Den yttersta tiden – fyra inspelningar/texter

Jesus kommer tillbaka

Detta material härstammar från fyra radioprogram som jag sände i närradion i Alingsås 2008.

En serie i fyra delar om vad BIbeln har att säga oss om den s.k. yttersta tiden. Denna tid ser ut att närma sig med hast när man studerar de tidstecken som Bibeln ger oss. Detta har man sagt i alla tider, men jag vill ändå hävda att det nu är mycket som pekar på att vi är på väg in i den yttersta tiden. Därför vill jag med denna programserie peka på att vi skall lyfta vår blick - så som Jesus sagt. Vi studerar Bibelns profetior och tecken i tiden. Jag försöker uppskatta var på den profetiska tidslinjen vi befinner oss. Vi ser på vad som återstår att ske före det att den sista tidens Antikrist träder fram och Jesus sedan kommer tillbaka. Avsikten är att uppmuntra till att invänta Jesu återkomst. Och så försöker jag att hitta en Bibliskt förankrad syn på det s.k. uppryckandet och när det skall ske.

/Lennart


Del 1: "Tidens tecken" samt "Avfall eller väckelse?"

Innehåll
I denna första del lyfter jag fram många av de profetiska tidstecken som vi ser i Bibeln och som tyder på att vi just nu är på väg in i den yttersta tiden. Du får också en del färsk statistik som aktualiserar dessa tidstecken. Precis som det finns villoläror om Jesu återkomst så finns det även villoläror om tidstecknen vilket kan göra oss ovaksamma. Säger Bibeln att det skall bli väckelse eller avfall i den yttersta tiden? Skall församlingen triumfera i den yttersta tiden, i ett kungadöme, eller skall församlingen lida förföljelse? Lyssna så får du höra vad Bibeln säger och mina tankar om detta.

Läs textversion av del 1

Lyssna till del 1:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Del 2: "Vad är klockan slagen?"

Innehåll
I detta program försöker jag utifrån Bibelns profetior och tecken i tiden uppskatta var vi befinner oss på den profetiska tidsskalan. Jag försöker svara på flera frågor som: Vad skall hända i det närmaste? Vad återstår att ske före det att den sista tidens Antikrist träder fram? Vad skall ske innan Jesus kommer tillbaka? Du får en liten rapport från World Economic Forum i januari 2008 där man kunde se ett närmande mellan ekonomi, politik och religion i en global skala. Detta är ett starkt tidstecken! Du får en liten insyn i Western European Union som är ett tiostatsförbund inom EU. Detta liknar det förbund som Daniels bok och Uppenbarelseboken talar om.

Läs textversion av del 2

Lyssna till del 2:
 

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Del 3: "Jesu återkomst - en omtvistad fråga"

Innehåll
Här går jag igenom tre olika tolkningar när det gäller Jesu återkomst och de troendes uppryckande till honom. Ett särskilt stort utrymme ger jag den s.k. pre-trib-tolkningen. Den säger att de troende skall bli uppryckta före antikrists ankomst och före den stora vedermödan och vreden. Till denna tolkning hör också tanken om att uppryckandet skall ske helt oväntat, när som helst - "som en tjuv om natten". Jag går igenom pre-trib-lärans uppkomst och historia, på vilka vägar den kom till Sverige och jag skärskådar några av de argument som pre-trib-lärans förespråkare brukar lyfta fram till dess stöd.

Läs textversion av del 3

Lyssna på del 3

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Del 4: "När får vi möta Jesus?"

Innehåll
Här visar jag på Bibelns stöd för den s.k. post-trib-tolkningen när det gäller tidpunkten för Jesu återkomst och när hans lärjungar skall bli uppryckta till honom. Den säger att uppryckandet sker i en sammanvävd del av Jesu fullt synliga återkomst, och detta sker alldeles i slutet av Antikrists sjuåriga period på jorden och i slutet på vedermödans tid. Vid Jesu återkomst från himlen kommer änglarna att bli utskickade vid den sista basunens ljud för att samla ihop Jesu sanna lärjungar till mötet i luften. Därefter framträder hela denna skara av änglar och Jesu lärjungar tillsammans med Jesus i strålande härlighet, fullt synliga inför hela världen. Min mening är att denna tolkning har ett överväldigande stöd i både mycket klara Bibeltexter samt i mer profetiska texter som fungerar som bilder för händelser i den yttersta tiden. Lyssna gärna på programmet (eller läs) för det jag tar fram ur Bibeln är vad jag tycker en kraftfull bevisning.

Läs textversion av del 4

Lyssna på del 4

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).