Translate page

Väärät profeetat valloittavat Ruotsin – luopumus synkronoituu

Klikkaa tästä tietoa laajenevan luopumuksen muista merkeistä, ei suomennettu (SE) Avfallet synkroniseras

Sivu on päivitetty 4.7.2010

Kaikki Raamatun sanat ovat sitaatteja Svenska Folkbibeln – Raamatusta ellei toisin mainita.
Huom!  Ruotsinkielisiä linkkisivuja ei ole suomennettu!


Innehåll

 1. Johdanto
 2. Karismaattinen sokeutuminen
 3. Karismaattiset valheet
 4. Väärät profeetat valloittavat Ruotsin – luopumus synkretisoituu
  1. John Arnott Arkenissa 22 – 25 huhtikuuta, 2010
  2. Benny Hinn ja Steve Hill Livets Ord:issa Eurooppa-konferenssissa 25 heinäkuuta – 1 elokuuta, 2010
  3. Morris Cerullo Södermalmin kirkossa 15. huhtikuuta, 2010
  4. Jeff Garvin till The House i Göteborg 4-6 juni, 2010
  5. Reinhard Bonnke tulee Maailman helluntaikonferenssiin Tukholmaan, 24–27 elokuuta 2010 sekä Mission SOS – konferenssiin ”Harvest cry” 29. elokuuta
  6. Jeesusmanifestaatio, 2010
  7. Livets ord ja Helluntai esiintyvät yhdessä, 2010
  8. Bill Johnson on Kairos New Wine:ssa ja S:t Clarassa, 2009
 5. Luopumus synkronisoituu kansainvälisesti
 6. Mihin tämä kaikki on matkalla?
 7. Mitä meidän pitää tehdä?

1. Johdanto

Otanpa riskin ja ihan väsymykseen asti jankutan suuresta luopumuksesta ja sen seurauksista, mutta se törmää jatkuvasti paheneviin asioihin enkä silloin voi vaieta. Otan kylläkin vähän enemmän kuin tavallista tähän, mutta se johtuu siitä, että olen vilpittömän huolestunut tilanteesta. Ellet ole nähnyt/kuullut/lukenut minun Raamatun tutkisteluani suuresta luopumuksesta, niin tee se nyt.

Se löytyy sivulta: http://www.bibelfokus.se/avfallet. Huom! Tätä linkkiä ei ole vielä suomeksi!

Monet kutsuvat sitä yhdistymisliikettä, jonka nyt näemme niin kutsutussa kristikunnassa ”apostoliseksi ykseydeksi” tai suorastaan ”herätykseksi”. Nähdään suuret mittakaavat ja voima. Kiinnitetään huomio suuriin puhujiin ja heidän kykyihinsä. Nähdään huomiota herättävät ja hengelliset kokemukset. On helppoa tulla vedetyksi mukaan, kun pasuunan lailla julistetaan, mikä hengenvuodatus tämä on! Mikä siunaus! Mikä tapahtuma! Mutta onko se sitä, mitä Raamattu lupaa meille? Onko Jumala toiminnassa suurissa yhteyksissä? Onko Jumala niiden joukossa, jotka ottavat kevyesti Jumalan Sanan edistääkseen ykseyttä ja hengellisiä kokemuksia? Onko ristin voima näiden kaunopuheisten joukossa? Muistutetaanpa itseämme siitä, mitä Raamattu sanoo kehityksestä lopun aikana:

 • 2. Tess.2:3: ”Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy (tarkoittaa Antikristuksen esiin tulemista)

 • Matt. 24: 11–12: ”Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.”

 • 2. Piet.2: 1-2: ”..niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi.”

 •  Luuk.18:8: ”Mutta kuitenkin, kun Ihmisen poika tulee, löytäneekö Hän uskoa maan päältä?” (alkuperäisen tekstin jae Reformaatioraamatusta)

 • 2. Tim. 4: 3-4: ”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.”

 • Matt. 7:14: ”Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat sen löytävät.”

 • 1. Kor.1: 17: ”Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan vaan evankeliumia julistamaan – ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

Avfallets ekumenikTotta kai ihmisiä tulee elävään, tosi uskoon maailmassa (kiitos ja ylistys) ja niin ehkä tulee olemaan aina Jeesuksen takaisintuloon asti. Mutta mielestäni eivät Raamatun jakeet yllä jätä mitään ovea auki laajalle, tosi kristillisille herätykselle tai Hengen vuodatukselle ja ykseydelle lopun aikoina. Sellaiselle ei ole varsinaisesti mitään raamatullista tukea. Raamattu puhuu hengellisestä rappiosta ja luopumuksesta. On vain harvoja uskovia jäljellä Jeesuksen tullessa takaisin, mihin myös Jeesus viittaa Luukkaan evankeliumissa, jakeessa 18:8. Se Hengen vuodatus, josta Raamattu puhuu lopun aikoina (Jooelin kirjan toinen luku) tarkoittaa juutalaista kansaa, minun tulkintani mukaan. Voit lukea enemmän tästä linkistä: http://www.bibelfokus.se/joel.

Ainoa maailmanlaajuinen ykseys ja suuri hengellinen nousukausi, jonka tulemme näkemään lopun aikoina on se, jota Ilmestyskirja kuvaa luvussa 13. Silloin KAIKKI maailman ihmiset rukoilevat Antikristusta ykseydessä - lukuun ottamatta Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Joten jollakin tavalla maailmaa täytyy valmistaa sellaiseen ykseyteen. Mikä onkaan silloin parempaa kuin voimakas, huomiota herättävä karismaattinen liike, joka kiinnittää huomionsa minän hyvinvointiin, hengellisiin kokemuksiin ja juuri ykseyteen! Näen, että monet kristilliset yhteisöt tänä päivänä synkronisoivat oppejaan, panostuksiaan, yhteistyötään jne. Pelkään, ettei tämä synkronisointi edistä todellista kristillistä uskoa vaan juuri suurta luopumusta!


2. Karismaattinen sokeutuminen

FörblindelseJoukko hengellisiä valheita kukoistaa, mikä saa aikaan sen, että monet kristityt vedetään antikristilliseen ykseysliikkeeseen. Nämä valheet hyväksytään, jos ei ole tarkka Totuuden suhteen. Raamattu sanoo 2. Tess. 2: 9 – 12 että Jumala sallii eksytyksen tulevan niiden päälle, jotka eivät ota vastaan rakkautta Totuuteen. Tämä rakkaus on jotain, mitä voimme saada vain, kun osoitamme Jumalalle, että haluamme Totuutta ennen kaikkea. Siksi: kun kuulemme uuden, herkullisen kristillisen opetuksen, meidän täytyy kysyä, onko se totta. Sama koskee hengellisiä kokemuksia ja tapahtumia. Meidän täytyy tarkistaa kaikki Raamatun avulla ja hylätä se, jonka koemme olevan valhetta – miten herkullista ”tämä uusi” sitten olisikaan. Jos siinä tilassa ei ole tarkka Totuudesta, niin siis Jumala itse voi huolehtia rullaverhon alasvetämisestä. Silloin sokeutuu kaikkien eksytysten suhteen, joita esiintyy runsaasti kaikkialla maailmassa. Tämän eksytyksen näemme, kuten sanottua, Raamatun kohdassa 2. Tess. 2: 9 – 12. Minulla on tapana kutsua sitä ”Karismaattiseksi sokeutumiseksi”. Kiinnitä huomiosi siihen, että Raamatun sanassa juuri merkit ja ihmeet ovat vetovoima luopumuksessa!

 • 2. Tess. 2: 9-12: ”Tuo, jonka tulemus tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen (ja ruotsiksi lisäys: ja rakastaneet sitä), voidaksensa pelastua. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”

3. Karismaattiset valheet

On olemassa ennen kaikkea kolme ”karismaattista valhetta”, jotka viettelevät kristittyjä epäterveisiin yhteisöihin ja luopumuksen ekumeniaan – antikristilliseen ekumeniaan.

1. Ensimmäinen valhe on oppi maailmanlaajuisesta herätyksestä ja hengenvuodatuksesta lopun aikoina. Tätä oppia kutsutaan englanniksi nimellä ” Latter rain” (tarkoittaa: myöhempi sade) Ilmaus ja idea haetaan Jooelin kirjasta Vanhasta Testamentista. Mutta, kuten olen jo maininnut, Joelin kirja käsittelee sitä hengellistä heräämistä, joka tulee Israelin ja juutalaisten keskuuteen aivan viimeisinä lopun aikoina.  Lue enemmän tästä asiasta linkistä:  http://www.bibelfokus.se/joel.

