New age och Kyrkan

 

Innehållsförteckning

 1. Brobygge & dialog – eller integrering?
 2. Ingrid Krianon
  1. Krianon om mystika erfarenheten
  2. Krianon om kundalini och den gudomliga människan
  3. Krianon om kundalini och mystiken
  4. Krianon om synd, frälsning och Jesus
  5. Krianon om världsbild och Gudsbild
  6. Krianon om strategin
 3. Mystik erfarenhet
 4. Externa länkar med mer information

1.0 Brobygge och dialog – eller integrering?

Den 8-9 november 2008 anordnade Brommadialogen, Kyrkan i Nacka centrum (Svenska Baptistsamfundet) samt Nacka församling (Svenska kyrkan) konferensen: Andlighet i en ny tid. Bland talarna finns flera kända företrädare för kristenheten och nyandligheten, bl.a. Martin Lönnebo, Bengt Wadensjö och Mette Sofie Moe. Under konferensen fick man prova på yoga, mindfulness, healing, auraanalys, deeksha, ayurveda, eurytmi, m.m. Där fanns även en utställning om Frälsarkransen.

För mer information om konferensen Andlighet i en ny tid och samarbetspartnerna se:

konferensbroschyren

Harry Månsus, Brommadialogens grundare, är en av eldsjälarna bakom dessa s.k. Brobygge-konferenser. Brommadialogen, Föreningen Kreaprenör, Mundekulla kurs-och retreatgård samt studieförbunden Bilda och Sensus är återkommande samarbetspartners. Även föreningarna SAMBA, Urkraft och Nya Tidens Barn, Betlehemskyrkan och Högsbo kyrka i Göteborg samt norska kyrkans verksamhet inom Emmaus, I Mesterens Lys, Norge och IKON-Danmark har medverkat. Brommadialogen samarbetar också regelbundet med Föreningen Brobygge & Dialog, som arrangerade konferensen Hel Människa, Hel Jord den19-20 september 2008 i Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan i Stockholm.

För mer information om Brommadialogen och Föreningen Brobygge och & Dialog, se följande länkar:

Brommadialogen

Brobygge & Dialog

Brobygge & Dialog, konferens i Arvika

För många kan det vara förvånande att new age får så pass fritt och ogenerat utrymme i kristna församlingar som under konferensen Andlighet i en ny tid och konferensen Hel Människa, Hel Jord. Men detta är inget som skett helt plötsligt. Det är en noga planlagd strategi hos Föreningen Brobygge och & Dialog. Det som de flesta inte känner till är att Brobygge och & Dialog ingår i en världsvid internationell och interreligiös enhetsrörelse, Oneness, som till sitt väsen faktiskt är antikristen, enligt Bibelns definition. Oneness opererar genom att aktivera och förmedla andliga ”energier” som inte är Guds helige Ande. Det sker genom olika former för djupmeditation (kontemplation) med rötter i yoga och hinduism och Oneness blessing (= deeksha/diksha), dvs förmedling av ett ockult andedop genom handpåläggning. (Jfr:  Marie Ryd, en retreat i Indien via länken http://www.tidenstecken.se/bro0newage2.htm och programmet för Andlighet i en ny tid, där deeksha finns med!)

Dessa andliga upplevelser, som lätt förväxlas med biblisk pånyttfödelse och dop i den helige Ande, leder steg för steg för allt längre bort ifrån Jesus Kristus och klassisk kristendom. Konsekvensen blir en mystik teologi, som de facto är hinduism i kristen förpackning. Tydliga exempel på detta är de tre självbiografiska böcker som skrivits av styrelseledamoten och PR-ansvarig i Föreningen Brobygge & Dialog, Ingrid Krianon: Vi och alltet, Guds Närvaro i människan och Att upplysa jorden. I böckerna beskriver Krianon sin egen andliga utveckling från 1989 till 2005 genom frigöring av kundalinikraften och budskap från guider i andevärlden. Böckerna marknadsförs av det nyandliga förlaget Vattumannen och säljs på Brobyggets konferenser. Jfr följande länkar:

https://web.archive.org/web/20120117010546/http://www.vattumannen.se/Product.aspx?ProdNo=74807

https://web.archive.org/web/20120117005143/http://www.vattumannen.se/Product.aspx?ProdNo=63423&

http://www.kreaprenor.se/main.asp?g=10&r=255


2.0 Ingrid Krianon

Genom ett stort antal citat hämtade ur Ingrid Krianons sista bok i trilogin, Att upplysa jorden (2005), vill jag här ge en bild av den mystika religion som Krianon och nyandligheten representerar. Världsbilden, gudsbilden, människosynen och frälsnings- eller upplysningsvägen återkommer i new age, ockultism, teosofi, antroposofi och kontemplativ mystik. För att underlätta analysen har jag samlat exemplen under vissa rubriker. Jag markerar vissa nyckelord och uttryck i citaten med fet stil. Efter citaten följer mina sammanfattningar och kommentarer. Nu till citaten från boken Att upplysa jorden.


