Paavi ja petolliset "reformaatiojuhlat" vuosina 2016–2017

Kuten useimmat meistä tietävät, aloitti Martti Luther reformaation 31.lokakuuta 1517 naulaamalla teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen. 31.lokakuuta 2017 on siis kulunut 500 vuotta siitä, kun välttämätön reformaatio alkoi. Monet tulevat muistamaan juhlia reformaatiota ja monet meistä ovat sitä mieltä, että reformaatio on yhtä tärkeä tänä päivänä. Protestanttiset kirkot ovat matkalla kadottamaan sen, joka asetettiin oikealle paikalle juuri reformaation ja sitä seuraavan työn hedelmänä.

Mitä paavi tekee asialle?
Mitä erittäin strateginen jesuiitta ja paavi Franciscus tekee tälle? Hänhän ei voine vain istua hiljaa Pietarinkirkossa ja vaieta, kun hän tietää, että monet protestantit tulevat juhlimaan reformaatiota vuonna 2017? No, hän kuuluttaa ”Pyhän Armovuoden” (engl. ”Holy Year of Mercy”), joka ulottuu vuoden 2016 yli. Hän siis kulkee protestanttien juhlavuoden 2017 edelle kuuluttamalla armovuoden vuotta aiemmin. Ja silloin täytyy pitää muistissa se, että Martti Luther sytytti valon, joka kertoo, että me pelastumme vain Jumalan armon kautta. Tämän paavillisen vedon kautta Franciscus huolehtii siitä, että fokus sen sijaan on katolisen kirkon ja paavin ”ansioissa”. Tietenkin tässä tarkoitetaan katkaista kärki todellisten protestanttien juhlinnasta vuonna 2017.

Paavi tuli Lundiin lokakuussa 2016
Sekään ei riittänyt, paavi kävi sitäpaitsi juhlatilaisuudessa Lundissa 31.lokakuuta 2016 ”huomioidakseen” jollain merkillisellä tavalla reformaation 500-vuotispäivän. Ja tämä siitäkin huolimatta, että varsinaiseen 500-vuotispäivään on vielä kokonainen vuosi! Kokoukseen kutsujana on luterilainen maailmanliitto ja Vatikaani. Ruotsin sokeutunut arkkipiispa Antje Jackelén sanoo Ruotsin kirkon kotisivulla:

"Lundin kokous juontaa juurensa useiden vuosikymmenten pituisesta vuoropuheluprosessista. Yksi virstanpylväs siinä prosessissa on dokumentti Konfliktista yhteyteen vuodelta 2013. Siinä luterilaiset ja katoliset ilmaisevat surua ja katumusta siitä tuskasta, jota on aiheutettu toisilleen, mutta myös kiitollisuutta niistä teologisista näkemyksistä, joihin molemmat osapuolet ovat vaikuttaneet. Samanaikaisesti painotetaan yhteistä vastuuta kertoa kristillisestä uskosta etenkin työskentelemällä oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta."
https://www.svenskakyrkan.se/

Tottakai on huomattavaa, että paavi tulee sellaiseen kokoukseen tarkasti vuosi ennen itse reformaation muistopäivää. Luultavasti lieventääkseen jollain tavalla sitä, että kerran tapahtui jakautuminen kristikunnassa ja kääntääkseen huomion pois oikeasta 500-vuotisjuhlasta. Ehkäpä hän juhlii oikeastaan sitä, joka oli ENNEN reformaatiota? Se jakautuminen oli kuitenkin aivan välttämätöntä ja aivan selvästi Jumalan lähettämä, koska kristikunnan tarvitsi selvittää välinsä kaikkiin katolisin kirkon harhaoppeihin. Nämä harhaopit ovat kuitenkin jäljellä kuten koko katolinen kirkko. Katolinen kirkko sanoo itse, että protestantit ovat muuttuneet niin, että yhteistyö on mahdollista. Useimmat protestantit tänä päivänä ovat totaalisen sokeita tälle tosiasialle. Ehkäpä tämä kokous Lundissa ei kuitenkaan ole niin merkittävä, kun tiedostaa, että tämä paavi on strategisesti toimiva jesuiitta. Jesuiittalaitoshan perustettiin erään kerran tehtävänään juuri kauaskantoisesti lopettaa reformaation työt.

