Pre-trib-förespråkarnas haltande argument

Du känner säkert till att det finns flera olika tolkningar och läror om Jesu återkomst, inte minst när det gäller tidpunkten för när de troende skall få möta Jesus i det s.k. "uppryckandet". Tron på uppryckandet är framförallt baserat på detta bibelord från den skriftlärde aposteln Paulus:

1 Tess 4:16-17: "Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren."

De liberala och progressiva bibeltolkarna har i vanliga fall lagt Bibelns budskap om uppryckandet på skräphögen (tillsammans med många andra ogillade bibelverser). Men bland de kristna som säger sig vara bibeltrogna är uppryckandet i den yttersta tiden vanligen ett faktum. Dock har det sedan länge pågått en diskussion (ibland en fight) om vid vilken tidpunkt detta uppryckande skall ske, och hur. De två tolkningar som ligger längst ifrån varandra är de s.k. pre-trib och post-trib.

Pre-trib är en förkortning av engelskans pre tribulation som betyder "före vedermödan". Denna tolkning kallas även för darbyism eller pretribulationism, lägg detta på minnet så hänger du lättare med i texten. Tolkningen innebär att dess förespråkare tror att uppryckandet av de kristna skall ske före det att Antikrist träder fram och före den yttersta tidens lidanden som vanligen kallas för vedermödan. Pre-trib-tolkningen innebär då faktiskt att man tror att Jesus kommer två gånger: en gång osynlig för att rycka upp de troende och en gång fullt synlig för att göra slut på Antikrists rike och upprätta Tusenårsriket. Tolkningen innebär därmed att man tror att de troende inte skall behöva utsättas för vedermödans lidanden. En ganska behaglig tro med andra ord.

Post-trib-tolkningen handlar istället om en tro på Jesu återkomst och uppryckande i en och samma sekvens eftervedermödan och Antikrists sjuåriga regeringsperiod. Detta sker då precis före det att Tusenårsriket upprättas av Jesus. Denna tro innebär att man som sann kristen måste vara vaksam på Antikrists framträdande för att inte bli bedragen (helt i linje med Jesu varningar i Matteusevangeliets kapitel 24) och dessutom att man bör förbereda sig på att det kan bli mycket svåra tider med förföljelse – i det fall man ännu lever när Antikrist dyker upp, vill säga.

I denna text skall jag presentera de pre-trib-argument som jag själv stött på. Det handlar om känslomässiga argument eller argument som går ut på att den och den kända förkunnaren minsann hade/har en pre-trib-tolkning. Ibland kan argumenten även handla om ren smutskastning och i värsta fall skrämseltaktik. Hänvisningar till syner, drömmar och uppenbarelser, och även till besök av Jesus själv är inte heller ovanliga när pre-trib-förespråkare skall argumentera för sin sak. Argument som grundats i gedigna bibelstudier är ovanliga i detta läger, men de existerar. Jag tänker i denna text beröra alla dessa olika argument samt några andra.

Innan vi går in på de olika delarna vill jag först förklara varför jag skrivit denna text. Som de flesta förstår är det här inte direkt en frälsningsfråga (även om somliga faktiskt hävdar det). Men eftersom det florerar så många olika idéer om Jesu återkomst kan det vara bra att en post-trib-förespråkare som jag redovisar lite av det som den andra tolkningen innebär och ger kommentarer till deras argument. Jag vill också göra dig uppmärksam på vilken tolkning som har det bredaste och djupaste stödet i Bibeln. För om man tar till många andra argument, som ligger helt utanför Bibeln, ja då är det troligen en signal om att man har väldigt lite bibelstöd på fötterna – även om det gärna viftas med Biblar. Sedan finns det också risker med pre-trib-tolkningen – om den alltså inte är korrekt – risker som är bra att vara uppmärksam på. Den mest otäcka risk jag kan se, har att göra med att man som pre-trib-troende av förklarlig anledning inte är särskilt intresserad av och vaksam på hur den kommande Antikrist kommer att träda fram, vad han kommer att göra osv. Det finns i sådana fall en risk att man faller för denna person, som kommer att vara en otroligt karismatisk ledare. Han kanske rent av kommer att driva en hel del frågor som man själv håller hårt om, och så löper man med i hans hyllningståg (även Hitler älskades ju av många som kallade sig kristna). Ett sådant avfall kan alltså i värsta fall ske om pre-trib-tolkningen är falsk. Bibeln varnar dessutom tydligt för ett stort avfall. Så det är dels till Bibelns försvar jag skriver detta och dels i omsorg om de troende som är osäkra i sin egen uppfattning och/eller blivit förledda av osund och felaktig undervisning.

Nåväl, nu skall vi kika på de mest frekventa pre-trib-argument jag stött på.


1. Känslomässiga argument för en pre-trib-tolkning

Jag vill börja med ett argument som jag mött i samtal med andra kristna när det gäller tidpunkten för uppryckandet. Detta handlar om ett s.k. extrabibliskt argument, det vill säga ett argument som ligger utanför Bibeln.

Som jag nämnt ovan innebär en pre-trib-tolkning att dess anhängare inte tror att man skall behöva genomleva Antikrists period och därmed inte heller vedermödans fasor. För oss kristna som lever ett bekvämt och ganska ofarligt liv i Sverige, är så klart detta en tro som blir väldigt attraktiv; den passar bra ihop med det liv vi nu lever. Att tänka sig att vi plötsligt skulle få det oerhört svårt att leva som idag, och dessutom lida förföljelse, kan kännas mycket overkligt och långt borta, särskilt för oss som levt i det trygga Sverige en längre tid. Därför är det inte konstigt att jag fått höra uttalande som detta när jag diskuterat uppryckandet med pre-trib-förespråkare: "Tror du verkligen vår kärleksfulle Far i himlen skulle låta oss bli utsatta för sådana hemskheter som Antikrist och vedermödan?!".

Detta är inte ett ovanligt men ändå bara ett känslomässigt argument, eftersom det inte stämmer överens med Bibelns undervisning – annat än att Gud är kärleken och att han är vår kärleksfulla Far, så klart. Istället ser vi i Bibeln att Jesus varnar oss för att vi kan komma att utsättas för förföljelse. Vi ser också att prövningar är en del av den kristnes fostran. Ett sådant här bekvämt tankesätt blir också ett indirekt hån mot alla de sanna kristna som lider oerhört mycket på många olika håll i världen redan idag, inte minst i Nordkorea och i många muslimska länder. Det gäller även för alla troende som under hela den kristna historien fått möta lidande, förföljelse, tortyr och dödsstraff. Självklart skall vi räkna med Guds beskydd och att han skall förse oss med sådant vi behöver för att kunna överleva, men vi har inga löften om en orubbad välfärd eller att vi skulle slippa undan förföljelse.