Kaikissa väärissä hengellisissä tapahtumissa, joita kutsutaan herätyksiksi – kuten Toronto-, Pensacola- ja Lakeland-herätyksissä – kerta toisensa jälkeen viitataan tähän Myöhempään Sateeseen. Tämä valhe saa aikaan sen, että monet avautuvat kaikelle väärälle opeille hengellisisistä läpimurroista, hengenvuodatuksista ja herätyksistä. Ja sille, että meidän täytyy varustautua tähän ajanjaksoon, jne. jne.  Sitä sitten ehkä lähtee liikkeelle – ehkä yli Atlantin – ”hakeakseen vähän tätä ”tulta”. Koko Myöhemmän Sateen – liikkeestä tulee yksi ainoa suuri ekumeeninen liike perustuen valheille ja väärille hengellisislle kundalini-tyyppisille manifestaatioille.  Tänä päivänä olen vakuuttunut siitä, että Jumala sallii sen kannattajien joutua karismaattiseen sokeuteen. Se valmistaa sillä tavoin kaikkia kannattajiaan menemään mukaan Antikristuksen ihailijajoukkoon.

2. Toinen karismaattinen valhe on se, että kristikunnan täytyy olla yhdistetty ja voimakas ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Tämä on osa sitä oppia, jota Myöhemmän Sateen- liikkeessä kutsutaan joskus nimellä Kingdom Dominion (Kuningaskunnan hallintavalta). Siinä opetetaan, että kristikunta tulee seisomaan yhtenäisenä ja voimakkaana apostolisessa voimassa lopun aikoina. Usein myös tarkoitetaan, että tämä on ehdoton edellytys Jeesuksen paluulle.  He, jotka saarnaavat tätä yhtenäisyysoppia viittaavat tavallisesti Johanneksen evankeliumin lukuun 17, jossa Jeesus rukoilee opetuslasten ykseyden puolesta. Ykseysopin kannattajat selittävät Jeesuksen rukouksen ykseydestä käsittävän sekä organisatorisen ykseyden, ekumenian ja hengellisen yhteyden, minkä puolesta meidän täytyy taistella Jeesuksen rukouksen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tämä ykseys asetetaan korkeammalle kuin Jumalan Sana, koska vakavista harhaopeista ei välitetä ollenkaan ykseyden nimissä. Sen sijaan yhtenäistävinä tekijöinä ovat yhdessä vaeltaminen, yhteinen ehtoollisen vietto, jumalanpalvelukset, ylistys, hengelliset manifestaatiot ja hengelliset kokemukset. On vähemmän tärkeää, ovatko nämä ristiriidassa Raamatun opin kanssa. Kysymyksessä on ykseys mihin hintaan hyvänsä! Joten uskossa siihen, että tämän kaltainen ykseys on tärkeimpiä asioita Jumalan valtakunnassa, ihmiset kääntävät Totuudelle selkänsä. Tällä tavoin valmistetaan myös kristittyjä menemään mukaan antikristilliseen ekumeniaan, joka valmistaa tietä Antikristuksen valtakunnalle.

Totuus tosiykseydestä on se, että Jumalan lapset, Jeesuksen tosi opetuslapset, OVAT jo yhtä ja että he ovat olleet sitä jo Jeesuksen ajoista lähtien. Tämä ykseys on sisäpuolella ja se on Hengen ykseyttä. Se on siellä, missä ihmisest alistuvat Jeesuksen tahtoon ja pitäytyvät Hänen Sanaansa. Ja tässä ykseydessä oma minuus on pienemmän ja pienemmän kiinnostuksen kohteena, toisten parhaaksi.

3. Kolmas valhe, jolla autetaan karismaattista sokeutumista, ovat hengelliset manifestaatiot. Tottakai uskon Hengen kasteeseen, kielillä puhumiseen ja parantumiseen. Mutta en niillä irvokkailla tavoilla, joita nyt näkyy karismaattisessa liikkeessä. Tarkoitan näillä kundalini-tyyppisiä manifestaatioita, sellaisia, joista Raamattu ei mainitse mitään. Niitä voi nähdä gurujen joukossa Intiassa meditaatioiden harrastajien keskuudessa, pyhimysten joukossa katolisessa kirkossa, New Agen kannattajien piireissä, shamaaneilla ynnä muilla. Kurkista sivua 10 allaolevassa linkissä, niin ymmärrät, mitä tarkoitan.

 http://media.bibelfokus.se/docs/Det_Stora_Avfallet_2.pdf

Näillä epäraamatullisilla manifestaatioilla on alkunsa itäisissä uskonnoissa. Ne löysivät tiensä länteen mystikoiden, isien, katolisen kirkon pyhimysten, salaisten säädösten ja salaseurojen, okkultisten seurojen ynnä muiden kautta. Ne löysivät tien protestanttisiin kirkkoihin eri julistajien kautta. Nämä olivat kiitollisina ottaneet vastaaan ”vierasta tulta” joissakin niistä seuroista, joita luettelin. Entisajan herätyksissä nämä manifestaatiot käsitettiin unelmoinniksi, psykologisiksi ilmiöiksi tai demonien vaikutukseksi. Niitä vastaan taisteltiin voimakkaasti. Tänä päivänä näitä hengellisiä manifestaatioita pidetään todisteina siitä, että Pyhä Henki on vuodatettu (!). Siksi ne ovat myös perusta antikristilliselle ekumenialle.  Siis jos ei ole tarkka Totuuden suhteen, kun kyseessä on Jumalan tarkoitus Pyhälle Hengelle ja sille kuinka Hän toimii, niin Jumala antaa karismaattisen sokeutumisen tulla. Silloin on heti siinä palvontakulkueessa, joka lopulta tulee palvomaan karismaattista Antikristusta.
 • Ilm. 13: 3 – 4: ”Koko maa seurasi ihmetellen petoa ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen  vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen:” Kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan.”

4. Väärät profeetat valtaavat Ruotsin – luopumus synkronoituu

Haluan mainita tässä joitakin vakavia tapahtumia, jotka koskettavat Ruotsia juuri nyt. Nämä ovat hälyyttäviä asioita. Koen sen niin, että Ruotsia valloittavat epäterveet voimat ja harhahenget enemmän kuin koskaan (niitä on enemmän kuin mitä mainitsen alla). Näemme tässä myös jonkinlaista synkronisonitia kaikkien erilaisten julistajien ja liikkeiden välillä, jotka palvelevat suurta luopumusta. Kaikki ottavat toisiaan kädestä ekumenian nimissä. Ja kaikki ottavat palan toistensa voileipäpöydästä.  Tästä tulee yhtä ainoaa suurta karismaattista ylensyömistä.


John Arnott4.1. John Arnott Arkenissa 22–25 huhtikuuta, 2010
Se mies, joka enemmän kuin kukaan muu yhdistetään niin kutsuttuun Toronton-siunaukseen (engl. Toronto blessing), on John Arnott. Toronto-siunaus oli ja on mitä suurimmassa määrin väärää herätystä. Sen keskipiste oli erittäin omituisissa hengellisissä manifestaatioissa (ilmentymissä), jotka ovat kundalini-tyyppisiä, mutta vastuussa olevat henkilöt kutsuivat sitä ”pyhäksi humalaksi” (engl. ”holy drunkness”). Ihmiset lörpöttelivät, tanssivat ja nauroivat kuin olisivat humalassa, vapisivat, sätkyttelivät, kokivat lämpö- ja valovirtoja, kaaduttiin oikealle ja vasemmalle, eteenpäin ja taaksepäin. Ihmiset sekä ääntelivät että liikkuivat kuin eri eläimet. Sen ”voitelun” (henkivallan), jota tarkoitettiin ja joka toimi Torontossa, oli John Arnott hakenut Rodney Howard Brownelta. Allaolevien linkkien kautta voit ottaa osaa siihen, miltä kaikki saattoi näytää ja kuulostaa siellä, missä Toronton-siunaus nousi esiin.

http://www.youtube.com/watch?v=xCeVZ6e2T0E

http://www.youtube.com/watch?v=nSyj2pZisG0

http://www.youtube.com/watch?v=pU9ZOINBdi0

Pitää vielä mainita, että John Arnott on yksi niistä henkilöistä, joka on lanseerannut käsitteen Soaking - hengellisen metodin, joka on eräänlaista Toronton-siunauksen ja meditaation sekoitusta.. (Soaking on suomeksi likoamista). Olen kirjoittanut vähän enemmän tästä allaolevan linkin kautta.

http://www.bibelfokus.se/ytterligare_steg

Ja tämän allaolevan linkin kautta näet videon, jossa John Arnott ja hänen vaimonsa puhuvat Soakingista. Siinä voit myös nähdä vähän sitä, miltä soaking näyttää. Joissakin tapauksissa voi soaking kuintenkin mennä villimmäksi.

http://www.catchthefire.com/soaking

Se, että Arken-seurakunta nyt kutsuu tämän John Arnottin vieraakseen, ei hämmästytä minua lainkaan. En ole koskaan pitänyt Arkenia minään tosikristillisenä toimintana. Soaking on sitä paitsi jotain, joka valtavan paljon muistuttaa nk. virtaavaa rukousta ja sisäistä rukousta, jossa Arken on mukana. Mutta on erittäin vakavaa, että Ruotsi saa ottaa vastaan näin kauhean väärän profeetan, joka tulee Jeesuksen nimessä (!) Sitä paitsi John Arnottia mainostetaan siinä mainosliitteessä, jonka Jeesusmanifestaatio on lähettänyt sekä Dagen-lehteen että Hemmets vän-lehteen. Tämä on harhaanjohtavaa kristillisyydellemme Ruotsissa, sielut johdetaan harhaan, ja se tarkoittaa luopumuksen voimien synkronoitumista!