Paavi ja karismaatikot
Paavi on vastikään sanonut, että katolisen kirkon karismaatikoilla on erityinen tehtävä yhdistää kristikunta. Paavi kutsuu tätä ”Hengelliseksi ekumeniaksi”. Tällä hän viitaa siihen yhteyteen, jota katolisen kirkon karismaatikot yhä enemmän muodostavat kaikkien toisten karismaattisten liikkeiden kanssa. Tästä olen juuri kirjoittanut aikaisemmin Bibelfokus-sivustollani: väärät karismaattiset kokemukset muodostavat pohjan valheelliselle ekumenialle, jonka näemme kasvavan ja jossa lopullisena päämääränä on ykseys paavin alaisuudessa. Tämähän tietenkin sopii tulossa olevalle Antikristukselle kuin käsine käteen; maneesi on pian valmiiksi haravoitu hänen tulemiselleen. Tämä on ajanmerkki, joka ankkuroituu Raamattuun! Erilaiset yhteiset satsaukset ja manifestaatiot katolisten ja muiden karismaatikkojen kanssa muodostavat myös perustan tälle valheelliselle ekumenialle. Kääntääkseen vielä lisää huomiota pois reformaation ansioista paavi kutsuu juhlaan, jossa juhlitaan katolisen kirkon katolisessa yliopistossa USA:ssa vuonna 1967 alkanutta karismaattista liikettä sen täyttäessä 50 vuotta. Juhlan tapahtumapaikka on helluntaipäivä 2017 Pietarin aukiolla Roomassa! Lue enemmän seuraavasta linkistä (ei suomennettu):
http://emmanuelcommunity.com/announcement/pope-francis-invites-us-to-rome-2017

Neitsyt Maria ja islam
Eräs toinen juhla, johon katolinen kirkko kiinnittää huomionsa vuonna 2017 on 100-vuotisjuhla aiheena Marian toistuvat ilmestymiset kolmelle lapselle Fatiman kaupungissa Portugalissa vuonna 1917. Mikä ehkä voi olla huomion arvoista tässä on, että tämä Our Lady of Fatima – ilmestys voi myös avata ykseyden katolisen kirkon ja islamin välille. Monet muslimit osoittavat kiinnostusta Neitsyt Mariaa kohtaan ja Muhammedin nuorin tytär oli sitä paitsi nimeltään Fatima (hän oli ainoa Muhammedin lapsista, joka sai omia lapsia). Mitä tällä voi olla merkitystä, on vielä kuitenkin nähtävissä tulevaisuudessa…

Yhteinen pyrkimys vuoden 2017 kynnyksellä
Reformaation 500-vuotispäivää lähestyttäessä 31.10.2017 on Evankelis-luterilainen/Roomalaiskatolinen ykseyskomissio koonnut kirjoitelman, jonka otsikko on Konfliktista yhteyteen (engl. From conflict to communion). Tämän komission tukijana on Luterilainen maailmanliitto (LML) ja Kristittyjen yhteyden edistämisen paavillinen neuvosto (PCPCU; suomalainen nimi kääntäjän tulkinta). Tämä dokumentti – som ligger publicerat på Svenska kyrkans hemsida – (dokumenttia ei ole suomennettu!) viittaa " Yhteisiin luterilais-katolisiin juhlallisuuksiin reformaation muistoksi vuonna 2017." Tämän kautta halutaan hyvin tietoisesti ohjailla sitä, kuinka katolisten ja protestanttien tulee viettää tätä juhlaa ja myös sitä, kuinka heidän tulee ajatella! Tässä meillä on siis lisää todisteita protestanttisen kirkon sokeutumisesta, naiiviudesta ja luopumuksesta. Asiakirjassa kirjoitetaan mm.: 

"Konfliktista yhteyteen laskee perustuksen ekumeeniselle muistojuhlalle, joka on kontrasti aiemmille reformaation satavuotisjuhlille…

...se, että ykseys katosi läntisessä kristikunnassa kuuluu kirkkohistorian pimeisiin sivuihin [viittaa reformaation aikaan]...