2.1 Ingrid Krianon om den mystika erfarenheten

Efter en tid av intensivt inre, andligt arbete genom förlåtelse, bön, kristen djupmeditation, kontemplation, ljusaffirmationer och ljusarbete ut över världens oroshärdar vaknade jag en natt av att glödhet värme, i form av tre kraftspiraler, började resa sig i ryggslutet och sakta explodera uppåt, utåt.
I ett crescendo av ljus fylldes varje cell i min kropp. Ljuser strålade ut – kastades ur min kropp som ett tomtebloss, ett fyrverkeri. Ljuset fortsatte rakt upp mot kosmos – Jag var Ett med ALLTET – GUD. (Ingrid Krianon: Att upplysa jorden. Upplevelse av Kundalini, s. 78)


2.2 Ingrid Krianon om kundalini och den gudomliga människan

Kundalini har ibland benämnts ”drakenergin”. I gamla legender jämställs drakenergin med kvinnans urkraft. (s 79).

Vi stiger i frekvens vid varje kundaliniexplosion, men detta är inget vi medvetet ska fokusera på. Det bara händer när själen är redo att ta ytterligare ett steg (s 79).

Kundalinikraften är universums grundläggande energi och styr i allt väsentligt ditt liv. Den frigör den innersta energin i din kropp på ett grandiost sätt. Kundalinikraften är den universella energi som höjer ditt medvetande till oanade sfärer.
Kundalinikraftens utveckling är ett ”måste” för att utveckla de gryende mirakelgåvor som finns i din Ande (s 53).

Under två veckor efter denna uppstigning såg jag helt klart genom materien och ”visste”allt. Jag kunde svara på de mest komplicerade frågor, även från områden där jag tidigare inte hade kunskap. Allt jag tittade på eller fokuserade på gav mig information utan att jag ställt någon medveten fråga. (s 78)

Den synliga sidan av människan är bara skalet. Kraften finns i Självet. Denna kraft skall du använda till att bota, hela och lagra upp det ljus som du besitter. (s 36-37).

Kontakta din egen inre kraft för då har du tillgång till Alltets energi! (s 56).

Genom fokusering på att lösa upp det yttre Självets begränsningar når du denna kraftspiral snabbare! Integrera ditt yttre Själv med ditt högre Själv genom ljusaffirmationer! Dessa hjälper dig att acceptera den högre dimension du nu aktiverar. Ljusarbetarnas arbete är av universell natur – och blir det nya tankesätt som utvecklar människors sinne mot Kristusjaget. /--/
Hjärtat består inte bara av fyra kamrar, utan mitt i skärningslinjen finns en liten kammare till! I den kammaren ser du, om du går in där, först ett tomt rum, sedan kan du se en liten prick – mindre än en atom. Om du förstorar denna ser du MänniskanJagetGnistanLivet! Du kan gå in och identifiera JAG ÄR (s.92)

Din Gud behöver daglig kontakt genom bön och meditation för att kunna leda dig./--/
Kraften i Gudsenergin JAG ÄR är helt neutral. Skapa ditt liv genom de tankar som följer dessa ord!
Säg: Jag ÄR allt som är gott och sant!
Säg: Jag ÄR------
Finn själv fler ljusaffirmationer som förändrar din idévärld, och därmed världen och mänskligheten! (s 53-54)

Säg: JAG ÄR SANNINGEN OCH LIVET. /--/
Varje steg du nu tar visar din energi och ditt accepterande av GUDS RIKE i dig själv. Varje steg går in i din egen helighet som expanderar hela tiden och ger gåvor som utvecklas endast genom JAG ÄR - närvaron, Guds närvaro i människan!
Meditera på JAG ÄR!
Varje dag som du är bunden i bekymmer är en illusion. Du kan, om du vill, bli fullständigt förlöst från dessa! (s 36-37).

