Translate page

Temadag 2009: "Äkta eller förvanskat Evangelium"

Äkta eller förvanskat evangelium En temadag om den kristna tron i en tid av avfall och förvillelse, lördagen den 4 april 2009 i Alingsås.

Arrangör var Nätverket för information om nyandlighet och mystik.

Nu är temadagen passerad. Vi som anordnade denna dag tycker det var otroligt välsignat på alla sätt, och vi vill tacka alla postiva och härliga deltagare; det blev en mycket god gemenskap! Uppslutningen var överraskande stor: 165 personer var anmälda, och dessutom kom många oanmälda till och från. Tack också till alla som medverkade i det praktiska arbetet och med föredrag.

Inspelningar m.m.

Lennart Jareteg: ”Babels torn i vår tid”

Ett bibelstudium om Babels torns profetiska budskap för vår tid. Vi studerar enhetens och avfallets betydelse för framväxten av Antikrists rike.
Se bildspelet som var till Lennarts presentation
(se det gärna samtidigt med ljuduppspelningen ovan)
Textfil Klicka här för att läsa textversionen av föredraget
(Denna text innehåller något mer material än föredraget)

Spelaren laddas...


Evy Juneswed del 1: ”Nyandliga tekniker i samhälle och kyrka – vari ligger faran?”

Svensk kristenhet öppnar i dag upp för ockulta "välmående-tekniker". Evy presenterar vad populära tekniker som Qigong, Yoga, m.m. innebär samt var de kommer ifrån och vad ett utövande kan leda till.

Spelaren laddas...


Evy Juneswed del 2: ”Meditation - nyttigt eller farligt?”

Nyandlighetens meditationsformer utlovar avkoppling och förbättring av livskvalitén. Men det finns djupare dimensioner. Bl.a. söker man sin inre källa – och här finns paralleller till t.ex. kristen djupmeditation och Frälsarkransen.

Spelaren laddas...


Solveig Hendriksen del 1: ”Evangelisk mystik kontra kontemplativ mystik”

Ett teologiskt studium om skillnaden mellan två olika vägar, två olika gudsupplevelser och två olika tolkningsmodeller: evangelisk kristendom och mystik teologi.

Spelaren laddas...


Solveig Hendriksen del 2

Spelaren laddas...


Nils-Olov Nilsson del 1: ”Katolsk frälsningslära kontra evangelikal”

Vi jämför katolsk sakramentalism och biblisk tro, samt lyfter fram det personliga gudsmötet kontra den "magiska" sakramentalismen.

Spelaren laddas...


Nils-Olov Nilsson del 2: ”Katolsk bibelsyn kontra evangelikal”

Vi jämför den katolska och evangelikala synen på Skriften och traditionen, och svarar på frågan hur man skall definiera biblisk gudstro.

Spelaren laddas...


Kvällsmöte med Ulf Granat: ”Ett evigt evangelium”

Spelaren laddas...


Svenska