Vuonna 2017 meidän tulee avoimesti tunnustaa, että Kristuksen edessä olemme syyllisiä kirkon ykseyden särkemiseen…

Tämä muistovuosi asettaa meidät kahden haasteen eteen: puhdistamaan ja parantamaan muistomme ja palauttamaan kristillisen ykseyden Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuuden mukaisesti...

Luterilaiset ja katoliset ovat voineet uudelleen tulkita teologiset perinteensä ja käytänteensä tunnustamalla, että on vaikutettu toisiinsa. Siksi he kaipaavat saada juhlia muistovuotta 2017 yhdessä...

Sitä, mitä menneessä on tapahtunut, ei voida muuttaa, mutta sitä, mitä menneestä voidaan muistaa ja sitä tapaa, jolla se muistetaan, voidaan ajan mittaan todella muuttaa…

Kun tähtäimessä on vuosi 2017, ei kyseessä ole toisen historian kertominen, vaan että kerrotaan se historia toisella tavalla…

Luther väitti toistuvasti, että nämä teesit, poikkeuksena neljä ensimmäistä eivät olleet hänen oma, lopullisesti määritelty näkökantansane olivat keskustelua varten kirjoitettuja teesejä…

Mikä vaikuttaa yhteen jäseneen ruumiissa, vaikuttaa myös kaikkiin muihin. Tämän perusteella luterilaiset kristityt eivät halua muistella niitä tapahtumia, jotka johtivat siihen, että heidän kirkkonsa muotoutuivat toisella tavalla kuin yhdessä katolisten sisarustensa kanssa…

Kun luterilaiset kristityt vuonna 2017 juhlivat reformaation alkamisen viisisatavuotisjuhlaa, he eivät juhli läntisen kirkon hajoamista. Kukaan teologisesti vastuullinen ei voi juhlia kristittyjen eroamista toisistaan."

Periaatteessa tässä kirjoituksessa yliviivataan suurin osa reformaation ansioista. Luther halusi vain aloittaa ”akateemisen keskustelun” teeseillään ja häntä ymmärrettiin väärin, sanotaan tekstissä. Myös kerrotaan, että sitaatit Lutherin teksteistä oli usein otettu irti yhteydestään, Reformaatio tapahtui siis aivan tarpeettomasti ja Jeesus pettyi siksi meihin protestantteihin. Tämä katolisen kirkon ja luopuneen protestanttisen kristikunnan mukaan. Minä ymmärrän niin, että tämä on väärennettyä ja oikaistua historiankirjoitusta, joka on otettu edistämään paluuta ”Pietarin istuimen” (paavinvallan) alaisuuteen.

Se, että tietyt karismaattiset ilmaukset muodostavat perustan väärälle ekumenialle, vahvistetaan tällä sitaatilla asiakirjasta Konfliktista yhteyteen:

"Enemmän kuin 100 vuoden aikana ovat nyt helluntailaiset ja muut karismaattiset liikkeet. levinneet kaikkialle maailmaan. Nämä voimakkaat liikkeet ovat painottaneet toisia vivahteita kristillisessä perinteessä, mikä on aiheuttanut sen, että monet vanhoista tunnustuksellisista erimielisyyksistä näyttävät vanhentuneilta. Helluntailiike on karismaattisen liikkeen muodossa monissa muissa kirkoissa ja luo uusia yhdistykset ylittäviä yhteyksiä. Tämä liike avaa siten uusia ekumeenisia mahdollisuuksia, samaan aikaan kun se luo uusia haasteita. Molemmat mahdollisuudet ja kehotukset tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä, kun reformaatioon kiinnitetään huomiota vuonna 2017."