Jag Är, är lösningen på Självets högsta manifestation i människan. Inget är lättare än att frambringa dessa ljud – JAG ÄR – I AM. På alla språk – med alla de inbyggda KODERNA! (s 127).

-- genom Urnamnen – universella kodnamn för våra multidimensionella existenser i Unity.
Den förlösande kraften är ordet AOM. OM-AOM är ljudet som leder hem! (s 98).

Många är de hemliga recept som människor använt att frambringa kraften ur sitt innersta, men över allt detta är ordet i dess ursprungliga natur – bokstäverna – förenade till stavelser – förlängda till ord. (s 127).

Detta är lösningen i den ”moderna” tid som är nu. Att frambringa kraften genom toner som framkommer ur DEN INRE GUDENS MANIFESTATION AV SIG SJÄLV.(s 127).

VI ÄR DU – DU ÄR VI. VI ÄR GUDAR men GUD ÄR ETT. UR ETT UPPSTOD FÖRENINGEN TILL EN – DEN ENDE! Den ende som i modern tid kallas Fadern, men som i allt är förenad med Modern. Nu förenas de två, Fader – Moder, i det Universum som är en mänsklig kropp.(s 127).

-- kallas Himlen – men som är ett medvetandestadium som i dag ingen av mänsklig form och gestalt fullt ut kan förstå! (s 129).

Endast krävs av ljusarbetarna att gå före och plöja vägen. Därefter har alla varelser och väsen av mänsklig natur möjlighet att ingå i den här av Själar som höjt sina medvetanden till Guds Allra Heligaste, och kan kalla sig för Gud – spiralenergi av galaktiskt slag, och vävd tillsammans med alla andra som nått detta medvetandestadium, är den Högsta Närvaron av Gud! (s 130).

Vi har nått Ljus bortom Ljuset! Då har vi nått UNIVERSELLT MEDVETANDE. (S 131).

Kommentar: Efter en intensiv period av andlig träning fick Ingrid Krianon en mystik upplevelse av ljus och enhet med Gud. Upplevelsen kallas ”samadhi” i hinduism och ”satori” i buddism. Så hade hon också aktiverat den inre energi, som i yogalitteraturen benämns ”kundalini” eller ormkraften, drakenergin. ”Upplysningen” medförde tillgång till mirakelgåvor, bl a healing.

Gåvorna är noggrant beskrivna i yogalitteraturen tillsammans med alla de andliga övningar vilkas syfte är att aktivera och resa kraften. I indisk mystik har kundalini sitt säte i det nedersta chakrat, (energicentret) vid ryggslutet, där den vilar som en hopringlad orm. I indisk mytologi är kundalini Shivas gemål, Shakti. När denna feminina energi når maken Shiva i det högsta chakrat ovanför hjässan åstadkoms den mystika ljus- och enhetsupplevelse, som Johannes Aagard, mystikforskare och f d docent vid Århus universitet, beskriver som en ”kosmisk orgasm”. Krianon använder termen ”energisol” i stället för ”chakra”.

Frågan är om Ingrid Krianons och Ljusbärarnas Fader och Moder är direkta motsvarigheter till  Shiva och Shakti?

Upprepningen av ”Urnamnen”, ”Gudanamnen”, ”Koderna” förlöser kraften. Krianon är klar över att dessa mantran står för ”multidimensionella existenser i ”Unity”, dvs demoner i den makrokosmiska Enheten. Det viktigaste mantrat är JAG ÄR, men Krianon använder också hinduismens OM eller AOM, Brahmans ljudform.

Att meditera över OM innebär enligt forskaren Max Müller att man mediterar över Självets enhet med Brahman:

He therefore who meditates on OM, meditates on the spirit in man as identtical with the spirit in nature, or in the sun/--/ Thus the pupil is led on step by step to what is the highest object of the Uphanisads, viz, the recognition of the self in man as identical with the Highest Self or Brahman. (Företalet till Sacred Books of the East, 1879, xxiv-xxv).

Det samma sker väldigt tydligt genom ljusaffirmationerna med Jag Är, där man gång på gång placerar sig själv i Guds ställe och de facto proklamerar sin egen gudomlighet.