Det finns så klart varianter på detta "känslornas argument", men det kan vi lämna därhän. Kanske detta bibelord säger mycket om hur många kristna fungerar i vår tid, just på grund av bekvämligheten och att man då inte vill höra obekväm men bibelbaserad förkunnelse:

2 Tim 4:3: "Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar." (Bibel 2000)


2. Hänvisning till berömda förkunnare

Mitt andra exempel på argument som förs fram för en pre-trib-tolkning är även det extrabibliskt och mcket svagt, men som trots det lyfts fram i både skrift och tal. Själv mötte jag detta en gång vid ett kyrkkaffe när en man sa till mig: "Så du menar att du vet bättre än Billy Graham, Lewi Pethrus*…" och så drog mannen fram en hel rad med förkunnare som han menade hade samma tolkning som han själv, det vill säga pre-trib. Jag har också på en svensk webbsajt sett en lång förteckning av förkunnare vars blotta namn skall utgöra ett stöd för pre-trib-tolkningen. Bland dessa listade förkunnare finns en som menar att varenda människa kommer att bli frälst (en tro som kallas universalism). Det finns också förkunnare från Trosrörelsen i listan. Är dessa trovärdiga vittnen månne? Sedan är det ändå inte vad andra tror och tycker om yttersta tiden och uppryckande som skall styra vad vi själva skall tro, det är Bibelns undervisning som skall vara vår källa till kunskap om saker som handlar om vår tro! Därför saknar sådana här listor fullständigt relevans.

* De som hävdar att Lewi Pethrus var en anhängare till pre-trib-tolkningen har missuppfattat detta, vilket vi kan läsa om i en masteruppsats vid Göteborgs universitet. Mer om detta och denna uppsats längre fram.

Skall vi lyssna till förkunnare som behandlar tidpunkten för uppryckandet, då skall den personen så klart vara fri från villoläror och inte minst kunna presentera bevis för sin ståndpunkt utifrån MÅNGA bibeltexter, helst ifrån både GT och NT.


3. Smutskastning, skrämseltaktik och rökridåer

I det jag tar upp i denna punkt har vi flera exempel på riktigt olustiga åsikter som används för att försvara pre-trib-tolkningen. I en video på Nätet med titeln Darbyismen och Jesu återkomst kan man höra en förkunnare uttala dessa ord:

"Den som säger att vi ska gå igenom vedermödan den har det mest fruktansvärda budskapet som en människa kan presentera från en talarstol."

Förkunnaren som sa detta har länge varit en av Sveriges mest nitiska förespråkare för pre-trib-tolkningen. Han driver även sajten med förteckningen över pre-trib-troende förkunnare som jag berättade om i föregående punkt. Ett sådant här uttalande har inget som helst värde i argumentationen för eller emot en bibeltolkning. Dessutom är det ju helt fel sakligt sett, för mycket värre saker har ju sagts från både predikstolar och andra talarstolar, det vet vi alla. Men detta är ett typiskt exempel på den låga argumentationsnivå som man ofta kan möta när det gäller försvaret av pre-trib-tolkningen. Detta i sig säger väldigt mycket!

I samma video säger förkunnaren detta om kritiken mot pre-trib-tolkningen:

"Det är en blockering för den levande eskatologin. "

Detta är en mycket svag argumentation som är typisk när man inte har tillräckligt på fötterna. Om nu pre-trib-tolkningen vore sann, då skulle man inte vara rädd för kritik; då har man ju Bibeln på sin sida. Men har man dåligt med stöd i Bibeln, ja då kan den här typen av argument tjäna som en rökridå för den brist på vettiga argument som man själv lider av. Förkunnaren ifråga säger också detta i videon:

"Det andra budskapet [underförstått post-trib] söver ner människor. Det är det som Jesus inte vill, utan han vill att vi skall vara vakande och väntande, det säger han i den här förkunnelsen [underförstått pre-trib]."

Väntan på Jesus kan man ha oavsett vad man tror om tidpunkten för uppryckandet, men mest underbar blir Jesu ankomst så klart för den som lider för sin tros skull. Ett sövande budskap är nog främst det som säger att allt är frid och fröjd, och att det inte finns något att vara orolig för.

I de bibeltexter där Jesus säger till oss att "vaka" gäller detta så klart att man skall se till att hålla sin tro vid liv. Det gäller oavsett tolkning. Och vem som helst av oss kan ju dessutom dö redan i morgon, så tron måste vi alltid vårda. Så när det gäller att vara vaksam, då är det inte vaksam på Jesu återkomst vi skall vara, för exakt när den äger rum vet vi inte. Vi skall istället vaka och se till att ingen bedrar oss. Jesus har ju varnat oss för att många falska messiasgestalter skall dyka upp och kanske locka oss bort från den sanna tron. Den siste av dessa blir Antikrist. Så här sa Jesus:

Luk 21:36: "Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."

Matt 24:4-13: "Jesus svarade dem: ’Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna [vedermödan]. Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst."

Mycket i denna text visar med all önskvärd tydlighet att Jesu nutida lärjungar är kvar på jorden under vedermödan – vilket alltså pre-trib-förespråkare förnekar.

Värst i klassen
Ett värsta exempel på svaga argument är när man skräms och säger som t.ex. en annan svensk förespråkare sagt. Denna person menar att den som inte tror på pre-trib inte kan vara frälst! Detta är ett mycket fult slag under bältet på alla kristna, eftersom det kan göra en del väldigt oroliga helt i onödan. Förhoppningsvis förstår de flesta att detta är en mycket ful lögn. Jesus, som ÄR sanningen, sa så här:

Joh 3:36: "Den som tror på Sonen HAR evigt liv."

Jesus sa alltså INTE att den som tror på honom OCH tror på uppryckandet före vedermödan har evigt liv.


4. Syner, drömmar, uppenbarelser och påstådda möten med Jesus

Här kommer vi till argument som jag tycker är riktigt osmakliga. Det är inte helt sällsynt att pre-trib-förespråkare hänvisar till olika personers påstådda syner, drömmar, uppenbarelser och möten med Jesus där innehållet i dessa berättelser skall ge ett direkt och ogenerat stöd åt tolkningen. Inte sällan förmedlas villoläror av annat slag tillsammans med dessa påstådda upplevelser.