4.2. Benny Hinn ja Steve Hill Livets Ord:in Eurooppakonferensissa 25 heinäkuuta - 1 elokuuta, 2010

Eurooppakonferenssi kuten Jeesusmanifestaatio ovat suuri synkronisoitumisen esiintymislava, jolla esiintyvät monet erii puhujat ja eri yhteisöt. Minulla on tapana kutsua tätä luopumuksen ekumeniaksi. Tänä vuonna (2010) tulee paitsi kaksi herraa, jotka mainitsen tässä kappaleessa, niin myös Berit Simonsson Keidas-liikkeestä (Ruotsin kirkon uudistusliike), Göran Skytte, Stephen Sumrall, John Bevere ja useat muut. Olen sitä mieltä, että on suunnattoman vaarallista ja traagista, kun ruotsalaiset suositut puhujat esiintyvät tällaisissa yhteyksissä. Se signaloi sitä, että hyväksytään ne yhteisöt, joissa vakavia, kaikenlaisia harhaoppeja kukoistaa. Göran Skytten puheesta Torp ja Nyhem:issä ymmärrän kuitenkin sen, että hänestä on tullut sekä katolilaisuuden, epäraamatullisen ekumenian ja Latter Rainin (Myöhemmän Sateen -liikkeen, joka uskoo maailmanlaajuiseen herätykseen lopun aikoina) suurlähettiläs. Aivan kokonaan hämmästyttävää ei ehkä ole se, että hän ui rauhallisesti Livets Ord:in vesistössä. Oli miten oli, estradikristillisyys houkuttelee sekä monia puhujia että monia katsojia. Tuntemattomammat ja ”normaalit” puhujat tuntevat itsensä immarrelluiksi sen takia, että heitäkin pyydetään, että he saavat seisoa suurilla näyttämöilllä ja että he voivat ”saavuttaa niin monia ihmisiä”. Heti sitten ollaankin mukana jengissä. Kuulijat antavat itsensä tulla houkutelluiksi suurten nimien sekä parantumislupausten että voitelujen ja muiden siunausten kautta. Kaupan päälle saa karismaattisen sokeutumisen!

Benny HinnBenny Hinn
Nyt Livets Ord- yhteisö on saanut aikaiseksi sen, että yksi suurimmista vääristä profeetoista maailmassa tulee heidän heidän konferenssiinsa tänä kesän, ja se on Benny Hinn. Tätähän ei tarvitse ihmetellä, sillä Ulf Ekman ja Benny Hinn ovat hyviä ystäviä. On todellakin huomion arvoista, että niin monet maailman suurista vääristä profeetoista kokoontuvat Ruotsissa tänä vuonna. On menossa kauhea voiman kokoaminen. Kysymys on: Mitä Ruotsissa tapahtuu tämän jälkeen?  Samanaikaisesti on hyvä, että Livets Ord tämän aikaan saatuaan vielä kerran avoimesti näyttää, kuinka hullusti asiat ovat siellä. Kunpa vielä enemmän totuutta etsiviä kristittyjä heräisi tämän takia!

Oikeastaan minun ei tarvitse kirjoittaa niin paljon Benny Hinnistä, sillä hänestä on uskomattoman paljon paljastavaa informaatiota netissä. Mutta jotakin minun täytyy mainita. Jotkut ottavat esille Benny Hinnin avioeron suurena ongelmana, mutta ehdottomasti asia ei niin ole. Mikä on oikein vakavaa, on, että Benny Hinn on 101-prosenttisesti uskon liikkeen julistaja. Hän julistaa kaikkia antikristillisiä oppeja, sitä, että ME olemme Kristus, ”MINÄ OLEN-teologiaa” (aivan kuin New Age:ssa), menestystä, rikkautta ja täydellistä terveyttä. Sitä, että Jeesus kuoli hengellisesti ja syntyi uudestaan jne. Jotkut sitaatit osoittavat tätä:

 • ”Älä sano, että kuulut Jeesukselle. Sinä olet kaikki se, mitä Hän oli ja mitä Hän on ja mitä Hän tulee koskaan olemaan. Uusi ihminen sanoo: ”MINÄ OLEN kuin Hän on” Sitä juuri se sanoo… Niin kuin Hän oli, sellaisia me olemme maailmassa. Jeesus anoi: ”Menkää minun nimessäni, menkää minun sijastani.” Älä sano: ”Minä kuulun”, Sano: ”MINÄ OLEN, minä olen, minä olen, minä olen, minä olen.”
  Benny Hinn, "Our Position in Christ#2-The World Made Flesh", Orlando, FL; Orlando Christian Centre, 1991, äänikasetti  #A031190-2, sivu  B

 • Minä olen pieni Messias, joka vaellan maan päällä.”
  Ohjelmasta ”Praise-a-Thon” TBN 6 – kanavalla marraskuussa 1990

Ihmisiä kokoontuu sadoin tuhansin Benny Hinnin kampanjoihin kautta mailman. Sanotaan, että osa paranee, mutta kaikki tutkimukset osoittavat päinvastaista. Osa matkustaa kotiinsa uskoen parantuneensa, mutta huomaavat pian, etteivät asiat olleet niin (jos he ovat rehellisiä). Useimmat matkustavat kotiin ilman, että ovat saaneet mitään. Sen sijaan on annettu suuria summia Benny Hinnin jatkuvaan rahantulokoneistoon.  Ja ketä syytetään siitä, ettei parantumista tapahtunut?  Kyllä, kaikki apua etsineet syyttävät itseään ja uskoaan, ettei se riittänyt – aivan linjassa uskon liikkeen opetuksen kanssa. Usko pitää mm. näyttää toteen sillä, että ”kylvetään” suuria summia ”Jumalan työhön”. Mutta se, joka ei tähän pysty, ei voi myöskään odottaa mitään itselle saatavaa siunausta takaisin. Sitten: täytyy olla tietoinen siitä tosiasiasta, että itsensä parantuneeksi julistaneet ehkä eivät ole sellaiseksi tulleetkaan. Ja he itse tietävät sen myös. Perkeleellisintä tässä sirkuksessa on heidän oppinsa ”suun tunnustuksesta”: Sillä tarkoitetaan ”Saat sen, mitä sanot”. Siksi ihmiset eivät uskalla sanoa, että he ovat edelleen sairaita. He ”tunnustavat parantumistaan” suullaan, vaikka se ei olekaan totta. He elävät valheessa itsensä ja muiden edessä. Siksi emme koskaan voi luottaa siihen, mitä ihmiset sanovat parantumisista näissä yhteyksissä!

Benny Hinn edellisen kerran Ruotsissa
Kun Benny Hinn oli Livets Ord:issa vuonna 2003, niin siellä filmattiin 3,5 tuntia pitkä kokous ja se sijaitsee: mms://stream.bahnhof.net/livetsord/Konferenser-Seminarier/Europakonferens/2003/swe/bh200307271930.asf.

Jaan tässä vähän omia vaikutelmiani katsottuani nauhoituksen.

Runsaan ensimmäisen tunnin aikana kokouksessa rakennetaan tunnelmaa vaihdellen rukousta, puhetta ja ylistystä, joka nousee ja laskee voimassa ja tahdissa. Benny Hinn kulkee tämän tunnin aikana ympäriinsä kuin hymyilevä setä. Hän esittelee kaksi omaa lastaan, hän ylistää ystäväänsä Ulf Ekmania, ym.  Kunnollinen uhri kerätään Benny Hinnin kampanjoihin, koska juuri niissä miljoonittain ihmisiä pelastuu, näin halutaan sanoa (vaikka todellista, täyttä evankeliumia ei julisteta!) ” Maksaa paljon, paljon rahaa” saada ihmiset sisään pelastukseen, puhuu Ulf Ekman, joka piti uhripuheen. Benny Hinn lupaa myös pitää kampanjan Ruotsissa vuosina 2004 tai 2005, mutta siitähän ei tullut mitään (kiitos ja ylistys). Ensimmäisen tunnin jälkeen Benny Hinn saarnaa noin 45 minuuttia Hengestä ja kertoo, kuinka erilaisia ihmeitä hän on nähnyt omien sanojensa mukaan. Koko Bennyn saarna keskittyy Henkeen. Hän sanoo, että saarnan tarkoitus on, että ”tuuli” tulee hänen päällensä. Tässä meidän täytyy muistaa, ettei Jumalan Henki koskaan maalaa mitään omaa potrettia. Jumalan Henki aina osoittaa Jeesukseen! Julistuksemme tarkoituksena pitää olla toisten ihmisten johdattaminen uskoon. Hinnin saarnan jälkeen seuraa hiljaista musiikkia ja laulua, jonka on luotava pyhä, odottava, tunnelma. ”Hiljaa, hiljaa, schhh, kuiskatkaa, nouskaa seisomaan” sanoo Hinn. Sen aikana hän aivan kuin kuuntelee ja vetää sisään sen ”tuulen”, jota hän odottaa.