Människosynen är – liksom i övrig new age-litteratur – identisk med nyhinduismens och nybuddismens gnostiska uppfattning. Människan utgör ett mikrokosmos av universum. Hon har en gudomlig kärna, Självet, det högre Jaget, Kristusjaget, Atman eller Buddanaturen, som är identisk med det makrokosmiska ”Alltet”, ”Gud” eller Brahman. När människan blir medveten om sin gudomliga identitet och når gnosis, insikt, står Alltets energi och makt till hennes förfogande. Människan måste bara bli ”förlöst” från sin gamla världsbild, gudsbild och människosyn, illusionen av separation och mångfald, och inse att hon själv är Gud. Då kan hon aktivt bidra till att återställa den gudomliga kosmiska enheten, som också hon utgått ifrån. Till den gnostiska gudsbilden, beskriven av t ex Valentinos, hör nämligen föreställningen om en tvåkönad Gud som avspeglar sig  i en urspungligen androgyn, bisexuell, människa.

När människan kommer till insikt (gnosis) om sin egen gudomlighet blir hon en Ljusbärare, som får kontakt med andra upplysta både i andevärlden och här på jorden. Tillsammans skall de verka för en transformering av religion och mänsklighet genom en höjning av medvetandet till gudomlig nivå, vilket är Himlen.

I slutet av boken finns fler exempel på ljusaffirmationer, bland annat följande, Själens mantra – av Dwal Khul:

JAG ÄR SJÄLEN. JAG ÄR DET GUDOMLIGA LJUSET. JAG ÄR KÄRLEK. JAG ÄR VILJA. JAG ÄR BESTÄMD AVSIKT. (s 156).

En titt på s 148-149 i boken Det okända – om ockultism och andlighet i en ny tidsålder (1992) av Håkan Arlebrand, visar att Mästaren Djwahl Khul är den ande som dikterade budskap till en av 1900-talets mest betydande ockultister, teosofen Alice Bailey. Baileys internationella verksamhet ledde till bildandet av stiftelsen Lucis Trust 1922 (ursprungligen Lucifer Trust), Arkanskolan 1923 och The New Group of World Servers 1933. Genom bl a kurser i esoterik (förfinad ockultism) och meditation vill dessa förankra ockultismen i den västerländska kulturen och det vetenskapliga etablissemanget. Dessa ”världstjänare” skall utgöra ”fröet till den kommande världscivilisationen” (Bailey, En självbiografi. Trångsund.: Stiftelsen Tibetanens Bokförlag 1990, s 210). Genom ett nätverk av meditation skall de mana fram energier och aktivera mänskligheten i den gudomliga ”Planens” tjänst, skriver Arlebrand på s 149.

Organisationer som sorterar under Lucis Trust har idag ett stort inflytande i FN. I Sverige grundades 1987 stiftelsen Den esoteriska vägen, med postadress på Värmdö. Stiftelsen erbjuder kurser i Baileys teosofi.

Alice Baileys undervisning återkommer hos Ingrid Krianon och ”Ljusbärarna”.


2.3 Ingrid Krianon om kundalini och mystiken

Kundalini ger öppning av kroppens inre energisolar och det är också denna energi som ligger bakom alla upplevelser av extas och Gudsvisioner i alla tider (mystikens hemlighet).(s 80)

Denna kraft har alla Mystiker, Helgon och Mästare i det förgångna lyft fram som ett medel att nå Insiktens Källa./--/ Bön, meditation, kontemplation och andlig träning är helt avgörande när vi söker de innersta svaren! (s 79)

Kundaliniresning föregås alltid av en slipning av själskvalitèerna. Det var kanske just för att jag aldrig stimulerat energin med yoga, utan bara arbetat med försoning och djupmeditation, som resningen blev så balanserad!  (s 80).

Helgon och mystiker är fysiska bärare av Gudsenergin. De har löst den gordiska knuten – att aktivera Jag Är – koden i sig själva! Mystikerna har aktiverat gudagnistan, ”rosen i hjärtat”, Kristus-tonen och är redo att gå in i Gudsmedvetandets stora universella glas. Mystikens väg är att vara i Allt Som Är - som att bara Vara här och nu. (s 87).

Kommentar: Ingrid Krianon menar att kundalini är drivkraften i mystiken. Mystikerna har lyckats med att aktivera kundalini och nått Gudsmedvetande, dvs  insikt om den inre gudagnistan, Jag Är eller det högre Självet. Med hjälp av den inre ormen har människan blivit gudomliggjord.

