde att de var på Sydpolen? (Platt-jord-förespråkarna säger att man inte får lov att resa till jordens yttersta "kant", alltså Sydpolen.) Eller är de lögnare hela bunten? Nej, så klart inte. Istället är det Internets fel. Idag kryllar det av välgjorda och förföriska videofilmer på YouTube som skall påvisa att jorden är platt, och som därmed sopar undan miljontals människors erfarenheter och andra hårda fakta som under väldigt lång tid bevisat det motsatta. 

De som tror på en platt jord menar också vanligen att talet om att jorden är rund och kretsar kring solen är resultatet av en världsomfattande konspiration. Därför menar dessa personer att all information, alla foton, alla videofilmer, alla erfarenheter som bevisar att jorden är en rund glob bara är påhitt. Som du förhoppningsvis förstår är detta en ovanligt knasig uppfattning om den värld vi lever i, inte minst för att dess förespråkare gör miljontals människor till lögnare och sig själva till "experter". Med på köpet får sådana här personer också en oerhört mörk världsbild eftersom det mesta då är fejk och lögn i vår värld! Så vill man bli förförd och vilseledd inom det mesta, då skall man koppla bort förstånd, logiskt tänkande och allt man tidigare lärt sig och okritiskt ge sig ut på Nätet. Jag lovar att man då snart omfattas av en uppsjö av huvudlösa idéer. Redan här vill jag säga att Bibeln inte alls menar att jorden är platt, men mer om det senare.

Varför finns det då personer som inte vill hålla med om evolutionsteorins förklaringar till vårt ursprung? Är inte det lika huvudlöst som att tro på en plattjord? NEJ! Dessa personers misstro mot evolutionsteorin beror på att teorin dras med många allvarligt haltande vetenskapliga bevis; mycket pekar istället i den riktning som Bibeln stakar ut. Detta har varit känt under en lång tid, men ju mer forskare tränger in i vår komplexa tillvaro, ju mer problem kommer det fram som är till evolutionsteorins nackdel. Så de som misstror evolutionsteorin blundar inte för fakta utan lyfter istället fram vetenskapliga fakta som pekar på evolutionsteorins brister. Och i det fall man är skapelsetroende och tror på intelligent design, då använder man också sådana fakta för att påvisa att den egna tron faktiskt kan var nog så relevant!

Så misstro mot evolutionsteorin har absolut ingenting att göra med den nyuppväckta tron på en platt jord!

Denna misstro mot evolutionen har inte heller något att göra med alla andra underliga konspirationsteorier som idag florerar ute på Nätet. En sund bibelförankrad skapelsetro av idag kan alltså utgå från observerbara och verifierade fakta och använder sådant i argumentationen – detta till skillnad mot hur platt-jord-förespråkarna argumenterar. Utifrån observerbara fakta kan man helt klart ifrågasätta många av de idéer som evolutionstroende plockar fram till stöd för sin teori om evolutionen och istället argumentera för en skapelsetro. Men detta har jag skrivit en hel del om tidigare, så det blir inget mer om det här. Nu skall vi fundera lite mer kring "neo-plattjordismen".

Varför bry sig om detta?

Kanske du som läsare av denna text tänker så här: "Varför i hela fridens namn en text om att jorden inte är platt, alla VET väl att den är rund!? Så varför ta upp detta till diskussion!?"

Jo, bakgrunden är dels den att idén om en platt jord inte längre är något som enbart urflippade amerikanare ägnar sig åt, nu har denna idé även funnits i Sverige en tid. Jag har själv konfronterats med detta ett antal gånger, när personer i kristenheten hört av sig till mig och påpekat att det finns en allvarlig brist i min tro, nämligen att jag inte tror på en platt jord. En annan anledning till att skriva om detta är den som jag skrivit om i inledningen, alltså att det ibland kan förekomma att bespottare gärna buntar ihop skapelsetroende med platt-jord-förespråkare. Detta är ju då avhängigt det att platt-jord-idén fått en renässans.