För ett antal år sedan skrevs det i en "profetisk tidskrift" om en liten flicka som hade blivit uppryckt till himlen och där hon minsann hade fått höra ord som blev till stöd för pre-trib-tolkningen. Vad skribenten inte samtidigt avslöjade var att berättelsen var tagen från en mycket osund webbsajt utomlands och att flickan i sin berättelse även hade sett Jesus med en piska som han använde för att straffa dem som var där i himlen! Detta var alltså källan till det argumentet!

Nyligen blev jag upplyst om att pre-trib-förespråkare även använder sig av berättelser grundade i änglabesök, uppenbarelser och syner som Ingvar Harknäs påstår sig ha fått från Gud. Denne Harknäs var pastor och han gick bort 2016. Harknäs presenterade sina många budskap "från Gud" i sin bok Världens sista dagar. Ett stort problem med bokens tillförlitlighet är att budskapen även här innehåller ett antal andra villfarelser och påståenden som saknar stöd i Bibeln, som t.ex. att det kommer att bli en aldrig tidigare skådad väckelse under vedermödan.

Det finns många fler exempel på hur syner, drömmar, uppenbarelser och möten med Jesus förs fram som argument för pre-trib-tolkningen, inte minst i USA. Men i allt detta blir det uppenbart att sådant här material används just för att man saknar ett genuint bibelstöd.


5. "Det är inte Antikrist vi skall vänta på utan Jesus!" – ett tjuvnyp!

Ett ganska vanligt uttalande från pre-trib-förespråkare är detta: "Det är inte Antikrist vi skall vänta på utan på Jesus!".Det här förs fram som om de som förespråkar en post-trib-tolkning går och längtar efter Antikrists framträdande istället för Jesus, men det förstår man ju lätt att ingen sann kristen gör. Det här sägs så klart för att klanka ner på de varningar som många fört fram när det gäller Antikrists framträdande. Och självklart är det ju så, att om vi kommer att behöva uppleva Antikrists tid, ja då behöver vi ju veta vad som kan förleda oss till att löpa med i hans hyllningståg. Bibelläraren Sven Reichmann (som var en post-trib-förespråkare) brukade retoriskt fråga: "Är du beredd när Antikrist träder fram?". Man kan alltså behöva vara vaksam på denne persons framträdande och vad han står för. Som vi sett i bibelordet från Matt 24 varnar Jesus oss för att lockas iväg av falska messiasgestalter.

MEN, självklart förtar inte denna vaksamhet längtan efter att få möta Jesus. När vi vet vad som kan komma framöver, ja då blir ju faktiskt längtan ännu större. Fundera gärna på om längtan efter Jesu återkomst är störst bland kristna som lever ett överflöd i stora hus med god mat, som kör nya fina bilar och som semestrar på alla möjliga håll i världen. Eller är längtan möjligen större hos de kristna som sitter i fängelse för sin tro skull, som lider av annan förföljelse eller som lider nöd på olika sätt. Vad tror du själv? Här kan vi repetera Jesu egna ord:

Luk 21:36: "Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."


6. "Pre-trib-tolkningen är klassisk kristen förkunnelse" – ett falskt påstående!

John Nelson Darby som apostel för pre-trib-tolkningen
I den video jag tidigare hänvisat till säger förkunnaren att det inte var John Nelson Darby som hittade på läran om det tidiga uppryckandet (pre-trib), och det är helt korrekt. Men det var faktiskt han som raffinerade och populariserade den förkunnelsen, så att den senare fick en stor spridning via inte minst Pingströrelsen. T.ex. besökte Darby USA och Kanada inte mindre än sju gånger mellan åren 1862-1877 varefter hans idéer fick ett mycket stort genomslag. Han lyckades även omvända självaste Dwight L. Moody m.fl. till sin lära om uppryckandet. Pre-trib-tolkningen fick därför med tiden en oerhört stor spridning bland de evangeliska kyrkorna på den nordamerikanska kontinenten och sedan vidare ut i världen, men alltså först då! Jag har tidigare sammanställt en text om hur pre-trib-tolkningen kom till. Du hittar den texten via en länk i slutet på denna sida. Hur som helst är pre-trib-tolkningen ett relativt nytt påfund.

Men förkunnaren i den tidigare omnämnda videon säger ändå att pre-trib-tolkningen är "klassisk kristen förkunnelse" - vilket många andra också hävdat.Vi skall kika på lite citat tagna direkt ur denna video:

"Man försöker blockera människor genom att tala om darbyism, som ett smädande ord. Nej, detta är klassisk kristen förkunnelse!… Det är denna tro som finns hos Guds folk. Men i Sverige, så skedde en förändring på grund av en enda bok som gavs ut: George Ladds De yttersta tingen… Den som vill ta del av att det här inte är något som jag har hittat på, kan ta del av den här uppsatsen, [visar upp den] ett masterexamensarbete, gjort vid Göteborgs universitet utav Oscar Svensson, och titeln är: ’Ett sekel av pentekostal eskatologi’…"
 

Lewi Petrus och spridandet av pre-trib-tolkningen i Sverige
Ok, då kikar vi i denna uppsats. Och det visar sig att masteruppsatsen som hänvisas till i videon är mycket läsvärd, för det som står i den stämmer INTE med vad som sägs i videon. I uppsatsen ser vi att pre-trib-tolkningen först introducerades i Sverige genom svensk-amerikanen Fredrik Franson (1882). Den nya läran fick dock inte någon större spridning i Sverige förrän Pingströrelsens ledare Lewi Pethrus började förkunna och skriva om ämnet. I detta skeende hade Pethrus bok Jesus kommer en stor betydelse. Så här skriver uppsatsens författare:

"Det var dock inte förrän Lewi Pethrus debut och pingstväckelsens framträdande som darbyismen slog igenom på allvar inom svensk frikyrklighet."
Oscar Svensson – Ett sekel av pentekostal eskatologi, s.21

Av detta förstår vi att pre-trib-tolkningen (darbyismen) inte heller i Sverige hade varit en del av "klassisk kristen förkunnelse". Det var alltså inte förrän i början av 1900-talet som denna nya idé började spridas i svensk kristenhet.

Det har också hävdats att Lewi Pethrus var en anhängare av pre-trib-tolkningen, men det är en missuppfattning enligt Oscar Svensson, författare av uppsatsen:

"Ett misstag i synen på Pethrus eskatologi är dock att han skulle vara pretribulationist (att församlingen ska ryckas upp före vedermödan)."