Har vi här en mikrokosmisk upprepning av ursynden i Edens lustgård? Är Bibeln så konkret?


2.4 Ingrid Krianon om synd, frälsning och Jesus

Synd

Den bärande tanken i människans tillbedjan av Gud är att hon är syndig – så fel hon har! Släpp synden fri! Denexisterar inte! Den har aldrig funnits och kommer aldrig att existera! Den är en illusion och är nu frigjord! När du accepterar att du är syndfri, är du också färdig för evigheten. (s 40).

Frälsning

stark öppning av Hjärtats Sol – öppning av ”Rosens Kristus-ton”. Flera noder öppnas, men oftast inte tillräckligt för att ge en hel kundaliniresning. Denna kan emellertid inträda vid senare tillfälle eftersom processen har startat! (s 80).

Kommentar: Frälsning är en process som startar när kundalini aktiveras och når hjärtchakrat, ”Hjärtats Sol”. Synd existerar inte. Alltså behövs heller ingen Frälsare! Vem är då Jesus enligt Ingrid Krianon?

Jesus Kristus

finns inplanterad som ett frö i alla. Därför kan människan verka i sin egen JAG ÄR- identitet! Hans namn är aktiverad i alla som förstår kraften i dessa ord. Om vi säger Jag Är, använder vi Jesu kod som låser upp mänsklighetens hjärta. Han har en ”nyckelroll”. (s 99)

Kristusmedvetandets kod finns i alla – inlagd som ett frö att väckas när själen är redo. (s 99)

Jag Är är den kraft som Jesus Kristus använde för att höja medvetandet på jorden! Kristus arbetar i alla religioner – under olika namn. Det är samma energi! (s 100)

De olika religionerna lägger olika vikt vid Jesus Kristus. Han är starkast representerad i Jag Är-vägen, i kristendomen (s 100-101)

Jag Är är lösningen på Självets högsta manifestation i människan. Inget är lättare än att frambringa dessa ljud. (s 127)

När ljudet OM vibrerar manifesterar sig Själen genom alla plan i Skapelsen. Själen är Ljuset och Ljudet är Gud. (s 142)

Själens resa är att upptäcka sig Själv i alla dess dimensioner. Detta är den förlorade Sonens återkomst. (s 143)

Ljusarbetarna är den VÄLSIGNADE GUDS SON och deltar i världens aktivering och helande! Änglarna hälsar Er! (47).

Kommentar: Beskrivningen av Jesus är inte entydig, men de flesta formuleringar tyder på att Jesus Kristus står för gudagnistan, den dolda potentialen i varje människa, Självet, Kristusjaget, Jag Är, Atman eller Buddanaturen. Att upptäcka Självet är liktydigt med den förlorade Sonens återkomst, att bli en Ljusbärare, en Guds Son. Varje människa är alltså en potentiell Kristus och Jesus är en av många upplysta människor. När hela mänskligheten når ”Himlen”, dvs nivån av Gudsmedvetande, blir hela mänskligheten Guds Son.

Den här undervisningen förekommer också hos den gren av new age som Kay Pollak och Tomas Frankell representerar, Mirakelkursen ( A Course in Miracles). Också den har dikterats av ”guider” i andevärlden. Budskapet sprids bl a genom filmer som svartmålar klassisk kristendom och upphöjer människan och hennes egna potentialer.

Djwal Kuhl och de andra ”Mästarna” i andevärlden, som arbetar för att ”Planen” skall förverkligas är m a o mycket angelägna om att undanröja Jesus Kristus som Guds enfödde Son och mänskligetens ende Frälsare. Människan kan Själv bli som Gud, sa Ormen i paradiset!


2.5 Ingrid Krianon om världsbild och gudsbild

Ovanstående citat har redan antytt att också resten av Krianons kosmologi är österländsk, vilket bekräftas av följande exempel:

Gud är i alla och ingen kan växa i Anden utom genom denna vetskap. Alla religioner har detta som grund och ingen behöver känna sig utanför oavsett religion eller tro. Ge människorna kunskap om livets mysterium. Detta är att SE GUD I SIG – ingenting annat! (s 48).

