Fråga om vilddjurets märke och barn

Fråga:

Hej! Vad syftar grundtexten till när det i uppenbarelseboken står "små och stora"? Handlar det om människor med olika karaktär/möjlighet att påverka i olika sammanhang eller rent av om barn och vuxna?

Vet du om det finns något i Bibeln som talar om vilddjurets märke och barn, dementa och andra som inte kan göra anspråk på sin egen vilja?

Svar:

Hejsan! Det var faktiskt en intressant fråga du kommer med. Trots det har jag aldrig fått den tidigare.

Jag ser att det i Svenska Folkbibeln (och flera andra översättningar) står just "små och stora" i t.ex. Upp 11:18 och 13:16. Grundtexten säger ordagrant "små och stora" med de grekiska orden mikros och megas. Men dessa ord kan också betyda "de mindre inflytelserika" och "de mäktiga". Så jag tror att dessa ord i Uppenbarelseboken syftar på små och stora vad gäller samhällsklass. Så har Bibel 2000 tolkat detta och då står det "höga och låga". Detta är mest korrekt tror jag eftersom alla texter där dessa ord står vill klargöra att det inte görs någon skillnad mellan folk och folk, oavsett ställning, inkomst eller titlar. Men jag tror Gud gör skillnad mellan barn och vuxna, och därför skall man inte läsa detta "små och stora" som "barn och vuxna". Barnen tillhör Guds rike utan ett medvetet val eftersom de inte är i stånd att göra det valet (Matt 19:14).

Uppenbarelseboken säger egentligen aldrig något om barnen. Barn räknas som Guds barn i alla lägen. Kanske det också är så då, att barnen inte kommer att tvingas ta emot vilddjurets märke lika lite som barn idag behöver bankkort och ID-kort. Barnen åker med på föräldrarnas förmåner och plikter. Det samma bör gälla alla som har en vårdnadshavare, oavsett om orsaken är att man är barn, om man är förståndshandikappad eller dement. Detta är gissningar som jag tycker ligger i linje med Bibelns undervisning, och jag ser inte att Bibeln säger något i en annan riktning.

/Lennart