Translate page

Kristen mystik, kontemplation, meditation, yoga m.m.

Materialet nedan är bl.a. bidrag från några "gästeföreläsare" här på BibelFokus. I materialet finner du övertygande historiska fakta, bibelförankrade argument och resonemang som rör faran med kristen mystik, kontemplation, meditation, yoga m.m. Solveig Hendriksen, Göteborg skriver i inledningen av ett av dokumenten:

"Vid sidan av den teologiska polariseringen inom kristenheten i dag finns det en mindre uppmärksammad mystik polarisering som är svårare att upptäcka p g a en gemensam kristen terminologi. Ytterst handlar det om ett val mellan Bibelns Jesus eller ”den inre resan”, om vi når gemenskap med Gud genom att ta emot Jesus Kristus eller genom att borra oss in till djupet av vårt inre, där han redan finns som ett högre, gudomligt 'Själv' gemensamt för alla människor och alla religioner. Med valet följer två vitt skilda världsåskådningar, den bibliska eller den ockulta. "


Materialet omfattar Ljudfil = ljudfil, Textdokument = textdokument, Bildfil = bilder, Videoklipp = videoklipp


Bidrag från Solveig Hendriksen

Solveig är språklärare med pastorsutbildning, som efter en klassisk pånyttfödelse i mitten på 70-talet ägnat mycken tid åt att studera new age samt österländsk och västerländsk mystik i syfte att kunna visa på skillnaderna mellan biblisk kristendom och kontemplativ andlighet.


Bidrag från Evy Juneswed

Evy har spännande erfarenheter från sina år som missionär i Afrika. Där kom hon ofta i kontakt med ockultism och mörka krafter. Detta gör att hon bättre än många andra har en klarsyn över dessa frågor även i vårt samhälle.


Svenska