När man stöter på kristna som för fram tron på en platt jord, så handlar det inte om Bibelns försvar. Det handlar primärt om att till vilket pris som helst försvara en idé som man antagit som sann, även om det innebär att många gånger behöva helt negligera uppenbara fakta, ja faktiskt en del av vår verklighet. Och när man gör på detta sätt, bidrar det till att ALLA kristna blir ännu mer förlöjligade och att Bibeln också dras ner ännu mer i smutsen. Ofta är det så att icke-kristna inte gör skillnad på kristna och kristna; alla dras över samma kam. I slutändan är det evangeliet om Jesus Kristus som drabbas, och då blir det ännu fler människor som inte vill tacka ja till Guds fria erbjudande i evangeliet. Den skadan är ju så mycket större än den "vinst" som platt-jord-förespråkare kan uppleva genom att vinna över människor till sin egen tro.

Jag har också sett att platt-jord-förespråkare ofta lagt sig till med ett otroligt högmod, eftersom de bara viftar undan absoluta fakta som osanningar och konspirationer osv. Här en träffsäker vers från Bibeln:

Ord 14:15: "Den okunnige tror varje ord, den kloke ger akt på sina steg."

Även om nedanstående citat inte är från Bibeln så tycker jag det säger mycket:

"Sakkunskap och ödmjukhet går i regel hand i hand, medan den okunnige ofta är tvärsäker."

Men jag har också sett att idén om en platt jord kan göra människor vilsna, oroliga och förvirrade. En del kan t.o.m. hamna i så svåra grubblerier att den psykiska hälsan äventyras. Det har jag sett med egna ögon. För anammar man denna idé, då måste man med automatik anamma en mängd andra konspirationsteorier. Om jorden är platt då måste man även tro att rymdfärder aldrig skett, rymdstationer har aldrig funnits, månlandningar har aldrig genomförts osv. Om jorden är platt, då ljuger alla piloter och sjömän som rest rund jorden massvis med gånger. Alla de som har varit på Sydpolen ljuger också i sådana fall, och de som betalt extra för att få flyga över Sydpolen ljuger om det de sett. Om jorden är platt, då är alla filmer och foton som visar en rund jord manipulerade (även de foton som togs på 60-talet när Photoshop och liknande programvara inte fanns!). Inte heller finns det några satelliter som cirkulerar runt jorden i sådana fall. Alla absoluta fakta som bevisar att jorden är rund måste man förkasta och negligera. Man måste också tro att det finns en "världselit" organiserad i hemliga sällskap som håller hela världens befolkning fången i en "falsk" tro på himlakropparnas rörelser och att jorden är rund, osv, osv. I princip innebär det att man tror att alla jordens människor mer eller mindre är bedragna och/eller ljuger. Tänk vilken fruktansvärd och onödigt mörk världsbild och människosyn man då lever med! Det är ju inget konstigt alls om oroliga och psykiskt svaga människor blir förvirrade av allt detta! Det blir något helt annat än den trons vila Bibeln vill ge oss!

Här vill jag också nämna att det faktiskt finns hela organisationer som jobbar med att sprida tanken om en platt jord och som samlar till seminarier på olika håll i världen. Dessutom är det både kristna och icke-kristna som är med i dessa sammanhang och som omfattas av dessa idéer. Vad jag kunnat läsa mig till finns det dock inga forskare och vetenskapsmän i dessa kretsar. Om vi däremot kollar upp hur många skapelsetroende forskare och vetenskapsmän det finns, så är det en ansenlig mängd. Det finns även nobelpristagare bland dessa skapelsetroende och välutbildade personer.

Så min förhoppning med fortsättningen av denna text är då att du som vacklar i din uppfattning om hur världen ser ut, skall förstå hur det verkligen ligger till och vad Bibeln säger. Och så hoppas jag att du som lever med en fast övertygelse om att jorden är som den är, det vill säga rund, skall få lite argument i det fall du stöter på personer som snärjts av idéerna om en platt jord.