JA SITTEN, näiden kahden mukavan alkutunnin jälkeen, joissa oli uhri, saarna, vaihtelevaa hiljaista ja mahtavaa musiikkia ja laulua – kun odotukset ovat huipussaan – silloin tapahtuu jotain hyvin merkillistä ja ei-mukavaa (kahden tunnin ja seitsemän minuutin kohdalla nauhoituksessa). Silloin Benny Hinnin katse muuttuu ja tummenee. Hänen äänensä muuttuu karheaksi ja kovaksi. Hän vaikuttaa yhtäkkiä aggressiiviselta. Hän pauhaa, pitää meteliä ja ohjaa ihmisiä tavalla, joka ei ole Jumalan Hengelle tunnusomaista. Kaiken pitää nyt mennä nopeasti, nopeasti, nopeasti! Ihmisiä valitaan käsin ja kutsutaan esiin nopeassa tahdissa. Hän käskee ihmisiä esiintymislavalla. Hän kirkuu käheitä käskyjä, joiden henki on kaikkea muuta kuin Jumalan rauha: ” Tuokaa hänet tänne! Lavalle nopeasti! Nostakaa kädet! Ottakaa toisianne kädestä kiinni! Nostakaa mies ylös nopeasti! Tulkaa tänne! Pane toimeksi, nuori mies! Minähän sanoin, järjestäkää täällä tilaa! Tule nyt taas! Tämä on hetki, josta puhuin! Ottakaa voitelu vastaan! Kun olen laskenut kolmeen, sanokaa:TULTA!” Näyttää ja kuulostaa siltä, kuin vieras henkivalta olisi tullut Benny Hinnin ylle – aivan kuin shamaanit saavat kontaktin henkimaailmaan. Ja sillä hetkellähän on toimittava, kun tällä hengellä on kontrolli. Tavallisessa järjestyksessä ihmiset kaatuvat kaikkiin suuntiin, he vapisevat ja sätkyttelevät. Kaikkien pitää kaatua todistuksena siitä, että he ovat saaneet voitelun. Erittäin kamalaa! Kuitenkin monet uskovat, että tämä on Jumalan Hengen hedelmää, mutta tämä on toinen henki, rakkaat veljet ja siskot, jotka etsitte totuuttaa!

Älä tule voidelluksi sillä antikristillisellä kundalini-hengellä, jota Benny Hinn välittää!

(Ehkä olet kuullut puhuttavan, että Benny Hinnin voimakkaat henkivartijat olivat kovakätisiä tämän kokouksen aikana. Kolmen tunnin ja 28 minuutin kohdalla nauhoituksessa voit nähdä, kuinka henkivartijat kovakouraisesti työntävät syrjään valkeaan paitaan pukeutuneen miehen pois lavalta, kun tämä oli yrittänyt päästä Benny Hinnin luo siksi, että hän rukoilisi hänen lastensa puolesta.)

Vääriä profetioita
Benny Hinn on monta kertaa aikaisemmin välittänyt vääriä profetioita, jotka eivät ole käyneet toteen (katso esim. tästä linkistä). Tämän kaiken työn kruununa kokouksessaan Livets Ord:issa vuonna 2003 Benny Hinn profetoi, että Iranin hallitus tulisi kaatumaan 24 kuukauden sisällä. Hän sanoi mm. näin: ” Pyhä Henki pyytää minua itsepintaisesti kehottamaan teitä rukoilemaan, että lähimpien 24 kuukauden aikana, kahden vuoden aikana, se hallitus hajoaa. Nostakaa kätenne ja ylistäkää häntä! Tulevien 24 kuukauden aikana se hajoaa.” Sitä tosiasiaa ajatellen ettei hallitus ole vielä hajonnut, uskon liikkeen julistajat syyttävät ihmisiä. Nämä eivät rukoilleet ja uskoneet tarpeeksi. Mutta totuus on se, että Pyhä Henki ei puhunut Benny Hinnin kautta. Raamattu kertoo meille, että Jumala tulee sallimaan väärien profeettojen esiin nousemisen asettaakseen kokeeseen rakkautemme totuuteen. Kaikkein tunnusomaisin merkki vääristä profeetoista on se, etteivät heidän profetiansa toteudu.

Väärät parantumiset
Alla olevan linkin kautta voit nähdä paljastavan videon Benny Hinnistä (toinen puolisko on Reinhard Bonnkesta):
http://video.google.com/videoplay?docid=-2908328681662849472#

Väärä evankeliumi
Raamattutunnissani ” Suuresta luopumuksesta” otan esiin Benny Hinnin (ja monta muuta) ja eri sitaatteja sekä näytän eri videoleikkeitä: http://bibelfokus.se/avfallet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Steve HillSteve Hill
Kansas-profeetta Bob Jones kutsui Toronton-siunausta “aalloksi yksi” hengellisten “herätysaaltojen” joukossa, joka huuhtoisi läpi koko maailman. Aalto kaksi oli Pensacola Outpouring (vuodatus), myös kutsuttu nimellä Brownsville Revival (herätys). Lakeland Outpouring, johtajanaan Todd Bentley, oli aalto numero kolme Bob Jonesin mukaan. Se henkilö, joka ehkä voimakkaimmin oli Pensacolan väärän herätyksen takana, oli juuri Steve Hill. Hän oli saanut Toronton-siunauksen henkivallan lontoolaisesta Holy Trinity Brompton – nimisestä seurakunnasta, joka oli hyvin voimakas Toronton – siunauksen linnoitus Englannissa. Steve Hill sai vastaanottaa tämän ”voitelun” seurakunnan johtohahmolta Sandy Milleriltä juuri ennen kuin Steve alkoi vaikuttaa Brownsvillessä, Pensacolassa.

Tänä vuonna siis myös Steve Hill on kutsuttu Livets Ord:in Eurooppakonferenssiin. Ei tämäkään hämmästytä minua, mutta se on yhtä vakavaa meidän maamme hengelliselle terveydelle, se, että Steve Hill tulee tänne kuten Benny Hinn, John Arnott ja muutkin. Tämäkin on luopumuksen voimien synkronisoitumista.

 Alla olevan linkin kautta voit nähdä jotain siitä, miltä Pensacolan hengenvuodatus voisi näyttää:

http://www.youtube.com/watch?v=Ii_t2Ok8nBA

He tarkoittavat, että tärinät olivat Jumalan Hengen työtä. Vertaapa niitä alla olevan videon kanssa, jossa kundalini-ilmiöt meditaation aikana ovat nähtävissä ja mieti, mistä sinä löydät tätä Raamatussa:

http://www.youtube.com/watch?v=61kHON0okEQ


Morris Cerullo4.3. Morris Cerullo i Södermalmin kirkossa 15. huhtikuuta, 2010
Ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä Uskon liikkeen auktoriteetti tulee Ruotsiin, mutta nyt se tapahtuu suuremmassa harhahenkien yhteisessä kokouksessa Ruotsissa. Yksi sitaatti Morris Cerullolta näyttää, mitä hän puolustaa:

 • ”Kun seison tässä, veljeni, niin et sinä näe Morris Cerulloa, sinä näet Jumalan, sinä katsot Jeesusta.
  Ääninauhalta 1 "The End Time Manifestation of the Sons of God," Morris Cerullo World Evangelism

Jos haluat tietää enemmän hänen ajatuksistaan, lue tältä sivulta:

http://falseteachersexposed.blogspot.com/2007/01/morris-cerullo.html


Jeff Garvin4.4. Jeff Garvin tulossa The House:iin Göteborgiin 4-6. kesäkuuta, 2010
“Toisen aallon” jälkeen Pensacolassa tuli “aalto kolme”, se oli tapahtuma Lakelandissa, Floridassa, vuonna 2008, jossa Todd Bentley oli kärjessä.  Siellä tuli tämä New Age-kristillisyyden muoto vielä enemmän esille. Kundalini-ilmiöt voimistuivat ja todistukset matkoista taivaaseen ja tapamiset enkelien kanssa jne. tulivat entistä enemmän huomiota herättävimmiksi, ihan suorastaan naurettaviksi. Yksi Todd Bentleyn lähimpiä työtovereita Lakelandissa oli Jeff Garvin.

