William Branham och Latter rain

Fråga:

Tjenare, vem var William Branham?

William BranhamSvar:

Hej! William Branham är en än idag mycket omtalad förkunnare från USA. Varför debatten om honom pågår även i vår tid, beror på att mycket av den otäcka orena andlighet som vi har sett i t.ex. Profetrörelsen, Toronto-väckelsen och i Lakeland (med Todd Bentley i spetsen) kan härröras till just Branham.

William Branham föddes 1909 i djup fattigdom i Berksville, Kentucky. Han sa sig blivit frälst vid slutet av 20-talet. 1932 ordinerades han till andrepastor i Missionary Baptist Church, men efter en konflikt med förstepastorn började han istället hålla egna tältmöten. Sedan hölls möten i en frimurarlokal innan Branham och hans anhängare 1933 byggde sin egen kyrka, the First Pentecostal Baptist Church senare känd som "Branhamtabernaklet".

Vid en ålder av fem år hörde Branham en röst som ledde honom till att avstå från kaffe, rökning och alkohol. År 1946 upplevde han att han såg en ängel som lovade honom helbrägdagörelsens gåvor. Men den ickefysiska röst som Branham hörde redan som femåring, blev av Branham själv förklaringen till hans ovanliga helande krafter. Det var endast när detta väsen var i hans närhet som han kunde utföra mirakler. Detta kan jämföras med s.k. Reiki-healers som är helt beroende av sina andliga guider för att kunna betjäna sina patienter. Detta väsen vid Branhams sida, gav honom också rent spådomsmässiga insikter i människors liv - ofta kallat för att förmedla "kunskapens ord". Personligen tror jag detta är en felaktig tolkning av vad Bibeln avser med kunskapens ord.

Branham var fascinerad av Zodiaken (astrologisk lära om himlakropparnas rörelser) och egyptisk ockultism, mycket beroende av att hans mentor var ockultisten Franklin Hall. Branhams besatthet av det ockulta är även uppenbar i hans död: hans grav är markerad med en ockult frimurarpyramid ovanpå. Hans undervisning var blandad med flera ganska allvarliga villfarelser. Han förnekade den treenige Guden och förde istället fram en lära som kom att kallas "Oneness" där han avvisade dop i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Dop skulle istället utföras endast i Jesu namn. Branham lärde även ut sin doktrin om "Serpent Seed" (ormens säd), om hur Eva hade samlag med ormen, och att all avkomma från Kain är förutbestämd för helvetet. Han kallade den "stilige" ormen den felande länken mellan människa och apa. Branham förklarade senare sig vara ängeln i Upp 3:13 och 10:07.

Branham profeterade att år 1977 skulle alla samfund inkluderas i den Romersk-katolska kyrkan och därefter skulle uppryckandet ske och världen ta slut. Före sin död 1965 gav han sin helandeandekraft vidare till hundratals andra förkunnare genom handpåläggning. Dessa människor omfattade nästan alla stora namn som fungerade som "helandeevangelister" under den tiden, och som fortfarande håller på idag. De axlade Branham mantel under den period som kallas "Latter Rain", utrustade med kraften från hans andliga guide. Branham levde sitt liv i rädsla och agerade i ett tvångsmässigt beteende under sitt livslånga demoniska betryck.

William Branham är en viktig figur för dagens moderna karismatiska rörelse och även i Emerging church-kretsar. Anledningen till detta är inte enbart att hans Latter rain-teologi anammats, utan också att hans "ande", och hans "betjänande änglar" har getts vidare till en ny generation av "profeter". Ett kännetecken på elitism och ynnest i den nya profetiska rörelsen, är de som kan skryta med att ha träffat eller sett Branhams ängel. Vittnesbörd om dessa änglalika möten finns t.ex. på Todd Bentleys hemsida. Paul Cain, nära förbunden med Branham, påstår att han arbetar direkt med Branhams ängel på ett liknande sätt som Branham själv gjorde. Det var Paul Cain som överförde denna kraft till John Wimber och hans Vineyard-rörelse, som i sin tur överförde denna till många fler samfund och kyrkor via inte minst "Toronto-väckelsen".

Början av den profetiska rörelsen går tillbaka många decennier. På 40-talet fanns det en uppsjö av aktiviteter. Mellan 1947 och 1957 - under den så kallade "Healing Revival" som leddes av Oral Roberts, TL Osborn, A.A. Allen, Jack Coe, och Orval Jaggers - översköljdes Amerika av stora tältkampanjer. Branham var den centrala gestalten under denna tid, men han blev också en katalysator för den moderna pingströrelsen som vi kallar Latter rain. Den rörelsen verkade först i Kanada och fick sin välsignelse av Branham - som faktiskt lade händerna på den kanadensiska grundaren. Latter rain hade utvecklat en helt ny undervisning om "frälsningshistorien" för den yttersta tiden. Denna undervisning återfinns främst i modernare rörelser som t.ex. Toronto-väckelsen, Pensacola outpouring och Lakeland, men även inom vidare karismatiska kretsar som tagit denna förkunnelse till sig. Dessa rörelser kännetecknas av en uppsjö av villoläror och andliga metoder. Detta understöds av påstådda tilltal, profetior och visioner från Gud, ofta åtföljt av utbrott av okontrollerbart skratt, ageranden som om de närvarande vore berusade, och påståenden om att personer fått gulddamm, guldlagningar i tänderna (protes ersatt med annan protes!) eller andra "övernaturliga tecken från Gud". Mycket av detta är en direkt frukt av William Branhams verksamhet!

Tyvärr fick Branham även besöka Sverige. Det var år 1950. Han var då bl.a. här på inbjudan av Lewi Pethrus. Pethrus tackade honom med orden: "Det övernaturliga som framkommit i dessa möten är det underbaraste." Detta var en blindhet som vi tyvärr får betala mycket dyrt för än idag!

/Lennart

Källor: nyhetsbrev från Dave Hunt/The Berean call samt Wikipedia