"Pethrus menar att församlingen ska genomlida den första delen av vedermödan… och understryker att: ’Det skall bli oerhörda prövningar för alla, som då vill leva för Gud.’ Den andra delen av vedermödan, som han kallar vreden, ska då drabba jordens invånare med full kraft men den ska inte drabba församlingen eftersom den då är uppryckt och firar bröllopsmåltid med Jesus… Detta sätt att förstå ändens tid kallas för midtribulationism."
Oscar Svensson – Ett sekel av pentekostal eskatologi, s.25

Pethrus tolkning var alltså INTE pre-trib utan istället i linje med den man brukar kalla mid-trib, det vill säga att han trodde att de kristna skulle genomleva de första 3,5 åren av vedermödan och Antikrists period, därefter skulle de bli uppryckta och på så sätt undgå vreden, som Pethrus menade skulle äga rum under de följande 3,5 åren.

Viktigt att skilja på olika begrepp!
Skall man undgå att missförstå när och hur pre-trib-tolkningen uppstått i kristenheten måste man göra skillnad på olika teologiska begrepp och inte blanda ihop äpplen och päron. Man måste för det första göra skillnad på dispensationalismoch pretribulationism (pre-trib). Dispensationalism handlar förenklat sett om att Gud indelat frälsningshistorien i olika perioder/tidsåldrar (dispensationer), samt om uppdelningen av två gudsfolk, judar och församlingen, och om bokstavlig tolkning av Bibeln. Sådana tankegångar har funnits i kristenheten ända sedan begynnelsen. Pretribulationism (pre-trib) har jag beskrivit i början av denna text, och som vi kan se är detta då två olika ting. Men från och med 1800-talet kan man säga att dispensationalismen kom att inrymma den betydligt nyare pretribulationismen. Så det går alltså inte att säga att pretribulationismen funnits sedan kristenhetens vagga bara för att dispensationalismen har gjort det.

I den omnämnda uppsatsen kan vi se vilka tankegångar som Darby hade fått från den tidiga kristna historien:

"Darby är betydligt mer känd för att ha initierat ett tankesätt än för sin egen skriftproduktion och han anses avgörande för den dispensationalistiska modell för tolkning av sluttiden som växte fram under 1800-talet. Darbys tankar föddes dock inte i ett tomrum utan har flera kopplingar bakåt i kyrkans historia. Tanken att se historien indelad i olika dispensationer (hushållningar) har funnits tidigare."
Oscar Svenssons – Ett sekel av pentekostal eskatologi, s.17-18

Kyrkohistorikerna menar även att Darby tog tankegångar från den Katolska kyrkan, vilket vi också kan läsa i nämnda uppsats:

"Darbys tankar kommer också ur en futuristisk idétradition som, kanske lite oväntat, har sina rötter i den katolska motreformationen. William D. Faupel pekar på att eftersom reformatorerna var enhälliga i att peka ut påven som antikrist, försökte katolska kyrkan avvärja dessa anklagelser bl.a. genom att omtolka profetiorna. Jesuiten Francisco Ribera publicerade därför 1590 en 500 sidor lång kommentar till Uppenbarelseboken som bröt med den historistiska tolkningstraditionen. Förutom de tre första kapitlen i Uppenbarelseboken menade han att resten ännu inte hade blivit uppfyllt och resterande profetior skulle uppfyllas under en tre och ett halvt år lång period som skulle markera slutet för kyrkans tidsålder. Detta blev grundhållningen för den futuristiska positionen och den fick stor spridning inom den katolska kyrkan. Darby menade, i likhet med en stor del av den katolska kyrkan, att historien var indelad i sju dispensationer."

"Som nämndes tidigare så menar Faupel att den futuristiska idétraditionen som inspirerade Darby ursprungligen var en katolsk idé som utarbetades som ett svar på reformatorernas negativa syn på påven och den katolska kyrkan."
Oscar Svenssons – Ett sekel av pentekostal eskatologi, s.18, 79

För det andra är det viktigt att inte sammanblanda premillennialism (tron på att Jesus kommer tillbaka före Tusenårsriket) med pretribulationismen (pre-trib) när man läser kyrkohistoriska texter. Bland flera av de mer kända s.k. kyrkofäderna pågick en hätsk diskussion om Tusenårsrikets vara eller icke vara. Augustinus kom med tiden att omfattas av en tro som kallas för amillennialism, vilket innebär att man inte alls tror på ett jordiskt fridsrike. Denna tro har länge präglat många kyrkor och samfund och gör så än idag. Lutherska, presbyterianska och reformerta kyrkor kom däremot att omfattas av en slags postmillennialistisk tro, som innebär att Tusenårsriket är här och nu och att Jesus återkommer först efter den perioden. Du som kan din Bibel förstår säkert att inte heller amillennialism eller postmillennialismen är korrekta bibeltolkningar.

I den tidigare nämnda masteruppsatsen kan vi se att det dominerade synsättet gällande den yttersta tiden i Amerika under 1700- och 1800-talet var s.k. postmillennialismen. Som exempel kan nämnas att den kände förkunnaren Jonathan Edwards (1703-1758) förkunnade postmillennialism. Med tiden skedde en omsvängning till premillennialism som innebär en tro på Jesus återkomst före Tusenårsriket, vilket ligger i linje med Bibelns undervisning. Det vanligaste synsättet i den tidiga kyrkan var premillennialism. Men observera det att premillennialism och pretribulationism (pre-trib) inte är samma sak.

Vad trodde då kyrkofäderna?
På senare tid har det förts fram synpunkter om att kyrkofäder minsann omfattades av en pre-trib-tolkning, alltså att de trodde på ett uppryckande före en stor vedermöda. Detta sägs för att ge stöd åt teorin att pre-trib-tolkning är ”klassisk kristen förkunnelse” – som en del hävdat. Sådana påståenden tycks vara inhämtade från en akademisk uppsats författad vid Pre-Trib-Research Center i USA vilka ser som sin huvuduppgift att försvara pre-trib-tolkningen. Läs gärna min text Trodde kyrkofäderna på ett uppryckande före vedermödan? som du hittar länk till sist i denna sida. Kortfattat kan jag här nämna att uppsatsen knappast alls ger något stöd för det man försöker bevisa.

Så att hävda att pre-trib-tolkningen är "klassisk kristen förkunnelse" är i bästa fall ett missförstånd, i värsta fall en ren lögn! 

