Har nådegåvorna upphört?

Fråga:

Hej! Vi diskuterade nådegåvorna för ett tag sedan bland en grupp kristna. Vi hade lite olika uppfattningar kan jag säga. Jag är av den uppfattningen att nådegåvorna är verksamma i dag, att vi behöver dom till församlingens uppbyggelse och också till vår egen uppbyggelse och även för att kunna skilja villoläror från Guds evangelium. Andra i gruppen menade att nådegåvorna bara var verksamma under apostlarnas tid för det var bara då dom behövdes. Idag behöver vi dem inte därför att vi har hela Bibeln vilket apostlarna inte hade. Dom hänvisades bl.a. till 1 Kor 13:10 där det står "men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckeverk". Det som är "fullkomligt" tolkar dom som att det är hela Bibeln/Guds Ord – som är Jesus. Ordet blev människa och det har ju kommit till oss eftersom vi har hela Bibeln. Vad har du för uppfattning om detta?

Svar:

Hej! Jag tror du själv har helt rätt. Nådegåvorna har inte försvunnit, och nu behöver vi ju dessa mer än någonsin tidigare eftersom vi troligen lever i det Stora avfallets tid (2 Tess 2:1-12). Under apostlarnas tid var det på sätt och vis enklare att vara troende, då hade man ju alla förstahandsvittnen alldeles inpå sig!

När Paulus beskriver nådegåvorna i kapitel 13 så måste man se det han säger i hela sitt sammanhang. Där sätter han gåvorna i relation till främst kärleken. Han gör detta eftersom det var oordning i församlingen i Korint, och han ville visa på att nådegåvorna inte är något att spänna sig med, och att dom måste vara grundade i kärleken. Han poängterade också att kärleken kommer att bestå in i evigheten, men att nådegåvorna är begränsade i tiden, detta för att visa på att nådegåvorna är underlägsna kärleken. Alltså är nådegåvor utan kärlek värdelösa.

Paulus ville också visa på att nådegåvorna är något som vi behöver för att VI är svaga, inte för att Skrifterna var svaga. Gamla testamentet fanns ju vid den tiden + apostlarna, så varför skulle det vara särskilt viktigt med nådegåvor då? Nej, det är för VÅRA bristers skull som vi behöver nådegåvorna. Det grekiska ordet för "fullkomliga" i 1 Kor 13:10 är "teleios" och det kan syfta just på "det perfekta tillståndet för en människa", "mognad" osv. Jag kan inte se att Paulus avser något annat än den stund då Jesus kommer tillbaka och vi troende fullkomnas/förvandlas (1 Kor 15:52). DÅ behöver vi inte nådegåvorna mer! Men nu kan vi ju bara se oss omkring så förstår vi att vi är i behov av dessa mer än någonsin tidigare. Och förstår man bara dessa gåvor rätt (dom feltolkas ibland) så ser man också att gåvorna faktiskt är i funktion i vissa sammanhang, dock inte så glamouröst eller storstilat som en del vill visa upp det. Gåvorna finns i dom sammanhang där man är ödmjuk inför Gud, det kan ju många också vittna om.

I 1 Kor 13:112 tycker jag också det framgår att Paulus talar om den dag då Jesus kommer tillbaka: "Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte." Det här är vid Jesu återkomst, och det är alltså DÅ som nådegåvorna upphör.

Sedan kan jag kort nämna att synen på nådegåvornas upphörande efter apostlarnas tid bl.a. finns inom Jehovas vittnen, och dom skall vi ju inte ha som våra bibeluttolkare. Även vissa konservativa kristna grupper har denna lära.

/Lennart