Med Bibeln som stöd

De kristna som för fram idén om en platt jord gör det alltså vanligen under förevändningen att det är till Bibelns försvar, eftersom Bibeln innehåller ett antal verser som man menar pekar på att jorden är platt. Men det blir ett slags magplasksförsvar av Bibeln. Dessa personer menar också att bibeltroende kristna måste läsa allt i Bibeln helt bokstavligt annars skall man inte kalla sig för en bibeltroende kristen. Det man då lyfter fram som bevis är bibelverser/ord som helt uppenbart skall förstås som bilder för det som skribenten vill förmedla. Så är det ofta i Bibelns texter, men långt ifrån alltid. Vi skall titta på några sådana bibelverser längre fram.

Här vill jag först lyfta fram några enkla bibelord som visar på vad som är det absolut viktigaste förhållningssättet för en kristen, allt annat är egentligen överkurs eller totalt onödigt:

Jer 5:3: "Herre, är det inte trofasthet dina ögon söker?"

Matt 18:3: "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket."

Joh 8:31-32: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Joh 3:36: "Den som tror på Sonen har evigt liv."

Matt 28:19-20: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Bibeln talar ofta med ett bildspråk

Mycket i Bibeln är alltså ett bildspråk i form av liknelser, allegorier och metaforer. Men långt ifrån allt i Bibeln är bildspråk, så klart. Därför måste man vara varsam med hur man läser Bibeln och självklart be om Guds vägledning. Vanligen skall man låta "text förklara text" vilket betyder att man så långt det är möjligt håller sig innanför Bibelns pärmar när man vill förstå något.

Inte minst Jesus använde mycket bilder när han talade. Många tänker att Jesus talade i bilder och liknelser för att folk lättare skulle förstå, men det var faktiskt tvärtom:

Mark 4:10-12: "När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. Då sade han till dem: 'Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förståoch omvända sig och få förlåtelse’."

Det blir lätt fel om man läser allt i Bibeln bokstavligt. Det krävs andligt öppna ögon och ett öppet sinne för att förstå vad Gud vill säga oss genom Bibeln, och det får man av Gud genom att underordna sig honom.

Vi ser i Bibeln att Gud hade stängt ögon och öron på det judiska folket (se t.ex. Jes 6:10) när de inte höll sig till honom, och med det ville Gud hindra dem från att förstå hans sanningar. Detta för att senare kunna leda dem in i omvändelse! Det är alltså omvända och ödmjuka hjärtan som Gud söker och för vilka han kan börja öppna upp förståelsen av Bibelns texter. Jag tror dock inte hela förståelsen av Bibeln kommer med en gång efter att man blivit en kristen. Vi kommer att ha mycket att omvända oss från genom hela livet, och därför kommer förståelsen av Bibelns texter också successivt. Jesus sa oss att "sök så skall ni finna". Detta tror jag även vi kan applicera på vårt bibelläsande. Ju mer vi söker sanningen, ju mer kommer vi att förstå. Är det inte något av detta som Daniel skriver i slutet på sin bok?

Dan 12:4: "Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till." (1917-års översättning)

Med detta vill jag alltså få sagt det, att texter i Bibeln ibland kan vara svåra att förstå, eftersom Gud inte vill att vem som helst skall greppa det hur lätt som helst. Vi måste därför ödmjuka oss inför Gud och be om en djupare förståelse av det Gud vill säga oss genom Bibeln.

Rätt förhållande till verkligheten och Bibeln

Hur skall vi kristna då förhålla oss till den verklighet vi lever i? Ja, ser man något i världen som inte stämmer med en bokstavlig läsning av Bibelns bildspråk, då kan man ju inte negligera verkligheten bara för att man skall kunna tolka bildspråket bokstavligt. Läser man istället Bibeln med ett öppet sinne så är det lättare att förstå vad Bibeln vill få sagt, vad som är sagt via bildspråk och vad som är sagt bokstavligt. Mycket av det Bibeln förmedlar är historiska fakta, och sådana fakta skall därför också gå att förena med observationer i verkligheten.

Men om man istället ger sig i kast med att läsa Bibeln med en ifrån början bestämd uppfattning, ja, då styr förmodligen ens egna idéer hur man tolkar bibeltexterna istället för att man låter Bibeln och Guds Ande leda tanken. Men helt klart är det så att Bibeln aldrig ligger på en kollisionskurs med verkligheten. Som en sann kristen är man inte som gnostiker och hinduer som menar att allt vi ser och kan ta på är en illusion. Världen omkring oss är skapad av Gud; den är en fysisk verklighet som vi kan observera, utforska och beskriva. När vi observerar saker i naturen och i världen, då är jag säker på att Bibeln inte kommer att motsäga det vi ser.