Ett minskat intresse för Pre-trib-tolkningen
I den video jag citerar ovan sägs att det "skedde en förändring på grund av en enda bok som gavs ut" – vilket så klart är en överdrift. Detta uttalande syftar på att intresset för pre-trib-tolkningen minskat och att det skulle bero på utgivandet av George Eldon Ladds bok De yttersta tingen (1980). Det är uppenbart att svenska pre-trib-förespråkare ser intresset för Ladds bok i svensk kristenhet som en kraftfull attack på den tolkning man själv håller hårt om. Jag skall villigt erkänna att Ladds teologi troligen påverkat eskatologin* i svensk kristenhet i en negativ riktning när det gäller synen på Israel. Detta eftersom Ladd står för en ersättningsteologisk tolkning** av Bibelns profetior om Israel. Det är också möjligt att Ladds bok bidragit till ett generellt minskat intresse för eskatologi, mycket beroende på den uppsjö av tolkningar och felaktiga förutsägelser som erbjudits, vilket också varit till skada för en sund kristenhet. Ladd ifrågasätter också Tusenårsrikets existens, vilket ju blir en haltande eskatologi. Dock är det intresant att Ladd utifrån Bibelns undervisning förordar en post-trib-tolkning, eftersom detta hjälper oss att förstå något av varför svärmeriet runt pre-trib-tolkningen minskat på senare tid. Men det finns så klart flera andra anledningar till det.
Här vill jag göra dig observant på att pre-trib-tolkningen ingalunda är fläckfri när det gäller synen på Israel eftersom dess förespråkare ibland säger det rakt ut att: "Vedermödan är till för judarna, och för deras omvändelses skull!". Det blir något av en ersättningsteologi det också!

* Med eskatologi avses läran om den yttersta tiden.
** Med ersättningsteologi avses den bibeltolkning som hävdar att Bibelns alla profetior om Israel och Guds folk avser den kristna församlingen och inte det judiska folket. Kristenheten utgör i denna teologi "det andliga Israel".

Men Ladd är inte den enda som påverkat svensk kristenhet och dess tolkning av eskatologin. År 1992 gav Dagen gruppen ut en översättning av Millard J Ericksons bok om eskatologi som då fick titeln Tusenårsriket – dröm eller verklighet. Erickson sammanfattar sina ståndpunkter så här i boken:

"Överallt förefaller mig posttribulationistisk premillennialism vara den mest adekvata ståndpunkten. De exegetiska argumenten för Kristi återkomst före tusenårsriket, speciellt de som grundar sig på Uppenbarelseboken 20, förefaller mig övertygande. Samtidigt syns Bibelns vittnesbörd klart gynna tolkningen, att församlingen kommer att vara på jorden under vedermödan men uppehållas genom Guds nådefulla skydd och försyn."
Oscar Svenssons – Ett sekel av pentekostal eskatologi, s.53

Genom utgivandet av denna bok är det uppenbart att Pingströrelsens ledning då gjorde en omsvängning i sin eskatologi till förmån för en post-trib-tolkning, och denna gång baserat på vad Bibeln undervisar. Och så sent som 2012 visade den dåvarande rektorn för Pingströrelsens pastorsutbildning, Ulrik Josefsson, på denna omsvängning. Detta skedde när han talade vid ett seminarium:

Josefsson menar att det varit ett alltför stort fokus "på tider, tecken och tolkningar" och att man ibland präglats av "eskapism och elitism". Enligt Josefsson har detta så småningom lett in i en återvändsgränd där orden blev för stora, spekulationerna blev sanningar och när "spekulationerna kom på skam" drog de "hela eskatologin i vanrykte". Detta ledde i sin tur till att: "Tveksamhet ersatte tvärsäkerhet och tystnad ersatte de stora orden". Han ger sedan förslag på hur man på nytt ska tala om eskatologi under rubriken: "Färdväg för en trygg eskatologi". Där slår han fast att "Jesus ska komma tillbaka" och att det ska ske öppet och synligt för alla. Alltså inget osynligt uppryckande som varit den vanliga synen i Pingströrelsen alltsedan Lewi Pethrus.
Oscar Svenssons – Ett sekel av pentekostal eskatologi, s.61

Med tiden har andra populära teologer trätt fram som istället dragit kristenheten allt mer bort ifrån en trohet till Bibeln, och därmed även bort från intresset för eskatologiska frågor. Dessa har lett kristenheten in i olika villfarelser som mystik, katolsk religiositet, liberalteologi, postmodern och progressiv teologi, ersättningsteologi, "Toronto-andlighet", m.m. Eskatologisk förkunnelse har också hamnar i skuggan av ett allt större fokus på rättvisefrågor, jämställdhetsfrågor, allas lika värde, miljö och klimatfrågor, m.m.

(Informationen ovan är främst hämtad från Oscar Svenssons masteruppsats – Ett sekel av pentekostal eskatologi, s.13-18, 53, 61. Länk till den hittar du sist i denna sida.)

Summering av denna punkt
Enligt de som seriöst forskat på pre-trib-tolkningens historia, så är denna tolkning relativt ny i kristenheten. Det kan i historien finnas enstaka personer som haft någon form av pre-trib-tolkning, men det var i så fall isolerade förekomster. Så gott som all litteratur, ända från de första kristna, från kyrkofäderna och fram till ca. 1700-talet, är exklusivt post-trib, de talar om ett uppryckande efter den stora vedermödan och i samband med Jesu fullt synliga ankomst. Alla s.k. kyrkofäder trodde fast och fullt att de kristna skulle behöva genomlida Antikrists period. Det är också fastlagt att kyrkofäderna var väl insatta i eskatologiska frågor (tolkningar om yttersta tiden), så det var ingalunda så att de saknade insikt. Men pre-trib-tolkningen förekommer alltså inte i den tidiga kristna historien. Det är först i slutet av 1700-talet man ser en skymt av den och i 1800-talets början som den dyker upp på allvar – och då i mycket grumliga vatten! Läs mer om pre-tribs historia via länk sist i denna sida.


7. "De som inte tror på pre-trib tillhör en mycket liten minoritet!" – ett missvisande påstående!

Även om detta påstående inte direkt lutar sig mot Bibeln skall vi i alla fall kommentera detta påstående utifrån Bibeln. Med det som står i denna rubrik vill man indirekt få sagt att de som hyser en pre-trib-tolkning är i majoritet i kristenheten. Ser vi till vad hela kristenheten tror idag så kan man knappast säga att pre-trib-förespråkarna är i majoritet. Men det kan mycket väl vara så att majoriteten av pingströrelsens fotfolk ännu tror på pre-trib-tolkningen, kanske även inom andra pentekostala grupperingar. Dock är det ju sällan vad majoriteten tror som är det rätta. De sant troende kommer att vara en minoritet i den yttersta tiden, det förstår vi av dessa bibelord:

Matt 7:14: "Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den."

