Translate page

Kristen enhet och ekumenik

Här hittar du sådant material i vilket vi vill visa på att Guds högsta önskan inte är enhet och ekumenik för de kristna. Guds vilja för alla människor är att vi framför allt skall bli frälsta och att vi allt mer skall bli lydiga hans Ord och hans befallningar. Vi försöker här också visa på på vilken grund kristen enhet måste bygga och på vilken falsk grund den sista tiden antikristliga ekumenik kommer att byggas.


Materialet omfattar Ljudfil = ljudfil, Textdokument = textdokument, Bildfil = bilder, Videoklipp = videoklipp 

Svenska