Men nu kanske du tänker på evolutionsteorin och att den är helt på tvärs med Bibeln. Ja, det är den, men evolutionsteorin är en sekulär teori som många kramar om som en alternativ förklaring till vårt ursprung. Den är fortfarande bara byggd på en massa olika teorier, hypoteser och gissningar, och alltså inte en verklighet i samma mening som t.ex. observerbara ting är det. Begrunda det faktum att evolutionsteorin startade just som en idé hos bl.a. Charles Darwin. Det var inte så att han hade hittat bevis för en fullskalig evolution, han började istället söka efter bevis för en idé som han redan hade. Den storskaliga evolutionen är trots Darwins och andras idéer aldrig bevisad och är därför inte vad jag kallar en verklighet. De observationer vi kan göra i naturen vittnar mycket mer om en intelligent Designer (och en världsvid översvämning) än om evolution – vilket allt fler forskare inser men inte vågar säga öppet, eftersom de då kan förlora sina forskningsanslag och i värsta fall sina anställningar. Sådant händer, det kan du få veta mer om i filmen Expelled. Så att tro på en skapelse (och avvisa tanken om evolution) är inte på något sätt jämförbart med att tro på en platt jord!

Bibelord som ofta tas till stöd för en platt jord

Platt-jord-förespråkarna menar att jorden ingalunda hänger som en glob i tomma intet. Jorden är enligt den mest förespråkade modellen en platt, diskusformad planet och som står på pelare. Kristna platt-jord-förespråkare lyfter fram bibelverser från bl.a. Jobs och Jesajas böcker som stöd för sina idéer:

Job 9:5-6: "Han som flyttar berg utan att någon vet det, och omstörtar dem i sin vrede, han som får jorden att vackla från sin plats och dess pelare att bäva"

Job 26:11: "Himlens pelare skälver, de häpnar över hans bestraffningar."

Job 38:6: "Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten"

Jes 11:12: "Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn." (En del platt-jord-förespråkare tänker sig en kvadratisk platt jord.)

Men i Jobs bok är inte detta den enda bilden av hur jorden fungerar. I andra verser ser vi istället att jorden hänger i tomma intet och att horisonten är välvd (inte platt) och att den utgör brytlinjen mellan dag och natt. Detta stämmer ju också med vad vi kan se i naturen (om vi inte förnekar dessa fakta och kallar dem för manipulerade):

Job 26:7, 10: "Han spänner ut himlen i norr över det tomma, han hänger upp jorden på intet… En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret."

Talar då Jobs bok mot sig själv när den i en vers talar om att jorden hänger i tomma intet och i en annan nämner att jorden står på pelare? Nej, så klart inte. Med pelare menar så klart Job att jordens existens är fast och säker eftersom Gud vakar över den. Bibeln talar även om "himlens pelare". Menar då platt-jord-förespråkarna att även himlen står på pelare? Har någon sett dessa pelare som himlen står på? Nej, så klart inte. Även här handlar det om att himlens existens är fast eftersom Gud är garanten för det.

I Psaltaren nämner Gud jordens pelare:

Ps 75:4: "Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga."

Här menar Gud så klart att jordens existens är säker. Kung David nämner att våra döttrar står som pelare och sönernastår som högväxta plantor, skall vi då läsa även detta bokstavligt? Nej, det går inte heller att läsa bokstavligt eftersom vi ju sett och vet hur det står till med våra söner och döttrar:

Ps 144:12: "När våra söner står i sin ungdom som högväxta plantor och våra döttrar som hörnpelare, uthuggna för palats"

Sedan har vi platt-jord-alternativet med att jorden skulle ha fyra hörn. Då förespråkas verser som denna till stöd för en sådan modell:

Jes 11:12: "Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn."