The House Göteborgissa kutsui mukaan “Fire Slam” (“Tulipamaukseen”) Jeff Garvinin 22. – 25. huhtikuuta, mutta  Islannin tulivuorenpurkauksen takia Jeff ei voinut tulla. Siellä piti tulla toimeen ilman häntä. Mutta sitten Jeff varattiin uudelleen kesäkuun 4. – 6. päiviksi ja silloin luvattiin ”tulivuorenpurkausta” Ruotsiin sen sijaan. Mitään sellaista emme kuitenkaan ole nähneet. ”Tule hakemaan tulta” oli yksi kutsuhuudoista tähän kokoukseen.

The House on ryhmä (ei seurakunta), jossa on mm. rockmies Ulf Christiansson yhtenä keulahahmoista. Ulf kävi Lakelandissa ainakin pari kertaa ja tuli hyvin vaikuttuneeksi Todd Bentleyn toiminnasta. Tämän jälkeen hänestä on tullut suurin piirtein ”Lakelandin suurlähettiläs”. Olen kuullut monelta entiseltä New Agen:n kannattajalta, jotka ovat tulleet kristityiksi, että he kokevat Todd Bentleyn toiminnassa henkivaltojen olevan samoja, joita he kokivat New Age:ssä. Siksi he pakenevat sellaisia kokouksia (mikä esim. tapahtui kerran, kun Ulf Christiansson otti osaa kokoukseen, jossa pari entistä New Agen kannattajaa oli mukana).

Ulf Christiansson kirjoittaa sivulla linkki puuttuu tästä ihmisistä ja tapahtumista siellä:
 • “Nämä ihmiset The House:issa ovat erittäin tulisia ihmisiä, tiedäthän. He eivät tule odottamaan sitä, että taivas putoaa heidän päälleen… he tulevat vetämään sen itse alas, ja vaativat, että Jumala räjäyttää meidän kansamme nyt.  Väkivaltaiset ottavat sen väkivallalla, ei se ole vain hieno raamatunjae vaan tosiasia, todellisuus, joka meissä tapahtuu juuri nyt. Tietyt uskonnolliset ihmiset pelkäävät tätä, he ovat sitä mieltä, että se on liian paljon, ei oikeaa, ei kunnollista… mutta minä sanon, että se ei tule sillä tavoin kuin aikaisemmin… Se tulee olemaan sama henki, mutta toisessa ”muodossa” vain ärsyttääkseen meidän vanhaa viiniä – ajattelutapaamme. Muistakaa, uutta viiniä uusiin viinileileihin!”

Nämä asiat ovat vaarallisia. Siis tapahtuu asioita, joita emme aikaisemmin ole nähneet kristikunnassa emmekä löydä Raamatusta, mutta meidän pitää hyväksyä se vain sen takia, että “profeetat” sanovat: nyt tulee Jumalan Henki uudella tavalla, jota emme ole tottuneet näkemään. Ja tämä on itse väkivalloin vedetty alas ”taivaasta”. Miten pieleen voidaankaan mennä silloin? Minä olen sitä mieltä, että The House – yhteisö on mennyt tosi paljon pieleen.

Voit nähdä hieman Jeff Garvinista Lakelandissa vuonna 2008 alla olevasta linkistä:

http://www.youtube.com/watch?v=WyclcYAZBcQ


4.5. Reinhard Bonnke tulee Maailman helluntaikonferenssiin Tukholmaan, 24–27 elokuuta 2010 sekä Mission SOS – konferenssiin ”Harvest cry” 29. elokuuta
Reinhard BonnkeKaksi suurinta massakokousjulistajaa maailmassa tänä päivänä ovat Benny Hinn ja Reinhard Bonnke. Heidän valtavat kokoontumisensa toimivat heidän asianajajinaan, silloin monet viittaavat toiminnan laajuuteen ja tarkoittavat, että tämän täytyy olla Jumalasta. ”Sadointuhansinhan ihmisiä pelastuu heidän kokouksissaan” sanotaan eikä silloin toden totta pidä kritisoida näitä ”Jumalan miehiä”.  Mutta pelastuvatko todellla ihmiset oikeasti näissä massakokouksissa – Raamatun evankeliumin mukaan? Pelastuvatko ihmiset iankaikkiseen elämään vai yksinomaan ihailemaan näitä julistajia? Kuinka syvälle tunkeutuu kääntymys ihmisissä näissä massakokouksissa? Voimme miettiä sitä tarkkaan, että Ruandaa kutsuttiin ”karismaattisen kristikunnan kruunuksi”. Tätä maata pidettiin läpikristittynä maana. Mutta niin oli juuri ennen kuin kansanmurhat alkoivat ja monet näistä karismaatikoista osallistuivat kansanmurhaan, jossa kuoli noin 800 000 tutsia. Tätä kansanosaa monet kutsuivat alempitasoiseksi ja Jumalan tahdon vastustajiksi.

Sen, että Benny Hinn on petturi ja väärä profeetta, olen ottanut esiin videossani ”Suuri luopumus”.  Mutta se, mikä on Reinhard Bonnken tilanne, on ehkä vähemmän tunnettua. Monia kiehtoo ne uskomattoman suuret ihmismassat, jotka tulevat hänen kokouksiinsa, mutta he eivät tiedä mitään hänen yhteyksistään ”Latter Rain-perheeseen” (Myöhempi Sade) ja sen teologiaan. Aion mainita muutamia minua syvästi huolestuttavia asioita sien takia, että Reinhard Bonnke nyt vielä kerran on kutsuttu Ruotsiin.

Reinhard Bonnke on Benny Hinnin hyvä ystävä ja osittain he panostavat yhteisiin asioihin. Sen voit nähdä mm. tästä videosta You Tube:ssa http://www.youtube.com/watch?v=CTScf6pHZP4. Kun seuraa osaa videonauhoituksista Reinhard Bonnken massakokouksista, niin hämmästyy samankaltaisuuksia näiden ja Benny Hinnin kokousten kanssa.  Reinhard Bonnke kutsuu itseään evankelistaksi, mutta hän sanoo tuskin yhtä sanaa siitä, mitä evankeliumi todella tarkoittaa. Ei mitään synnistä, syyllisyydestä, Jeesuksen sovituksesta, rististä, kääntymyksestä, parannuksesta jne. Enimmäkseen puhutaan parantumisesta ja voiteluista. Bonnke puhuu voiteluista samoilla ihmeellisillä ja harhaanjohtavilla tavoilla kuin kaikki muutkin julistajat Myöhemmän Sateen-perheessä. Kyseessä on ”voima”, joka voidaan siirtää. Voit saada tämän voiman pienemmissä tai suuremmissa annoksissa.

Bonnkella on myös yhteyksiä Kenneth Copelandiin. Eräässä videossa (n. 30 sekunnin kohdalla) sanoo Bonnke itse, että se tuki, jota hänen toimintansa saa Kenneth Copelandilta on ollut suurinta monen vuoden aikana.  Katso http://www.youtube.com/watch?v=D6G1m-g971Q.

Bonnke kutsuu silloin tällöin tulemaan tilaisuuteen ”impartation breakfast” (suunnilleen ”kosketuksen saamisen aamiaiselle” tai ”voiman siirtämisen aamiaiselle”), jossa fantastisen aamiaistarjoilun ohessa saat kokea Bonnken henkiökohtaisen kättenpäällepanon. Siinä ”voitelu” hänestä siirtyy sinuun. Sinulle luvataan erityinen kosketus Jeesukselta aaimiaisen aikana. Sitä voi kysyä itseltään, mikä tämä voima on, jota Bonnke siirtää. Jumalahan voi antaa Pyhän Hengen ihmiselle ilman, että ”maailmanevankelistan” täytyy laittaa kätensä päällesi. Ja jos on saanut ottaa vastaan henkikasteen, niin silloinhan jo kaikki on paikalla, jonka Jumala on luvannut – siis mitä tulee Pyhään Henkeen. Vai tarkoittaako Bonnke, että meistä puutuu Jumalan Hengen osia? Voiko Jumala olla meissä epätäydellisellä tavalla niin, että herra Bonnken täytyy korjailla Jumalan Henkeä? Ei, tietenkään ei! Tämä on harhaoppia! Jos nyt jotakin sellaisessa kättenpäällepanemisessa saadaan, niin se on kaste harhahengissä, siitä olen joka tapauksessa vakuuttunut.  Sinä voit lukea Bonnken aamiaiskokouksista tämän linkin kautta: http://us.cfan.org/ibm.aspx.  Voin luvata sinulle, että voit saada sekä hyödyllisemmän että halvemman aamiaisen hotelli Scandicissa, ja siellä sinä ja Jeeus voitte syödä yhdessä ilman, että Benny Hinnin tai Reinhard Bonnken tarvitsee olla läsnä!       