Matt 24:12: "Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta."

Luk 18:8: "Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"

Det är alltså inte en säker väg att följa dit majoriteten av alla som kallar sig kristna går. Återigen är det trohet till vad Bibeln säger som är det avgörande!


8. Bibelförankrade argument för en pretrib-tolkning (?)

Ofta får man höra från pre-trib-förespråkare att "den förkunnelsen finns i Bibeln", men det är sällan man får höra eller se ett gediget bibelstudium som skall bevisa att pre-trib-tolkningen är den mest bibelförankrade. Det räcker ju ingalunda att endast vifta med Bibeln, den måste också användas i argumentationen.

Jag blev en gång kontaktad av en man som var förkunnare i en församling där denna tro är mycket central. Han ville diskutera min text om Jesu återkomst (som du hittar länk till sist i denna sida). När jag bad honom att ge mig bibelverser som gav stöd åt hans pre-trib-tolkning så fick jag några verser via mail. Men dessa utgjorde inget som helst stöd för hans tro, de talade egentligen om andra ting. Så det förvånade mig att en mogen kristen som tog kontakt för att diskutera saken, och som dessutom var förkunnare i församlingen, inte kunde ge ett bra svar. Trots detta finns det bibelverser som vissa pre-trib-förespråkare gärna lyfter fram i ett försök att förankra sin tro i Bibeln, och jag skall här gå igenom de jag sett som de mest frekventa.

Ha nu detta i åtanke, att god och sund bibeltolkning måste vila på detta koncept: Text – Kontext – Stödtext. Vi måste för god bibeltolkning utgå från ett tydligt textavsnitt i Bibeln, läsa och tolka det i sitt sammanhang samt ge tolkningen stöd av flera andra tydliga bibeltexter – gärna från både NT och GT.


"Tröstens ord"

Vi börjar med ett bibelord som en del menar handlar om att vi skall finna tröst i att tro på att Jesus kan rycka upp oss precis när som helst, och före vedermödan och Antikrists regeringstid; det är trösten menar man. Bibelstället är detta, och det enda som ordagrant talar om ett uppryckande:

1 Thess 4:16-18: "Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord."

Men skall vi rätt förstå varför vi skall finna tröst i Paulus ord, så måste vi som brukligt läsa detta i sitt sammanhang. Därför lägger vi till verserna 13-15:

"Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade."

Trösten handlar alltså om att vi inte skall sörja kristna personer som dött eftersom de kommer att få liv den dag Jesus kommer tillbaka och rycker oss upp i skyn honom till mötes. DET är trösten i Paulus ord! Bibelordet handlar alltså INTE om att vi skall finna tröst i att tro att vi skall slippa undan den nöd som eventuellt kan drabba oss i den absolut yttersta tiden, den nöden har istället Jesus förberett oss på med sina varnande ord.


"Som en tjuv om natten – SNART!"

Här skall vi resonera lite kring uttrycket att Jesus skall komma "som en tjuv om natten", och att vi då inte skulle ha någon aning om när han kommer. "Jesus kan komma när som helst" – menar man vanligen bland de som tror på ett uppryckande före Antikrists period och den stora vedermödan. Som ett exempel på denna tro kan vi ta vad pingstpastorn Jack-Tommy Ardenfors skrivit i sin bok Jesus kommer. Där skriver han att uppryckandet kan ske precis när som helst:

"Medan du läser de här raderna kan tiden vara inne."

När det gäller Bibelns ord om "som en tjuv" säger Bibeln främst att det är den dagen som kommer som en tjuv. Med detta uttryck menas att den dag då Jesus kommer tillbaka blir lika oväntad som en tjuv som plötsligt dyker upp. Det handlar alltså inte om att Jesus osynligt skall smyga sig in i vår värld och rycka bort människor i hemlighet. Det handlar om att den dag då Jesus kommer fullt synlig tillbaka skall vara oväntad, och oväntad för de icke-troende (mer om det strax). Här är två bibelord om en tjuv:

1 Tess 5:2: "Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten."

2 Petr 3:10: "Men Herrens dag kommer som en tjuv"

Den dag som Bibeln ibland kallar för "Herrens dag" det är den dag då Jesus kommer tillbaka fullt synlig, det ser vi på flera ställen i Bibeln. Så bibelordet "som en tjuv" missbrukas helt klart i pre-trib-sammanhang. Och här måste vi nu noga iaktta detta, att varningen gäller alla icke-troende människor och alla avsomnade kristna, vilket vi t.ex. ser i denna text:

Matt 24:37-39: "Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara."

Den här texten behandlar egentligen inte Noa och hans familj, de visste exakt vad som väntade, det var ju därför som de byggde arken. De visste inte vilken timma eller stund som floden skulle komma, men de var förberedda. Läser vi i texterna om Noa och floden i GT så ser vi att sju dagar före det att floden kom, fick Noa reda på att den skulle komma. Och under sju dagar var de inne i arken innan floden kom och lyfte dem upp på vattnet. De sju dagarna kan mycket väl vara en profetisk förebild till Antikrists sju år på jorden då alla sanna kristna tvingas att leva lite undanträngda från det omgivande samhället.
Nej, texten handlar istället om alla andra människor vid Noas tid och att det skall ske något liknande vid den yttersta tiden. För alla icke-troende kommer livet i sus och dus att rulla på som vanligt, och de kommer inte att vara förberedda när dagen för Jesus återkomst kommer. Den kommer därför lika oväntad som syndafloden och lika oväntad "som en tjuv". Och som vi nu skall se så kunde därför Paulus skriva till lärjungarna i Tessalonika att de inte kommer att uppleva den dagen som en tjuv om natten. Så här står det, läs nu noga:

1 Tess 5:4: "Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv."

"Den dagen", eller "Herrens dag", är alltså benämningar för den dag då Jesus kommer tillbaka fullt synlig, och den skall alltså inte överraska Jesu vakna lärjungar. Det beror inte på att de är uppryckta sedan tidigare, det beror istället på att de har studerat fikonträdet (som vanligen tolkas som Israel) och andra tidstecken och därför vet att Jesu ankomst står för dörren. Denna text visar oss exakt detta:

Matt 24:32-33: "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."