Predika Sanningens ord att alla är del av Gud och därmed är Gud eftersom alla är i helheten! Att nå självförverkligandets mål är att se Gud i sig.! Vi är Guds avbild, men Gud har ingen ”form”! Gud är den personliga aspekten av ett Högre Universellt medvetande. (s 108)

Kommentar: Enhet eller Unity är centrala begrepp.  Allt är ett och allt är gudomligt. Världsbilden är monistisk och pan(en)teistisk. Människan har utgått ur Gud och måste komma till insikt (gnosis) om sin inneboende en-het med Gud. Universum är m a o Guds kropp och människan ett mikrokosmos av detta makrokosmos av gudomlig energi. Genom att människan blir upplyst, medvetandegjord om tingens rätta beskaffenhet, kan hela mänskligheten höjas till gudomlig nivå, universellt medvetande. Det här är den gudomliga vision som Ingrid Krianon och andra Ljusbärare fått genom budskap från andar, uppstigna kosmiska mästare, ”änglar”.


2.6 Ingrid Krianon om strategin

Ingrid Krianon och Ljusbärarna har även en strategi för att förverkliga sin gudomliga vision.

Bearbeta politiker och de kyrkliga företrädarna för att dessa ska bryta upp gamla strukturer och använda den gryende solen i sitt hjärta till att kraftfullt höja både sina egna och andras andliga kapacitet, /--/ I enighet – i Unity – föds det nya tänkesätt som ska förändra gamla stagnerade mönster. Nu är nu! Agera fritt utan rädsla1 Den nya kyrkan aktiveras nu genom alla ljusbärare som gått före i Unity!  (s 146).

I dag är vi en arbetsgrupp som arrangerar möte och dialog mellan präster, brobyggare och nätverksrepresentanter i och utanför kyrkan. (s 152).

Hela kristenheten är i stark förändring. Många öppnas i dag för mystikens värld. Mystiker och profeter har alltid fått uppdraget att avslöja ”himlarnas hemlighet”, men trots att mystiken är kristendomens kärna, har den alltid varit en kontroversiell fråga. (153)

Att nutidsmänniskan uppnår medvetandetillstånd där man känner sig genomströmmad av en andlig kraft, av Helig Ande, är inget ovanligt. Det finns många spontanupplevelser både inom den nya andligheten och andra religioner. (s 153).

I sinom tid uppenbaras de gamla urkunderna. Låt dessa sammanföra den nya sanningen med delar av Apokalypsen och du har funnit sanningens kärna. (s 108)

Vi kan hoppas att vi under denna nya fas av idéutveckling förmår lära oss att arbeta tillsammans över alla gränser. – Att vi i takt med människans framsteg i det kollektiva kan se de gamla Heliga skrifterna i ett nytt och förklarat ljus, där alla kan se den förenande länken: Kärlekens Lov i världen! (s 154)

Kommentar: Genom en medveten bearbetning av politiker och företrädare för kyrkan har Ingrid Krianon och de nyandliga Ljusbärarna delvis lyckats uppnå sitt syfte:

transformering av kristendomen i indisk-hellenistisk riktining utifrån den mystika erfarenheten genom kundalini. 

Gamla sanningar och Heliga skrifter skall ses i ett nytt ljus och delar av det gamla skall integreras med ”de gamla urkunderna”, dvs ”The Perennial Philosophy” eller den uråldriga visdomen: läs en syntes av ockultism och indisk-hellenistisk mystik.

M a o ska kärnan i kristendomen bytas ut mot kärnan i new age, som är ett eko av Ormens viskning i paradiset.

Den processen pågår i våra församlingar genom Föreningen Brobygge & Dialog, som hänvisar till www.kreaprenor.se, www.mundekulla.se och www.brommadialogen.se.

Bland de medverkande hittas healers, reiki-masters, hälsopedagoger, företrädare för new age, frimurare och många kända och okända präster och pastorer inom kristenheten: Ulrica Stigberg, Harry Månsus, Eva-Karin Holst, Bengt Wadensjö, Martin Lönnebo, Margareta Melin, Anders Blomquist m fl. Med sin medverkan legitimerar de verksamheten oberoende av vad deras egna seminarier innehåller. Gemensamma konferenser med nattvard har hållits i Sunne, Betlehemskyrkan i Göteborg och Lärarhögskolan i Stockholm, konferenser där Ingrid Krianons böcker och annan nyandlig litteratur säljs.