Även det här är så klart frågan om en bild som avser att Guds folk, judarna skall samlas in ifrån hela jorden; ingen plats är glömd. Sedan är det ju så att ingen människa heller kan vittna om att hon varit ute vid något av jordens "hörn". I följande bibelord talas också om hörn, men att landet Israel skulle ha fyra hörn. Som de flesta känner till har Israel aldrig haft en form med fyra hörn, så av detta förstår vi också att orden "fyra hörn" används som en bild/en beskrivning som betyder "hela", alltså hela Israel, varken mer eller mindre. 

Hes 7:2: "Du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land: Slutet kommer! Ja, slutet kommer över landets fyra hörn."

Vad stämmer alltså bäst med den veklighet vi kan observera? Är det att himlen och jorden står på pelare och att jorden har fyra hörn? Eller är det att jorden är rund som en glob och hänger i tomma intet i himlarymden? Är våra döttrar i själva verket pelare och våra söner höga träd? Är det inte så att dessa verser om pelare och hörnen är bildspråk och att det som står skrivet måste tas som Bibelns poetiska beskrivning av verkligenheten eftersom det stämmer med vad man observerat i flera tusen år nu? Jo, det är ju så självklart att det inte borde vara nödvändigt att skriva detta, men jag gör det i alla fall.

Ordet "pelare" står i Bibeln ofta för något som är fast och viktigt, och med orden "fyra hörn" avser Bibeln "allt", "hela". Här är ytterligare några bibelord som visar på detta:

1 Tim 3:15: "Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval."

Upp 3:12: "Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn."

Jer 49:36: "Jag skall låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag skall skingra dem åt alla väderstreck, och inget hednafolk skall finnas dit de fördrivna från Elam inte skall komma."

Mer om Bibelns bildspråk

Jag vill ta fram några fler exempel på att Bibeln inte alltid kan läsas strikt bokstavligt – även om man så klart skall göra det när det är rimligt. Men det är ändå så uppenbart att Bibeln har ett rikt bildspråk, som i vissa bibelböcker ibland är lite poetiskt:

Jer 17:1: "Juda synd är skriven med järnstift, med diamantspets är den inristad på deras hjärtas tavla och på deras altares horn."

Jer 31:27: "Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall beså Israels land och Juda land med säd av människor och med säd av djur."

Klag 2:1: "Hur har inte Herren i sin vrede övertäckt dottern Sion med mörka moln! Från himlen har han kastat Israels härlighet ner till jorden. Han har inte kommit ihåg sin fotapall [Israel] på sin vredes dag."

Joh 10:7: "Då sade Jesus än en gång: "Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren."
Joh 10:9: "Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete."

Joh 6:51: "Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva."

Jag tror inte jag behöver förklara att dessa bibelord innehåller bilder som skall förmedla hur det står till i verkligheten. Det finns mängder av liknande verser, och som vi tidigare sett måste också verserna om jordens pelare och fyra hörn läsas som poetiska bilder, annars stämmer det inte med den verklighet vi kan observera.

Den observerbara verkligheten kontra den falska

Jag vet av egen erfarenhet att alla platt-jord-förespråkare vanligen förnekar verkligheten och menar att alla som med egna erfarenheter upplevt att jorden är rund ljuger – eller såg fel. Som exempel på det kan jag nämna att en tidigare kollega till mig (en forskare) var på Sydpolen för några år sedan. Han och jag hade kontakt då eftersom han hade lite tekniska problem. Han skickade även några foton. Nu är det så, att i platt-jord-teorin är den vanligaste tanken att jorden är formad som en CD-skiva. Längst ut, runt hela skivan, finns Sydpolen och i mitten finns Nordpolen. Självklart kan man ju då undra hur det ser ut vid Sydpolens slut, alltså vid kanten på skivan, runt omkring. Men när jag har frågat platt-jord-förespråkare om detta har jag fått svaret att ingen får lov att besöka Sydpolen och att den därför är bevakad (av vilka då och vem bekostar detta, kan man ju undra??). Så när jag då kontrade med att jag känner en person som var där och som då hörde av sig till mig och skickade foton, så fick jag till svar att "den personen har tystnadsplikt om vad han sett". Så här har du ett tydligt exempel på förnekelse av fakta och att man gör ärliga och begåvade människor till lögnare, detta enbart för att man hellre vill hålla kvar i sin villfarelse än att bejaka sanningen! Det är tragiskt, minst sagt…

Hur som helst skall jag nu avslutningsvis lyfta fram en del problem med platt-jord-modellen och ställa dessa mot fakta om vår värld och verklighet. Jag vet att detta är helt självklara saker för de flesta människor och som vi egentligen inte behöver diskutera – men så är det tyvärr inte för alla. Är du vacklande i dina kunskaper om jordens form, så ta detta till dig och begrunda det ordentligt.