Får du ihop den här ekvationen nu? "När ni ser allt detta" sa Jesus. Det innebär ju att man är där och skådar det som sker i den absolut yttersta tiden. Och är vi då andligt friska och vakna när vi "ser allt detta", så skall vi alltså kunna vetaatt Jesus är på gång, och vi skall då inte bli överraskade när han väl träder fram. Dag, timma eller stund skall vi inte kunna veta, men säkerligen månad, kanske även vecka, det återstår att se. Så glöm allt prat om att Jesus skall komma som en tjuv om natten för de sanna troende. Det är de icke-troende som kommer att uppleva den dagen som en tjuv!

Kommer Jesus snart eller hastigt?
Väldigt många kristna lever och har levt med en föreställning om att Jesus kommer "snart", eller rent av "mycket snart"! Detta grundar man på flera bibelställen där det i de flesta av våra bibelöversättningar står just "snart". I Uppenbarelseboken 3:11, 22:7, 22:12 och 22:20 säger Jesus: ”jag kommer snart”. Men om vi kikar i den grekiska grundtexten så är det ordet tachu (ταχύ) som översatts till ”snart”. Men det förhåller sig faktiskt så att det ordet inte betyder ”snart” utan istället betyder ”snabbt” eller ”hastigt”. Ser vi t.ex. i King James översättning så används där ordet "quickly" i alla de bibelverser jag nämner ovan. Och som du säkert vet betyder det ordet inget annat än "hastigt". Så att Jesus skulle komma när som helt och alldeles snart, det stämmer inte med Bibelns undervisning. Istället stämmer en översättning med ordet "hastigt" bättre in på de andra bibelord som handlar om Jesus återkomst, inte minst gäller det verserna jag gått igenom ovan. Jag har skrivit mer om detta i en text som du hittar till via en länk sist i denna sida.


"Gud skall skona oss från vredesdomen!"

Några Bibelord som används till stöd för pre-trib-läran tolkas som att de kristna inte skall vara kvar på jorden när Gud uttömmer sin vrede över jorden. Vi är frälsta från vredesdomen, menar man, den som innebär olika plågor över mänskligheten. Ett bibelord som används till stöd för pre-trib-tolkningen är detta:

1 Tess 1:9-10 "Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen."

De som förespråkar en pre-trib-tolkning sätter ofta likhetstecken mellan den vredesdom som står om här och de sju vredesskålar som det står om i Uppenbarelseboken. Men det här första kapitlet i Tessalonikerbrevet är egentligen bara en slags inledning på brevet som Paulus skrev till de kristna i Tessalonika. Denna inledning handlar inte om yttersta tiden, den handlar om Gud lite generellt, och om hur de kristna i Tessalonika hade blivit Jesu lärjungar. Paulus visste antagligen inte något om vredesskålarna eftersom Uppenbarelseboken skrevs ca. 40 år senare. Så vi måste fråga oss vad Paulus avsåg för frälsning och vredesdom. Dog Jesus på korset för att vi skulle bli räddade undan den stora vredesdom som Gud uttömmer över jorden och Antikrists rike? Det är så klart inte försoningens syfte! Det Jesus har frälst oss från är den slutliga domen över dem som går evigt förlorade. Så bibelordet i 1 Tess 1:9-10 säger oss detta: att vi väntar oss att se Jesus komma tillbaka från himlen, han som frälst oss från den eviga domen. Att rycka ut det här bibelordet till ett stöd för ett uppryckande före den yttersta tidens vedermöda håller inte särskilt bra.

Dessutom får vi inte blanda ihop vedermödans tid (under Antikrists tid) med vreden. Den senare är en domshandling, en vedergällning som Gud uttömmer över Antikrists välde och all ondska på jorden i samband med Jesu återkomst och före det att Tusenårsriket upprättas. Detta är en annan vrede än vredesdomen som jag behandlade ovan. Denna vrede, denna vedergällning är de troende också skonade från så klart. Jag har skrivit mer om detta i min text Jesus återkomst – när, var, hur? som du hittar en länk till sist i denna sida.


"Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen"

Detta är en mening som är hämtad ifrån Andra Tessalonikerbrevets andra kapitel. Vi läser det i sitt sammanhang:

2 Tess 2:1-10: " När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son [Antikrist],öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han [den Helige Ande] som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta."

Många bibeltolkare är överens om att den "han" som det står om i vers 7 är den Helige Ande. När mängden sanna kristna på jorden är över ett visst antal så hindrar det Antikrists framträdande. Men hur kan då Guds Ande röjas ur vägen? Det finns två alternativ: 1) Antingen blir alla sanna kristna uppryckta så att Guds Andes närvaro på jorden minimeras. 2) Eller så avfaller en så stor del av de kristna från en sann tro så att Guds Andes närvaro på så sätt minimeras. Vad säger då texten i övrigt? Jo, i vers 3 står ju just detta att "först måste avfallet komma". Vilket alternativ (1 eller 2) är då i bäst överensstämmelse med texten i övrigt? Ja, det är ju uppenbart alternativ 2 som just handlar om de kristnas avfall. Avfallet står dessutom i bestämd form, vilket antyder att det är något alldeles särskilt.


"Ty först måste avfallet komma"

Nu är det så, att de pre-trib-förespråkare som ägnar tid åt bibelstöd är medvetna om att denna text innebär problem. Vad har man då hittat på om denna text?

Jo, det finns en ganska krystad pre-trib-tolkning av detta bibelord i 2 Tess 2. Först kikar de i ett grekiskt lexikon och ser då att ordet för "avfallet" i texten ovan är apostasia. Därefter kikar man i ett grekiskt/engelskt lexikon och ser då där att apostasia kan betyda "departure", vilket kan ha betydelsen "avgång" men som då hellre tolkas som "uppryckande". Men översättningen av det grekiska ordet apostasia är just "avfall, frånfälle, avsteg, uppror" osv, vilket engelskans "departure" också kan betyda. Skulle nu apostasia tolkas som "uppryckande" så skulle ju texten i 2 Tess 2 bli så här:

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom måste först uppryckandet ske.

Detta är varken logiskt eller i överensstämmelse med en ärlig översättning av texten. Jag har också sett att vissa pre-trib-förespråkare tittar på ordet apostasias härledning för att vrida till tolkningen dit man vill ha den. Man säger då att substantivet apostasia kommer från verbet aphistémi, och att DET minsann skulle betyda att förflyttas bort ifrån en plats till en annan. Men för det första är det inte verbet som används i 2 Tess 2, och för det andra betyder aphistémi inte att förflyttas från en plats till en annan. Slår vi upp aphistémi i ett grekiskt lexikon så ser vi där att betyder: "att avlägsna, d.v.s. (aktivt) anstifta till uppror; vanligtvis (reflexmässigt) avstå, desertera, avvika, dra (falla) bort, avstå, dra sig tillbaka". Att försöka använda översättningen av verbet aphistémi för att få till en pre-trib-tolkning tycker jag är oärligt och svagt, för det är ju uppenbart att även verbet talar om att aktivt avfalla från något / att själv avlägsna sig från något.