Anders Blomqvist är komminister i Väckelsång församling, Växjö stift, men nu är det, tragiskt nog, kundalini han väcker. Under konferensen Vägar till Helande för Människa och Jord på Lärarhögskolan i Stockholm 8-9 september 2006, ledde Blomqvist ett seminarium med rubriken Praktiska övningar i att känna energi. Han presenterade sig som präst på landet som” i många år ägnat mig åt meditation, healing och slagruta, i viss mån även inom ramen för min tjänst”. !!!

De metoder, upplevelser och religiösa föreställningar som beskrivits i texten ovan var kända i öst och väst långt före Jesu tid. Den tidiga kyrkan lyckades hålla stånd mot de främmande, gnostiska lärorna tack vare sin trohet mot Guds Ord och Herren, Jesus Kristus. Genom ökenfäderna och nyplatonskt influerade kyrkofäder vann den kontemplativa tekniken och den mystika teologin insteg i fornkyrkan. Smältdegeln var Alexandria i Egypten. (Jfr Den inre resan, s 8-10.) Idag har kyrkan samma kamp att utkämpa.

Nedan följer några exempel på mystik erfarenhet, dvs antikristen pånyttfödelse, i hinduism, nyplatonism, buddism och hos den katolske mystikern Mäster Eckhart. Därefter kommer ett avsnitt på engelska om det icke-kristna, ockulta andedopet, Oneness blessing, som förmedlas direkt av en initierad mästare eller guru.


3.0 Mystik erfarenhet

Indisk mystik

Det Fjärde [ tillståndet], säger de vise, består varken av subjektiv eller objektiv erfarenhet eller av någon erfarenhet mellan dessa båda. Det är inte heller ett negativt tillstånd som varken är medvetande eller icke-medvetande. Det är inte kunskap förmedlad genom sinnena, inte relativ kunskap, inte ett vetande byggt på slutledningar. Bortom sinnena, bortom förståndet, bortom all beskrivning är Det Fjärde. Det är ren odelad medvetenhet, i vilket all förnimmelse av världen och av mångfalden är helt och hållet utslätad. Det är outsäglig frid. Det är det högsta goda. Det är Ett Enda utom vilket intet är. Det är Jaget. Känn Det allena! Ur Mandukya upanishaden, Antoon Geels och Owe Wikström, Den religiösa människan (1985), s. 247.

Plotinos

Sjätte Enneaden. För att kunna närma sig det Ena måste man  ta avstånd från alla objekt alltifrån de förnimbara, som är de allra lägsta, och till de förnämsta; man måste vidare frigöra sig från alla dåliga böjelser eftersom man strävar mot det Goda; man måste nå in till sin egen innersta princip och bli till ett enda vara i stället för många om man vill nå kontemplationen av principen och det Ena.

Zen-meditation: satori

”Man måste ständigt på nytt överge den gamla jag-inställningen och nå ner till det djup där ’det vanliga medvetandets ljus slocknar och ens väsen börjar lysa’.” 

 

I ett slag förvandlas det, som man från det gamla jagets ståndpunkt upplevt som en skrämmande tomhet, till en obeskrivlig fullhet (Fülle), som genomtränger en med kraft, ljus och värme. Detta som man upplever som ”verklighetens fullhet när man går in i grunden, kommer sedan alltid att behärska andningen”. Och man kan erfara denna ”verklighetens fullhet” på mycket olika plan. Det kan börja som beröringar av en mild fläkt, som man knappt förnimmer förrän den redan är förbi. Och det kan sluta som en överväldigande upplevelse av ”den stora Erfarenheten” – alla grader av genomlysning är möjliga, från ett ljus som bara lyser upp som en blixt till en stämning som fyller hela andningsförloppet. (Dürckheim i Hof och Stinissen: Meditation och mystik, s 58-61, 77-79).

Zentraditionens ”kvintessens” bortom ord och termer baserad på en frälsningserfarenhet enligt Bodhidharma: 

Utanför undervisning, bortom tradition.
Icke grundad på ord och skrift.
Riktad direkt till det mänskliga medvetandet.
Se in i sin egen natur och uppnå buddhaskap.
(Religionsmötet och den inre dialogen. Tro och tanke 2001:3 s 41).

Mäster Eckhart (*ca 1260)

Då erfar jag ett ryck, som skall föra mig över alla änglar.--ty i detta genombrott erfar jag att jag och Gud är ett. Där är jag vad jag var, då varken avtager eller tilltager jag, ty jag är då en orörlig orsak, som sätter i rörelse alla ting.—Du skall älska honom[Gud] som han är en icke-gud, en icke-ande, en icke-person…som han är ett rent och klart Ett, avsöndrat från all tvåhet.  (Geels, s 205.)