Tarkkaile vuosina 2016 - 2017
Haluan kiinnittää huomion tällä tekstillä muun muassa tähän:

 • että väärä karismaattisuus on täydellinen pohja rakentaa väärää ekumenia ulkopäin.
 • ettei reformaatio suinkaan ole täysin selkeytettyä tai aikansa elänyttä.
 • ettei katolinen kirkko millään tavoin ole kumonnut kaikkia harhaoppejaan (joista paavius sinänsä on yksi suurimmista).
 • suuri osa protestanttista kristikuntaa on sokeutunut ja langennut ja nyt peruuttaa takaisin paavin vallan alaisuuteen.
 • että meidän evankelisten kristittyjen täytyy jatkaa taistelua niiden perusasioiden puolesta, jotka ovat tunnusomaisia evankeliselle uskolle, terveeseen uskoon kuuluvien ratkaisevan tärkeiden totuuksien puolesta, jotka protestanttinen kristillisyys on täydellisesti kadottamassa:
  • Sola scriptura ("yksin kirjoituksista")
  • Sola gratia ("yksin armosta")
  • Sola fide ("yksin uskosta")
  • Solus Christus ("yksin Kristuksesta")
  • Soli Deo gloria ("yksin vain Jumalaa kunnioittaen")

Me emme saa tulla narratuiksi uskomaan, että nyt parhaillaan menossa olevat asiat hengellisillä areenoilla ovat todellista kristillistä uskoa: Ilmestyskirjan luvusta 13 näemme, mihin suuntaan tämä tulee menemään. Olkaamme valveilla kaikkien juhlien ja juhlimisten suhteen, joita nousee reformaation 500-vuotispäivänä, monissa on väärät etiketit. Ja monet osoittavat hienovaraisesti Roomaan. Kaikessa tässä meidän tulee muistaa, että monet joskus saivat asettaa henkensä peliin puolustaakseen niitä totuuksia, jotka uudelleen asetettiin reformaation toimesta. Kun katolisella kirkolla ei ole sellaista mahtiasemaa, ovat sen johtajat pehmeämpiä otteissaan – kuten tänä päivänä. Silloin esiin on tulossa dialogia ja sanojen vääntämistä. Mutta kun katolisella kirkolla aiemmin oli täydellinen valta, silloin uhka, vainot, kidutus ja teloitukset olivat tavallisia työkaluja tulla toimeen eri lailla ajattelevien kanssa. Nähtäväksi jää, miten asiat olisivat, jos katolinen kirkko pääsisi uudelleen valta-asemaan.

Itse en ole erikoisen ihastunut paavin "maakuntamatkaan" Ruotsissa 31. lokakuuta (2016) – lievästi sanottuna. Me olemme olleet evankelis-kristitty maa pian 500 vuotta. Syy siihen, että Ruotsi on aiemmin ollut niin siunattu ja hyvin voiva maa, oli, että meillä oli monta vuotta suhteellisen raitista evankelista julistusta suhteellisen suuressa skaalassa. Joten jatkakaamme (tai aloittakaamme) kiinnittää huomiota TODELLISEEN evankeliumiin ja sen leviämiseen ja puolustamiseen. Se tarkoittaa väärästä evankeliumista valistamista, että oikean julistamista. Tässä yhteydessä voimme erityisesti muistaa Jeesuksen voimakkaat sanat, jotka selvästi osoittavat, mihin suuntaan Jeesus menee, kun totuudelle annetaan periksi:

Luuk. 12:51: "Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta."

Lue lisää:
Reformationen, Gustav Vasa och Karl IX. – Katolska ligan, Evangeliska unionen, 30-åriga kriget och Gustav II Adolf (Reformaatio, Kustaa Vaasa ja Karl IX. – Katolinen liiga, Evankelinen unioni, 30-vuotinen sota: tekstiä EI ole suomennettu)
Kun reformaatio varmistettiin Ruotsissa ja Pohjois-Euroopassa. 70 ratkaisevaa vuotta evankeliselle uskolle Ruotsissa. Kustaa Vaasan uusi järjestys maassa ja Kustaa II Aadolf uskonnonvapauden pelastajana. Jumalan siunaus Ruotsin yllä maan tekemistä satsauksista reformaatioon. Mutta mitä Ruotsille tapahtuu tänä päivänä?

• Om Katolska kyrkan och katolicism (Katolisesta kirkosta ja katolilaisuudesta; EI suomennettu)

/Lennart

/Suomennos 27.11.2016 Sylvi Hänninen