Om nu jorden vore platt – som de säger

Vi utgår från idén om att jorden är en platt och rund skiva och att solen cirkulerar ovanför denna platta jord, i större och mindre cirklar för sommar- respektive vintersolstånd och alltid på samma höjd. Månen cirkulerar på motsvarande sätt i denna teori, fast mitt emot solen (se bild). Detta är alltså så som man vanligen tänker inom platt-jord-grupperingarna.

Nedan har jag listat ett antal uppenbara problem med platt-jord-teorin i frågeform för att på så sätt belysa varje problem. Det är retoriska frågor, och alltså inget jag ber dig som tror på en platt jord svara på. (Det finns många fler problem än dessa, men de är onödigt komplicerade att sätta sig in i):

 • Vilka krafter håller uppe solen och månen i deras cirkulära banor strax ovanför jorden i denna platt-jord-modell (se bild)? Vad gör att de inte faller neråt på grund av dragningskraften (gravitationen)? Och vilken kraft gör att de inte flyger rakt ut i rymden, bort från jorden, på grund av centrifugalkraften? För att denna modell skall fungera måste platt-jord-förespråkarna hitta på nya fysiska lagar och krafter som är helt okända för alla vetenskapsmän!
   
 • Hur kan det vara natt på exakt halva jorden samtidigt som det är dag på andra halvan om solen hela tiden snurrar i en cirkel ovanför den platta jorden? Hur kan solen lysa i en rät linje tvärs över jorden när då avståndet till mitten blir kortare än avståndet till de yttre regionerna (se bild)? Det är ju inte så som ljus fungerar. Detta kan inte förklaras med avstånd eller perspektiv, man måste helt enkelt uppfinna nya naturfenomen!
   
 • Årstider i platt-jord-modellen förklaras med att solen roterar i olika stora cirklar över jorden under ett år. När solen roterar i den största cirkeln så är det sommar i den yttre delen av den platta jorden ("söder"), och när den snurrar i den innersta, lilla cirkeln så är det sommar i mittenregionen av jorden ("norr"). Detta innebär i så fall att solen måste snurra snabbare när den befinner sig i den stora cirkeln jämfört med de mindre cirklarna för att dagarna skall vara lika långa året runt. Men vilka okända fysiska lagar styr ett sådant underligt sol-beteende?
   
 • I platt-jord-modellen menar man att dag beror på att solen då är närmare den del av jorden där det är dag. Natt beror på att solen då är längre bort. Men varför kan då solljuset nå ända bort till den avlägsna månen nattetid, och reflekteras ner från månen till jorden, men samtidigt inte nå till den del av jorden där det är natt, trots att den delen av jorden är närmare solen än vad månen är? Det går inte ihop (se bild)!
   
 • Hur kan man se solen gå ner bakom havets horisont om jorden är platt? Detta kan inte förklaras med avstånd och perspektiv.
   
 • Om jorden är platt och månens och solens nedgång skulle bero på perspektiv, varför blir då dessa båda himlakroppar inte mindre ju längre bort/ner de kommer? I verkligheten är det aldrig någon skillnad i storlek på solen och månen när man studerar dessa eftersom avstånden till jorden är så gigantiska. I platt-jord-modellen sägs avstånden vara enormt mycket kortare.

   
 • Hur snurrar egentligen månen i förhållande till jorden och solen i en platt-jord-modell? I verkligheten täcker ju månen solen när det är solförmörkelse. Om det i ett platt-jord-scenario skall kunna bli solförmörkelse måste ju månens bana ibland hamna under solen! Det går inte ihop!
   