Dessutom står det i 2 Tess 2 att Antikrist ("laglöshetens människa, fördärvets son") också skall träda fram innan vi får möta Jesus:

"först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram"

Men vad kan vi hitta för andra texter i Bibeln som styrker att det är just avfall som det handlar om? Jo, då kan vi se på vad som hände judarna på Gamla testamentets tid, för Paulus säger att judarnas öde och historia är profetiska förebilder för vad som kommer att ske med oss kristna:

1 Kor 10:11: "Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss."

Jag tycker därför att vi kan se vad det var som föregick händelsen då Babels kung intog judarnas land och rev ner templet i Jerusalem:

Hes 8:5-6: "Han sade till mig: ’Du människobarn, lyft nu upp dina ögon mot norr.’ När jag lyfte mina ögon mot norr, fick jag vid själva ingången norr om altarporten se den avgudabild som hade väckt Guds vrede. Han sade till mig: ’Du människobarn, ser du vad de gör? Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom. Men du skall få se mer och än värre vidrigheter’."

Här ser vi att Gud lämnade sitt tempel när judarna avföll till avguderi och inte levde efter Guds stadgar, samtidigt som de flesta profeter vid den tiden bara förkunnade framgång och välstånd. Här finns alltså en tydlig parallell till kristenheten i vår tid, vilket också säger oss att texten i 2 Tess 2 handlar om avfallet, inte om uppryckande. Denna tolkning är inte bara texttrogen utan också i linje med Jesu egna ord som vi såg tidigare, att "kärleken skall kallna hos de flesta". Vi har dessutom Paulus ord om att vi kristna idag utgör Guds tempel, vilket vi kan jämföra med versen i Hesekiels bok:

1 Kor 3:16: "Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?"

Hes 8:6: "Du människobarn, ser du vad de gör? Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom. Men du skall få se mer och än värre vidrigheter."

Vem är det då som istället före Guds Ande intar Guds tempel (de avfallna kristna)? Jo det ser du ovan i 2 Tess 2:4. En liten mer utförlig redovisning över detta "andebyte" kan du läsa här: https://bibelfokus.se/qa/q3


"Vi är precis i de sista dagarna, Jesus står för dörren"

Detta har vi hört sägas i kristenheten under en lång tid, och det stämmer inte med bibelordet vi sett ovan där Jesus säger att "när ni ser allt detta VET ni att han står för dörren". Vi har inte sett "allt detta" ännu, därför VET vi att han inte står för dörren ännu. En amerikansk förkunnare som är en enormt nitisk förespråkare för pre-trib-tolkningen sa trots detta så här i en video som finns på Nätet: "Vi är precis vid de sista dagarna!". Det sa han år 2011. Varför blir det så ofta sådana här fel? Jo, för att man inte grundar sina åsikter/tolkningar i Bibelns samlade undervisning!


"Vi skall slippa genomleva vedermödan"

Pre-trib-tolkningen innebär att de troende inte skall behöva genomleva den s.k. vedermödan. I Matteusevangeliet ser vi dock att det är efter den sista tidens nöd som vi skall samlas till Jesus. Den tidsperioden/nöden är det vi ofta kallar för vedermödan (vilket är ett ord som härstammar från 1917-års översättning av NT, där det i Matt 24:29 står just "vedermöda" istället för "nöd"):

Matt 24:29-31 "Strax efter de dagarnas nöd [1917: vedermöda] skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra."

Efter den tidens nöd skall vi alltså samlas till honom. Så står det ju faktiskt rakt upp och ner här. Så även dessa verser talar starkt mot pre-trib-tolkningen. Men detta försöker man komma runt genom att säga att orden "hans utvalda" i texten avser judarna. I sådana fall skulle det ju vara frågan om ett uppryckande av kristna och ett annat av det judiska folket, men det ser vi inte något alls om i Bibeln. Söker vi istället fram alla verser i NT där ordet "utvalda" finns med, då ser vi snabbt att detta ord så gott som alltid syftar på de kristna. Paulus använder ordet minst sex gånger, och då skall vi minnas att han var "hedningarnas apostel".

Eftersom pre-trib-lärans förespråkare saknar ett gott stöd i Bibeln för sin tolkning, kan man ofta se exempel på alla möjliga krystade försök att ge stöd för deras lära. Flera kända förkunnare har t.ex. använt beräkningar utifrån pyramidernas former och stjärnteckens astrologiska betydelse m.m. för att finna stöd. Men du förstår säkert att sådant är från början diskvalificerat.


9. Om pre-trib-tolkningen ändå skulle vara sann

Om det är så som pre-trib-förespråkarna säger, att de sanna troende skall bli uppryckta när som helst, helt oväntat, varför skall man då vara beredd på detta? Varför då bry sig så mycket om denna teologi? Om detta är sant, då är det ju bara att i förtröstan fortsätta att tro på Jesus, eftersom det är den tron som frälser och inte tron på pre-trib. Då kommer man ju att bli uppryckt oavsett vad man tror om uppryckandet eller inte tror. Jag själv – som inte kan se att pre-trib-tolkningen har något stöd i Bibeln – kommer i så fall "bara" att få vara med om en mycket positiv överraskning.

Är denna tolkning däremot inte sann, då finns det istället en större anledning till beredskap inför vad som skall komma, eftersom Bibeln talar om avfall och förföljelser i den yttersta tiden. Men oavsett vad vi tror måste vi ju hålla hårt om vår tro och inte låta den kallna, för ingen av oss vet om vi lever i morgon. Döden kan komma mycket mer plötsligt och oväntad än vad uppryckandet gör. Därför måste vi – oavsett vilken tro vi har om uppryckandet – se till att ingen bedrar oss så att vi förlorar den frälsande tron. Bibeln varnar ju för avfall, inte minst via dessa bibelverser:

 1 Tim 4:1: "Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror."

Ett sista ord: Om nu pre-trib-tolkningen vore sann, varför har då Gud gett sina barn så otroligt mycket information om hur det blir på jorden under vedermödan och Antikrists tid? Det tål också att grunna på!


10. Källor

/Lennart


Läs vidare:

Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?

Jesu återkomst – när, var, hur?

Ytterligare material om den yttersta tiden