Men när han är fullständig enhet, utan föreställningar eller egenskaper, då är han varken Fader Son eller den helige Ande i denna bemärkelse och är dock något som varken är det ena eller det andra. (Geels, 192).


4.0 Externa länkar med mer information

Kundalini and Shaktipat

https://web.archive.org/web/20080731173742/http://www.experiencefestival.com/kundalini

Shaktipat is the Direct Transmission of Spiritual Energy. Tantric practices recognize that spiritual freedom is realized through our own inner practice and the transmission of energy (shaktipat) from a teacher that awakens the kundalini energy. Shaktipat means the descent of grace, and it is a vitally important presence in the awakening of the kundalini. It is the fire that ignites the rising of the kundalini.

See also: Shaktipat, Diksha (Deeksha)

Kundalini is the potential form of prana or life force, lying dormant in our bodies. It is conceptualized as a coiled up serpent (literally, 'kundalini' in Sanskrit is 'coiled up') lying at the base of our spine, which can spring awake when activated by spiritual disciplines.  The Kundalini is curled up in the back part of the root chakra in three and a half turns.

"Kundalini is the energy of the Divine as it is experienced in the individual. Kundalini binds us when we project its energy into the world and yet, kundalini liberates us when we return this energy to its divine origin."

 Spiritual practices like yoga and meditation focuses on the raising of the kundalini from the chakra at the base of the spine to the chakra in the crown of the head ? awakening a powerful transformative energy.

"Kundalini energy has the capacity to wash away our deepest tensions, eliminate our misunderstandings about our true nature, and to expand the flow of creative energy and consciousness within us.

Kundalini is both the energy and essence of life and the practice of becoming aware of it."


Oneness Blessing

https://web.archive.org/web/20081002021350/http://www.globaloneness.co.nz/

 • Oneness Blessing is a divine energy transfer – an amazing permanentawakening through a neurobiological shift in the brain. This shift accelerates you into an altered state of consciousness – shifting your perception, where healing and transformation happens in a natural way. This is not a technique.
 • Oneness Blessing - a gift of Divine Grace.

https://web.archive.org/web/20080318165610/http://www.onenessuniversity.org/oneness/cms/home/onenessblessing/index.html

What is Oneness Blessing?

 • People visit places of power, People of power. Oneness Blessing is a phenomenon of power. Man has been endeavouring to reach the Transcendental.
 • Sri Bhagavan says, "Thought cannot End Thought; Effort cannot End Effort, the Self cannot End Itself". Every pursuit strengthens the pursuer. When you know that the effort is counter productive, a new form A spiritual awakening calls for the outbreak of a massive phenomenon and 'Oneness Blessing' is the response to that call.
 • It is 'God' or 'The Divine', now punching a hole on the wall of mind for man to cross over.
 • 'Oneness Blessing' is based on an ancient principle that says, 'Anything could be transferred, be they states of consciousness, wisdom or energy'. In the Vedic lineage there is a story of a master who enraged at his disciple demanded that he return the wisdom imparted to him. The obedient disciple coughs out a 'golden ball of insights' bestowed by the master. The 'Pentecost' phenomenon where the apostles laid their hands and people had a plethora of experiences also testifies to the principle of transfer. In many eastern traditions 'Mantras' were used by the masters to transfer spiritual experiences and wisdom.

https://web.archive.org/web/20080322225044/http://www.onenessuniversity.org/oneness/cms/home/contacts/global_links.html

OBS! https://web.archive.org/web/20081008060316/http://www.onenesscentrenordic.eu/

OBS! Initierade deeksha-givers i Skandinavien:

https://web.archive.org/web/20090216154300/http://www.onenesscentrenordic.eu/index.php?option=com_sobi2&catid=9&Itemid=55

Kommentar: Oneness blessing är alltså det samma som shaktipat (yoga, hinduismen) och diksha eller deeksha (buddhismen). I Sverige finns flera initierade diksha-förmedlare som bl.a. verkar på Oneness- experience- och breakthrough-festivaler i Sverige. År 2006 hölls en Oneness-festival i Slottsskogen i Göteborg, i juni 2007 en annan på Gärdet i Stockholm. Oneness samarbetade med Sverigeparaden/Gringo och TilliT och Talking Stick Festival i Göteborg.