 • Hur förklarar man månförmörkelse i ett platt-jord-scenario, när alltså jorden kommer in mellan sol och måne? Jordens skugga mot månen syns då i verkligheten som en rund glob trots att vi enligt platt-jord-modellen står på ett platt plan i förhållande till månen. Dessutom kan ju inte solen plötsligt ha dykt ner under den platta jorden, för då skulle ju dess bana rubbas helt och det skulle bli svart över hela jorden. Det går inte ihop!
   
 • I verkligheten ser alla människor samma del av månen (månens framsida) oavsett var på jorden man befinner sig, men denna del av månen ser olika ut beroende på var på jorden man är (den bli upp-och-ner på södra halvklotet i förhållande till norra). Hur fungerar detta om jorden är platt och månen snurrar ovanför jorden i en flat cirkel?
   
 • Varför är kratrarna på månens yta elipsformade ute i "kanterna" av månen om månen är platt (vilket platt-jord-förespråkarna ofta menar)?
   
 • Hur förklaras tidvattnet på jorden vid ett platt-jord-scenario? Tidvattnet beror på att månen utövar dragningskraft på jorden. Om nu jorden vore platt och månen cirkulerade ovanför jorden, då skulle månen falla ner på jorden på grund av jordens och månens dragningskrafter! (Tidvatten är verkligen smart uttänkt eftersom det hjälper till att syresätta haven!)
   
 • Jordens rotation bidrar till att skapa de så livsviktiga havsströmmarna. Hur förklarar man dessa strömmar om man inte kan räkna med att jorden snurrar runt kring sin egen axel (som en glob)?
   
 • Hur förklarar man att människor i söder inte ser alla samma stjärnor som vi i norr kan se? I platt-jord-modellen är det ju samma stjärnhimmel rakt ovanför den platta jorden.
   
 • Om jorden var platt skulle man med en kraftig kikare kunna se över haven till nästa kontinent, men den möjligheten finns inte i verkligheten. Dock menar platt-jord-förespråkarna att man visst kan se t.ex. byggnader och fartyg som är långt bortom havet. Detta kan faktiskt ske ibland, men det är då endast synligt vid mycket speciella tillfällen. Byggnader och fartyg som är bortom horisonten kan ibland bli synliga på grund av s.k. atmosfärisk refraktion. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Atmosfärisk_refraktion. Men sådana föremål är alltså inte alltid synliga och konturerna är rörliga och ojämna.
   
 • Hur kan man vara så säker på hur det ser ut vid Sydpolen om – det är som platt-jord-förespråkarna menar – ingen tillåts åka dit? Vem vaktar där? Vem betalar för det?
   
 • Hur vet man att ALLA bilder på jorden som är tagna från rymden är förfalskade genom redigering? Photoshop och liknande programvaror fanns inte på 60-talet när rymdraketer sköts upp och man tog foton av jorden (med Hasselbladkameror).
   
 • Hur fungerar satelliters framfart "runt jorden" och GPS-navigering via satelliter i ett platt-jord-scenario?
   
 • Mycket i vår värld vittnar om att den världsvida översvämning som Bibeln berättar om verkligen har ägt rum. Vi kristna kallar vanligen denna översvämning för Noas flod eller syndafloden. Men hur fungerade Noas flod om jorden var platt? Djupet på vattnet kan ha varit flera tusen meter högt eftersom Araratbergen där Noas ark strandade är runt 5000 meter höga. Vad höll vattnet kvar på en platt jord? En del platt-jord-förespråkare menar att den platta jorden är omgiven av en isvägg – som alltså är det vi kallar Sydpolen – och att den höll kvar vattnet. Men all is på Nord- och Sydpolen var vid tidpunkten för översvämningen troligen en del av det översvämmande vattnet, vilket senare frös till is i det nya instabila klimatet (på polerna, som glaciärer och som inlandsis). Och vem har någonsin sett denna isvägg? Var finns bevisen? Foton?
   
 • Platt-jord-förespråkare menar att alla raketuppskjutningar som ägt rum sedan 1960-talet bara är fejkade och att dessa raketer (som ju uppenbarligen skjutits upp) bara åkte upp en kort bit i luften för att sedan falla ner igen eller förintas. Vad för bevis har man för det? Var finns bilder och videofilmer som visar att så är fallet? Var finns alla vittnen? Sanningen är att det inte finns några verifierbara fakta och äkta bilder/videos som bevisar allt det som platt-jord-förespråkarna säger. Allt är bara påståenden utan grund!
   