Reinhard Bonnken kyvyllä välittää “voiteluita” ja erilaisia “voimia” on ilmiselvästi ollut merkitystä Rodney Howard Brownille ja hänen toiminnalleen. Browne on se julistaja, joka ehkä kaikkein eniten liitetään käsitteisiin ”holy drunkness” ja ”holy laughter ” (pyhä humala ja pyhä nauru). Hän siirsi tämän ”voitelun” Toronton-herätykseen. Tällä sivulla http://www.deceptioninthechurch.com/bonnke.html voit lukea siitä, miten valtavaa ”voiman siirtämistä” Bonnke jakoi Brownelle ennen kuin alkoivat pyhä humala, Toronto, Pensacola jne. Siinä tekstissä näet myös kuinka kaikki nämä herrat ovat linkittyneet toistensa kanssa. Sieltä voit myös lukea melko paljon muistakin Bonnken ihmeellisyyksistä.

Muistan erään satsauksen, jota Ruotsissa tehtiin ja joka oli nimeltään “Miinuksesta plussaksi”. Siinä lähtökohtana olivat Reinhard Bonnken metodit ja materiaalit. Suzette Hattingh oli palkattu Bonnken palvelustehtävään siihen aikaan. Hän työskenteli muun muassa tässä tehtävässä. Hän oli myös Arken – seurakunnan ihmekonferenssissa vuonna 2007 – vain sanoakseni lisää yhteyksiä. Mutta mitä kestävää hedelmää tämä Bonnke-satsaus antoi Ruotsille?  Ehkä joku pelastui  Jumalan armosta, mutta se ei kääntänyt Ruotsin alaspäin menevää spiraalia. Ei tullut mitään herätystä. Toisin sanoen oli vallalla hyvin suuri yliusko Bonnken metodeihin ja kykyyn jo silloin. Mutta nyt sitä taas yritetään!  Reinhard Bonnke on siis yksi puhujista Maailman helluntaikonferenssissa Tukholmassa, 24 – 27. elokuuta, 2010 (sekä mm. Ulf Ekman!) Konferenssin tarkoitus on mm: ”varustautua itse, varustaa muita ja kirkkoa!” Toisin sanoen asetetaan suuri luottamus Bonnken menetelmään ”impartation” (ja Ulf Ekmanin). Taas kerran täytyy todeta, että Helluntailiikettä ollaan viemässä alas suureen mustaan aukkoon Ja nyt sitten pannaan toimeksi! Helluntailiike on pian kokonaan ja täysin adoptoitu Myöhemmän Sateen perheeseen ja silloin se tarkoittaa hyvää yötä lopullisestii.  Lue lisää tästä konferenssista sivulta  http://www.pwc2010.se/. Reinhard Bonnke oli tosin Nyhem-viikolla pari vuotta sitten, ja mina uskoin, että se olisi tilapäinen häiriö Helluntailiikkeessä. Monet voimakkaasti vastustivat hänen vierailuaan siellä. Se koettiin epäterveeksi ja epämiellyttäväksi. Mutta ilmeisesti helluntailiikkeen johto ei oppinut mitään siitä vierailusta. Ystävyys näiden ”valtavien apostoleiden” kanssa on ennenkuulumattoman korruptoivaa. Varo taputusta olkapäälläsi ja heidän liukkaita sanojaan!

Maailmankonferenssissa käyntinsä jälkeen Reinhard Bonnke tekee maahannousun Mission SOS – konferenssissa nimeltään ” Harvest cry” 29. elokuuta. Tämän konferenssin järjestää se seurakunta, jossa Johannes Amritxer on johtaja. Kuten saatoimme lukea Dagen-lehden artikkelista tästä  (http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=209076)  niin Bonnke on Johannes Amritzerin hengellinen mentorii. Tämä kertoo niin selvästi jotakin molemmista näistä herroista. Amritzer on Skandinavian Apostolisen Kristikunnan Verkoston johtaja. Sillä on yhteys yliapostoli C. Peter Wagnerin inhottavaan apostoliseen lliikkeeseen. Reinhard Bonnkella on myös omia ”koplauksiaan” C. Peter Wagneriin. Wagnerin opetukset mm. hengellisestä sodankäynnistä (joka on tärkeä ainesosa Myöhemmän Sateen –perheen teologiassa) on vaikuttanut Bonnken metodeihin ja teologiaan.

HUOM! Tämä sinun täytyy nähdä!
Tv-kanava HBO teki jokin aika sitten tutkivan reportaasin sekä Benny Hinnin että Reinhard Bonnken toiminnasta. Alla olevan linkin kautta voit ottaa osaa ohjelmaan. Pitää muistaa, että se on maallinen ohjelma, mutta siinä kuitenkin on paljon mielenkiintoista ja koskettavaa. Filmissä näkee, kuinka Bonnke vastaanotetaan, kun hän saapuu Afrikkaan. Ja kuinka hän itse vastaan ottaa kansan juhlinnan, jossa heillä on kädet pään päällä voiton eleenä. Silloin voi ihmetellä, onko Bonnke vai Jeesus näiden afrikkalaisten ressukkojen jumala. On myös kammottavaa nähdä eri tavalla sairaiden ja vammaisten tulevan täynnä toivoa näiden julistajien kokouksiin, mutta jotka lähtevät pettyneinä sieltä. Usein he ajattelevat, ettei heidän uskonsa riitä ja ettei Jumala hyväksy heitä.

http://video.google.com/videoplay?docid=-2908328681662849472#
(ensimmäinen puolisko on enimmäkseen Benny Hinnistä, mutta on kuitenkin mielenkiintoinen)


4.6. Jeesusmanifestaatio 2010
On kyllä monia kristittyjä, jotka kokevat Jeesusmanifestaation valtavan hyvänä ja tärkeänä Ruotsille. Mutta onko Ruotsi todella muuttunut positiiviseen suuntaan sen jälkeen, kun nämä manifestaatiot (ilmentymät) alkoivat? Onko maassamme enemmän todella pelastuneita? Onko vähemmän epämoraalisuutta ja rikollisuutta? Onko herätys tullut? Missä kohti Raamattua näemme, että meidän pitäisi olla mukana tämän tyylisiissämanifestaatioiissa ja kokoontumisissa?

Omasta puolestani olen sitä mieltä, että Jeesusmanifestaatio on suuri näytelmä, joka enimmäkseen hyödyttää ei-toivottavaa ekumeniaa. Sillä tässäkin tapauksessa peruuttamattomasti luovutaan Totuudesta ykseyden nimissä. Raamattu sanoo, että meidän pitää vetäytyä pois niistä, joilla ei ole apostolien oppia evankeliumista. Mutta Jeesusmanifestaatiossa menevät evankeliset kristityt saman ikeen alle kuten useat yhteisöt ja kirkot, joilla ei ole todellista ja pelastavaa evankeliumia. Tässä tapahtumassa on sekoitus Arken-seurakuntaa, Livets Ord:ia, Katolista kirkkoa ja monta muuta.

Vassula Rydén

Mutta haluan erityisesti mainita yhden osanottajan ja se on Ekumeeninen yhdistys Tosi Elämä Jumalassa. Yhdistyksen tavoite on levittää ja tehdä tunnetuksi niitä sanomia Skandinaviassa, joita välittää profetissa Vassula Rydén. Tämä Vassula tarkoittaa, että hän useissa tilanteissa on saanut sanomia suoraan Jeesukselta.  Hänen elämäntehtävänsä on välittää nämä sanomat eteenpäin. Sanomien päätarkoitus on YKSEYS ja se, että kaikkien kirkkojen on mentävä takaisin kuuliaisuuteen paaville. Kuten toivottavasti ymmärrät, ei se ole voinut olla Jeesus, joka olisi sanonut mitään sellaista. Tässä on sitaatti Vassulan kirjasta kolme:

 • ”Minä, Herra, tarvitsen RAKKAUTTA ja RUKOUSTA ja YKSEYTTÄ, kaikkia yhdessä yhden ainoan Ilmestysmajan ympärillä. Jos he etsisivät Minun mielenkiintoni kohteita, he ymmärtäisivät, kuinka Pyhä Sydämeni kaipaa ja toivoo tätä yhteyttä Minun Pietarini johdolla. Pietarin, jolle itse olen antanut taivaan valtakunnan avaimet. Joten rukoilkaa innolla kaikki yhdessä, että kaikki ymmärtäisitte, että Minä, Herra, kutsun heitä yhdistymään. Kutsun kaikkia, jotka kantavat Minun nimeäni, palaamaan todelliseen ykseyteen, Pietarin alaisuuteen (paavin alaisuuteen)”

Se, mikä on oikein vakavaa Jeesusmanifestaatiossa, on se, että se antaa vaikutelman, ettei ole mitään eroa tavallisten vapaakirkkojen, Ruotsin kirkon, Katolisen kirkon, Livets Ord:in, Arkenin, Tosi elämä Jumalassa-yhteisön ja kaikkien muiden välillä. Mutta ero on useimmissa tapauksissa kuin yö ja päivä, se on Totuuden ja harhaopin välillä, ikuisen elämän ja sen välillä, ettei sitä ole. Se, että asioihin vihkiytymättömät Svenssonit voivat joutua johdetuiksi uskomaan siihen, että he voivat mennä mihin tahansa näistä kirkoista ja yhteisöistä saadakseen tietää, kuinka pelastutaan, on kauhistuttavan vakavaa. On melko harvoja ihmisiä, jotka voivat osoittaa pelastuksen Tien tänä päivänä. Siis se, mihin Jeesusmanifestaatio monessa suhteessa viittaa, on sen sijaan ykseden tie ja se on HYVIN pettävää. Tässä tapahtuu toisin sanoen hyvin leveä synkronisointi, joka menee voimakkaasti luopumuksen suuntaan..