 • Om du har ägnat tid åt att titta på hur platt-jord-förespråkare förklarar olika saker i vår värld (som solens och månens rörelser, årstider, natt och dag, stjärnhimlen, havsströmmar, stormar, osv), då skall du vara observant på att de så klart har sina påhittade förklaringar till varje del, men att det inte finns någon komplett modell som visar hur dessa lösningar fungerar tillsammans på samma gång inom fysikens kända lagar! Och som jag försökt visa ovan så fungerar del-lösningarna inte heller i verkligheten; de är bara påståenden som varken går att observera eller bevisa.
   
 • Det är än idag en allmänt hållen men felaktig uppfattning (en "faktoid") att mänskligheten förr trodde att jorden var platt. Den uppfattningen stämmer nämligen inte med historiska fakta. Även Columbus visste att jorden är rund. Uppfattningen om att jorden är rund grundade man tidigt i astronomiska observationer. Även kyrkofadern Augustinus  (354-430) hävdade att jorden var rund, vilket han grundade i den tidens världsbild. Du kan läsa mer om denna faktoid via länken sist i sidan.

Summering

Nu söker jag inte svaret på de frågor som jag ställt ovan eftersom det är retoriska frågor. Det jag önskat med dessa exempel och frågor är att väcka tanken för det faktum att ingen platt-jord-teori kan få in alla idéer om solens, planeters, stjärnors och månens rörelser i en och samma modell. Inte heller duger förklaringarna för varje enskild företeelse. Man kan även med ganska enkel matematik förstå att jorden är rund eftersom så mycket går att förutsäga som t.ex. sol- och månförmörkelser, kometers återkomst, osv. Detta får man inte ihop i ett platt-jord-scenario. Sedan har vi – framförallt – miljontals människors erfarenheter av att ha rest runt jorden och många som rest upp i rymden. Deras berättelser kan man inte bara kasta över bord för att man suttit och tittat på snajsiga videofilmer på främst YouTube. Dessutom finns som bekant massvis av motbevis i händelser, teknik, foton och filmer m.m. Detta går inte heller bara att kasta över bord med en hänvisning till Youtube.

Har du blivit infångad av platt-jord-idén, så ta dig en ordentlig funderare över den uppsjö av fakta som finns. Fundera över alla människors personliga erfarenheter som motsäger denna idé. Inte vill du väl kalla alla dessa för lögnare? Och inte vill du väl medverka till att kasta ett kraftigt löjes skimmer över vår kristna tro? Inte vill du väl leva med en så mörk världsbild där du måste tro att de flesta människor antingen är lögnare och del av en gigantisk konspiration, eller är de fullständigt grundlurade?! Nej, jag hoppas att du inte vill det.

Jag är så klart medveten om att den så totalt dominerande evolutionsteorin kan bidra till att man som bibeltroende kristen kan känna det tröstlöst ibland. Men de forskare som gräver allt djupare för att hitta svaret på livets ursprung (vanligen för att hitta mer stöd för evolutionsteorin) har med sina resultat många gånger bidragit med fakta som bättre stödjer en skapelsetro och tanken om intelligent design. Det får vi vara tacksamma för! Dessa forskare jobbar vanligen seriöst med metoder, observationer och fakta, men bygger tyvärr sedan teorier som måste platsa in i det allenarådande evolutionsparadigmet. De som förespråkar en platt-jord-modell kan däremot varken luta sig mot forskningsrön eller några egna vetenskapliga upptäckter. Deras främsta stöd ligger i att hänvisa till konspiration!

/Lennart


Läs vidare:

Varför lockas vi av villoläror, konspirationsteorier och andra irrbloss?

Evolutionsteorin håller på att kantra! Ett ständigt ökande antal forskare överger tron på en storskalig evolution.

När blev jorden platt? (Extern sajt) En text som tydligt visar att den allmänna världsbilden om en rund jord är mycket gammal.