4.7. Livets Ord ja Helluntai yhteisrintamassa 2010
Maaliskuussa 2010 julkaisi lehti Världen Idag (Maailma tänään) artikkelin, joka kuvaa yhteistyötä Helluntailiikkeen ja Uskonliikkeen väliilä. ” Tarvitsemme toisiamme onnistuaksemme lähetystehtävässä” he lyövät kiinni yhteisen lausunnon. Voit lukea tämän artikkelin alla olevan linkin kautta:

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=7203&Itemid=33

Tämä on syvällisesti traagista yhteistyötä. On monia aitoja helluntaiystäviä (ei vähiten vanhempia, jotka ovat tunteneet menneitten aikojen aitojen herätysten siipien havinan), jotka ovat järkyttyneitä tästä yhteistyöstä. Se, että Uskon liikkeellä on paljon harhaoppeja teologiassaan, ei ole mikään uutinen. Voit lukea siitä tästä tekstistä:  http://www.bibelfokus.se/trosrorelsen.       

Mutta hyvin vakava harha Helluntaiherätyksessä tänään on, että siellä uskotaan olevan OK tehdä yhteistyötä Uskon liikkeen kanssa. Ero on tässäkin kuin yö ja päivä, Totuuden ja harhaopin ero, ikuisen elämän ja sen, ettei sitä ole, välillä. Joten tässä näemme synkronisoitumista, joka on hyvin kiitollista Uskon liikkeelle, mutta kohtalonkysymys Helluntaiherätykselle!  Världens Idag – lehden aprillipila Livets Ord:in siirtymisestä Helluntaihin ja, että Ulf Ekmanista tulee johtaja Pelle Hörnmarkin jälkeen, ei ehkä kuitenkaan ole aivan kokonaan pilaa. Epäilen, että Ulf Ekman tähtää vielä korkeammalle. Tämä synkronisoituminen valmistaa tietä hänelle.

HALLOO! Pelle Hörnmark & kumppanit, minkä valtavan vastuun otatte päällenne, kun nyt johdatte ihmisiä – eikä vähiten nuoria – uskomaan, ettei Livets Ord:issa ja heidän luopumusta sisältävässä teologiassaan ole mitään vikaa! Raamattu on hyvin selkeä varoituksissaan siitä, että muita ihmisiä johdetaan harhaoppeihin. Meidän kaikkien pitää tulla paljon tarkemmiksi siinä, mitä opetamme, jaamme edelleen ja siinä, mille annamme tukemme.


4.8. Bill JohnsonBill Johnson yhdistyksessä Kairos New Wine ja S:ta Clarassa 2009

Mainitsen tässä jotain, joka on vähän vanhaa, mutta kuitenkin täytyy mainita siksi, että olisimme valppaita.

Ehkä kaikkein vakavinta maailmanlaajuisessa nk. kristikunnassa tänään on apostolinen liike johdossaan yliapostoli C. Peter Wagner.  Se on eräänlaista New Age- kristillisyyttä, jossa New Age- henget näyttävät ottaneen täyden kontrollin. Yksi apostoleista on nimeltään Bill Johnson ja hän on suosittu julistaja karismaattisissa piireissä kaikkialla maailmassa. Monet eivät ymmärrä, että Bill Johnson on tärkeä osa siinä, jota minulla on tapana kutsua ” Latter Rain – perheeksi” (Myöhemmän Sateen – perheeksi), johon kaikki minun tässä tekstissä esille ottamani julistajat kuuluvat. Bill Johnsonin palvelustehtävässä Bethel Church esiintyy tarkasti samoja kundalini-tyyppisiä manifestaatioita, joita ensi sijassa liitämme Torontoon, Pensacolaan ja Lakelandiin. Bill Johnson tekee läheistä yhteistyötä julistajien kuten John Arnott, Todd Bentley, Rick Joyner ja monen muun Myöhemmän Sateen- perheeseen kuuluvan julistajan kanssa. Otetaanpa pari esimerkkiä:

Kesällä 2008 Peter Wagner vihki Todd Bentleyn apostoliksi Lakelandissa. Bill Johnson otti osaa tähän vihkimiseen rukouksin ja esirukouksin. Voit nähdä osan tästä tapahtumasta alla olevan linkin kautta. Bill Johnson tulee esiin toisena esirukoilijana, valkoisessa paidassa. John Arnott, Rick Joyner ym. olivat myös näyttämöllä ja esirukouksessa.

http://www.youtube.com/watch?v=-A05WQYi7aQ

Bill Johnson tekee nyt yhteistyötä Rick Joynerin ja Todd Bentleyn kanssa, koska Joyner on  ”ojentanut” Todd Bentleytä hänen uskottomuudestaan, avioerostaan ja uudesta avioliitostaan ym.  Sen voi lukea Joynerin kotisivulta:   http://www.morningstarministries.org/

Mikä nyt on hämmästyttävää, on, että verkosto nimeltään Kairos New Wine Tukholmassa kutsui tämän Bill Johnsonin konferenssiin huhtikuussa 2009. Tällä tavoin sitä yhdistytään ja synkronisoidutaan – tiedostaen tai tietämättään, sitä en tiedä, sekä apostolisen liikkeen että Todd Bentleyn ym. kanssa. Se,  mikä on traagista tässä on, että Carl-Erik Sahlberg, S:ta Clara-kirkon pappi, istuu mukana Kairos New Wine – yhteisön johdossa. En tiedä, onko Sahlberg sekaantunut tähän ja onko hän tietoinen Bill Johnsonin ongelmista. Mutta mielestäni on hyvä tietää näistä yhteyksistä. Onhan olemassa riski, että S:ta Claran kirkko alkaa synkronisoitua näiden väärien profeettojen kanssa (minkä näemme myös Jeesusmanifestaatiossa). Olivatpa asiat miten vain, sekä S:ta Clara että Kairos New Wine antavat merkkiä siitä, että Bill Johnson on aivan OK, ja tämä voi johtaa monet kurjat etsijät harhaan. Voit nähdä ne, jotka seisovat Kairos New Wine-yhteisön takana, tältä sivulta:

http://www.kairosnewwine.se/vilka-ar-vi/

Nyt me tiedämme, että Carl-Erik Sahlberg ja muut S:t Claran kirkossa ovat tehneet paljon hyvää vaivatuille ihmisille ja tämä on hyvää ja ihanaa. Mutta ehkä heidän olisi pitänyt pysyä siinä tehtävässä sen sijaan, että heitä imarrellaan ja houkutellaan muiden kutsujen ja tarjousten kautta.  Olen todella surullinen niistä yhteyksistä, joita tänään on S:t Claran ja väärän karismaattisuuden välillä. Joten rakkaat veljet ja sisaret, rukoilkaa Carl-Erikin ja hänen kollegojensa puolesta, että he heräävät, jättävät väärän ekumenian taakseen ja muistavat ”ensirakkauden”.


5. Luopumus synkronoituu kansainvälisesti

En "Catch the fire-konferenssi” Oslossa 14–18  huhtikuuta, 2010
Se luopumus, jota nyt tapahtuu Ruotsissa, ei tietenkään ole mikään irrallinen tapahtuma, tätä tapahtuu kaikkialla maailmassa. Sain tänä päivänä sähköpostiviestin, jossa eräs uskonsisko antoi minulle tietoa kehityksestä Norjassa. Hän osoitti erityisesti konferenssia 14- 18. huhtikuuta 2010 nimeltään ”Taivas valloittaa Maan”. Tässä näemme hyvin selvästi merkit siitä, kuinka luopunut kristikunta yhdistyy. Konferenssi pidetään suuressa helluntaiseurakunnassa nimeltään Oslon Filadelfia. Osanottajien joukossa on – eipä ole hämmästyttävää – John Arnott ja Bill Johnson (taas samalla areenalla) sekä henkiöitä norjalaisesta Keidas-liikkeestä, Nuorten Tehtävä- liikkeestä (lyhenne UMU) ynnä muista.  Katso   http://www.filadelfia.no/?kat=1&side=artikkel&art=464

EMPOWERED21 (Voimaantuminen E 21) Tulsassa, Oklahomassa, 8-10 huhtikuussa, 2010
Minun tulee myös mainita valtavan suuri konferenssi, joka juuri on pidetty Tulsassa, jo edes menneen uskonjulistajan Oral Robertin yliopistossa. Siellä kokoontui lähes 10 000 julistajaa ja maallikkoa synkronisoidakseen suuntauksen jättiläismäisessä muodossa! Alla voit lukea tämän konferenssin tarkoituksen (käännettynä heidän kotisivultaan):

 • "Yhdistytään sukupolvien yli kulkevaan yhteyteen tarkoituksena etsiä tuoretta latausta/varustusta Pyhässä Hengessä 2000-luvun elämään.
 • Löytää ajanmukaisia metodeja ja ilmauksia, joita tarvitaan uusien sukupolvien kiinnittämiseksi Hengellä-täytettyyn elämään.
 • Antaa tilaisuus suuremmalle dialogille ja yhteistyölle uusien esiinnousevien (engl. ”emerging”) liikkeiden ja historiallisten Hengellä täytettyjen – liikeiden välille toivoen suurempaa eteenpäin menoa ja vaikutusta Kuningaskunnalle.
 • Keskittää julistajien, oppineiden miesten/julistajien ja eri virtauksia edustavien nuorten ja Hengellä täytetyn kirkon energia sadonkorjuuseen ja edessämme oleviin haasteisiin.
 • Todistaa Hengellä täytetyn liikkeen maailmanlaajuisten virtojen yhdessävirtaamista YHDISTYNEEKSI siunausten virraksi, joka huuhtoo maailman.”
  Katso http://www.empowered21.com/purposes.php

Niin, tämä on Myöhemmän Sateen – teologiaa ja Myöhemmän Sateen- ekumeniaa, niin että roiskuu! En voi nähdä mitään Raamatun sanomaa lopun ajan kehityksestä tässä, en mitään Jeesuksen pian tapahtuvasta takaisin tulosta, en mitään Antikristuksesta ja hänen esiin kasvavasta valtakunnasta. Traagista kylläkin, ei mitään lapsen luottamuksesta Jumalan johtoon voittaa ihmisiä. Tässä asiantuntemus opettaa ”kuinka pitää tehdä” ja ladata itsemme toisin sanoen sillä ”energialla”, jota meidän täytyy saada suurten julistajien kätten kautta vain voidaksemme saada aikaan jotakin. Mutta tämä on tiedon puun hedelmää. Se väistämättä johtaa luopumukseen ja itsensä jumalaksi korottamiseen! Näytetään yksiomaan suuntautuvan ”voimaan (engl. power)” ja menestyksekkääseen ja kukoistavaan tulevaisuuteen. Emme saa mennä tähän mukaan, sillä silloin emme ole valmiita kaikkiin koetuksiin ja harhaoppeihin, joita tulee esiin lopun aikoina.

Keitä nyt oli mukana tässä konferenssissa? Mainitsen joitakin, jotka selvästi tuovat esiin luopumuksen ekumeniaa:

 • Steve Hill
 • Kenneth Hagin Jr (nuorempi)
 • Ulf Ekman (oli myös yksi puhujista)
 • Cindy Jacobs sekä useat Kansas-profeetoista ja apostolisesta liikkeestä
 • Lisa Bevere
 • Pelle Hörnmark
 • Jack-Tommy Ardenfors
 • ja monet, monet muut…

Kun nyt Hornmark ja Ardenfors ovat olleet mukana kastautuneet tähän Myöhemmän Sateen –virtaan niin minun täytyy sanoa, että tunnen itseni vielä enemmän huolestuneeksi siitä, mihin nämä molemmat herrat tulevat viemään helluntailiikettä tästä eteenpäin!


6. Mihin tämä kaikki on matkalla?

Ei ole mitään eroa siinä hengessä, joka toimii John Arnottissa, Steve Hillissä, Reinhard Bonnkessa, Todd Bentleyssä tai Bill Johnsonissa. Kaikki he ovat joko Kenneth Haginin lapsia tai lapsenlapsia. Kaikki ovat kastetut samassa Myöhemmän Sateen – hengessä. Minun mielipiteeni on, että Kenneth Hagin on yksi suurimmista vääristä julistajista, joita meillä on ollut modernina aikana. Hänen opetuksensa on saanut aikaan ennen kuulumattoman vakavia seurauksia koko maailman kristikunnalle. Se harhaoppien laiva, jonka Hagin laski merille – joka on mm.lastattu käsitteellä ”pyhä humala” – sitä laivaa seilaavat kaikki nämä julistajat, joita olen luetellut tässä. Sama harhahenki täyttää heidän purjeensa. Se, että heillä on myötätuulta purjeissa, ei tarkoita, että he purjehtisivat Totuuden Hengessä!

Kun näkee tämän taustan, jonka olen yllä antanut, täytyy esittää itselleen kysymys: mihin tämä kaikki on matkalla? Näemme, kuinka kaikki ”koplataan” (yhdistetään) uuteen ekumeniaan. Siihen yhdistyvät Helluntai, Uskonliike, Toronto, Pensacola, Lakeland, Keidasliike, Ruotsin kirkko, Katolinen kirkko, Apostolinen liike, Profeettaliike, Tosi Elämä Jumalassa- yhteisö ym. ym. Kaikki ajetaan yhteen enemmän ja enemmän ja ne synkronoituvat.

Onko tämä kaikki menossa kohti apostolista yhteyttä ja sitä seuraavaa maailmanlaajuista herätystä ja hengenvuodatusta lopun aikoina? EI! Tämä on sitä karismaattista sokeutumista, josta 2. Tess. 2: 1 – 12 puhuu. Siinä ihastuminen merkkeihin ja ihmeisiin on vetovoimana. Tämä on suuren luopumuksen lähtölaukaus, joka on perustana Antikristuksen valtakunnalle! Meillä uskovina on valtava ja raskas vastuu edessämme varoittaa kaikkia, jotka riskeeraavat kaiken tai joita on alkanut kohdata karismaattinen sokeutuminen.


7. Mitä meidän pitää tehdä?

Haluatko pysyä tai löytää levollisen lapseuden Jumalassa, silloin sinun ei ehdottomasti pidä luottaa niihin vääriin profeettoihin, joita olen ottanut esille tässä tekstissä. Tämän monet ihmiset voivat allekirjoittaa. Ihmiset, jotka ovat ajaneet sitä tietä, mutta jotka onneksi ovat päässeet siltä pois. Minuun ottavat yhteyttä monet sellaiset henkilöt BibelFokusin kautta, joskus jopa useat saman viikon aikana. Nämä voivat todistaa siitä, miten suorituskeskeistä ja teennäistä uskoa painostetaan Myöhemmän Sateen – perheessä (nyt ei tietenkään kaikki voi huonosti siellä heti, joidenkinhan on toimittava suurlähettiläinä).

Samanaikaisesti, kun meidän täytyy varoittaa harhaopeista ja vääristä profetioista, täytyy meidän tajuta, että päätehtävämme on voittaa ihmisiä yksinkertaiseen evankeliumiin, joka pelastaa ikuiseen elämään. Mikään ei ole tätä tärkeämpää, ja juuri tämän takia Jeesus on luvannut meille Pyhän Hengen.

 • Apt.1:8: ”kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja teistä tulee minun todistajiani” Jerusalemissa ja Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”

 • Joh. 15:5: ”Jos joku pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää.”

Tämä on näin yksinkertaista, niin puhdasta ja niin ilmaista, ettei sinun tarvitse matkustaa USA:han, mennä raamattukouluun, ostaa kirjoja, tavata Ulf Ekmania tai Benny Hinniä, saadaksesi Pyhän Hengen ja kantaaksesi hedelmää.  Et tarvitse Jeesusmanifestaatiota voittaaksesi toisia tosi uskoon. Lepää ja jää Jeesukseen, niin Hän johtaa sinua niihin tekoihin, joita Hän haluaa sinun tekevän. Jumala antaa Hengen hänelle, joka sitä Häneltä pyytää. Lepää siinä ja anna aikasi ja rahasi kärsiville sen sijaan, että antaisit ne Myöhemmän Sateen - perheen ahneille julistajille!

 • Luuk. 11:13: ”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmin Taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat?”

Niin yksinkertaista on saada kaikkea Pyhältä Hengeltä, jonka Jumala haluaa antaa meille!


Lähteet:

Counterfeit Revival, (Väärä Herätys), Hank Hanegraaff
Kundalini Warning, (Kundalinivaroitus), Andrew Strom
True & False Revival, (Todellinen ja Väärä Herätys), Andrew Strom
ym.


/Lennart

Översättning till finska/Suomennos
Sylvi Hänninen

Suomi